P. 1
Curatarea Si Energizarea Chakrelor

Curatarea Si Energizarea Chakrelor

|Views: 360|Likes:
Published by Claudiu Ganea

More info:

Published by: Claudiu Ganea on Feb 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2015

pdf

text

original

PURIFICAREA

I ECHILIBRAREA CHAKRELOR

Chakra este un cuvânt sanscrit care înseamn ³vortex´ sau ³roat ´. Chakrele din corpul uman sunt centrii energetici subtili. Misticii hindu i au num rat sute de mii de chakre în corpul omenesc. Aceasta este foarte asem n tor cu sistemul de meridiane folosit în acupunctur i în terapiile shiatsu. Cu toate acestea, chakrele asupra c rora eu m concentrez în timpul purific rii i echilibr rii sunt 7 la num r - 7 centri energetici majori. Cele 7 chakre majore sunt emi toare i transmi toare de energii subtile. Fiecare chakr func ioneaz la nivel fizic, emo ional i spiritual. Echilibrarea lor este cheia s n t ii i a st rii de bine. Dezechilibrul se poate manifesta în diverse moduri, cu un sentiment general de ³ceva nu este în regul ´. Când chakrele sunt cur ate, ele î i pot îndeplini complet func iile, proceseaz energiile, aduc energie organelor fizice i corpurilor subtile i îndep rteaz energiile învechite sau stagnante din corp. Dac o situa ie stresant continu foarte mult timp, chakrele se pot închide. Atunci când corpul fizic trebuie s func ioneze sub o presiune continu sau o depresie, chakrele nu se pot roti i nu pot func iona corect, i devin dezechilibrate sau blocate cu energie veche i stagnant . Gândurile i atitudinile noastre pot bloca energia care curge prin chakre. Emo iile neexprimate, reprimate, pot conduce la supraînc rcarea chakrelor i la blocarea sau închiderea lor. Când chakrele sunt închise, energia nu poate fi transformat i eliberat c tre corpul fizic. Dac energia nu curge liber prin centrii energetici, pot ap rea probleme fizice în anumite zone, conducând la disconfort sau boal . Când o chakr este blocat , ea are nevoie s fie vindecat prin examinarea i îndep rtarea barierelor. Deoarece chakrele func ioneaz împreun ca un sistem, un blocaj la nivelul unei chakre poate afecta i activitatea altei chakre. Cur area chakrelor ajut la transformarea emo iilor negative ( i d un toare) precum furia, mâhnirea sau vinov ia, în energii pozitive. Chakrele s n toase pot îmbun t i ³starea de bine´ la nivel fizic i emo ional prin curgerea continu , împrosp tarea i vitalizarea energiei. Imagina i-v chakrele ca pe un ³sistem de filtrare´ care purific energiile din planul dens, fizic (asociat cu instinctele noastre primare, de natur animal ) i le transform în energii pozitive ale planului spiritual, conectându-ne cu îns i Sursa vie ii. Lucrul cu chakrele poate deschide calea spre vindecare, dezvoltare psihic (intelectual ) i cre tere spiritual . Cur ate, echilibrate i aliniate, chakrele sunt folositoare tuturor oamenilor care doresc s fie ³în lumina reflectoarelor´, cum ar fi agen ii de vânz ri, actorii, personalul media, etc. Oamenii foarte charismatici, precum celebrit ile, au chakrele foarte echilibrate i dezvoltate. 1. Chakra R D CIN (Muladhara)

