Sunteți pe pagina 1din 30

DOSAR PERMANENT

CLIENT: __________________________________________________
ADRESA: __________________________________________________
__________________________________________________
TEL: ____________________ FAX: _______________________

SECŢIUNEA GENERALITĂŢI A

SECŢIUNEA CONTABILITATE B

SECŢIUNEA JURIDIC C

SECŢIUNEA FISCAL D

SECŢIUNEA SOCIAL E

SECŢIUNEA CORESPONDENŢĂ F

1
SECŢIUNEA GENERALITĂŢI A

CLIENT:

REFERINŢA DATA
CONŢINUT ACTUALIZĂRII
(1) (3) (2)
Fişa de caracterizare a clientului A1
Adrese utile A2
Pregătirea contractului A3
Pregătirea bugetului A4
Contractul de prestari de servicii A5
Scrisori către colegi A6
Urmărirea onorariilor A7
Imprimate cu caracter general
A8
(hârtie de scrisori,tarife etc.)

(1) Completaţi rubrica atunci când aveţi informaţii.


(2) Înscrieţi data în creion.
(3) Sumarele din conţinut sunt indicative; unele sunt materializate printr-o propunere dintr-o
foaie de lucru alaturată, altele sunt documente interne către client, altele putând fi
(ne)aplicabile (N/A).

2
COD A1
FILA 1/4

CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: DATA:

FIŞA DE CARACTERIZARE A CLIENTULUI

 INFORMAŢII GENERALE
- Nume, prenume, denumire
sau denumirea firmei:
- Forma juridică:
- În locaţie de gestiune: Da Nu
- Activitate ............................................................................................
............................................................................................
- Sediul social: ............................................................................................
............................................................................................
Tel.: ...................................... Fax.: ..................................
- Sediul sau sediile secundare: ............................................................................................
.............................................................................................
cod CAEN: ........................................................................
Tel.: ........................................ Fax.:....................................
- Cetăţenie: ................................................. Data înfiinţării ..................
- Cod CAEN ..............................................................................................
- Nr. Din Registrul comerţului: ...............................................................................................
- Cod fiscal: ...............................................................................................
- Nr. înregistrare fiscală pentru liber-profesionişti .................................................................

- INTERLOCUTORI (responsabili cu care suntem în legatură):


.....................................................................................................................................................
- ALŢI CONSILIERI EXTERIORI:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
- MISIUNEA:
Natura misiunii: ŢINEREA CONTABILITĂŢII
Grupa: ………………………………… Colaborator: …………………………………….
 INFORMAŢII FISCALE
- IMPOZITE DIRECTE:
REGIMUL FISCAL - Impozit pe profit
- Impozit pe venit global – IVG
- IVG – forfetar

- TAXE SI IMPOZITE LOCALE: - impozit pe mijloacele de transport


- impozit pe clădiri
- impozit pe teren

- IMPOZITE INDIRECTE: - T.V.A. cote 24 %


- accize cote .........

3
COD A1
FILA 2/4

CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: LA DATA:

FIŞA DE CARACTERIZARE A CLIENTULUI

INTREPRINZATOARUL INDIVIDUAL sau LIBER-PROFESIONIST


AVANTAJE ÎN NATURĂ (sume totale anuale) (1)
(1) Adăugaţi dacă este necesar o foaie cu explicarea modalităţii de evaluare
Exerciţiul Exerciţiul Exerciţiul Exerciţiul Exerciţiul
2009 2010 2011 2012 2013
- chirie locuinţa
- utilizare privată a unui autovehicul
- gratuităţi la bunuri şi servicii
- reduceri de preţuri sau tarife la
cumpărări de bunuri
- prestarea de servicii

Regimul matrimonial: căsătorit(ă) necăsătorit(ă)


Statutul soţiei(soţului): casnic(ă) liber-profesionist(ă) salariat(ă)

 INFORMAŢII SOCIALE

- NUMĂR DE SALARIAŢI: PERMANENŢI .......... TEMPORARI .............


