Sunteți pe pagina 1din 7

PORTOFOLIU DIRECTOR RESPONSABILITI u Structura anului colar u Programul managerial anual al obiectivelor majore pe an colar, stabilite n conformitate cu caracteristicile

cile specifice fiecrei uniti colare u Programul managerial pe semestre, cu obiectivele operaionale u Schema de ncadrare cu : personal de conducere personal didactic personal didactic-auxiliar personal administrativ u Componena Consiliului de Administraie i responsabilitile manageriale u Tematica edinelor Consiliului de Administraie u Tematica edinelor Consiliului Profesoral u Componena Consiliului pentru Curriculum i responsabilitile manageriale u Profesorii dirigini u Colectivele pe arii curriculare i catedre u Programul cursurilor colare u Graficul examenelor naionale (evaluare naional, bacalaureat, atestat) u ncadrarea cadrelor didactice n anul colar u Comisia pentru Asigurarea Calitii u Numirea diriginilor u Numirea Comisiei de ntocmire a orarului u Numirea secretarului Consiliului Profesoral u Numirea Consiliului de Administraie u Numirea secretarului Consiliului de Administraie u Numirea Consiliului pentru Curriculum u Numirea responsabilului cu munca educativ

DOCUMENTE u u u u u u u u u Mapa directorului Dosarul de decizii Documentele manageriale ale ariei curriculare Documentele manageriale ale catedrelor Atribuiile responsabililor de arie i de catedr Autorizaia de funcionare Evaluarea Documentele responsabilului cu dezvoltarea profesionala Fia de autoevaluare profesional

DOCUMENTE DIRECTORI LA NIVELUL DIRECTORULUI 1. Documente personale: u u u u u u u ordin de numire /decizia de numire pe post cv-ul fia postului individual contractul managerial (dac este numit pe funcie cu concurs) fia de evaluare raport de activitate decizie calificativ

2. Documente de proiectare a)Documente de proiectare strategic: u organigrama unitii de nvmnt u proiectul de dezvoltare instituional constituit pe baz de analiz, prognoz i diagnoz, aprobat n Consiliul de administraie, nregistrat cu nr. ,tampilat, semnat de director

b).Documente de planificare : u oferta colii u planul de colarizare u planul managerial anual supus dezbaterii n Consiliul Profesoral (s rezulte din procesele verbale ), aprobat n Consiliul de administraie u planul managerial pe sem. I supus dezbaterii Consiliul Profesoral (s rezulte din procesele verbale ), aprobat n Consiliul de administraie u planul operaional care va conine obiective generale i specifice u planificarea edinelor consiliului de administraie u planificarea edinelor consiliului profesoral u planificarea edinelor cu comitetele de prini pe coal/pe clase u graficul asistenelor la ore - fiele de observaii, de asiten i de evaluare u graficul de desfurare a tezelor semestriale; u graficul de control al managerului pe domenii de activitate u bugetul de venituri i cheltuieli. u programe operative sptmnale

3.Documente de eviden u statul de funcii; u cartea de onoare a colii; u organizarea unitii colare (compartimente, efi de catedra, comisii,colective, ncadrare,etc.) u comisia de asigurare a calitii din unitatea colara (decizie de numire ,regulament-afiat la vedere , plan de mbuntire (s se in cont de reglementrile n vigoare, standarde etc.) u ncadrarea u planurile cadru pe clase u planificrile cadrelor didactice u rezultatele evalurii personalului didactic, didactic auxiliar i nedidactic-fise de evaluare pus n discuie, raport de autoevaluare ,decizie calificativ, tabel cu calificative si puncte) u statistici privind date despre elevi, profesori(ncadrare ,calificative, rezultatele la concursurile colare, nivelul standardelor si al progresului elevilor) u evidena distribuirii i prelucrrii materialelor ARACIP u evidena comisiilor din coal u evidena gradaiilor de merit u contractele de munca ale angajailor u fiele postului pentru angajai u evidena concediilor(Evidena i cereri de concediu) u registrul de evidena a deciziilor emise de director,dispoziiilor i a notelor de serviciu s se respecte HG 27/2002 , nseriat , semnat, tampilat i se tine cont de Legea nr 6 legea arhivelor u regulamentul intern i regulamentul de ordine interioar trebuie s cuprind obligaii i drepturi ale cadrelor didactice, ,elevi i prini, supus dezbaterii Consiliul Profesoral (s rezulte din procesele verbale), aprobat n Consiliul de administraie u evidena formrii continuetrebuie s se desfoare conform legislaiei u orarul colii u efectivele de elevi i evidena transferurilor u parteneriatele cu prinii u frecvena colar-cataloage,motivri etc. ;registrul matricol s fie n concordan cu catalogul u caietul de asisten la ore u evidena sponsorizrilor i a utilizrii acestora

u dosar cu instrumentele de lucru ale managerului pentru ndrumare i control u programe de cooperare i parteneriat locale, naionale i internaionale

4.Documentele Consiliului Profesoral u u u u u u u u Tematica i graficul edinelor CP Registrul de procese verbale :procesele verbale,decizie pentru secretarul consiliului Materialele prezentate (conform tematicii) Rapoarte de analiz semestriale i anuale -raport de acivitate anual, discutat n Consiliu profesoral -raport de activitate pe semestrul I -raport de activitate pe semestrul II Proiecte curriculare care se dezvolt n coal;

5.Documentele Consiliului de Administraie u Tematica i graficul edinelor CA. u Componenta C.A.si repartizarea pe sarcini a fiecrui membru ;(Consiliul de administratie-numit prin decizia directorului are valoare de cel putin un an,secretarul consiliului este numit prin decizie,fiecare membru va avea atributii) u Registrul de procese verbale u Dosar cu evalurile periodice ale parcurgerii materiei i evaluarea intern a elevilor u Raportul managerului prezentat n CA. u Dosar cu fie de evaluare a cadrelor didactice i a personalului auxiliar, evidenierea calificativelor anuale; u Modelul de fia de evaluare dup care se face evaluarea cadrelor didactice n anul colar n curssupus dezbaterii i aprobat n CA u Componenta comisiilor de lucru.

