Sunteți pe pagina 1din 13

Bibliografie admitere Doctorat 2011

A. DOMENIUL GEOLOGIE Tematica: A.1. Studiul formaiunilor sedimentare din cadrul Orogenului Carpailor Orientali i zona de Foreland. 1. Allen P.A.,Allen G.P.(1990) Basins Analysis.Blackwell Publishers,London; 2. Balintoni C.I.,(2003) Tectonica bazinelor sedimentare, Ed.Arvin Press, Buc.; 3. Dinu C., Maenco L.,Diaconescu V.,Munteanu I.(2007) Analiza bazinelor de sedimentare, Ed.Vergiliu Buc.; 4. Grasu C., Miclu Crina, Brnzil M., Baciu D. S. (2010), Munii Hmaului. Monografie geologic i fizico-geografic. Edit. Univ. Al. I. Cuza Iai; 5. Grasu C., Brnzil M., Miclu C., Bobo I.(2002) Sarmaianul din sistemul bazinelor de foreland ale Carpailor Orientali, Ed.Tehn.Buc.; 6. Jipa D.C.,Olariu C. (2009) Dacian Basin, Depositional architecture and sedimentary history of a Paratethys Sea, GeoEcoMar Buc.; 7. Mutihac V.,Ionesi L. (1974) Geologia Romniei, Ed.Tehn. Buc.; 8. Mutihac V., Mutihac G. (2010) Geologia Romniei, Ed.Did.Ped.Buc.; 9. Reading H.G.,Collinson J.D.(1996) Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigrafy, Blackwell Scientific Publications, Oxford; 10. Sndulescu M.(1984) Geotectonica Romniei, Ed.Tehn. Buc.

Tematica: A.2. Identificarea, caracterizarea si evaluarea sistemelor petrolifere, cu aplicatie asupra unor bazine sedimentare din Romania 1. Dinu C., Matenco L., Diaconescu V., Munteanu I., Analiza bazinelor de sedimentare, Ed. Vergiliu, Bucuresti 2007, p.377; 2. Balintoni C. I., Tectonica bazinelor sedimentare, Ed. ARVIN PRESS, Bucuresti 2003, p.177; 3. aramet M., Ingineria Sistemelor Petrolifere, Curs, Partea I, Subsistemul de generare i expulzare a hidrocarburilor, Curs, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iai, 2004.

Tematica: A.3. Mineralogia, geochimia i geneza unor zcminte de minereuri neferoase (inspecial zcminte hidrotermale). 1. Berbeleac I., (1985), Zcminte de aur, Ed. Tehnic, 334 pag. 2. Berbeleac I., (1988), Zcminte minerale i Tectonic Global, Ed. Tehnic, 327 pag. 3. Mrza I., (1982), Geneza zcmintelor de origine magmatic, Vol. I Elemente de metalogenie magmatic, Ed. Dacia Cluj Napoca, p. 429. 4. Mrza I., (1999), Geneza zcmintelor de origine magmatic, Vol. IV Metalogenie hidrotermal, Presa Universitar Clujean, p. 429. 5. Maria Z. F., (2005), Metalogeneza districtului minier Baia Mare, Model bazat pe sistemul hidrotermal Cavnic (Maramure), evaluri comparative cu alte sisteme epitermale din lume, Editura Cornelius, 450 pag. 6. Damian Gh. & Damian F., (2003), Gitologie, Risoprint, pag. 310. 7. Petrulian N., (1973), Zcminte de minerale utile, Ed. Tehnic, 503 8. Pomarleanu V., (1971), Geotermometria i aplicarea ei la unele minerale din Romania, Ed. Academiei R. S. Romnia 158 pag. 9. Geochemistry of Hydrotermal Ore Deposits (1967), edited by Hubert Lloyd Barnes, numai paginile 77- 165 (Capitolele Common lead isotope abundances, (p. 77-108), Oxigen isotope studies of hydrotermal mineral deposits p. 109-142, Sulfur isotopes and mineral genesis p. 143-165).