- SARCINI SOCIALE: ANGAJATOR ANGAJAT

Denumirea cota cota


a. contribuţia de asigurări sociale 20,8 % 10,5 %
b. contribuţia de asigurări sociale de sănătate 5,2 % 5,5 %
c. contribuţia la fondul de şomaj 0,5 % 0,5 %

- CONTRIBUŢII LA DIVERSE FONDURI ANGAJATOR ANGAJAT

Denumirea cota cota


d. contribuţia la fondul de accidente de muncă în funcţie de CAEN -
e. contribuţia la fondul de garantare a creantelor salariale 0,25 % -
f. contribuţia la fondul de concedii şi indemnizaţii 0,85 % -

4
COD A1
FILA 3/4

CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: LA DATA:

FIŞA DE CARACTERIZARE A CLIENTULUI

 INFORMAŢII ECONOMICE
însemnaţi elementele disponibile, printre care:
- Tabloul soldurilor intermediate de gestiune
- Situaţia fluxurilor de trezorerie
- Ratele semnificate (rentabilitate, solvabilitate, lichiditate)

Notaţi punctele importante privind:

SECTORUL DE ACTIVITATE (evoluţia globală a sectorului – caracter sezonier – litigii


susceptibile să apară – existenţa de service după vânzare …)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

EXPLOATAREA (nr. de familii produse sau puncte de vânzare şi repartiţia aproximativă a cifrei
de afaceri – credit client obişnuit – credit furnizor obişnuit – evoluţia întreprinderii …)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
….................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
………………………….................................................................................................
…………………………………………………………………….............................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.................................

5
COD A1
FILA 4/4

CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: LA DATA:

FIŞA DE CARACTERIZARE A CLIENTULUI

 Indicatori-cheie (fişa de urmărit comparativ cu examinarea critică)

Exerciţiul Exerciţiul Exerciţiul Exerciţiul Exerciţiul


Indicatori
2009 2010 2011 2012 2013
Cifra de afaceri (CA)
Marja
Marja în %
Rezultatul net
Efectiv
Rotaţia stocurilor (nr. zile)
Credit client (nr. zile)
Credit furnizor (nr. zile)
Cheltuieli financiare/CA
Investiţiile exerciţiului
Împrumuturi
Trezorerie
Excedentul brut de exploatare
(EBE)

ÎNREPRINZĂTORI INDIVIDUALI
Aporturi
Prelevari
Impozit pe venit

SOCIETĂŢI
Impozit pe profit

ALŢI INDICATORI

COD A2
6
FILA 1/2

CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: LA DATA:

ADRESE UTILE

 Adresa personală a administratorului (întreprinzătorului individual)

………….……………………………………………………………………………………………
Tel.: …………………………….. Fax.: ……………………………

 Banca
………….……………………………………………………………………………………………
Tel.: …………………………….. Fax.: ……………………………

 Banca
………….……………………………………………………………………………………………
Tel.: …………………………….. Fax.: ……………………………

 Avocat
………….……………………………………………………………………………………………
Tel.: …………………………….. Fax.: ……………………………

 Notar
………….……………………………………………………………………………………………
Tel.: …………………………….. Fax.: ……………………………

 Expert contabil consultant fiscal


………….……………………………………………………………………………………………
Tel.: …………………………….. Fax.: ……………………………

 Alti consultanti
………….……………………………………………………………………………………………
Tel.: …………………………….. Fax.: ……………………………

 ADMINISTRATIA FINANCIARA BRAILA


…………………………………………………………………………………………………….
Tel.: …………………………… Fax: ……………………………….

COD A2
7
FILA 2/2

CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: LA DATA:

ADRESE UTILE
 CAMERA DE MUNCA
Adresa
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Tel.: …………………………………… Fax :……………………………….

 CASA DE ASIGURARI SOCIALE


Adresa
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Tel.: …………………………………… Fax: ……………………………….

 INSPECTIA SANITARA
Adresa
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Tel.: …………………………………… Fax: ……………………………….

8
COD A3
FILA 1/3

CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: LA DATA:

PREGĂTIREA CONTRACTULUI

1. CONTABILITATE

1.1. DESCRIEREA SUMARĂ A SISTEMULUI


(Computer – PC,Soft,alte sisteme)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

1.2. CALIFICAREA ŞI CALITATEA PERSONALULUI CONTABIL


(Efective, calificarea şi experienţa profesională)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

1.3. VOLUME ŞI REPARTIZAREA SARCINILOR


Nr. operaţii Repartizare
Sarcini Observaţii
anuale client cabinet
CUMPARĂRI
ţinerea jurnalului
VANZĂRI
ţinerea jurnalului
BANCA
ţinerea jurnalului
CASA
ţinerea jurnalului
IMOBILIZăRI
îregistrarea operativă
Calculul amortizării
STOCURI
Inventar
Evaluare
REGISTRE OBLIGAŢII
Registru jurnal
Registru inventar
Registru de evidenţă fiscală
State de plată
Declaraţii fiscale
Declaraţii sociale