6.LEGISLATIE u Dosar cu ordine, instruciuni, regulamente, u Metodologii,legi, HG

LA NIVELUL DIRECTORULUI ADJUNCT 1. 1. Documentele catedrelor comisiilor i a ariilor curriculare u Evidena membrilor catedrei/comisiei, date personale, atribuii u Programul managerial anual i semestrial u Baza material: graficul de utilizare a laboratoarelor, cabinetelor, sala de sport u Graficul de interasistene u Lista cu elevii capabili de performan u Rezultate la concursuri u Program de pregtire - pentru examene - pentru recuperare u pentru elevii cu performante u Materiale prezentate in edinele catedrei-comisiei u Graficul activitilor metodice u Dosar cu propunerile pentru oferta educaional, programe colare avizate de I.S.J. u Instrumente de evaluare i notare ,bareme minimale,etc. u Rapoarte privind analiza periodica a performanelor colare u Monitorizarea parcurgerii materiei la fiecare disciplin, clas i modul cum se realizeaz evaluarea elevilor u Evaluarea membrilor catedrei-comisiei i propunerile pentru calificativele anuale, n baza unui raport motivat u Documente privind cercetarea pedagogic u Informri semestriale asupra activitii catedrei / comisiei Activitatea laboratoarelor u Program de activitate semestrial. u Raport anual privind starea bazei didactico-materiale, gradul de funcionalitate, de utilizare i necesare conform programei colare i normativelor.

3.Bibioteca colii u Documente de proiectare u Program de activitate anual u Program de activitate semestrial u Documente de evidena u Registrul de organizare a fondului de carte u Registrul de evidena a cititorului fia de cititor u Instrumente de informare (fiier,cataloage, liste bibliografice) u Evidenta activitilor: lansare de carte, ntlniri literare, simpozioane, colecii de carte, standuri de nouti, prezentare de manuale opionale

4.Perfecionarea cadrelor didactice u Programe de perfecionare u Evidenta perfecionrii u Decizie de numire a unui profesor responsabil cu perfecionarea

5.Cadre didactice u u u u u Planificarea anual; Planificarea calendaristic semestrial; Proiectarea unitilor de nvare ; Proiecte didactice dup caz, schie ; Sisteme instrumente de evaluare

LA NIVELUL ELEVILOR u Consiliul elevilor u Regulamentul Consiliului elevilor; u Evidenta aciunilor ntreprinse.

LA NIVELUL DIRIGINTILOR u Documente de proiectare u Dosar cu evidenta corespondentei cu familia elevilor u Consiliul clasei-componena,analize semestriale,analiza volumului temelor pentru acas, msuri pentru elevii cu probleme de nvare i comportamentale u Program de parteneriat educaional; u Evidena activitilor realizate ; u Fiele psiho pedagogice ale elevilor; u Caietul dirigintelui u Carnetele de note; u Amenajri de gazete, colturi (coltul sportive, rutier, P.S.I.)

LA NIVELUL SECRETARIATULUI 1.Documente de proiectare Program de activitate anual; Program de activitate semestrial

2.Documente de eviden u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u Evidenta concediilor legale ale personalului din unitate Fiele posturilor; Cataloagele claselor Dosarele personale ale cadrelor didactice Orarul colii, echipa de ntocmire. Registre matricole Registrul de eviden al actelor primite si eliberate. Registrul de intrri ieiri Registrul unic de control. Registrul de inspecii Registrul pentru recensmntul copiilor de 0 6 ani Condica de prezena Registrul de procese verbale ale profesorilor de serviciu pe coal Dosarul de corigene i diferene ( cataloage, subiecte) Dosar cu sanciunile profesorilor, elevilor, personalului nedidactic Dosar cu ordine, instruciuni, regulamente, etc. Registrul de micare al elevilor Contractele de munca individuale ale personalului din unitate Decizie privind regimul sigiliului colii, completarea actelor de studii i carnetelor de munc Decizie pentru personalul de primire lapte-corn Dosar cu examenele susinute n scoal Stocul de certificate, diplome, foi matricole, carnete de alocaie Evidenta absolvenilor Graficul serviciului pe scoal Dosar cu bursele colare ale elevilor Registrul cu note telefonice Planificarea si evidenta concediilor

LA NIVELUL SERVICIULUI DE CONTABILITATE 1.Documente de proiectare u Plan anual; u Plan semestrial.

2.Documente de evidenta u u u u u Dosare cuprinznd instruciuni, ordine, regulamente etc. Dosar privind casarea obiectelor depite ca termen Registru cu inventarul mobil si imobil al scolii Dosar cu documentele financiar contabile. Dosar cu venituri extrabugetare

LA NIVELUL SERVICIULUI ADMINISTRATIV 1.Documente de proiectare u Plan anual u Plan semestrial

2.Documente de eviden u Inventarul colii u Subinventariile pe persoane u Procesul verbal cu privire la predarea slilor de clasa ctre dirigini la nceput de an colar.

BIBLIOGRAFIE: 1.Serban Iosifescu(2001),Managementul educaional pentru instituiile de nvmnt, 2.Onisifor Ghibu , Prolegomena la o educaie romneasca , Editura Cultura Romaneasca 3.Manual cadrul de asigurare a calitatii, Ediia 3