Sunteți pe pagina 1din 12
%. 03, 207. Anal BP ANT CATRE CRESTINIT ORT N 0, oS" IMPOTRIVA PRACTICIL YOGA ~ CS; SI A REINCARNARII! Ventti crestiné la rugticlune, in casa Domnubti Preasfint, Venitt erestini, plecatt genunchit St fruntea voastra la pamdnt. Motto: “Dar Dubie gers tae lanes tr uremurile de apoi, unit se vor ree tuand aminte la duhurtle cele ingelbtocre th st eintajooara demonilor.” (I Timotet 4:1-2) rreot Toan| Stubit crecinciost incepiind cu secolul al XVIII-lea, fn \arile erestine au patruns idei si practici religioase apartinand hinduismului, budismului ete., pe fondul lipsci de cunoastere a invataturii de credint& cregtina gi al unei vieti religioase trite mai putin intens. Yoga este un sistem de tehnici ascetice si metode de meditatie bazate pe filozofia hindus, care ineeared si ofere calea pentru eliberarea sufletului (ATMAN) din succesiunea reincarndrilor, unirea sufletelor individuale cu sufletul universal (BRAHMAN) i atingerea stati de constiing’ absolutd prin disciplina fizica si mental. Primele referiri la practicile Yoga apar in Vede gi in Upasanide, care amintesc despre asceti detinatori ai unor tehnici prin care pot deveni invizibili, pot zbura prin aer etc, Exercitiile yoga necesit indeplinirea anumitor conditii: rostirea unei mantre (formula consideratii a.avea fort magica), asezarea corpului in pozitie asana (pentru 41 fe ca, * Ae a obtinerea controlulai total asupra corpului) si controlul deplin asupra respirat (pranayama), Prin disciplina desavarsitt a minti, corpului si respiratiei, yoghinul ating © stare de detasare de lumea ine: re rede transd. Tchnicile yoga au fost p i ic la aparitia acestuia gi completate cu conceptia despre nirvana - starea de fericire deplina la care ajunge sufletul celui eliberat Alaturi de Yoga Magied, care sustine 4 se poate ajur prin forte proprii, exista si ¥ oga Misticd, care sustine ids Isvara (literal Domn). Aceasta divinitate nu are aceeasi creatorul cerutui gi al pamantului, acest Isvara putand ve 88 se elibereze prin yoga numai numité 3 ® Cunoasterea autenticé inseamna cunoasterea lui umnezeu: “$i aceasta este viata vesnica: Sa te cunoascd singorul Dumnezen adevarat, sf pe Lisus Hristos Lal trimls™ (lean 17,3), iar nu cunoasterea de sine Sau stépanirea unei tehnici pe care o propune yoga. ® Pentru crestini, asceza este un mijloc pentru eliberarea Patimi si de influenta duhurilor rele, iar nu un mijlec de anulare Propriei constiinte si a personalitatit cum Propune yoga. # Sfantul Apostol Pavel spuna ca: noastraé nu este impotriva trupalui gia sfngelul, ci impotriva fotanericulul acestui veae, réutaépll, care sunt in vaedabur?® | (@lesent 6,12). In schimb, yoga sustine ci omul trebuie si lupte | tint, Soe Cooney Moi eb i & » impotriva starilor de consi ® Pentru crestini nu exista reincarnare, dupa moarte vine judecata particulara, iar la sfarsitul lumii, Judecata de Apoi (Luca 16, 19-31; Luca 23, 42-43; i 25, 31-46). eee ee * Practicile Tantra-Yoga, care propun atingerea starii de eliberare prin sexualitate lipsita in mod voluntar de anumite limite, | dicala crestinismul si yoga. a i ales unde se prin apropierea de practicile sau de religiile orientale, si precizim din capul locului cd, Yoga si reincamarea opozitie cu invagitura Sfintei Biserici, si deci, cu