Sunteți pe pagina 1din 12

SOLUT

,
II ALE ECUAT
,
IEI NAVIER-STOKES
Note de curs
Corneliu Balan
Cuprins
1 Introducere 1
2 Solut
,
ii permanente pe linii de curent paralele 3
2.1 Mis
,
carea ntre plane paralele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2 Mis
,
carea Hagen-Poiseuille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 Solut
,
ii permanente n mis
,
cari de rotat
,
ie 6
3.1 Mis
,
carea Couette ntre cilindri coaxiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.2 Mis
,
carea n vasul de rotat
,
ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.3 Mis
,
carea ntre doua discuri coaxiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.4 Mis
,
carea ntre doua conuri coaxiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1 Introducere
Ecuat
,
ia Navier-Stokes este denumirea asociata principiului conservarii impulsului (ecuat
,
ia de mis
,
care)
aplicat unui uid newtonian aat n mis
,
care laminara
1
. Avand n vedere ca cele mai ntalnite uide din
aplicat
,
iile tehnice (apa, aerul, uleiurile naturale) sunt omogene la nivel macroscopic s
,
i respecta cu o buna
aproximat
,
ie modelul constitutiv newtonian, iar numeroase mis
,
cari ale acestor uide au loc la viteze cu
mult mai mici decat viteza sunetului s
,
i n condit
,
ii aproape izoterme, scopul central al mecanicii uidelor
vascoase este rezolvarea ecuat
,
iei Navier-Stokes pentru o mis
,
care izocora (uid incompresibil), n care
coecientul de viscozitate este considerat ntr-o prima aproximat
,
ie constant, =
0
, independent de
temperatura. Ipotezele ment
,
ionate se iau n considerare n acest capitol; mai mult, solut
,
iile prezentate
sunt obt
,
inute numai pentru mis
,
cari permanente.
Ecuat
,
ia Navier-Stokes pentru un uid incompresibil se obt
,
ine introducrand relat
,
ia constitutiva pentru
tensorul extra-tensiune,
T
E
= 2
0
D (1)
n ecuat
,
ia de mis
,
care Cauchy,

_
v
t
+ gradv v
_
= b gradp + divT
E
, (2)
1
Se presupune ca num arul Reynolds caracteristic este mai mic decat num arul Reynolds critic, Re < Re
cr
, unde Re =
dV
0
/
0
(V
0
s
,
i d ind masurile de referint
,
a pentru viteza, respectiv lungime, densitatea uidului).
1
D ind tensorul simetric viteza de deformat
,
ie.
Relat
,
ia (1) este completata cu ecuat
,
ia de continuitate,
divv = 0, (3)
unde v este campul de viteza, p presiunea, b fort
,
a specica masica s
,
i densitatea uidului.
Rezulta forma vectoriala a ecuat
,
iei Navier - Stokes

_
v
t
+ gradv v
_
= b gradp +
0
v (4)
expresie echivalenta cu

_
v
t
+ grad
_
v
2
2
_
+ rotv v
_
= b gradp
0
rot (rotv) , (5a)
respectiv, prin aplicarea rotorului relat
,
iei (4)

t
+ rot ( v)
_
=
0
(5b)
unde s-a folosit identitatea divD v/2 + grad (divv) cu divv = 0, respectiv = 1/2 rotv (vectorul
vartej) s
,
i identitatea rot(grad) 0.

Intr-un sistem cartezian relat
,
iile (2), respectiv (4), s
,
i (3) capata
formele

_
v
i
t
+ v
1
v
i
x
1
+ v
2
v
i
x
2
+ v
3
v
i
x
3
_
= b
i

p
x
i
+
+
0
_

2
v
i
x
2
1
+

2
v
i
x
2
2
+

2
v
i
x
2
3
_
, (i = 1, 2, 3), (6a)
v
1
x
1
+
v
2
x
2
+
v
3
x
3
= 0. (6b)
Pentru obt
,
inerea explicita a ecuat
,
iei Navier-Stokes n coordonatele cilindrice s
,
i sferice, n relat
,
iile (1)
(3) se introduc operatorii diferent
,
iali s
,
i expresiile corespunzatoare coordonatelor respective.

