Sunteți pe pagina 1din 24

Măsuri de precauţie şi informaţii

DESIGNUL SI SPECIFICATIILE SUNT SUPUSE MODIFICARII FARA PREAVIZ!

. Pentru siguranţa Dumneavoastră, nu operaţi funcţiile de control al produsului în timp ce conduceţi.

. Utilizaţi produsul cu prudenţă.Produsul trebuie folosit doar ca un ajutor de

navigare. Nu este pentru măsurarea direcţie, distanţei, locaţiei sau topografie.

.

Ruta calculată se va utiliza ca referinţă.Este responsabilitatea utilizatorului să urmărească semnele de circulaţie precum şi reglementările locale de pe drum.

.

Când coborâţi din maşină, nu lăsaţi aparatul pe bord, expus direct razelor de soare. Supraîncălzirea bateriilor poate cauza defecţiune şi/sau pericol.

Semnalele de satelit GPS nu pot trece prin materiale solide (cu excepţia sticlei). Când vă aflaţi într-un tunel sau clădire, poziţionarea GPS nu este disponibilă.

.

.

Este nevoie de minimum 4 semnale de satelit GPS pentru a determina poziţia GPS actuală. Recepţia de semnal poate fi afectată de situaţii cum ar fi vreme nefavorabilă sau obstacole (exemplu copaci şi clădiri înalte).

.

Alte aparate wireless în vehicul pot interfera cu recepţia semnalului satelit şi să cauzeze recepţie instabilă.

.

Este nevoie de un suport de maşină. Asiguraţi-vă să puneţi aparatul într-un

loc corespunzător, astfel încât să nu obstrucţioneze vederea şoferului sau să cauzeze declansarea airbagurilor.

1

1.1 Înţelegerea caracteristicilor Hardware

Componente faţă 2 1
Componente faţă
2
1

Ref

Componentă

Descriere

1 Touch screen

Afişajul aparatului Dumneavoastră. Atingeţi ecranul cu vârful degetului pentru a selecta meniul de comenzi sau să introduceţi informaţii.

2 Indicatorul de încărcare

Ledul este aprins pentru a indica încărcarea bateriei şi devine verde când este încărcată.

Componente spate 1
Componente spate
1

2

Ref

Componentă

Descriere

1 Difuzor

Muzică, sunete şi voci.

2 Tasta resetare

Restartează sistemul

Componente superioare

Componente superioare 1 Ref Component ă Descriere 1 Comutator ON/OFF Porniti si opriti dispozitivul. Componente

1

Ref

Componentă

Descriere

1 Comutator ON/OFF

Porniti si opriti dispozitivul.

Componente laterale

3 1 4 2
3
1
4
2

Ref

Componentă

Descriere

1 Slot card micro SD

Acceptă un card microSD pentru a accesa date.

2 Slot USB

Conectare cablu USB.

3 Mufa pentru căşti

Conectare la căşti stereo.

4 Conector AVIN

1.2 Conectarea la curent direct şi încărcarea bateriei

Când bateria se încarcă pentru prima oară, trebuie lasata la incarcat cel puţin 8 ore.

1. Glisaţi şi faceţi clic pe convertorul de conectare la adaptorul de curent direct

AC adapter.

2. Conectaţă adaptorul la partea de jos a aparatului.

3

3. Conectaţi adaptorul la o priză de perete.

3. Conectaţi adaptorul la o priză de perete . Indicatorul de încărcare este aprins. Nu deconectaţi
3. Conectaţi adaptorul la o priză de perete . Indicatorul de încărcare este aprins. Nu deconectaţi

Indicatorul de încărcare este aprins. Nu deconectaţi aparatul de la curent până când bateria nu este încărcată pe deplin atunci când indicatorul devine de culoarea verde. Acesta va dura câteva ore.

OBSERVAŢIE:

. Nu porniţi aparatul imediat după ce l-aţi conectat la adaptor. Dacă trebuie să porniţi aparatul din nou, aşteptaţi cel puţin un minut.

. Aparatul Dumneavoastră poate fi încărcat şi atunci când este conectat la un calculator desktop prin cablu USB.

ATENŢIE:

considerare următoarele:

Pentru

performanţe

optime

în

cazul

bateriei

de

litiu,

luaţi

în

. Nu încărcaţi bateria întrun loc în care temperatura este mare (exemplu raze

solare directe).

. Nu este nevoie de descărcarea totală a bateriei înainte de încărcare. Se poate

încărca înainte să fie descărcată complet.

