Sunteți pe pagina 1din 1

indaco.

ro | produse | consultan

LEGISLA IE JURISPRUDEN ACHIZI II PUBLICE MODELE AJUTOR cutare | publica ii | nout i | repertoriu | tematici | acte urmrite | urmrire modificri | domenii urmrite | calendar

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Ordin nr. 1712 din 19/09/2006


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 807 din 26/09/2006

Adaug la Acte urmrite Afieaz tematicile actului Lista de acte similare ... Afieaz ultimele 10 acte Afieaz versiunile publicate Afieaz versiunile actualizate Afieaz versiuni in alte limbi

Intrare in vigoare: 26/09/2006 privind aprobarea Reglementrii tehnice "Cod de proiectare pentru structuri din zidrie", indicativ CR 6-2006

Afiseaza relatiile cu alte acte ordonat dupa articol Afiseaza relatiile cu alte acte ordonat dupa data Varianta pt. imprimare n conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construc ii, cu modificrile ulterioare, n temeiul art. 2 pct. 45 i al art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea i func ionarea Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului, cu modificrile i completrile ulterioare, avnd n vedere Avizul comun nr. 13 din 12 septembrie 2006 al Comitetului tehnic de coordonare general i al comitetelor tehnice de specialitate - CTS 4 - Risc seismic, ac iuni i siguran a construc iilor i CTS 5 - Structuri i Avizul nr. 6.533 din 15 septembrie 2006 al Inspectoratului de Stat n Construc ii, ministrul transporturilor, construc iilor i turismului emite urmtorul ordin: Art. 1. - Se aprob Reglementarea tehnic "Cod de proiectare pentru structuri din zidrie", indicativ CR 6-2006, elaborat de Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare n Construc ii i Economia Construc iilor - INCERC Bucureti, prevzut n anexa*) care face parte integrant din prezentul ordin. ___________ *) Anexa se public ulterior n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 807 bis n afara abonamentului, care se poate achizi iona de la Centrul pentru rela ii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureti, os. Panduri nr. 1, i n Buletinul Construc iilor, editat de Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare n Construc ii i Economia Construc iilor - INCERC Bucureti. Art. 2. - De la data publicrii prezentului ordin, Normativul privind alctuirea, calculul i executarea structurilor din zidrie, indicativ P 2-1985, aprobat prin Ordinul I.C.C.P.D.C. nr. 51/1985, publicat n Buletinul Construc iilor nr. 11/1985, se aplic astfel: a) la proiectarea cldirilor noi, n cazul contractelor ncheiate pn la data intrrii n vigoare a Codului de proiectare pentru structuri din zidrie, indicativ CR 6-2006; b) la expertizarea tehnic i proiectarea consolidrii cldirilor existente, n cazul contractelor ncheiate pn la data intrrii n vigoare a Codului de proiectare seismic - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea i pentru proiectarea consolidrii construc iilor vulnerabile seismic. Art. 3. - (1) Pn la data intrrii n vigoare a Codului de proiectare pentru structuri din zidrie, indicativ CR 6-2006, prevederile acestui cod se pot aplica la cererea investitorului formulat prin tema de proiectare, prin excep ie de la prevederile art. 2 lit. a). (2) Pn la data intrrii n vigoare a Codului de proiectare seismic - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea i pentru proiectarea consolidrii construc iilor vulnerabile seismic, prevederile acestui cod se pot aplica la cererea investitorului formulat prin tema de proiectare, prin excep ie de la prevederile art. 2 lit. b). Art. 4. - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i intr n vigoare la data publicrii, cu excep ia art. 1, care intr n vigoare la 1 ianuarie 2007. Ministrul transporturilor, construc iilor i turismului, Radu Mircea Berceanu Bucureti, 19 septembrie 2006. Nr. 1.712. ANEX REGLEMENTARE TEHNIC COD DE PROIECTARE PENTRU STRUCTURI DIN ZIDRIE Indicativ CR 6-2006

loaded in 00:00:00.687

1 of 1

2/8/2007 10:42 AM