este echilibrat i r mâne ancorat în timpul schimb rii. pentru a putea folosi aceast energie atât pentru activit ile zilnice. Po i vindeca Chakra R d cin preluând controlul asupra destinului t u i luând singur deciziile. sex i pl cere.i risipe ti energia intrând în contact cu oameni sau situa ii nepl cute. Chakra Plexului Solar guverneaz toate aspectele ego-ului i personalit ii. vitalitatea. vom vindeca Chakra R d cin . ur . sau prin nevoia de a-i controla pe ceilal i sau de a controla toate evenimentele. Func ia acestei chakre depinde de cât de bine avem grij de noi în ine. Este colorat în galben i este asociat cu inteligen a. Chakra SACRAL (Swadishtana) Este pozi ionat în jurul osului pubian.i consumi timpul. fericire. . Dezechilibrul ei se poate manifesta printr-o stare de boal fizic i emo ional . pentru a ne putea baza pe el la nevoie. Aceast chakr regleaz puterea voin ei în leg tur cu diversele situa ii i oameni. neputin . Dac aceast chakra nu este reînc rcat . al reproducerii creative. Aceast chakra se învârte. Este colorat în portocaliu i este asociat cu bucuria i sociabilitatea. claritatea. dorin a i energia. idei (credin e) rigide. Este chakra puterii personale. Corpul are nevoie s fie reînc rcat continuu. Aceast chakra este centrul identit ii personale. vom deveni obsesivi în leg tur cu ceea ce nu putem s avem. fericirea i creativitatea. prejudec i i atitudini meschine care ne conduc via a. ea va apela la toate celelalte chakre pentru a se umple i în final va seca (va goli) întreg corpul de energie. Dezechilibrul acestei chakre se poate manifesta prin sentimentul de descurajare. Chakra PLEXULUI SOLAR (Manipura) Este pozi ionat chiar mai sus de ombilic. incertitudine. al sexului. securitate i la bucurie! 2. 3. vom ³arde´ energii necesare altor sisteme din organism. De fiecare dat când ne cerem dreptul la via a pe care o dorim. O persoan cu o Chakra R d cin s n toas este flexibil i capabil s se adapteze schimb rilor. inclusiv sim ul nostru de auto-apreciere i de identitate personal . Echilibrul între controlul i consumul acestei energii este cheia care va men ine aceast chakr puternic i s n toas . Afl . Dac vom risipi prea mult energie. Dezechilibrul acestei chakre se poate manifesta prin inhibi ie sexual sau inabilitatea în intimitate. Chakra Sacral controleaz apetitul pentru mâncare. Este colorat în ro u i este asociat cu pasiunea. Ea influen eaz puterea personal i libertatea de decizie.i limitele de energie! Po i s . anorexie sau l comie (aviditate). cât i pentru a ne proteja în timpul perioadelor stresante. i la o existen creativ ! Nu ai nevoie de aprobarea altcuiva pentru a lua hot râri (decizii) care te vor conduce la fericire.Este pozi ionat foarte aproape de coccis. s n tate. po i face alegeri mai bune în leg tur cu modul în care. Trebuie s ne cunoa tem limit rile. Aflând cum î i consumi energia. conferindu-ne puterea de a înf ptui (a realiza). O Chakra R d cin contractat (rigid ) se poate manifesta printr-o atitudine conservatoare. Con tientizeaz c ai dreptul la bucurie. Dac p str m prea mult energie. Acesta este centrul intimit ii.

sentimente nea teptate de fric i furie. grija i blânde ea. stima. 4. Chakra Laringelui este poarta c tre sferele spirituale înalte. 5. Chakra Inimii înflore te prin bucurie. inclusiv alcool. pierderi i traume. necinste. Mesajul Chakrei Inimii este acela de a-i accepta pe ceilal i a a cum sunt i de a-i iubi necondi ionat. Sinele nostru adev rat este o parte din noi care este mereu complet i nedivizat . lâng inim . Chakra Laringelui ne d putere s ne exprim m pe noi în ine la orice nivel. încântare. Chakra FRUN II sau Al III-lea Ochi (Ajna) . F r provoc rile vie ii. Odat ce ne-am creat o astfel de protec ie pentru inimile noastre. cu claritate i integritate. trebuie s ne exprim m. Este colorat în verde i este asociat cu vindecarea. împ rt ire. Nu este afectat de durere. Este colorat în albastru sau turcoaz i este asociat cu prietenia. atingere i conexiune. dragoste care se reflect în stabilirea unor leg turi ³de inim ´ s n toase i prin cunoa terea a cine i ce suntem cu adev rat. bârf . Chakra Laringelui se poate închide în urma sentimentelor de durere sufleteasc . dependen a de alte persoane. pentru c suntem cu to ii uni i cu Via a. pierderi sau traume dac ne cunoa tem cu adev rat. loialitatea. echilibrul. Ne vom proteja inimile dezvoltându-ne dragostea pentru noi în ine. determinarea noastr interioar nu se poate dezvolta. Numai astfel ne putem dezvolta puterea personal . clevetire i a oric ror forme de abuz cu substan e care trec prin gât. medicamente (chimice) sau insa iabilitate alimentar . tutun. deschidere. Aceast infuzie de energie se concretizeaz atunci când mintea este liber i spiritul este deschis. depresie i altfel de rela ii disfuc ionale. Aceast con tientizare a meritelor noastre. Este punctul central al sistemului chakrelor i este crucial în p strarea echilibrului. spre binele nostru cel mai înalt. Se contracteaz prin durere. în mod con tient. Toate acestea împiedic energiile care curg de la chakrele situate inferior c tre Chakra Frun ii i Chakra Coroanei. complica ii care ne ajut s evolu m i s ne maturiz m. armonia. droguri.Dezvoltarea puterii personale vine din sentimentul a ³cine suntem cu adev rat´. auto-aprecierea i cunoa terea adev ratelor noastre puteri. Ea înflore te (se dezvolt ) atunci când suntem ³cu picioarele pe p mânt´. Dezechilibrul Chakrei Inimii se poate manifesta prin neputin a de a oferi/primi iubire. ne fac s radiem lumina i s str lucim în via . Chakra LARINGELUI (Vishuda) Este pozi ionat în locul unde gâtul se une te cu pieptul. Vom putea apoi vedea puritatea i frumuse ea fiec rei fiin e binecuvântate prin Via . Aceast putere se poate ivi din orice situa ie i ne ghideaz prin complica iile vie ii. provocându-i daune. Pentru a onora acest dar. deschiderea i comunicarea sincer . În cunoa terea ezoteric ea este cunoscut sub numele de ³Gura/Vocea/Cuvântul Lui Dumnezeu´ (³Mouth of God´) i este locul unde energia spiritual înalt este canalizat în corp.   . abuz emo ional i fizic. f r opozi ia i rezisten a din partea celorlal i. Chakra INIMII (Anahata) Este pozi ionat în mijlocul pieptului. dezvolt m inocen a i puritatea Inimii îns i.

