Sunteți pe pagina 1din 5

1. OBIECTIV 2. POLITICI CONTABILE NOTIUNI GENERALE 2.1. Modificari in politicile contabile 2.2. Modificari in estimarile contabile 3.

. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII 4. REGISTRELE DE CONTABILITATE 5. SITUATIILE FINANCIARE 6. PRINCIPII CONTABILE I. Principiul continuitatii activitatii II. Principiul permanentei metodelor III. Principiul prudentei IV. Principiul independentei exercitiului V. Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii VI. Principiul intangibilitatii VII. Principiul necompensarii VIII. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului IX. Principiul pragului de semnificatie 7. REGULI GENERALE DE EVALUARE 7.1. Evaluarea la data intrarii in societate 7.2. Evaluari periodice 7.3. Evaluarea cu ocazia inventarierii 7.4. Evaluarea la inchiderea exercitiului financiar 7.5. Evaluarea la data iesirii din unitate 8. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI 9. CORECTAREA ERORILOR CONTABILE 10. PARTI AFILIATE

11. TERMENE DE RAPORTARE 12. TREZORERIE 13. MIJLOACE FIXE 13.1. Generalitati 13.2. Imobilizari necorporale 13.2.1. Clasificari, definitii 13.2.2. Recunoasterea si evaluarea initiala 13.2.3. Evaluarea ulterioara recunoasterii initiale 13.2.4. Amortizarea imobilizarilor necorporale 13.2.5. Cedarea 13.2.6. Evaluarea la data bilantului 13.2.7. Pezentarea informatiilor 13.3. Imobilizari corporale 13.3.1. Definitii, clasificari 13.3.2. Recunoasterea initiala a imobilizarilor corporale 13.3.3. Cheltuieli ulterioare 13.3.4. Evaluarea ulterioara recunoasterii initiale 13.3.5. Amortizarea 13.3.6. Cedarea si casarea 13.3.7. Deprecierea 13.3.8. Compensatii de la terti 13.3.9. Evaluarea la data bilantului 13.3.10. Reevaluarea imobilizarilor corporale 13.3.11. Prezentarea in situatiile financiare 13.3.12. Situatii statistice

13.3.13. Registrul bunurilor de capital 13.3.14. Leasing 13.4. Imobilizari financiare 13.4.1. Definitii, clasificari 13.4.2. Evaluarea initiala 13.4.3. Evaluarea la data bilantului 14. POLITICI CONTABILE PRIVIND STOCURILE 14.1. Definitii, clasificari 14.2. Costul stocurilor 14.3. Evaluarea stocurilor 14.4. Descarcarea din gestiune 14.5. Valoarea realizabila neta 14.6. Recunoasterea drept cheltuiala 14.7. Prezentarea informatiilor 15. CREANTE 15.1. Definitii si clasificari 15.2. Evaluarea creantelor 15.3. Garantarea, cesionarea si factoringul 16. INSTRUMENTE DE TREZORERIE STOCURI 16.1. Generalitati 16.2. Evaluare 17. INVESTITII PE TERMEN SCURT 17.1. Definitii, clasificari 17.2. Evaluare 18. DATORII PE TERMEN SCURT 18.1. Definitii, clasificari

18.2. Evaluare 19. DATORII PE TERMEN LUNG 19.1. Definitii, clasificari 19.2. Evaluare 20. POLITICI CONTABILE PRIVIND PROVIZIOANELE 20.1. Definitii, concepte cheie 20.2. Recunoastere 20.3. Estimare 20.4. Prezentare si descriere 21. POLITICI CONTABILE PRIVIND CAPITALUL SI REZERVELE 21.1. Capital 21.2. Rezerve din reevaluare 21.3. Alte rezerve 22. POLITICI CONTABILE PRIVIND VENITURILE, CHELTUIELILE, REZULTATUL 22.1. Venituri 22.1.1. Definitii, clasificari 22.1.2. Recunoasterea veniturilor 22.1.3. Evaluarea veniturilor 22.2. Cheltuieli 22.2.1. Definitii, clasificari 22.2.2. Recunoasterea cheltuielilor 22.2.3. Evaluarea cheltuielilor 22.3. Rezultat 22.4. Parti afiliate 22.4.1. Prezentarea informatiilor cu privire la tranzactiile derulate cu parti afiliate

22.4.2. Necesitarea prezentarii informatiilor cu privire la partile afiliate 22.4.3. Prezentare in situatiile financiare 23. ANGAJAMENTE SI ALTE ELEMENTE EXTRABILANTIERE 23.1. Definitii, generalitati 23.2. Prezentarea informatiilor 24. INVENTARIEREA