Sunteți pe pagina 1din 59

Reacia sumar. Bilanul Reacia sumar.

Bilanul
energetic energetic
Cl3COSCoA -3NAD-lAD-GDP-Pi-2l2O Cl3COSCoA -3NAD-lAD-GDP-Pi-2l2O
2CO2 +3NADH+H +FADH2+CTP+2H
+HSCoA


Reglarea ciclului Krebs Reglarea ciclului Krebs
Citrat sintaza: Citrat sintaza:
Inhibata Inhibata -- succinil CoA, AG, NADl, citrat succinil CoA, AG, NADl, citrat
Actiata: S Actiata: S-- OA, Acetil CoA OA, Acetil CoA
IzocitratDl: IzocitratDl:
Actiata: ADP, Mg, Mn Actiata: ADP, Mg, Mn
Inhibata: NADl Inhibata: NADl22 si NADPl si NADPl2, 2, A1P A1P
Ala cetoglutaratDl Ala cetoglutaratDl
Inhibata: succinil CoA, NADl2, Se mare Inhibata: succinil CoA, NADl2, Se mare
Reaciile anaplerotice Reaciile anaplerotice
#eaciile ce urnizeaza produsii intermediari ai ciclului #eaciile ce urnizeaza produsii intermediari ai ciclului
Krebs Krebs
1. 1. lormarea de OA lormarea de OA
Piruat -CO2-A1P Piruat -CO2-A1P~> ~>OA-ADP-Pi OA-ADP-Pi
L L-- piruatcarboxilaza ,biotin dependenta, piruatcarboxilaza ,biotin dependenta,
Asp- Asp---cetoglutarat cetoglutarat ~> ~>OA-Glu OA-Glu
n miocard si muschi: n miocard si muschi:
losoenolpiruat -CO2-GDP losoenolpiruat -CO2-GDP ~> ~>OA -G1P OA -G1P
L L-- osoenolpiruatcarboxikinaza osoenolpiruatcarboxikinaza
Reaciile anaplerotice Reaciile anaplerotice
2. 2. lormarea ala cetoglutaratului lormarea ala cetoglutaratului::
Glu-Piruat Glu-Piruat ~> ~>Ala - Ala - --cetoglutarat - Ala cetoglutarat - Ala
3. 3. lormarea lui succinil CoA lormarea lui succinil CoA -- din propionil CoA din propionil CoA
,1. din oxidarea AG cu numar impar de atomi de ,1. din oxidarea AG cu numar impar de atomi de
C, 2. din catabolismul Val, Ile, Met, C, 2. din catabolismul Val, Ile, Met,
4. 4. lormarea umaratului lormarea umaratului ,din catabolismul len si ,din catabolismul len si
1yr, 1yr,
idarea biologic idarea biologic
Lanul respirator Lanul respirator
Iosforilarea oidativ Iosforilarea oidativ
BILC1IVLLL BILC1IVLLL
Oxidarea biologica. Dehidrogenarea substratelor Oxidarea biologica. Dehidrogenarea substratelor -- sursa energetica pentru sinteza A1P sursa energetica pentru sinteza A1P -- ului. ului.
Lnziniele dehidrogenani. Lnziniele dehidrogenani.
Lanul respirator ,schema,. Complexele enzimatice. Acceptorii principali de electroni si Lanul respirator ,schema,. Complexele enzimatice. Acceptorii principali de electroni si
protoni, structura lor chimica. protoni, structura lor chimica.
Potenialul de oxido Potenialul de oxido--reducere a componentelor lanului respirator. losorilarea oxidatia. reducere a componentelor lanului respirator. losorilarea oxidatia.
Locurile de osorilare. Produsele inale ale oxidarii. Locurile de osorilare. Produsele inale ale oxidarii.
#eglarea intensitaii uncionarii lanului respirator. Coeicientul P,O, controlul #eglarea intensitaii uncionarii lanului respirator. Coeicientul P,O, controlul
respirator. respirator.
Decuplarea produselor de oxidare si osorilare, principalii ageni decuplani. #olul biologic al Decuplarea produselor de oxidare si osorilare, principalii ageni decuplani. #olul biologic al
produsului de decuplare, respiraia libera. produsului de decuplare, respiraia libera.
Mitocondriile, structura si permeabilitatea selectia a membranelor pentru dierii cumpusi.. Mitocondriile, structura si permeabilitatea selectia a membranelor pentru dierii cumpusi..
Sistemele Sistemele--naeta de transport al echialenilor de reducere. naeta de transport al echialenilor de reducere.
Ipotezele principale, care explica procesele osorilarii oxidatie. Ipoteza lui Mitchell. Ipotezele principale, care explica procesele osorilarii oxidatie. Ipoteza lui Mitchell.
Oxidarea microzomala, rolul citocromului P450 in reaciile de oxido Oxidarea microzomala, rolul citocromului P450 in reaciile de oxido--reducere. reducere.
Vitaminele si rolul lor in procesele de oxidare biologica. Vitaminele si rolul lor in procesele de oxidare biologica.
Noiune de radicali liberi. Oxidarea peroxidica a acizilor grasi nesaturai din membrane. Noiune de radicali liberi. Oxidarea peroxidica a acizilor grasi nesaturai din membrane.
Sistemele de protecie a celulei de acumilarea radicalilor liberi. Sistemele de protecie a celulei de acumilarea radicalilor liberi.