In cazul n
care uidul de lucru este compresibil s
,
i mis
,
carea neizocora se va folosi, pe langa ecuat
,
ia de continuitate
n forma completa s
,
i relat
,
ia corespunzatoare a tensorului newtonian extra-tensiune, o ecuat
,
ie de stare
ce exprima presiunea funct
,
ie de densitate.
Sistemul de ecuat
,
ii (6) este un sistem parabolic cu derivate part
,
iale, neliniar (datorita accelerat
,
iei
convective), de ordinul doi (ordinul maxim de derivare este doi), al carui necunoscute sunt cele trei
componente ale vitezei (v
1
, v
2
, v
3
) s
,
i presiunea p. Pentru o rezolvare completa, sistemul de ecuat
,
ii
(6) este nsot
,
it de condit
,
ii init
,
iale s
,
i la limita corespunzatoare. Este important de remarcat ca uidul
newtonian adera la suprafat
,
a solid a, deci viteza uidului la contactul cu suprafat
,
a solida este egala cu
viteza suprafet
,
ei respective.
Din punct de vedere matematic, existent
,
a s
,
i unicitatea solut
,
iilor pentru ecuat
,
ia Navier-Stokes sunt
analizate n cateva tratate de specialitate
2
. Obt
,
inerea solut
,
iilor analitice exacte s
,
i expunerea n detaliu
a procedurilor pentru rezolvarea unor curgeri particulare Navier-Stokes fac obiectul tratatelor clasice de
2
Landau, L. D., Lifschiz, E. M., Fluid Mechanics, vol. 6, Oxford, Pergamon Press, 1984
Foias, C., Manley, O., Rosa, R., Temam, R., Navier - Stokes equations and turbulence, Cambridge Univ. Press, New
York, 2001
2
mecanica uidelor.
3
.

In acest capitol se prezinta cateva solut


,
ii exacte Navier-Stokes pentru mis
,
carea permanenta a uidelor
incompresibile (solut
,
ii independente de timp pentru uide cu densitate constanta). Rezolvarile analitice
Navier-Stokes, e s
,
i aproximative, constituie educat
,
ia de bazan domeniul mecanicii uidelor, contribuind
n mod denitoriu la formarea abilitat
,
ilor studentului de a modela curgeri de interes practic ale uidelor
reale (vascoase sau viscoelastice, mis
,
cari laminare sau turbulente).

In principiu, se pot aplica doua proceduri pentru gasirea solut


,
iilor ecuat
,
iei Navier-Stokes: (i) din
ecuat
,
ia de echilibru Cauchy se obt
,
in expresiile componentelor extra-tensiunii, dupa care acestea se in-
troduc n (1) s
,
i se gasesc solut
,
iile pentru viteze s
,
i presiune; (ii) se rezolva direct sistemul (6) avand ca
necunoscute componentele vitezei s
,
i presiunea. Prima procedura se aplica de regula numai mis
,
carilor
unidirect
,
ionale, n care accelerat
,
ia uidului se poate neglija sau este identic nula (v. mis
,
carile viscomet-
rice sau extensionale).
2 Solut
,
ii permanente pe linii de curent paralele
2.1 Mis
,
carea ntre plane paralele
Mis
,
carea viscometrica ntre plane paralele este o mis
,
care plana (mis
,
carea are loc numai n planul (x
1
,
x
2
) ind independenta de axa Ox
3
), unidirect
,
ionala cu viteza v(x
2
) = v
1
(x
2
). Ecuat
,
iile (6) devin
0 =
p
x
1
+
0
d
2
v
dx
2
2
(7a)
0 = g
p
x
2
(7b)
0 =
p
x
3
(7c)
unde
v
x
1
= 0 (din ecuat
,
ia de continuitate),
v
t
= 0 (mis
,
care permanenta), iar efortul tangent
,
ial
corespunzator relat
,
iei constitutive (1) este dat de expresia
=
0
=
0
dv
dx
2
. (8)
Din analiza sistemului (7) se observa c a presiunea este o funct
,
ie de forma
p (x
1
, x
2
) = p
1
(x
1
) + p
2
(x
2
) (9)
cu
p
1
= k
1
x
1
+ k
2
(10)
s
,
i
p
2
= g x
2
. (11)

