Sunteți pe pagina 1din 6

PROCES VERBAL

ncheiat astzi 20 AUGUST 2013, cu ocazia edinei ordinare a Consiliului Local al Comunei PERIAM, care i desfoar lucrrile n Sala de edine a Primriei Comunei PERIAM n conformitate cu prevederile art.39 alin.1, art.61 i art.117 lit.b din Legea Administraiei Publice Locale nr.215/2001, republicat, modificat i completat, particip la lucrrile edinei ordinare doamna secretar BRON DACIANA, domnii consilieri locali ai Comunei Periam i anume: AVRAM IOAN-MIRCEA, BOANCA RODICA, CPUAN IONEL, CTEA PETRE-PAVEL, COZMA VASILE, HRDLU ANIOARA, IVACU IOAN, JIFCOVICI-ISAI LUCIA-EMILIA, STRUTINSCHI RODICA, UVAT VIORICA, VOICU LIVIU , domnii Potopia Vasile i toma Aurel, ceteni ai Comunei Periam. Sunt prezeni 11 consilieri locali. edina a fost convocat de primarul Comunei Periam prin Dispoziia nr.205 din 14 august 2013, iar consilierii locali au fost convocai telefonic i prin invitaia nr.6929/14.08.2013, cnd li s-a adus la cunotin i ordinea de zi. Primarul comunei Periam, domnul DUMITRA CORNEL propune urmtoarea ORDINE DE Z I:

1. Proiect de hotrre privind stabilirea structurii organizatorice i a statului de funcii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam pentru anul 2013; -iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr. I. 2. Proiect de hotrre privind revocarea Hotrrii nr.31/21.09.2012 adoptat de Consiliul Local Periam; -iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.II. 3. Proiect de hotrre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului n elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului i de urbanism, iniiate sau aflate n competena de aprobare a Consiliului Local Periam; -iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.II. 4. Proiect de hotrre privind aprobarea ncheierii contractului de nchiriere pentru spaiul cu destinaie de locuin situat n Comuna Periam, nscris n CF nr.401756 Periam (provenit din conversia de pe hrtie a C.F. nr.4521), avnd nr. top.611-612/b, ctre familia doamnei Vincu Narciza; -iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr. I. 5. Proiect de hotrre privind validarea unui nou consilier local n locul devenit vacant n cadrul Consiliului Local al Comunei Periam, ca urmare a demisiei consilierului local Mager Clin-Marius; -iniiator: consilieri locali; raport: comisia de validare. 6. Proiect de hotrre privind revocarea H.C.L. Periam nr.55/09.07.2013 privind aprobarea modificrii i completrii, prin act adiional, a contractului de concesiune nr.497/17.01.2005 ncheiat ntre Primria Comunei Periam i dr.Jifcovici-Isai Lucia-Emilia; -iniiator: consilieri locali; raport: comisia de specialitate nr.II. 7. Proiect de hotrre privind revocarea H.C.L. Periam nr.56/09.07.2013 privind aprobarea modificrii i completrii, prin act adiional, a contractului de concesiune nr.1989/21.03.2006 ncheiat ntre Primria Comunei Periam i dr.Jifcovici-Isai Lucia-Emilia; -iniiator: consilieri locali; raport: comisia de specialitate nr.II. 8. Proiect de hotrre privind aprobarea vnzrii imobilului n care funcioneaz Cabinetul Medical Dr.Jifcovici-Isai Lucia-Emilia ctre titularul actual al dreptului de concesiune Dr.Jifcovici-Isai Lucia-Emilia, n conformitate cu prevederile O.U.G.nr.68/2008; -iniiator: consilieri locali; raport: comisia de specialitate nr.II. 9. Proiect de hotrre privind stabilirea zonei special amenajate pentru activitile de picnic; -iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.II. 10. Proiect de hotrre privind aprobarea consumurilor normate de carburani i lubrefiani pentru autovehiculele, utilajele i mainile aflate n dotarea Primriei Comunei Periam; -iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.I.