Tematica: A.4. Evaluarea riscului geochimic produs de exploatarile miniere active sau abandonate din bazinul Vaii Bistritei, in amonte de lacul Izvorul Izvorul Muntelui 1. Baciu C., Costin D. (2008) Geologie Ambientala, Casa Cartii de Stiinta, Cluj Napoca. 2. Balaban S.I., Iancu O.G., Bulgariu D. (2011) The geochemical distribution of heavy metals for some mine tailings from the Fundu Moldovei area, Romania. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, September 2011, Vol. 6, No. 2, p. 279-288. 3. Balintoni I. (1997) Geotectonica terenurilor metamorfice din Romnia, Ed. Carpatica, ClujNapoca.

4. Balintoni, I. (2010): The Crystalline-Mesozoic Zone of the East Carpathians. A review. In Iancu, O. G. & Kovacs, M. (eds.): RO1 - Ore deposits and other classic localities in the Eastern Carpathians: From metamorphics to volcanics. Field trip guide. 20th Meeting of the International Mineralogical Association Budapest. Acta Mineralogica-Petrographica, Field Guide Series, vol. 19, pp 1-55. 5. Bucher K., Frey M. (2002) Petrogenesis of metamorphic rocks. (7th edition) Springer-Verlag, Berlin. 6. Hrtopanu P. (2004) Mineralogeneza centurii manganifere din Munii Bistriei, Editura Cartea Universitar, 352 p. 7. Popek E. P. (2003) Sampling and analysis of environmental chemical pollutants. A complete guide, Academic Press, 366 p. 8. Servida D. (2008) Innovative approaches to evaluate geochemical risk related to sulphidebearing Abandoned Mine Lands, Ph.D thesis, Universita degli Studi di Milano, 109 p. 9. Stumbea, D. (2007) Geologia zcmintelor de minereuri. Casa Ed. Demiurg, Iai, 209p. 10. Vallero D. A. (2004) Environmental Contaminants: Assesment and Control, Elsevier Academic Press, 801 p

B. DOMENIUL GEOGRAFIE Tematica: B.1. Optimizarea functionarii structurilor spatiale in perspectiva dezvoltarii durabile a teritoriilor 1. De Blij , Harm - The Power of Place: Geography, Destiny, and Globalization's Rough Landscape,Oxford University Press, USA,2008,ISBN-10: 0195367707; ISBN-13: 9780195367706 2. Fellmann, Jerome; Bjelland, Mark; Getis, Arthur; Getis, Judith - Human Geography. Landscapes of Human Activity,McGraw-Hill Science/Engineering/Math,2009,ISBN-10: 0073522856; ISBN-13: 978-0073522852 3. Gregory, Derek; Ron Johnston, Geraldine Pratt, Michael Watts,The Dictionary of Human Geography,Wiley-Blackwell,2009,ISBN-10: 1405132876,ISBN-13: 978-1405132879 4. Groza, Octavian Bazele teoretice ale planificrii teritoriale, Universitas, Iai, 110 pg, 2005

