P. 1
Curatarea Si Energizarea Chakrelor

Curatarea Si Energizarea Chakrelor

|Views: 360|Likes:
Published by Claudiu Ganea

More info:

Published by: Claudiu Ganea on Feb 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2015

pdf

text

original

PURIFICAREA

I ECHILIBRAREA CHAKRELOR

Chakra este un cuvânt sanscrit care înseamn ³vortex´ sau ³roat ´. Chakrele din corpul uman sunt centrii energetici subtili. Misticii hindu i au num rat sute de mii de chakre în corpul omenesc. Aceasta este foarte asem n tor cu sistemul de meridiane folosit în acupunctur i în terapiile shiatsu. Cu toate acestea, chakrele asupra c rora eu m concentrez în timpul purific rii i echilibr rii sunt 7 la num r - 7 centri energetici majori. Cele 7 chakre majore sunt emi toare i transmi toare de energii subtile. Fiecare chakr func ioneaz la nivel fizic, emo ional i spiritual. Echilibrarea lor este cheia s n t ii i a st rii de bine. Dezechilibrul se poate manifesta în diverse moduri, cu un sentiment general de ³ceva nu este în regul ´. Când chakrele sunt cur ate, ele î i pot îndeplini complet func iile, proceseaz energiile, aduc energie organelor fizice i corpurilor subtile i îndep rteaz energiile învechite sau stagnante din corp. Dac o situa ie stresant continu foarte mult timp, chakrele se pot închide. Atunci când corpul fizic trebuie s func ioneze sub o presiune continu sau o depresie, chakrele nu se pot roti i nu pot func iona corect, i devin dezechilibrate sau blocate cu energie veche i stagnant . Gândurile i atitudinile noastre pot bloca energia care curge prin chakre. Emo iile neexprimate, reprimate, pot conduce la supraînc rcarea chakrelor i la blocarea sau închiderea lor. Când chakrele sunt închise, energia nu poate fi transformat i eliberat c tre corpul fizic. Dac energia nu curge liber prin centrii energetici, pot ap rea probleme fizice în anumite zone, conducând la disconfort sau boal . Când o chakr este blocat , ea are nevoie s fie vindecat prin examinarea i îndep rtarea barierelor. Deoarece chakrele func ioneaz împreun ca un sistem, un blocaj la nivelul unei chakre poate afecta i activitatea altei chakre. Cur area chakrelor ajut la transformarea emo iilor negative ( i d un toare) precum furia, mâhnirea sau vinov ia, în energii pozitive. Chakrele s n toase pot îmbun t i ³starea de bine´ la nivel fizic i emo ional prin curgerea continu , împrosp tarea i vitalizarea energiei. Imagina i-v chakrele ca pe un ³sistem de filtrare´ care purific energiile din planul dens, fizic (asociat cu instinctele noastre primare, de natur animal ) i le transform în energii pozitive ale planului spiritual, conectându-ne cu îns i Sursa vie ii. Lucrul cu chakrele poate deschide calea spre vindecare, dezvoltare psihic (intelectual ) i cre tere spiritual . Cur ate, echilibrate i aliniate, chakrele sunt folositoare tuturor oamenilor care doresc s fie ³în lumina reflectoarelor´, cum ar fi agen ii de vânz ri, actorii, personalul media, etc. Oamenii foarte charismatici, precum celebrit ile, au chakrele foarte echilibrate i dezvoltate. 1. Chakra R D CIN (Muladhara)

