Sunteți pe pagina 1din 10

COALA DE PSIHOTERAPIE COGNITIV- COMPORTAMENTAL

1. ABORD RI PSIHOTERAPEUTICE

Exist multe tipuri de psihoterapii fiecare abordnd diferite teorii,metode,tehnici ns ceea ce conteaz este ca terapia s dea rezultate. ABORDAREA PSIHODINAMIC - se refer nu numai la psihoterapia psihanalitic ci i la multe alte tipuri de terapii de orientare psihodinamic ,toate avnd leg turi cu teoriile lui Sigmund Freud(1856-1939),cel care a fondat psihanaliza.Ideile acestuia au generat mai multe coli de psihoterapie,unele nfiin ate de fo ti colaboratori ai lui Freud care au sim it nevoia s se distan eze de acesta,C.G Jung,A.Adler,de asemenea exist :analiza tranzac ional i Gestalt terapia. i unele abord ri moderne care,de i nu se trag direct din opera lui Freud,au fost masiv influen ate de aceasta

ABORDAREA UMANIST - a fost dezvoltat de un grup de psihologi americani n anii 50 .Cel mai important a fost Carl Rogers(1902-1987),cel care a fondat terapia centrat pe persoan .Multe din abord rile moderne de consiliere i educa ie se bazeaz pe teoriile sale i pretind a fi centrate pe persoan . ABORDAREA COMPORTAMENTAL - se bazeaz pe teoriile nv de rusul I.P Pavlov (1849-1946) i americanii J.B.Watson(1878-1958) i B.F.Skinner.Aceast terapie a devenit popular n anii 70,dup ce Wolpe a prelucrat teoriile comportamentali tilor timpurii.Elemente ale teoriilor nv rii pot fi g site n multe din abord rile moderne ale consilierii psihologice i psihoterapiei,ntruct majoritatea psihologilor recunosc ast zi rolul unor procese de nv are n dezvoltarea uman . ABORDAREA COGNITIV - fondat de Aaron Beck i Albert Ellis,subliniaz importan a gndurilor n procesele mentale.Primul dintre ei a ntemeiat terapia cognitiv ,iar cel de-al doilea terapia ra ional-emotiv .Beck i Ellis au elaborat n mod separat abord ri specifice,bazate pe analiza gndirii,pentru a-i ajuta pe cei afla i n suferin psihic s se schimbe.Abordarea cognitiv este ast zi mpreun cu abordarea comportamental formnd terapia cognitiv-comportamental ,una din cele mai populare,mai r spndite i mai apreciate terapii,datorit duratei scurte i eficien ei n nl turarea simptomelor.
1

rii elaborate

ABORDAREA INTERPERSONAL - aspectele interpersonale(rela iile cu ceilal i,membrii ai familiei,prieteni,colegi,etc.)sunt luate n considerare de multe psihoterapii,inclusiv de cele psihodinamice sau umaniste,ns terapia interpersonal pur ignor orice alt aspect (cognitiv,comportamental,psihodinamic) i se concentreaz exclusiv pe rela iile interpersonale curente (nu i trecute) i con tiente (nu i incon tiente). 2. PSIHOTERAPII PSIHOTERAPIILE- se pot clasifica nu numai dup orientarea teoretic pe care se bazeaz ,ci i dup modalitatea de lucru.Astfel exist : y y y y Psihoterapia individual ,n care psihoterapeutul discut cu un singur individ; Psihoterapia de cuplu,n care psihoterapeutul face terapie cu un cuplu; Psihoterapia de grup; Psihoterapia de familie sau terapia familial .

Fiecare dintre acestea se mpart la rndul lor n func ie de coala teoretic de provenien ,de exemplu, terapie de grup psihanalitic ,terapie de grup gestaltist ,etc.)