9
COD A3
FILA 2/3

CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: LA DATA:

PREGĂTIREA CONTRACTULUI
1.4. PROBLEME CONTABILE PARTICULARE
(Evaluare. Taxe indirecte)
...............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. ALTE ASPECTE
2.1. ASPECTUL SOCIAL – CONTROALE SOCIALE
– PARTICULARITĂŢI SOCIALE
Numarul buletinelor de salarizare – “fluturaşi” – (precizaţi repartiţia între diferite regimuri
de salarizare)
............................................................................................................................................................
Sistemul de plată în vigoare (manual, informatizat …)
.............................................................................................................................................................
Contractul colectiv de munca
Datele ultimelor controale sociale:

Repartizarea
Sarcina Observaţii
Client Cabinet
Întocmirea statelor de plată
Idem centralizator
Idem buletinele “fluturaşi”
Ţinerea dosarelor individuale
Întocmirea declaraţiilor sociale
- lunare
- trimestriale
- anuale
Altele (de precizat)

2.2. ASPECTE FISCALE – CONTROALE FISCALE


– PARTICULARITĂŢI FISCALE
Repartizarea
Sarcina Observaţii
Client Cabinet
Declaraţii privind impozitele directe
Idem impozitele indirecte
Idem impozite şi taxe locale
Declaraţii privind contribuţiile sociale
Idem Casa Naţională de pensii
Alte declaraţii (de precizat)

Data ultimului control fiscal:

10
COD A3
FILA 3/3

CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: LA DATA:

PREGĂTIREA CONTRACTULUI

2.3. ASPECTE JURIDICE


Reparetizarea
Sarcina Observaţii
Client Cabinet Avocat
Redactarea proceselor verbale ale CA şi AG
Proiectele formalităţilor de convocare a AG şi
publicarea deciziilor
Ţinerea registrelor obligatorii (registrul de
prezenţă, procese verbale, registrul mişcărilor
acţiunilor – acţionarilor)
Altele (de precizat)
………………………………………….

2.4. ASPECTE PRIVIND GESTIUNEA


 Tablou de bord …………………………………………………..
 Situaţii intermediate (precizaţi frecvenţa) . .…………………….
 Buget ……………………………………………………………..
 …………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………….

11
SECŢIUNEA CONTABILITATE B

CLIENT:

REFERINŢA DATA
CONŢINUT ACTUALIZĂRII
(1) (3) (2)
Situaţii financiare (ultimele 3 exerciţii) (sau siteze) B1
Planul contabil al întreprinderii B2
Ghid contabil profesional B3
Modalităţi de contabilizare B4
Organizarea contabilităţii B5
Test asupra softului contabil B6
Tabloul imobilizărilor B7
Fotocopii de pe facturarile imobilizărilor sau după
calculul lucrărilor făcute de întreprindere pentru ea B8
însăşi

(1) Completaţi rubrica atunci când sunt informaţii.


(2) Înscrieţi data în creion.
(3) Elementele referinţelor asupra sumarelor sunt indicative; unele sunt materializate printr-o
propunere din foaia de lucru alaturată, altele sunt documente interne către client, altele nu pot fi
aplicabile.

12
COD B6
FILA 1/2

CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: LA DATA:

TEST ASUPRA SOFTULUI CONTABIL


Numele softului:
Editorul:

1. CONTROLUL COERENŢEI GLOBALE ÎN MATERIE DE COMUL ÎNTRE:


JURNALE __________ __________

BALANTE __________ __________

CARTEA-MARE __________ __________

CONCLUZIA: SATISFĂCĂTOARE NESATISFĂCĂTOARE

2. TESTUL COERENŢEI ÎNREGISTRĂRILOR ÎNTRE JURNALE ŞI CARTEA-MARE


- asupra căror înregistrari
- asupra centralizatorului sau rulajelor lunii …………….

