Sunteți pe pagina 1din 3

LEGAMiNT

!uiM!hai Irnines(;ir

Muzica eEugen oga d D


S c sl e nu l o
Y--Lt -

8:#S-SS-tu
l t I

S#*

..c..

r'

yl

tt

Ia ntiez

,ioap

aJ Stin
0c
5-()t

a,/

c h ii

m,

S t rn g e r n i s - c r o

Tot

de-a_ sup*

ta

cir

tii

La

mil._

1",,_

cul

er

a-

l,traa_

Pe

s2

nu

cal

tea

-s- J

II

r e fr e n .

JJJ.JJJ,

rT
'eS (.,1;

=--**-t

f;---_.l

;l

,lJ

r=

$tiu: cindvaIa miezde noapte Ori Ia rafarit d e soare r oc,hii Stinge-mr-s-o nie ra Tot deasup car{ii Sale. Am s-ajung atunce,poate, La mijloculei aproape, Ci sd nu inchidelicartea pleoape. Ca pe rece.le-mi Retren: Cartea lui Erry cu, nes Cugetullui Eminescu, Sufletul lui Eminescu. S-oldsali aga,deschisa, Ca baiatulmeu ori f ata Sd cifeascamai departe Ce n-a doveditnici tata. lar de n-aus-auzadingii Al s travechii love bucium, s AEezali-mi-o perna ca Cu toti codriiei in zbucium.
Refren