Sunteți pe pagina 1din 41

VENITURILE, CHELTUIELILE I CONSUMUL POPULAIEI POPULATION INCOME, EXPENDITURE AND CONSUMPTION

CUPRINS TABELE

Pagina Page

TABLES CONTENTS

VENITURILE POPULAIEI 4.1 Veniturile totale ale gospodriilor ............................. 142 4.2 Veniturile totale ale gospodriilor, grupate dup numrul persoanelor din componen, n anul 2010 ............................................................. 142 4.3 Veniturile totale ale gospodriilor, pe decile, n anul 2010 ............................................................. 144 4.4 Distribuia gospodriilor i persoanelor din gospodrii, pe decile, n anul 2010 .................... 144 4.5 Salariile medii brute, realizate pe principalele activiti ale economiei naionale, n luna octombrie 2010 ............................................ 146 4.6 Structura salariailor, pe grupe de salarii brute, realizate n luna octombrie 2010 .............................. 147 4.7 Indicii ctigului salarial real .................................... 147 4.8 Ctigul salarial nominal mediu brut i net lunar, pe activiti ale economiei naionale i pe sexe ................................................. 148 4.9 Ctigul salarial nominal mediu brut lunar, pe forme de proprietate, clase de mrime ale ntreprinderilor i pe sexe ..................................... 150 4.10 Ctigul salarial nominal mediu net lunar, pe forme de proprietate, clase de mrime ale ntreprinderilor i pe sexe .......................................... 150 4.11 Ctigul salarial nominal mediu brut i net lunar, pe activiti ale industriei i pe sexe .......................... 151 4.12 Indicii trimestriali ai costului forei de munc, pe activiti ale economiei naionale, n anul 2010 ............................................................. 155 4.13 Indicatori structurali din statisticile ctigurilor salariale i costului forei de munc ......................... 161 4.14 Costul mediu lunar i costul mediu orar al forei de munc, pe activiti ale economiei naionale, n anul 2010 ............................................................. 162 4.15 Costul mediu lunar i costul mediu orar al forei de munc, pe activiti ale industriei, n anul 2010 ............................................................. 164 CHELTUIELILE I CONSUMUL POPULAIEI 4.16 Cheltuielile totale ale gospodriilor .......................... 168 4.17 Cheltuielile totale ale gospodriilor, grupate dup numrul persoanelor din componen, n anul 2010 ............................................................. 168 4.18 Cheltuielile totale ale gospodriilor, pe decile, n anul 2010 ............................................................. 170 4.19 Structura cheltuielilor totale de consum ale gospodriilor ....................................................... 170

POPULATION INCOME Total income of households Total income of households, grouped by number of component persons, in 2010 Total income of households, by decile, in 2010 Distribution of households and of persons from households, by decile, in 2010 Average gross salaries, by main activity of national economy, obtained in October 2010 Structure of employees, by gross salary group, obtained in October 2010 Indices of real earnings Average gross and net nominal monthly earnings, by activity of national economy and by sex Average gross nominal monthly earnings, by ownership type, enterprise size class and by sex Average net nominal monthly earnings, by ownership type, enterprise size class and by sex Average gross and net nominal monthly earnings, by activity of industry and by sex Quarterly labour cost indices, by activity of national economy, in 2010 Structural indicators of earnings and labour cost statistics Average monthly labour cost and average hourly labour cost, by activity of national economy, in 2010 Average monthly labour cost and average hourly labour cost, by activity of industry, in 2010 POPULATION EXPENDITURE AND CONSUMPTION Total expenditure of households Total expenditure of households, grouped by number of component persons, in 2010 Total expenditure of households, by decile, in 2010 Structure of total consumption expenditure of households

128

Pagina Page
4.20 Structura cheltuielilor bneti de consum ale gospodriilor ....................................................... 4.21 Consumul mediu anual, la principalele produse alimentare i buturi, pe locuitor .............................. 4.22 Consumul alimentar mediu zilnic (exprimat n calorii i factori nutritivi), pe locuitor ......................... 4.23 nzestrarea gospodriilor cu bunuri de folosin ndelungat ................................................ Structure of money expenditure for households consumption Yearly average consumption, for the main food products and beverages, per inhabitant Daily average food consumption (expressed in calories and nutrients), per inhabitant Households endowment with durable goods

172 173 174 174

Teritorial 4.24 Ctigul salarial nominal mediu brut i net lunar, n profil teritorial i pe sexe, n anul 2010 ........................ 4.25 Ctigul salarial nominal mediu brut lunar, n profil teritorial i pe activiti ale economiei naionale, n anul 2010 ..................................................... 4.26 Ctigul salarial nominal mediu net lunar, n profil teritorial i pe activiti ale economiei naionale, n anul 2010...................................................................... 4.27 Veniturile totale ale principalelor categorii de gospodrii, n profil teritorial, n anul 2010.................. 4.28 Cheltuielile totale ale principalelor categorii de gospodrii, n profil teritorial, n anul 2010..................

Territorial Average gross and net nominal monthly earnings, at territorial level and by sex, in 2010 Average gross nominal monthly earnings, at territorial level and by activity of national economy, in 2010 Average net nominal monthly earnings, at territorial level and by activity of national economy, in 2010 Total income of main household categories, at territorial level, in 2010 Total expenditure of main household categories, at territorial level, in 2010

SURSA DATELOR
Cercetri statistice: Cercetarea statistic a bugetelor de familie; Cercetarea statistic privind costul forei de munc, n unitile economico-sociale (conform Regulamentului Consiliului i Parlamentului European nr. 530/1999 privind statisticile structurii ctigurilor salariale i costului forei de munc); Cercetarea statistic lunar asupra ctigurilor salariale, n unitile economico-sociale (conform Regulamentului Consiliului i Parlamentului European nr. 1165/1998 i nr. 1158/2005 privind statisticile pe termen scurt); Cercetarea statistic a salariilor, n luna octombrie, n unitile economico-sociale; Cercetarea statistic PRODROM A - Produse i servicii industriale; Cercetarea statistic privind producia vegetal la principalele culturi; Cercetarea statistic privind efectivele de animale i producia animal; Cercetarea statistic privind datele de comer internaional;

DATA SOURCE
Statistical surveys: Family budgets survey; Labour cost survey, in socio- economic units (according to Regulation (EC) no. 530/1999 of the European Parliament and of the Council concerning structural statistics on earnings and on labour costs); Monthly survey on earnings, in socio-economic units (according to Regulation (EC) no.1165/1998 and no. 1158/2005 of the European Parliament and of the Council concerning short-term statistics); Survey on salaries, in October, in socio-economic units; Statistical survey PRODROM A - Industrial products and services; Statistical survey on crop production for main crops; Statistical survey on livestock and animal production; Statistical survey on international trade data;

129

Balanele produselor agricole la productor; Legislaia n vigoare la 1 iulie a anului pentru care se calculeaz indicatorul. Surse administrative: Direcia Poliiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliiei Romne, pentru datele privind autovehiculele nscrise n circulaie; Statistica vamal; Evidenele societilor de telefonie; Compania Naional Pota Romn.

Balances of producer agricultural products; The national legislation in force on July 1st of the year for which the structural indicator is computed. Administrative sources: Road Police Directorate within General Inspectorate of Romanian Police, for data regarding registered motor vehicles; Customs statistics; Phone companies records; National Company Romanian Post.

PRECIZRI METODOLOGICE
VENITURILE POPULAIEI Cercetarea statistic a bugetelor de familie permite colectarea informaiilor privind componena gospodriilor, veniturile, cheltuielile i consumul acestora i alte aspecte ale nivelului de trai al populaiei. Ancheta este organizat ca o cercetare trimestrial continu pe o perioad de 3 luni consecutive, pe un eantion de 9360 locuine permanente, repartizate n subeantioane lunare independente de cte 3120 locuine permanente. Cercetarea s-a desfurat n 780 centre de cercetare repartizate n toate judeele rii i n sectoarele municipiului Bucureti (427 n mediul urban i 353 n mediul rural). Includerea unei gospodrii ntr-o anumit categorie socio-economic s-a realizat pe baza statutului ocupaional principal al capului gospodriei. n categoria Agricultori s-au inclus gospodriile de lucrtori pe cont propriu n agricultur i membrii asociaiilor agricole. n cadrul gospodriilor de Pensionari s-au inclus i pensionarii agricoli. Gruparea gospodriilor pe decile de venit s-a efectuat pe baza venitului total pe o persoan, deflatat cu indicele preurilor de consum al populaiei cu baz ianuarie 2010. Decilele mpart seria gospodriilor ordonate cresctor dup nivelul venitului mediu lunar pe o persoan n 10 pri egale (grupe decilice). Cercetarea statistic privind costul forei de munc: caracteristicile cercetrii sunt prezentate n capitolul nr. 3 - Piaa forei de munc (pagina 83). Cercetarea statistic lunar asupra ctigurilor salariale asigur producerea informaiilor necesare pentru evaluarea tendinelor pe termen scurt ale ctigurilor salariale medii i ale numrului de salariai la nivel de activiti ale economiei naionale. Cercetarea se realizeaz cu periodicitate lunar, fiind cercetate circa 25000 ntreprinderi i uniti locale. Unitile din sectorul bugetar sunt cuprinse exhaustiv n cercetare, excepie fcnd unitile administraiei publice locale pentru care datele la

METHODOLOGICAL NOTES
POPULATION INCOME Family budgets survey allows to collect information on households composition, income, expenditure and consumption and other aspects of population living standard. The survey is organized as a quarterly continuous survey for a period of 3 successive months, on a sample of 9360 permanent dwellings, distributed in monthly independent sub-samples of 3120 permanent dwellings. The survey has been carried out in 780 survey centers distributed in all counties of the country and in Bucharest Municipality sectors (427 in urban area and 353 in rural area). A household was included in a certain socioeconomic category based on the main occupational status of the household reference person. The category Farmers includes households of self-employed in agriculture and members of agricultural associations. The households of Pensioners also include agricultural pensioners. Households were grouped by income deciles based on total income per person, deflated by population consumer price index with January 2010 as base. The deciles divide the household series structured ascending according to the level of monthly average income per person into 10 equal parts (decile groups). Labour cost survey: the characteristics of the survey are presented in chapter no. 3 - Labour market (page 83). Monthly survey on earnings ensures the necessary information for evaluating the average earnings short-term trends and number of employees at level of activities of the national economy. The survey is monthly carried out by observing approximately 25000 enterprises and local units. The units of the budgetary sector are exhaustively surveyed, excepting the local public administration units for which the data at communal

130

nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe baz de eantion reprezentativ la nivel de jude (cca. 770 de uniti). Pentru sectorul economic, au fost incluse n cercetare unitile cu 4 salariai i peste, care reprezint 93,32% din numrul total al salariailor din acest sector. Sunt excluse forele armate i personalul asimilat (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I. etc.). Rezultatele acestei cercetri sunt utilizate pentru calculul indicilor trimestriali ai costului orar al forei de munc. Cercetarea statistic asupra salariilor n luna octombrie este o cercetare statistic anual care are ca obiectiv asigurarea informaiilor privind numrul de salariai pe grupe de salarii de baz i realizate, pe grupe majore de ocupaii, salariul mediu brut de baz i realizat, pe activiti ale economiei naionale i pe sexe, n luna octombrie. Se realizeaz pe un eantion de circa 23900 de operatori economici i sociali. Sunt excluse forele armate i personalul asimilat (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I. etc.). Structura veniturilor pe surse de provenien este determinat de caracterul eterogen al gospodriilor, n funcie de statutul ocupaional al membrilor acestora. n anul 2010, componena gospodriilor pe categorii de gospodrii, dup statutul ocupaional al membrilor gospodriei se prezint astfel:

local councils level are collected based on a sample, representative at county level (about 770 units). As for the economic sector, the units with 4 employees and over have been included in the survey, these accounting for 93,32% of total number of employees in this sector. The military staff, as well as the assimilated staff (Ministry of National Defence, Ministry of Administration and Interior, Romanian Intelligence Service etc.) is excluded. The results of this survey are used when computing the quarterly indices of hourly labour cost. The survey on salaries in October is a yearly statistical survey having as objective to ensure the information about the number of employees by basic and obtained salary group, by major occupation group, basic and obtained average gross salary, by activity of national economy and by sex, in October. It is carried out on a sample of approximately 23900 economic and social operators.The military staff, as well as the assimilated staff (Ministry of National Defence, Ministry of Administration and Interior, Romanian Intelligence Service etc.) is excluded. Income structure by origin source is determined by the heterogeneous character of households, depending on the occupational status of their members. In 2010, the composition of households by household category, by occupational status of household members is presented as follows:

numr mediu de persoane / gospodrie / average number of persons / husehold

Statutul ocupaional al membrilor gospodriei Total persoane Persoane active Salariai Patroni i lucrtori pe cont propriu n activiti neagricole1) Agricultori omeri Alte persoane Persoane inactive Pensionari Elevi i studeni Casnice Alte persoane
1)

Total gospodrii din care, gospodrii de: / of which, households of: Total Salariai Agricultori omeri Pensionari households Employees Farmers Unemployed Pensioners 2,897 1,284 0,802 3,149 1,898 1,669 3,421 1,727 0,165 3,496 2,023 0,564 2,446 0,569 0,308

Occupational status of household members Total persons Economically active persons Employees Employers and self-employed in non-agricultural activities1) Farmers Unemployed Other persons Non-economically active persons Pensioners Pupils and students Housewives Other persons

0,111 0,209 0,162 1,613 0,681 0,472 0,163 0,297

0,036 0,066 0,127 1,251 0,124 0,654 0,163 0,310

0,077 1,431 0,054 1,694 0,091 0,676 0,195 0,732

0,101 0,082 1,276 1,473 0,166 0,744 0,222 0,341

0,052 0,113 0,096 1,877 1,391 0,210 0,116 0,160

Inclusiv membrii cooperativelor neagricole. / Including members of non-agricultural holdings.

131

Veniturile totale cuprind: veniturile bneti pe surse de provenien (salarii, venituri din activiti pe cont propriu, vnzri, ajutoare de omaj, pensii, alocaii pentru copii, burse i alte prestaii de protecie social, venituri din proprieti etc.); contravaloarea prestaiilor (mrfuri i servicii) gratuite sau cu reducere de pre, evaluat la preul de vnzare al unitii ofertante; contravaloarea consumului de produse alimentare i nealimentare din resurse proprii (producie, stoc etc.), determinat pe baza preurilor medii lunare ale produselor respective. Ctigul salarial nominal brut cuprinde: salariile, respectiv drepturile n bani i n natur cuvenite salariailor pentru munca efectiv prestat (inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar), potrivit formei de salarizare aplicat, sporurile i indemnizaiile acordate ca procentaj din salariu sau n sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele pltite pentru timpul nelucrat (indemnizaiile pentru concediile de odihn i de studii, zile de srbtoare i alte zile libere, sumele pltite din fondul de salarii pentru concediile medicale), premiile, primele de vacan i alte sume pltite din fondul de salarii potrivit prevederilor legislaiei n vigoare sau contractelor colective de munc; sumele pltite din profitul net i din alte fonduri (inclusiv contravaloarea tichetelor de mas). Ctigul salarial nominal net se calculeaz scznd din sumele brute aferente ctigului salarial nominal brut urmtoarele elemente: impozitul aferent; contribuia salariailor la bugetul asigurrilor pentru omaj; contribuia individual de asigurri sociale de stat; contribuia salariailor pentru asigurrile sociale de sntate. Indicele ctigului salarial real se calculeaz ca raport ntre indicele ctigului salarial nominal mediu net i indicele general al preurilor de consum al populaiei, exprimat procentual. Costul forei de munc reprezint totalitatea cheltuielilor suportate de angajator pentru fora de munc i anume: sume brute pltite direct salariailor (cheltuieli directe): salarii, sume pltite pentru timpul nelucrat, premii i alte stimulente, drepturi n natur pltite din fondul de salarii sau din alte fonduri, sume pentru protecia social din fondul de salarii i din contribuia de asigurri sociale; alte cheltuieli ale unitii cu fora de munc (cheltuieli indirecte) pentru formarea profesional,

Total income include: money income by origin sources (salaries, income from own account activities, sales, unemployment benefits, pensions, children allowances, scholarships and other allowances of social protection, income from properties a.s.o.); equivalent value of free or lower cost provisions (sales and services), estimated at selling price of offerer; equivalent value of consumption of food and non-food products from own resources (production, stock a.s.o.), determined based on monthly average prices of respective products. The gross nominal earnings includes: salaries, in cash and in kind for employees actually done work (including for supplementary worked time), according to the salary type applied, bonuses and indemnities granted as salary percentage or as fixed amounts, other bonuses according to the law, amounts paid for unworked time (indemnities for holiday and study leaves, holidays and other free days, amounts paid from salary funds for medical leaves), premiums, holiday bonuses and other amounts paid from salary funds according to the legislation provisions in force or to employment collective contracts; amounts paid from net profit and other funds (including equivalent value of lunch tickets). The net nominal earnings is calculated by subtracting from gross sums related to gross nominal earning the following elements: afferent tax; employees contribution to unemployment insurance budget; individual contribution to state social insurance; employees contribution to health insurance. The real earnings index is calculated as a ratio between the average net nominal earnings index and the population general consumer price index, expressed as percentage. The labour cost represents all the expenditure supported by the employer for the labour force, namely: gross amounts directly paid to employees (direct expenditure): salaries, amounts paid for unworked time, premiums and other incentives, rights in kind paid from salary funds or from other funds, amounts for social protection from salary funds and from social insurance contribution; other expenditure of the unit with labour force (indirect expenditure) for vocational training,