11. Proiect de hotrre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea i sancionarea faptelor de nclcare a normelor n domeniul gospodririi localitii, a ntreinerii cureniei, a ordinii i linitii publice n Comuna Periam; -iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.II. 12. Proiect de hotrre privind aprobarea punerii la dispoziia Comisiei Locale de Fond Funciar Periam a suprafeei de 0,94 ha teren arabil, suprafa aflat n proprietatea privat a Comunei Periam; -iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.I. 13. Proiect de hotrre privind aprobarea modificrii, prin act adiional, a contractului de delegare a gestiunii Serviciilor publice de salubrizare a Comunei Periam prin concesiune; -iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.II. 14. Proiect de hotrre privind aprobarea nchirierii, prin licitaie public, a suprafeei de 7 mp teren, proprietate public a Comunei Periam, situat n centrul Comunei Periam, n vederea amplasrii unui chioc pentru vnzare ziare; -iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.I. 15. Proiect de hotrre privind aprobarea modificrii i completrii, prin act adiional, a contractului de vnzare-cumprare nr.1675/01.04.1997 ncheiat ntre Primria Comunei Periam i domnul CILIAN NICOLAI; -iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.I. 16. Diverse. Doamna secretar supune la vot Procesul-verbal al edinei anterioare extraordinare cu convocare de ndat a Consiliului Local Periam care a avut loc n data de 14.08.2013. Se voteaz cu 7 voturi pentru i 4 voturi abinere. Domnul consilier local Avram Ioan-Mircea, preedinte de edin, supune la vot Ordinea de zi. Se voteaz cu 10 voturi pentru, i 1 vot mpotriv . Doamna consilier local Boanca Rodica: pe ordinea de zi sunt foarte multe proiecte de hotrre care trebuiau s fie i la comisia III. Doamna secretar: proiectele de hotrre aflate pe ordinea de zi a edinei ordinare din data de 20.08.2013, nu fac obiectul comisiei III. I. Se trece la punctul 1 al Ordinii de zi. Domnul consilier local Avram Ioan-Mircea, preedintele de edin, invit pe domnul consilier local Voicu Liviu, preedintele comisiei I, s dea citire materialelor de la punctul 1: referat secretar, not de fundamentare primar, adresa Instituiei Prefectului-Judeul Timi , avizul ANFP, Proiect de hotrre nr.1/17.07.2013 privind stabilirea structurii organizatorice i a statului de funcii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam pentru anul 2013 i raportul comisiei I. Comisia de specialitate I avizeaz favorabil Proiectul de hotrre nr.1/17.07.2013. Se supune la vot Proiectul de Hotrre nr.1/17.07.2013. Se voteaz cu 7 voturi pentru i 4 voturi abinere. II. Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi. Domnul consilier local Avram Ioan-Mircea, preedintele de edin, invit pe domnul consilier local Cozma Vasile, secretarul comisiei II, s dea citire materialelor de la punctul 2: adresa Instituiei Prefectului-Judeul Timi, referat secretar, Proiectul de hotrre nr.2/17.07.2013 privind revocarea Hotrrii nr.31/21.09.2012 adoptat de Consiliul Local Periam i raportul comisiei II. Comisia de specialitate II nu avizeaz Proiectul de hotrre nr.2/17.07.2013. Se supune la vot Proiectul de Hotrre nr.2/17.07.2013. Se voteaz cu 4 voturi pentru i 7 voturi mpotriv. III. Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi. Domnul consilier local Avram Ioan-Mircea, preedintele de edin, invit pe domnul consilier local Cozma Vasile, secretarul comisiei II, s dea citire materialelor de la punctul 3: referat secretar, raportul compartimentului de specialitate, Proiectul de hotrre nr.3/17.07.2013 i raportul comisiei II. 2