unde ne înc rc m cu vitalitate i de unde ne conducem visele. Este colorat în indigo i este asociat cu medita ia. Dac ve i face astfel. Chakra Coroanei ne aduce perspicacitate. 7. o cunoa tere mai exact a ceea ce suntem capabili s îndeplinim i cunoa terea scopului nostru cel mai înalt. pace i bucurie. pe P mânt. în punctul celui de-al treilea Ochi. lini ti i i împ ca i. contemplarea în t cere. minte p trunz toare. Chakra COROANEI (Sahashrara) Este pozi ionat pe coroana craniului. vom dezvolta aceast chakr i ne vom dezvolta (înt ri) spiritul. . Scopul ei spiritual ne poate conferi în elepciune. Aceast chakr este asociat cu realizarea (cunoa terea) spiritual . Emisfera stâng controleaz gândirea ra ional i analitic . Chakra Frun ii este puterea min ii de a crea realitatea noastr la nivel fizic. Pentru a activa complet aceast chakr este necesar s ne examin m cu adev rat ideile auto-limitatoare. aducând adesea vindecarea i transformarea în moduri subtile lumii noastre înconjur toare. Chakra Frun ii ne ajut s ne trezim mintea i s ne întreb m dac ceea ce gândim este adev rat sau fals. deoarece iluminarea ne poate conduce la respingerea a ceea ce am fost i la c utarea a ceea ce dorim s devenim. aceasta poate p rea ca o ³criz a vârstei a doua´. imagina ie. imagina ie i intui ie. Este important s nu ignora i celelalte chakre i s nu v concentra i numai pe dezvoltarea Chakrei Frun ii. aceast chakr stimuleaz ambele emisfere ale creierului. vom putea r mâne ancora i în via a zilnic . un nivel înalt de intui ie i auto-con tientizarea. se formeaz o imagine armonioas asupra realit ii. dezancora i i chiar deziluziona i. Emisfera dreapt controleaz intui ia i activitatea creativ . care const în gândire logic . Prin echilibrarea activit ilor noastre cu c utarea spiritual . Este acea parte a min ii unde ne transform m vie ile. Când ne activ m complet Chakra Coroanei. Aceast chakr ne furnizeaz energie pentru a experimenta gânduri/idei concise i clare. Când este activat complet.Este pozi ionat în mijlocul frun ii. intui ie i cunoa tere. Pentru a activa complet Chakra Coroanei. Culoarea cea mai adesea asociat cu acest centru energetic este violet. Este centrul pentru maturitatea psihologic i pentru principiile etice i filosofice. Medita ie pentru purificarea i echilibrarea chakrelor Gândurile tale creeaz propria realitate. trebuie s fim odihni i. Atunci când cele dou emisfere lucreaz împreun . adev rul etern i aspectul cel mai înalt al Sinelui superior. aproximativ în acela i loc unde copiii au acel ³punct moale´. v ve i sim i în dezechilibru. pentru a contempla minunile i misterele Divinului. care ne m rginesc valoarea (devenirea). emo ional i mental. Scopul nostru trebuie s fie acela de a vedea Spiritul în toate formele vie ii i de a în elege c suntem aici. nu este necesar s renun m la lume i la aspectele ei materiale. pentru a fi ferici i i pentru a îndeplini n zuin a sufletului nostru c tre iubire. Pe m sur ce extragem adev rul din experien ele vie ii noastre. Pentru unii.