intreg poate ajunge, va avertizin: riscdim o sinucidere se situeazii intr-o cl crestinismul. —— és by f ‘Yoga ciistigd foarte mult incredere la cei care au ceva carte, dar, care duc lipsd de credintd. Aceasta Yoga inspiré omului incredere in forjele sale propril, si-] fave i fie foarte manda de sine. Se spune ct Yogaeste un sistem filozofic traditional, si se bate moneda pe faptul ci nu este o religie. Multi spur ci, practic’ numai Yoga (Yoga fizie’), frd si fact meditatie. Dar este o ratcire, pent cA Yoga coig nula fard mental, pentru c& trebuie ficute concentriri pe anumitt centri de for Deci, nici asa-zisa Yoga-medicalA nu este de la Dumnezeu. ci tot de 1a ueigasul de jameni- diavolul, pentru ca, acele “exercitii” se fac antrendind si “psihicu “qutosugestia” - DECI, TOT FARA HRISTOS. ‘Onmul are libertatea s4 ajungé in comuniune cu cine vrea: sau cu Creatorul, prin ‘mplinirea poruncilor Evanghelice, sau cu Lucifer, prin meditatii transcedentale, Yoga sau alte practict ieee Dar atentie !!! IN TIMPUL ACESTEL PRACTICI YOGA, NI SE ATROFIAZA SIMTUL SACRU CU CARE NE-A INZESTRAT DUM- NEZEU, $[ NI SE IMPIETRESTE INIMA DATORITA INCREDERI ‘TRUPASE IN NOI! Yoga este o practica ce isi indreaptii atentia mai inti asupra trupului, prin Hata- Yoga, si apoi astipra mint, prin Jnana, Raja, Krya sau alte nivele pe cate practicantii de Yoga le considera superioare primului. Yoga este o mare Capeana, fiindel practicantii se inchind inconstient diavolului. Vai de cei ce s-au riticit mergdnd la’Yoga, caci, Yoga pretinde ca poate oferi automantuirea. Aceasté: “ale” Yoga este pseudo-spirituald (fals-spiritual) si practicantul, pretinzind c& iucreazi cu ajutorul unor energii, se afl de fapt sub influenta diavolului: ‘@ ‘cnintim aici artele martiale (karate, aikido, judo etc.) care ny infrumuseteaza sufletele practicantilor ci le schilodese, ffcand dim ele niste fiinte fara omenie. @ Mentiondm si *Meditatia transcedentala”, “Zen”, “Antrenamentul autogen” care au scopul Lingirii constiintei sial depersonalizarii pind laindobitocize. ® Amintim aici “Exercitiile de autocontrol” care due la dezechilibre iremediabile, faednd din oameni, meoameni si care pe mulft au dus la nebunie. Deci, fascinatia Yoga apare ciind este vorba de energii create. Stiind ca, tot ecea ce este creat este imperfect, sica prin aceasti energie imperfecta nu ne putem desivarsi, de ce si nu ne folosim de ENERGIA NECREATA $1 QERFECTA A DUHULUI SFANT-DUMNEZEU, care este nelipsita totdeauna la sivarsirea telor Taine: botez, mirungere, cunu nie, spovedanie. foghinii folosese numele Iui Tisus ca mantra (ca pe uty cuvant m: u:Limirturisese ca noi din suflet “DOAMNE IISUSE HRISTO ASE, FIUL DUMNEZEU, MANTUIESTE-MA PE MINE PACATOSUL (PAC TOASA)!”. in meditatiile lor iheep cu “Eu sunt”, siaceasta-t o Mat dovadi sunt crestine. In toatd Biblia nici un.om mu face vreo afirmatie “Ew sunt”. pel asa vorbeste numai Dumnezeu in Sffinta Evanghelie de la Toan: lu (loan 9,5), “Eu sunt Pastorul cel Bun” (loan 10,11), “Eu sunt (loan 6,48), “Eu sunt Calea, Adevaral si Viata” (Ioan 14.6). Yoghinii au sufletul amortit de tehnici si meditatii: fard mgaciune. far smerenie, fird pocsinwa pentru faptele rele, fara cele dow’ S SPOVEDANIA $1 IMPARTASANTA. Da, este adevarat (Pranayama). acumule: entreaza si face am 3