Oxidarea biologica. Dehidrogenarea substratelor. Oxidarea biologica. Dehidrogenarea substratelor.
Lnzimele dehidrogenarii. Lnzimele dehidrogenarii.
Oxidarea biologic (OB) Oxidarea biologic (OB) reprezint reprezint
totalitatea reaciilor de oxido totalitatea reaciilor de oxido- -reducere ce reducere ce
decurg n celule i esuturi. decurg n celule i esuturi.
#olul #olul: asigur organismul cu energie : asigur organismul cu energie
accesibil n form de ATP. accesibil n form de ATP.
OB OB are loc prin reacii de dehidrogenare are loc prin reacii de dehidrogenare
donarea atomilor de H2 sub form de donarea atomilor de H2 sub form de
protoni i electroni: H2 protoni i electroni: H22H +2 2H +2 qq. .
Are loc sub aciunea enzimelor Are loc sub aciunea enzimelor
dehidrogenaze, ale cror Co sunt NAD+ i dehidrogenaze, ale cror Co sunt NAD+ i
FAD FAD
$&B$1RA1LLL NAD $&B$1RA1LLL NAD
1. 1. zocitrat zocitrat +NAD +NAD alfa alfa- -cetoglutarat + cetoglutarat +NADH+H NADH+H
E E- - izocitratDH izocitratDH
2. Alfa 2. Alfa- -cetoglutarat cetoglutarat +NAD +NAD succinil Coa succinil Coa
+NADH+H +NADH+H
E E- -alfacetoglutaratDH alfacetoglutaratDH
3.Malat 3.Malat +NAD +NAD OA+ OA+NADH+H NADH+H
E E- -malatDH malatDH
4.Lactat 4.Lactat +NAD +NAD Piruvat + Piruvat +NADH+H NADH+H
E E- -lactatDH lactatDH
5. Gliceraldehidfosfat 5. Gliceraldehidfosfat +NAD +H3PO4 +NAD +H3PO41,3 1,3
difosfoglicerat + difosfoglicerat +NADH+H NADH+H
E E- - GAP DH GAP DH
6. Hidroxiacil CoA 6. Hidroxiacil CoA +NAD +NAD cetoacil Co cetoacil Co- -A + A +NADH+H NADH+H
E E- -hidroxiacil hidroxiacil - -CoA DH CoA DH
$&B$1RA1LLL IAD dependente $&B$1RA1LLL IAD dependente
Succinat Succinat -lAD -lAD Fumarat + Fumarat +FADH2 FADH2
E E- - succinat DH succinat DH
Acil CoA Acil CoA + FAD + FAD enoil enoil- -CoA+ CoA+FADH2 FADH2
EE- - acil CoA DH acil CoA DH
NADH+H+ i FADH2 rezultai n NADH+H+ i FADH2 rezultai n
reaciile de oxidare a acestor reaciile de oxidare a acestor
substrate transfer p i n lanul substrate transfer p i n lanul
respirator. respirator.
Lanul respirator ,L#,. #olul. Structura Lanul respirator ,L#,. #olul. Structura..
L# L# - - un ansamblu (complex) de enzime un ansamblu (complex) de enzime
i sisteme de oxido i sisteme de oxido- -reducere, ce reducere, ce
particip la transferul H+ i de la Co particip la transferul H+ i de la Co
reduse (NADH, FADH2) la O2 reduse (NADH, FADH2) la O2 cu cu
formarea H2O. formarea H2O.
Este ultima etap a degradrii aerobe. Este ultima etap a degradrii aerobe.
Este localizat n membrana intern a Este localizat n membrana intern a MC MC
Funcia L#: Funcia L#:
1. 1. Prin transferul protonilor i electronilor Prin transferul protonilor i electronilor
Co se Co se reoxideaz, putnd asigura reoxideaz, putnd asigura
dehidrogenri n continuare. dehidrogenri n continuare.
2. 2. Cnd Cnd Co Co se reoxideaz, se elibereaz se reoxideaz, se elibereaz
energie ce servete la sinteza ATP. energie ce servete la sinteza ATP.
Componentele LR Componentele LR
1. 1. NADl-l sau lADl2 NADl-l sau lADl2
2. 2. llaoproteinele lP: preiau p si llaoproteinele lP: preiau p si ee
- -
de la NADl-l sau lADl2 de la NADl-l sau lADl2
lP lPN N ,NADl Dl ,NADl Dl, , -- ca Co lMN ca Co lMN -- preia l2 de la NADl-l preia l2 de la NADl-l
lPs ,succinatDl, lPs ,succinatDl,-- ca Co lAD ca Co lAD-- preia l2 de la lADl2 preia l2 de la lADl2
3. 3. CoQ CoQ--ubichinona ubichinona -- pna la CoQ sunt transportai att p ct si pna la CoQ sunt transportai att p ct si ee
- -
4. 4. Sistemul de citocromi: b, c Sistemul de citocromi: b, c11, c, a si a , c, a si a33
-- $unt compui heteroproteici,a cror grupare prostetic este hemul $unt compui heteroproteici,a cror grupare prostetic este hemul
J. J. 1ransport doar 1ransport doar e e Ie Ie
+++ +++
+ e + e
- -
Ie Ie
++ ++
2. 2. J citocrom transport doar J J citocrom transport doar Jee
- -
- - 2 2 ee
- -
sunt transportai de 2 citocromi sunt transportai de 2 citocromi
5. 5. le le--S proteinele S proteinele --sunt localizate : sunt localizate :
a. intre lP si CoQ a. intre lP si CoQ
b. intre cit b si citc b. intre cit b si citc11
$chema LR $chema LR
$tructura componentelor LR $tructura componentelor LR

