Sunteți pe pagina 1din 5

31.

A, nregistrat n scop de TVA n doar n Frana (art 153) livreaz bunuri ctre B, nregistrat n scop de TVA doar n Germania (art 153), care la rndul su livreaz bunurile ctre C, nregistrat n scop de TVA doar n Romnia. Se mai cunosc urmtoarele date: B nu este stabilit n Romnia B nu este nregistrat n scop de TVA n Frana Transportul este realizat pe relaia A/B de la sediul lui A din Frana la sediul lui C din Romnia. Analizai spea din punctul de vedere al TVA stabilind tipul operaiunilor, locul lor, precum i obligaiile ce revin pltitorilor de TVA. REZOLVARE Operatiunile triunghiulare presupun existenta unei succesiuni de tranzactii intre trei persoane (sau mai multe...), situate si inregistrare in scopuri de TVA in state membre diferite Daca, documentar, bunurile trec de la un partener la celalalt, fizic acestea circula direct de la furnizor la beneficiarul final -toate cele trei persoane sunt inregistrate in scopuri de TVA, este posibila, dar si recomandabila, aplicarea masurilor de simplificare (taxarea la destinatie) doar in cazul in care transportul marfurilor este in sarcina furnizorului sau al cumparatorului-revanzator (... livrare intracomunitara...). Sub aspect legal, operatiunile triunghiulare sunt reglementate de urmatoarele dispozitii din Codul fiscal: Art. 126 alin. (8) lit. b): nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania (...) achizitia intracomunitara de bunuri, efectuata in cadrul unei operatiuni triunghiulare de o persoana impozabila, denumita cumparator-revanzator, care este inregistrata in scopuri de TVA in alt stat membru, dar nu este stabilita in Romania, in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: achizitia sa fie efectuata in vederea realizarii unei livrari ulterioare a acestor bunuri pe teritoriul Romaniei, de catre cumparatorul revanzator, persoana impozabila, care nu este stabilita in Romania; bunurile achizitionate de cumparatorul-revanzator sa fie transportate de furnizor sau de cumparatorul-revanzator ori de alta persoana, in contul unuia dintre acestia, direct dintr-un stat membru, altul decat cel in care cumparatorul-revanzator este inregistrat in scopuri de TVA, catre beneficiarul livrarii ulterioare efectuate in Romania; beneficiarul livrarii ulterioare sa fie o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila, inregistrata in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 sau 1531; beneficiarul livrarii ulterioare sa fie obligat la plata taxei pentru livrarea efectuata de persoana impozabila care nu este stabilita in Romania.

Art. 1321 alin. (5): achizitia intracomunitara de bunuri (...), in cadrul unei operatiuni triunghiulare in alt stat membru decat Romania, de catre cumparatorul-revanzator inregistrat in scopuri de TVA in Romania, in conformitate cu art. 153, se va considera ca a fost supusa la plata taxei pe valoarea adaugata in acel alt stat membru, daca se indeplinesc urmatoarele conditii: cumparatorul-revanzator inregistrat in scopuri de TVA in Romania, in conformitate cu art. 153, face dovada ca a efectuat achizitia intracomunitara in vederea efectuarii unei livrari ulterioare in acel alt stat membru, livrare pentru care beneficiarul, care este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru unde este stabilit, a fost desemnat ca persoana obligata la plata taxei aferente; obligatiile privind declararea acestor operatiuni, stabilite prin norme, au fost indeplinite de catre cumparatorul-revanzator inregistrat in scopuri de TVA in Romania, in conformitate cu art. 153. Art. 150 alin. (1) lit. e): persoana obligata la plata taxei pentru operatiunile taxabile din Romania este persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, inregistrata conform art. 153 sau 1531, care este beneficiarul unei livrari ulterioare efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, in urmatoarele conditii: cumparatorul-revanzator al bunurilor sa fie inregistrat in scopuri de TVA in alt stat membru si sa fi efectuat o achizitie intracomunitara a acestor bunuri in Romania, care nu se cuprinde in sfera de aplicare a taxei, conform art. 126 alin. (8) lit. b); bunurile aferente achizitiei intracomunitare, prevazute la punctul anterior, sa fi fost transportate de furnizor sau de cumparatorul-revanzator ori de alta persoana in contul furnizorului sau al cumparatorului-revanzator dintr-un stat membru, altul decat statul in care cumparatorul-revanzator este stabilit ca persoana impozabila, direct catre beneficiarul livrarii; si cumparatorul-revanzator sa il desemneze pe beneficiarul livrarii ulterioare ca persoana obligata la plata taxei pentru livrarea respectiva. Obligatiile furnizorului Furnizorul va efectua o livrare intracomunitara de bunuri care este scutita de TVA in conformitate cu art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, deoarece: are codul de inregistrare in scopuri de TVA al cumparatorului-revanzator din celalalt stat membru; face dovada ca bunurile au fost transportate in afara teritoriului Romaniei, in statul membru unde este stabilit beneficiarul final (nu in statul de resedinta al cumparatorului-revanzator). Obligatiile cumparatorului revanzator Coroborand dispozitiile legale mai sus aratate, rezulta ca operatiunile realizate de catre cumparatorul-revanzator nu sunt impozabile in Romania daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