In (10) constantele k
1,2
au urmatoarele semnicat
,
ii: k
1
= k reprezinta gradientul de presiune n lungul
3
Berker, R., Integration des equations du movement dun uide visqueux incompressible, in Handbuch der Physik, vol.
VIII/2, Ed. Flugge, Berlin, Springer Verlag, 1963
Iacob, C., Introduction mathematique ` a la mecanique des uids, Ed. Academiei, Bucuresti, 1959
Serrin, J., Mathematical principles of classical uid mechanics, in Handbuch der Physik, vol. VIII/1, Ed. Flugge,
Berlin, Springer Verlag, 1959
3
Figura 1: Distribut
,
ia de viteze n mis
,
carea plan-paralela. Aici k = p/l, p ind diferent
,
a de presiune
raportata la lungimea l.
direct
,
iei de mis
,
care {O, x
1
} (k este o constanta negativa deoarece mis
,
carea are loc de la presiune mai
mare la presiune mai mica), iar k
2
reprezinta valoarea presiunii la x
1
= 0. Din (11), unde s-a considerat
x
2
= 0, p
2
= 0, rezulta ca presiunea are o variat
,
ie de tip hidrostatic pe direct
,
ia normala mis
,
carii ce are
loc pe linii de curent paralele.
Distribut
,
ia de viteze se obt
,
ine integrand de doua ori relat
,
ia (7a):
dv
dx
2
=
1

0
kx
2
+ C
1
(12a)
v =
1
2
0
kx
2
2
+ C
1
x
2
+ C
2
(12b)
unde constantele de integrare C
1
s
,
i C
2
se obt
,
in din condit
,
iile la limita; v. Figura 1:
v = V
2
, pentru x
2
= 0 (13a)
v = V
1
, pentru x
2
= h (13b)

In nal rezulta expresia


v (x
2
) =
k
2
0
x
2
(x
2
h) +
V
1
+ V
2
h
x
2
V
2
. (14)
Se observa ca distribut
,
ia de viteze (14) se compune aditiv dintr-o parabola s
,
i o dreapta.
Distribut
,
ia parabolica de viteza este generata de mis
,
carea Poiseuille (datorita prezent
,
ei gradientului
de presiune), iar distribut
,
ia liniara este caracteristica mis
,
carii de antrenare Couette, ce are loc ntre plane
paralele.
Din (8) s
,
i (14) rezulta distribut
,
ia efortului tangent
,
ial, respectiv o distribut
,
ie liniara pentru mis
,
carea
Poiseuille s
,
i o valoare constanta n cazul mis
,
carii Couette ntre plane paralele.
Tot o mis
,
care plan-paralela este curgerea permanenta, cu suprafat
,
a libera, pe un plan nclinat cu
unghiul , a unei pelicule (,,lm) de uid vascos de grosime constanta h (v. Figura 2). Mis
,
carea este
n acest caz generata de fort
,
a masica de greutate; ecuat
,
ia (7a), unde gradientul de presiune este nlocuit
de componenta fort
,
ei specice de greutate proiectata pe direct
,
ia planului, devine
0 = g sin +
0
d
2
v
dx
2
2
(15)
4
Figura 2: Mis
,
carea plan-paralela pe planul nclinat.
cu solut
,
ia
v =
gsin