. Dacă produsul nu se foloseşte pentru o perioadă mai lungă, asiguraţi-vă sa

încărcaţi bateria cel puţin odată la două săptămâni. Descărcarea totală a acumulatorului poate afecta performanţele de încărcare.

1.3 Utilizarea aparatului întrun vehicul

Un suport de maşină şi un încărcător sunt furnizate împreună cu aparatul.

ATENŢIE: Selectaţi o locaţie pentru suportul de maşină. Nu puneţi suportul într-un loc în care să blocheze câmpul vizual al şoferului.

4

Dacă parbrizul maşinii este acoperit cu un strat reflectorizant, poate fi nevoie de o antenă exterioară (opţională).

Suportul de maşină constă intr-un suport şi un stand. Utilizaţi suportul pentru a fixa aparatul în vehicul. Asiguraţi-vă că antena de GPS are vedere clară spre cer. Pentru poziţionarea iniţială, rămăneţi pe loc intr-un spatiu deschis fara cladiri inalte sau copaci. GPS-ul poate avea nevoie de câteva minute să-şi caute locaţia iniţială.

1.4 Conectarea încărcătorului de maşină

Încărcătorul de maşină asigură curentul pentru aparat, atunci când acesta este utilizat în maşină.

ATENŢIE: Pentru a proteja dispozitivul dumneavoastră de supratensiune, conectaţi aparatul doar după ce motorul a fost pornit. 1. Conectaţi un capăt al încărcătorului la priza dispozitivului. 2.Conectaţi celălalt capăt la bricheta maşinii pentru a asigura curent şi încărcare pentru aparat. Indicatorul încărcătorului de maşină devine verde pentru a indica încărcarea dispozitivului.

devine verde pentru a indica încărcarea dispozitivului . 2.1 Prima pornire 1. Apăsaţi tasta ON/OFF timp

2.1 Prima pornire

1.Apăsaţi tasta ON/OFF timp de câteva secunde.

a indica încărcarea dispozitivului . 2.1 Prima pornire 1. Apăsaţi tasta ON/OFF timp de câteva secunde

ON/OFF

5

2.

Dispozitivul dumneavoastră va porni în mod automat. Conectaţi încărcătorul aşa cum este descris în următoarea secţiune.

3. Apare deschiderea de ecran.

în următoarea secţiune . 3. Apare deschiderea de ecran. 4. Apare meniul princ ipal, aşa cum

4. Apare meniul principal, aşa cum se arată ma jos. Acum se poate utiliza

dispozitivul.

cum se arată ma jos . Acum se poate utiliza dispozitivul. 5. Încărcaţi bateria înainte de

5. Încărcaţi bateria înainte de a o folosi pentru prima dată.

2.2 Pornire /Oprire modul de hibernare

1. Utilizaţi tasta ON/OFF pentru a porni şi opri dispozitivul.

2. Dacă doriţi să opriţi dispozitivul, apăsaţi tasta ON/OFF timp de câteva

secunde. Pe dispozitiv va apărea meniul de oprire.

să opriţi dispozitivul, apăsaţi tasta ON/OFF timp de câteva secunde. Pe dispozitiv v a apărea meniul

6

Apăsaţi tasta

Apăsaţi tasta , dispozitivul se opreşte . 3. Dacă apăsaţi tasta ce reporniţi sistemul , se

, dispozitivul se opreşte.

Apăsaţi tasta , dispozitivul se opreşte . 3. Dacă apăsaţi tasta ce reporniţi sistemul , se

3. Dacă apăsaţi tasta

ce reporniţi sistemul, se va relua activitatea.

, dispozitivul intră în stare de sleeping. Odată

2.3 Operarea dispozitivului

Pentru a comunica cu dispozitivul, atingeţi ecranul cu vârful degetului. Puteţi efectua următoarele acţiuni:

.

Tap : Atingeţi ecranul cu vârful degetului pentru a deschide fişiere sau opţiuni.

.

Drag: Ţineţi degetul pe ecran şi trageţi sus/jos/stânga/dreapta sau pe ecran.

. Tap and hold : Puneţi şi ţineţi degetul până se efectuează acţiunea dorită sau ca rezultat se arată meniul.

2.4 Meniul principal

La prima pornire al dispozitivului, apare Meniul principal. Activaţi o tastă pentru a începe sarcina sau a deschide alt punct de meniu.

3 1
3
1

2

Cum ar fi tasta "Multi Media", intraţi în submeniu.