CH
3

CH
3
CH
3

CH
2
CH C CH
2
)
n
H
CH
3
H
H
CH
3

CH
3
CH
3

CH
2
CH C CH
2
)
n
H
CH
3
2 e

2 H


coenzyme Q
coenzyme QH
2

CH
3
HC
CH
3
S CH
2
CH
3
CH S CH
2
CH
3
CH
2
CH
2
C

CH
3
H
3
C
CH
2
CH
2

C
protein
protein
Fe
Heme c
!otenialul de !otenialul de R R
%ransferul p i %ransferul p i de la NADH sau FADH2 pn de la NADH sau FADH2 pn
la O2 se face prin intermediul mai multor la O2 se face prin intermediul mai multor
sisteme redox. sisteme redox.
Fiecare sistem redox (O/R) este alctuit Fiecare sistem redox (O/R) este alctuit
dintr dintr--un donor i acceptor de echivalen]i un donor i acceptor de echivalen]i
reductori. reductori.
Fiecare sistem redox din L# posed un potenial Fiecare sistem redox din L# posed un potenial
de oxido de oxido- -reducere (potenial redox) reducere (potenial redox), care se , care se
msoar n voli. msoar n voli.
Potenialul redox standard Potenialul redox standard --E0 E0 -- mrime egal mrime egal
cu fora cu fora electromotoare electromotoare exprimat n exprimat n vol voli, i, ce ce
apare n semiconductor, apare n semiconductor, n care n care donorul de donorul de e e
--
i i
acceptorul acceptorul acioneaz n acioneaz n concentra concentra ie ie de de 11,0 ,0
mol mol, , la la t = t =25 * 25 *cc, i , i pH pH 7,0 7,0 formnd un formnd un echilibru echilibru
cu cu elecrod elecrodul ul ce adiioneaz ce adiioneaz e e
--
de la donor i de la donor i- -i i
transfer la acceptor. transfer la acceptor.
Cu cit potenialul redox este mai electronegati cu att este mai Cu cit potenialul redox este mai electronegati cu att este mai
inalta capacitatea de a ceda q, si iners, cu cit potenialul este mai inalta capacitatea de a ceda q, si iners, cu cit potenialul este mai
electropoziti, cu att este mai inalta capacitatea sistemului de a electropoziti, cu att este mai inalta capacitatea sistemului de a
adiiona electroni. adiiona electroni.
Sistemele redox s Sistemele redox suunt aranjate in ordinea cresterii potenialului de nt aranjate in ordinea cresterii potenialului de
oxido oxido--reducere. reducere.
t transfer ransferul ul n trepte permite eliberarea energiei n n trepte permite eliberarea energiei n
"pachete a cr "pachete a crei ei valoare este n jurul lui valoare este n jurul lui --7,3 7,3
kkcal/mol cal/mol ( (cct necesit sinteza unui mol de ATP t necesit sinteza unui mol de ATP
din ADP i H3PO4 din ADP i H3PO4) )..
Torentul de e orientat n direcia micorrii Torentul de e orientat n direcia micorrii
energiei libere a sistemului energiei libere a sistemului
Cu ct e mai mare diferena potenialului dintre 2 Cu ct e mai mare diferena potenialului dintre 2
redox perechi redox perechi cu att mai mare e diminuarea cu att mai mare e diminuarea
energiei libere la transferul . energiei libere la transferul .
tiind potenialul redox al fiecrei perechi se tiind potenialul redox al fiecrei perechi se
pot calcula modificarea energiei libere standard. pot calcula modificarea energiei libere standard.
AG = AG = - -nFAE nFAE
nn- -numrul de numrul de
FF- -constanta lui Faraday (23062 cal/Vmol) constanta lui Faraday (23062 cal/Vmol)
AE AE00- -diferena de potenial diferena de potenial
AG = AG = - -223062[+0,82 223062[+0,82- -( (- -0,32)] = 0,32)] = - -52,6 kcal 52,6 kcal
7,3 x 3 = 21,9 cal 7,3 x 3 = 21,9 cal
#andamentul utilizrii energiei libere #andamentul utilizrii energiei libere -- 42% 42%
I$IRILARLA IDA1IVA I$IRILARLA IDA1IVA