2.1.1. PSIHOTERAPIA COGNITIV COMPORTAMENTAL ,,Principiul de baz al psihoterapiei cognitiv-comportamentale se refer la faptul c st rile afective negative,cum ar fi depresia,anxietatea,panica,iritarea,precum i comportamentele dezadaptative au la baz modul distorsionat n care oamenii gndesc despre ei n i i,despre lume i despre viitor.Aceste idei eronate au tendin a de a ap rea i la persoane cu un nivel intelectual ridicat,persist chiar n contradic ie cu datele realit ii i conduc la comportamente autoblocante i autodistructive.Demersul terapeutic pune accentul pe tehnicile de restructurare atitudinal ,apelnd la principiile nv rii pentru a ob ine modific ri n sfera comportamentului.Rezolvarea de probleme reprezint o latur important a tratamentului.Psihoterapia este limitat n timp,are obiective clar definite,rezultate evidente,de cele mai multe ori posibil de cuantificat.Terapia cognitiv-comportamental are rezultate eficiente n tulbur rile anxioase(anxietate generalizat ,atacuri de panic ,agorafobie,fobii multiple,fobie social ),depresive,n tulbur rile post-traumatice de stres,n cele datorate consumului de substan e,dar i n cazuri mai complexe cum ar fi,de pild ,tulbur rile de perso2

nalitate.(preluare dup Irina Holdevici,,,Tratat de psihoterapii cognitivcomportamentale.) Orice sistem psihoterapeutic are dou componente majore: Teoretic (care cuprinde mecanismele etiopatogenetice implicate n s n tate i boal ); Procedural ,derivat din prima component (ofer pachete de interven ie psihoterapeutic ). Terapia cognitiv-comportamantal este o combinare teoretico-metodologic fundamentat tiin ific,a terapiei comportamentale cu terapia cognitiv ,cu aplica ii n patologie i s n tate.Are, pe lng ,un caracter clinic(tratarea bolilor), i un profund caracter educa ional i preventiv(optimizare,promovare a s n tatii). 2.1.2. Terapia comportamental are la baz ideea lui Skinner(1953;1974) i a lui Watson(1913),care sus in c toate reac iile/r spunsurile organismului uman,ca ntreg(ceea ce facem), pot fi interpretate ca fiind comportamente deschise/exteriorizate sau nchise/interiorizate. Comportamentele exteriorizate se refer la acele r spunsuri ale organismului uman,ca ntreg,care pot fi m surate direct sau cu ajutorul unor aparate, independent de subiectivitatea celui care le produce.Aceste comportamente pot fi clasificate n: Comportamente operante( sunt produse voluntar,inten ionat) Comportamente respondente(produse automat de stimuli,implicnd,mai ales,r spunsurile nn scute/necondi ionate ale organismului,de exemplu,clipitul,modific rile n conductan a electric a pielii) Comportamentele interiorizate se refer la acele r spunsuri ale organismului uman,ca ntreg,care nu pot fi m surate i observate independent de subiectivitatea celui care le produce.(spre exemplu gndul,,mi-e fric ). Pentru a m sura un comportament trebuie s atribuim numere unor caracteristici ale acestuia.Principalele caracteristici ale comportamentului luate n calcul atunci cnd l m sur m pot fi:-frecven a -intensitatea/amplitudinea -durata
3

-laten a. Comportamentele,att cele exteriorizate ct i cele interiorizate,sunt guvernate de dou principii fundamentale ale nv rii:

1.principiul condi ion rii clasice; 2.principiul condi ion rii operante. Prin contribu iile majore aduse acestei teorii,Schinner i Wolpe,au dezvoltat strategii terapeutice ce au valorificat rezultatele cercet rilor privind condi ionarea i nv area realizate de Pavlov,Watson,Thorndike.Ace tia sus in c personalitatea este v zut ca o func ie a stimulilor din mediul extern,a interac iunii i rolurilor sociale.(Iulia Ciorbea,curs de psihoterapie.) Principiul de baz al acestei teorii, am putea spune,c este reprezentat de ideea c ,,fiin a uman este produc torul i produsul mediului s u(Irina Holdevici,Tratat de psihoterapii cognitiv-comportamentale.) ncepnd cu anii 60 Albert Bandura dezvolt teoria nv condi ion rii clasice i operante cu nv area oserva ional . Dup 1960 apar coli terapeutice cognitiv-comportamentale:RET(Ellis),terapia cognitiv (Beck),strategii de inoculare a stresului i antrenamentul de autoinstruire(ultimele dou puse la punct de Meichenbaum). ncepnd cu anii 70 teoria comportamental devine o orientare dominant n psihologie,cu aplica ii n educa ie,psihoterapie,psihiatrie,asisten social ,industrie i afaceri. n prezent,n cadrul teoriei comportamentale,un loc central l ocup teoria cognitivcomportamental care accentueaz rolul factorilor cognitivi n n elegerea i modificarea comportamentului subiec ilor. n cartea sa ,,Tratat de psihoterapii cognitiv comportamentale,Irina Holdevici enumer principiile i postulatele teoriei cognitiv-comportamentale: 1. Terapia comportamental se bazeaz pe principii tiin ifice(bazate pe date de observa ie) derivate din cercetarea experimental din domeniul nv rii. rii care combin tehnicile

-principiile nv

rii se aplic sistematic pentru a ajuta oamenii s se debaraseze de

comportamentele dezadaptative. -obiectivele tratamentului sunt exprimate n termeni concre i i obiectivi. -n timpul terapiei sunt evaluate comportamentele problematice i condi iile care contribuie la men inerea lor. -eficien a metodelor de evaluare i interven ie este verificat prin metode de cercetare tiin ific . -conceptele care stau la baza demersului terapeutic sunt exprimate explicit,testate empiric i revizuite permanent. 2. Terapia comportamental se ocup de problemele curente ale clien ilor i de factorii care le influen eaz n prezent. 3. Clien ii joac un rol activ n terapie prin: -angajarea n ac iuni menite s i ajute s i rezolve problemele(nu doar s vorbeasc despre ele), -monitorizarea propriilor comportamente n timpul edin elor i n afara lor, -nv area i exersarea noilor modele de comportament i noilor strategii de a face fa problemelor existen ei. 4.Terapia comportamental se desf oar pe ct posibil n mediul natural al clientului de aceea sarcinile i temele pentru acas reprezint un element important al terapiei comportamentale. 5.Terapia comportamental pune accent pe tehnicile de autocontrol comportamental.Clien ii devin responsabili pentru propria lor schimbare. 6.Tehnicile terapeutice sunt flexibile pentru a se adapta fiec rui client n parte. 7.Demersul terapeutic presupune colaborarea ntre client i terapeut.Terapeutul informeaz clientul cu privire la natura i progresul terapiei i cere feedback permanent de la clientul s u. 8.Psihoterapia evolueaz de la simplu la complex(situa ii facilesitua ii dificile,situa ii mai pu in amenin toaresitua ii amenin toare.) 9.Demersul n terapia comportamental este relativ scurt(mai pu ine edin e,interval de timp
5

