Sunteți pe pagina 1din 12

DREPT DIPLOMATIC SI CONSULAR ANUL 4 SESIUNE IARNA 1. Dreptul diplomatic si consular reprezinta : a. Un capitol al dreptului international public 2.

Care sunt izvoarele dreptului diplomatic si consular b. Tratatele internationale, cutuma si dreptul intern al statelor in cauza 3. Care este tratatul multilateral cel mai important ca izvor al dreptului diplomatic c. Conventia privind relatiile diplomatice din 1961 4. Care este tratatul multilateral cel mai important ca izvor al dreptului consular a. Conventia de la Viena privind relatiile consulare din 1963 5. Ce inseamna aplicarea reciprocitatii in domeniul dreptului diplomatic si consular b. Posibilitatea ca doua state sa-si acorde un regim mai favorabil decat cel general, aplicat celorlalte state 6. Care sunt organele centrale de stat competente sa reprezinte statul roman in relatiile externe a. Seful statului 7. Care este temeiul acordarii de privilegii si imunitati diplomatice sefului statului, sefului guvernului si ministrului afacerilor externe b. Calitatea de organ de stat care actioneaza pe teritoriul si in domeniul suveranitatii altui stat 8. Seful statului roman are competenta de : b. A angaja statul prin incheierea unui tratat, afara de cazul cand constitutia impune si alte conditii 9. Ce tratate sunt in mod obligatoriu supuse ratificarii Parlamentului Romaniei b. Cele cu privire la teritoriu si frontierele tarii 10. Ce atributii revin Guvernului Romaniei privind incheierea de tratate internationale a. Aproba acordurile interguvernamentale semnate la nivel de guverne 11. 12. 13. 14. Ce obligatii are un stat fata de seful altui stat aflat in vizita oficiala a. Sa protejeze persoana sa impotriva oricarei violente Seful guvernului si ministrul de externe se bucura pe teritoriul altui stat de c. Imunitate de jursdictie penala completa Care sunt conditiile pentru deschiderea unei misiuni diplomatice in alt stat a. Sa existe relatii diplomatice intre cele doua state Una din cazurile de incetare a unei misiuni diplomatice este c. Razboiul intre cele doua state 1

15. Una din cauzele de incetare a unei misiuni diplomatice este a. Decizia statului trimitator 16. 17. 18. 19. 20. 21. Misiunile diplomatice pot fi conduse de a. Insarcinati cu afaceri Personalul diplomatic este format din b. Consilieri, atasati Personalul nediplomatic al misiunii este format din a. Personalul tehnic administrativ Cum poate actiona un stat pentru a limita efectivul misiunii diplomatice a altui stat c. Sa ceara statului trimitator mentinerea efectivului misiunii in anumite limite Cum poate actiona un stat pentru a limita efectivul misiunii altui stat a. Sa declare persona non grata unii diplomati ai statului trimitator Cum poate actiona un stat pentru a limita personalul tehnic si administrativ al misiunii altui stat a. Declarand inacceptabili uniimembri ai acestui personal Care din urmatoarele acte este obligatoriu pentru acreditarea unui ambasador in alt stat a. Solicitarea agrementului statului primitor Pentru ce alti membri ai personalului diplomatic se poate pretinde acordul prealabil al statului primitor c. Pentru atasatii militari Cum inceteaza functiile unui membru al personalului diplomatic b. Prin rechemare de catre statul trimitator In ce consta functia de reprezentare de catre ambasador a statului trimitator b. Transmiterea de mesaje si efectuarea de demersuri, orale sau scrise catre autoritatile statului de resedinta Care este rolul misiunii cu privire la negocierea de tratate c. Sa identifice elementele care pot face obiectul acordului, sa pregateasca si sa ia parte la negocieri Care sunt sursele admise de informare a misiunii diplomatice a. Contactele oficiale si oficioase cu autoritatile locale Ce intreprinde o misiune diplomatica pentru dezvoltarea relatiilor cu statul primitor c. Studiaza situatia relatiilor dintre cele doua state si prezinta propuneri Ce conditie trebuie indeplinita pentru exercitarea protectiei diplomatice a. Persoana protejata sa aiba cetatenia statului trimitator Ce conditie trebuie indeplinita pentru exercitarea protectiei juridice in favoarea unei persoane juridice c. Sa aiba nationalitatea efectiva a statului care exercita protectia 2

22. 23. 24. 25.

26.

27. 28. 29. 30.