reprezinta sinteza reprezinta sinteza A1P din ADP si Pi A1P din ADP si Pi ,cuplata ,cuplata
cu L#,, cu L#,, pe seam pe seama a energiei eliberate energiei eliberate la transerul la transerul
echialenilor reducatori in L# de la coenzimele echialenilor reducatori in L# de la coenzimele
reduse la O2. reduse la O2.
Deoarece transerul de q are loc treptat, energia Deoarece transerul de q are loc treptat, energia
se elibereaza in pachete` se elibereaza in pachete` -- in trepte . in trepte . Pentru a Pentru a
se orma A1P dierena de potenial trebuie sa se orma A1P dierena de potenial trebuie sa
ie nu mai mica de 0,22V. ie nu mai mica de 0,22V.
luncionarea cuplata a L# si lO este asigurata luncionarea cuplata a L# si lO este asigurata
de 5 complexe de 5 complexe
Composition of Respiratory Chain Composition of Respiratory Chain
Complees Complees
Complex denumirea
No. of
Proteins
Gruprile
prostetice
Complexul I NADH
Dehidrogenaza
46 FMN,
Fe-S
Complexul
II
Succinat-CoQ
Reductaza
5 FAD, cit b
560
,
Fe-S
Complexul
III
CoQ-cit c
Reductaza
11 cit b562, cit b566,
Ie-$, cit c
1
,
Complexul
IV
Citochrom
Oxidaza
13 cit a, cit a
3
, Cu
Compleul I Compleul I- - NADH CoQ NADH CoQ reductaz reductaz
Caderea de potenail 0,42V Caderea de potenail 0,42V
AG0 ~ AG0 ~ --19,4 kcal,mol 19,4 kcal,mol -- 1mol A1P, 1mol A1P, restul s restul see degaja sub degaja sub
orma de caldura orma de caldura
Inhibat: rotenona,otraa pentru pesti,, Na amital Inhibat: rotenona,otraa pentru pesti,, Na amital
,barbiturat,, pericidina ,antibiotic, ,barbiturat,, pericidina ,antibiotic,
Compleul II Compleul II- - succinat succinat - - CoQ CoQ- -reductaza reductaza
Variaia de potenial este de 0,0V, Variaia de potenial este de 0,0V,
AG0 ~ AG0 ~ --3,2 kcal,mol 3,2 kcal,mol -- nu se sintetizeaza A1P nu se sintetizeaza A1P
Inhibat Inhibat -- malonat ,inhibiie competitia, malonat ,inhibiie competitia,
Compleul III Compleul III- - CoQ CoQ- - citocrom c reductaza citocrom c reductaza
Variaia de potenial este de 0, Variaia de potenial este de 0,221V, 1V,
AG0 ~ AG0 ~ --,5 kcal ,5 kcal -- se sintetizeaza se sintetizeaza 1mol de A1P 1mol de A1P..
Inhibat antimicina A Inhibat antimicina A
Compleul IV Compleul IV- - citocromoidaz citocromoidaz
Catalizeaza adiia a 4q la O2 molecular ,a 2q la 'O,. Catalizeaza adiia a 4q la O2 molecular ,a 2q la 'O,.
O2 - 4q - 4l- 2l2O O2 - 4q - 4l- 2l2O
Caderea de potenial de 0,54V. Caderea de potenial de 0,54V.
AG ~ AG ~ --24,8 kcal se sintetizeaza 24,8 kcal se sintetizeaza 1mol de A1P 1mol de A1P
Inhibat: CO, ozide, cianide. Inhibat: CO, ozide, cianide.
Compleul V Compleul V A1! A1!- -sintetaz sintetaz
alcatuita din: alcatuita din:
1. 1. l0 l0 strabate membrana interna a MC, consta din 4 tipuri de strabate membrana interna a MC, consta din 4 tipuri de
proteina ce ormeaza un sistem de pori transmembranari prin proteina ce ormeaza un sistem de pori transmembranari prin
care trec protonii care trec protonii-- canal de protoni canal de protoni
2. 2. l1 l1-- partea catalitic partea catalitica a -- actor de cuplare 1: actor de cuplare 1:
a. a. se ala in intregime in matrixul mitocondrial ,orma de sera,. se ala in intregime in matrixul mitocondrial ,orma de sera,.
b. b. e alcatuita din cinci tipuri de proteine --- ,-3,, ,3,, , , e alcatuita din cinci tipuri de proteine --- ,-3,, ,3,, , ,
:. :.
c. c. la acest niel are loc reacia de condensare a ADP - Pi la acest niel are loc reacia de condensare a ADP - Pi