mai pu in extins)comparativ cu alte sisteme terapeutice. 10.Tehnicile terapeutice se combin n pachete de strategii pentru cre terea eficien ei terapiei. 2.1.3. Strategii i tehnici specifice psihoterapiei comportamentale: 1.Evaluarea 2.Tehnici de relaxare 3.Desensibilizarea sistematic (Joseph Wolpe) 4.Strategii de expunere 5.Desensibilizarea i procesarea prin metoda mi c rilor oculare(Francine Shapiro) 6.Antrenamentul asertiv-tehnica de antrenare a abilit ilor sociale 7.Programele de self management i de comportament autodirijat. 2.1.4. Terapia cognitiv (ra ional ) fundamentat de Beck,1976 i Ellis,1958,1962,are la baz ideea c prelucr rile informa ionale(cogni iile),fie ele con tiente sau incon tiente,genereaz r spunsurile afectiv emo ionale/subiective,cognitive,comportamentale i unele reac ii psihofiziologice/biologice ale individului uman.Schimbarea acestor r spunsuri se face prin modificarea prelucr rilor informa ionale care le-au generat.Influen a psihanalizei se exprim prin accentul pus pe identificarea temelor importante i latente ale gndirii pacien ilor(schemele cognitive),precum i prin eviden ierea interrela iilor subtile dintre gndire,emo ie i comportament(Iulia Ciorbea,curs Psihoterapie cognitv-comportamental ). Beck a emis ipoteza,n contradic ie cu perspectiva psihiatric asupra depresiei,c gndurile negative nu sunt doar un simptom ci au un rol central n men inerea depresiei, acestea avnd originea n atitudinile disfunc ionale dobndite n prima copil rie i ulterior.Gndirea depresiv nu este cauza depresiei ci o parte a ei.Alter rile func ionale ale capacit ii cognitive apar la urm toarele trei niveluri psihologice:- cogni ii -procese cognitive -scheme cognitive depresogene. Gndurile automate disfunc ionale au fost sistematizate de c tre Beck astfel:
6

-imagine negativ de sine, -experien a curent negativ , -viitor negativ,acestea rezultnd n urma unor erori n procesarea informa iilor care conduc la distorsionarea imaginii individului despre el nsu i i despre realitatea nconjur toare.(Iulia Ciorbea,Curs de Psihoterapie). ncercnd s evite diversificarea acestui domeniu prin apari ia prea multor ,, coli,terapia cognitiv-comportamental s-a organizat dup o structur tiin ific n care se discut ast zi despre asump ii,teorii i modele i nu despre coli diferite.Aceasta consider problemele psihologice ca fiind r spunsuri dezadaptative/disfunc ionale nv ate,sus inute de cogni ii disfunc ionale/ira ionale.Orice r spuns este generat de prelucr ri informa ionale primite de la diverse situa ii stimul care persist ca urmare a nt ririlor.Pentru a trata eficient problemele psihologice ,este necesar s modific m cogni iile disfunc ionale/ira ionale prin tehnici specifice de modificare cognitiv-comportamental . ,,Terapia cognitiv-comportamental nu este un receptor pasiv care doar aplic descoperirile din cercetarea fundamental din psihologie i/sau medicina/psihiatrie.Ea are propria cercetare fundamental i aplicat ,impulsionnd prin aceasta dezvoltarea unor metode cu caracter general,care au fost asimilate n psihologie i medicina/psihiatrie.(Daniel David,Tratat de psihoterapii cognitiv-comportamentale,p.24). Daniel David,discipol al lui Beck i Ellis,n lucrarea sa ,,Tratat de psihoterapii cogntivcomportamentale(p.49),arat c ,,exist cteva principii ce fundamenteaz aceast abordare,ele reflectndu-se i n interven ia terapeutic : -cogni ia con tient sau incon tient ,este cel mai important determinant al r spunsurilor psihocomportamentale i emo ionale;medierea cognitiv este fundamental pentru a clasifica o terapie drept cognitiv-comportamental .Utilizarea procedurilor cognitiv-comportamentale f r a angaja n conceptualizarea cazului o mediere cognitiv nu este terapie cognitivcomportamental sau interven ie cognitiv-comportamental corect condus .Medierea cognitiv poate fi n eleas fie n sensul c cogni ia,ca prelucrare informa ional ,determin r spunsurile subiectului uman,fie n sensul ca cogni ia,ca i comportament interiorizat,influen eaz r spunsurile subiectului uman; -mare parte din psihopatologie este rezultatul cogni iilor disfunc ionale/ira ionale;
7

-cogni iile disfunc ionale/ira ionale pot fi identificate i schimbate; -schimbarea lor se face prin tehnici cognitive sau comportamentale; -n abordarea cognitiv comportamental ,att teoriile ct i procedurile de interven ie trebuie validate tiin ific.