Comisia de specialitate II avizeaz favorabil Proiectul de hotrre nr.3/17.07.2013. Se supune la vot Proiectul de Hotrre nr.3/17.07.2013. Se voteaz cu 7 voturi pentru i 4 voturi abinere. IV. Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi. Domnul consilier local Avram Ioan-Mircea, preedintele de edin, invit pe domnul consilier local Voicu Liviu, preedintele comisiei I, s dea citire materialelor de la punctul 4: cererea doamnei Vincu Narciza, raportul compartimentului de specialitate, Proiectul de hotrre nr.4/17.07.2013 privind aprobarea modificrii i completrii, prin act adiional, a contractului de concesiune nr.1989/21.03.2006 ncheiat ntre Primria Comunei Periam i dr.Jifcovici-Isai Lucia-Emilia i raportul comisiei I. Comisia de specialitate I avizeaz favorabil Proiectul de hotrre nr.4/17.07.2013. Se supune la vot Proiectul de Hotrre nr.4/17.07.2013. Se voteaz pentru n unanimitate de voturi. V. Se trece la punctul 5 al Ordinii de zi. Domnul consilier local Avram Ioan-Mircea, preedintele de edin, invit pe domnul consilier local Voicu Liviu, preedintele comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Periam, s dea citire materialelor de la punctul 5: adresa Organizaiei Judeene a PD-L Timi, referat secretar, Proiectul de hotrre nr.5/27.06.2013 privind validarea unui nou consilier local n locul devenit vacant n cadrul Consiliului Local al Comunei Periam, ca urmare a demisiei consilierului local Mager Clin-Marius, raportul comisiei de validare. Domnul consilier local Voicu Liviu: Comisia de validare nu avizeaz favorabil acest proiect de hotrre, deoarece exist suspiciuni privind nclcarea condiiilor de eligibilitate ale domnului Toma Aurel ca urmare a presupusei caliti de lucrtor al securitii sau colaborator al acesteia. Doamna consilier local Boanca Rodica: d citire unui paragraf din O.U.G. nr.24/2008 cu privire la declaraia pe proprie rspundere referitor la faptul c a fcut sau nu poliie politic, solicitnd domnului preedinte s supun la vot acest proiect de hotrre. Domnul consilier local Voicu Liviu: eu nu invoc dect legea, art.31 alin.4 din Legea nr.215/2001 referitor la validarea sau invalidarea unui consilier local. Doamna consilier local Boanca Rodica: cer supunerea la vot a acestui proiect de hotrre. Domnul consilier local Avram Ioan-Mircea, preedintele de edin: nu se poate supune la vot acest proiect de hotrre fr avizul comisiei de validare i pn cnd nu se primete un rspuns de la CNSAS. VI. Se trece la punctul 6 al Ordinii de zi. Domnul consilier local Avram Ioan-Mircea, preedintele de edin, invit pe domnul consilier local Cozma Vasile, secretarul comisiei II, s dea citire materialelor de la punctul 6: referat secretar, adresa i expunerea de motive a iniiatorilor proiectului de hotrre, Proiectul de hotrre nr.6/22.07.2013 privind revocarea H.C.L. Periam nr.55/09.07.2013 privind aprobarea modificrii i completrii, prin act adiional, a contractului de concesiune nr.497/17.01.2005 ncheiat ntre Primria Comunei Periam i dr.Jifcovici-Isai Lucia-Emilia i raportul comisiei II. Comisia de specialitate II nu avizeaz favorabil Proiectul de hotrre nr.6/22.07.2013. Domnul Avram Ioan-Mircea, preedinte