Sunteți pe pagina 1din 4

Transformatorul de curent

Transformatorul de curent este o solutie simpla de masurare izolata galvanic n cazul particular, dar des ntalnit, al curentului alternativ pur sinusoidal. La fel cu senzorii de curent magnetici acesta este construit de obicei pe un tor din material feromagnetic (fig. 11A). Transformatorul de curent func ioneaz ca orice transformator, curentii din nfasurarile primar si secundar fiind legati de relatia: i S NS = i P NP (4) unde iP = curentul din primar; iS = curentul din secundar; NP = numarul de spire din primar; NS = numarul de spire din secundar (fig. 11B).

Curentul din primar induce n secundar un curent care este transformat de rezistenta de sarcina RL ntr-o tensiune (fig. 11C). n aplicatiile tipice ale transformatorului de curent secundarul are mai multe spire decat primarul care de obicei are o singura spira. Astfel curentul din secundar are valori substantial mai mici si mai usor de masurat decat cele din primar.

Transformatorul de curent este o solutie simpla de masurare izolata galvanic n cazul curentului alternativ (A). Curentii primar si secundar sunt dati de relatia iP NP = iS NS (B). Utilizarea corecta presupune o rezistenta de valoare mica pe bornele nfasurarii secundare.RT . Un transformator de curent ideal nu apare ca o sarcina inductiva, asa cum apare senzorul de curent cu efect Hall, ci ca un rezistor n serie cu nfasurarea primara. Valoarea acestui rezistor este data de relatia: RP = RS (NP / NS)2 Rezistenta parazita produce n circuitul primar o cadere de tensiune la fel ca o rezistenta reala de aceasi valoare n serie cu primarul. 1

Comportarea neideala a transformatorului de curent necesita cateva precizari. n masuratorile de curenti la frecvente joase pana la moderate (<10 kHz) conteaza cuplajul mutual si reactanta secundarului. Cuplajul mutual reprezinta gradul n care fluxul generat de primar trece prin secundar si invers. Un transformator eficient are un cuplaj mutual mare. Miezurile toroidale si cele tip E favorizeaza cuplajul mare. Reactanta secundarului este necesar sa fie, la frecventele de interes, semnificativ mai mare decat rezistenta sa totala (XLS > 10 RS) pentru a avea n secundar un curent care sa reflecte cu precizie curentul primar. Reactanta se poate calcula cu formula: ZL = 2p f N2 AL / 109 unde f = frecventa de lucru n Hz: N = numarul de spire; AL = inductanta caracteristica n mH/1000 spire ZR = reactanta inductiva n Ohm-i. Fenomenul de saturatie se poate manifesta si n transformatoarele de curent, dar curentul alternativ necesar saturatiei este semnificativ mai mare decat cel din curent continuu deoarece curentul indus n secundar genereaza un flux magnetic n opozitie cu cel din primar (legea Lenz). Trebuie avut grija sa nu existe componente continui suprapuse peste curentul alternativ fiindc acestea pot satura rapid miezul si distorsiona m sur torile.

TRANSFORMATORUL TRIFAZAT - ELEMENT DE RE EA Transformatorul este un element component al re elei electrice. Prin intermediul transformatoarelor electrice se transform o putere electrica alternativa cu anumi i parametrii ntr-o alt putere electric alternativ de aceea i frecven dar cu parametrii electrici modifica i. Elementele caracteristice sau datele de catalog ale unui transformator sunt: y y y y y y Puterea nominala aparenta, SnT; Tensiunile nominale primare . i secundare, U1 , U2; Raportul de transformare, K12; Impedan a de scurtcircuit, Zsc; Tensiunile relative de scurtcircuit, usc; Curentul de mers in gol, I0; 2

y y y

Pierderile n scurtcircuit, psc; Pierderile la mersul n gol, p0;

