Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Primar,

Subsemnatul Cremenescu Mihai, cu domiciliul in localitatea Pitesti, aleea M.Lungeanu, nr. 10, bl. D8Bis, sc. A, et. 4, ap. 17, n calitate de reprezentant al S.C. ABRASERCAP S.R.L., cu sediu n oras OTOPENI, Drumul GARII OTOPENI, nr.52, Judet ILFOV, J23/1997/2007, CUI 17610798, va rog sami aprobati afisarea anuntului in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru activitate, la avizierul orasului Otopeni.

Data : 30/01/2012

Semnatura

Domnului Primar al orasului Otopeni