7
7

Ref

Denumire tastă

Descriere

Pentru informaţii detailate

1 Navigaţie

Începeţi navigarea

2 Setări

Setări dispozitiv

3 Multi Media

Music şi Video player şi altele

2.5 Introducerea unui card microSD

Dispozitvul dumneavoastră are un slot pentru card microSD unde puteţi introduce opţional un card Secure Digital.Pentru a utiliza un card microSD, introduceţi-l în lăcaş, cu conectorul înspre slot şi eticheta cu faţa înspre dispozitiv. Pentru a scoate cardul, siguraţi-vă că nicio aplicaţie nu accesează cardul, apoi apăsaţi uşor partea de sus a cardului pentru a-l elibera şi trageţi-l din slot.

a cardului pentru a- l elibera şi trageţi -l din slot. OBSERVAŢIE : . Siguraţi -
a cardului pentru a- l elibera şi trageţi -l din slot. OBSERVAŢIE : . Siguraţi -

OBSERVAŢIE:

. Siguraţi-vă că niciun obiect străin nu a intrat în slot. . Ţineţi cardul microSD întro cutie bine protejată pentru a evita praful şi umiditatea atunci când nu îl folosiţi.

3.1 Utilizarea setărilor dispozitivului Pentru a deschide meniul de Setări dispozitv, apăsaţi tasta Setări din meniul principal.

dispozitivului Pentru a deschide meniul de Setări dispozitv , apăsaţi tasta Set ări din meniul principal.
dispozitivului Pentru a deschide meniul de Setări dispozitv , apăsaţi tasta Set ări din meniul principal.

8

Meniul Setările dispozitivului apare precum se arată mai sus. Următoarele secţiuni descriu aceste taste şi funcţiile lor. Puteţi personaliza setările dispozitivului, cum ar fi lumină fundal, volum, dată şi ora. Odată ce aţi schimbat setările, noile setări vor rămâne până când le veţi schimba din nou.

3.2 Volumul

rămâne până când le veţi schimba din nou. 3.2 Volumul 1. Atingeţi tasta apare cum se

1. Atingeţi tasta

apare cum se arată mai jos.

din meniul Setări dispozitiv. Funcţia de volum

mai jos . din meniul Setări dispozitiv . Funcţia de volum 2. Atingeţi tasta şi pentru

2. Atingeţi tasta

Setări dispozitiv . Funcţia de volum 2. Atingeţi tasta şi pentru a ajusta volumul. Pentru a

şi

dispozitiv . Funcţia de volum 2. Atingeţi tasta şi pentru a ajusta volumul. Pentru a reduce

pentru a ajusta volumul. Pentru a reduce

volumul, atingeţi tasta

a ajusta volumul. Pentru a reduce volumul, atingeţi tasta . Pentru a mări volumul , atingeţi

. Pentru a mări volumul, atingeţi tasta

.
.

3. Atingeţi tasta

pentru a confirma modificările. .

pentru a ieşi de la modificări şi mergeţi înapoi la. 3. Atingeţi tasta pentru a confirma modificările . 4. Atingeţi tasta ecranul de Setări dispozitiv

4. Atingeţi tasta

ecranul de Setări dispozitiv.

3.3 Dată/Ora

tasta ecranul de Setări dispozitiv . 3.3 Dat ă /Ora 1. Atingeţi tasta Data/Ora apare cum

1. Atingeţi tasta

Data/Ora apare cum se arată mai jos.

din meniul Setări dispozitv. Funcţia de

arată mai jos . din meniul Setări dispozitv . Funcţia de 2. Atingeţi icoana necesară p

2. Atingeţi icoana necesară pentru a face modificări prin clik pe

din meniul Setări dispozitv . Funcţia de 2. Atingeţi icoana necesară p e ntru a face

şi

9

din meniul Setări dispozitv . Funcţia de 2. Atingeţi icoana necesară p e ntru a face

în calendar, confirmaţi ajustările făcute cum ar fi: an, lună şi zi.

şiajustările făcute cum ar fi : an, lună şi zi . 3. La fel daţi clik

ajustările făcute cum ar fi : an, lună şi zi . şi 3. La fel daţi

3. La fel daţi clik pe

minute sau secunde.