(Nu v îngrijora i dac pare dificil la început. GalGaliel direc ioneaz raza de lumin alb c tre voi. iar gândul creeaz totul. Oamenii de tiin au descoperit abia de curând c putem controla ace ti atomi i aceste molecule prin gândurile noastre. Dac observa i orice clevetire a min ii. iar apoi înlocuie tel. Acum sunte i preg ti i s v purifica i i s v echilibra i chakrele. Atomii i moleculele care roiesc în jurul unei persoane sunt esen a tuturor lucrurilor. preg tit s v asiste. L sa i-l s în eleag c este doar un observator pe toat durata medita iei i asigura i-v c a a i este. Spune i mental: ³GalGaliel. Aceast lumin p trunde în corpul fizic prin centru. Repeta i acest exerci iu de 3 ori. una sau mai multe dintre chakrele tale se pot dezechilibra sau bloca. i preg ti i-v mental pentru medita ie. Gândul este energie i nu poate fi distrus. Cu ochii min ii vizualiza i o raz de lumin coborând din univers. Apoi continua i s respira i astfel pe toat durata medita iei. cât i în cea spiritual . Dac nu pute i s medita i. Galgaliel este îngerul care guverneaz mi carea energiei i a vibra iilor. P mântul are o atmosfer foarte dens i negativ i de-a lungul zilei noi putem avea multe gânduri negative i însp imânt toare. A eza i-v ambele picioare pe p mânt. Spune i ego-ului vostru s se a eze pe um rul stâng. Cere i Creatorului s v trimit o raz alb de lumin protectoare. Pentru unii este greu s în eleag în totalitate conceptul c TOTUL ESTE ENERGIE. coboar apoi c tre picioare. deasupra capului. a a cum sunt multe i posibilit ile de a purifica acest blocaj. Atunci când ai un gând negativ. înspre Chakra Coroanei. Începe i prin a v ancora i a v centra. atunci citi i medita ia urm toare fie cu voce tare. Sunt mai multe modalit i de a determina dac o chakr este blocat . În paginile urm toare ve i g si o medita ie-ghid cu îngerul GALGALIEL. apoi expira i foarte încet pe gur . i face i tot posibilul pentru a sim i purificarea i echilibrarea energiei. Urma i acest exerci iu simplu de respira ie. Cere i îngerilor i ghizilor vo tri spirituali s v înso easc în aceast medita ie acum. care v va ajuta s v energiza i i s v echilibra i atât în via a material . este nevoie de practic pentru a reu i s v reduce i mintea la t cere. Închide i ochii i imagina i-v cum v cresc r d cini din t lpi. imagina i-v cum gândurile voastre plutesc într-un balon înspre univers. în Mama-P mânt. te rog vino la mine acum i ajut -m s -mi purific i s -mi echilibrez chakrele. în mod con tient. ~~~~~~~~ G si i un loc lini tit. Creatorul aude cererea voastr . nu de judecat . ine i-v respira ia pentru 7 secunde. .i aminte ti c gândurile care au creat aceste blocaje au pur i simplu nevoie de corec ie. pentru a v relaxa corpul fizic: inspira i pe nas. Tu ai puterea de a opri un gând negativ i de a-l înlocui cu unul pozitiv doar gândindu-te din nou.´ GalGaliel va fi instantaneu lâng voi.Dac î i umpli continuu mintea cu gânduri negative. ve i fi totu i în m sur s medita i). unde s nu v deranjeze nimeni. Privi i raza cum v înconjoar într-o str lucire protectoare. Este important s . con tientizeaz -l mai întâi. fie în gând.