SATISFĂCĂTOR NESATISFĂCĂTOR
JURNAL DE CUMPĂRĂRI
JURNAL DE VÂNZĂRI
JURNAL DE BANCA
Banca 1 …..
Banca 2 …..
JURNAL DE CASĂ
DIVERSE – OD –
JURNAL DE OPERAŢII
CONCLUZII

3. CONTROLUL DATĂRII ŞI NUMEROTĂRII CRONOLOGICE A EDIŢIILOR


- SATISFĂCĂTOR
- NESATIFĂCĂTOR

13
COD B6
FILA 2/2

CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: LA DATA:

TEST ASUPRA SOFTULUI CONTABIL


4. IMPOSIBILITATEA MODIFICĂRII UNEI PERIOADE ÎNCHISE
DA NU

5. CONTROLUL FIABILITĂŢII TRANSFERULUI ÎNREGISTRĂRILOR


IMPORTANTE – VIRATE – DIN SOFTURI – PROGRAME - ASOCIATE
SATISFĂCĂTOR NESATIFĂCĂTOR
PROGRAMUL COMERCIAL – facturarea
PROGRAMUL SALARII – centralizator state
6. EXISTENŢA UNEI DOCUMENTAŢII : DA NU
(manual de utilizare a softului)
7. EXISTENŢA UNEI ASISTENŢE EXTERNE: DA NU
8. EXISTENŢA UNEI PROCEDURI DE ARHIVARE: DA NU
9. EXISTENŢA UNEI PROCEDURI DE SALVARE: DA NU

CONCLUZII:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ........
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

RECOMANDĂRI:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

14
SECŢIUNEA JURIDIC C

CLIENT:

REFERINŢA DATA
CONŢINUT ACTUALIZĂRII
(1) (3) (2)
PENTRU TOATE ÎNTREPRINDERILE
Înregistrarea de la Registrul Comerţului şi de atribuire
C1
a Codui fiscal
Contracte de închiriere C2
Împrumuturi C3
Contracte de asigurare C4
Contracte de leasing C5
Depozite şi cauţiuni C6
Brevete C7
Alte contracte C8

PENTRU SOCIETĂŢI
Extras din statute C20
Organele de direcţie şi de control şi lista asociaţilor/
C21
acţionarilor
Evoluţia capitalului şi a rezervelor C22
Extrase din procesele verbale ale consiliului de
C23
administraţie
Extrase din procesele verbale ale adunărilor generale C24
Extras al remuneraţiilor şi al convenţiilor C25

(1) Completaţi rubrica atunci când sunt informaţii.


(2) Înscrieti data în creion.
(3) Sumarele din conţinut sunt indicative; unele fac obiectul unei propuneri dintr-o foaie
alaturată, altele pot fi neaplicabile şi nu pot fi materializate prin copii.

15
COD C2
FILA 1

CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: LA DATA:

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Chiria anuală Modalitatea de plată


Descrierea Data Valoarea
Durata
bunului reînnoirii garanţiei I-a Modalitatea de
(1) (2) (3)
perioadă indexare

(1) A= anual, S= semestrial; T= trimestrial L= lunar

(2) Sc= platibil la scadenţă Av= avans (plătibil în avans)

(3) TVA: DA sau NU

ÎNSCRIEŢI CONTRACTELE DE ÎNCHIRIERE

16
COD C3
FILA 1

CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: DATA:

ÎMPRUMUTURI

Organismul Capital Date Rambursare


împrumu- împru- Dobânda Obiect Garanţii Declaraţii
I-a Ultima Mod Suma
tător mutat
scadenţă scadenţă (1) (2)

(1) A=anual S= semestrial T=trimestrial L=lunar U=unic

(1) Dacă e constantă

(3) Indicaţi dacă aveţi interesul să declaraţi

17
COD C4
FILA 1

CLIENT :
ÎNTOCMITĂ DE: DATA:

CONTRACTE DE ASIGURARE

Numele
şi adresa Numa- Priodici- Prime
Risc Capital Data DATE
societăţii rul tatea anuale de
garantat asigurat scadenţei
de poliţei (1) Lunar Modificare bază
asigurare Trim.

(1) Calculele ratelor plătite în avans sau ratele de plată sunt calculate pe foi de lucru anuale

18
COD C5
FILA 1

CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: DATA:

CONTRACTE DE LEASING

Numele şi Valoarea Opţiunea


Natura adresa mijlocului Contract Periodi- Scadenţele de a
bunului organismului fix citatea (fără TVA) cumpara şi
proprietar (fără TVA) Data Durata data

19
COD C6
FILA 1

CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: DATA:

DEPOZITE ŞI CAUŢIUNI

Data
Data Numele depozitului Suma
rambursării Observaţii
Natura depozitului iniţiala
(1)

(1) Dacă rambursarea e progresivă, faceţi o fişă specială.