31.

In ce constau obligatiile statului primitor privind inviolabilitatea localurilor misiunii c. Agentii sai nu pot intra in aceste localuri decat cu consimtamantul expres al sefului misiunii In ce constau obligatiile statului primitor privind inviolabilitatea localurilor misiunii b. Sa ia masuri de protectie impotriva persoanelor care ar incerca sa intre cu forta in localuri Imunitatea de jurisdictie a ambasadei se refera la a. Contracte incheiate pe plan local Ce inseamna inviolabilitatea arhivei si a corespondentei diplomatice b. Inviolabilitatea arhivei si documentelor oriunde s-ar afla Ce inseamna libertatea de comunicare a misiunii a. Comunicarea libera cu alte misiuni si consulate ale statului trimitator Pentru ce motive poate statul primitor sa limiteze libertatea de deplasare a agentilor diplomatici b. Pentru protectia securitatii nationale Cand este statul primitor obligat sa limiteze circulatia diplomatilor unui stat trimitator c. In cazul sanctiunilor aplicate de Consiliul de Securitate al ONU statului trimitator in cauza De ce scutiri de taxe beneficiaza misiunea diplomatica a. Taxe pe drepturile percepute pentru actele oficiale eliberate de misiune Ce masuri poate lua statul primitor cu privire la bunurile importate pentru folosinta misiunii c. Sa limiteze cantitatea bunurilor importate cu scutire de taxe, pe baza de reciprocitate Ce obligatii are statul primitor pentru a asigura inviolabilitatea personala a agentilor diplomatici b. Sa se abtina de la orice masura de constrangere asupra persoanei agentului diplomatic Daca poate fi arestat sau retinut un diplomat si pentru ce fapte c. Nu poate fi arestat sau detinut de statul primitor, indiferent de fapta comisa Cum poate statul primitor sa obtina rechemarea unui diplomat de catre statul trimitator b. Il declara persoana non grata Cum poate statul primitor sa obtina rechemarea unui membru al personalului tehnic si administrativ de catre statul trimitator a. Il declara persoana inacceptabila Daca un diplomat poate fi judecat intr-un proces penal in statul de resedinta si pentru ce fapte 3

32. 33. 34. 35. 36. 37.

38. 39.

40.

41. 42.

43.

44.

c. Nu poate fi judecat intr-un proces penal in statul primitor indiferent de faptele comise 45. 46. 47. 48. Care bunuri ale agentului diplomatic se bucura de inviolabilitate a. Salariul primit, contul in banca si autoturismul personal Agentul diplomatic se bucura de imunitatea de jurisdictie penala b. In statul primitor, indiferent de fapta comisa In ce caz agentul diplomatic beneficiaza de imunitate de jurisdictie civila b. Pretentii ale unei autoritati locale pentru nerespectarea legii In care din cazurile de ma jos se bucura agentul diplomatic de imunitate de jurisdictie civila in statul primitor c. Intr-o actiune privind un accident de circulatie In ce caz diplomatul care poseda un imobil propriu in statul primitor este scutit de taxe pentru acest imobil c. Daca imobilul este folosit in interesul ambasadei De ce prestatii, taxe si impozite este scutit agentul diplomatic c. De contributia la asigurari sociale pentru persoane angajate in serviciul sau personal, care sunt cetateni ai statului primitor sau au resedinta pe teritoriul lui In ce caz agentul diplomatic plateste impozite a. Impozitele indirecte incorporate in pretul marfurilor sau serviciilor Ce scutiri acorda statul primitor agentilor diplomatici in materie de taxe vamale a. Scutire de taxe pentru obiectele destinate uzului personal al diplomatului si membrilor familiei sale In ce cazuri se prevede posibilitatea controlului bagajului personal al agentului diplomatic, daca exista motive serioase sa se creada ca ar contine b. Obiecte supuse regulamentelor de carantina in statul primitor De ce privilegii si imunitati se bucura membrii familiei agentului diplomatic b. De aceleasi imunitati si privilegii ca si agentul diplomatic De ce privilegii si imunitati se bucura membrii personalului tehnic si administrativ al misiunii diplomatice a. De imunitate de jurisdictie penala si civila pentru actele indeplinite in exercitarea functiilor lor

49.

50.

51. 52.

53.

54. 55.