132

contribuii pentru ajutorul de omaj i asigurri sociale, servicii pentru protecie social, alte cheltuieli. Costul mediu lunar al forei de munc pe un salariat s-a calculat prin raportarea cheltuielilor unitii pentru fora de munc la numrul mediu al salariailor i numrul de luni ale anului. Costul mediu orar al forei de munc s-a calculat prin raportarea cheltuielilor unitii pentru fora de munc la numrul de ore-om pltite. Indicele trimestrial al costului forei de munc este un indicator pe termen scurt care permite evaluarea tendinelor costurilor orare suportate de angajator cu fora de munc salariat. Metodologia utilizat i seriile de date sunt construite n conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului i Parlamentului European nr. 450/2003 privind indicii costului forei de munc. Indicii trimestriali ai costului forei de munc se calculeaz ca indici de tip Laspeyres, pentru costul total cu fora de munc i cele dou componente ale acestuia: cheltuieli directe (salariale) i cheltuieli indirecte (non-salariale), cu anul de referin 2008 pentru activitile economice definite conform CAEN Rev.2. Indicii trimestriali ai costului forei de munc sunt calculai ca indici provizorii pentru anul (N), urmnd a fi recalculai ca definitivi n anul (N+1), cnd devin disponibile datele (date definitive) din ancheta anual asupra costului forei de munc. Sursa datelor: Calculul indicilor trimestriali ai costului orar al forei de munc se realizeaz pe baza informaiilor obinute din dou surse de date statistice: Cercetarea statistic lunar asupra ctigurilor salariale (conform Regulamentului Consiliului i Parlamentului European nr. 1165/1998 i nr.1158/2005 privind statisticile pe termen scurt); Cercetarea statistic anual asupra costului forei de munc (conform Regulamentului Consiliului i Parlamentului European nr. 530/1999 privind statisticile structurii ctigurilor salariale i costului forei de munc). Datele pentru perioada 2000-2008 au fost estimate conform noii Clasificri a Activitilor din Economia Naional (CAEN Rev.2), armonizat cu clasificarea european n domeniu (NACE Rev.2). Metoda de estimare aplicat se bazeaz pe matricea de conversie a activitilor economice definite conform CAEN Rev.1, n activitile economice definite conform CAEN Rev.2. La baza construirii matricei de conversie au stat datele colectate conform ambelor versiuni de CAEN, prin cercetarea statistic lunar asupra ctigurilor salariale, n cursul anului 2008, respectiv prin cercetarea statistic anual asupra costului forei de munc, pentru anul 2007.

contributions to unemployment benefit and social insurance, social protection services, other expenditure. Monthly average labour cost per employee is calculated as the ratio between the units expenditure for labour force and the average number of employees and the number of months during one year. Average hourly labour cost is calculated as the ratio between the units expenditure for labour force and the number of hours - man paid. The quarterly labour cost index is a short-term indicator showing the assessment of hourly labour costs trends incurred by the employers as result of engaging the labour work force. The methodology used and data series built up are in accordance with the Regulation (EC) no. 450/2003 of the European Parliament and of the Council concerning the labour cost index. The quarterly labour cost indices are calculated as Laspeyres type indices for total labour cost and its main components: wages and salaries and other labour costs (non-wage costs), with reference year 2008 for economic activities according to CANE Rev.2. The quarterly labour cost indices are calculated as provisional indices for year (N) and recalculated as final during year (N+1), when the data (final data) from the annual survey on labour costs become available. Data source: Quarterly labour cost indices are calculated based on the information obtained from two statistical data sources: Monthly statistical survey on earnings (according to the Regulation of European Council and Parliament no. 1165/1998 and no. 1158/2005 regarding statistics of earnings and labour cost structure); Yearly statistical survey on labour cost (according to the Regulation of European Council and Parliament no. 530/1999 regarding statistics of earnings and labour cost structure). Data for 2000-2008 period were estimated according to the new Classification of Activities in the National Economy (CANE Rev.2), compliant with the European classification in this field (NACE Rev.2). The estimation method applied relies on the conversion matrix of economic activities defined according to CANE Rev. 1 in economic activities defined according to CANE Rev.2. Conversion matrix was built based on data collected according to both CANE versions, by means of monthly statistical survey on earnings, during 2008, respectively by means of yearly statistical survey on labour cost for 2007.

133

Costul total cu fora de munc - reprezint totalitatea cheltuielilor directe i indirecte suportate de angajator cu fora de munc salariat. Conform metodologiei europene, se exclud cheltuielile suportate de angajator cu formarea profesional a angajailor, recrutarea personalului i echipamentul de protecie. Cheltuielile directe cu fora de munc - includ sumele brute pltite din fondul de salarii pentru timpul lucrat (inclusiv premii), pentru timpul nelucrat, drepturile n natur ca remunerare a muncii (potrivit prevederilor din contractele colective de munc), sumele brute pltite salariailor (ca stimulente) din profitul net realizat de unitate, sumele brute pltite din alte fonduri (inclusiv drepturi n natur) acordate conform legislaiei n vigoare. Cheltuielile indirecte cu fora de munc - includ contribuiile angajatorului la fondurile de asigurri i protecie social (omaj, sntate etc.), sumele brute pltite salariailor care prsesc unitatea (ieire la pensie, transfer, detaare etc.), sumele brute pltite pentru ntreruperi ale lucrului neimputabile salariailor, alte cheltuieli cu fora de munc. Costul mediu orar al fortei de munc reprezint raportul dintre cheltuielile angajatorului cu fora de munc i timpul efectiv lucrat. Timpul efectiv lucrat cuprinde numrul total de ore lucrate n program normal de lucru i numrul de ore lucrate suplimentar (n zilele lucrtoare, peste programul normal de lucru i n zilele de repaus sptmnal, srbtori legale i alte zile nelucrtoare). Sfera de acoperire: ncepnd cu anul 2008, indicii trimestriali ai costului forei de munc se calculeaz pentru activitile economice definite, conform Clasificrii Activitilor din Economia Naional (CAEN Rev.2), armonizat cu clasificarea european n domeniu (NACE Rev.2). Pe lng seria indicilor trimestriali ai costului forei de munc n form brut (neajustat) se calculeaz i seriile n form: a) ajustat dup efectul zilelor lucrtoare; b) ajustat dup efectul zilelor lucrtoare i sezonier, eliminndu-se efectul variaiei numrului de zile lucrtoare de la un trimestru la altul, precum i efectul variaiei sezoniere. Ajustarea s-a realizat prin metoda regresiv, n conformitate cu recomandrile Regulamentului Consiliului i Parlamentului European nr. 450/2003 privind indicii trimestriali ai costului forei de munc. Pentru ajustare s-a folosit pachetul de programe DEMETRA (metoda TRAMO/SEATS), care realizeaz estimarea efectului numrului de zile lucrtoare diferit de la un trimestru la altul i efectul calendarului (Patele ortodox, an bisect i alte srbtori naionale) precum i identificarea i corectarea valorilor extreme (schimbri ocazionale de nivel, tranzitorii sau permanente).

Total labour cost - represent the total expenditure direct remuneration and other expenditure incurred by the employer as result of engaging the labour work force. According to European methodology, vocational training costs, recruitment costs and expenditure on working clothes are excluded. Wage and salary costs - include gross payments as direct remuneration for hours worked (including bonuses), payment for days not worked, payments in kind (according to collective agreements), gross payment from net profit of the unit, gross payments from other funds (including in kind) according to national legislation in force. Other labour costs (non-wage costs) - include the employers social contributions (for unemployment, health etc.), gross payment for employees leaving the unit (retirement, transfer, detachment etc.), gross payments for work breaks not-imputed to the employees, other labour costs. Average hourly labour cost represents the ratio between the employers costs as result of employing the labour work force and the number of hours actually worked. Number of hours actually worked includes the total number of hours worked during the usual working time and the over time (additional to the normal working hours, during the weekends, holidays etc.). Coverage: Starting with 2008, quarterly labour cost indices are calculated for economic activities defined, according to the Classification of Activities in the National Economy (CANE Rev. 2), harmonized with European classification in the field NACE (Rev.2). Besides quarterly indices series of unadjusted labour cost, the following series are calculated: adjusted by working days effect; adjusted by working days and seasonal effect, being eliminated the effect of working days variation from one quarter to another, as well as effect of seasonal variation. Adjustment was done by regressive method, according to the recommendations of European Parliament and Council Regulation no. 450/2003 regarding quarterly indices of labour cost. For adjustment, the DEMETRA software package was used (TRAMO/SEATS method) estimating the effect of working days number different from one quarter to another and calendar effect (orthodox Easter, leap year and other national holidays) as well as identification and correction of extreme values (level occasional changes, transitory or permanent). a) b)

134

Seria ajustat dup numrul de zile lucrtoare s-a obinut prin eliminarea acestor efecte din seria brut, cu ajutorul unor coeficieni de corecie, stabilii n funcie de modelul de regresie utilizat (aditiv sau multiplicativ). Ajustarea s-a realizat prin metoda indirect, respectiv prin aplicarea metodei de ajustare la nivelurile inferioare (asupra componentelor indicilor), indicii ajustai calculndu-se din componentele ajustate. Estimarea componentelor neobservate: trend-ciclu, sezonalitate i componenta neregulat se realizeaz de ctre programul SEATS pe baza modelelor ARIMA. Seriile ajustate sezonier s-au obinut prin eliminarea componentei sezoniere din seria ajustat dup efectul zilelor lucrtoare. Stabilirea modelelor de regresie folosite pentru fiecare serie se face anual i implic recalcularea seriilor ajustate calculate n anul precedent (recalculare datorat modificrii modelelor adoptate, numrului de regresori folosit i numrului de observaii disponibile). Disparitatea salarial de gen - n form neajustat, reprezint ponderea diferenei dintre ctigul salarial mediu brut realizat de brbai i cel realizat de femei n ctigul salarial brut realizat de brbai. Sursa datelor: Cercetarea statistic asupra salariilor n luna octombrie. Urmtorii indicatori structurali (sarcina fiscal asupra costului forei de munc, capcana omajului, capcana salariului mic, sarcina fiscal asupra ctigului disponibil) se calculeaz - conform metodologiei Eurostat i OECD pentru o unitate etalon (notat n continuare cu AW) reprezentat de salariatul cu program complet de lucru din activitile de industrie, construcii i servicii comerciale (seciunile C - K, conform CAEN Rev.1, respectiv seciunile B - N, conform CAEN Rev.2 ncepnd cu anul de referin 2008). Sarcina fiscal asupra costului forei de munc reprezint proporia tuturor reinerilor (contribuii sociale i impozit) suportate de angajat i de angajator n totalul costului forei de munc pentru un AW care realizeaz 67% din ctigul mediu brut al activitilor de industrie, construcii i servicii comerciale. Capcana omajului - permite evaluarea consecinelor financiare n cazul transferului din omaj n cmpul muncii ca AW care realizeaz 67% din ctigul mediu brut al activitilor de industrie, construcii i servicii comerciale. Indicatorul msoar proporia sumelor reinute din ctigul brut ca efect al impozitrii i plii contribuiilor de asigurri i protecie social i sistarea indemnizaiei de omaj i a altor beneficii sociale, n condiiile n care o persoan iese din omaj i intr n cmpul muncii.

Adjusted series by working days number was obtained by eliminating these effects from the adjusted series, by means of some correction coefficients, set up according to the regression model used (additive or multiplicative). Adjustment was done by indirect method, respectively applying the adjustment method at lower levels (over indices components), adjusted indices being calculated from adjusted components. Estimation of unobserved components trend-cycle, seasonality and irregular component is carried out by SEATS software based on ARIMA models. Seasonally adjusted series were obtained by eliminating seasonal components from adjusted series by working days effect. Regression models used for each series are yearly set up and involve recalculation of adjusted series calculated in the previous year (recalculation due to the change of adopted models, number of regression used and number of available observations). Gender pay gap - in unadjusted form, express the difference between mens and womens average gross earnings as a percentage of mens average gross earnings. Data source: The statistical survey on salaries in October. The following structural indicators (tax wedge on labour cost, unemployment trap, low wage trap, tax rate on disposable earnings) are calculated - according to the Eurostat and OECD methodology - for an average worker (noted further on as AW) who is a full-time employee working in activities of industry, construction and commercial services (sections C - K of CANE Rev.1, respectively sections B - N according to CANE Rev.2 since reference year 2008). Tax wedge on labour cost - is defined as share of total tax rates and social security contributions payable by the employee and employer in the gross labour costs for an AW who earns 67% of the average gross earnings of the activities on industry, construction and commercial services. Unemployment trap - measures the financial consequences of an AW, earning 67% of the average gross earnings of the activities on industry, construction and commercial services, who moves from unemployment to employment. Unemployment trap measures what percentage of gross earnings is taxed away by higher tax and social security contributions, and also the withdrawal of unemployment and other social benefits, under the conditions where a person is no longer unemployed and become employed person.

135

Indicatorul reprezint ponderea diferenei dintre ctigul brut i creterea venitului net (cnd iese din omaj i intr n cmpul muncii) n ctigul brut. Indicatorul se calculeaz pentru dou cazuri particulare: fr rencadrare n munc pe durata perioadei de omaj - caz n care se evalueaz consecinele financiare n cazul transferului din omaj n cmpul muncii, dar nu n timpul perioadei de omaj, ci la un moment de timp ulterior, nespecificat; cu rencadrare n munc dup 2 luni de omaj - caz n care se evalueaz consecinele financiare n cazul transferului din omaj n cmpul muncii, dup 2 luni de omaj. n acest caz, conform prevederilor legale, persoana beneficiaz din momentul angajrii pn la sfritul perioadei pentru care era ndreptit s primeasc indemnizaia de omaj, de o sum lunar suplimentar. Acest caz este introdus conform metodologiei revizuite a OECD i este relevant pentru politicile de ncurajare a rencadrrii n munc a omerilor. Capcana salariului mic - permite evaluarea consecinelor financiare n cazul n care o persoan salariat i mrete efortul de munc depus i implicit, nivelul salariului ctigat, adic, msoar proporia sumelor reinute din ctigul brut ca efect al impozitrii, plii contribuiilor de asigurri, protecie social i orice alte reduceri sau sistri ale beneficiilor sociale, n condiiile n care are loc o cretere a ctigului brut. Indicatorul reprezint ponderea diferenei dintre creterea ctigului brut i cea a venitului net (creteri determinate de mrirea efortului de munc) n creterea ctigului brut. Indicatorul se calculeaz pentru dou cazuri particulare: persoan necstorit, fr copii, n ipoteza n care, de la un nivel al ctigului de 33% din ctigul salarial mediu brut al unui AW ar atinge un nivel al ctigului de 67% din ctigul salarial mediu brut al unui AW; cuplu cstorit, cu doi copii, din care un singur printe lucreaz, n ipoteza n care, de la un nivel al ctigului de 33% din ctigul salarial mediu brut al unui AW ar atinge un nivel al ctigului de 67% din ctigul salarial mediu brut al unui AW. Sarcina fiscal asupra ctigului disponibil exprim cota corespunztoare tuturor reinerilor (contribuii sociale individuale i impozit) aplicate ctigurilor brute formate din ctiguri salariale i sume transferate de stat sub form de alocaii acordate familiei. n determinarea indicatorului se iau n calcul ctigurile brute i nete pentru 13 cazuri particulare care in cont de starea civil, numrul ctigtorilor de salarii (din familie) i numrul de copii n ntreinere:

Unemployment trap express a report between the gross earnings and the growing of net incomes (when the employee moves from unemployment to employment). The indicator is calculated for two particular cases: without rehiring during unemployment period - when there are evaluated financial consequences in case of unemployment transfer in labour field, but not during unemployment period, at a subsequent time moment not specified. with rehiring after two unemployment months -when there are evaluated financial consequences in case of unemployment transfer in labour field, after two unemployment months. In this case, according to legal stipulations, person benefits from hiring moment till the end of period due to receive unemployment indemnity, of an additional monthly amount. This case is introduced according to OECD revised methodology and it is relevant for policies encouraging the unemployed rehiring. Low wage trap - measures the financial consequences for a person or a family when the employed person increases his/her work effort and implicitly the achieved earnings, i.e. it measures the share of amounts taken over from the gross earnings for the payment of taxes, insurance contributions, social protection and any other deductions or ceased social allowances, under the conditions of increased gross earnings. The indicator represents the weight of the difference between gross earnings increase and net income increase (entailed by the increased labour effort) in the gross earnings increase. Low wage trap is computed for two particular cases: single person without children moving from 33% to 67% of the average earnings of an AW;

one-earner couple with two children moving from 33% to 67% of the average earnings of an AW.

