Sunteți pe pagina 1din 2

ORARUL LECIILOR PENTRU STUDENII ANULUI III FACULTATEA STOMATOLOGIE SEMESTRUL DE PRIMVAR ANUL UNIVERSITAR 2011-2012

APROB RECTOR AL USMF NICOLAE TESTEMIANU PROFESOR UNIVERSITAR, DR.HAB., ACADEMICIAN AL AM ION ABABII

Z I L ORELE E L 8.00-9.40 9.50-11.30 U N 12.30-14.10 14.20-16.00 I M A R I


M I E R C U R I

9
8.00-9.30

10

STOMATOLOGIE TERAPEUTIC S T O M A T O L

STOMATOLOGIE ORTOPEDIC O G I E T E R A P E

O
U

M
T

F
I C

CHIRURGIE
10.30

MEDICIN SOCIAL

O M

O L O G
8.00-9.30

I E

O R T

O P E D I C

CS CS

8.00-9.40 9.50-11.30 12.30-14.10 14.20-16.00 8.00-9.40 9.50-11.30 12.30-14.10 14.20-16.00

OFTALMOLOGIE FARMACOLOGIE C H I R U C H I R U R G I E R

FARMACOLOGIE C H I R U R G I E STOM.ORTOPEDIC

F 4

G I E / O F T A L M O L O G I E OFTALMOLOGIE O R L N S O C I A L O R O-M A X I L O-F A C I A L


11.40-13.10

FARMACOLOGIE

M E D I C I C H I R U R G I E BIOMATERIALE O R L B F O M F I ORL O A M R

CS CS
STOM.ORTOPEDIC

STOM.TERAPEUTIC

O M F

MEDICIN SOCIAL
14.20

BIOMATERIALE

8.00-9.40 J 9.50-11.30 O 12.30-14.10 I 14.20-16.00


V I N E R I

A M

OMF

E R I A A C O L BIOMATERIALE O R L ORL

L O

/ O R L G I E FARMACOLOGIE OFTALMOLOGIE

4 4
STOM.TERAPEUTIC

8.00-9.40 9.50-11.30 12.30-14.10 14.20-16.00

STOM.ORTOPEDIC
11.00

MEDICIN SOCIAL
11.00

STOMATOLOGIE TERAPEUTIC
9.50 11.00 12.00

MEDICIN SOCIAL

O M F

BIOMATERIALE

M.SOCIAL

CHIRURGIE

OFTALMOLOGIE

EF SECIE DIDACTIC CONFERENIAR UNIVERSITAR L. APTEFRAI

DECAN FACULTTATEA STOMATOLOGIE PROFESOR UNIVERSITAR I. LUPAN

ORARUL LECIILOR PENTRU STUDENII ANULUI III FACULTATEA STOMATOLOGIE SEMESTRUL DE PRIMVAR ANUL UNIVERSITAR 2011-2012

APROB RECTOR AL USMF NICOLAE TESTEMIANU PROFESOR UNIVERSITAR, DR.HAB., ACADEMICIAN AL AM ION ABABII

Z I L E

ORELE

11

12

13
CS CS

14

15

16
8.00-9.30

17

8.00-9.40 L 9.50-11.30 U 12.30-14.10 N 14.20-16.00 I M A R I


M I E R C U R I

STOMATOLOGIE ORTOPEDIC STOMATOLOGIE TERAPEUTIC STOMATOLOGIE TERAPEUTIC

O R L 10.00 BIOMATERIALE 10.00 C H I R U R G IE CHIRURGIE / OFTALMOLOGIE 13 O R L O R L BIOMATERIALE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE


11.40 14.20 8.00-9.30 10.30

8.00-9.40 9.50-11.30 12.30-14.10 14.20-16.00 8.00-9.40 9.50-11.30 12.30-14.10 14.20-16.00

8.00-9.30 10.00-11.30

ORL

8.00-9.30

ORL

8.00-9.30 10.30

ORL

TERAPEUTIC ORTOPEDIC

CS CS

CHIRURGIE O M F
SOCIAL

MED. SOCIAL

CS CS

STOM.TERAPEUTIC
MEDICIN SOCIAL FARMACOLOGIE
10.00 8.30 11.15

MEDICIN

STOM.ORTOPEDIC

8.00-10.15

8.00-10.15

8.00-10.15

MEDICIN SOCIAL

O M F
11.15

O M F
11.30

O M F

OFTALMOLOGIE

CHIRURGIE
OFTALMOLOGIE

MEDICIN SOCIAL

CHIRURGIE

CHIRURGIE

8.00-9.40 J 9.50-11.30 O I 12.30-14.10 14.20-16.00


V I N E R I

9.00-11.30

B I O M A T E R I A L E
12.30

O M F F A R

O M F M A C O L

OFTALMOLOGIE FARMACOLOGIE O / G I E
13 13 CS CS

STOMATOLOGIE ORTOPEDIC

B I O M A T E R I A L E
8.00-9.30 9.45-11.15 11.30-14.00 14.20

O R L

8.00-9.40 9.50-11.30 12.30-14.10 14.20-16.00

FARMACOLOGIE FARMACOLOGIE O F T A L M O L O G I E CHIRURGIE (Curs) - Catedra

13

M E D I C I N O M F
CS

S O C I A L O M F

STOM.ORTOPEDIC

STOM.TERAPEUTIC

EF SECIE DIDACTIC CONFERENIAR UNIVERSITAR L. APTEFRAI

DECAN FACULTTATEA STOMATOLOGIE PROFESOR UNIVERSITAR I. LUPAN