4.

meniul anterior.

pe calendar, puteţi face uşor modificări la oră,

pe calendar, puteţi face uşor modificări la oră, Atingeţi tasta pentru a salva modificările şi pentru

Atingeţi tasta pentru a salva modificările şi pentru a vă întoarce la

3.4 Lumină de fundal

şi pentru a vă întoarce la 3.4 Lumină de fundal 1. Atingeţi tasta lumină fundal apare

1.Atingeţi tasta

lumină fundal apare precum se arată mai jos.

din meniul de Setări dispozitiv. Funcţia de

mai jos . din meniul de Setări dispozitiv . Funcţia de 2. Atingeţi tasta pentru a
mai jos . din meniul de Setări dispozitiv . Funcţia de 2. Atingeţi tasta pentru a

2. Atingeţi tasta pentru a ajusta lumina de fundal. Pentru a reduce lumina de

fundal, atingeţi tasta

de fundal. Pentru a reduce lumina de fundal, atingeţi tasta . Pentru a mări lumina de

.Pentru a mări lumina de fundal, atingeţi tasta

tasta . Pentru a mări lumina de fundal , atingeţi tasta 3. Când apăsaţi tasta lumina
tasta . Pentru a mări lumina de fundal , atingeţi tasta 3. Când apăsaţi tasta lumina

3. Când apăsaţi tasta

lumina de fundal. În cazul în care mediul în care vă aflaţi este foarte luminos, afişajul va fi foarte

deschis, dacă mediul este întunecos afisajul devine întunecat. Când dipsozitvul se deschide şi nu îl operaţi o perioadă, dispozitivul se va întuneca pentru a intra în mod economisire energie.

dispozitivul va intra în stare de auto ajustare

3.5 Limba

. dispozitivul va intra în stare de auto ajustare 3.5 Limba 1. Atingeţi tasta limbă, cum

1. Atingeţi tasta

limbă, cum se arată mai jos.

din meniul Setări dispozitiv. Apare funcţia de

10

2. Atingeţi tastele şi pentru a selecta limba. 3. După acesta , atingeţi tasta pentru

2. Atingeţi tastele

şi2. Atingeţi tastele pentru a selecta limba. 3. După acesta , atingeţi tasta pentru a ieşi

2. Atingeţi tastele şi pentru a selecta limba. 3. După acesta , atingeţi tasta pentru a

pentru a selecta limba.

3. După acesta, atingeţi tasta

pentru a ieşi. .

3.6 Calibrare

Puteţi calibra ecranul tactil, dacă acesta nu răspunde corect la comenzile Dumneavoastră.

1. Atingeţi tasta“calibrare” din meniul Setări dispozitiv. Meniul Funcţiei de

calibrare apare cum se arată jos la stânga.

Funcţiei de calibrare apare cum se arată jos la stânga . 2. Atingeţi şi menţineţi degetul,
Funcţiei de calibrare apare cum se arată jos la stânga . 2. Atingeţi şi menţineţi degetul,

2. Atingeţi şi menţineţi degetul, iar ţinta se mişcă în stânga-sus. Dacă atingeţi

din nou şi menţineţi degetul în centrul ţintei, acesat se mută în Următoarea

poziţie stânga jos.

3. Ţinta se mişcă până la 5 poziţii (stânga sus, stânga jos, dreapta sus, dreapta

jos, centru) în ordine, formând un întreg. Dacă apăsaţi şi menţineţi ţinta de fiecare dată, după un circuit, ţinta dispare, dispozitivul face procesul de calibrare şi revine la meniul de Setări dispozitiv.

3.7 Despre

1. Atingeţi tasta

în meniul de Setări dispozitiv. Funcţia Despre itiv. Funcţia Despre

apare aşa cum se arată în dreapta sus.

2. După realizare, atingeţi tasta

pentru a ieşi. .

11

3.8

NAVI Path

1. Atingeţi tastaTap

3.8 NAVI Path 1. Atingeţi tasta Tap fişiere, precum urmează. din meniu Despre funcţie şi apare

fişiere, precum urmează.

din meniu Despre funcţie şi apare meniul de

urmează. din meniu Despre funcţie şi apare meniul de 2. Atingeţi fişierul pentru a găsi locaţia

2. Atingeţi fişierul pentru a găsi locaţia de aplicaţie navigare, precum .exe file.

Atingând acest .exe file, PND-ul întră în următorul meniu.

acest .exe file, PND- ul întră în următorul meniu . 3. Atingeţi tasta 4. Dacă doriţi
acest .exe file, PND- ul întră în următorul meniu . 3. Atingeţi tasta 4. Dacă doriţi
acest .exe file, PND- ul întră în următorul meniu . 3. Atingeţi tasta 4. Dacă doriţi

3. Atingeţi tasta

4. Dacă doriţi să apară harta direct la repornire, atingeţi tasta

pentru a confirma.

direct la repornire, atingeţi t asta pentru a confirma. 5. Dup ă realizare atingeţi tasta 3.9
direct la repornire, atingeţi t asta pentru a confirma. 5. Dup ă realizare atingeţi tasta 3.9

5. După realizare atingeţi tasta

3.9 Setări USB

5. Dup ă realizare atingeţi tasta 3.9 Setări USB pentru a vă întoarce . Vă rugăm

pentru a vă întoarce.