Tax wedge on disposable earnings - is defined as share of total retentions (tax rates and individual social security contributions) applied to gross earnings that contains the gross earnings and cash transfers from the government as family allowances. For determining the indicator the gross and net earnings are taken into account for 13 different family situations. Differences exist with respect to marital status, number of workers (in the family) and number of dependent children:

136

persoan necstorit, fr copii, care realizeaz 67% din ctigul salarial mediu brut al AW; persoan necstorit, fr copii, care realizeaz 100% din ctigul salarial mediu brut al AW; persoan necstorit, fr copii, care realizeaz 167% din ctigul salarial mediu brut al AW; persoan necstorit, fr copii, care realizeaz 50% din ctigul salarial mediu brut al AW; persoan necstorit, fr copii, care realizeaz 80% din ctigul salarial mediu brut al AW; persoan necstorit, fr copii, care realizeaz 125% din ctigul salarial mediu brut al AW; persoan necstorit, cu 2 copii, care realizeaz 67% din ctigul salarial mediu brut al AW; cuplu cstorit, cu 2 copii, un singur printe lucreaz i realizeaz 100% din ctigul salarial mediu brut al AW; cuplu cstorit, cu 2 copii, ambii prini lucreaz, unul realizeaz 100%, iar cellalt 33% din ctigul salarial mediu brut al AW; cuplu cstorit, cu 2 copii, ambii prini lucreaz, fiecare realizeaz 100% din ctigul salarial mediu brut al AW; cuplu cstorit, cu 2 copii, ambii prini lucreaz, unul realizeaz 100%, iar cellalt 67% din ctigul salarial mediu brut al AW; cuplu cstorit, fr copii, ambii soi lucreaz, unul realizeaz 100%, iar cellalt 33% din ctigul salarial mediu brut al AW; cuplu cstorit, fr copii, ambii soi lucreaz, fiecare realizeaz 100% din ctigul salarial mediu brut al AW. Indicatorul se calculeaz ca diferen ntre 100% i raportul dintre ctigul disponibil i ctigul salarial mediu brut pentru fiecare din cele 13 cazuri particulare. Ctigul disponibil se calculeaz ca sum a ctigului salarial mediu net i sumelor transferate de stat sub form de alocaii acordate familiei (conform legislaiei naionale: alocaia de stat pentru copii, alocaia familial complementar, alocaia de susinere pentru familia monoparental). Sursa datelor: Cercetarea statistic privind costul forei de munc. Pentru calcularea reinerilor se utilizeaz legislaia n vigoare la 1 iulie - ncepnd cu anul de referin 2008, conform metodologiei OECD. CHELTUIELILE I CONSUMUL POPULAIEI Cheltuielile totale cuprind: cheltuielile bneti, indiferent de destinaie (consum, impozite i pli obligatorii, cumprri de animale i psri, imobile i terenuri, alte cheltuieli

single person without children, earning 67% of the average gross earnings of AW; single person without children, earning 100% of the average gross earnings of AW; single person without children, earning 167% of the average gross earnings of AW; single person without children, earning 50% of the average gross earnings of AW; single person without children, earning 80% of the average gross earnings of AW; single person without children, earning 125% of the average gross earnings of AW; single person with 2 children, earning 67% of the average gross earnings of AW; married couple with 2 children, only one parent is working and earns 100% of the average gross earnings of AW; married couple with 2 children, both parents are working, one earns 100% and the other earns 33% of the average gross earnings of AW; married couple with 2 children, both parents are working and earn100% of the average gross earnings of AW; married couple with 2 children, both parents are working, one earns 100% and the other earns 67% of the average gross earnings of AW; married couple with no children, both persons are working, one earns 100% and the other earns 33% of the average gross earnings of AW; married couple with no children, both persons are working and earn 100% of the average gross earnings of AW. The indicator is calculated as a difference from 100% and the report between the disposable earnings (takehome pay) and gross earnings for each of the 13 family situations. The disposable earnings (take-home pay) is calculated as a sum of the net earnings and cash transfers from the government as family allowances (according to national legislation: state allowance for children, supplementary family allowance, sustaining allowance for single parent family). Data source: The statistical labour cost survey. In view to calculate the retentions, the legislation in force on July 1st is used - starting with the reference year 2008, according to OECD methodology. POPULATION EXPENDITURE AND CONSUMPTION Total expenditure include: money expenditure, irrespective of their destination (consumption, taxes and compulsory payments, purchases of animals and poultry, real estate and

137

de investiii etc.), inclusiv contravaloarea prestaiilor (mrfuri i servicii) gratuite sau cu reducere de pre, evaluat la preul de vnzare al unitii ofertante; contravaloarea consumului de produse alimentare i nealimentare din resurse proprii (producie, stoc etc.) determinat pe baza preurilor medii lunare ale produselor respective. Cheltuielile totale de consum cuprind: cheltuielile bneti pentru cumprarea produselor alimentare consumate, a mrfurilor nealimentare i pentru plata serviciilor, inclusiv contravaloarea prestaiilor (mrfuri i servicii) gratuite sau cu reducere de pre; contravaloarea consumului de produse alimentare i nealimentare din resurse proprii. Consumul mediu anual de produse alimentare pe locuitor, exprimat n uniti fizice, reprezint cantitile de produse alimentare consumate n medie pe locuitor, n anul de referin, indiferent de forma sub care se consum (natural sau prelucrat), de sursa de aprovizionare (magazine alimentare, piaa liber, consumul din resurse proprii etc.), sau de locul unde se consum (gospodrii individuale, restaurante, cantine, gospodrii instituionale etc.). Consumul mediu anual de buturi, pe locuitor reprezint cantitile de buturi alcoolice i buturi nealcoolice, consumate n medie, pe locuitor, n anul de referin, indiferent de sursa de aprovizionare (magazine alimentare, piaa liber i producia proprie a productorilor agricoli numai pentru consumul de vin) i de locul unde se consum (gospodriile individuale ale populaiei, restaurante, cantine etc.). Att consumul de produse alimentare ct i consumul de buturi se calculeaz ca disponibil de consum (producie + import - export - prelucrare industrial - pierderi - variaie de stocuri) raportat la populaia total de la 1 iulie, anul de referin. Consumul alimentar mediu zilnic, exprimat n calorii i factori nutritivi, pe locuitor reprezint coninutul n calorii i factori nutritivi al consumului alimentar mediu zilnic i se determin pe baza datelor privind consumul mediu net zilnic (exclusiv partea necomestibil a unui produs alimentar care se ndeprteaz att n timpul prelucrrii industriale sau culinare ct i n momentul consumului efectiv) i a compoziiei alimentelor, exprimat n calorii i factori nutritivi (proteine, lipide i glucide). nzestrarea gospodriilor cu bunuri de folosin ndelungat, se exprim prin numrul de bunuri de folosin ndelungat n stare de funcionare care revin n medie la 100 de gospodrii (exclusiv bunurile nchiriate sau mprumutate de la alte persoane sau instituii).

lands, other investment expenditure a.s.o.), including equivalent value of free or at lower prices provisions (goods and services), evaluated at selling price of offering unit; equivalent value of consumption of food and non-food products from own resources (production, stock a.s.o.), determined based on monthly average prices of respective products. Total consumption expenditure include: money expenditure for buying consumed food products, non-food goods and for payment of services, including equivalent value of free or at lower prices provisions (goods and services); equivalent value of food and non-food products consumption from own resources. Yearly average consumption of food products per inhabitant expressed in physical units, represents the quantities of food products consumed in average per capita in the reference year regardless the consumption type (natural or processed), the supply source (food stores, free market, consumption from own resources a.s.o.) or the consumption place (individual households, restaurants, canteens, institutionalised households a.s.o.). Yearly average consumption of beverages, per inhabitant represents quantities alcoholic beverages, nonalcoholic beverages, consumed as average, per inhabitant in the reference year no matter of supply source (food stores, free market and own production of agricultural producers only for wine consumption) and of consumption place (population individual households, restaurants, conteens a.s.o.). Both food products consumption and beverages consumption are calculated as available for consumption (production + import - export - industrial processing - losses - change in stocks) related to total population on July 1st, reference year. Daily average food consumption expressed in calories and nutrients, per inhabitant represents the content in calories and nutrients of daily average food consumption and is determined based on data regarding daily net average consumption (excluding non-edible part of a food product being removed both-during industrial processing or cooking as well as in the moment of effective consumption) and food composition expressed in calories and nutrients (proteins, fats and carbohydrates). Households endowment with durable goods, is expressed by the number of durable goods in function, as average per 100 households (excluding goods rented or borrowed from other persons or institutions).

138

4.G1
25,7%

Structura veniturilor bneti Structure of money income


2005 2010

5,8% 30,6%

4,0%

4,1% 5,0% 59,4%

3,3% 3,3% 58,8%

Salarii brute i alte drepturi salariale Gross salaries and other salary rights Venituri din agricultur Income from agriculture

Venituri din activiti neagricole independente Income from non-agricultural independent activities Alte venituri Other income

Venituri din prestaii sociale Income from social provisions

4.G2
4500 4000 3500 3000 2500

Ctigul salarial mediu brut, pe activiti ale economiei naionale, n anul 2010 Average gross earnings, by activity of national economy, in 2010
lei/salariat / lei/employee

CAEN Rev.2 (seciuni) CANE Rev.2 (sections) 4445 3650 2652 2707 1908 1272 1659

2000 1902 1500 1000 500 0 Total 1 1389

1890

2144 1529 1597 1059 1612

1509 1117

10

11

12

13

14

15

16

7 - Informaii i comunicaii 1 - Agricultur, silvicultur i pescuit Agriculture, forestry and fishing Information and communication 2 - Industrie1) 8 - Intermedieri financiare i asigurri Industry 1) Financial intermediations and 3 - Construcii insurance Construction 9 - Tranzacii imobiliare 4 - Comer cu ridicata i cu amnuntul; Real estate activities repararea autovehiculelor i motocicletelor 10 - Activiti profesionale, tiinifice Wholesale and retail; repair of motor i tehnice vehicles and motorcycles Professional, scientific and 5 - Transport i depozitare technical activities Transport and storage 11 - Activiti de servicii administrative 6 - Hoteluri i restaurante i activiti de servicii suport Hotels and restaurants Activities of administrative services and of support services
1)

12 - Administraie public i aprare; asigurri sociale din sistemul public2) Public administration and defence; social insurance of public sector2) 13 - nvmnt Education 14 - Sntate i asisten social Health and social assistance 15 - Activiti de spectacole, culturale i recreative Shows, culture and recreation activities 16 - Alte activiti de servicii Other service activities

Inclusiv producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat i distribuia apei; salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare. / Including electricity, gas, steam and air conditioning production and supply and water supply; sewerage, waste management and decontamination activities. 2) Exclusiv forele armate i personalul asimilat (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I. etc.). / Excluding armed forces and similar staff (Ministry of National Defence, Ministry of Administration and Interior, Romanian Intelligence Service etc.).

139

4.G3
2400 2000 1600

Ctigul salarial nominal mediu brut i net lunar, pe sexe Average gross and net nominal monthly earnings, by sex
lei/salariat / lei/employee

1814 1700

1906 1775

2007 1786 1466 1308

1468 1312 1222 1200 1037 1095 1062 981 922 891 803 796 800 689 400 0 BRUT NET GROSS 2005 BRUT NET GROSS 2006
Brbai Men

1348 1264

1405 1310

BRUT NET GROSS 2007

BRUT NET GROSS 2008


Femei Women

BRUT NET GROSS 2009

BRUT NET GROSS 2010

4.G4

Structura cheltuielilor totale de consum, n anul 2010 Structure of total consumption expenditure, in 2010
Total gospodrii / Total households

Salariai / Employees

25,2%
44,1%

Agricultori / Farmers

30,7%
28,2%
40,6%

13,8%
27,3%

58,9%

31,2%

omeri / Unemployed

Pensionari / Pensioners

26,5%

23,4%

48,5% 25,0%
Cheltuieli pentru produse alimentare Expenditure for food products Cheltuieli pentru mrfuri nealimentare Expenditure for non-food goods Cheltuieli pentru plata serviciilor Expenditure for payment of services

45,3%

31,3%

140

4.G5

Structura cheltuielilor totale ale gospodriilor Structure of total households expenditure


2005 2010

3,6% 12,5% 75,2% 7,3% 15,7%

3,4%

72,1% 7,3%

1,4%

1,5%

Cheltuieli de consum Consumption expenditure Cheltuieli pentru investiii Expenditure for investment

Cheltuieli de producie Production expenditure Impozite, contribuii, cotizaii, taxe Taxes, contributions, dues, fees Alte cheltuieli Other expenditure

4.G6
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Evoluia consumului alimentar mediu zilnic (exprimat n calorii), pe locuitor Evolution of daily average food consumption (expressed in calories), per inhabitant
calorii / calories

3385

3455

3290

3300

3273

3147

1992

1999

1905

1874

1854

1803

928 465

985 471

927 458

969 457

978 441

919 425

2005

2006
Calorii - total Calories - total

2007

2008

2009

2010

Lipide (n echiv. calorii) Fats (in equiv. calories) Proteine (n echiv. calorii) Proteins (in equiv. calories)

Glucide (n echiv. calorii) Carbohydrates (in equiv. calories)

Not: Conform nomenclatorului Eurostat i FAO. / Note: According to the Eurostat and FAO nomenclature.

141

4.1

Veniturile totale ale gospodriilor Total income of households


din care, gospodrii de: of which households of: Salariai / Employees Agricultori Farmers omeri / Unemployed 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 lei, lunar pe o gospodrie lei, monthly per household

Total gospodrii / Total households 2007 2008 2009 2010

Pensionari / Pensioners 2007 2008 2009 2010

Venituri totale

1686,74 2131,67 2315,99 2304,28 2347,16 2852,99 3105,05 3091,09 1281,90 1594,47 1823,04 1672,24 1136,03 1300,62 1609,24 1647,32 1274,07 1704,38 1871,67 1905,44 procente percentage

Total income

Venituri bneti din care: Salarii brute i alte drepturi salariale Venituri din agricultur Venituri din activiti neagricole independente Venituri din prestaii sociale Venituri din proprietate Contravaloarea veniturilor n natur obinute de salariai i beneficiari de prestaii sociale Contravaloarea consumului de produse agricole din resurse proprii

81,1 51,3 2,8 2,8 19,8 0,2

83,1 52,1 2,5 2,9 21,6 0,3

83,7 50,9 2,5 2,8 24,2 0,2

83,9 49,3 2,8 2,7 25,7 0,2

88,8 78,8 0,5 0,7 5,5 0,1

89,6 81,3 0,4 0,8 5,3 0,2

90,1 81,8 0,4 0,6 5,6 0,1

90,4 80,8 0,6 0,6 6,5 0,1

51,6 8,1 20,6 2,8 13,9 0,1

54,0 8,6 22,1 3,1 15,1 0,1

56,6 11,0 23,0 3,2 13,7 **)

56,3 9,0 24,7 3,4 14,3 0,1

79,0 37,1 3,9 3,1 22,1 0,1

80,1 31,1 2,8 3,7 22,6 0,9

82,2 38,7 1,2 3,4 25,9 0,1

81,6 37,0 2,8 3,6 27,1 0,6

75,1 22,3 2,7 1,3 46,0 0,1

78,8 22,2 2,1 1,4 49,5 0,1

79,8 20,8 1,9 1,3 53,6 0,1

80,2 19,5 2,1 1,2 55,2 0,1

3,1

3,1

2,6

1,9

3,3

3,3

2,7

2,0

1,5

1,5

1,2

1,2

3,6

3,3

3,1

2,4

3,1

3,1

2,8

1,9

15,8

13,8

13,7

14,2

7,9

7,1

7,2

7,6

46,9

44,5

42,2

42,5

17,4

16,6

14,7

16,0

21,8

18,1

17,4

17,9

Money income of which: Gross salaries and other salary rights Income from agriculture Income from non-agricultural independent activities Income from social provisions Income from ownership Equivalent value of income in kind obtained by employees and receivers of social provisions Equivalent value of consumption of agricultural products from own resources

4.2

Veniturile totale ale gospodriilor, grupate dup numrul persoanelor din componen, n anul 2010 Total income of households, grouped by number of component persons, in 2010
Total gospodrii Total households Gospodrii cu: Households with: 1 persoan 1 person 2 persoane 2 persons 3 persoane 3 persons 4 persoane 4 persons 5 persoane 5 persons 6 persoane i mai multe 6 persons and more

lei, lunar pe o persoan lei, monthly per person Venituri totale 795,31 1048,84 1039,23 918,45 715,24 595,87 460,51 Total income

procente percentage Venituri bneti din care: Salarii brute i alte drepturi salariale Venituri din agricultur Venituri din activiti neagricole independente Venituri din prestaii sociale Venituri din proprietate Contravaloarea veniturilor n natur obinute de salariai i beneficiari de prestaii sociale Contravaloarea consumului de produse agricole din resurse proprii 83,9 49,3 2,8 2,7 25,7 0,2 1,9 14,2 82,6 25,3 2,2 1,9 48,0 0,3 1,9 15,5 84,2 39,7 2,1 1,5 38,4 0,1 1,7 14,1 87,5 62,0 2,2 2,7 17,3 0,3 1,8 10,7 83,9 59,6 2,9 3,5 14,8 0,1 2,1 14,0 80,2 45,9 4,6 3,4 22,8 0,1 2,1 17,7 75,7 35,5 5,1 4,5 26,7 **) 2,2 22,1 Money income of which: Gross salaries and other salary rights Income from agriculture Income from non-agricultural independent activities Income from social provisions Income from ownership Equivalent value of income in kind obtained by employees and receivers of social provisions Equivalent value of consumption of agricultural products from own resources

142

143

4.3

Veniturile totale ale gospodriilor, pe decile, n anul 2010 (total gospodrii) Total income of households, by decile, in 2010 (total households)
Decila de venit total pe o persoan1) (lei): Decile of total income per person1) (lei): Decila 1 pn la Decile 1 up to 236 Decila 2 Decile 2 236 - 349 Decila 3 Decile 3 349 - 434 Decila 4 Decile 4 434 - 531 Decila 5 Decile 5 531 - 629 Decila 6 Decile 6 629 - 736 Decila 7 Decile 7 736 - 867 Decila 8 Decile 8 867 - 1048 Decila 9 Decile 9 1048 - 1393 Decila 10 peste Decile 10 over 1394

lei, lunar pe o gospodrie lei, monthly per household Venituri totale 1197,39 1501,48 1596,68 1786,93 2006,03 2131,10 2271,19 2611,16 3251,52 4686,94 Total income

procente percentage Venituri bneti din care: Salarii brute i alte drepturi salariale Venituri din agricultur Venituri din activiti neagricole independente Venituri din prestaii sociale Venituri din proprietate Contravaloarea veniturilor n natur obinute de salariai i beneficiari de prestaii sociale Contravaloarea consumului de produse agricole din resurse proprii 53,2 6,0 10,2 5,7 26,9 **) 67,3 19,6 6,3 6,5 29,7 **) 71,3 26,3 4,0 4,5 32,4 **) 77,4 34,3 2,8 3,6 33,0 0,1 81,0 41,1 2,5 2,6 32,0 0,1 84,4 45,0 2,3 2,2 31,8 0,1 87,3 48,9 1,4 2,0 32,0 0,1 89,2 54,8 1,3 1,7 28,9 **) 91,9 66,0 1,3 1,4 20,8 0,1 94,6 74,6 2,2 2,0 12,1 0,5 Money income of which: Gross salaries and other salary rights Income from agriculture Income from non-agricultural independent activities Income from social provisions Income from ownership Equivalent value of income in kind obtained by employees and receivers of social provisions Equivalent value of consumption of agricultural products from own resources

1,7 45,1

1,7 31,0

1,4 27,3

1,8 20,8

1,8 17,2

1,8 13,8

2,1 10,6

2,3 8,5

2,1 6,0

1,8 3,6

1) Intervalele de venit sunt exprimate n preurile lunii ianuarie 2010. / Income intervals are expressed in the prices of January 2010.