de edin, invit pe domnii consilieri la discuii. Domnul consilier local Voicu Liviu: aceast hotrre de consiliu a fost adoptat conform legii n baza H.G. nr.884/2004, ntruct au fost respectate prevederile legale, iar n spiritul legii, aceast hotrre poate fi aplicat i retroactiv la data mplinirii termenului de 5 ani. Doamna consilier local Jifcovici-Isai Lucia-Emilia: de ce nu aprobai aplicarea retroactiv a vnzrii cabinetului medical? Domnul consilier local Voicu Liviu: tii foarte bine c vnzarea cabinetului nu a fost inclus pe Anexa nr.1 a H.C.L. nr.24, ulterior prin H.C.L. nr.20 s-a cerut completarea Anexei nr.1, iar adoptarea H.C.L. nr.20/2012 nu a fost fcut conform legii. Se supune la vot Proiectul de Hotrre nr.6/22.07.2013. Se voteaz cu 3 voturi pentru, 2 voturi abinere i 5 voturi mpotriv (doamna Jifcovici nu voteaz). Domnul Avram Ioan-Mircea, preedinte de edin, revine la pct. 5 al ordinii de zi i propune amnarea P.H. nr.5/27.06.2013 pn la primirea unui rspuns oficial de la CNSAS. 3

Se supune la vot propunerea domnului preedinte de edin. Se voteaz cu 7 voturi pentru i 4 voturi mpotriv. VII. Se trece la punctul 7 al Ordinii de zi. Domnul consilier local Avram Ioan-Mircea, preedintele de edin, invit pe domnul consilier local Cozma Vasile, secretarul comisiei II, s dea citire materialelor de la punctul 7: referat secretar, adresa i expunerea de motive a iniiatorilor proiectului de hotrre, Proiectul de hotrre nr.7/22.07.2013 privind revocarea H.C.L. Periam nr.56/09.07.2013 privind aprobarea modificrii i completrii, prin act adiional, a contractului de concesiune nr.1989/21.03.2006 ncheiat ntre Primria Comunei Periam i dr.Jifcovici-Isai Lucia-Emilia i raportul comisiei II. Comisia de specialitate II nu avizeaz acest proiect de hotrre, deoarece nu ntrunete condiiile legale. Se supune la vot Proiectul de Hotrre nr.7/22.07.2013. Se voteaz cu 3 voturi pentru i 7 voturi mpotriv (doamna Jifcovici nu voteaz). VIII. Se trece la punctul 8 al Ordinii de zi. Domnul consilier local Avram Ioan-Mircea, preedintele de edin, invit pe domnul consilier local Cozma Vasile, secretarul comisiei II, s dea citire materialelor de la punctul 8: referat secretar, adresa i expunerea de motive a iniiatorilor proiectului de hotrre, Proiectul de hotrre nr.8/22.07.2013 privind aprobarea vnzrii imobilului n care funcioneaz Cabinetul Medical Dr.Jifcovici-Isai Lucia-Emilia ctre titularul actual al dreptului de concesiune Dr.Jifcovici-Isai LuciaEmilia, n conformitate cu prevederile O.U.G.nr.68/2008 i raportul comisiei II. Comisia de specialitate II nu avizeaz favorabil Proiectul de hotrre nr.8/22.07.2013. Se supune la vot Proiectul de Hotrre nr.8/22.07.2013. Se voteaz cu 3 voturi pentru, 6 voturi mpotriv i 1 vot abinere (doamna Jifcovici nu voteaz). IX. Se trece la punctul 9 al Ordinii de zi. Domnul consilier local Avram Ioan-Mircea, preedintele de edin, invit pe domnul consilier local Cozma Vasile, secretarul comisiei II, s dea citire materialelor de la punctul 9: adres C.J. Timi, raport compartiment specialitate, Proiectul de hotrre nr.9/05.08.2013 privind stabilirea zonei special amenajate pentru activitile de picnic i raportul comisiei II. Comisia de specialitate II avizeaz favorabil Proiectul de hotrre nr.9/05.08.2013. Se supune la vot Proiectul de Hotrre nr.9/05.08.2013. Se voteaz cu 10 voturi pentru i 1 vot abinere. X. Se trece la punctul 10 al Ordinii de