Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL SCOLAR________________

SCOALA/LICEUL ________________________
ADRESA:___________________________

Nr.________/_____________

ADEVERINTA
Se adeverete prin prezenta ca d-l (d-na) __________________________________________
student() n anul _____curs_____ la FACULTATEA __________________________________________
SPECIALIZAREA __________________________________________, a efectuat practica pedagogic la
disciplina _______________________________ la coala (liceul) nostru in perioada _____________, sub
indrumarea profesorului____________________________________ avand gradul didactic I (sau II).
n perioada practicii pedagogice a efectuat _________ore de asisten, a participat la diferite
activitai educative din coal ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
i a susinut ___ lecii de prob i una final. La lecia de prob a obinut nota ___________, iar la lecia
final nota_________.
Activitatea n perioada practicii a fost apreciata cu nota_____________________.
DIRECTOR,

PROF.COORDONATOR,

NOTA La adeverinta vor fi anexate planurile leciilor de prob, precum i planul leciei finale avizate de profesorul indrumtor
cu specificarea notei obinute la fiecare lecie.

INSPECTORATUL SCOLAR________________
SCOALA/LICEUL ________________________
ADRESA:___________________________

Nr.________/_____________

ADEVERINTA
Se adeverete prin prezenta ca d-l (d-na) __________________________________________
student() n anul _____curs_____ la FACULTATEA __________________________________________
SPECIALIZAREA __________________________________________, a efectuat practica pedagogic la
disciplina _______________________________ la coala (liceul) nostru in perioada _____________, sub
indrumarea profesorului____________________________________ avand gradul didactic I (sau II).
n perioada practicii pedagogice a efectuat _________ore de asisten, a participat la diferite
activitai educative din coal ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
i a susinut ___ lecii de prob i una final. La lecia de prob a obinut nota ___________, iar la lecia
final nota_________.
Activitatea n perioada practicii a fost apreciata cu nota_____________________.
DIRECTOR,

PROF.COORDONATOR,

NOTA La adeverinta vor fi anexate planurile leciilor de prob, precum i planul leciei finale avizate de profesorul indrumtor
cu specificarea notei obinute la fiecare lecie.