Sunteți pe pagina 1din 2

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) Este autoritatea de reglementare a pietei de capital , conform legii 297/2004.

CNVM este autoritate administrativa, autonoma, cu personalitate juridica, subordonata Parlamentului. Competentele CNVM: 1. Reglementarea; Supravegherea Controlul pietei de capital. Functia normativa Emite acte administrative cu caracter normativ; Emite acte individuale; Dispune masuri dupa deliberare Acte administrativ-normative: regulamente si instructiuni puse in aplicare prin ordin al Presedintelui CNVM ; Acte de interpretare; Acte individuale

Intrarea in vigoare a actelor normative emise de CNVM se face prin publicarea in Buletinul CNVM, dar nu inainte de publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei. Orice acte normative sunt supuse actiunii in anulare in contencios administrativ. Actele administrative pot fi atacate oricand pe durata existentei lor. Instanta competenta: Curtea de Apel Bucuresti. 2. Functia de reglementare si supraveghere Autorizarea entitatilor supuse normelor pietei de capital si a reglementarilor proprii din punct de vedere al autorizarii initiale, dar si in privinta modificarii si functionarii ulterioare este o activitate continua. Supravegherea si reglementarea sunt reprezentate prin decizii, ordonante, atestate si avize. Deciziile sunt acte individuale care au ca obiect infiintarea de institutii si organisme, ori dizolvarea lor, acordarea sau retragerea de autorizatii. Atestate - acte individuale care confirma sau recunosc situatii sau calitati , raportari ori comunicari de date si informatii. Avize acte individuale prin care se formuleaza raspunsuri oficiale la chestiuni privind aplicarea legii si a normelor de reglementare. 3. Functia de control, investigare si supraveghere Functia de control urmareste probarea exacta a situatiei de fapt, in vederea stabilirii raspunderii si sanctiunii corespunzatoare. Control al administratorilor, directorilor si directorilor executivi.

Investigarea de orice natura se face de catre CNVM in colaborare cu: Parchetul de pe langa ICCJ, Registrul Comertului, politia. Supravegherea se face sub forma procedurilor de control pe stabilirea exacta a incadrarii in limitele legii. 4. Legea pietei de capital rezerva CNVM si functia de agent constatator al faptelor ilicite savarsite in domeniu.