4.4
Gospodrii de:

Distribuia gospodriilor i persoanelor din gospodrii, pe decile, n anul 2010 Distribution of households and of persons from households, by decile, in 2010
procente / percentage

Total

Decila 1 pn la Decile 1 up to 236

Decila 2 Decile 2 236 - 349

Decila de venit total pe o persoan1) (lei): Decile of total income per person1) (lei): Decila 3 Decila 4 Decila 5 Decila 6 Decila 7 Decila 8 Decile 3 Decile 4 Decile 5 Decile 6 Decile 7 Decile 8 349 - 434 434 - 531 531 - 629 629 - 736 736 - 867 867 - 1048

Decila 9 Decile 9 1048 - 1393

Decila 10 peste Decile 10 over 1394

Households of:

Total Gospodrii Persoane Salariai Gospodrii Persoane Agricultori Gospodrii Persoane omeri Gospodrii Persoane Pensionari Gospodrii Persoane

100,0 100,0

10,0 14,7

10,0 12,2

10,0 10,2

10,0 10,1

10,0 9,8

10,0 9,2

10,0 8,7

10,0 8,6

10,0 8,7

10,0 7,8

Total Households Persons Employees Households Persons Farmers Households Persons Unemployed Households Persons Pensioners Households Persons

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2,3 3,9 49,7 58,6 26,5 31,0 4,9 8,7

5,2 6,9 18,1 16,7 23,4 24,0 9,4 12,8

6,1 7,7 11,1 9,2 11,8 11,8 12,8 12,9

7,5 9,1 7,0 5,3 11,4 10,5 12,6 12,5

9,2 10,4 4,9 3,7 8,7 8,0 12,2 11,8

10,0 10,8 3,4 2,5 5,6 4,6 12,1 10,7

10,5 10,5 2,2 1,3 4,9 4,0 12,0 10,0

12,4 11,6 1,4 1,1 3,4 2,5 11,2 9,3

16,7 14,3 1,2 0,9 2,5 2,1 7,8 7,0

20,1 14,8 1,0 0,7 1,8 1,5 5,0 4,3

1) Intervalele de venit sunt exprimate n preurile lunii ianuarie 2010. / Income intervals are expressed in the prices of January 2010.

144

145

4.5

Salariile medii brute, realizate pe principalele activiti ale economiei naionale, n luna octombrie 2010 Average gross salaries, by main activity of national economy, obtained in October 2010
Numrul salariailor care au lucrat cel puin 21 zile cu program complet (mii persoane) Number of employees who worked at least 21 days in full time (thou persons) Total din care: femei of which: women 1680 18 434 8 390 16

Activitatea (seciuni CAEN Rev.2) Activity (CANE Rev.2 sections)

Salariul mediu brut realizat (lei/salariat) Average gross salary obtained (lei/employee) Total 1721 1302 1751 3217 1531 3274 Brbai Men 1830 1311 1981 3214 1724 3313 Femei Women 1600 1274 1439 3234 1318 3135

Total salariai / Total employees Agricultur, silvicultur i pescuit Agriculture, forestry and fishing Industria / Industry Industria extractiv Mining and quarrying Industria prelucrtoare / Manufacturing Producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply Distribuia apei; salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare Water supply; sewerage, waste management and decontamination activities Construcii / Construction Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor i motocicletelor Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles Transport i depozitare Transport and storage Hoteluri i restaurante Hotels and restaurants Informaii i comunicaii Information and communication Intermedieri financiare i asigurri Financial intermediation and insurance Tranzacii imobiliare Real estate activities Activiti profesionale, tiinifice i tehnice Professional, scientific and technical activities Activiti de servicii administrative i activiti de servicii suport Activities of administrative services and of support services Administraie public i aprare; asigurri sociale din sistemul public1) Public administration and defence; social insurance of public sector1) nvmnt / Education Sntate i asisten social Health and social assistance Activiti de spectacole, culturale i recreative Shows, culture and recreation activities Alte activiti de servicii Other service activities

3554 76 1024 55 821 73

75

20

1607

1586

1665

264 565

36 272

1517 1490

1482 1583

1739 1390

200 82 82 89 15 84

52 51 33 61 6 38

1973 1044 3541 3887 1676 2602

1972 1127 3808 4529 1743 2627

1974 992 3142 3600 1579 2573

123

37

1175

1103

1339

283

167

1512

1568

1473

351 255 36 25

243 198 21 13

1625 1571 1402 1166

1784 1768 1454 1313

1555 1515 1364 1032

1) Exclusiv forele armate i personalul asimilat (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I. etc.). / Excluding armed forces and similar staff (Ministry of National

Defence, Ministry of Administration and Interior, Romanian Intelligence Service etc.). Sursa: Cercetarea statistic asupra salariilor, n luna octombrie 2010. / Source: Survey on salaries, in October 2010.

146

4.6
Total Pn la 700 701 - 1000 1001 - 1500 1501 - 2000 2001 - 3000 3001 - 4000 4001 - 5000 5001 - 6000 6001 - 7000 7001 - 8000 Peste 8000

Structura salariailor, pe grupe de salarii brute, realizate n luna octombrie 2010 Structure of employees, by gross salary group, obtained in October 2010
procente / percentage

Grupe de salarii brute realizate - lei -

Total 100,0 14,0 25,9 21,9 14,2 13,0 5,2 2,3 1,2 0,7 0,5 1,1

Brbai Men 100,0 12,6 25,0 20,8 14,7 14,1 6,0 2,7 1,4 0,8 0,5 1,4

Femei Women 100,0 15,7 27,0 23,0 13,7 11,8 4,3 1,9 0,9 0,5 0,4 0,8

Gross salary group obtained - lei Total Up to 700 701 - 1000 1001 - 1500 1501 - 2000 2001 - 3000 3001 - 4000 4001 - 5000 5001 - 6000 6001 - 7000 7001 - 8000 Over 8000

Not: Pentru luna octombrie 2010 s-au luat n calcul numai salariaii care au lucrat cel puin 21 zile lucrtoare (cu program complet). Note: For October 2010, there were taken into account only employees who worked at least 21 working days (full time). Sursa: Cercetarea statistic asupra salariilor, n luna octombrie 2010. / Source: Survey on salaries, in October 2010.

4.7

Indicii ctigului salarial real Indices of real earnings


procente / percentage

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1990 100,0 81,5 70,8 58,9 59,1 1991 100,0 86,9 72,3 72,5 1992 100,0 83,2 83,4 1993 100,0 100,3 1994 100,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 66,5 81,6 93,9 112,9 112,5 100,0 72,7 89,3 102,7 123,5 123,1 109,4 100,0 56,2 68,9 79,3 95,4 95,1 84,5 77,2 100,0 58,4 57,0 59,4 71,7 69,9 72,9 82,5 80,5 83,9 99,1 96,7 100,9 98,8 96,4 100,6 87,8 85,7 89,4 80,3 78,3 81,7 104,0 101,4 105,8 100,0 97,5 101,8 100,0 104,3 100,0 62,4 76,6 88,1 105,9 105,6 93,8 85,8 111,0 106,8 109,5 105,0 100,0 63,9 78,4 90,2 108,5 108,1 96,1 87,8 113,7 109,4 112,2 107,5 102,4 100,0 70,8 86,9 100,0 120,2 119,8 106,4 97,3 126,0 121,2 124,3 119,1 113,4 110,8 100,0 78,3 96,0 110,5 132,9 132,5 117,7 107,6 139,3 134,1 137,4 131,7 125,5 122,5 110,5 100,0 89,5 109,8 126,4 151,9 151,4 134,5 123,0 159,3 153,2 157,1 150,5 143,4 140,0 126,3 114,3 100,0 97,4 119,6 137,7 165,5 165,0 146,5 134,0 173,5 166,9 171,1 164,0 156,2 152,5 137,7 124,6 109,0 100,0 111,8 137,3 158,0 189,9 189,3 168,2 153,8 199,1 191,6 196,4 188,2 179,3 175,1 158,0 143,0 125,0 114,7 100,0 130,3 159,9 184,0 221,2 220,5 195,9 179,1 232,0 223,2 228,7 219,2 208,9 204,0 184,1 166,5 145,7 133,7 116,5 100,0 128,3 157,4 181,2 217,8 217,2 192,9 176,4 228,4 219,7 225,2 215,9 205,6 200,8 181,2 163,9 143,4 131,7 114,7 98,5 100,0 123,6 151,7 174,6 209,8 209,2 185,8 169,9 220,0 211,7 217,0 208,0 198,1 193,5 174,6 158,0 138,2 126,8 110,5 94,9 96,3

147

4.8

Ctigul salarial nominal mediu brut i net lunar, pe activiti ale economiei naionale i pe sexe Average gross and net nominal monthly earnings, by activity of national economy and by sex
lei /salariat / lei /employee

Activitatea (seciuni CAEN Rev.2) TOTAL SALARIAI Total economie Agricultur, silvicultur i pescuit Industrie Industrie extractiv Industrie prelucrtoare Producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat Distribuia apei; salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor i motocicletelor Transport i depozitare Hoteluri i restaurante Informaii i comunicaii Intermedieri financiare i asigurri Tranzacii imobiliare Activiti profesionale, tiinifice i tehnice Activiti de servicii administrative i activiti de servicii suport Administraie public i aprare; asigurri sociale din sistemul public1) nvmnt Sntate i asisten social Activiti de spectacole, culturale i recreative Alte activiti de servicii BRBAI Total economie Agricultur, silvicultur i pescuit Industrie Industrie extractiv Industrie prelucrtoare Producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat Distribuia apei; salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor i motocicletelor Transport i depozitare Hoteluri i restaurante

2009 Brut Net Gross Net 1845 1350 1745 3231 1528 1361 1007 1300 2360 1146

2010 Brut Net Gross Net 1902 1389 1890 3388 1675 1391 1024 1388 2435 1237

Activity (CANE Rev.2 sections) TOTAL EMPLOYEES Total economy Agriculture, forestry and fishing Industry Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply Water supply; sewerage, waste management and decontamination activities Construction Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles Transport and storage Hotels and restaurants Information and communication Financial intermediation and insurance Real estate activities Professional, scientific and technical activities Activities of administrative services and of support services Public administration and defence; social 1) insurance of public sector Education Health and social assistance Shows, culture and recreation activities Other service activities MEN Total economy Agriculture, forestry and fishing Industry Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply Water supply; sewerage, waste management and decontamination activities Construction Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles Transport and storage Hotels and restaurants

3539

2573

3708

2671

1659 1441 1418 2068 1066 3360 4304 1623 2569 1166

1241 1069 1047 1518 799 2468 3109 1193 1870 873

1701 1529 1597 2144 1059 3650 4445 1612 2652 1272

1256 1125 1166 1557 786 2687 3200 1182 1915 940

2947 2206 1810 1701 1104 1906 1358 1974 3249 1713

2159 1596 1342 1249 818 1405 1014 1463 2372 1276

2707 1908 1659 1509 1117 2007 1395 2119 3374 1869

1968 1380 1226 1103 824 1466 1029 1549 2427 1373

3609

2621

3754

2700

1673 1402 1573 2098 1148

1253 1041 1158 1537 861

1698 1501 1832 2152 1124

1255 1105 1334 1562 832

1) Exclusiv forele armate i personalul asimilat (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I. etc.). / Excluding armed forces and similar staff (Ministry of National

Defence, Ministry of Administration and Interior, Romanian Intelligence Service etc.). Sursa: Cercetarea statistic privind costul forei de munc - 2010. / Source: Labour cost survey - 2010.

148

4.8

Ctigul salarial nominal mediu brut i net lunar, pe activiti ale economiei naionale i pe sexe - continuare Average gross and net nominal monthly earnings, by activity of national economy and by sex - continued
lei / salariat / lei / employee

Activitatea (seciuni CAEN Rev.2) Informaii i comunicaii Intermedieri financiare i asigurri Tranzacii imobiliare Activiti profesionale, tiinifice i tehnice Activiti de servicii administrative i activiti de servicii suport Administraie public i aprare; asigurri sociale din sistemul public1) nvmnt Sntate i asisten social Activiti de spectacole, culturale i recreative Alte activiti de servicii FEMEI Total economie Agricultur, silvicultur i pescuit Industrie Industrie extractiv Industrie prelucrtoare Producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat Distribuia apei; salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor i motocicletelor Transport i depozitare Hoteluri i restaurante Informaii i comunicaii Intermedieri financiare i asigurri Tranzacii imobiliare Activiti profesionale, tiinifice i tehnice Activiti de servicii administrative i activiti de servicii suport Administraie public i aprare; asigurri sociale din sistemul public1) nvmnt Sntate i asisten social Activiti de spectacole, culturale i recreative Alte activiti de servicii

2009 Brut Net Gross Net 3397 5096 1613 2624 1093 2499 3675 1184 1910 822

2010 Brut Net Gross Net 3842 5348 1647 2710 1182 2834 3844 1206 1957 880

Activity (CANE Rev.2 sections) Information and communication Financial intermediation and insurance Real estate activities Professional, scientific and technical activities Activities of administrative services and of support services Public administration and defence; social 1) insurance of public sector Education Health and social assistance Shows, culture and recreation activities Other service activities WOMEN Total economy Agriculture, forestry and fishing Industry Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply Water supply; sewerage, waste management and decontamination activities Construction Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles Transport and storage Hotels and restaurants Information and communication Financial intermediation and insurance Real estate activities Professional, scientific and technical activities Activities of administrative services and of support services Public administration and defence; social 1) insurance of public sector Education Health and social assistance Shows, culture and recreation activities Other service activities

2791 2417 1994 1751 1308 1775 1324 1436 3135 1320

2059 1754 1486 1285 963 1310 986 1082 2294 1000

2518 2090 1815 1536 1294 1786 1370 1579 3460 1458

1848 1511 1338 1125 951 1308 1010 1170 2480 1085

3326

2425

3560

2576

1624 1719 1269 1986 1019 3301 3934 1636 2508

1209 1267 941 1468 764 2419 2845 1204 1825

1711 1703 1387 2122 1021 3361 4035 1568 2589

1260 1250 1017 1546 759 2465 2907 1154 1869

1331

988

1469

1074

3079 2112 1763 1660 949

2243 1525 1306 1219 709

2864 1823 1619 1487 965

2069 1319 1197 1085 715

1) Exclusiv forele armate i personalul asimilat (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I. etc.). / Excluding armed forces and similar staff (Ministry of National

Defence, Ministry of Administration and Interior, Romanian Intelligence Service etc.). Sursa: Cercetarea statistic privind costul forei de munc - 2010. / Source: Labour cost survey - 2010.

149

4.9
Total

Ctigul salarial nominal mediu brut lunar, pe forme de proprietate, clase de mrime ale ntreprinderilor i pe sexe Average gross nominal monthly earnings, by ownership type, enterprise size class and by sex
lei / salariat / lei / employee

Forma de proprietate Clase de mrime ale ntreprinderilor

Total 2009 2010 1845 1135 1747 2362 2346 1662 2107 2458 1623 1096 1646 2264 1902 1226 1844 2348 2195 1448 1986 2318 1765 1205 1804 2380

Brbai / Men 2009 2010 1906 1183 1792 2514 2552 1805 2132 2723 1696 1145 1720 2360 2007 1272 1924 2559 2451 1568 1998 2650 1852 1249 1908 2490

Femei / Women 2009 2010 1775 1075 1686 2214 2192 1544 2086 2269 1524 1030 1534 2136 1786 1170 1742 2145 2005 1352 1977 2078 1650 1148 1652 2236

Ownership type Enterprise size class Total Under 50 employees 50 - 249 employees 250 employees and over Public ownership
1)

Sub 50 salariai 50 - 249 salariai 250 salariai i peste Proprietate public1) Sub 50 salariai 50 - 249 salariai 250 salariai i peste Proprietate privat2) Sub 50 salariai 50 - 249 salariai 250 salariai i peste

Under 50 employees 50 - 249 employees 250 employees and over Private ownership
2)

Under 50 employees 50 - 249 employees 250 employees and over

1) Include: proprietate integral de stat, proprietate majoritar de stat, proprietate public de interes naional i local. / Includes: entirely 2) Include: proprietate majoritar privat, proprietate integral privat, proprietate cooperatist, proprietate obteasc, proprietate integral

state ownership, state majority ownership, public ownership of national and local interest.

strin. / Includes: private majority ownership, entirely private ownership, co-operative ownership, communal ownership, entirely foreign ownership. Sursa: Cercetarea statistic privind costul forei de munc. / Source: Labour cost survey.