achizitia sa fie efectuata in vederea realizarii unei livrari ulterioare a bunurilor; bunurile achizitionate in calitate de cumparator-revanzator sa fie transportate, direct de la furnizor la destinatarul livrarii ulterioare. Relatia de transport al bunurilor la destinatarul final trebuie sa existe intre furnizor si dumneavoastra, oricare putand fi responsabil pentru transportul bunurilor, in conformitate cu conditiile Incoterms sau in conformitate cu prevederile contractuale; cumparatorul-revanzator sa fie inregistrat in scopuri de TVA in Romania; cumparatorul-revanzator sa-l desemneze pe beneficiarul livrarii ulterioare ca persoana obligata la plata taxei. Acest lucru se realizeaza pe baza facturii pe care o emiteti si care contine codul de TVA al beneficiarului final. Codul fiscal stabileste un regim special (derogatoriu) pentru persoanele inregistrate in scopuri de TVA si care actioneaza in calitate de cumparator-revanzator, achizitionand si livrand mai departe bunuri pe seama si in numele sau. Aceasta calitate nu poate fi confundata in niciun caz cu cea a comisionarului sau a mandatarului, care actioneaza intotdeauna la ordinul expres al persoanei care o reprezinta. Obligatiile beneficiarului Codul fiscal precizeaza expres ca locul achizitiei intracomunitare de bunuri este in statul membru unde se incheie expeditia sau transportul bunurilor, sub rezerva ca beneficiarul nu comunica furnizorului un cod de TVA dintr-un alt stat membru decat cel in care este stabilit. Persoana obligata la plata este persoana care efectueaza achizitia intracomunitara de bunuri taxabile. Impozitarea operatiunilor se va face prin taxare inversa, operatiunea fiind raportata in decontul de TVA, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, prin utilizarea formulei contabile 4426 = 4427

A=livrare intracomunitara scutita cu drept de deducere. B=comparator-revanzor, nu este in sfera TVA declara in decont achizitie scutita, iar in declaratia VIES declara livrare intracomunitara. C=beneficiar=taxare inversa, inregistreaza TVA atat ca suma colectata cat si ca deductibila 4426=4427 si declara achizitia in 390 recapitulativa.

50. Societatea Arhitectul din Romnia, nregistrat n scop de TVA (cu 153) n Romnia, realizeaz un proiect de extindere a unei cldiri de birouri situat n Paris, proprietatea societii Parisiene, nregistrat n scop de TVA n Frana. Preul proiectului este de 2500 euro fr TVA. Curs de schimb: 1 euro = 4 lei. Analizai spea din punctul de vedere al TVA stabilind tipul operaiunilor, locul lor, precum i obligaiile ce revin pltitorilor de TVA. Art. 132 din Codul Fiscal si normele metodologice corespunzatoare prevad urmatoarele cu privire lalocul prestarii serviciilor:(1) Locul prestarii de servicii este considerat a fi locul unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care serviciile sunt effectuate (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru urmatoarele prestari de servicii, locul prestarii esteconsiderat a fi: (Art. 9 (2) (a) Directiva a VI-a) a) locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile, inclusiv prestatiile agentiilor imobiliare si de expertiza, ca si prestarile privind pregatirea sau coordonarea executarii lucrarilor imobiliare, cum ar fi, de exemplu, serviciile prestate de arhitecti si consultanti, serviciile de supervizare. Serviciile pentru care se aplica prevederile art. 133 alin.(2) din Codul fiscal, care sunt prestate de p r e s t a t o r i s t a b i l i t i i n R o m a n i a c a t r e b e n e f i c i a r i persoane impozabile care sunt stabiliti pe teritoriulComunitatii, se numesc prestari de servicii intracomunitare si se declara in declaratia recapitulativa,conform prevederilor art. 156^4 din Codul fiscal, daca nu beneficiaza de o scutire de taxa. F a c t u r a intocmita catre beneficiarul serviciului intracomunitar nu contine TVA operatiunea fiind impozabila instatul membru al beneficiarului respectivului serviciu .411 = 704 10.000 4426 = 4427 2.40