Vă rugăm să conectaţi PND-ul la PC cu un cablu USB.

1.Atingeţi tasta

conectaţi PND-ul la PC cu un cablu USB. 1. Atingeţi tasta din meniul Despre funcţii .

din meniul Despre funcţii. Meniul de setări

USB apare cum se arată mai jos.

12

Există două stiluri de setare : Mass storage (stocare de masă) & Active Sync. a.

Există două stiluri de setare: Mass storage(stocare de masă) & Active Sync.

a. Mass storage:

Când selectaţi această variantă, pe PND apare următorul meniu. Atingeţi tasta

OK” pentru a salva setările.

Atingeţi tasta “ OK ” pentru a salva setările . Acum apare doar meniul în jos

Acum apare doar meniul în jos şi poate fi folosit ca un card de memorie. Puteţi naviga pe card şi să stocaţi fişiere de pe PC cum ar fi hărţi de navigare.

stocaţi fişiere de pe PC cum ar fi hărţi de navigare . b. ActiveSync: Vă rugăm
stocaţi fişiere de pe PC cum ar fi hărţi de navigare . b. ActiveSync: Vă rugăm

b. ActiveSync:

Vă rugăm să întrerupeţi conexiunea cu PC-ul, reporniţi dispozitivul şi selectaţi ActiveSync, conectaţi PND-ul la PC prin cablu USB. Prima dată vă rugăm să ţineţi cont de schimbare şi urmaţi paşii pentru instalarea conexiunii. Atingeţi tasta “browse”(căutare), apoi deschideţi meniul de dispozitiv.

pentru instalarea conexiunii. Atingeţi tasta “ browse ”(căutare) , apoi deschideţi meniul de dispozitiv . 13
pentru instalarea conexiunii. Atingeţi tasta “ browse ”(căutare) , apoi deschideţi meniul de dispozitiv . 13
pentru instalarea conexiunii. Atingeţi tasta “ browse ”(căutare) , apoi deschideţi meniul de dispozitiv . 13
pentru instalarea conexiunii. Atingeţi tasta “ browse ”(căutare) , apoi deschideţi meniul de dispozitiv . 13

13

Acum puteţi copia în sau de pe PND pe PC şi PND-ul poate funcţiona alături de PC.

4.1 Receiver GPS

OBSERVAŢIE: Această pagină este pentru informaţie. Puteţi viziona numărul de semnale de satelit, pe care le recepţionează unitatea precum şi puterea acestor semnale.

1. Atingeţi tasta “GPS Receiver” în meniul de Setări dispozitiv.

2. Apare meniul de Funcţii GPS Receiver aşa cum se arată mai jos.

de Funcţii GPS Receiver aşa cum se arată mai jos . Această pagină vă oferă poziţia

Această pagină vă oferă poziţia dumneacoastră actuală în grade de longitudine şi latitudine, viteza actuală şi poziţia dumneavoastră de exemplu 3D fixat sau Fixat invalid etc. Cercul busolei prezinta semnalele satelitilor pe care unitatea-i primeşte şi diagramă de bare de mai jos prezinta puterea semnalului de la fiecare din aceste sateliţi.

5.1 Pornirea şi ieşirea din Music Player

Programul de Music Player transformă dispozitvul întrun Music Player. Dispune de:

.

Redare fişiere de muzică,

.

Funcţii control redare muzică cum ar fi redare, pauză, stop, următorul şi

anteriorul,

.

17 presetare profile egalizator audio,

.

Redarea include funcţia de redare selecţie unică, repetare, repetare unică, prelevare redare, secvenţă normală şi secvenţa aleatorie,

.

Suport lista redare.

1. Atingeţi tasta Multi Media din meniul principal pentru afişarea submeniului.

14

2. Atingeţi tasta “ Music ” pentru a intra în fişierele acestui meniu . Toate
2. Atingeţi tasta “ Music ” pentru a intra în fişierele acestui meniu . Toate
2. Atingeţi tasta “ Music ” pentru a intra în fişierele acestui meniu . Toate

2. Atingeţi tasta “Musicpentru a intra în fişierele acestui meniu. Toate fişierele

de muzică

apar în lista de meniu.

. Toate fişierele de muzică apar în lista de meniu . 3. Atingeţi un fişier de

3. Atingeţi un fişier de muzică si apare panoul de control de la Music player pe

ecran, de unde puteţi controla cu uşurinţă player-ul, atingând tastele de control; şi selectând funcţia de redare Music start playing.