str lucitoare. ruga i-l mental pe GalGaliel s o cure e. ca cea a apusului de soare. ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se rote te în sensul acelor de ceasornic. mai str lucitoare. Sim i i vortexul de energie cum se rote te i eman o lumin str lucitoare ro ie. ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se învârte în sensul acelor de ceasornic. 3) Concentra i-v acum pe Chakra Plexului Solar. Privi i lumina alb cum v cur toate petele întunecate. Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra Plexului Solar. imagina i-v c sunte i capabili s v atinge i obiectivele dorite i c atrage i c tre voi s n tate i orice altceva considera i necesar pentru a supravie ui. cum v conecta i cu energia sexual . Sim i i i vizualiza i acest ciclu energetic str b tându-v corpul într-o continu mi care. sim i i cum deveni i mai încrez tori în for ele proprii. Sim i i vortexul de energie învârtindu-se i emanând o lumin puternic . voi sunte i bucuro i i capabili s v conecta i cu ceilal i la un nivel intim. Chakrele seam n cu ni te cercuri de lumin mi c toare. În timp ce v concentra i asupra acestei chakre. portocalie. Vizualiza i chakra ca fiind minunat . f când Chakra R d cin mai frumoas . Sim i i vortexul de energie învârtindu-se i emanând o lumin puternic . ruga i-l mental pe GalGaliel s le cure e. Vizualiza i Chakra R d cin ± este frumoas i radiaz o lumin de un ro u-rubin. Dac observa i pete întunecate. Dac chakra nu se învârte. Privi i lumina cum cur toate petele întunecate i cum face Chakra Plexului Solar mai minunat i mai str lucitoare. Con tientiza i c în timp ce Chakra Sacral este purificat i se rote te. ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi io cum se stabilizeaz . ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi i cum se stabilizeaz . ruga i-l mental pe GalGaliel s o cure e. care se afl la baza coloanei vertebrale. cu creativitatea voastr i cu bucuria. care este pozi ionat pu in deasupra ombilicului. 1) Acum concentra i-v asupra Chakrei R d cin . dup care se întoarce la Creator. În timp ce v concentra i pe acest vortex. . Dac Chakra R d cin nu se rote te. radiind o lumin galben . Vizualiza i chakra ± este magnific i radiaz o lumin portocalie. Privi i lumina cum cur toate petele întunecate i cum face Chakra Sacral mai frumoas i mai str lucitoare.c tre t lpi. Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra Sacral . ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se rote te în sensul acelor de ceasornic. apoi în p mânt. Dac chakra nu st dreapt sau este instabil . (de la stânga la dreapta). Dac chakra nu se învârte. Dac chakra nu st dreapt sau este instabil . care se afl aproape de zona osului pubian. str lucitoare. Dac observa i pete întunecate. Dac observa i orice pete întunecate. 2) Urca i acum spre Chakra Sacral . Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra R d cin . de un galben minunat.

ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi i cum se stabilizeaz . Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra Inimii. Con tientiza i c în timp ce Chakra Plexului Solar este purificat i se rote te. violet . situat în mijlocul pieptului. cu compasiunea i devotamentul. inspira iei i expresivit ii voastre. voi v tr i i via a cu intensitate.Dac chakra nu st dreapt sau este instabil . Dac observa i pete întunecate. iar puterea personal i puterea voin ei v sunt înviorate. . Sim i i vortexul de energie învârtindu-se i emanând o lumin puternic . ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se rote te în sensul acelor de ceasornic. Con tientiza i c în timp ce Chakra Inimii se rote te. sim i i conexiunea cu puterea personal . sim i i conexiunea voastr cu iubirea absolut . Sim i i vortexul de energie învârtindu-se i emanând o lumin puternic . sim i i conexiunea cu centrul comunic rii. În timp ce v concentra i asupra acestei chakre. În timp ce v concentra i asupra acestei chakre. ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se rote te în sensul acelor de ceasornic. perfect . Dac chakra nu se învârte. Vizualiza i-o ca fiind nemaipomenit . str lucitoare. Sim i i-v fruntea deschis i extinzându-se în timp ce energia intens . voi v sim i i vindeca i. albastr ca cerul. ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se rote te în sensul acelor de ceasornic. Con tientiza i c în timp ce Chakra Laringelui se rote te. 5) Muta i-v aten ia asupra Chakrei Laringelui. Imagina i-v energia albastr luminoas a acestei chakre curgând i rotindu-se. 6) Acum muta i-v aten ia i concentra i-v aten ia asupra Chakrei Frun ii (Chakrei Celui de-al treilea Ochi). Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra Laringelui. ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi i cum se stabilizeaz . echilibra i. Dac observa i pete întunecate. de un verde-smarald. Privi i lumina cum cur toate petele întunecate i cum face Chakra Laringelui mai str lucitoare i mai glorioas . naturali i blânzi. ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi i cum se stabilizeaz . Dac chakra nu se învârte. glorioas . Dac chakra nu st dreapt sau este instabil . ruga i-l mental pe GalGaliel s o cure e. Sim i i vortexul de energie învârtindu-se i emanând o lumin puternic . cât i celorlal i. la maxim. În timp ce v concentra i asupra acestei chakre. armonio i. lâng inim . Dac chakra nu st dreapt sau este instabil . ruga i-l mental pe GalGaliel s o cure e. în mod clar. cu scopurile voastre i cu corpul fizic. Dac chakra nu se învârte. voi v pute i comunica gândurile. mai str lucitoare i mai glorioas . Privi i lumina cum cur toate petele întunecate i cum face Chakra Inimii mai minunat . energizate. 4) Acum concentra i-v pe Chakra Inimii. de un verde str lucitor. ideile i adev rul atât vou . curge prin acest vortex.