0
x
2
_
h
x
2
2
_
(16)
unde s-au considerat condit
,
iile la limita
x
2
= 0, v = 0; (17)
x
2
= h,
dv
dx
2
= 0. (18)
Condit
,
ia (17) reprezinta condit
,
ia de aderent
,
a a uidului la plan, iar (18) condit
,
ia de efort tangent
,
ial
nul pe suprafat
,
a libera, echivalenta cu viteza maxima pe suprafat
,
a libera, v. relat
,
ia (8).
2.2 Mis
,
carea Hagen-Poiseuille
Mis
,
carea Hagen-Poiseuille este curgerea ce are loc ntr-o conducta circulara pe linii de curent paralele
(suprafet
,
ele de curent ind cilindri concentrici alunecatori pe direct
,
ia axei comune) datorita unui gradient
constant de presiune k.

In prezentul exemplu conducta se considera orizontala, deci fort
,
ele masice nu
se proiecteaza pe direct
,
ia curgerii. Avand n vedere expresia efortului tangent
,
ial =
0
s
,
i a vitezei
deformat
,
iei specice = dv/dr, distribut
,
ia de viteze a uidului newtonian pe direct
,
ia axei Oz (identica
cu axa conductei) este data de ecuat
,
ia diferent
,
iala
dv
dr
=
1
2
0
k r (19)
unde v
z
= v (r).
Deoarece viteza este nula la peretele conductei,
v = 0, pentru r = R (20)
solut
,
ia ecuat
,
iei (19) devine
v (r) =
k
4
0
_
r
2
R
2
_
(21)
(s-a regasit aceeas
,
i distribut
,
ie parabolica ca n cazul mis
,
carii sub presiune dintre plane paralele). Se
5
Figura 3: Distribut
,
ia de viteze s
,
i a eforturilor tangent
,
iale n mis
,
carea Hagen - Poiseuille (mis
,
care
unidirect
,
ionala, axial simetrica).
obt
,
ine expresia debitului transportat,
Q =
k
2
0
_
R
0
r
_
r
2
R
2
_
dr =
p R
4
8
0
l
(22)
unde s-a considerat k = p/l , p ind caderea de presiune (n lungul curgerii) pe lungimea l de
conducta.
Folosind rezultatul (22) se obt
,
ine expresia vitezei de deformat
,
ie la peretele conductei,
w
=
4 V
m
R
, cu
V
m
=
p R
2
8
0
l
viteza medie. Pentru aceasta mis
,
care se poate calcula exact coecientul de pierderi liniare
de presiune (Darcy) pe lungimea l a conductei; din egalitatea h
r
:=
p
g
=
8

2
d
5
l Q
2
rezultand
valoarea
=
64
Re
(23)
unde Re = dV
m
/
0
, Re < Re
cr

= 2300, d = 2R ind diametrul conductei.

In Figura 3 sunt reprezentate distribut


,
iile de viteza s
,
i de eforturi tangent
,
iale ntr-o conducta ori-
zontala. O generalizare a acestei mis
,
cari se poate considera mis
,
carea Poiseuille ntre cilindri concentrici
aat
,
i n repaus sau n mis
,
care de translat
,
ie.
3 Solut
,
ii permanente n mis
,
cari de rotat
,
ie
Mis
,
carile de rotat
,
ie ale uidelor vascoase newtoniene s
,
i gasesc numeroase aplicat
,
ii tehnice, n special
n domeniul lubricat
,
iei s
,
i al reometriei. Este natural ca mis
,
carile de rotat
,
ie sa se reprezinte ntr-un
sistem de coordonate cilindrice sau sferice, rotat
,
ia avand loc n acest caz dupa axa O.