56. De ce imunitati si privilegii se bucura personalul tehnic si administrativ al misiunii diplomatice b. De scutire de taxe vamale pentru obiecte importate cu ocazia primei instalari 57. 58. De ce imunitati si privilegii beneficiaza membrii personalului de serviciu al ambasadei b. De scutirea de taxe si impozite pe salariile pe care le primesc de la statul trimitator Ce indatoriri revin persoanelor care se bucura de privilegii si imunitati diplomatice 4

b. Sa nu se amestece in treburile interne ale acelui stat 59. Care sunt deosebirile intre misiunile diplomatice in alte state si misiunile permanente pe langa organizatii internationale a. Privilegiile si imunitatile misiunilor pe langa organizatii au caracter functional si trebuie respectate de statul de sediu Ce functii suplimentare exercita misiunile permanente pe langa organizatii internationale, spre deosebire de ambasade b. Participarea la viata insasi a organizatiei, la lucrarile organelor sale

60.

61. In ce constau privilegiile si imunitatile personalului misiunilor permanente pe langa organizatii internationale a. Reprezentantii statelor membre sunt asimilati cu statutul diplomatilor 62. 63. 64. 65. Prin ce se caracterizeaza misiunile speciale b. Au caracter temporar Prin ce se caracterizeaza misiunile speciale b. Au obiect de activitate limitat Cum se stabilesc trimiterea unei misiuni speciale in alt stat si functiile acestei misiuni c. Prin acordul celor doua state Membrii unei misiuni speciale se bucura a. De privilegii si imunitati in mare masura similare cu ale misiunilor permanente si ale agentilor diplomatici din misiunile permanente Membrii unei misiuni speciale se bucura b. De scutire de taxe vamale pentru bunurile importate in legatura cu activitatea misiunii

66.

67. Care sunt oficiile consulare b. Consulate generale, consulate, vice-consulate, agentii consulare 68. 69. 70. 71. 72. 73. Ce presupune deschiderea unui oficiu consular pe teritoriul altui stat c. Acordul expres al statului primitor In ce localitate se poate stabili sediul unui oficiu consular c. In localitatea convenita de cele doua state Pe ce teritoriu se exercita functiile consulare de catre un oficiu consular b. In zona convenita de cele doua state(circumscriptia consulara) In ce conditii poate un oficiu consular sa exercite functii consulare pentru un stat tert c. Daca statul primitor este de acord Cum se numeste documentul eliberat de statul trimitator sefului oficiului consular, la trimiterea la post b. Patenta consulara Cum se numeste documentul eliberat de statul primitor persoanei numita sef al oficiului consular 5

c. Exequatur 74. Ce obligatie are statul trimitator cand numeste un functionar consular, altul decat seful oficiului consular a. Sa notifice statului trimiterea persoanei respective la oficiul consular Cum poate statul primitor sa obtina rechemarea unui functionar consular declarat persoana non grata, daca acesta nu este rechemat intr-un termen rezonabil b. Sa notifice statului trimitator ca nu mai considera functionar consular persoana respectiva Ce se intampla in cazul in care statul primitor dispare, prin unirea cu un alt stat c. Atat noul stat, cat si statul trimitator pot decide incetarea activitatii oficiului consular Ce se intampla daca statul trimitator dispare prin unirea cu un alt stat c. Pentru mentinerea oficiului consular trebuie sa intervina un nou acord intre cele doua state Ce se intampla daca statul trimitator dispare prin unirea cu un alt stat c. Pentru mentinerea oficiului consular trebuie sa intervina un nou acord intre cele doua state In ce ordine juridica produc efecte actele eliberate de un oficiu consular cetatenilor sai c. In orice stat in care se deplaseaza cetatenii in cauza In ce raporturi produc efecte demersurile misiunii diplomatice a. In relatiile cu statul primitor Caror autoritati are dreptul sa se adreseze consulul in exercitarea functiilor sale b. Organelor locale din circumscriptia sa consulara In ce conditii se poate adresa consulul Ministerului Afacerilor Externe al statului primitor c. Daca statul primitor permite acest lucru Ce conditie trebuie sa indeplineasca o persoana fizica pentru a face obiectul protectiei consulare de catre un oficiu consular a. Sa aiba cetatenia statului trimitator Ce conditie trebuie sa indeplineasca o persoana juridica pentru a beneficia de protectia consulara a unui oficiu consular b. Sa aiba nationalitatea statului trimitator Fata de ce stat are diplomatul imunitate de jurisdictie c. Fata de statul primitor In ce calitate actioneaza consulul atunci cand exercita protectia consulara a cetatenilor sau persoanelor juridice din statul sau b. De organ al statului

75.