5. Groza, Octavian; urcnau, George; Rusu, Alexandru Geografie economic mondial, Universitas, Iai, 129 pg., 2005 6. Groza, Octavian (coord.)- Atlasul teritorial on-line al Romniei baz de expertiz teritorial. Studiu pilot privind integrarea la nivelul Romniei a rezultatelor programului ESPON, atlas on-line (http://www.mie.ro/_documente/atlas/atlas.htm), Bucureti, 2007 7. Groza, Octavian Les territoires de lindustrie, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, ISBN 973-30-2034-6, 418 pg., 2004 8. Knox, Paul L. ; Marston, Sallie A. - Places and Regions in Global Context: Human Geography (5th Edition),Prentice Hall,2009,ISBN-10: 0321580028,ISBN-13: 978-0321580023 9. Letcher, Trevor = Climate Change,Observed impacts on Planet Earth,Elsevier,2009,ISBN-13: 978-0-444-53301-2 10. Moseley, William; Lanegran, David; Pandit, Kavita (Eds),The Introductory Reader in Human Geography: Contemporary Debates and Classic Writings,Wiley-Blackwell,2007,ISBN10: 1405149221; ISBN-13: 978-1405149228 11. Muntele I., Groza O., urcnau G., Rusu Al., Tudora D., Calitatea infrastructurii de transport ca premis a diferenierii spaiilor rurale din Moldova, Editura Univ. Al.I Cuza Iai, 2010, ISBN 978-973-703-628-5, 200 pp 12. Rey, Violette; Groza, Octavian; Iano, Ion; Ptroescu, Maria - Atlasul Romniei (reactualizarea lucrrii Atlasul Romniei, Enciclopedia RAO, Bucureti, ISBN 973-

8175-34-8, 168 pg., 2002), ISBN(10) : 973-717-130-6 ; ISBN(13) : 978-973-717-130-6, 198 p., 2006.

Tematica: B.2. Dinamica activitilor turistice, amenajrii teritoriului i structurilor geodemografice n Romnia postcomunist 1.Benedek Joszef, (2004) Amenajarea teritoriului i dezvoltarea regional, Ed. Presa universitar clujean, Cluj-Napoca. 2.Bold Ion, Crciun Avram, (1999) Organizarea teritoriului, Ed. Mirton, Timioara. 3.Ciang Nicolae, Dezsi tefan (2007) Amenajare turistic, Ed. Presa Universitr Clujean, Cluj-Napoca.

4.Iau Corneliu, (2006) - Dmographie et gographie du travail en Roumanie postdcembriste, Ed. Sedcom Libris, Iai. 5.Iau Corneliu, Muntele Ionel (coord.)(2009) - Atlas statistico-geografic i de amenajare a teritoriului judeului Iai, Ed. Universitii Alexandru Iona Cuza Iai. 6.Muntele Ionel, Iau Corneliu, (2006) Geografia turismului : concepte, metode i forme de manifestare spaio-temporal, Ed. Sedcom Libris, Iai. 7.Ungureanu Alexandru, Muntele Ionel, (2006) Geografia populaiei, Ed. Sedcom Libris, Iai.

Tematica: B.3. Populaia i aezrile Romniei n context multiscalar 1. Johnston R.J., The Dictionary of Human Geography, Blackwell, Oxford, ediia din 1991 i urmatoarele 2. Bailly, A., Les concepts de la Gographie Humaine, Armand Colin, Paris, ediia 1998 i urmtoarele 3. Ungureanu Al., Muntele I., Geografia populaiei, Sedcom Libris, Iai, 2006 4. Ungureanu Al., urcnau G., Geografia aezrilor, Tehnopress, Iai, 2007 5. Chabot G., Beaujeu-Garnier, J., Trait de gographie urbaine, A. Colin, Paris, 1963 (ed. n limba romn din 1970, Editura Did. i Ped.) 6. Erdeli, G., Dumitrache, L., Geografia populaiei, Corint, Bucureti, 2002 7. Donis, I., Bazele teoretice i metodologice ale geografiei, Editura UAIC, Iai, 1987 ***Colecia revistei Analele tiinifice ale UAIC, sec. II c, Geografie, ed.nou (1957-2010) Not: Aceste lucrri sunt disponibile la filiala de Geografie-Geologie a BCU Tematica: B.4. Geneza, distribuia spatial, calitatea i utilizarea resurselor de sol dintr-o unitate geografic 1. Florea N,, Munteanu I., 2003 - Sistemul roman de taxonomie a solurilor, Ed. Estfalia, Bucuresti. 2. Lupascu Gh, et.al., 1998 - Pedologie generala, Ed. Junimea, Iasi. 3. Blaga Gh. et al., 2005 - Pedologie, Ed. Academic Press, Cluj-Napoca 4. Douchaufour Ph., Souchier B, 1997 - Pedologie, Ed. Masson, Paris