In cazul n care
cinematica mis
,
carii este independenta de axa de rotat
,
ie, mis
,
carea poarta denumirea de axial simetrica,
ind ndeplinita condit
,
ia

0 (24)
(de remarcat ca s
,
i mis
,
carea Hagen-Poiseuille, studiata n 2.2, este n coordonate cilindrice o mis
,
care
axial simetrica, fara nsa a o mis
,
care de rotat
,
ie).
Ecuat
,
ia Navier-Stokes (4) pentru mis
,
cari permanente ale unui uid incompresibil are n coordonate
cilindrice {r, , z} expresia:
6

_
v
r
v
r
r
+
1
r
v

v
r

+ v
z
v
r
z

v
2

r
_
= b
r

p
r
+
+
0
_

2
v
r
r
2
+
1
r
v
r
r
+
1
r
2

2
v
r

2
+

2
v
r
z
2

v
r
r
2

2
r
2
v

_
(25a)

_
v
r
v

r
+
1
r
v

+ v
z
v

z
+
v
r
v

r
_
= b

1
r
p

+
+
0
_

2
v

r
2
+
1
r
v

r
+
1
r
2

2
v

2
+

2
v

z
2
+
2
r
2
v
r

r
2
_
(25b)

_
v
r
v
z
r
+
1
r
v

v
z

+ v
z
v
z
z
_
= b
z

p
z
+
0
_

2
v
z
r
2
+
1
r
2

2
v
z

2
+

2
v
z
z
2
+
1
r
v
z
r
_
(25c)
relat
,
ia de continuitate ind data de
v
r
r
+
v
r
r
+
1
r
v

+
v
z
z
= 0 (26)
Sistemul de ecuat
,
ii (25) (26) are cateva solut
,
ii analitice aproximative pentru mis
,
cari axial-simetrice
de interes practic, dintre care ment
,
ionam: mis
,
carea n vecinatatea unui disc n rotat
,
ie
4
, mis
,
carea de
rotat
,
ie pe cercuri concentrice ntre plane paralele
5
, mis
,
carea n vecinatatea unui punct de impact
6
, s
,
i
un numar de solut
,
ii analitice exacte dintre care se vor trata n continuare: mis
,
carile viscometrice de tip
Couette ntre cilindrii concentrici s
,
i discuri concentrice, respectiv mis
,
carea de rotat
,
ie ,,rigida a unui
uid vascos ntr-un vas n rotat
,
ie.
3.1 Mis
,
carea Couette ntre cilindri coaxiali

In cazul mis
,
carii de rotat
,
ie unidirect
,
ionale ntre cilindri coaxiali, considerat
,
i de lungime innita s
,
i
aat
,
i n mis
,
care de rotat
,
ie relativa, relat
,
iile (25) sunt echivalente cu sistemul

v
2
r
=
p
r
(27a)
0 =

r
+
2
r
(27b)
0 = g
p
z
(27c)
Relat
,
iile (27) se obt
,
in din (25) cu v

= v (r), v
r
= v
z
= 0, v/z = 0 s
,
i restrict
,
ia (24); (25b)
ind echivalenta cu (27b), unde efortul tangent
,
ial are expresia
=
0
=
0
_
dv
dr

v
r
_
, (28)
4
Schlichting, H., Boundary layer theory, 6th Edition, Mc-Graw Hill, New York, p. 213, 1968
5
Berker, R., An exact solution of the Navie -Stokes equation, Int. J. Eng.Sci., 20(2), 217 230, 1982
6
Churchill, S., W., Viscous ows; the practical use of theory, Butterworths, p. 250, 1985
7
(27b) avand solut
,
ia
=
C
r
2
. (29)
Mis
,
carea descrisa de sistemul (27) este o mis
,
care axial simetrica, n care distribut
,
ia de viteze este
independent a de axa Oz.
Din (28) s
,
i (29) se obt
,
ine distribut
,
ia de viteze ntre cei doi cilindri,
dv
dr

