Sunteți pe pagina 1din 5

Privire istorica asupra aparitiei dreptului comercial (Codul Comercial Francez)

Istoria dreptului comercial este strns legat dezvolt rii societ ii umane.

de istoria comer ului

i, implicit, a

Primele manifest ri ale schimbului" au ap rut odat cu aplicarea ideii de proprietate, ntr-o form primitiv , respectiv pe baz de obiceiuri . Pentru satisfacerea trebuin elor existen ei lor, oamenii au nceput s schimbe ntre ei produsele f urite prin munca lor ori agonisite din mediul nconjur tor. Forma primitiv a schimbului a fost trocul. Dar, cre terea nevoilor oamenilor i amplificarea rela iilor dintre ei au eviden iat necesitatea adopt rii unor forme de organizare (fire te, primitive la nceput) prin care se asigurau condi ii pentru ca oamenii s se poat ntlni ntr-un num r mai mare, la anumite perioade i n locuri determinate. A a au ap rut trgurile" care au jucat un rol determinant n na terea i nflorirea comer ului. Istoricii atest faptul c egiptenii au avut prima legisla ie comercial , Codul lui Hammurabi, primul cod s pat n piatr n urm cu 2000 de ani .Ch. i care cuprindea dispozi ii comerciale referitoare la vnzare, depozit, mprumut, societate etc. Ulterior, fenicienii au preluat i dezvoltat o serie de institu ii comerciale ,cum ar fi mandatul de plat , garan ia, obliga ia abstract , depozitul .a.. Grecii s-au ocupat intens cu comer ul de-a lungul coastelor M rii Mediterane i au fost cei dinti care au instituit anumite reguli pentru activitatea comercian ilor, denumite legile lui Solon din Atena(594 .Ch.) care reglementau moneda, m surile, greut ile i dobnda. La romani comer ul nu a prezentat o importan prea mare, deoarece ei agoniseau bog ia nu prin comer , ci prin agricultur i mai ales prin r zboi i anexiune. De aceea, pentru comer erau considerate ca fiind suficiente regulile dreptului civil.Mai trziu, n epoca de nflorire a Romei apar unele institu ii juridice ale c ror urme le reg sim n anumite institu ii ale dreptului comercial.

Astfel, unele ac iuni instituite de pretor (actio institutoria i actio exercitoria) constituie bazele exercit rii comer ului prin reprezentan i. Apoi, n cadrul legilor civile erau cuprinse i reguli speciale pentru comercian i, ndeosebi n materie maritim (avarii, r spunderea armatorului, mprumut etc.). n sfr it, prin unele institu ii se recunoa te din punct de vedere juridic uzan a comercial , precum i executarea for at , ntemeiat pe unele principii care, mai trziu, au fost incluse n institu ia falimentului. Pr bu irea imperiului roman a dus la f rmi area puterii politice, a determinat o restrngere a activit ii comerciale f r a nsemna dispari ia comer ului. Dezvoltarea comer ului n bazinul mediteranian a determinat formarea statelor-cet i italiene (Vene ia, Genova, Floren a, Pisa, Milano etc.). Drept consecin , n locul dreptului uniform, statele cet i adopt reguli de drept proprii. Comercian ii, pentru a- i ap ra drepturile, s-au organizat n corpora ii care, cu timpul, vor dobndi autonomie administrativ , judec toreasc i chiar legislativ . Corpora ia cuprindea pe comercian ii i meseria ii din aceea i ramur consul, ales din rndurile lor. Urmnd exemplul autorit ilor civile, consulul emitea anumite norme interne bazate pe obiceiuri care serveau la rezolvarea litigiilor ivite ntre membrii corpora iei. Aceste norme au fost adunate n culegeri denumite statute. Sunt, astfel, cunoscute statutele din Pisa (1305), Roma (1317), Verona (1318), Bologna (1509) etc. n formarea unor reguli proprii activit ii comerciale, un rol important au avut trgurile medievale italiene, franceze, germane, spaniole i altele. Apare, astfel, un drept al trgurilor care cuprinde reguli aplicabile tuturor comercian ilor participan i, indiferent de originea lor. De asemenea, apare i o procedur special , respectiv justi ia consular care se limita la comercian ii nscri i n corpora ii i la litigiile cu caracter comercial care erau ,, causa et ocasione mercatura. Dezvoltarea comer ului a impus nlocuirea dreptului statutar (cel realizat prin statute) i consuetudinar (cel realizat prin normele interne emise de consuli) cu un drept scris (cel anterior fiind un drept cutumiar, bazat pe obiceiuri). Prima ar care a trecut de la dreptul cutumiar la legi scrise, aplicabile pe ntreg teritoriul, a fost Fran a. Un prim act, care anun a marile monumente legislative franceze, l constituie edictele lui Carol al IX-lea din 1536 prin care au fost create (n Fran a) jurisdic iile consulare, i era condus de un i