A1P-l2O A1P-l2O
Inhibata: oligomicina, atractilatul ,glicozida, Inhibata: oligomicina, atractilatul ,glicozida,
Mitochondrial ATP Synthase E. coli ATP Synthase
These images depicting models oI ATP Synthase subunit
structure were provided by John Walker. Some equivalent
subunits Irom diIIerent organisms have diIIerent names.
1oate componentele LR sunt dispuse n membrana intern a 1oate componentele LR sunt dispuse n membrana intern a
mmitocondriilor. itocondriilor.
CoQ i cit c funcioneaz individual, iar celelalte componente CoQ i cit c funcioneaz individual, iar celelalte componente
se grupeaz n complee. se grupeaz n complee.
Locusurile unde are loc sinteza A1P se numesc Locusurile unde are loc sinteza A1P se numesc
puncte de osorilare puncte de osorilare..
n L# ,lanul respirator, deosebim 3 puncte n L# ,lanul respirator, deosebim 3 puncte
de osorilare: de osorilare:
1. 1. NADl-l NADl-l---- ----CoQ CoQ
2. 2. Cit b Cit b---- ----citc citc
3. 3. cita cita-- --cita3 cita3
Lan Lanul respirator ul respirator
ATPase
6yt . 4
6 |V 6 |
NA0h0h
6 ||
80h
6 |||
6yt -.
1
matr|
membrana
|nterna
spa[|u|
|ntermembranar
NA0h
0AA
NA0
+
Ha|
H0h
Fum
FA0h
2
8uc
FA0
cyt .
4
cyt .
red
h
2
0 0
2
2h
+
2h
+
2h
+
2h
+
2h
+
2h
+
2h
+
h
+
h
+
3h
+
3h
+
ATP
ATP
10h
+
|ms
|4h
+
m
= 2.5h
+
per ATP
2e
-
0h
2
2h
+
2h
+
Bilanul general n procesele LR Bilanul general n procesele LR- -I. I.
NADl - l- - 'O2 - 3ADP - 3Pi NAD- - 3A1P - NADl - l- - 'O2 - 3ADP - 3Pi NAD- - 3A1P -
4l2O 4l2O
lADl - l- - 'O2 - 2ADP - 2Pi lAD - 2A1P - lADl - l- - 'O2 - 2ADP - 2Pi lAD - 2A1P -
3l2O 3l2O
#aportul intre numarul de moli de A1P produsi si O2 consumat #aportul intre numarul de moli de A1P produsi si O2 consumat
este numit este numit cit de osorilare` P,O cit de osorilare` P,O. .
De la NADH+H pn la 2 De la NADH+H pn la 2 - - ! = 3J ! = 3J ramura lung, ramura lung,
De la IADH2 pn la 2 De la IADH2 pn la 2 - - ! = 2J ! = 2J ramura medie. ramura medie.
P,O relecta cuplarea transportului l- si q ,respiraia, si P,O relecta cuplarea transportului l- si q ,respiraia, si
osorilarea ,sinteza A1P,. Coeicient indica ce cantitate de P osorilarea ,sinteza A1P,. Coeicient indica ce cantitate de P
anorganic ,l3PO4, se transorma in P organic ,A1P, la anorganic ,l3PO4, se transorma in P organic ,A1P, la
transportul unei perechi de l- si q in L#. transportul unei perechi de l- si q in L#.
Ipoteze principale cu priire la procesele de lO. Ipoteze principale cu priire la procesele de lO.
Ipoteza lui Mitchell Ipoteza lui Mitchell
Prin ce mecanism energia eliberata in L# este cuplata Prin ce mecanism energia eliberata in L# este cuplata
cu ormarea A1P cu ormarea A1P
1eoria chimica 1eoria chimica, numita si a intermediatorilor comuni , numita si a intermediatorilor comuni
,produsi intermediatori macroergici, precursori de ,produsi intermediatori macroergici, precursori de
A1P,. A1P,.
1eoria conormaionala 1eoria conormaionala ,energia este preluata de o ,energia este preluata de o
proteina intr proteina intr--o conormaie actia, ce stimuleaza A1P,. o conormaie actia, ce stimuleaza A1P,.
1eoria chemiosmotica 1eoria chemiosmotica ,Mitchell, 1961,. ,Mitchell, 1961,.
Ipoteza lui Mitchell Ipoteza lui Mitchell
Ce postuleaza ca starea intermediara energetica care Ce postuleaza ca starea intermediara energetica care
determina sinteza A1P din ADP-Pi e reprezentata de determina sinteza A1P din ADP-Pi e reprezentata de