alb-violet . Privi i lumina alb cum cur toate petele întunecate i cum face Chakra Frun ii mai str lucitoare i mai glorioas . sim i i conexiunea voastr puternic cu Dumnezeu. 7) Concentra i-v acum aten ia asupra Chakrei Coroanei. Ruga i-l pe GalGaliel s aduc toate chakrele la aceea i m rime. ducându-le în p mânt i apoi din nou în cer. Sim i i toate cele 7 chakre cum se învârt i vibreaz de energie. pe cât de mari sau de mici le dori i. Mul umi i-i lui GalGaliel i tuturor ghizilor i îngerilor pentru cur area i echilibrarea chakrelor voastre. Acum ruga i-l pe Galgaliel s fac în a a fel încât toate chakrele s se învârt cu aceea i vitez . sunte i con tient c sunte i important.Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra Frun ii. Sim i i cum coroana capului este deschis . c v este poten at cunoa terea spiritual i c sunte i elibera i de orice fric . Dac chakra nu se învârte. În timp ce v concentra i asupra acestei chakre. voi sunte i deschis i dornic s primi i mesaje intuitiv i v va fi mai u or s ave i viziuni relevatoare. Sim i i vortexul de energie învârtindu-se i emanând o lumin puternic . Privi i lumina cum cur toate petele întunecate i cum face Chakra Coroanei mai str lucitoare i mai glorioas . ruga i-l pe GalGaliel s o activeze i privi i-o cum se rote te în sensul acelor de ceasornic. Dac chakra nu st dreapt sau este instabil . sim i i cum intui ia voastr este activat i cum sunte i capabili s ³vede i´ prin intermediul Ochiului interior. ruga i-l mental pe GalGaliel s o cure e. Dac chakra nu st dreapt sau este instabil . Vizualiza i cum toate cele 7 vortexuri str lucitoare devin de aceea i m rime. ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi i cum se stabilizeaz . Sim i i aceast energie pentru un moment i savura i momentul în care Via a se manifest prin voi. dar nici prea încet. Dac observa i pete întunecate. Sim i i cum raza de lumin alb energizeaz i preia toat negativitatea i toate blocajele. ruga i-l mental pe GalGaliel s o cure e. Dac observa i pete întunecate. Con tientiza i c în timp ce Chakra Frun ii se rote te. i cum se extinde. Vizualiza i raza de lumin alb mi cându-se prin Chakra Coroanei. în timp ce lumina str lucitoare de un alb-violet se rote te în sensul acelor de ceasornic. În timp ce Chakra Coroanei se rote te. nici prea rapid. Acum centra i-v aten ia pe toate cele 7 chakre pe care le-a i purificat i le-a i echilibrat. În timp ce v concentra i asupra acestei chakre. pentru a le cur a i a le transforma. c tre Surs . . ruga i-l pe GalGaliel s o echilibreze i privi i cum se stabilizeaz .

DR. Cu cât ve i face acest exerci iu de medita ie mai des. face io atunci când ave i timp i când considera i c este nevoie. Dac pute i face aceast medita ie zilnic. respirând lent i profund.Concentra i-v pe ancorare i pe centrare imaginându-v r d cinile care v cresc din t lpi i se duc c tre Mama-P mânt. dar dac sunte i prea ocupat. Face i pauz pentru un moment. Doreen Virtue . deschide i-v încet ochii i bucura i-v de pace. cu atât v ve i sim i mai bine. este minunat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->