v
r
=
C
1
r
2
. (30)
Solut
,
ia generala a ecuat
,
iei (30) se obt
,
ine ca suma dintre solut
,
ia ecuat
,
iei omogene, v
0
= C
2
r, s
,
i o
solut
,
ie particulara, v
p
=
C
1
2r
, respectiv
v = v
0
+ v
p
= C
2
r
C
1
2r
(31)
Constantele din (31) se determina din condit
,
iile la limita, de exemplu
r = R
1
, v = R
1
(32)
r = R
2
, v = 0 (33)
unde este turat
,
ia constanta a cilindrului interior, cilindrul exterior ind considerat n repaus (v. Figura
4). Printr-un calcul simplu se obt
,
ine distribut
,
ia de viteze ntre cei doi cilindri n condit
,
iile enunt
,
ate
v = r
R
2
2
r
2
1
R
2
2
R
2
1
1
(34)
unde s-au folosit valorile constantelor din (31)
C
1
= 2
R
2
1
R
2
2
R
2
1
R
2
2
, C
2
=
R
2
1
R
2
1
R
2
2
. (35)

In cazul unei diferent


,
e relativ mici dintre cei doi cilindri /R << 1, ( = R
2
R
1
, R
1
= R),
distribut
,
ia de viteze este foarte aproape de cea liniara, iar viteza de deformat
,
ie specica este constanta,


=
R

(v. Figura 4).


Din analiza ecuat
,
iilor (27a) s
,
i (27c) se obt
,
ine forma distribut
,
iei de presiune
p (r, z) = p
0
+ g (z) + f (r) (36)
unde p
0
este o constanta (valoarea presiunii la z = h = constant), iar funct
,
iile g(z) s
,
i f(r) se obt
,
in prin
integrarea ecuat
,
iilor ment
,
ionate, unde se t
,
ine cont de (34). Rezulta
p (r, z) = p
0
+ g (h z) +
_
C
2
2
r
2
2
2C
1
C
2
ln r
C
2
1
2r
2
_
(37)
constatele de integrare ind date de (35).
8
Figura 4: Distribut
,
ia de viteze n mis
,
carea Couette ntre cilindri coaxiali (presupus
,
i de lungime innita).
Figura 5: Suprafat
,
a libera a uidului aat ntr-un vas n rotat
,
ie.
3.2 Mis
,
carea n vasul de rotat
,
ie
Mis
,
carea unui uid vascos ntr-un vas aat n rotat
,
ie (v. Figura 5) este descrisa de aceleas
,
i ecuat
,
ii
(27), condit
,
iile la limita ind de aceasta data
r = 0, v = 0 (38)
r = R, v = R (39)
Din (31) rezulta
v = r (40)
unde C
1
= 0 s
,
i C
2
= .
9
Figura 6: Mis
,
carea de rotat
,
ie ntre doua discuri concentrice n lipsa accelerat
,
iei.

In acest caz distribut


,
ia de viteza din uid este identica cu cea a unui solid rigid aat n mis
,
care de
rotat
,
ie. Distribut
,
ia de presiuni (37) n uid devine
p (r, z) = p
0
+ g (H
min
z) +

2
r
2
2
(41)
Ecuat
,
ia suprafet
,
ei libere se obt
,
ine pun and condit
,
ia ca p (r, z) = p
0
n (41), respectiv
z = H
min
+

2
r
2
2g
. (42)
Din condit
,
ia de conservare a volumului de uid din vas se pot obt
,
ine expresiile nalt
,
imilor H
min
s
,
i
H
max
, n funct
,
ie de nalt
,
imea uidului n stare de repaus H
0
(v. Figura 5)
V ol = 2
_
R
0
z r dr = R
2
H
0
(43)
Din (42) s
,
i (43) rezulta
H
min
= H
0


2
R
2
4g
(44)
respectiv
H
max
= H
0
+

2
R
2
4g
. (45)
3.3 Mis
,
carea ntre doua discuri coaxiale
Distribut
,
ia de viteze n mis
,
carea axial-simetrica de rotat
,
ie dintre doua discuri concentrice (v. Figura
6) este solut
,
ia ecuat
,
iei
0 =