76.

77.

78. 79. 80. 81. 82. 83.

84.

85. 86.

87.

Ce poate sa faca consulul cand este informat ca un cetatean al statului trimitator este arestat in statul primitor b. Sa ceara sa comunice cu cetateanul arestat Ce obligatii are statul primitor fata de statul trimitator in cazul arestarii unui cetatean al acestuia a. Sa informeze pe consulul statului primitor in cel mai scurt timp despre arestare Ce masuri poate lua consulul in favoarea cetatenilor statului sau, cand acestia nu isi pot apara in timp util drepturile si interesele b. Sa ceara organelor locale adoptarea de masuri provizorii in vederea apararii drepturilor lor Ce masuri poate lua consulul pentru protectia cetatenilor statului sau minori sau incapabili c. Sa propuna autoritatilor locale instituirea tutelei sau curatelei pentru aceste persoane, ori sa o instituie el insusi daca legislatia statului primitor permite acest lucru Ce obligatii au autoritatile statului primitor in cazul cetatenilor statului trimitator minori sau incapabili a. Sa notifice oficiului consular cazurile in care numirea unui tutore sau curator poate fi in interesul unor asemenea persoane In ce conditii poate consulul sa asigure protectia intereselor cetatenilor statului trimitator in succesiuni deschise in statul primitor b. Succesiunea sa se deschida in circumscriptia consulara a oficiului consular respectiv Ce obligatie au autoritatile locale fata de oficiul consular cand are loc decesul unui cetatean al altui stat pe teritoriul lor c. Sa informeze consulul despre decesul unui cetatean al sau. Ce masuri poate lua consulul pentru a proteja interesele mostenitorilor cetateni ai statului trimitator, in cazul deschiderii unei succesiuni in statul primitor a. Sa ia masuri de conservare a bunurilor, sa ceara autoritatilor adoptarea unor asemenea masuri si sa asiste la adoptarea lor Ce functii indeplineste consulul in materie de stare civila a persoanelor a. Functii de ofiter de stare civila fata de cetatenii statului trimitator, conform legilor statului sau Ce functie de ofiser de stare civila poate indeplini consulul fata de cetatenii statului sau b. Oficierea casatoriei

88. 89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97. Ce functie de ofiter de stare civila poate indeplini consulul fata de cetatenii statului sau a. Inregistrarea nasterii si eliberarea cerificatului de nastere 98. 99. Ce activitati notariale poate sa desfasoare consulul b. Legalizarea de semnaturi pe documente, copii, traduceri Ce activitti notariale poate s desfsoare consulul 7

a. Primirea si intocmirea de documente privind dispozitii testamentare asupra unor bu-nuri aflate in statul trimitator 100. Ce activitate notariala poate sa desfasoare consulul b. Legalizarea de semnaturi pe documente, traduceri si copii

101.Unde pot fi indeplinite activitatile notariale de catre consul c. Si la locuinta consulului, a persoanelor solicitante, ca si pe nave, aeronave, in inchisori, in spitale 102.Ce atributii revin consulului in materie de cooperare judiciara a. Sa transmita acte judiciare sau extrajudiciare primite de la organele statului trimitator 103.Ce atributii are consulul in legatura cu cetatenii straini b. Poate sa le acorde vize de intrare in statul trimitator sau de tranzit 104.Ce atributii are consulul in materie de navigatie maritima si aeriana c. Sa comunice in mod liber cu navele sub pavilionul statului trimitator, sa intocmeasca si sa vizeze documente privind nava, dreptul de inspectie si control, ca si privind asigurarea ordinii si disciplinei la bord 105.Ce atributii revin consulului in cazuri de avarie sau accident ale navelor sau aeronavelor sub pavilionul statului trimitator c. Sa conduca operatiunile de salvare si de protectie, ori sa fie asociat la ele, sa asigure conservarea bunurilor 106.Ce obligatii au autoritatile locale fata de statul trimitator in caz de avarie sau accident al unei nave ori aeronave sub pavilionul acestui stat a. Sa informeze fara intarziere pe consul despre naufragiu sau accident si sa ia masuri pentru salvarea navei, incarcaturii si echipajului 107. Ce obligatie au autoritatile locale fata de statul trimitator in caz de avarie sau accident al unei nave ori aeronave sub pavilionul acestui stat a. Sa ia masuri pentru salvarea navei, echipajului si incarcaturii