3. TERAPIA COGNITIV COMPORTAMENTAL N ROM NIA Cei care au adus i au sus inut ntr-un mod riguros teoriile terapiei cognitivcomportamentale i au aplicat aceast psihoterapie n Romnia au fost att profesori din mediul academic ct i clinicieni.Contribu ia din domeniul clinic a fost sus inut de Teofil Andriescu,psiholog(terapie comportamental-cognitiv ),Virgil En tescu,psihiatru(biofeedback i relaxare),Irina Holdevici,psiholog(terapie cognitiv-comportamental ) i Oltea Joja,psiholog,(terapie cognitiv-comportamental ).n domeniul academic primele cursuri au fost promovate de Irina Holdevici,psiholog(Bucure ti) i Mircea Miclea,psiholog(Cluj-Napoca). Primele programe clinice i academice din ar recunoscute n exterior,organizate sistematic i riguros dup standarde interna ionale,au fost introduse de Daniel David,psiholog(Cluj-Napoca) i Radu Teodorescu,psihiatru(Bucure ti),ambele fiind recunoscute de European Association of Behavioral and Cognitive Therapies i ambii profesioni ti fiind considera i de forurile interna ionale reprezentan i na ionali-fondatori n limbajul metaforic al psihoterapiei- ai psihoterapiilor cognitive i comportamentale din Romnia.(Daniel David,Tratat de psihoterapii cognitiv-comportamentale,p.54). ,, coala de la Cluj-Napoca s-a diversificat devenind cea mai mare i mai reprezentativ din Romnia n domeniul terapiei cognitiv-comportamentale datorit programelor de formare ini ial i continu ,recunoscute pe plan na ional i interna ional,pe care aceasta le ofer .De asemenea aceasta a contribuit la introducerea n Romnia,prin studii clinice controlate care compar eficien a psihoterapiei cu cea a medica iei(sau a combina iilor lor) pentru diverse forme de patologie cum ar fi tulburarea depresiv major ,tulbur ri de anxietate,ADHD,etc,a dezvoltat primul program post-doctorat din Romnia,n domeniu,cu participare interna ional ,n colaborare cu International Institute for the Advanced Studies Psychotherapies and Applied Mintal Health i a reu it s ofere dou distinc ii interna ionale de prestigiu celor care fac cercetare n domeniu-,,Aaron T. Beck Award i ,,Albert Ellis Award.
8

Prima lucrare din domeniul psihoterapiei cognitiv-comportamentale a ap rut n anul 1998,la Cluj-Napoca,sub ndrumarea direct a lui Daniel David i s-a intitulat ,,Psihoterapie i hipnoterapie cognitiv-comportamental . n anul 2001 a ap rut,tot la Cluj, singura revist de profil din ar Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies,editat de acela i autor,Daniel David. Vasile Conta (1845-1882) a adus contribu ii importante prin lucrarea sa ,,Introducere n metafizic (1929) fiind inspirat i de lucr rile lui August Compte(1798-1857). n perioada comunist , filosofia marxist-leninist ,efectele sim indu-se i ast zi. ,,Singura filier prin care behaviorismul a p truns corect n Romnia a fost pe linie pavlovian ,aceasta fiind asimilat mai mult n medicin dect n psihologie.Profesorul Ioan Rad la Cluj-Napoca,a fost printre pu inii oameni de tiin care a prezentat clar i riguros linia american de behaviorism(Skinner,Watson),n lucrarea sa de referin ,la noi,Psihologie colar (1974).(Daniel David,,,Tratat de psihoterapii cognitiv-comportamentale,p.59.) i ideologia comunist ,au influen at

negativ abord rile behavioriste americane afectnd grav tiin a psihologic romneasc

BIBLIOGRAFIE

Irina Holdevici - ,,Tratat de psihoterapii cognitiv-comportamentaleEditura Trei,Bucuresti, 2009. Daniel David - ,,Tratat de psihoterapii cognitiv-comportamentale,Editura Polirom,Iasi,2006 Iulia Ciorbea - ,,Curs de Psihoterapie, 2011.

10