1
1

3

2

5.2 Pregătirea fişierelor de muzică pentru dispozitivul Dumneavoastră

Înainte să doriţi redarea unui fişier de muzică, trebuie să dispuneţi de acestea. Procedaţi în felul următor:

1. Folosiţi Active Sync pentru a copia fişierele de muzică de pe calculator pe un card microSD.

2. Introduceţi cardul microSD în PND.

5.3 Control redare muzică

Puteţi controla Music Player-ul cu ajutorul tastelor de control. A se vedea tabelul de mai jos pentru detalii:

15

Control

Denumire

Descriere

play redare melodie curentă

play

redare melodie curentă

Pause pauză în redarea melodiei curente

Pause

pauză în redarea melodiei curente

curentă Pause pauză în redarea melodiei curente Previous/Next redă melodia anterioară sau următoare

Previous/Next

redă melodia anterioară sau următoare

Random R edare continuă toate melodiile

Random

Redare continuă toate melodiile

songs

Replay Redare continua melodie curentă

Replay

Redare continua melodie curentă

Stop Stop redare melodie curentă

Stop

Stop redare melodie curentă

Volume Reducere sau mărire volum

Volume

Reducere sau mărire volum

Exit Închide programul şi revine la lista de meniu

Exit

Închide programul şi revine la lista de meniu

1 Song name

Arată fişierul melodiei curente

2 Play Time

3 Total time

6.1 Pornirea şi ieşirea din Video Player

1. Atingeţi tasta Multi Media din meniul principal pentru a afişa submeniul.

şi ieşirea din Video Player 1. Atingeţi tasta Multi Media din meniul principal pentru a afişa
şi ieşirea din Video Player 1. Atingeţi tasta Multi Media din meniul principal pentru a afişa

16

şi ieşirea din Video Player 1. Atingeţi tasta Multi Media din meniul principal pentru a afişa

2.

Atingeţi tasta Video pentru a intra în meniul de fişiere. Toate fişierele Video apar în lista de meniu.

. Toate fişierele Video apar în lista de meniu . 3. Atingeţi unul dintre fişiere Video

3. Atingeţi unul dintre fişiere Video din panoul de control al Video player-ului şi se poate selecta Redarea Video.

4. Atingeţi tastele de control, şi puteţi controla cu uşurinţă player-ul.

1
1

2

6.2 Control redare video

cu uşurinţă p layer-ul. 1 2 6.2 Control redare video Full screen Control Denumire Descriere play

Full screen

Control

Denumire

Descriere

play redare video curent

play

redare video curent

Pause pauză redare video curent

Pause

pauză redare video curent

Volume Mărirea sau reducere volum .

Volume

Mărirea sau reducere volum.

1 Play Time

2 Total time

Full screen Ecran complet

Full screen

Ecran complet

Stop Stop redare video curent

Stop

Stop redare video curent

17

Previous/Next Redare video anterior sau următor Exit Închide programul şi revine la lista de meniu

Previous/NextRedare video anterior sau următor Exit Închide programul şi revine la lista de meniu 7.1

Redare video anterior sau următor

Exit

Închide programul şi revine la lista de meniu

Exit Închide programul şi revine la lista de meniu 7.1 Vizualizare imagine Picture Viewer 1. Atingeţi

7.1 Vizualizare imagine Picture Viewer

1. Atingeţi tasta“ Multi Mediadin meniu principal pentru afişarea submeniului.

2. Atingeţi tasta “Pic. Viewerpentru a intra în lista de meniu. Toate fişierele de

imagine apar în lista de meniu.

3. Atingeţi un fişier de imagine iar sistemul deschide meniul de imagini şi arată imaginea selectată.

meniul de imagini şi arată ima ginea selectată . 7.2 Control redare vizionalizare imagini Control Denumire
meniul de imagini şi arată ima ginea selectată . 7.2 Control redare vizionalizare imagini Control Denumire

7.2 Control redare vizionalizare imagini

Control

Denumire

Descriere

Previous/Nextredare vizionalizare imagini Control Denumire Descriere Redă fişierul anterior sau următor . Twist Întoarce

Redă fişierul anterior sau următor.