108. Ce obligatie au autoritatile locale fata de statul trimitator in caz de avarie sau de accident Al unei nave ori aeronave sub pavilionul acestui stat a. Sa informeze fara intarziere pe consul despre naufragiu, avarie sau accident 109.Ce atributii poate sa desfasoare consulul in legatura cu exercitarea dreptului de vot de catre cetatenii statului trimitator aflati in statul primitor, daca acesta nu se opune b. Sa organizeze desfasurarea alegerilor, primirea si expedierea buletinelor de vot 110.Prin ce se deosebesc prevederile Conventiei privind relatiile consulare de cele ale Conventiei privind relatiile diplomatice in privinta inviolabilitatii localurilor consulare si a celor diplomatice c. In ce priveste localurile consulare, inviolabilitatea nu priveste decat spatiile folosite pentru activitatea consulara deci nu se aplica si la resedinta sefului oficiului consular 8

111. Prin ce se deosebesc prevederile Conventiei privind relatiile consulare de cele ale Conventiei privind relatiile diplomatice in privinta inviolabilitatii localurilor c. In ce priveste localurile consulare, se prevede consimtamantul prezumat al sefului oficiului consular de a patrunde in localurile consulare, in caz de incendiu sau alt sinistru 112.In ce cazuri autoritatile locale pot patrunde in localurile consulare c. In caz de incendiu sau alt sinistru, se prezuma consimtamantul sefului oficiului consular de a permite patrunderea in localuri 113.In ce consta inviolabilitatea bunurilor oficiului consular a. Bunurile oficiului(localuri, mobilier, mijloace de transport) nu pot face obiectul rechizitiilor 114.Daca autoritatile statului primitor solicita deschiderea valizei consulare, iar cele ale statului trimitator refuza c. Valiza consulara este returnata la locul de origine 115.Cu cine pot comunica oficial functionarii consulari in statul primitor b. Cu autoritatile din circumscriptia consulara, cu cetatenii statului trimitator, cu ambasada acestui stat 116.De ce scutiri de taxe se bucura oficiul consular a. Pe drepturile incasate pentru actele consulare 117.In ce conditii beneficiaza oficiul consular de scutire de taxe vamale c. Pentru bunurile importate destinate folosintei oficiale 118. Cine poate renunta la imunitatea de jurisdictie a unui diplomat c. Statul trimitator 119. Daca un diplomat este judecat intr-un proces civil in cazul unui imobil detinut in statul de resesinta, poate sa fie executata o hotarare asupra bunurilor sale si pe ce baza b. Nu poate fi executata, deoarece este necesara o renuntare expresa, pe care nu o poate face decat statul trimitator 120.In ce consta imunitatea de jurisdictie a functionarilor consulari b. Nu pot fi chemati in judecata pentru actele savarsite in exercitarea functiilor consulare 121.In ce caz nu se aplica imunitatea de jurisdictie civila a functionarului consular a. Daca actiunea este intentata de un tert pentru o paguba suferita datorita unui accident de circulatie 122.Ce poate sa faca un membru al personalului tehnic si administrativ al unui oficiu consular daca este chemat ca martor intr-un proces b. Sa refuze sa depuna marturie asupra faptelor legate de exercitarea functiilor sale la consulat 123. Ce poate sa faca un functionar consular daca este chemat ca martor intr-un proces a. Poate refuza sa depuna marturie, indiferent despre ce s-ar cere 9

124.In ce caz nu se bucura de inviolabilitate personala functionarii consulari b. In caz de crima grava, in urma unei hotarari a unei autoritati competente sau pe baza unei hotarari judecatoresti definitive 125. In ce caz un functionar consular poate fi lipsit de libertate in statul primitor a. In baza unei hotarari judecatoresti definitive 126. In ce caz un functionar consular poate fi lipsit de libertate in statul primitor c. In caz de crima grava, in urma unei decizii a organului judiciar competent 127.De ce imunitati si privilegii se bucura membrii familiilor functionarilor si angajatilor consulari b. De scutire de la inregistrarea strainilor si permis de sedere, ca si de scutiri fiscale si taxe vamale 128. Ce conditie trebuie sa indeplineasca un functionar consular pentru a se bucura de scutirea de obligatia de inregistrare si de permis de sedere in statul primitor b. Sa fie cetatean al statului trimitator 129. Ce conditie trebuie sa indeplineasca un functionar consular pentru a se bucura de scutirea de obligatia de inregistrare si de a avea permis de sedere in statul primitor a. Sa nu exercite o activitate particulara lucrativa statul primitor 130. De ce scutire se bucura functionarii consulari in statul primitor a. Scutire de taxe si impozite locale