5. Florea N., Buza M., 2003 - Pedogeografie cu elemente de pedologie, Ed. Lucian Blaga Sibiu

Tematica: B.5. Valorificarea resursei de sol i optimizarea modului de utilizare a terenului in vederea amenajarrii teritoriale de perspectiv 1. Bcuanu V., Barbu N., Pantazic Maria, Ungureanu Al., Chiriac D. (1980) Podiul Moldovei. Natur, om, economie, Ed. tiinific i enciclopedic Bucureti, 345 pp. 2. Florea N. (2009) Pedodiversitate i pedociclicitate, Bucureti, 280 pp. 3. Iano Gh., Zisu I. (2008) Metode de cercetare a solului pe teren, Ed. Universitii de Vest Timioara, 215 pp. 4. Ioni I. (2000) - Geomorfologie aplicat Procese de degradarea regiunilor deluroase, Ed. Universitii Al. I. Cuza Iai, 249 pp. 5. Morgan R.P.C. (2008) Soil Erosion an Conservation, third edition, Blackwell Publishing, 304 pp. 6. Munteanu I., Florea N. (2009) - Ghid pentru descrierea n teren a profilului de sol i a condiiilor de mediu specifice, Ed. Sitech Craiova, 230 pp. 7. Rusu C. (1998) Fizica, chimia i biologia solului, Ed. Universitii Al. I. Cuza Iai, 263 pp. 7. Secu C., Rusu C. (2007) Geografia solurilor cu elemente de pedologie, Ed. Universitii Al. I. Cuza Iai, 231 pp. *** (2010) The European Environment State and Outlook 2010. Land use,

http://www.eea.europa.eu/soer/europe/land-use

Tematica: B.6. Studiul geomorfologic al degradrilor de teren din Podiul Moldovei 1. Bcuanu V. et al. (1980) Podiul Moldovei. Natur, om, economie. Editura tiinific i enciclopedic, Bucureti. 2. Donis I., Boboc N., Ioni I. (2009) Dicionar geomorfologic cu termeni corespondeni n limbile englez, francez i rus. Editura Univ. Al. I. Cuza, Iai, 414 pp. 3. Ioni I. (2000) - Relieful de cueste din Podiul Moldovei, Editura Corson , 108 pp, Iai. 4. Ioni I. (2000) - Geomorfologie aplicat Procese de degradare a regiunilor deluroase,

Editura Univ.Al. I. Cuza, 249 pp, Iai. 5. Ioni I. (2000) - Formarea i evoluia ravenelor din Podiul Brladului, Editura Corson, 169 pp, Iai. 6. Motoc, M., 1983. Ritmul mediu de degradare erozionala a solului in R. S. Romania, Buletinul Informativ al A.S.A.S., nr.13, Bucureti, 47-65 pp. 7. Rdoane Maria, Rdoane N., Ichim I., Surdeanu,V., 1999. Ravenele. Forme, procese, evolutie. Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj, 266 pp. 8. Surdeanu V. (1998) - Geografia terenurilor degradate. Alunecri de teren. Editura Presa univ. Clujean. 9. Ungureanu Al. (1993) - Geografia podiurilor i cmpiilor Romniei, Edit. Univ Al. I. Cuza Iai. 10. xxxxxxx (2007) Impactul riscurilor hidro-climatice i pedo-geomorfologice asupra mediului n Bazinul Brladului. Coordonator C-tin Rusu, Editura Univ. Al. I. Cuza Iai, 218 pp. Tematica: B.7. Interdisciplinaritatea si transdisciplinaritatea riscurilor hidrologice in bazinele Siret si Prut 1. Romanescu Gh. (2009), Siret river basin planning (Romania) and the role of wetlands in diminishing the floods, WIT Transaction on Ecology and the Environment, volume 125, pag. 439-453, Water Resources Management, V, WIT Press, UK. Doi:

10.2495/WRM090391. 2. Romanescu Gh., Nistor I. (2011), The effect of the July 2005 catastrophic inundations in the Siret Rivers Lower Watershed, Romania, Natural Hazards, Springer, 57(2): 345-368. DOI: 10.1007/s11069-010-9617-3. 3. Romanescu Gh., Jora I., Stoleriu C. (2011), The most important high floods in Vaslui river basin causes and consequences, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 6(1): 119-132. 4. Romanescu Gh., Stoleriu C., Romanescu A.M. (2011), Water reservoirs and the risk of accidental flood occurrence. Case study: StancaCostesti reservoir and the historical floods of the Prut river in the period JulyAugust 2008, Romania, Hydrological Processes, 25: 2056-2070. Doi: 10.1002/hyp.7957.

5. Romanescu Gh. (2003), Hidrologie general. Editura TERRA NOSTRA, Iai, ISBN 9738432-13-8, 560 pag. 6. Romanescu Gh. (2006), Inundaiile ca factor de risc. Studiu de caz pentru viiturile Siretului din iulie 2005, Editura TERRA NOSTRA, Iai, ISBN 973-8432-49-9, 978-973-8432-499, 88 pag. 7. Minea I., Romanescu Gh. (2007), Hidrologia mediilor continentale. Aplicaii practice, Casa Editorial DEMIURG, Iai, ISBN 978-973-7603-76-0, 221 pag. 8. Romanescu Gh, Romanescu Gabriela, Cristian Stoleriu, Adrian Ursu (2008), Inventarierea i tipologia zonelor umede i apelor adnci din Podiul Moldovei, Editura Terra Nostra, Iai, ISBN 978-973-8432-83-3, 244 pag. 9. Romanescu Gh. (2009), Evaluarea riscurilor hidrologice, ISBN 978-973-1888-15-6, Editura Terra Nostra, Iai, 177 pag. 10. Romanescu Gh. (2011), Geografia de la A la Z. Dicionar ilustrat, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti. 650 pag.

Tematica: B.8. Studii de climatologie regional i riscuri climatice n regiunea de dezvoltare de Nord-Est, n sprijinul dezvoltrii durabile 1. Ahrens, C. D., (1988) - Meteorology Today, West Publish. Co, St. Paul, U.S.A. 2. Apostol, L. (2004), Clima Subcarpailor Moldovei, Edit. Univ. ,,tefan cel Mare din Suceava. 3. Bogdan, Octavia, Niculescu, Elena (1999) - Riscurile climatice din Romnia, Academia Romn, Inst. de Geogr., Bucureti. 4. Ciulache, S. (2002) - Meteorologie i climatologie, Edit. Universitar, Bucureti. 5. Mihil, D. (2010), Cmpia Moldovei - Studiu climatic, Edit. Univ. ,,tefan cel Mare Suceava. 6. Surdeanu, V., Goiu, Dana (2007), Noiuni fundamentale n studiul riscurilor naturale, Presa Universitar Clujean, Cluj-Napoca. * * * (2008), Clima Romniei, Edit. Academiei Romne, Bucureti.

C. DOMENIUL TIINA MEDIULUI Tematici: C.1. a. Caracterizarea electrochimic a unor compui de natur biologic C.1. b. Metode electrochimice utilizate pentru analiza metalelor grele n zonele poluate 1. Nemoi Gh.,(2011), Electrochimie-Aspecte fundamentale, Editura Tehnopress, Iai; 2. Nemoi Gh., Isac V., (1997), Chimie fizic Electrochimie, Ed. tiina, Chiinu; 3. Brett C.M.A., Brett A.M.O, (1993), Electrochemistry: Principles, methods and application, Oxford U. Press; 4. Dinu V.,Truia E., Popa-Cristea E.,Popescu A.,(2006), Biochimie medical, Mic tratat, Editura medical, Bucureti; 5. Bard A.J.,Inzelt G.,Scholz F.,(2008), Electrochemical dictionary,Springer, Berlin.