4.10
Total

Ctigul salarial nominal mediu net lunar, pe forme de proprietate, clase de mrime ale ntreprinderilor i pe sexe Average net nominal monthly earnings, by ownership type, enterprise size class and by sex
lei / salariat / lei / employee

Forma de proprietate Clase de mrime ale ntreprinderilor

Total 2009 2010 1361 844 1294 1735 1718 1227 1547 1799 1203 815 1223 1671 1391 903 1354 1711 1599 1066 1450 1686 1294 888 1327 1736

Brbai / Men 2009 2010 1405 879 1326 1847 1872 1331 1568 1996 1254 852 1275 1738 1466 937 1412 1862 1784 1153 1461 1926 1356 920 1401 1813

Femei / Women 2009 2010 1310 800 1251 1626 1604 1142 1529 1658 1132 767 1145 1581 1308 862 1281 1565 1462 997 1441 1513 1212 846 1220 1635

Ownership type Enterprise size class Total Under 50 employees 50 - 249 employees 250 employees and over Public ownership
1)

Sub 50 salariai 50 - 249 salariai 250 salariai i peste Proprietate public1) Sub 50 salariai 50 - 249 salariai 250 salariai i peste Proprietate privat2) Sub 50 salariai 50 - 249 salariai 250 salariai i peste

Under 50 employees 50 - 249 employees 250 employees and over Private ownership
2)

Under 50 employees 50 - 249 employees 250 employees and over

1) Include: proprietate integral de stat, proprietate majoritar de stat, proprietate public de interes naional i local. / Includes: entirely 2) Include: proprietate majoritar privat, proprietate integral privat, proprietate cooperatist, proprietate obteasc, proprietate integral

state ownership, state majority ownership, public ownership of national and local interest.

strin. / Includes: private majority ownership, entirely private ownership, co-operative ownership, communal ownership, entirely foreign ownership. Sursa: Cercetarea statistic privind costul forei de munc. / Source: Labour cost survey.

150

4.11

Ctigul salarial nominal mediu brut i net lunar, pe activiti ale industriei i pe sexe Average gross and net nominal monthly earnings, by activity of industry and by sex
lei / salariat / lei / employee

Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2) TOTAL SALARIAI Total - Industrie Industrie extractiv Extracia crbunelui superior i inferior Extracia petrolului brut i a gazelor naturale Extracia minereurilor metalifere Alte activiti extractive Activiti de servicii anexe extraciei Industrie prelucrtoare Industria alimentar Fabricarea buturilor Fabricarea produselor din tutun Fabricarea produselor textile Fabricarea articolelor de mbrcminte Tbcirea i finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj i marochinrie, harnaamentelor i nclmintei; prepararea i vopsirea blnurilor Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn i plut, cu excepia mobilei; fabricarea articolelor din paie i din alte materiale vegetale mpletite Fabricarea hrtiei i a produselor din hrtie Tiprirea i reproducerea pe supori a nregistrrilor Fabricarea produselor de cocserie i a produselor obinute din prelucrarea ieiului Fabricarea substanelor i a produselor chimice Fabricarea produselor farmaceutice de baz i a preparatelor farmaceutice Fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Industria metalurgic Industria construciilor metalice i a produselor din metal, exclusiv maini, utilaje i instalaii Fabricarea calculatoarelor i a produselor electronice i optice Fabricarea echipamentelor electrice Fabricarea de maini, utilaje i echipamente n.c.a. Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor i semiremorcilor Fabricarea altor mijloace de transport Fabricarea de mobil Alte activiti industriale n.c.a. Repararea, ntreinerea i instalarea mainilor i echipamentelor Producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat

2009 Brut Net Gross Net

2010 Brut Net Gross Net

Activity (CANE Rev.2 divisions) TOTAL EMPLOYEES

1745 1300 3231 2360 3222 2347 4011 2322 1679 3190 2934 1698 1234 2318

1890 1388 3388 2435 3268 2383 4045 2749 1825 3626 2862 1985 1335 2629

Total - Industry Mining and quarrying Mining of coal and lignite Extraction of crude petroleum and natural gas Mining of metal ores Other mining and quarrying Mining support service activities Manufacturing Manufacture of food products Manufacture of beverages Manufacture of tobacco products Manufacture of textiles Manufacture of wearing apparel Tanning and dressing of leather; manufacture of travel and leather goods, harness and footwear preparation and dyeing of furs Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials Manufacture of paper and paper products Printing and reproduction of recorded media Manufacture of coke and refined petroleum products Manufacture of chemicals and chemical products Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations Manufacture of rubber and plastic products Manufacture of other non-metallic mineral products Manufacture of basic metals Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment Manufacture of computers, electronic and optical products Manufacture of electrical equipment Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers Manufacture of other transport equipment Manufacture of furniture Other manufacturing activities n.e.c. Repair, maintenance and installation of machinery and equipment Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply

1528 1146 1265 948 2054 1505 3999 2852 1288 979 999 773

1675 1237 1277 948 2341 1707 4484 3224 1416 1057 1129 858

1113

857

1188

894

1009

764

1086

811

1619 1201 1537 1152 3482 2553 2283 1680 2839 2067 1529 1139 1891 1397 2169 1613 1556 1162 2009 1507 1688 1263 1853 1381 1865 1405 2287 1689 1180 897 1327 1000 1992 1474

1738 1283 1751 1283 4161 2973 2315 1705 3030 2187 1713 1263 2068 1513 2367 1726 1690 1245 2185 1605 1953 1438 1940 1417 2145 1574 2483 1823 1209 905 1285 963 2126 1558

3539 2573

3708 2671

Sursa: Cercetarea statistic privind costul forei de munc. / Source: Labour cost survey.

151

4.11

Ctigul salarial nominal mediu brut i net lunar, pe activiti ale industriei i pe sexe - continuare Average gross and net nominal monthly earnings, by activity of industry and by sex - continued
lei / salariat / lei / employee

Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2) Distribuia apei; salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare Captarea, tratarea i distribuia apei Colectarea i epurarea apelor uzate Colectarea, tratarea i eliminarea deeurilor; activiti de recuperare a materialelor reciclabile; activiti i servicii de decontaminare BRBAI Total - Industrie Industrie extractiv Extracia crbunelui superior i inferior Extracia petrolului brut i a gazelor naturale Extracia minereurilor metalifere Alte activiti extractive Activiti de servicii anexe extraciei Industrie prelucrtoare Industria alimentar Fabricarea buturilor Fabricarea produselor din tutun Fabricarea produselor textile Fabricarea articolelor de mbrcminte Tbcirea i finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj i marochinrie, harnaamentelor i nclmintei; prepararea i vopsirea blnurilor Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn i plut, cu excepia mobilei; fabricarea articolelor din paie i din alte materiale vegetale mpletite Fabricarea hrtiei i a produselor din hrtie Tiprirea i reproducerea pe supori a nregistrrilor Fabricarea produselor de cocserie i a produselor obinute din prelucrarea ieiului Fabricarea substanelor i a produselor chimice Fabricarea produselor farmaceutice de baz i a preparatelor farmaceutice Fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Industria metalurgic Industria construciilor metalice i a produselor din metal, exclusiv maini, utilaje i instalaii Fabricarea calculatoarelor i a produselor electronice i optice Fabricarea echipamentelor electrice Fabricarea de maini, utilaje i echipamente n.c.a.

2009 Brut Net Gross Net

2010 Brut Net Gross Net

Activity (CANE Rev.2 divisions) Water supply; sewerage, waste management and decontamination activities Water catchment, treatment and distribution Used water collection and purification Waste collection, purification and disposal; activities of recycling materials recovery; activities and services of decontamination MEN

1659 1241 1985 1482 1868 1393

1701 1256 2095 1538 2035 1512

1395 1046

1357 1008

1974 1463 3249 2372 3330 2423 3974 2330 1646 3213 1354 2103 4287 1415 1106 2908 1705 1209 2336 1012 1537 3055 1071 848

2119 1549 3374 2427 3380 2462 3925 2788 1780 3649 1357 2433 4809 1483 1263 2778 2014 1304 2646 1005 1769 3454 1107 953

Total - Industry Mining and quarrying Mining of coal and lignite Extraction of crude petroleum and natural gas Mining of metal ores Other mining and quarrying Mining support service activities Manufacturing Manufacture of food products Manufacture of beverages Manufacture of tobacco products Manufacture of textiles Manufacture of wearing apparel Tanning and dressing of leather; manufacture of travel and leather goods, harness and footwear preparation and dyeing of furs Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials Manufacture of paper and paper products Printing and reproduction of recorded media Manufacture of coke and refined petroleum products Manufacture of chemicals and chemical products Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations Manufacture of rubber and plastic products Manufacture of other non-metallic mineral products Manufacture of basic metals Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment Manufacture of computers, electronic and optical products Manufacture of electrical equipment Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

1713 1276

1869 1373

1197

920

1309

978

1007

761

1075

802

1842 1361 1610 1206 3427 2508 2303 1696 3186 2317 1574 1168 1928 1422 2205 1640 1570 1172 2282 1698 1904 1417 1877 1396

1972 1453 1903 1389 4229 3027 2382 1754 3276 2357 1757 1291 2090 1528 2411 1759 1706 1257 2313 1692 2179 1596 1982 1446

Sursa: Cercetarea statistic privind costul forei de munc. / Source: Labour cost survey.

152

4.11

Ctigul salarial nominal mediu brut i net lunar, pe activiti ale industriei i pe sexe - continuare Average gross and net nominal monthly earnings, by activity of industry and by sex - continued
lei / salariat / lei / employee

Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2) Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor i semiremorcilor Fabricarea altor mijloace de transport Fabricarea de mobil Alte activiti industriale n.c.a. Repararea, ntreinerea i instalarea mainilor i echipamentelor Producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat Distribuia apei; salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare Captarea, tratarea i distribuia apei Colectarea i epurarea apelor uzate Colectarea, tratarea i eliminarea deeurilor; activiti de recuperare a materialelor reciclabile; activiti i servicii de decontaminare FEMEI Total - Industrie Industrie extractiv Extracia crbunelui superior i inferior Extracia petrolului brut i a gazelor naturale Extracia minereurilor metalifere Alte activiti extractive Activiti de servicii anexe extraciei Industrie prelucrtoare Industria alimentar Fabricarea buturilor Fabricarea produselor din tutun Fabricarea produselor textile Fabricarea articolelor de mbrcminte Tbcirea i finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj i marochinrie, harnaamentelor i nclmintei; prepararea i vopsirea blnurilor Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn i plut, cu excepia mobilei; fabricarea articolelor din paie i din alte materiale vegetale mpletite Fabricarea hrtiei i a produselor din hrtie Tiprirea i reproducerea pe supori a nregistrrilor Fabricarea produselor de cocserie i a produselor obinute din prelucrarea ieiului Fabricarea substanelor i a produselor chimice Fabricarea produselor farmaceutice de baz i a preparatelor farmaceutice Fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice

2009 Brut Net Gross Net 2099 1571 2307 1700 1197 907 1448 1085 2003 1482

2010 Brut Net Gross Net 2424 1768 2500 1836 1217 910 1371 1022 2149 1575

Activity (CANE Rev.2 divisions) Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers Manufacture of other transport equipment Manufacture of furniture Other manufacturing activities n.e.c. Repair, maintenance and installation of machinery and equipment Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply Water supply; sewerage, waste management and decontamination activities Water catchment, treatment and distribution Used water collection and purification Waste collection, purification and disposal; activities of recycling materials recovery; activities and services of decontamination WOMEN

3609 2621

3754 2700

1673 1253 1984 1486 1886 1410

1698 1255 2067 1519 2062 1537

1417 1062

1377 1023

1436 1082 3135 2294 2496 1838 4184 2294 1857 3014 3057 1669 1363 2188

1579 1170 3460 2480 2534 1866 4572 2603 2068 3468 3233 1879 1500 2515

Total - Industry Mining and quarrying Mining of coal and lignite Extraction of crude petroleum and natural gas Mining of metal ores Other mining and quarrying Mining support service activities Manufacturing Manufacture of food products Manufacture of beverages Manufacture of tobacco products Manufacture of textiles Manufacture of wearing apparel Tanning and dressing of leather; manufacture of travel and leather goods, harness and footwear preparation and dyeing of furs Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials Manufacture of paper and paper products Printing and reproduction of recorded media Manufacture of coke and refined petroleum products Manufacture of chemicals and chemical products Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations Manufacture of rubber and plastic products

1320 1000 1186 890 1955 1441 3122 2234 1239 944 981 759

1458 1085 1207 899 2151 1576 3414 2465 1391 1038 1109 844

1084

835

1145

864

1014

773

1121

840

1374 1025 1460 1095 3620 2668 2240 1644 2635 1920 1443 1082

1450 1075 1601 1178 4009 2849 2170 1598 2878 2081 1634 1212

Sursa: Cercetarea statistic privind costul forei de munc. / Source: Labour cost survey.

153

4.11

Ctigul salarial nominal mediu brut i net lunar, pe activiti ale industriei i pe sexe - continuare Average gross and net nominal monthly earnings, by activity of industry and by sex - continued
lei / salariat / lei / employee

Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2) Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Industria metalurgic Industria construciilor metalice i a produselor din metal, exclusiv maini, utilaje i instalaii Fabricarea calculatoarelor i a produselor electronice i optice Fabricarea echipamentelor electrice Fabricarea de maini, utilaje i echipamente n.c.a. Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor i semiremorcilor Fabricarea altor mijloace de transport Fabricarea de mobil Alte activiti industriale n.c.a. Repararea, ntreinerea i instalarea mainilor i echipamentelor Producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat Distribuia apei; salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare Captarea, tratarea i distribuia apei Colectarea i epurarea apelor uzate Colectarea, tratarea i eliminarea deeurilor; activiti de recuperare a materialelor reciclabile; activiti i servicii de decontaminare

2009 Brut Net Gross Net 1798 1336 2020 1500

2010 Brut Net Gross Net 2010 1472 2197 1597

Activity (CANE Rev.2 divisions) Manufacture of other non-metallic mineral products Manufacture of basic metals Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment Manufacture of computers, electronic and optical products Manufacture of electrical equipment Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers Manufacture of other transport equipment Manufacture of furniture Other manufacturing activities n.e.c. Repair, maintenance and installation of machinery and equipment Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply Water supply; sewerage, waste management and decontamination activities Water catchment, treatment and distribution Used water collection and purification Waste collection, purification and disposal; activities of recycling materials recovery; activities and services of decontamination

1501 1126 1773 1341 1451 1094 1761 1320 1664 1261 2191 1635 1152 880 1235 936 1923 1429

1631 1201 2075 1529 1689 1254 1790 1315 1892 1399 2404 1765 1194 896 1221 919 1977 1452

3326 2425

3560 2576

1624 1209 1989 1473 1793 1320

1711 1260 2166 1586 1923 1409

1340 1005

1299

966

Sursa: Cercetarea statistic privind costul forei de munc. / Source: Labour cost survey.

154

4.12

Indicii trimestriali ai costului forei de munc, pe activiti ale economiei naionale, n anul 2010 Quarterly labour cost indices, by activity of national economy, in 2010
Serie brut (neajustat) Unadjusted series
%, fa de acelai trimestru din anul precedent % as against the same quarter of previous year

Activitatea (seciuni CAEN Rev.2)

Trim.I Q.I

Trim.II Q.II

Trim.III Q.III

Trim.IV Q.IV

Activity (CANE Rev.2 sections)

Costul total al forei de munc Total labour cost Total industrie, construcii i servicii Industrie extractiv Industrie prelucrtoare Producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat Distribuia apei; salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor i motocicletelor Transport i depozitare Hoteluri i restaurante Informaii i comunicaii Intermedieri financiare i asigurri Tranzacii imobiliare Activiti profesionale, tiinifice i tehnice Activiti de servicii administrative i activiti de servicii suport Administraie public i aprare; asigurri sociale din sistemul public1) nvmnt Sntate i asisten social Activiti de spectacole, culturale i recreative Alte activiti de servicii 104,36 106,73 107,04 112,70 107,97 105,51 103,46 104,87 106,88 111,71 111,02 107,36 102,44 107,18 99,47 94,23 101,64 99,20 109,75 102,33 98,20 105,01 107,73 104,55 101,13 102,53 106,28 104,54 111,19 100,74 110,19 102,19 105,81 99,55 95,38 97,96 95,24 105,81 98,36 92,90 107,42 104,66 105,46 100,40 105,27 105,32 101,37 117,89 107,27 103,40 103,80 104,93 80,52 77,16 81,05 82,80 105,51 98,36 94,08 107,44 100,97 108,33 99,96 105,18 103,47 107,40 113,24 102,43 101,47 101,52 105,92 81,58 77,58 82,77 81,28 105,20 Total industry, construction and services Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply Water supply; sewerage, waste management and decontamination activities Construction Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles Transport and storage Hotels and restaurants Information and communication Financial intermediation and insurance Real estate activities Professional, scientific and technical activities Activities of administrative services and of support services Public administration and defence; 1) social insurance of public sector Education Health and social assistance Shows, culture and recreation activities Other service activities

Cheltuieli directe cu fora de munc (salariale) Labour direct expenditure (salary) Total industrie, construcii i servicii Industrie extractiv Industrie prelucrtoare Producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat Distribuia apei; salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor i motocicletelor Transport i depozitare Hoteluri i restaurante Informaii i comunicaii Intermedieri financiare i asigurri Tranzacii imobiliare Activiti profesionale, tiinifice i tehnice Activiti de servicii administrative i activiti de servicii suport Administraie public i aprare; asigurri sociale din sistemul public1) 104,67 117,80 107,71 112,68 108,15 106,12 103,52 104,96 106,98 112,80 110,93 107,09 102,63 106,81 98,50 102,71 108,38 105,67 107,71 104,73 101,72 102,59 106,37 104,64 112,28 100,66 109,92 102,38 105,45 98,59 98,79 102,53 108,10 104,64 105,64 100,98 105,33 105,41 101,47 119,04 107,18 103,14 103,99 104,56 79,74 98,75 103,83 108,12 100,95 108,51 100,54 105,24 103,57 107,51 114,35 102,35 101,21 101,71 105,56 80,79 Total industry, construction and services Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply Water supply; sewerage, waste management and decontamination activities Construction Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles Transport and storage Hotels and restaurants Information and communication Financial intermediation and insurance Real estate activities Professional, scientific and technical activities Activities of administrative services and of support services Public administration and defence; 1) social insurance of public sector

1) Exclusiv forele armate i personalul asimilat (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I. etc.). / Excluding armed forces and similar staff (Ministry of National

Defence, Ministry of Administration and Interior, Romanian Intelligence Service etc.).