securitate i la bucurie! 2. Echilibrul între controlul i consumul acestei energii este cheia care va men ine aceast chakr puternic i s n toas . conferindu-ne puterea de a înf ptui (a realiza). O Chakra R d cin contractat (rigid ) se poate manifesta printr-o atitudine conservatoare. sau prin nevoia de a-i controla pe ceilal i sau de a controla toate evenimentele.i limitele de energie! Po i s . Dezechilibrul acestei chakre se poate manifesta prin inhibi ie sexual sau inabilitatea în intimitate. i la o existen creativ ! Nu ai nevoie de aprobarea altcuiva pentru a lua hot râri (decizii) care te vor conduce la fericire. Chakra PLEXULUI SOLAR (Manipura) Este pozi ionat chiar mai sus de ombilic. O persoan cu o Chakra R d cin s n toas este flexibil i capabil s se adapteze schimb rilor. s n tate. Chakra SACRAL (Swadishtana) Este pozi ionat în jurul osului pubian. anorexie sau l comie (aviditate). Ea influen eaz puterea personal i libertatea de decizie. idei (credin e) rigide.i consumi timpul. po i face alegeri mai bune în leg tur cu modul în care. Dac aceast chakra nu este reînc rcat . incertitudine. neputin . Dezechilibrul acestei chakre se poate manifesta prin sentimentul de descurajare. Func ia acestei chakre depinde de cât de bine avem grij de noi în ine. pentru a putea folosi aceast energie atât pentru activit ile zilnice. Afl . Corpul are nevoie s fie reînc rcat continuu. Po i vindeca Chakra R d cin preluând controlul asupra destinului t u i luând singur deciziile. dorin a i energia. vom ³arde´ energii necesare altor sisteme din organism. Aflând cum î i consumi energia. Este chakra puterii personale. De fiecare dat când ne cerem dreptul la via a pe care o dorim.i risipe ti energia intrând în contact cu oameni sau situa ii nepl cute. 3. . fericire.Este pozi ionat foarte aproape de coccis. este echilibrat i r mâne ancorat în timpul schimb rii. sex i pl cere. ur . fericirea i creativitatea. al sexului. Chakra Plexului Solar guverneaz toate aspectele ego-ului i personalit ii. Chakra Sacral controleaz apetitul pentru mâncare. vom deveni obsesivi în leg tur cu ceea ce nu putem s avem. vom vindeca Chakra R d cin . Aceast chakr regleaz puterea voin ei în leg tur cu diversele situa ii i oameni. vitalitatea. ea va apela la toate celelalte chakre pentru a se umple i în final va seca (va goli) întreg corpul de energie. cât i pentru a ne proteja în timpul perioadelor stresante. Con tientizeaz c ai dreptul la bucurie. inclusiv sim ul nostru de auto-apreciere i de identitate personal . al reproducerii creative. Dac p str m prea mult energie. Este colorat în portocaliu i este asociat cu bucuria i sociabilitatea. Dac vom risipi prea mult energie. claritatea. pentru a ne putea baza pe el la nevoie. Aceast chakra se învârte. Este colorat în ro u i este asociat cu pasiunea. prejudec i i atitudini meschine care ne conduc via a. Aceast chakra este centrul identit ii personale. Dezechilibrul ei se poate manifesta printr-o stare de boal fizic i emo ional . Este colorat în galben i este asociat cu inteligen a. Acesta este centrul intimit ii. Trebuie s ne cunoa tem limit rile.

Aceast putere se poate ivi din orice situa ie i ne ghideaz prin complica iile vie ii. provocându-i daune. complica ii care ne ajut s evolu m i s ne maturiz m. Sinele nostru adev rat este o parte din noi care este mereu complet i nedivizat . auto-aprecierea i cunoa terea adev ratelor noastre puteri. deschidere. spre binele nostru cel mai înalt. Aceast con tientizare a meritelor noastre. în mod con tient. stima. ne fac s radiem lumina i s str lucim în via . pentru c suntem cu to ii uni i cu Via a. Ea înflore te (se dezvolt ) atunci când suntem ³cu picioarele pe p mânt´. deschiderea i comunicarea sincer .   . Dezechilibrul Chakrei Inimii se poate manifesta prin neputin a de a oferi/primi iubire. dependen a de alte persoane. armonia. pierderi i traume. Aceast infuzie de energie se concretizeaz atunci când mintea este liber i spiritul este deschis. droguri. Chakra Inimii înflore te prin bucurie. dezvolt m inocen a i puritatea Inimii îns i. Chakra Laringelui este poarta c tre sferele spirituale înalte. Se contracteaz prin durere. bârf . F r provoc rile vie ii. cu claritate i integritate. abuz emo ional i fizic. inclusiv alcool. În cunoa terea ezoteric ea este cunoscut sub numele de ³Gura/Vocea/Cuvântul Lui Dumnezeu´ (³Mouth of God´) i este locul unde energia spiritual înalt este canalizat în corp. 4. Nu este afectat de durere. Chakra FRUN II sau Al III-lea Ochi (Ajna) . atingere i conexiune. medicamente (chimice) sau insa iabilitate alimentar . clevetire i a oric ror forme de abuz cu substan e care trec prin gât. 5. Numai astfel ne putem dezvolta puterea personal . Chakra LARINGELUI (Vishuda) Este pozi ionat în locul unde gâtul se une te cu pieptul. trebuie s ne exprim m. Este colorat în verde i este asociat cu vindecarea. Mesajul Chakrei Inimii este acela de a-i accepta pe ceilal i a a cum sunt i de a-i iubi necondi ionat. echilibrul. determinarea noastr interioar nu se poate dezvolta. tutun. Toate acestea împiedic energiile care curg de la chakrele situate inferior c tre Chakra Frun ii i Chakra Coroanei.Dezvoltarea puterii personale vine din sentimentul a ³cine suntem cu adev rat´. sentimente nea teptate de fric i furie. Chakra INIMII (Anahata) Este pozi ionat în mijlocul pieptului. lâng inim . Chakra Laringelui se poate închide în urma sentimentelor de durere sufleteasc . grija i blânde ea. dragoste care se reflect în stabilirea unor leg turi ³de inim ´ s n toase i prin cunoa terea a cine i ce suntem cu adev rat. Chakra Laringelui ne d putere s ne exprim m pe noi în ine la orice nivel. pierderi sau traume dac ne cunoa tem cu adev rat. împ rt ire. necinste. depresie i altfel de rela ii disfuc ionale. încântare. Odat ce ne-am creat o astfel de protec ie pentru inimile noastre. Pentru a onora acest dar. f r opozi ia i rezisten a din partea celorlal i. Vom putea apoi vedea puritatea i frumuse ea fiec rei fiin e binecuvântate prin Via . Este colorat în albastru sau turcoaz i este asociat cu prietenia. Este punctul central al sistemului chakrelor i este crucial în p strarea echilibrului. loialitatea. Ne vom proteja inimile dezvoltându-ne dragostea pentru noi în ine.