Tematica: C.2. Cercetri privind reducerea impactului negativ al metalelor grele asupra sistemului solplant din areale poluate 1. Barbu C.H., Sand Camelia, 2004, Teoria si practica moderna a remedierii solurilor poluate cu metale grele, Ed. Alma Mater, Sibiu 2. Davidescu D., Davidescu Velicica, Lacatusu R., 1988, Microelementele in agricultura, Ed. Academiei RSR, Bucuresti 3. Kabata Pendias Alina, Pendias H., 2001, Trace Elements in Soil and Plants, 3rd. ed., CRC Press, Boca Raton, Washington D.C. 4. Lacatusu R., 2000, Mineralogia si chimia solului, Ed. Universitatii "Al.I.Cuza" Iasi 5. Lacatusu R., 2006, Agrochimie, Ed.a 2-a, Ed. Terra Nostra, Iasi 6. Rauta C., Carstea St., 1983, Prevenirea si combaterea poluarii solurilor, Ed. Ceres, Bucuresti 7.XXX,1998, Contamination des sols par les lments en trace: les risques et leur gestion, Acadmie des Sciences, Paris 8.XXX, 2003, Elements and their Compounds in the Environments (Ed. Merian, Anke, Ihnat, Stoeppler), Wiley-VCH

Tematica: C.3.a. Noi materiale i tehnologii de tratare ape/ procedee noi de tratare n vederea potabilizrii apelor de suprafa i subterane 1.V. Nistreanu, Procese unitare pentru tratarea apelor, Ed. Univesitii POLITEHNICA Bucureti, 2010, (http://www.hydrop.pub.ro/tratarea.htm). 2. I. Sandu, M. Chirazi, Ecologia sistemelor sportive, Ed. Universitii Al. I. Cuza Iasi, 2010. 3. C.Teodosiu, Tehnologia apei potabile i industriale Ed. Matrix ROM, Bucureti, 2001. 4. C. Teodosiu, Managementul durabil al apei. Vol.1- Tratarea apei pentru potabilizare i utilizri industriale, Ed. Ecozone, Iai, 2006. 5. M. Macoveanu, C. Teodosiu, Gh. Duca, Epurarea avansat a apelor uzate coninnd compui organici nebiodegradabili, Ed. Gh. Asachi, Iai , 1997. 6. D. Robescu, S. Lanyi, Diana Robescu, I. Constantinescu Tehnologii, instalaii i echipamente pentru epurarea apei, Ed. Tehnic, Bucureti, 2000. 7. M. Dima, Epurarea apelor uzate, vol. II, Canalizri Litografia UTI, 1998. 8. R. Antoniu i colab., "Epurarea apelor uzate industriale", vol.1 i 2, Ed. Tehnic, Bucureti, 1987. 9. Negulescu M., Municipal wastewater treatment, Ed. Elsevier, Olanda, 1985. 10. S.Axinta, C. Teodosiu, I. Balasanian, I. Cojocaru, Ecologie i protecia mediului, Ed.Ecozone, Iai, 2003. 11. Azapagic A., Perdan S., Clift R., Sustainable development in practice. Case studies for engineers and scientists, John Wiley&Sons, New York, 2004. 12. Cheremisinoff N., Handbook of pollution prevention practices, Marcel Dekker, New York, 2001. 13. Gavrilescu M., Nicu M., Reducerea poluanilor la surs i minimizarea deeurilor, Editia A II-A, Ed. Ecozone, Iai, 2005. 14. Council Directive, Council Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control. Official Journal of the EC 1996; L257:26.7. 15. OECD, Best practice guide for cleaner production programmes in Central and Eastern Europe. Paris, (1988). 16. UNEP, International Declaration on Cleaner Production, UNEP Division of Technology, Industry and Economics, Paris. 1998.