TwistPrevious/Next Redă fişierul anterior sau următor . Întoarce ecranul foto Zoom in/out Zoom Full screen Ecran

Întoarce ecranul foto

Redă fişierul anterior sau următor . Twist Întoarce ecranul foto Zoom in/out Zoom Full screen Ecran

Zoom in/out

Zoom

Full screenPrevious/Next Redă fişierul anterior sau următor . Twist Întoarce ecranul foto Zoom in/out Zoom Ecran complet

Ecran complet

8.1

Vizionalizare fişier document:

1. Atingeţi tasta “Multi Mediadin meniul principal pentru a afişa submeniul. 2.Atingeţi tasta “Doc. Viewer ” pentru a intra în listele de meniu. Toate fişierele de document vor fi afişate în listele de meniu.

erele de document vor fi afişate în listele de meniu . 3. Atingeţi unul dintre acestea,
erele de document vor fi afişate în listele de meniu . 3. Atingeţi unul dintre acestea,

3. Atingeţi unul dintre acestea, sistemul va deschide meniul de documente şi va arăta documentul selectat.

8.2 Control redare vizionalizare document.

Control

Denumire

Descriere

vizionalizare document. Control Denumire Descriere Exit Înapoi la fişiere . Previous/Next Redă fişierul

Exit

Înapoi la fişiere.

Control Denumire Descriere Exit Înapoi la fişiere . Previous/Next Redă fişierul anterior sau următor .

Previous/Next

Redă fişierul anterior sau următor.

Depanare Acest capitol vă oferă soluţii pentru cele mai frecvente probleme pe care le puteţi întâlni. Deasemenea vă dă instrucţiuni referitoare la îngrijirea dispozitivului Dumneavoastră. OBSERVAŢIE: dacă întâlniţi probleme, pe care nu le puteţi rezolva, contactaţi un centru de service autorizat pentru asistenţă.

9.1 Resetarea sistemului

Ocazinal, poate fi nevoie de restarea dispozitivului. De exemplu, ar trebui să resetaţi sistemul dacă nu răspunde la comenzi sau pare să se fi " blocat" . Introduceţi o tijă mică, cum ar fi o agrafă de birou îndreptată, în butonul de resetare al dispozitivului. Acesta se numeşte "soft reset." Ar trebui să apară

19

meniul principal după soft reset.

meniul princip al după soft reset. RESET Dacă dispozitivul încă nu răspunde după un soft re

RESET

Dacă dispozitivul încă nu răspunde după un soft reset, puteţi urma următorii paşi pentru a face un "hard reset."

1. Deconectaţi toate cablurile, inclusiv adaptorul AC, de la dispozitiv.

2. Apăsaţi butonul ON/OFF în poziţia OFF.

3. Aşteptaţi 1 minut apoi apăsaţi butonul înapoi în poziţia ON.

1 minut apoi apăsaţi butonul înapoi în poziţia ON. ON/OFF 4. Dispozitivul trebuie să pornească .

ON/OFF

4. Dispozitivul trebuie să pornească.

9.2 Depanare

Probleme de alimentare.Nu se aprinde când se foloseşte cu baterie. Puterea rămasă a bateriei poate fi prea mică pentru a alimenta dispozitivul.

Conectaţi adaptorul AC la dispozitvul Dumneavoastră şi la curent. Apoi porniţi

dispozitivul.

Probelme de ecran. Dacă ecranul nu răspunde după ce aţi apăsat butonul de alimentare, încercaţi următoarele pentru a rezolva problema.

.

Conectaţi adaptorul AC la dispozitv şi la sursă de curent extern.

.

Resetaţi sistemul.

Ecranul răspunde încet

. Asiguraţi-vă că dispozitvul nu se descarcă. Dacă problema persistă, resetaţi sistemul.

Ecranul se blochează

. Resetaţi sistemul.

20

Ecranul se poate citi cu dificultate

. Asiguraţi-vă că iluminatul de fundal este pornit.

. Mutaţi-vă întro locaţie mai luminoasă. Răspuns incorect la atingere

. Recalibraţi ecranul tactil.

Probleme de conectare.Probleme conectare cablu . Asiguraţi-vă că dispozitivul şi computerul sunt pornite înainte să încercaţi să

stabiliţi o conexiune.

. Asiguraţi-vă de conectarea corectă al cablului în protul USB al computerului şi al dispozitivului. Conectaţi cablul USB direct la computer nu introduceţi cablul într-un alt suport USB. .Resetaţi dispozitivul înaite să conectaţi cablul. Întotdeauna deconectaţi dispozitivul înainte să reporniţi computerul.

Probleme de GPS Când nu există semnale disponibile, luaţi în considerare următoarele:

.

Asiguraţi-vă că antena de GPS are vedere clară la cer.

.

Ţineţi cont de faptul că recepţia GPS poate fi afectată de:

-Vreme nefavorabilă -Obstacole dense (exemplu copaci şi clădiri înalte) -Alte dispozitive wireless în maşină -Ferestre auto reflectorizante

9.3 Întreţinerea dispozitivului

Îngrijirea dispozitvului va asigura operare fără probleme şi reduce riscul de deterioare pentru dispozitivul Dumneavoastră.