gradientul de protoni gradientul de protoni, ce se stabileste intre aa , ce se stabileste intre aa
interioara si cea exterioara a membranei interne a MC in interioara si cea exterioara a membranei interne a MC in
timpul transerului de electroni. timpul transerului de electroni.
la transerul unei perechi de q ,energia eliberata, la transerul unei perechi de q ,energia eliberata,
pompeaza 3 perechi de l2- din interiorul MC spre pompeaza 3 perechi de l2- din interiorul MC spre
exterior,spaiu intermembranar,. exterior,spaiu intermembranar,.
Astel partea externa a membranei interne a MC Astel partea externa a membranei interne a MC
poziti, dar cea interna poziti, dar cea interna -- negati negati --
apare gradient de c apare gradient de c, pote , potenialul transmembranar nialul transmembranar
Gradientul protonilor are 2 Gradientul protonilor are 2 componente : componente :
1. Electr 1. Electric (potenial de membran ic (potenial de membran - - L Lqq
22 de pH (L pH) de pH (L pH)gradientul H+ gradientul H+
Protonii rein din spaiu intermembranar in mitocondrii prin Protonii rein din spaiu intermembranar in mitocondrii prin
partea l partea l00 ,deoarece restul membranei este impermiabila,. ,deoarece restul membranei este impermiabila,.
Acest lux de protoni este Acest lux de protoni este or ora morice a morice care determina la care determina la
nielul subunitaii l1 sinteza de A1P din ADP-Pi nielul subunitaii l1 sinteza de A1P din ADP-Pi
Unul din postulatele teoriei chemiosmotice preede c Unul din postulatele teoriei chemiosmotice preede ca a apa rezultata apa rezultata
in reac in reacia de ormare a A1P din ADP si Pi se ionizeaza spontan, ia de ormare a A1P din ADP si Pi se ionizeaza spontan,
ionii l-iind dirijati spre interiorul mitocondriei ,ei urmind sa ionii l-iind dirijati spre interiorul mitocondriei ,ei urmind sa
creeze gradientul creeze gradientul protonic, protonic, in in timp ce ionii Ol timp ce ionii Ol
--
sint dirijati spre sint dirijati spre
spapul intermembranar spapul intermembranar
Datele experimentale ce conirma: Datele experimentale ce conirma:
S S--a conirmat generarea gradientului de protoni in a conirmat generarea gradientului de protoni in
cele 3 puncte ale L#. Anume cele 3 puncte ale L#. Anume -- gradientul de protoni gradientul de protoni
se utilizeaza la sinteza A1P. se utilizeaza la sinteza A1P.
S S--a demonstrat ca pl matrixului mitocondrial creste, a demonstrat ca pl matrixului mitocondrial creste,
iar cel al mediului extern al membranei MC iar cel al mediului extern al membranei MC -- scade scade
,acid,. ,acid,.
S S--a argumentat ca transerul l- din MC in timpul a argumentat ca transerul l- din MC in timpul
transportului de q si reenirii lor prin A1P transportului de q si reenirii lor prin A1P--sintetaza sintetaza
sunt comparabile cu iteza lor din cadrul lO in MC sunt comparabile cu iteza lor din cadrul lO in MC
intacte. intacte.
1ransportul mitocondrial al A1! i 1ransportul mitocondrial al A1! i
AD! AD!
A1P,ADP A1P,ADP--translocazei translocazei--
asigura transerul ADP asigura transerul ADP
din citozol in MC in din citozol in MC in
schimbul A1P din MC schimbul A1P din MC--
citozol. citozol.
losattranslocaza losattranslocaza --
transera Pi in MC, transera Pi in MC,
insoit de deplasarea insoit de deplasarea
ionilor de l2. ionilor de l2.
ADP P
i
ATP matrix
lower H
+
]
**
3 H