zi. Domnul consilier local Avram Ioan-Mircea, preedintele de edin, l invit pe domnul consilier local Voicu Liviu, preedintele Comisiei de specialitate I din cadrul Consiliului Local Periam s dea citire materialelor de la punctul 10: raportul compartimentului de specialitate, Proiectul de hotrre nr.10/05.08.2013 privind aprobarea consumurilor normate de carburani i lubrefiani pentru autovehiculele, utilajele i mainile aflate n dotarea Primriei Comunei Periam i raportul comisiei I. Comisia de specialitate I avizeaz favorabil Proiectul de hotrre nr.10/05.08.2013. Se supune la vot Proiectul de Hotrre nr.10/05.08.2013. Se voteaz cu 7 voturi pentru i 4 voturi abinere. XI. Se trece la punctul 11 al Ordinii de zi. Domnul consilier local Avram Ioan-Mircea, preedintele de edin, invit pe domnul consilier local Cozma Vasile, secretarul comisiei II, s dea citire materialelor de la punctul 11: raportul compartimentului de specialitate, Proiectul de hotrre nr.11/05.08.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea i sancionarea faptelor de nclcare a normelor n domeniul gospodririi localitii, a ntreinerii cureniei, a ordinii i linitii publice n Comuna Periam i raportul comisiei II. Comisia de specialitate II avizeaz favorabil Proiectul de hotrre nr.11/05.08.2013. Doamna consilier local Boanca Rodica: nu am vzut niciunde s fie sancionai primarul sau viceprimarul c pomii, florile i gardul viu se usuc. 4

Domnul consilier local Avram Ioan-Mircea, preedintele de edin: vor fi sancionai peste urmtorii 3 ani, la alegeri, cum ai fost i dumneavoastr. Se supune la vot Proiectul de Hotrre nr.11/05.08.2013. Se voteaz cu 7 voturi pentru i 4 voturi abinere. XII. Se trece la punctul 12 al Ordinii de zi. Domnul consilier local Avram Ioan-Mircea, preedintele de edin, l invit pe domnul consilier local Voicu Liviu, preedintele Comisiei de specialitate I din cadrul Consiliului Local Periam s dea citire materialelor de la punctul 12: referat primar, raportul compartimentului de specialitate, Proiectul de hotrre nr.12/05.08.2013 privind aprobarea punerii la dispoziia Comisiei Locale de Fond Funciar Periam a suprafeei de 0,94 ha teren arabil, suprafa aflat n proprietatea privat a Comunei Periam i raportul comisiei I. Comisia de specialitate I avizeaz favorabil Proiectul de hotrre nr.12/05.08.2013. Se supune la vot Proiectul de Hotrre nr.12/05.08.2013. Se voteaz cu 9 voturi pentru i 2 voturi abinere. XIII. Se trece la punctul 13 al Ordinii de zi. Domnul consilier local Avram Ioan-Mircea, preedintele de edin, invit pe domnul consilier local Cozma Vasile, secretarul comisiei II, s dea citire materialelor de la punctul 13: adresa S.C. G & E Invest 2003 S.R.L., raportul compartimentului de specialitate, Proiectul de hotrre nr.13/05.08.2013 privind aprobarea modificrii, prin act adiional, a contractului de delegare a gestiunii Serviciilor publice de salubrizare a Comunei Periam prin concesiune i raportul comisiei II. Comisia de specialitate II avizeaz favorabil Proiectul de hotrre nr.13/05.08.2013. Se supune la vot Proiectul de Hotrre nr.13/05.08.2013. Se voteaz cu 7 voturi pentru i 4 voturi abinere. XIV. Se trece la punctul 14 al Ordinii de zi. Domnul consilier local Avram Ioan-Mircea, preedintele de edin, l invit pe domnul consilier local Voicu Liviu, preedintele Comisiei de specialitate I din cadrul Consiliului Local Periam s dea citire materialelor de la