Sunteți pe pagina 1din 1

Zona, zonare, regiune, regionare, peisaj i tipuri de peisaje; Apa in atmosfera Ciclonii si anticiclonii ; Fronturile atmosferice ; Oceanul planetar

: definitie, dimensiuni, componente ; Marea Neagr; Tipuri genetice de lacuri Scurgerea apei raurilor Relieful fluviatil(lunci,terase); Relieful glaciar montan ; Distributia spatiala a populaiei( factori care determina distributia spatiala a populatiei pe Glob). Mobilitatea populatiei pe Glob ( forme de mobilitate a populatiei, tipuri de migranti, evolutia migratiilor internationale ) ; Resursele energetice si valorificarea lor pe Glob : petrolul, gazele naturale , carbunii ; Repartitia, densitatea , structura populatiei in Romania ; Raspandirea si tipologia asezarilor urbane si rurale in Romania ; Caracterizarea complexa a unitatilor si subunitatilor geografice de rangul I si II Carpatii Orientali, Subcarpatii de Curbura, Podisul Moldovei, Campia de Vest ; Analiza geografic a regiunilor: 3. pentru specializrile Planificare Teritorial - mediul mediteranean;

B. PROBLEME DE SPECIALITATE Programul de studii universitare de licen: PLANIFICARE TERITORIALA


Disparitati regionale si politici de dezvoltare regionala si locala ; Organizarea si amenajarea terenurilor agricole, forestiere si verzi intraurbane ; Diviziunile tehnice cadastrale si criteriile de numerotare cadastrala a teritoriului ; Cadastrul general (definitii, caracteristici, rol si scop ) ; Fondul funciar al Romaniei. Definitie, Categoriile de folosinta a terenurilor ( agricole si neagricole ), categoriile de terenuri ; Structura sistemelor teritoriale ; Metode de analiza a sistemelor teritoriale ;