17. USEPA, Principles of pollution prevention and cleaner production, United States Environmental Protection Agency, Philadelphia, USA. 1998. 18. Varduca A., Moldoveanu A-M., Moldoveanu G.A., Poluarea. Prevenire i control, Ed. MatrixRom Bucureti. 2002.

Tematici: C.3.b. Studiul unor noi caracteristici arheometrice a artefactelor arheologice n vederea valorificrii muzeale cu integrarea lor cultural C.3.c. Sisteme moderne de curare a picturilor 1. I. SANDU, V. VASILACHE, F.A. TENCARIU, V. COTIUG, Scientific Conservation of the Ceramic Artefacts, Al.I.Cuza University Publishing House, (ISBN 978-973-703600-1), Iai, 2010, 455 p.; 2. M. QUARANTA, I. SANDU, On the Degradation Mechanisms under Infuence of Pedological Factors through the Study of Archaeological Bronze Patina, Al.I.Cuza University Publishing House, (ISBN 978-973-703-499-1), Iai, 2010, 191 p.; 3. M. HAYASHI, I. SANDU, P. TIANO, N. MACCHIONI, The Effect of Preservative Intervention on the Chemical-Physical and Structural Chracteristics of Panel Painting, Al.I.Cuza University Publishing House, (ISBN 978-973-703-476-2), Iai, 2010, 130 pp.; 4. I. SANDU, M. BRNZIL, I.G. SANDU, Scientific Conservation of the Stone Monuments, Al.I.Cuza University Publishing House, (ISBN 978-973-703-476-2), Iai, 2009, 314 pp.; 5. V. VASILACHE, I. SANDU C.LUCA, I.C.A.SANDU, News concerning Scientific Conservation of the Old Polychrome Wood , Ed. Univ. Al.I.Cuza, (ISBN 978-973703-477-9), Iai, 2009, 282 pp.; 6. I. SANDU, Degradation and Deterioration of the Cultural Heritage, Vol. I, Al.I.Cuza University Publishing House, (ISBN 978-973-703-341-3/978-973-703-342-0), Iai, 2008, 462 pp.; 7. I. SANDU, Degradation and Deterioration of the Cultural Heritage, Vol. II, Al.I.Cuza University Publishing House, (ISBN 2008, 538 pp.; 978-973-703-341-3/978-973-703-343-7), Iai,

8.

I. SANDU, Modern Aspects Concerning the Conservation of Cultural Heritage, vol.V. Identification of Painting Materials, Ed. Performantica, (ISBN 973-730-048-3 i 973730-049-1) Iai, 2007, 780 pp.;

9.

I. SANDU, I.C.A. SANDU, V. VASILACHE, M.L. GEAMAN, Modern Aspects Concerning the Conservation of Cultural Heritage, vol.IV. Determination of the Conservation State and Restauration of the Easel Paintings, Ed. Performantica, (ISBN 973-730-048-3 i 973-730-242-7) Iai, 2006, 432 pp.;

10.

I.G. SANDU, I. SANDU, A. DIMA, Modern Aspects Concerning the Conservation of Cultural Heritage, vol.III. Autentication and Restauration of the Inorganic Material Artefacts, Ed. Performantica, (ISBN 973-730-048-3 i 973-730-220-5) Iai, 2006, 502 pp.; 11. I.C.A. SANDU, I. SANDU, C. LUCA, Modern Aspects Concerning the