Pe m sur ce extragem adev rul din experien ele vie ii noastre. Chakra Frun ii ne ajut s ne trezim mintea i s ne întreb m dac ceea ce gândim este adev rat sau fals. aproximativ în acela i loc unde copiii au acel ³punct moale´. dezancora i i chiar deziluziona i. un nivel înalt de intui ie i auto-con tientizarea. Scopul nostru trebuie s fie acela de a vedea Spiritul în toate formele vie ii i de a în elege c suntem aici. minte p trunz toare. Chakra Coroanei ne aduce perspicacitate. intui ie i cunoa tere. aducând adesea vindecarea i transformarea în moduri subtile lumii noastre înconjur toare. contemplarea în t cere. adev rul etern i aspectul cel mai înalt al Sinelui superior. Scopul ei spiritual ne poate conferi în elepciune. v ve i sim i în dezechilibru. Este acea parte a min ii unde ne transform m vie ile. Medita ie pentru purificarea i echilibrarea chakrelor Gândurile tale creeaz propria realitate. în punctul celui de-al treilea Ochi. o cunoa tere mai exact a ceea ce suntem capabili s îndeplinim i cunoa terea scopului nostru cel mai înalt. aceasta poate p rea ca o ³criz a vârstei a doua´. pe P mânt. emo ional i mental. 7. nu este necesar s renun m la lume i la aspectele ei materiale. pace i bucurie. vom putea r mâne ancora i în via a zilnic . unde ne înc rc m cu vitalitate i de unde ne conducem visele. care const în gândire logic . care ne m rginesc valoarea (devenirea). Pentru a activa complet Chakra Coroanei. deoarece iluminarea ne poate conduce la respingerea a ceea ce am fost i la c utarea a ceea ce dorim s devenim. Aceast chakr ne furnizeaz energie pentru a experimenta gânduri/idei concise i clare. Chakra COROANEI (Sahashrara) Este pozi ionat pe coroana craniului. Prin echilibrarea activit ilor noastre cu c utarea spiritual . aceast chakr stimuleaz ambele emisfere ale creierului.Este pozi ionat în mijlocul frun ii. Este centrul pentru maturitatea psihologic i pentru principiile etice i filosofice. Este important s nu ignora i celelalte chakre i s nu v concentra i numai pe dezvoltarea Chakrei Frun ii. vom dezvolta aceast chakr i ne vom dezvolta (înt ri) spiritul. pentru a fi ferici i i pentru a îndeplini n zuin a sufletului nostru c tre iubire. Pentru unii. trebuie s fim odihni i. se formeaz o imagine armonioas asupra realit ii. Chakra Frun ii este puterea min ii de a crea realitatea noastr la nivel fizic. pentru a contempla minunile i misterele Divinului. Este colorat în indigo i este asociat cu medita ia. imagina ie i intui ie. Emisfera stâng controleaz gândirea ra ional i analitic . lini ti i i împ ca i. Când ne activ m complet Chakra Coroanei. Emisfera dreapt controleaz intui ia i activitatea creativ . imagina ie. Când este activat complet. . Culoarea cea mai adesea asociat cu acest centru energetic este violet. Atunci când cele dou emisfere lucreaz împreun . Pentru a activa complet aceast chakr este necesar s ne examin m cu adev rat ideile auto-limitatoare. Dac ve i face astfel. Aceast chakr este asociat cu realizarea (cunoa terea) spiritual .