aplicabile numai comercian ilor. Au urmat dou ordonan e emise de Ludovic al XlV-lea: Ordonan a asupra comer ului terestru din 1673 (prin care erau consacrate anumite reguli aplicabile tuturor celor care fac comer , indiferent de calitatea lor) i Ordonan a privind comer ul pe mare din 1681 (care cuprinde reguli specifice acestui gen de comer ). Un moment crucial n formarea dreptului comercial l constituie adoptarea, n 1807, a Codului comercial francez. Prin aceast reglementare anumite acte i operatiuni au fost scoase din dreptul civil, dndu-li-se o reglementare nou , corespunz toare cerin elor schimbului i circula ieim rfurilor. Influen a ideologiei revolu iei franceze, ca i cuceririle napoleoniene, au facilitat preluarea Codului comercial francez de diferite ri (Italia, Belgia, Olanda, Spania, Brazilia, Egipt, Turcia etc.), care, cu adapt rile de rigoare, le-au transformat n legi comerciale proprii. In Italia, Codul comercial francez a fost adopatat n 1808. Dar, dup realizarea unit ii politice, n aceast ar au existat preocup ri pentru elaborarea unui Cod comercial propriu. Astfel, prin i german , n 1882 a fost i pentru Codul nostru valorificarea a tot ceea ce era nou n doctrina francez , belgian adoptat Codul comercial italian care a fost folosit ca model comercialdin1887. n Germania, Codul civil i Codul comercial au fost adoptate n 1897 i au intrat n vigoare la 1900 (consacrndu-se sistemul subiectiv, adic reglementarea codului fiind aplicabil numai persoanelor care au calitatea de comerciant, nu tuturor celor care s vr esc acte de comer ). n Anglia i Statele Unite ale Americii, dreptul i-a p strat caracterul cutumiar (common law), regulile sale aplicndu-se deopotriv comercian ilor i necomercian ilor. Exist ns legi speciale privind societ ile comerciale, falimentul.

Aparitia dreptului comercial in Romania In Romania, relatiile comerciale au avut parte de o reglementare, care in linii mari a urmat evolutia normativa in domeniu din tarile dezvoltate ale Europei. Astfel, la inceput, comertul era reglementat de obiceiul pamantului, iar cu trecerea timpului au aparut si unele

reglementari scrise cu caracter general, cum sunt: Pravila lui Vasile Lupu, Indreptarea legii a lui Matei Basarab. Pana la 1887 Primele regului speciale cu privire la reglementarea comertului se gasesc in Codul lui Andronache Donici 1814, in Codul Caragea din Muntenia 1817, in Codul Calimach din Moldova 1828. Un pas important in dezvoltarea dreptului comercial, il reprezinta Regulametele organice ale Munteniei si Moldovei, adoptate la 1831, prin impunerea unor reguli referitoare la comert si a normelor de infintare a tribunalelor de comert, iar in anul 1859, Condica de comerciu a Principatelor Unite, inspirate din Codul comercial francez. Dupa 1887 In anul 1887 apare Codul comercial roman, care reprezinta o incununare a efortului legislativ in materie comerciala. Acesta, inspirat din Codul comercial italian, se intemeiaza pe conceptia obiectiva a dreptului comercial, astfel, normele sale sunt aplicabile raporturilor juridice generate de savarsirea de fapte de comert, fara a avea importanta persoana care le savarseste. Codul comercial roman este structurat in patru carti si anume: Cartea I Despre comert in general, Cartea a II-a Despre comertul maritim, Cartea a III-a Despre faliment, Cartea a IV-a Despre exercitiul actiunilor comerciale si despre durata lor. In anul 1938 a aparut un nou Cod comercial, care de fapt a fost doar o actualizare a Codului de la 1887, insa acest nou cod, desi s-a publicat in Monitorul Oficial, nu a intrat in vigoare niciodata. Epoca comunista Incepand cu anul 1948, fara a exista o hotararea a vreunui for legislativ, sistemul comunist a incetat sa mai aplice prevederile Codului comercial roporturilor economice bazate pe economia socialista planificata, acesta cazand in desuetudine. Dreptul economic romnesc s-a format pe locul vid ap rut ca urmare a c derii codului comercial n perioada comunist , ca o consecin a planific rii economice, a cre rii legisla iei financiare, bancare, fiscale i contabile prin care s-au creat norme juridice specifice cu un caracter particular pronun at. Toate acestea au determinat eliminarea din circuitul juridic a dreptului comercial n favoarea dreptului economic.

Dupa 1990 Schimbarea sistemului politic din 1989, a favorizat repunerea in drepturi a codului comercial si aplicarea sa tuturor raporturilor comerciale interne bazate pe economia de piata. Aparitia unor neconcordante intre normele juridice cuprinse in Codul comercial si realitatile economice din perioada post comunista, au impus inlocuirea unor dispozitii cu altele care fac obiectul unor legi speciale ca: Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, Legea nr. 64/1995 privind reorganizarea si falimentul societatilor comerciale.