131. Ce obligatii fata de statul primitor prevede in plus Conventia privind relatiile consulare in raport cu Conventia asupra relatiilor diplomatice c. Asigurarea obligatorie pentru autovehicule 132. In ce domeniu exista deosebiri substantiale intre consulatele de cariera si cele onorifice c. In ce priveste imunitatile si privilegiile acordate 133. De ce imunitati se bucura localurile consulatului onorific c. De scutire de taxe vamale numai pentru bunurile destinate exclusiv folosirii oficiale la consulat 134. De ce imunitati si privilegii beneficiaza functionarul consular onorific c. De scutire de taxe si impozite asupra onorariilor si indemnizatiilor primite de la statul trimitator 135.Cum poate fi considerata intentarea de catre un membru al unei misiuni ad-hoc a unei proceduri judiciare a. Ca o renuntare la imunitate fata de o actiune reconventionala 136.Ce fel de drept de legatie are o organizatie interguvernamentala c. Drept de legatie activ si pasiv 137.Prin ce act accepta statul primitor desemnarea unei persoane ca ambasador a. Prin agrement 10

138.Ce sugereaza statul primitor atunci cand amana sau intarzie raspunsul la o solicitare de agrement b. Ca statul trimitator trebuie sa desemneze o alta persoana ca ambasador 139.Cum incepe de drept (de jure) misiunea diplomatica a unui ambasador c. Prin prezentarea scrisorilor de acreditare 140.Cind incepe de fapt(de facto) misiunea diplomatica a unui ambasador a. Prin prezentarea copiei scrisorilor de acreditare la ministerul de externe al statului primitor 141.Ce eveniment poate determina desfiintarea unei ambasade b. Ruperea relatiilor diplomatice 142. Ce eveniment poate determina incetarea unei ambasade a. Izbucnirea razboiului intre cele doua state 143.Agentii diplomatici trebuie sa fie in principiu cetateni ai carui stat a. Ai statului trimitator 144.Cine trebuie sa consimta la deschiderea unui nou sediu al unei ambasade b. Statul primitor 145. Cum se poate realiza mutarea sediului unei ambasade intr-un alt oras b. Prin acordul intre cele doua state 146.Cat timp dureaza inviolabilitatea localurilor si bunurilor ambasadei c. Atata timp cat sunt afectate realizarii functiilor diplomatice 147.Care sunt taxele de care nu este scutit agentul diplomatic a. Taxele pe o succesiune primita de el 148.Care este cel mai inalt rang in ierarhia claselor de posturi consulare b. Consulatul general 149.Cand inceteaza de drept relatiile consulare intre doua state b. Cand unul din cele doua state dispare 150.Cine poate infiinta oficii consulare a. Statele 151. Prin ce act este numit, in cazul Romaniei, consulul general, sef al unui oficiu consular b. Prin Hotarare de Guvern 152. Cui se elibereaza, de regula, exequatur a. Numai sefului oficiului consular 153. In ce constau privilegiile diplomatice si consulare in legatura cu veniturile realizate din activitati consulare c. Ambasadele si oficiile consulare sunt scutite de impozite asupra acestor venituri 11

154. Cine poate indeplini functii consulare in cadrul unei ambasade b. Orice diplomat, desemnat de ambasador 155. Ce conditie trebuie indeplinita pentru ca un diplomat sa exercite in cadrul ambasadei functii consulare c. Sa fie notificat MAE al statului primitor si sa se transmita specimenul de semnatura 156. Pe ce teritoriu se exercita functiile consulare de catre o ambasada, daca exista si un consulat b. Pe teritoriul care nu este acoperit de circumscriptia consulara a consulatului 157.Ce privilegii se acorda membrilor familiei unui functionar consular onorific a. Niciun fel de privilegii 158. Cind nu este admisa invocarea imunitatii de jurisdictie penala de catre un diplomat b. In cazul savarsirii unei crime de razboi 159.Ce act normativ stabileste competentele Presedintelui Romaniei in domeniul relatiilor internationale a. Constitutia Romaniei 160.Care este principala atributie a sefului statului in domeniul relatiilor externe a. De reprezentare generala a statului

12