2
v
r
2
+
1
r
v
r
+

2
v
z
2

v
r
2
(46)
obt
,
inuta din (25b) n ipoteza v
r
= v
z
= 0 s
,
i v

= v (r, z).
10
Condit
,
iile la limita pentru (46) sunt
z = 0, v = 0 (47)
z = h, v = r (48)
Distribut
,
ia de viteze care verica (46) (48) este
v =
r
h
z. (49)
Rezulta =
r
h
(viteza de deformat
,
ie specica) s
,
i =
0
r
h
(efort tangent
,
ial).
Solut
,
ia (49) este nsa valabila numai n cazul n care componenta accelerat
,
iei centrifuge din (27a)
se neglijeaza complet (n lipsa acestei ipoteze nu este posibila determinarea distribut
,
iei de presiuni din
(27a) s
,
i (27c), ca n cazul mis
,
carilor de rotat
,
ie precedente). Imposibilitatea obt
,
inerii unei distribut
,
ii de
presiuni p = p (r, z), n conformitate cu distribut
,
ia de viteze, (49) demonstreaza faptul ca pentru Re
> 0 cinematica mis
,
carii de rotat
,
ie ntre discuri concentrice trebuie sa cont
,
ina, cel put
,
in, s
,
i componenta
vitezei pe direct
,
ie radiala.
3.4 Mis
,
carea ntre doua conuri coaxiale
Similar cu mis
,
carea ntre doua discuri coaxiale, mis
,
carea ntre doua conuri coaxiale are solut
,
ie exacta
n lipsa fort
,
elor de inert
,
ie (mis
,
carea ind studiata n coordonate sferice).

In aceasta ipoteza, efotul
tangent
,
ial ( = t

) se obt
,
ine ca solut
,
ie a ecuat
,
iei de miscare 0 =

+ 2 cot , respectiv
=
C
sin
2

(50)
distribut
,
ia de viteze pe direct
,
ia de rotat
,
ie a conurilor, v

= v (r, ), (v
r
= v

= 0) s
,
i viteza core-
spunzatoare de deformat
,
ie avand expresiile:
v = r sin f () (51)
= sin
df
d
(52)
Analog cu distribut
,
ia (49), viteza uidului dintre cele doua conuri (51) se considera avand o distribut
,
ie
liniara n raport cu distant
,
a fat
,
a de axul de rotat
,
ie, n acest caz (r sin ).

In acest caz, pentru =
2

1
mic s
,
i
2
= /2, viteza de deformat
,
ie specica devine

.
Condit
,
iile la limita pentru mis
,
carea studiata sunt:
=
1
, v = r sin
1
(53)
=
2
, v = 0 (54)
unde s-a considerat ca unghiurile la varf ale conurilor sunt 2
1
, respectiv 2
2
(v. Figura 7).
Deoarece =
0
, rezulta
df
d
=
C
1
sin
3

(55)
11
Figura 7: Geometria mis
,
carii de rotat
,
ie ntre doua conuri concentrice.
prin integrare obt
,
inandu-se
f () = C
2
+ C
3
_
ln tg

2

cos
sin
2

_
(56)
Folosind (53) s
,
i (54) se determina constantele C
2
s
,
i C
3
din (56) , distribut
,
ia de viteze (51) capatand
expresia
v = r sin
_
ln
tg

2
2
tg

cos
2
sin
2

2
+
cos
sin
2

_
_
ln
tg

2
2
tg

1
2

cos
2
sin
2

2
+
cos
1
sin
2

1
_. (57)

Intr-un mod similar se poate studia s


,
i mis
,
carea de rotat
,
ie a unui uid newtonian ntre doua sfere
concentrice (v. capitolul 4 din Langlois
7
).
7
Langlois, W. E., Slow viscous ow, Macmillan Comp., New York, 1964
12