Numerele caracteristice. nf urarea care prime te energia se nume te nf urare primar iar nf urarea care cedeaz (alimenteaz ) energia se nume te nf urare secundar . CLASIFICAREA TRANSFORMATOARELOR Dup func ia pe care o au n cadrul sistemului electric, se disting urm toarele categorii de transformatoare: y y y y Transformatoare de putere; Transformatoare auxiliare; Transformatoare de separare; Autotransformatoare. CONEXIUNILE TRANSFORMATOARELOR Conexiunea unui transformator reprezint schema de conexiuni a nf ur rilor sale i precizarea unghiului de defazaj al fazorului tensiunii secundare de linie fa de fazorul tensiunii primare corespunz toare. Pentru transformatoarele trifazate de putere se folosesc trei conexiuni de baz : n stea, n triunghi . i n zig-zag. Conexiunile n stea, triunghi i n zig-zag se reprezint conven ional prin literele Y, D i Z, pentru nf ur rile de nalta tensiune i prin literele y, d i z pentru nf ur rile de joasa tensiune. Cnd una din nf ur ri are nulul accesibil i legat direct la p mnt la simbolul respectiv se adaug cifra 0, de exemplu Y0, sau y0. Alegerea grupei de conexiuni a transformatorului se face n func ie de condi iile de func ionare ale transformatorului. Astfel pentru transformatoarele din sta iile centralelor electrice nf ur rile pe partea centralei se adopt n triunghi iar pe partea re elei n stea. Pentru transformatoarele din sta iile de conexiuni se adopta conexiunea stea-stea. SCHEMELE ECHIVALENTE ALE TRANSFORMATOARELOR In cadrul studiilor de sistem, un transformator electric poate fi considerat ca i o cutie neagr , cu o intrare i o ie ire. Terminalele de la intrare sunt legate la re ea i au un anumit nivel de tensiune, iar ie irea este legata la sarcina electrica cu un alt nivel de tensiune. Parametrii electrici din schema electric echivalent . a transformatorului se 3

numesc constantele transformatorului. Acestea caracterizeaz regimul de func ionare al transformatorului. Constantele transformatorului se determin practic din ncerc rile transformatorului, sau prin m sur tori pe transformatoarele existente. In func ie de re eaua de secven ce se construie te, se disting schemele electrice echivalente de secven a ale transformatoarelor i corespunz tor constantele de secven . Acestea sunt constantele de secven direct /pozitiv , invers /negativ i homopolar /zero. Schemele electrice echivalente de secven direct i invers sunt identice, iar constantele transformatorului de secven direct i invers sunt egale. Schema electrica echivalenta de secven . homopolar depinde de tipul constructiv al transformatorului, de schema de conexiuni a nf ur rilor i de puterea transformatorului. Un transformator trifazat, n regim de nc rcare simetric i echilibrat poate fi reprezentat printr-o schem electric echivalent monofazat raportat la tensiunea nominal a nf ur rii primare sau secundare. Aceast reprezentare, pentru schema de secven direct i invers poate fi in T, PI ori , dup cum este reprezentat n figurile 1.11, -a i b si 1.12. Rezistenta RT si reactan a XT definesc parametrii longitudinali ai transformatorului, iar conductan a GT i susceptan a inductiva BT formeaz . parametrii transversali ai transformatorului. PARAMETRII/CONSTANTELE TRANSFORMATOARELOR CU DOU NF UR RI Parametrii de secven direct i invers

Transformatorul fiind un element static (f r elemente n mi care), Parametrii / constantele lui de secven direct . sunt egali cu parametrii de secven invers . Schema i constantele unui transformator sunt complet determinate dac se cunosc urm toarele m rimi: SN - puterea aparenta nominala, n VA, KVA sau MVA; UN - tensiunile nominale primare, respectiv secundare, n V sau KV; Pscn - pierderile nominale de putere n cupru (sau pierderile n scurtcircuit), corespunz . tor regimului de scurtcircuit, n W sau KW; PFe - pierderile nominale de putere corespunz toare regimului de mers n gol, n W sau KW; Usc - tensiunea nominala de scurtcircuit, n %;