. Ţineţi departe dispozitvul de umiditate excesivă şi temperaturi extreme.

. Evitaţi expunerea dispozitvului la raze solare directe sau lumină ultravioletă

puternică pentru perioade lungi de timp.

.

Nu amplasaţi nimic deasupra dispozitvului sau nu aruncaţi obiete pe dispozitiv.

.

Nu scăpaţi dispozitvul sau nu-l expuneţi la şocuri severe.

.

Nu expuneţi dispozitivul la schimbări de temperatură bruşte şi serioase.

Acesta ar putea cauza condens de umiditate în interiorul dispozitivului, care ar

putea deteriora dispozitivul. În caz de condens lăsaţi apratul să se usuce

21

complet înainte de utilizare.

.

Aceţi grijă să nu vă aşezaţi pe dispozitiv. Vă recomandăm să nu purtaţi dispozitivul în buzunarul din spate din acest motiv.

.

Suprafaţa ecranului poate fi zgâriat cu uşurinţă. Evitaţi atingerea ecranului cu obiecte ascuţite. Pot fi utilizate folii de protecţie neadezive speciale pentru dispozitve portabile cu ecrane LCD pentru a proteja ecranul de zgârieturi minore.

.

Niciodată nu curăţaţi aparatul când este pornit. Utilizaţi o cârpă moale, fără scame, umezită cu apă pentru a şterge ecranul şi exteriorul dispozitivului.

.

Nu utilizaţi hârtie pentru a curăţa ecranul.

.Nu încercaţi să desfaceţi, reparaţi sau să modificaţi dispozitivul. Dezasamblarea, modificarea sau încercarea de a repara aparatul poate cauza daune dispozitivului şi chiar răni sau prejudicii proprietăţii şi va anula orice garanţie.

. Nu depozitaţi şi nu transportaţi lichide inflamabile, gaze şi materiale explozibile în acelaşi compartiment cu dispozitivul Dumneavoastră, componentele sau accesoriile acestuia.

9.4 Măsuri de siguranţă

Despre încărcare

.

Utilizaţi doar adaptorul AC furnizat cu dispozitivul dumneavoastră. Utilizarea unui alt tip de adaptor AC va avea ca rezultat defecţiune şi/sau pericol.

.

Utilizaţi baterie specială pentru echipament.

Despre adaptorul AC

.

Nu utilizaţi adaptorul într-un mediu cu umiditate ridicată. Niciodată nu atingeţi adaptorul dacă aveţi mâinile ude.

.

Asiguraţi ventilaţie adecvată în jurul adaptorului când este în folosinţă sau se încarcă bateria. Nu acoperiţi adaptorul AC cu hârtie sau alte obiecte care pot reduce răcirea. Nu folosiţi adaptorul AC în timp ce este transportat.

.Conectaţi adaptorul la sursa de curent. Nevoile de voltaj sunt pe cutia produsului/sau ambalaj.

22

.

Nu utilizaţi adaptorul dacă cordonul este distrus.

.Nu

încercaţi

reparaţi

unitatea.

Nu

există

părţi

reparabile

înăuntru.

Înlocuiţi unitatea dacă este distrusă sau expusă la umiditate excesivă.

Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru modificări făcute de către utilizator şi consecinţele acestora, care pot schimba conformitatea produsului cu marca CE.

Despre baterie

. Utilizaţi un încărcător specific aprobat de către producător.

ATENŢIE: Această unitate conţine baterie de litiu-ion neinlocuibil. Bateria poate exploda, împrăştiind substanţe chimice periculoase. Pentru a reduce riscurile de foc sau arsurile, nu desfaceţi, zdrobiţi, găuriţi sau expuneţi la foc.

.

Aruncaţi bateriile folosite în conformitate cu instrucţiunile.

.

Înlocuiţi bateria cu acelaşi tip de baterie recomandat de către producător.

.

Bateria trebuie reciclată sau aruncată în mod corect.

.

Utilizarea bateriei doar în echipamentul adecvat.

23

CPU

SIRF A5/533Mhz

Sistem operare

Microsoft WinCE 6.0

Antena

încoporata (64 canale)

Memorie

128MB DDR2 4GB FLASH EPROM

Display

5 inch

Greutate

0.185kg

Ecran

touch

Memorie extensibila

microSD card

Difuzor

încorporat 1.0 W

Microfon

3.5mm Mini jack

USB

USB Client for Active Sync

Baterie

Li-POL

Dimensiune

135mmx90mmx13.5mm

24