ATP
4
ADP
3
H
2
PO
4

higher H
+
]
ADP P
i
cytosol
energy
requiring
reactions
ATP
4

Controlul respirator Controlul respirator


Organismele ii sintetizeaza A1P in raport cu necesititatea lui Organismele ii sintetizeaza A1P in raport cu necesititatea lui
-- de aceea lO cuplata cu L# este riguros controlata. de aceea lO cuplata cu L# este riguros controlata.
Deoarece L# si lO Deoarece L# si lO -- etapa inala a degradarii G, L, P etapa inala a degradarii G, L, P
controlul respirator se poate eectua att prin compusi direct controlul respirator se poate eectua att prin compusi direct
implicai in L# si lO, ct si prin intermediatorii degradarii implicai in L# si lO, ct si prin intermediatorii degradarii
celor 3 clase. celor 3 clase.
#olul primordial ii reine ADP. #olul primordial ii reine ADP.
1. 1. l1 din A1P l1 din A1P -- sintetaza ramne blocat in lipsa de ADP. sintetaza ramne blocat in lipsa de ADP.
2. 2. Intensitatea transerului de protoni prin l0 deasemenea e Intensitatea transerului de protoni prin l0 deasemenea e
determinata de nielul ADP. determinata de nielul ADP.
3. 3. ADP ADP -- reglator alosteric ,-, pentru mai multe L ce sunt reglator alosteric ,-, pentru mai multe L ce sunt
implicate in degradarea G, L si P. implicate in degradarea G, L si P.
Controlul respirator Controlul respirator
Controlul respira Controlul respiraiei se inaptuie iei se inaptuiesste prin te prin
intermediul acceptorului intermediul acceptorului -- ADP. ADP.
Lipsa de ADP Lipsa de ADP -- inhiba respira inhiba respiraia ia ssi stopeaza i stopeaza
osorilarea. osorilarea. La adaugarea de ADP cre La adaugarea de ADP cresste brusc te brusc
consumul de 0 consumul de 0
22
---- ---- se se actieaza lantul respirator actieaza lantul respirator
ssi ADP se osorileaza la A1P. i ADP se osorileaza la A1P.
Decuplarea produselor de oxidare si osorilare, principalii Decuplarea produselor de oxidare si osorilare, principalii
ageni decuplani. ageni decuplani.
La lO contribue: La lO contribue:
1. 1. Integritatea membranei interne a MC orice leziune duce la Integritatea membranei interne a MC orice leziune duce la
perderea capacitaii de lO ,in timp ce transerul de q poate perderea capacitaii de lO ,in timp ce transerul de q poate
continua,. continua,.
2. 2. Impermeabilitatea membranei interne pentru ionii l- Ol Impermeabilitatea membranei interne pentru ionii l- Ol--
K- Cl K- Cl--..
lO poate i decuplata cu ajutorul unor substane chimice, ce lO poate i decuplata cu ajutorul unor substane chimice, ce
inhiba sinteza A1P dar neaectind decuplani inhiba sinteza A1P dar neaectind decuplani -- ageni ageni
decuplani. decuplani. La aciunea lor respiraia creste, iar lO este La aciunea lor respiraia creste, iar lO este
inhibata. inhibata.
protonoori protonoori
AD AD
ionoorele ionoorele
Protonoorii Protonoorii maresc permeabilitatea membranei maresc permeabilitatea membranei
pentru protoni,l-,, lichidnd potenialul pentru protoni,l-,, lichidnd potenialul
transmembranar. transmembranar.
1. 1. a.g. liberi a.g. liberi
2. 2. 2,4 dinitroenol 2,4 dinitroenol
3. 3. salicilaii ,antiinlamatoare, salicilaii ,antiinlamatoare,
4. 4. dicumarol ,anticoagulant, dicumarol ,anticoagulant,
5. 5. 13 si 14 ,h.gl.tiroide, 13 si 14 ,h.gl.tiroide,
Ionoorele Ionoorele -- ei leaga si transera ionii prin membrana: ei leaga si transera ionii prin membrana:
-- alinomicina , K-, , nigericina , K-,, gramicidina A alinomicina , K-, , nigericina , K-,, gramicidina A
Na-, K-, l-. Na-, K-, l-.
De DecupI cupIon|ii on|ii
Z4-
DinitrophenoI
H
+
H
+
H
+
X
+ H
+