Pentru unii este greu s în eleag în totalitate conceptul c TOTUL ESTE ENERGIE. Acum sunte i preg ti i s v purifica i i s v echilibra i chakrele. fie în gând. Atunci când ai un gând negativ. Spune i ego-ului vostru s se a eze pe um rul stâng. una sau mai multe dintre chakrele tale se pot dezechilibra sau bloca. A eza i-v ambele picioare pe p mânt. iar gândul creeaz totul.i aminte ti c gândurile care au creat aceste blocaje au pur i simplu nevoie de corec ie. preg tit s v asiste. ve i fi totu i în m sur s medita i).Dac î i umpli continuu mintea cu gânduri negative. coboar apoi c tre picioare. Începe i prin a v ancora i a v centra. P mântul are o atmosfer foarte dens i negativ i de-a lungul zilei noi putem avea multe gânduri negative i însp imânt toare. deasupra capului. Este important s . a a cum sunt multe i posibilit ile de a purifica acest blocaj. . Urma i acest exerci iu simplu de respira ie. te rog vino la mine acum i ajut -m s -mi purific i s -mi echilibrez chakrele. GalGaliel direc ioneaz raza de lumin alb c tre voi. Apoi continua i s respira i astfel pe toat durata medita iei. ine i-v respira ia pentru 7 secunde. Gândul este energie i nu poate fi distrus. atunci citi i medita ia urm toare fie cu voce tare. L sa i-l s în eleag c este doar un observator pe toat durata medita iei i asigura i-v c a a i este. Galgaliel este îngerul care guverneaz mi carea energiei i a vibra iilor. imagina i-v cum gândurile voastre plutesc într-un balon înspre univers. În paginile urm toare ve i g si o medita ie-ghid cu îngerul GALGALIEL. Repeta i acest exerci iu de 3 ori. Oamenii de tiin au descoperit abia de curând c putem controla ace ti atomi i aceste molecule prin gândurile noastre. Privi i raza cum v înconjoar într-o str lucire protectoare.´ GalGaliel va fi instantaneu lâng voi. Atomii i moleculele care roiesc în jurul unei persoane sunt esen a tuturor lucrurilor. în Mama-P mânt. Cere i Creatorului s v trimit o raz alb de lumin protectoare. Tu ai puterea de a opri un gând negativ i de a-l înlocui cu unul pozitiv doar gândindu-te din nou. Sunt mai multe modalit i de a determina dac o chakr este blocat . Cere i îngerilor i ghizilor vo tri spirituali s v înso easc în aceast medita ie acum. cât i în cea spiritual . Aceast lumin p trunde în corpul fizic prin centru. (Nu v îngrijora i dac pare dificil la început. i preg ti i-v mental pentru medita ie. Creatorul aude cererea voastr . în mod con tient. ~~~~~~~~ G si i un loc lini tit. pentru a v relaxa corpul fizic: inspira i pe nas. con tientizeaz -l mai întâi. Închide i ochii i imagina i-v cum v cresc r d cini din t lpi. nu de judecat . este nevoie de practic pentru a reu i s v reduce i mintea la t cere. Cu ochii min ii vizualiza i o raz de lumin coborând din univers. iar apoi înlocuie tel. unde s nu v deranjeze nimeni. Dac observa i orice clevetire a min ii. care v va ajuta s v energiza i i s v echilibra i atât în via a material . apoi expira i foarte încet pe gur . i face i tot posibilul pentru a sim i purificarea i echilibrarea energiei. Spune i mental: ³GalGaliel. înspre Chakra Coroanei. Dac nu pute i s medita i.