155

4.12

Indicii trimestriali ai costului forei de munc, pe activiti ale economiei naionale, n anul 2010 - continuare Quarterly labour cost indices, by activity of national economy, in 2010 - continued
Serie brut (neajustat) Unadjusted series
%, fa de acelai trimestru din anul precedent % as against the same quarter of previous year

Activitatea (seciuni CAEN Rev.2)

Trim.I Q.I

Trim.II Q.II

Trim.III Q.III

Trim.IV Q.IV

Activity (CANE Rev.2 sections)

Cheltuieli directe cu fora de munc (salariale) Labour direct expenditure (salary) nvmnt Sntate i asisten social Activiti de spectacole, culturale i recreative Alte activiti de servicii 94,33 100,68 98,70 109,46 95,48 97,03 94,76 105,54 77,24 80,29 82,39 105,23 77,67 81,99 80,87 104,93 Education Health and social assistance Shows, culture and recreation activities Other service activities

Cheltuieli indirecte cu fora de munc (non-salariale) Labour indirect expenditure (non - salary) Total industrie, construcii i servicii Industrie extractiv Industrie prelucrtoare Producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat Distribuia apei; salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor i motocicletelor Transport i depozitare Hoteluri i restaurante Informaii i comunicaii Intermedieri financiare i asigurri Tranzacii imobiliare Activiti profesionale, tiinifice i tehnice Activiti de servicii administrative i activiti de servicii suport Administraie public i aprare; asigurri sociale din sistemul public1) nvmnt Sntate i asisten social Activiti de spectacole, culturale i recreative Alte activiti de servicii 103,28 84,22 104,73 101,02 77,49 102,74 96,89 73,30 105,11 97,00 74,23 105,13 Total industry, construction and services Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply Water supply; sewerage, waste management and decontamination activities Construction Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles Transport and storage Hotels and restaurants Information and communication Financial intermediation and insurance Real estate activities Professional, scientific and technical activities Activities of administrative services and of support services Public administration and defence; 1) social insurance of public sector Education Health and social assistance Shows, culture and recreation activities Other service activities

112,76

107,78

104,72

101,02

107,31 103,40 103,25 104,54 106,49 107,97 111,34 108,35 101,78 108,52 103,04 93,87 104,99 101,00 110,77

103,92 99,11 102,32 105,94 104,16 107,47 101,03 111,21 101,53 107,13 103,13 95,02 101,19 96,96 106,80

104,83 98,39 105,06 104,99 101,00 113,94 107,58 104,35 103,13 106,24 83,42 76,87 83,72 84,30 106,49

107,67 97,96 104,97 103,15 107,01 109,45 102,73 102,40 100,87 107,24 84,51 77,29 85,50 82,75 106,19

1) Exclusiv forele armate i personalul asimilat (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I. etc.). / Excluding armed forces and similar staff (Ministry of National

Defence, Ministry of Administration and Interior, Romanian Intelligence Service etc.).

156

4.12

Indicii trimestriali ai costului forei de munc, pe activiti ale economiei naionale, n anul 2010 - continuare Quarterly labour cost indices, by activity of national economy, in 2010 - continued
Serie ajustat dup efectul zilelor lucrtoare2) Working days adjusted series2)
%, fa de acelai trimestru din anul precedent % as against the same quarter of previous year

Activitatea (seciuni CAEN Rev.2)

Trim.I Q.I

Trim.II Q.II

Trim.III Q.III

Trim.IV Q.IV

Activity (CANE Rev.2 sections)

Costul total al forei de munc Total labour cost Total industrie, construcii i servicii Industrie extractiv Industrie prelucrtoare Producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat Distribuia apei; salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor i motocicletelor Transport i depozitare Hoteluri i restaurante Informaii i comunicaii Intermedieri financiare i asigurri Tranzacii imobiliare Activiti profesionale, tiinifice i tehnice Activiti de servicii administrative i activiti de servicii suport Administraie public i aprare; asigurri sociale din sistemul public1) nvmnt Sntate i asisten social Activiti de spectacole, culturale i recreative Alte activiti de servicii 104,35 106,73 107,04 112,70 108,00 105,48 103,46 104,84 106,88 111,71 111,02 107,36 102,44 107,18 99,47 94,23 101,64 99,28 109,12 102,33 98,20 105,01 107,73 104,55 101,13 102,53 106,28 104,54 111,19 100,74 110,20 102,19 105,81 99,55 95,38 97,96 95,24 105,81 98,37 92,90 107,42 104,66 105,43 100,41 105,27 105,34 101,37 117,89 107,27 103,40 103,80 104,93 80,52 77,16 81,06 82,75 106,11 98,36 94,08 107,44 100,97 108,36 99,97 105,18 103,49 107,40 113,24 102,43 101,47 101,52 105,92 81,58 77,58 82,76 81,32 104,60 Total industry, construction and services Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply Water supply; sewerage, waste management and decontamination activities Construction Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles Transport and storage Hotels and restaurants Information and communication Financial intermediation and insurance Real estate activities Professional, scientific and technical activities Activities of administrative services and of support services Public administration and defence; 1) social insurance of public sector Education Health and social assistance Shows, culture and recreation activities Other service activities

Cheltuieli directe cu fora de munc (salariale) Labour direct expenditure (salary) Total industrie, construcii i servicii Industrie extractiv Industrie prelucrtoare Producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat Distribuia apei; salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor i motocicletelor Transport i depozitare Hoteluri i restaurante Informaii i comunicaii Intermedieri financiare i asigurri Tranzacii imobiliare Activiti profesionale, tiinifice i tehnice Activiti de servicii administrative i activiti de servicii suport Administraie public i aprare; asigurri sociale din sistemul public1) 104,66 117,80 107,71 112,68 108,18 106,09 103,52 104,93 106,98 112,80 110,93 107,09 102,63 106,81 98,50 102,71 108,38 105,67 107,71 104,73 101,72 102,59 106,37 104,64 112,28 100,66 109,92 102,38 105,44 98,59 98,80 102,53 108,10 104,64 105,61 100,99 105,33 105,44 101,47 119,04 107,18 103,14 103,99 104,56 79,74 98,76 103,83 108,12 100,95 108,54 100,55 105,24 103,59 107,51 114,35 102,35 101,21 101,71 105,55 80,79 Total industry, construction and services Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply Water supply; sewerage, waste management and decontamination activities Construction Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles Transport and storage Hotels and restaurants Information and communication Financial intermediation and insurance Real estate activities Professional, scientific and technical activities Activities of administrative services and of support services Public administration and defence; 1) social insurance of public sector

1) Exclusiv forele armate i personalul asimilat (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I. etc.). / Excluding armed forces and similar staff (Ministry of National 2) Date provizorii. / Provisional data.

Defence, Ministry of Administration and Interior, Romanian Intelligence Service etc.).

157

4.12

Indicii trimestriali ai costului forei de munc, pe activiti ale economiei naionale, n anul 2010 - continuare Quarterly labour cost indices, by activity of national economy, in 2010 - continued
Serie ajustat dup efectul zilelor lucrtoare2) Working days adjusted series2)
%, fa de acelai trimestru din anul precedent % as against the same quarter of previous year

Activitatea (seciuni CAEN Rev.2)

Trim.I Q.I

Trim.II Q.II

Trim.III Q.III

Trim.IV Q.IV

Activity (CANE Rev.2 sections)

Cheltuieli directe cu fora de munc (salariale) Labour direct expenditure (salary) nvmnt Sntate i asisten social Activiti de spectacole, culturale i recreative Alte activiti de servicii 94,33 100,68 98,78 108,84 95,48 97,03 94,76 105,54 77,24 80,29 82,33 105,83 77,67 81,98 80,91 104,33 Education Health and social assistance Shows, culture and recreation activities Other service activities

Cheltuieli indirecte cu fora de munc (non-salariale) Labour indirect expenditure (non - salary) Total industrie, construcii i servicii Industrie extractiv Industrie prelucrtoare Producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat Distribuia apei; salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor i motocicletelor Transport i depozitare Hoteluri i restaurante Informaii i comunicaii Intermedieri financiare i asigurri Tranzacii imobiliare Activiti profesionale, tiinifice i tehnice Activiti de servicii administrative i activiti de servicii suport Administraie public i aprare; asigurri sociale din sistemul public1) nvmnt Sntate i asisten social Activiti de spectacole, culturale i recreative Alte activiti de servicii 103,28 84,22 104,73 101,02 77,49 102,74 96,90 73,30 105,11 97,00 74,23 105,13 Total industry, construction and services Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply Water supply; sewerage, waste management and decontamination activities Construction Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles Transport and storage Hotels and restaurants Information and communication Financial intermediation and insurance Real estate activities Professional, scientific and technical activities Activities of administrative services and of support services Public administration and defence; 1) social insurance of public sector Education Health and social assistance Shows, culture and recreation activities Other service activities

112,76

107,79

104,71

101,02

107,35 103,37 103,25 104,51 106,49 107,97 111,34 108,35 101,79 108,52 103,04 93,87 104,99 101,07 110,14

103,92 99,11 102,32 105,94 104,16 107,47 101,03 111,21 101,53 107,13 103,13 95,02 101,19 96,96 106,80

104,79 98,40 105,06 105,01 101,00 113,94 107,58 104,35 103,13 106,23 83,42 76,87 83,73 84,24 107,10

107,71 97,97 104,97 103,17 107,01 109,45 102,73 102,40 100,87 107,24 84,51 77,29 85,49 82,79 105,58

1) Exclusiv forele armate i personalul asimilat (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I. etc.). / Excluding armed forces and similar staff (Ministry of National 2) Date provizorii. / Provisional data.

Defence, Ministry of Administration and Interior, Romanian Intelligence Service etc.).

158

4.12

Indicii trimestriali ai costului forei de munc, pe activiti ale economiei naionale, n anul 2010 - continuare Quarterly labour cost indices, by activity of national economy, in 2010 - continued
Serie ajustat dup efectul zilelor lucrtoare i sezonier2) Working days and seasonally adjusted series2)
%, fa de acelai trimestru din anul precedent % as against the same quarter of previous year

Activitatea (seciuni CAEN Rev.2)

Trim.I Q.I

Trim.II Q.II

Trim.III Q.III

Trim.IV Q.IV

Activity (CANE Rev.2 sections)

Costul total al forei de munc Total labour cost Total industrie, construcii i servicii Industrie extractiv Industrie prelucrtoare Producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat Distribuia apei; salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor i motocicletelor Transport i depozitare Hoteluri i restaurante Informaii i comunicaii Intermedieri financiare i asigurri Tranzacii imobiliare Activiti profesionale, tiinifice i tehnice Activiti de servicii administrative i activiti de servicii suport Administraie public i aprare; asigurri sociale din sistemul public1) nvmnt Sntate i asisten social Activiti de spectacole, culturale i recreative Alte activiti de servicii 103,15 105,69 107,66 110,33 106,97 102,89 103,03 104,77 106,88 111,41 107,44 108,38 102,66 104,76 94,08 93,44 99,27 99,27 107,72 101,59 98,36 105,61 109,04 105,04 101,61 102,86 106,45 104,50 110,86 103,99 109,69 102,76 106,28 92,06 90,50 97,80 95,23 104,85 98,38 93,05 106,80 103,82 106,16 101,23 104,57 104,90 101,32 116,50 104,83 103,13 103,26 106,30 84,62 78,98 79,71 82,76 106,41 98,52 94,40 106,96 101,61 106,90 100,20 105,82 103,80 107,48 113,74 102,86 102,52 101,83 104,52 83,39 78,48 84,97 81,34 106,39 Total industry, construction and services Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply Water supply; sewerage, waste management and decontamination activities Construction Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles Transport and storage Hotels and restaurants Information and communication Financial intermediation and insurance Real estate activities Professional, scientific and technical activities Activities of administrative services and of support services Public administration and defence; 1) social insurance of public sector Education Health and social assistance Shows, culture and recreation activities Other service activities

Cheltuieli directe cu fora de munc (salariale) Labour direct expenditure (salary) Total industrie, construcii i servicii Industrie extractiv Industrie prelucrtoare Producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat Distribuia apei; salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor i motocicletelor Transport i depozitare Hoteluri i restaurante Informaii i comunicaii Intermedieri financiare i asigurri Tranzacii imobiliare Activiti profesionale, tiinifice i tehnice Activiti de servicii administrative i activiti de servicii suport Administraie public i aprare; asigurri sociale din sistemul public1) 103,49 116,64 108,34 110,31 107,15 103,48 103,09 104,86 106,99 112,49 107,34 108,10 102,85 104,40 93,17 101,96 108,56 106,28 109,02 105,22 102,20 102,92 106,55 104,61 111,94 103,90 109,42 102,95 105,92 91,17 98,78 102,69 107,47 103,80 106,34 101,81 104,63 104,99 101,42 117,64 104,74 102,87 103,45 105,93 83,80 98,91 104,19 107,63 101,59 107,08 100,78 105,88 103,89 107,59 114,85 102,77 102,26 102,02 104,16 82,58 Total industry, construction and services Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply Water supply; sewerage, waste management and decontamination activities Construction Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles Transport and storage Hotels and restaurants Information and communication Financial intermediation and insurance Real estate activities Professional, scientific and technical activities Activities of administrative services and of support services Public administration and defence; 1) social insurance of public sector

1) Exclusiv forele armate i personalul asimilat (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I. etc.). / Excluding armed forces and similar staff (Ministry of National 2) Date provizorii. / Provisional data.

Defence, Ministry of Administration and Interior, Romanian Intelligence Service etc.).

159

4.12

Indicii trimestriali ai costului forei de munc, pe activiti ale economiei naionale, n anul 2010 - continuare Quarterly labour cost indices, by activity of national economy, in 2010 - continued
Serie ajustat dup efectul zilelor lucrtoare i sezonier2) Working days and seasonally adjusted series2)
%, fa de acelai trimestru din anul precedent % as against the same quarter of previous year

Activitatea (seciuni CAEN Rev.2)

Trim.I Q.I

Trim.II Q.II

Trim.III Q.III

Trim.IV Q.IV

Activity (CANE Rev.2 sections)

Cheltuieli directe cu fora de munc (salariale) Labour direct expenditure (salary) nvmnt Sntate i asisten social Activiti de spectacole, culturale i recreative Alte activiti de servicii 93,54 98,34 98,77 107,44 90,59 96,87 94,75 104,58 79,06 78,96 82,34 106,14 78,56 84,17 80,93 106,12 Education Health and social assistance Shows, culture and recreation activities Other service activities

Cheltuieli indirecte cu fora de munc (non-salariale) Labour indirect expenditure (non - salary) Total industrie, construcii i servicii Industrie extractiv Industrie prelucrtoare Producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat Distribuia apei; salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor i motocicletelor Transport i depozitare Hoteluri i restaurante Informaii i comunicaii Intermedieri financiare i asigurri Tranzacii imobiliare Activiti profesionale, tiinifice i tehnice Activiti de servicii administrative i activiti de servicii suport Administraie public i aprare; asigurri sociale din sistemul public1) nvmnt Sntate i asisten social Activiti de spectacole, culturale i recreative Alte activiti de servicii 101,98 83,39 105,34 100,32 77,61 103,33 97,03 73,42 104,50 97,17 74,49 104,65 Total industry, construction and services Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply Water supply; sewerage, waste management and decontamination activities Construction Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles Transport and storage Hotels and restaurants Information and communication Financial intermediation and insurance Real estate activities Professional, scientific and technical activities Activities of administrative services and of support services Public administration and defence; 1) social insurance of public sector Education Health and social assistance Shows, culture and recreation activities Other service activities

110,39

109,10

103,88

101,66

106,33 100,83 102,82 104,44 106,49 107,68 107,74 109,38 102,00 106,07 97,46 93,09 102,54 101,07 108,72

104,41 99,57 102,65 106,12 104,12 107,15 104,28 110,70 102,10 107,61 95,37 90,15 101,01 96,95 105,83

105,52 99,21 104,36 104,57 100,95 112,60 105,13 104,07 102,60 107,62 87,66 78,68 82,34 84,26 107,41

106,25 98,20 105,60 103,48 107,09 109,93 103,15 103,47 101,18 105,82 86,38 78,18 87,77 82,81 107,39

1) Exclusiv forele armate i personalul asimilat (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I. etc.). / Excluding armed forces and similar staff (Ministry of National 2) Date provizorii. / Provisional data.

Defence, Ministry of Administration and Interior, Romanian Intelligence Service etc.).