Inhibitorii ai osorilarii Inhibitorii ai osorilarii acioneaza asupra A1P acioneaza asupra A1P--
sintetazei. Oligomicina blocheaza patrunderea l- prin sintetazei. Oligomicina blocheaza patrunderea l- prin
lO ,inchide canalul, lO ,inchide canalul, cu incetul slabeste respiraia cu incetul slabeste respiraia
intrerupere. intrerupere.
nhibifor nhibiforii ii
FFos osoriIrii de oriIrii de
ADP ADP
X
Iigomycin
AtructyIoside
X
losorilarea oxidatia este inluen losorilarea oxidatia este inluenata de o serie de ata de o serie de
agen ageni clasa i clasai in 3 grupe : i in 3 grupe :
-- agenti de decuplare agenti de decuplare-- permit transportul electronilordar permit transportul electronilordar
blocheaza osorilarea. Lx.2,4 dinitroenolul blocheaza osorilarea. Lx.2,4 dinitroenolul aciliteaza aciliteaza
trecerea prin membrana a l- trecerea prin membrana a l-
-- inhibitorii osorilarii oxidatie Lx Oligomicina inhibitorii osorilarii oxidatie Lx Oligomicina --
impedica si transportul impedica si transportul ssi osorilarea oxidatia. i osorilarea oxidatia.
-- Ionoorii Ionoorii -- ormeaza complexe liposolubile cu ormeaza complexe liposolubile cu cationi cationi
speciici trecindui prin membrana. speciici trecindui prin membrana.
Respiraia liber Respiraia liber
-- are loc decuplarea lO de L# si toata energia este are loc decuplarea lO de L# si toata energia este
conertita in caldura, care nu se utilizeaza la executarea conertita in caldura, care nu se utilizeaza la executarea
unciilor celulare. unciilor celulare.
Astel MC dein o soba, ce produc caldura. L necesar Astel MC dein o soba, ce produc caldura. L necesar
in situaii, cnd necesitatea caldurii este mai mare dect in situaii, cnd necesitatea caldurii este mai mare dect
A1P. A1P.
n esutul adipos brun n esutul adipos brun -- MC sunt specializate la MC sunt specializate la
producerea caldurii ,nou producerea caldurii ,nou--nascui, animale in hibernare, nascui, animale in hibernare,
-- termogenina. termogenina.
Oxidarea microsomala Oxidarea microsomala
Un alt tip de reacii de OB este cel oxigenazic. Acestea sunt Un alt tip de reacii de OB este cel oxigenazic. Acestea sunt
catalizate de monooxigenaze. catalizate de monooxigenaze.
Lanurile monooxigenazice de oxidare sunt lanuri scurte de Lanurile monooxigenazice de oxidare sunt lanuri scurte de
transport al l- si q a caror sursa sunt NADPl-l transport al l- si q a caror sursa sunt NADPl-l
Sl - O2 -NADPl - l- Sl - O2 -NADPl - l- FF S S--Ol - l2O - NADP- Ol - l2O - NADP-
reducerea O2 si incorporarea lui in anumii compusi chimici reducerea O2 si incorporarea lui in anumii compusi chimici
,include un atom de O, celalalt este redus la l2O,. ,include un atom de O, celalalt este redus la l2O,.
un asemenea lan este un asemenea lan este microsomial microsomial -- localizat in #L al localizat in #L al
celulelor hepatice si suprarenale. #ol esenial il are cit P450 celulelor hepatice si suprarenale. #ol esenial il are cit P450
,actiatorul O2,. Ll cuprinde o lP ,lAD, la nielul careia l2 ,actiatorul O2,. Ll cuprinde o lP ,lAD, la nielul careia l2
este disproporionat in l- si q. este disproporionat in l- si q.
Rolul Rolul
#olul #olul: plastic si dezintoxicare. : plastic si dezintoxicare.
n icat n icat -- hidroxilarea medicamentelor, hidroxilarea medicamentelor,
neutralizarea toxinelor, hormonilor ,sunt neutralizarea toxinelor, hormonilor ,sunt
eliminai,. eliminai,.
n medulosuprarenale n medulosuprarenale -- sinteza noradrenalinei si sinteza noradrenalinei si
adrenalinei. adrenalinei.
n corticosuprarenale n corticosuprarenale -- sinteza colesterolului, sinteza colesterolului,
hormonilor gluco hormonilor gluco-- si mineralocorticoizi. si mineralocorticoizi.
Noiune de radicali liberi. Oxidarea peroxidica a AG Noiune de radicali liberi. Oxidarea peroxidica a AG
nesaturai. Sistemul de protecie. nesaturai. Sistemul de protecie.
La reducerea incompleta a O La reducerea incompleta a O22 se ormeaza se ormeaza
orme reactogene si agresie ale substanei cum orme reactogene si agresie ale substanei cum
ar i: superoxidanionul, peroxid, hidroxil sau ar i: superoxidanionul, peroxid, hidroxil sau
peroxidul de hidrogen. peroxidul de hidrogen.

Acesti produsi iniiaza OPL, ce se petrece in lan cu generarea Acesti produsi iniiaza OPL, ce se petrece in lan cu generarea
de peroxizi a AG nesaturai. de peroxizi a AG nesaturai.
n condiii iziologice O#L si OPL sunt implicate in n condiii iziologice O#L si OPL sunt implicate in
reinnoirea membranelor biologice, degradarea substanelor reinnoirea membranelor biologice, degradarea substanelor
agocitare, biosinteza icosanoizilor. agocitare, biosinteza icosanoizilor.
Ampliicarea lor poate condiiona moartea celulei ,lezarea Ampliicarea lor poate condiiona moartea celulei ,lezarea
membranelor,. membranelor,.
SAO SAO FF sistem de protecie sistem de protecie FF AO ,enzimatic, neenzimatic, AO ,enzimatic, neenzimatic,
SOD SOD FF transormarea O2 transormarea O2-- ,, in l2O2 in l2O2
2 O2 2 O2-- -2l- -2l- FF O2 O2-- - l2O2 - l2O2
Catalaza 2l2O2 Catalaza 2l2O2 FF 2l2O - O2 2l2O - O2
Glutation reductaza Glutation reductaza
glutationperoxidaza glutationperoxidaza
H|t4ch4ndr|4n
Per4|s4me
Alcohol etabolism Alcohol etabolism
Er|c N|ederh411er Er|c N|ederh411er
8|U 8|U--80H 80H
Et0h
Aceta|dehyde
Acetate
6yt4s4|
ER
A0h
NA0
+
NA0h
6AT
h
2
0
2
h
2
0
A|0h
NA0
+
NA0h
HE08
NA0P
+
NA0Ph
0
2
P450
Etra-hepat|c t|ssue
0h my!
N4 hat?
Pyraz4|e
0|su|1|ram
(antabuse}
6h|4rpr4pam|de
(d|abetes}
Am|n4tr|az4|e