2) Urca i acum spre Chakra Sacral . care se afl aproape de zona osului pubian. care se afl la baza coloanei vertebrale. portocalie. Privi i lumina cum cur toate petele întunecate i cum face Chakra Sacral mai frumoas i mai str lucitoare. care este pozi ionat pu in deasupra ombilicului. Dac chakra nu se învârte. ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se învârte în sensul acelor de ceasornic. ruga i-l mental pe GalGaliel s o cure e. Dac observa i pete întunecate. ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi io cum se stabilizeaz . Dac chakra nu st dreapt sau este instabil . str lucitoare. 3) Concentra i-v acum pe Chakra Plexului Solar. (de la stânga la dreapta). . sim i i cum deveni i mai încrez tori în for ele proprii. Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra Plexului Solar. Sim i i vortexul de energie învârtindu-se i emanând o lumin puternic . apoi în p mânt. Vizualiza i Chakra R d cin ± este frumoas i radiaz o lumin de un ro u-rubin. Vizualiza i chakra ca fiind minunat . Dac chakra nu st dreapt sau este instabil . În timp ce v concentra i pe acest vortex. Dac Chakra R d cin nu se rote te. Vizualiza i chakra ± este magnific i radiaz o lumin portocalie. Chakrele seam n cu ni te cercuri de lumin mi c toare. Sim i i i vizualiza i acest ciclu energetic str b tându-v corpul într-o continu mi care. ruga i-l mental pe GalGaliel s le cure e. Dac observa i pete întunecate. Sim i i vortexul de energie învârtindu-se i emanând o lumin puternic . cu creativitatea voastr i cu bucuria. cum v conecta i cu energia sexual . mai str lucitoare. Sim i i vortexul de energie cum se rote te i eman o lumin str lucitoare ro ie. Dac observa i orice pete întunecate. str lucitoare. Dac chakra nu se învârte. Con tientiza i c în timp ce Chakra Sacral este purificat i se rote te. ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se rote te în sensul acelor de ceasornic.c tre t lpi. ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi i cum se stabilizeaz . voi sunte i bucuro i i capabili s v conecta i cu ceilal i la un nivel intim. imagina i-v c sunte i capabili s v atinge i obiectivele dorite i c atrage i c tre voi s n tate i orice altceva considera i necesar pentru a supravie ui. În timp ce v concentra i asupra acestei chakre. ca cea a apusului de soare. dup care se întoarce la Creator. Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra Sacral . de un galben minunat. f când Chakra R d cin mai frumoas . Privi i lumina alb cum v cur toate petele întunecate. ruga i-l mental pe GalGaliel s o cure e. Privi i lumina cum cur toate petele întunecate i cum face Chakra Plexului Solar mai minunat i mai str lucitoare. ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se rote te în sensul acelor de ceasornic. Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra R d cin . 1) Acum concentra i-v asupra Chakrei R d cin . radiind o lumin galben .

cu scopurile voastre i cu corpul fizic. Con tientiza i c în timp ce Chakra Plexului Solar este purificat i se rote te. lâng inim .Dac chakra nu st dreapt sau este instabil . la maxim. de un verde str lucitor. Dac chakra nu st dreapt sau este instabil . voi v pute i comunica gândurile. Dac chakra nu st dreapt sau este instabil . ideile i adev rul atât vou . În timp ce v concentra i asupra acestei chakre. sim i i conexiunea cu centrul comunic rii. ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se rote te în sensul acelor de ceasornic. naturali i blânzi. energizate. Dac chakra nu se învârte. iar puterea personal i puterea voin ei v sunt înviorate. voi v tr i i via a cu intensitate. ruga i-l mental pe GalGaliel s o cure e. ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi i cum se stabilizeaz . mai str lucitoare i mai glorioas . . glorioas . în mod clar. Con tientiza i c în timp ce Chakra Inimii se rote te. În timp ce v concentra i asupra acestei chakre. armonio i. Sim i i vortexul de energie învârtindu-se i emanând o lumin puternic . Con tientiza i c în timp ce Chakra Laringelui se rote te. sim i i conexiunea cu puterea personal . ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se rote te în sensul acelor de ceasornic. 5) Muta i-v aten ia asupra Chakrei Laringelui. curge prin acest vortex. cu compasiunea i devotamentul. ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi i cum se stabilizeaz . Sim i i vortexul de energie învârtindu-se i emanând o lumin puternic . ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se rote te în sensul acelor de ceasornic. Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra Laringelui. voi v sim i i vindeca i. Privi i lumina cum cur toate petele întunecate i cum face Chakra Inimii mai minunat . Sim i i-v fruntea deschis i extinzându-se în timp ce energia intens . inspira iei i expresivit ii voastre. Dac chakra nu se învârte. de un verde-smarald. Imagina i-v energia albastr luminoas a acestei chakre curgând i rotindu-se. Vizualiza i-o ca fiind nemaipomenit . Dac chakra nu se învârte. perfect . 4) Acum concentra i-v pe Chakra Inimii. Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra Inimii. ruga i-l mental pe GalGaliel s o cure e. situat în mijlocul pieptului. sim i i conexiunea voastr cu iubirea absolut . cât i celorlal i. Dac observa i pete întunecate. În timp ce v concentra i asupra acestei chakre. 6) Acum muta i-v aten ia i concentra i-v aten ia asupra Chakrei Frun ii (Chakrei Celui de-al treilea Ochi). Sim i i vortexul de energie învârtindu-se i emanând o lumin puternic . str lucitoare. albastr ca cerul. Privi i lumina cum cur toate petele întunecate i cum face Chakra Laringelui mai str lucitoare i mai glorioas . Dac observa i pete întunecate. ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi i cum se stabilizeaz . violet . echilibra i.