160

4.13

Indicatori structurali din statisticile ctigurilor salariale i costului forei de munc Structural indicators of earnings and labour cost statistics
procente / percentage

Indicatori structurali Disparitatea salarial de gen2) Sarcina fiscal asupra costului forei de munc3) Capcana omajului3) pentru urmtoarele cazuri: - fr rencadrare n munc pe durata perioadei de omaj4) - cu rencadrare n munc dup 2 luni de omaj5) Capcana salariului pentru urmtoarele cazuri: - persoan necstorit, fr copii - cuplu cstorit, cu doi copii, din care un singur printe lucreaz Sarcina fiscal asupra ctigului disponibil3) pentru urmtoarele cazuri: - persoan necstorit, fr copii, care realizeaz 67% din ctigul salarial mediu brut al AW - persoan necstorit, fr copii, care realizeaz 100% din ctigul salarial mediu brut al AW - persoan necstorit, fr copii, care realizeaz 167% din ctigul salarial mediu brut al AW - persoan necstorit, fr copii, care realizeaz 50% din ctigul salarial mediu brut al AW - persoan necstorit, fr copii, care realizeaz 80% din ctigul salarial mediu brut al AW - persoan necstorit, fr copii, care realizeaz 125% din ctigul salarial mediu brut al AW - persoan necstorit, cu 2 copii, care realizeaz 67% din ctigul salarial mediu brut al AW - cuplu cstorit, cu 2 copii, un singur printe lucreaz i realizeaz 100% din ctigul salarial mediu brut al AW - cuplu cstorit, cu 2 copii, ambii prini lucreaz, unul realizeaz 100%, iar cellalt 33% din ctigul salarial mediu brut al AW - cuplu cstorit, cu 2 copii, ambii prini lucreaz, fiecare realizeaz 100% din ctigul salarial mediu brut al AW - cuplu cstorit, cu 2 copii, ambii prini lucreaz, unul realizeaz 100%, iar cellalt 67% din ctigul salarial mediu brut al AW - cuplu cstorit, fr copii, ambii soi lucreaz, unul realizeaz 100%, iar cellalt 33% din ctigul salarial mediu brut al AW - cuplu cstorit, fr copii, ambii soi lucreaz, fiecare realizeaz 100% din ctigul salarial mediu brut al AW mic3)

20081) 2009 7,8 41,0 8,4 43,1

2010 Structural Indicators 12,6 Gender pay gap 3) 43,3 Tax wedge on labour cost 3) Unemployment trap for the following cases: 70,6 - without rehiring during 4) unemployment period 5) 59,7 - with rehiring after two unemployment months Low wage trap for the following cases: 30,6 - single person, without children - one-earner couple 31,0 with two children Tax wedge on disposable earnings 3) (net earnings) for the following cases: - single person without children, earnings 67% of the average gross earnings of AW - single person without children, earnings 100% of the average gross earnings of AW - single person without children, earnings 167% of the average gross earnings of AW - single person without children, earnings 50% of the average gross earnings of AW - single person without children, earnings 80% of the average gross earnings of AW - single person without children, earnings 125% of the average gross earnings of AW - single person with 2 children, earnings 67% of the average gross earnings of AW - married couple with 2 children, only one parent is working and earns 100% of the average gross earnings of AW - married couple with 2 children, both parents are working, one earns 100% and the other earns 33% of the average gross earnings of AW - married couple with 2 children, both parents are working and earn 100% of the average gross earnings of AW - married couple with 2 children, both parents are working, one earns 100% and the other earns 67% of the average gross earnings of AW - married couple with no children, both persons are working, one earns 100% and the other earns 33% of the average gross earnings of AW - married couple with no children, both persons are working and earn 100% of the average gross earnings of AW
3) 2)

67,3 56,8

73,4 61,7

29,3 35,3

30,4 29,5

25,6 27,4 28,8 24,2 26,5 28,1 17,2

26,8 28,4 29,8 25,3 27,6 29,1 10,8

27,1 28,7 29,9 25,7 27,9 29,3 12,1

21,7

18,9

19,7

21,7

19,7

22,8

24,9

25,6

26,0

23,3

24,1

24,6

26,0

27,1

27,4

27,4

28,4

28,7

1) Indicatorii structurali, cu excepia disparitii salariale de gen, au fost recalculai conform legislaiei naionale n vigoare la 1 iulie. / Structural indicators except salary disparity were recalculated according to national legislation in force on July 1st. 2) Sursa: Cercetarea statistic asupra salariilor n luna octombrie. / Source: Survey on wages in October. 3) Sursa: Cercetarea statistic privind costul forei de munc i legislaia naional n vigoare la 1 iulie a anului pentru care se calculeaz indicatorul. / Source: Labour cost survey and the national legislation in force on July 1st of the year for which the structural indicator 4) Date comparabile cu seria precedent (cu excepia perioadei de referin pentru legislaia naional, care se modific din 1 ianuarie n 1 iulie). / Comparable data with previous series (except reference period for national legislation changed on January 1st to July 1st). 5) Conform metodologiei revizuite OECD. / According to OECD revised methodology.

is computed.

161

4.14

Costul mediu lunar i costul mediu orar al forei de munc, pe activiti ale economiei naionale, n anul 2010 Average monthly labour cost and average hourly labour cost, by activity of national economy, in 2010
Structura (%) Sume brute pltite direct salariailor Gross amounts directly paid to employees Costul mediu lunar al forei de munc, pe un salariat - lei Average monthly labour cost, per employee - lei 2477 1808 2538 4888 2196 Costul mediu orar al forei de munc - lei / or Average hourly labour cost - lei / hour 14,43 10,57 14,68 29,11 12,67 Din fondul de Din profitul net salarii (inclusiv i alte fonduri premii i (inclusiv Din fondul drepturi drepturi de asigurri Total n natur) n natur) sociale Of salary funds Of net profit Of social (including and other funds insurance premiums and (including funds benefits in kind) benefits in kind) 77,4 77,8 75,9 71,0 76,8 73,8 75,2 71,6 67,1 72,3 2,9 2,1 3,6 3,0 3,8 0,7 0,5 0,7 0,9 0,7 Structure (%) Alte cheltuieli ale unitii cu fora de munc Other labour expenses of the unit Contribuia Contribuia pentru protecia pentru asigurri social a i protecie omerilor social Contribution to Contribution to unemployed insurance and social protection social protection

Activitatea (seciuni CAEN Rev.2)

Total

Pentru formarea profesional Vocational training

Alte cheltuieli Other expenditure

Activity (CANE Rev.2 sections)

Total Agricultur, silvicultur i pescuit Industrie Industrie extractiv Industrie prelucrtoare Producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat Distribuia apei; salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare Construcii

22,6 22,2 24,1 29,0 23,2

0,2 *) 0,3 0,8 0,2

0,4 0,4 0,4 0,3 0,4

21,1 21,0 21,5 22,6 21,5

0,9 0,8 1,9 5,3 1,1

Total Agriculture, forestry and fishing Industry Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply Water supply; sewerage, waste management and decontamination activities Construction Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles Transport and storage Hotels and restaurants Information and communication Financial intermediation and insurance Real estate activities Professional, scientific and technical activities Activities of administrative services and of support services Public administration and defence; 1) social insurance of public sector Education Health and social assistance Shows, culture and recreation activities Other service activities

5148

29,94

73,8

69,3

3,9

0,6

26,2

0,5

0,4

21,8

3,5

2312 1992

13,42 11,70 11,89 16,37 8,04 27,18 33,14 12,60 19,77 9,72 15,35 14,13 14,62 11,57 8,40

77,7 77,5 78,4 77,6 78,1 78,3 77,6 78,0 78,2 78,0 77,9 78,5 78,6 78,4 77,7

73,9 75,3 76,3 74,2 76,3 76,6 74,4 75,5 76,4 74,6 68,4 76,9 74,1 76,4 76,4

3,1 1,6 1,6 2,7 1,4 1,2 2,1 2,1 1,2 2,9 8,7 1,1 3,0 1,4 1,0

0,7 0,6 0,5 0,7 0,4 0,5 1,1 0,4 0,6 0,5 0,8 0,5 1,5 0,6 0,3

22,3 22,5 21,6 22,4 21,9 21,7 22,4 22,0 21,8 22,0 22,1 21,5 21,4 21,6 22,3

0,2 0,1 0,1 0,2 *) 0,3 0,5 *) 0,2 0,1 0,1 *) 0,1 0,1 0,2

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

21,1 21,2 20,6 21,0 20,9 20,7 20,4 20,6 20,7 21,1 20,3 21,0 20,8 20,8 21,1

0,6 0,8 0,5 0,8 0,6 0,3 1,1 1,0 0,5 0,4 1,3 0,1 0,1 0,3 0,6

Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor i motocicletelor 2034 Transport i depozitare Hoteluri i restaurante Informaii i comunicaii Intermedieri financiare i asigurri Tranzacii imobiliare Activiti profesionale, tiinifice i tehnice Activiti de servicii administrative i activiti de servicii suport Administraie public i aprare; asigurri sociale din sistemul public1) nvmnt Sntate i asisten social Activiti de spectacole, culturale i recreative Alte activiti de servicii 2779 1356 4680 5807 2131 3376 1662 2645 2451 2482 2001 1440

1) Exclusiv forele armate i personalul asimilat (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I. etc.). / Excluding armed forces and similar staff (Ministry of National

Defence, Ministry of Administration and Interior, Romanian Intelligence Service etc.). Sursa: Cercetarea statistic privind costul forei de munc - 2010. / Source: Labour cost survey - 2010.

162

163

4.15

Costul mediu lunar i costul mediu orar al forei de munc, pe activiti ale industriei, n anul 2010 Average monthly labour cost and average hourly labour cost, by activity of industry, in 2010
Structura (%) Sume brute pltite direct salariailor Gross amounts directly paid to employees Costul mediu lunar al forei de munc, pe un salariat - lei Average monthly labour cost, per employee - lei 2538 4888 4578 5960 3652 2411 4460 2196 1679 3297 5940 1723 1451 Costul mediu orar al forei de munc - lei / or Average hourly labour cost - lei / hour 14,68 29,11 29,72 33,98 24,19 14,03 25,63 12,67 9,75 18,77 34,64 10,00 8,37 Din fondul de Din profitul net salarii (inclusiv i alte fonduri premii i (inclusiv Din fondul drepturi drepturi de asigurri Total n natur) n natur) sociale Of salary funds Of net profit Of social (including and other funds insurance premiums and (including funds benefits in kind) benefits in kind) 75,9 71,0 66,5 71,4 76,0 76,9 75,8 76,8 77,7 76,1 76,4 78,1 78,5 71,6 67,1 63,1 66,9 72,7 74,0 73,3 72,3 74,1 73,2 74,1 72,0 71,3 3,6 3,0 2,2 3,6 2,6 2,4 1,5 3,8 2,9 2,3 1,8 5,2 6,2 0,7 0,9 1,2 0,9 0,7 0,5 1,0 0,7 0,7 0,6 0,5 0,9 1,0 Structure (%) Alte cheltuieli ale unitii cu fora de munc Other labour expenses of the unit Contribuia Contribuia pentru protecia pentru asigurri social a i protecie omerilor social Contribution to Contribution to unemployed insurance and social protection social protection

Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2)

Total

Pentru formarea profesional Vocational training

Alte cheltuieli Other expenditure

Activity (CANE Rev.2 divisions)

Total - Industrie Industrie extractiv Extracia crbunelui superior i inferior Extracia petrolului brut i a gazelor naturale Extracia minereurilor metalifere Alte activiti extractive Activiti de servicii anexe extraciei Industrie prelucrtoare Industria alimentar Fabricarea buturilor Fabricarea produselor din tutun Fabricarea produselor textile Fabricarea articolelor de mbrcminte Tbcirea i finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj i marochinrie, harnaamentelor i nclmintei; prepararea i vopsirea blnurilor Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn i plut, cu excepia mobilei; fabricarea articolelor din paie i din alte materiale vegetale mpletite Fabricarea hrtiei i a produselor din hrtie Tiprirea i reproducerea pe supori a nregistrrilor Fabricarea produselor de cocserie i a produselor obinute din prelucrarea ieiului Fabricarea substanelor i a produselor chimice Fabricarea produselor farmaceutice de baz i a preparatelor farmaceutice Fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Industria metalurgic Industria construciilor metalice i a produselor din metal, exclusiv maini, utilaje i instalaii Fabricarea calculatoarelor i a produselor electronice i optice

24,1 29,0 33,5 28,6 24,0 23,1 24,2 23,2 22,3 23,9 23,6 21,9 21,5

0,3 0,8 0,1 1,3 0,1 0,1 0,5 0,2 0,1 0,5 1,5 0,1 *)

0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

21,5 22,6 26,5 20,9 23,3 21,6 22,1 21,5 21,0 20,3 21,3 20,7 20,6

1,9 5,3 6,6 6,1 0,2 1,0 1,2 1,1 0,8 2,7 0,4 0,7 0,5

Total - Industry Mining and quarrying Mining of coal and lignite Extraction of crude petroleum and natural gas Mining of metal ores Other mining and quarrying Mining support service activities Manufacturing Manufacture of food products Manufacture of beverages Manufacture of tobacco products Manufacture of textiles Manufacture of wearing apparel Tanning and dressing of leather; manufacture of travel and leather goods, harness and footwear preparation and dyeing of furs Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials Manufacture of paper and paper products Printing and reproduction of recorded media Manufacture of coke and refined petroleum products Manufacture of chemicals and chemical products Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations Manufacture of rubber and plastic products Manufacture of other non-metallic mineral products Manufacture of basic metals Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment Manufacture of computers, electronic and optical products

1526

8,83

78,3

72,3

5,2

0,8

21,7

*)

0,4

20,9

0,4

1405 2239 2245 4990 3130 3948 2253 2801 3210 2141 2858

8,16 12,82 13,22 28,89 18,01 22,74 12,91 16,32 18,52 12,46 16,30

77,9 78,1 78,7 74,8 76,8 77,0 77,2 75,7 73,0 77,4 78,2

75,1 73,4 74,9 70,9 71,1 73,0 73,4 72,3 68,8 73,9 74,7

2,3 4,0 3,1 3,2 5,0 3,1 3,2 2,8 3,7 2,9 2,9

0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6

22,1 21,9 21,3 25,2 23,2 23,0 22,8 24,3 27,0 22,6 21,8

*) 0,3 *) 0,5 0,2 0,4 0,2 0,6 0,4 0,1 0,2

0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4

21,3 20,8 20,6 21,3 21,4 21,1 21,1 21,0 25,4 21,1 20,8

0,4 0,4 0,3 3,1 1,2 1,1 1,1 2,3 0,9 1,0 0,4

Sursa: Cercetarea statistic privind costul forei de munc - 2010. / Source: Labour cost survey - 2010.

164

165

4.15

Costul mediu lunar i costul mediu orar al forei de munc, pe activiti ale industriei, n anul 2010 - continuare Average monthly labour cost and average hourly labour cost, by activity of industry, in 2010 - continued
Structura (%) Sume brute pltite direct salariailor Gross amounts directly paid to employees Costul mediu lunar al forei de munc, pe un salariat - lei Average monthly labour cost, per employee - lei 2612 2558 2888 3293 1577 1660 2612 Costul mediu orar al forei de munc - lei / or Average hourly labour cost - lei / hour 15,09 14,70 16,46 18,90 9,02 9,60 15,23 Din fondul de Din profitul net salarii (inclusiv i alte fonduri premii i (inclusiv Din fondul drepturi drepturi de asigurri Total n natur) n natur) sociale Of salary funds Of net profit Of social (including and other funds insurance premiums and (including funds benefits in kind) benefits in kind) 75,9 76,1 75,8 76,9 77,6 77,5 76,1 71,6 72,7 70,5 72,9 72,7 72,1 73,0 3,7 2,8 4,5 3,1 4,2 4,8 2,4 0,6 0,6 0,8 0,9 0,7 0,6 0,7 Structure (%) Alte cheltuieli ale unitii cu fora de munc Other labour expenses of the unit Contribuia Contribuia pentru protecia pentru asigurri social a i protecie omerilor social Contribution to Contribution to unemployed insurance and social protection social protection

Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2)

Total

Pentru formarea profesional Vocational training

Alte cheltuieli Other expenditure

Activity (CANE Rev.2 divisions)

Fabricarea echipamentelor electrice Fabricarea de maini, utilaje i echipamente n.c.a. Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor i semiremorcilor Fabricarea altor mijloace de transport Fabricarea de mobil Alte activiti industriale n.c.a. Repararea, ntreinerea i instalarea mainilor i echipamentelor Producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat Distribuia apei; salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare Captarea, tratarea i distribuia apei Colectarea i epurarea apelor uzate Colectarea, tratarea i eliminarea deeurilor; activiti de recuperare a materialelor reciclabile; activiti i servicii de decontaminare

24,1 23,9 24,2 23,1 22,4 22,5 23,9

0,2 0,2 0,3 0,1 *) 0,1 0,1

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

21,3 21,4 22,6 21,2 21,3 20,8 21,5

2,2 1,9 0,9 1,4 0,7 1,2 1,9

Manufacture of electrical equipment Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers Manufacture of other transport equipment Manufacture of furniture Other manufacturing activities n.e.c. Repair, maintenance and installation of machinery and equipment Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply Water supply; sewerage, waste management and decontamination activities Water catchment, treatment and distribution Used water collection and purification Waste collection, purification and disposal; activities of recycling materials recovery; activities and services of decontamination

5148

29,94

73,8

69,3

3,9

0,6

26,2

0,5

0,4

21,8

3,5

2312 2772 2122

13,42 15,98 12,30

77,7 78,0 77,2

73,9 73,4 75,0

3,1 3,9 1,7

0,7 0,7 0,5

22,3 22,0 22,8

0,2 0,3 0,1

0,4 0,4 0,4

21,1 20,7 21,7

0,6 0,6 0,6

1872

10,94

77,3

74,6

2,1

0,6

22,7

0,1

0,4

21,5

0,7

Sursa: Cercetarea statistic privind costul forei de munc - 2010. / Source: Labour cost survey - 2010.