Conservation of Cultural Heritage, vol.II. Autentication and Determination of the Old Paintings Conservation State, Ed. Performantica, (ISBN 973-730-048-3 i 973-730-0750), Iai, 2005, 537 pp.; 12. I. SANDU, I.G. SANDU, Modern Aspects Concerning the Conservation of Cultural Heritage, vol.I. Nomenclature, typologies and casuistries, Ed. Performantica, (ISBN 973730-048-3 i 973-730-049-1) Iai, 2005, 473 pp.; 13. I. SANDU, Nomenclature of the Conservation Cultural Heritage, Ed. Performantica (ISBN 973-7994-90-6), Iai, 2004, 164 pp.; 14. I. SANDU, I. C. A. SANDU, Conservation and Restauration Chemistry, vol I, Ed. Corson (ISBN 973-8225-27-1), Iai, 2002, 1058 pp.; 15. I. SANDU, I. C. A. SANDU, Conservation and Restauration Chemistry, vol II, Ed. Corson (ISBN 973-8225-27-2), Iai, 2002, 668 pp.; 16. I. SANDU, I.C.A. SANDU, I. G. SANDU, Colorimetry in Art, Ed. Corson, Iai, (ISBN 973-8225-28-0), 2002, 430 pp.; 17. I. SANDU, A. DIMA, I. G. SANDU, Restauration and Conservation of Metallic Artefacts, Ed. Corson, Iai, (ISBN 973-8225-24-8), 2002, 666 pp.; 18. I. C. A. SANDU, I. SANDU, P. POPOIU, A. van SAANEN Methodological Aspects Concerning Scientific Conservation of the Cultural Heritage, Ed. Corson, Iai, (ISBN 973-8225-19-1), 2001, 686 pp.;

19.

I. SANDU, I. C. A. SANDU, A. van SAANEN, Scientific Expertize of the Art Works, vol I, ."Al.I.Cuza" University Publishing House Iai, (ISBN 973-9272-21-5),1998, 560 pp.;

20.

I. SANDU, I. C. A. SANDU, Conservation and Restauration Chemistry of the Old Book, vol. I, Al.I.Cuza University Publishing House, (ISBN 973-9272-22-3), 1998, 610 pp.;

Tematica: C.4. Oxizi polimetalici, catalizatori n procesele de depoluare a mediului 1. Caltun, O. F., Dumitru, I., Dascalu, G., Hrib, L., Palamaru, M. N., IORDAN, A. R., Feder, M., Chriac, H., Lupu, N., Vilceanu, V., Caldararu, M., Negulescu, B., Ferite de cobalt magnetostrictive, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza Iasi 2009 2. Surpeanu, M., Elemente de chimia mediului, Editura MatrixRom, Bucureti, 2004. 3. Iordache, Gh., Metode i utilaje pentru prevenirea polurii mediului, Editura Matrix Rom, Bucureti, 2003. 4. Duca, Gh., Scurlatov I., Ecological Chemistry , Publishing Center, Chisinau 2002 5. chiopu, D., Ecologie i protecia mediului. Editura Ion Ionescu de la Brad, Iai, 2002 6. Dumitriu E., Lutic D., Cataliza : o abordare general, Editura VIE, Iai, 2002 7. Anastas, P. T., Warner, J. C., Green Chemistry, Theory and Practice. Oxford University Press, Oxford, 1998. 8. Dumitriu, E., Hulea, V., Metode catalitice eterogene aplicate n protecia mediului , ED. BIT, Iai, 1997 9. Isac V., Hurduc N., Chimie fizic. Cinetic chimic i cataliz, Editura tiina, Chiinu, 1994. 10. Negoiu D.,.Kriza A, Poluani anorganici n aer, Ed. Academiei RSR, 1977 11. Macarovici C. Gh., Macarovici D., Chimia oxizilor dubli i utilizrile lor, Editura Academiei Romne, 1975. 12. Negoiu D, Tratat de chimie anorganic. Nemetale, vol.2, Editura Tehnic, Bucureti, 1972

S-ar putea să vă placă și