dar nici prea încet. Dac chakra nu st dreapt sau este instabil . Sim i i cum raza de lumin alb energizeaz i preia toat negativitatea i toate blocajele. În timp ce v concentra i asupra acestei chakre. Sim i i cum coroana capului este deschis . În timp ce Chakra Coroanei se rote te. Dac observa i pete întunecate. Sim i i vortexul de energie învârtindu-se i emanând o lumin puternic . i cum se extinde. ducându-le în p mânt i apoi din nou în cer. c v este poten at cunoa terea spiritual i c sunte i elibera i de orice fric . ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi i cum se stabilizeaz . Sim i i toate cele 7 chakre cum se învârt i vibreaz de energie. Acum ruga i-l pe Galgaliel s fac în a a fel încât toate chakrele s se învârt cu aceea i vitez . nici prea rapid. Dac chakra nu se învârte. În timp ce v concentra i asupra acestei chakre. ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se rote te în sensul acelor de ceasornic. 7) Concentra i-v acum aten ia asupra Chakrei Coroanei. Sim i i aceast energie pentru un moment i savura i momentul în care Via a se manifest prin voi. . ruga i-l mental pe GalGaliel s o cure e. c tre Surs . Mul umi i-i lui GalGaliel i tuturor ghizilor i îngerilor pentru cur area i echilibrarea chakrelor voastre. ruga i-l mental pe GalGaliel s o cure e. sim i i cum intui ia voastr este activat i cum sunte i capabili s ³vede i´ prin intermediul Ochiului interior. sunte i con tient c sunte i important.Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra Frun ii. în timp ce lumina str lucitoare de un alb-violet se rote te în sensul acelor de ceasornic. Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra Coroanei. pentru a le cur a i a le transforma. Privi i lumina cum cur toate petele întunecate i cum face Chakra Coroanei mai str lucitoare i mai glorioas . Privi i lumina alb cum cur toate petele întunecate i cum face Chakra Frun ii mai str lucitoare i mai glorioas . voi sunte i deschis i dornic s primi i mesaje intuitiv i v va fi mai u or s ave i viziuni relevatoare. sim i i conexiunea voastr puternic cu Dumnezeu. Acum centra i-v aten ia pe toate cele 7 chakre pe care le-a i purificat i le-a i echilibrat. ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi i cum se stabilizeaz . Dac observa i pete întunecate. Con tientiza i c în timp ce Chakra Frun ii se rote te. Dac chakra nu st dreapt sau este instabil . Vizualiza i cum toate cele 7 vortexuri str lucitoare devin de aceea i m rime. alb-violet . Ruga i-l pe GalGaliel s aduc toate chakrele la aceea i m rime. pe cât de mari sau de mici le dori i.

cu atât v ve i sim i mai bine. Dac pute i face aceast medita ie zilnic. deschide i-v încet ochii i bucura i-v de pace. respirând lent i profund. este minunat.Concentra i-v pe ancorare i pe centrare imaginându-v r d cinile care v cresc din t lpi i se duc c tre Mama-P mânt. face io atunci când ave i timp i când considera i c este nevoie. Doreen Virtue . Face i pauz pentru un moment. DR. dar dac sunte i prea ocupat. Cu cât ve i face acest exerci iu de medita ie mai des.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->