166

167

4.16

Cheltuielile totale ale gospodriilor Total expenditure of households


din care, gospodrii de: Salariai / Employees Agricultori 2007 2008 2009 2010 2007 2008 lei, lunar pe o gospodrie of which households of: Farmers omeri / Unemployed 2009 2010 2007 2008 2009 2010 lei, monthly per household 1723,39 1618,49 1154,55 1360,36 1556,06 1615,92 1170,31 1504,48 1639,60 1685,39 percentage 55,4 56,0 82,8 84,1 84,8 83,7 76,3 79,5 80,1 79,8 Money expenditure of which, for: Purchasing consumed food and beverages Purchasing non-food goods Payment of services Expenditure for investment Production expenditure Taxes, contributions, dues, fees Equivalent value of agricultural products consumption from own resources Total expenditure

Total gospodrii / Total households 2007 2008 2009 2010

Pensionari / Pensioners 2007 2008 2009 2010

Cheltuieli totale

1541,96 1915,19 2047,33 2062,95 2108,64 2540,00 2707,51 2722,89 1228,89 1501,31 procente

Cheltuieli bneti din care, pentru: Cumprarea de alimente i buturi consumate Cumprarea de mrfuri nealimentare Plata serviciilor Cheltuieli pentru investiii Cheltuieli de producie Impozite, contribuii, cotizaii, taxe Contravaloarea consumului de produse agricole din resurse proprii

82,7

84,6

84,5

84,1

91,3

92,0

91,8

91,3

51,0

52,7

22,0 21,7 17,7 1,7 1,3 15,0

22,2 22,4 17,3 2,1 1,4 15,8

22,3 22,2 17,8 1,3 1,2 16,2

22,1 22,1 18,2 1,5 1,1 15,7

21,2 22,3 19,0 2,1 0,4 23,1

21,3 22,3 18,3 1,8 0,5 24,5

21,2 21,6 18,9 0,9 0,4 25,7

21,1 21,2 19,1 1,2 0,4 25,3

17,3 15,7 8,3 1,2 3,4 2,3

17,5 15,5 8,3 2,3 4,0 2,5

17,8 17,4 8,8 1,5 4,0 3,3

18,4 17,8 9,1 1,9 3,6 2,7

27,6 21,3 19,9 1,0 0,9 9,1

28,3 21,5 18,7 4,7 0,7 7,5

27,8 21,8 20,2 0,7 0,5 10,6

27,9 20,3 21,6 0,4 0,8 10,2

23,1 21,7 17,2 1,2 2,2 7,0

23,5 23,2 17,0 2,0 2,3 7,6

23,5 23,6 17,8 1,5 1,9 7,7

23,0 23,8 17,9 1,5 1,8 7,4

17,3

15,4

15,5

15,9

8,7

8,0

8,2

8,7

49,0

47,3

44,6

44,0

17,2

15,9

15,2

16,3

23,7

20,5

19,9

20,2

4.17

Cheltuielile totale ale gospodriilor, grupate dup numrul persoanelor din componen, n anul 2010 Total expenditure of households, grouped by number of component persons, in 2010
Total gospodrii Total households Gospodrii cu: 1 persoan 1 person 2 persoane 2 persons 3 persoane 3 persons Households with: 4 persoane 4 persons 5 persoane 5 persons 6 persoane i mai multe 6 persons and more

lei, lunar pe o persoan Cheltuieli totale 712,02 991,56 910,72 813,28 procente Cheltuieli bneti din care, pentru: Cumprarea de alimente i buturi consumate Cumprarea de mrfuri nealimentare Plata serviciilor Cheltuieli pentru investiii Cheltuieli de producie Impozite, contribuii, cotizaii, taxe Contravaloarea consumului de produse agricole din resurse proprii 84,1 22,1 22,1 18,2 1,5 1,1 15,7 15,9 83,6 25,3 21,4 21,9 0,7 1,2 8,5 16,4 83,9 21,8 22,6 18,7 1,1 1,4 13,8 16,1 88,0 21,6 22,2 18,8 1,5 0,7 19,9 12,0

lei, monthly per person 646,65 percentage 84,5 21,4 21,5 18,1 1,5 1,0 18,2 15,5 80,2 21,6 22,9 15,6 2,6 1,1 14,0 19,8 75,7 23,7 21,7 13,3 1,7 1,8 10,6 24,3 Money expenditure of which, for: Purchasing consumed food and beverages Purchasing non-food goods Payment of services Expenditure for investment Production expenditure Taxes, contributions, dues, fees Equivalent value of agricultural products consumption from own resources 533,46 417,20 Total expenditure

168

169

4.18

Cheltuielile totale ale gospodriilor, pe decile, n anul 2010 (total gospodrii) Total expenditure of households, by decile, in 2010 (total households)
Decila de venit total pe o persoan1) (lei): Decila 1 pn la Decile 1 up to 236 Decila 2 Decile 2 236 - 349 Decila 3 Decile 3 349 - 434 Decila 4 Decile 4 434 - 531 Decila 5 Decile 5 531 - 629 Decile of total income per person1) (lei): Decila 6 Decile 6 629 - 736 Decila 7 Decile 7 736 - 867 Decila 8 Decile 8 867 - 1048 Decila 9 Decile 9 1048 - 1393 Decila 10 peste Decile 10 over 1394

lei, lunar pe o gospodrie Cheltuieli totale 1305,33 1474,70 1526,83 1667,57 1826,62 procente Cheltuieli bneti din care, pentru: Cumprarea de alimente i buturi consumate Cumprarea de mrfuri nealimentare Plata serviciilor Cheltuieli pentru investiii Cheltuieli de producie Impozite, contribuii, cotizaii, taxe Contravaloarea consumului de produse agricole din resurse proprii 58,7 68,4 71,5 77,7 81,2

lei, monthly per household 1933,83 percentage 84,8 88,1 90,4 92,9 95,6 Money expenditure of which, for: Purchasing consumed food and beverages Purchasing non-food goods Payment of services Expenditure for investment Production expenditure Taxes, contributions, dues, fees Equivalent value of agricultural products consumption from own resources 2012,05 2291,13 2748,08 3841,67 Total expenditure

24,8 16,4 11,2 1,3 1,5 1,3 41,3

25,1 20,0 13,8 0,1 1,7 5,0 31,6

23,5 20,3 14,7 1,1 1,7 7,2 28,5

23,7 21,9 16,8 0,5 1,8 9,6 22,3

23,3 22,0 17,7 1,0 1,8 12,2 18,8

23,4 23,4 18,6 0,6 1,4 13,8 15,2

24,1 23,1 19,6 0,9 1,1 15,6 11,9

22,5 23,5 20,2 1,7 0,7 17,8 9,6

20,9 23,6 20,1 0,8 0,6 22,7 7,1

17,2 22,6 20,6 3,9 0,5 27,2 4,4

1)

Intervalele de venit sunt exprimate n preurile lunii ianuarie 2010. / Income intervals are expressed in the prices of January 2010.

4.19

Structura cheltuielilor totale de consum ale gospodriilor Structure of total consumption expenditure of households
din care, gospodrii de: Salariai / Employees Agricultori 2008 2009 2010 2007 2008 lei, lunar pe o gospodrie of which households of: Farmers omeri / Unemployed 2009 2010 2007 2008 2009 2010 lei, monthly per household 1103,67 1065,70 percentage 53,2 9,7 5,8 11,5 3,5 1,9 5,2 3,2 2,4 0,4 1,0 2,2 53,8 10,1 5,4 11,7 3,1 1,9 5,3 3,1 2,5 0,1 1,0 2,0 46,0 7,5 6,1 15,6 3,4 2,4 4,9 5,2 3,7 0,7 1,3 3,2 47,4 8,0 5,7 15,7 3,2 3,7 4,2 4,3 3,2 0,7 0,7 3,2 45,6 8,4 4,3 15,6 3,8 2,2 6,5 5,3 3,5 0,6 1,0 3,2 45,8 7,9 4,1 16,8 3,6 2,7 5,0 5,4 3,3 0,8 1,2 3,4 45,2 6,1 5,2 17,1 4,0 6,9 3,9 4,2 3,8 0,4 0,7 2,5 43,2 5,8 5,2 17,5 4,4 7,3 4,5 4,0 3,7 0,4 1,1 2,9 42,6 6,4 4,9 17,6 4,5 7,8 4,0 4,3 3,7 0,6 0,8 2,8 42,4 6,6 4,3 18,4 4,2 7,9 4,5 4,2 3,3 0,3 0,8 3,1 Agro-food products and non - alcoholic drinks Beverages, tobacco Clothing and footwear Housing, water, electricity, gas and other fuels Furniture, dwelling endowment and maintenance Health Transport Communications Leisure and culture Education Hotels, cafees and restaurants Miscelaneous products and services 931,84 1097,92 1265,17 1317,84 880,99 1135,50 1253,30 1286,43 Total consumption expenditure

Total gospodrii / Total households 2007 2008 2009 2010

2007

Pensionari / Pensioners 2007 2008 2009 2010

Cheltuieli totale de consum

1104,70 1365,36 1468,60 1486,43 1456,23 1727,84 1836,94 1849,57

779,40

931,25 procente

Produse agroalimentare i buturi nealcoolice 41,7 Buturi alcoolice, tutun 6,5 mbrcminte i nclminte 6,8 Locuin, ap, electricitate, gaze i ali combustibili 15,5 Mobilier, dotarea i ntreinerea locuinei 4,6 Sntate 3,9 Transport 5,9 Comunicaii 5,1 Recreere i cultur 4,6 Educaie 0,8 Hoteluri, cafenele i restaurante 1,2 Diverse produse i servicii 3,4

40,9 6,5 6,7 15,6 4,8 4,1 6,1 5,0 4,5 0,8 1,4 3,6

40,9 7,1 6,0 15,8 4,6 4,5 5,8 5,1 4,4 0,9 1,3 3,6

41,0 7,7 5,4 16,6 4,0 4,5 6,0 5,0 4,0 0,7 1,3 3,8

37,1 6,3 7,9 15,1 5,3 2,2 7,6 6,1 5,5 1,1 1,5 4,3

37,2 6,6 7,9 15,0 5,2 2,2 7,4 5,9 5,4 1,2 1,6 4,4

37,4 7,1 7,0 15,1 4,9 2,4 7,2 6,0 5,4 1,3 1,6 4,6

37,6 8,1 6,4 15,9 4,1 2,4 7,3 5,8 4,9 1,1 1,6 4,8

56,5 9,0 5,8 11,5 3,7 1,9 3,7 2,6 2,5 0,1 1,1 1,6

55,9 9,6 5,4 11,8 3,6 1,9 3,9 2,7 2,5 0,1 1,0 1,6

170

171

4.20

Structura cheltuielilor bneti de consum ale gospodriilor Structure of money expenditure for households consumption
Total din care, gospodrii de: / of which, households of: gospodrii Total Salariai Agricultori omeri Pensionari households Employees Farmers Unemployed Pensioners

2005 lei, lunar pe o gospodrie / lei, monthly per household Cheltuieli bneti de consum - total pentru: Produse alimentare Mrfuri nealimentare Plata serviciilor 2006 lei, lunar pe o gospodrie / lei, monthly per household Cheltuieli bneti de consum - total pentru: Produse alimentare Mrfuri nealimentare Plata serviciilor 2007 lei, lunar pe o gospodrie / lei, monthly per household Cheltuieli bneti de consum - total pentru: Produse alimentare Mrfuri nealimentare Plata serviciilor 2008 lei, lunar pe o gospodrie / lei, monthly per household Cheltuieli bneti de consum - total pentru: Produse alimentare Mrfuri nealimentare Plata serviciilor 2009 lei, lunar pe o gospodrie / lei, monthly per household Cheltuieli bneti de consum - total pentru: Produse alimentare Mrfuri nealimentare Plata serviciilor 2010 lei, lunar pe o gospodrie / lei, monthly per household Cheltuieli bneti de consum - total pentru: Produse alimentare Mrfuri nealimentare Plata serviciilor 1286,29 1672,82 733,23 1128,20 1090,90 1275,03 1670,16 758,07 1085,74 1063,67 1185,33 1573,16 619,91 932,03 958,52 946,00 1318,78 507,70 793,85 725,15 815,46 1126,06 447,51 704,61 633,25 720,27 1010,30 416,26 614,01 555,04

2005 Money expenditure for consumption- total for: Food products Non-food goods Payment of services 2006 Money expenditure for consumption- total for: Food products Non-food goods Payment of services 2007 Money expenditure for consumption- total for: Food products Non-food goods Payment of services 2008 Money expenditure for consumption- total for: Food products Non-food goods Payment of services 2009 Money expenditure for consumption- total for: Food products Non-food goods Payment of services 2010 Money expenditure for consumption- total for: Food products Non-food goods Payment of services

procente / percentage 36,7 34,5 28,8 35,0 34,2 30,8 40,8 40,1 19,1 41,5 29,6 28,9 38,2 34,2 27,6

procente / percentage 35,6 35,0 29,4 34,2 34,5 31,3 41,2 39,3 19,5 39,5 33,0 27,5 36,4 35,3 28,3

procente / percentage 35,8 35,4 28,8 33,9 35,7 30,4 41,8 38,0 20,2 40,1 30,9 29,0 37,3 34,9 27,8

procente / percentage 35,9 36,2 27,9 34,4 36,0 29,6 42,3 37,5 20,2 41,4 31,3 27,3 36,8 36,4 26,8

procente / percentage 35,7 35,7 28,6 34,4 35,0 30,6 40,4 39,6 20,0 39,9 31,2 28,9 36,2 36,4 27,4

procente / percentage 35,5 35,4 29,1 34,3 34,5 31,2 40,6 39,4 20,0 39,9 29,2 30,9 35,6 36,8 27,6

172

4.21

Consumul1) mediu anual, la principalele produse alimentare i buturi, pe locuitor Yearly average consumption1), for the main food products and beverages, per inhabitant
U.M. M.U. 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Produse de origine vegetal Crop products Cereale i produse din cereale Cereals and cereal products - n echivalent boabe - in equivalent grains - n echivalent fin - in equivalent flour Cartofi Potatoes Legume i produse din legume (n echivalent legume proaspete), leguminoase boabe i pepeni Vegetables and vegetable products (equivalent fresh vegetables), dried pulses and melons Fructe i produse din fructe (n echivalent fructe proaspete) Fruit and fruit products (equivalent fresh fruit) Zahr i produse din zahr (n echivalent zahr rafinat) Sugar and confectioneries (equivalent refined sugar) Grsimi vegetale (greutate brut) Vegetal fats (gross weight) Produse de origine animal Animal products Lapte i produse din lapte, n echivalent lapte de 3,5% grsime (exclusiv unt) Milk and dairy products in equivalent milk 3.5% fat (butter excluded) Ou Eggs Pete i produse din pete (n echivalent pete proaspt) Fish and fish products (fresh fish equivalent) Carne, produse din carne i organe comestibile (n echivalent carne proaspt) Meat, meat products and edible offals (equivalent fresh meat) Grsimi animale (greutate brut) Animal fats (gross weight) Buturi Beverages Buturi nealcoolice Soft-drinks Bere Beer Vin i produse din vin Wine and wine products Buturi alcoolice distilate (n echivalent alcool 100%) Distilled alcoholic beverages (in equivalent alcohol 100%) litri litres litri litres litri litres litri litres 115,7 68,6 16,4 134,1 78,2 21,1 146,6 92,0 23,4 160,12) 155,92) 154,72) 92,5 24,6 82,9 22,2 2,03) 76,8 18,5 litri litres buci pieces kg 284 277 268 267 243 239 239,2 246,6 252,8 254,7 233,2 224,0 kg kg kg 214,8 162,6 98,0 207,9 157,3 97,4 206,9 156,0 96,1 204,0 154,1 99,5 200,8 151,7 93,1 199,6 150,4 98,2

kg

162,6

181,7

164,1

176,0

168,2

174,4

kg

75,9

83,2

67,8

66,7

62,3

63,3

kg

27,4

29,0

24,9

23,2

25,8

22,1

kg

14,6

15,4

13,8

14,6

16,0

14,8

4,5

4,6

3,8

4,0

4,8

4,6

kg

68,3

69,9

66,7

66,6

67,5

60,0

kg

3,6

3,8

3,3

3,3

3,9

3,4

2,7

1,9

1,6

2,4

1,6

1) Disponibilul de consum. / Available for consumption. 2) Inclusiv consumul de bere nealcoolic. / Including non - alcoholic beer consumption. 3) Date rectificate fa de cele publicate anterior. / Rectified data as against those previously published.

173

4.22

Consumul alimentar mediu zilnic (exprimat n calorii i factori nutritivi), pe locuitor Daily average food consumption (expressed in calories and nutrients), per inhabitant
U.M. M.U. 2005 3385 2006 3455 2007 3290 2008 3300 2009 3273 2010 3147

Calorii Calories din care: / of which: De origine animal Animal origin Proteine Proteins din care: / of which: De origine animal Animal origin Lipide Fats din care: / of which: De origine animal Animal origin Glucide Carbohydrates

numr number numr number grame grams grame grams grame grams grame grams grame grams

897

925

912

920

888

833

112,2

114,3

111,2

111,5

107,7

103,4

57,4

58,6

57,6

57,7

55,8

51,7

101,7

107,5

101,3

104,4

105,3

98,9

57,2

59,1

57,8

58,6

57,3

53,6

483,9

485,4

462,4

457,8

452,7

440,5

Not: Conform nomenclatorului Eurostat i FAO. / Note: According to the Eurostat and FAO nomenclature.

4.23
Aparate audio Audio sets Televizoare TV sets

nzestrarea gospodriilor cu bunuri de folosin ndelungat Households endowment with durable goods
numr mediu la 100 gospodrii / average number per 100 households

2005 83,0 98,3 94,6 18,8 91,0 61,3 49,3 21,7

2006 85,6 118,5 89,6 24,7 92,2 64,8 52,6 23,4

2007 86,1 124,1 86,0 30,8 93,1 67,1 55,1 23,1

2008 86,1 132,0 83,1 36,8 94,1 70,8 58,7 27,1

2009 85,2 134,2 82,7 38,6 95,0 73,9 61,7 28,6

2010 82,7 138,4 80,0 41,1 95,3 75,3 63,8 28,6

Frigidere i congelatoare Refrigerators and freezers Combin frigorific Refrigerating box Maini de gtit cu gaze Gas cooking stoves Maini electrice de splat rufe Electric washing machines Aspiratoare de praf Vacuum cleaners Autoturisme Cars

Sursa: Ancheta Bugetelor de Familie. / Source: Family Budgets Survey.

174

S-ar putea să vă placă și