Sunteți pe pagina 1din 3

"Orice jurnal intim este o pendulare ntre dou imagini: una ce ni se ofer i alta pe care o deducem, iar lectura

jurnalului nu e n fapt dect ncercarea de a pune n acord aceste dou fantasme care se ascund una dup alta", scria E. Simion ntr-un num r din Caiete Critice (1986) dedicat jurnalului. Criticul sus ine aceast idee n continuare. i g se te i o "ntrebuin are" autohton . Acel personaj secund ar fi cel care rezist n condi ii de cenzur . S ne amintim c Jean Rousset sublinia c exist un mecanism al secretului / dezv luirii aproape constitutiv actului scrierii diaristice (ascunderea caietului, ini iale, pseudonime, limbaj cifrat etc.). Cititorului i se ofer un vertij de dezv luiri i de ascunderi. Jurnalul este oricum opac. Doar privirea paranoic (eventual a securistului) putea g si n jurnal o imagine anume - el denun a n fond practica ascunderii, att de intim diaristului n orice condi ii. Cea de-a doua fantasm despre care vorbe te Eugen Simion nu este dect un reflex indus de seria de fantasme produse de polifonia n ucitoare a unui astfel de text. Exist un unic Maiorescu n notele cotidiene? Sau un unic Eliade? etc. Numai ntr-un jurnal "slab" imaginea creat este compact , f r distorsiuni grave, autorul c utnd s - i "vnd " un chip unic f r s st pneasc arta autenticit ii. Fic iunea poate crea un astfel de chip cu succes, jurnalul, nu - autenticitatea neag aura personajului literar. Am putea spune c cet eanul cu acte n regul este chiar personajul literar n vreme ce personajul jurnalului este o prezen subversiv pentru c este instabil, lacunar, greu de manipulat.

a crizei limbajului (...)Verbul a devenit verbiaj() Cuvntul nu mai arat . Cuvntul tr nc ne te. Cuvntul e literar. Cuvntul e o fug . Cuvntul mpiedic t cerea s vorbeasc . Cuvntul asurze te() Cuvntul toce te gndirea() ; E Ionesco- jurnal Eugne Ionesco ncearc s - i explice, s justifice parc , demersul de a face public, la un moment dat, Jurnalul s u Singura mea justificare de a vorbi despre mine e faptul c m dedublez i c vorbesc despre mine ca despre

un altul, ca despre un caz str in, susceptibil de a-i interesa pe psihologi i pe al ii. Asta spune fiecare. M ntreb dac nu e o justificare ipocrit , ns fiecare caz, chiar i al meu, e interesant. Universul oricui, al fiec rei fiin e, al unei furnici, poate fi pasionant. Universul fiec ruia e universal.
Jurnalul intim apare destul de trziu n literatur , fiind la nceput un gen de sertar, apoi, pe la mijlocul secolului al XIX-lea, o form literar public minor . Dic ionarele dau urm toarea defini ie genului diaristic: gen literar minor, jurnalul intim fascineaz i seduce: el asigur un tete-a-tete, o conversa ie calm i sugestiv , un fel de complicitate amical ntre scriitor i publicul s u [1]. Eugen Simion consider c Jurnalul a ap rut n fond atunci cnd a ap rut con tiin a de sine a omului ca individualitate i odat cu ea s-a n scut dorin a de a se n elege i de a pune pe hrtie n clandestinitate ceea ce n elege despre sine [2]. Jurnalul nu trebuie s imite literatura, c ci scopul unei scrieri subiective este s conving , nu s plac . Frumuse ea scriiturii diaristice const n volumul adev rului pe care l con ine i gradul de sinceritate a confesiunii, aceasta nsemnnd exactitate, spontaneitate, credibilitate. Referindu-se la acest aspect, Eugen Simion face urm toarele observa ii: 1) preocuparea pentru stilul confesiunii exist chiar i acolo unde stilul neglijent este cultivat n chip deliberat; 2) sunt diari ti care dau mai mare aten ie literaturii din interiorul confesiunii, sunt preocupa i de expresie, vor ca discursul lor s fie nu numai adev rat, dar i frumos [3]. Jurnalul reprezint , a adar, o form de libertate a scriiturii fiind expresia singularit ii individului, dar i oglinda n care individul se prive te. Jurnalul are dou persoane: una care iese n fa (persoana public Gabriel Liiceanu) i alta care se ascunde printre rnduri. De aceea, lectorul unui jurnal trebuie s se transforme ntr-un detectiv care s poat disocia ntre eul profund care scrie i eul biografic, superficial, din umbra operei. Specific discursului diaristic este i fragmentarismul ce eviden iaz o scriitur discontinu , produsul unei gndiri f rmi ate ce tinde s construiasc o identitate fic ionalizat , recurgnd la tehnica fluxului involuntar al memoriei afective.

Corpusul selectat din U a interzis , de Gabriel Liiceanu, este un discurs diaristic, privit de autor ca o expedi ie ( Nu po i s ii jurnal dect n marginea unei expedi ii [4].) cu un itinerariu nedefinit cu precizie, dictat de memoria afectiv . Aceast expedi ie o putem interpreta n corela ie cu simbolul c l toriei ini iatice, care presupune nu numai aventur , ci i cunoa tere interioar . Metafora sugerat de simpla utilizare a celor dou lexeme de exemplu, titlul U a interzis inculc ideea unui discurs construit, plasat sub semnul misterului ce urmeaz a fi dezv luit de lector. De aceea, lumea textului marcheaz diferen a dintre persoana real , eul obiectiv, netrucat, i reprezentarea ei n con tiin a celui care scrie i scriind se re-inventeaz pe el n func ie de receptorul pentru care scrie sau contextul cultural mai larg. Importan a procesului de autodezv luire (ex. prin unica mea alegere eu am remis neantului restul refuzat al posibilit ilor ) este semnificativ pentru c deschide o poart ntre lumea empiric i metafora u ii interzise care ascunde euri identitare ale diaristului (ex. jocul nsu i, [...] pr pastiei pe care st m, popasul meu n scen este pndit n fiecare clip de neant i genereaz neantul ).