20
COD C20
FILA 1

CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: DATA:

EXTRAS DIN STATUTE


Statute în data de......................................................................................................................................
Înregistrat la ................................................................ în data de ..................... sub numărul ................
Statute armonizate la data de ..................................................................................................................

OBIECTUL ŞI CONTROLUL ARTICOLELOR, ÎN SPECIAL:


Numarul forma socială; durata; capitalul liberalizat; forma titlurilor; administraţie; A.G. (acces,
articolului drept de vot, reprezentare, convocare etc.); exerciţiul social; atribuirea reprezentării;
convocare; dinstribuirea rezultatelor; depozite în conturi curente etc. (1)

21
(1) Analizaţi punctele importante şi dispoziţiile speciale.

COD C21
FILA 1

CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: DATA:

ORGANELE DE DIRECŢIE ŞI DE CONTROL ŞI


LISTA ASOCIAŢILOR/ACŢIONARILOR

ORGANELE DE DIRECŢIE ŞI DE CONTROL

Data şi Data
Date AGO Durata Sfârşitul
Nume Funcţie locul numirii
modificate mandatului funcţiunii
naşterii AGO;CA

LISTA ASOCIAŢILOR/ACŢIONARILOR

Nr. de titluri
Nume Adrese posedate % Suma totală
(1) (2) (3)

TOTAL

22
(1) ÎN NUDĂ PROPRIETATE
(2) ÎN UZUFRUCT
(3) ÎN PLINĂ PROPRIETATE

COD C22
FILA 1

CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: DATA:

EVOLUŢIA CAPITALULUI ŞI A REZERVELOR

 Capital social

OPERAŢIA VARIAŢIA CAPITALULUI


Data Natura Nunărul de titluri Valoarea nominală Suna totală

 Rezerve

Data Rezultat Dividente Mărimea Rezerve Rezultat


repartizat capitalului legale statutare altele reportat

23
COD C23
FILA 1

CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: DATA:

EXTRASE DIN PROCESELE VERBALE ALE


CONSILUILUI DE ADMINISTRAŢIE

Data deliberării (1) Rezumat

24
(1) Precizaţi în mod deosebit daca P.V. în copie este depus în dosarul anual.

COD C24
FILA 1

CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: DATA:

EXTRASE DIN PROCESELE VERBALE ALE


ADUNĂRILOR GENERALE
Natura adunării Data adunării Rezumat
(1) (2)

25
(1) Precizaţi ORDINARĂ sau EXTRAORDINARĂ (AGO/AGE)
(2) Precizaţi în mod deosebit daca P.V. în copie este depus în dosarul anual.

COD C25
FILA 1

CLIENT:
ÎNTOCMITĂ DE: DATA:

EXTRAS AL REMUNERAŢIILOR ŞI AL
CONVENŢIILOR
 Remuneraţii

Identitatea Data Durata Natura (sau referirea la o foaie de lucru – FL –


Deciziei C.A. de la . . . . . . . . detaliată)
la . . . . . . . . . .

 Convenţii reglementate

Identitatea Data Data ratificarii Natura (sau referirea la o foaie de lucru – FL –


autorizării CA AG detaliată)

26
SECŢIUNEA FISCAL D

CLIENT:

DATA
REFERINŢA
CONŢINUT ACTUALIZĂRII
(1) (3)
(2)
Fotocopii de pe eventualele opţiuni D1

Contencioase D2

Controale fiscale D3
Fotocopii de pe declaraţiile de taxe
D4
profesionale (TP)

(1) Completaţi rubrica atunci când sunt informaţii.


27
(2) Înscrieţi data în creion.
(3) Sumarele din conţinut sunt indicative; unele sunt materializate printr-o propunere
din foaia de lucru, altele sunt documente interne către client, altele nu pot fi aplicabile.

SECŢIUNEA SOCIAL E

CLIENT:

DATA
REFERINŢA
CONŢINUT ACTUALIZĂRII
(1) (3)
(2)
Contract colectiv de munca E1

Contracte de adeziune la organisme sociale E2

Contencioase E3

Controale E4

(1) Completaţi rubrica atunci când aveţi informaţii.


(2) Înscrieţi data în creion.

28
(3) Sumarele din conţinut sunt indicative; unele sunt materializate printr-o propunere din foaia
de lucru, altele sunt documente interne către client, altele nu pot fi aplicabile.

SECŢIUNEA CORESPONDENŢĂ F

CLIENT:

CONŢINUT REFERINŢA

29
30