punctul 14: adresa S.C. Inovation MSN Distribution S.R.L., raportul compartimentului de specialitate, Proiectul de hotrre nr.14/13.08.2013 privind aprobarea nchirierii, prin licitaie public, a suprafeei de 7 mp teren, proprietate public a Comunei Periam, situat n centrul Comunei Periam, n vederea amplasrii unui chioc pentru vnzare ziare i raportul comisiei I. Comisia de specialitate I avizeaz favorabil Proiectul de hotrre nr.14/13.08.2013. La edin vine i domnul primar Dumitra Cornel. Domnul primar: noi trebuie s clarificm situaia cu S.C. Press Point S.A. i dup aceea se va lua o hotrre dac se va concesiona sau nu acest teren de ctre consiliul local. Domnul consilier local Avram Ioan-Mircea, preedintele de edin: din momentul expirrii contractului de concesiune, de la sfritul anului i pn n prezent, cine a folosit terenul de sub chio cul de ziare? Domnul Potopia Vasile: nimeni nu-l folosete, este n aer. Domnul consilier local Avram Ioan-Mircea, preedintele de edin: constatm c de 7 luni de zile, acel teren este folosit ilegal. Doamna consilier local Boanca Rodica: acest proiect de hotrre vizeaz un nou contract cu o alt firm, ar fi bine ca acest chioc, care deservete interesele cetenilor comunei, s funcioneze, se poate cere i chiria anticipat. Se supune la vot Proiectul de Hotrre nr.14/13.08.2013. Se voteaz cu 5 voturi pentru i 6 voturi abinere. Fiind vorba de patrimoniu, aceast hotrre nu se adopt. XV. Se trece la punctul 15 al Ordinii de zi. Domnul consilier local Avram Ioan-Mircea, preedintele de edin, l invit pe domnul consilier local Voicu Liviu, preedintele Comisiei de specialitate I din cadrul Consiliului Local Periam s dea citire materialelor de la punctul 15: cereera domnului Cilian Nicolai, raportul compartimentului de specialitate, Proiectul de hotrre nr.15/13.08.2013 privind aprobarea modificrii i completrii, 5

prin act adiional, a contractului de vnzare-cumprare nr.1675/01.04.1997 ncheiat ntre Primria Comunei Periam i domnul CILIAN NICOLAI i raportul comisiei I. Comisia de specialitate I avizeaz favorabil Proiectul de hotrre nr.15/13.08.2013. Se supune la vot Proiectul de Hotrre nr.15/13.08.2013. Se voteaz pentrun unanimitate de voturi. XVI. Se trece la punctul 16 al Ordinii de zi - DIVERSE. a) Cererea S.C. N.M.GABRIELA PERIAM S.R.L. Nr.47/05.07.2013, nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.5680/05.07.2013 prin care solicit, pe cheltuiala societ ii, aprobarea dezmembrrii terenului n suprafa de 100 mp situat n faa imobilului cu nr.de conscriere 927 din Comuna Periam i includerea acestuia ntr-un extras de carte funciar distinct, n domeniul public al Comunei Periam; domnul Ctea Petre-Pavel face precizarea c renun la cererea mai sus menionat; b) Cererea Organizaiei Aliana pentru Unitatea Romilor, Filiala Zonal Periam , nregistrat la Primria Comunei Periam sub sub nr.5950/15.07.2013 prin care solicit nchirierea unui sediu (birou) mobilat, la fosta poliie, necesar pentru edinele Organizaiei A.U.R.; domnul preedinte de edin solicit acordul de principiu pentru nchirierea spaiului. Se voteaz cu 4 voturi pentru i 7 voturi abinere. Domnul consilier local Voicu Liviu: eu sunt de acord s primeasc un spaiu, dar nu acesta de la Poliie. c) Adresa Inspectoratului de Poliie Judeean Timi - Serviciul de Investigare a Fraudelor nr. RS 2724/2013 nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.6142/18.07.2013 prin care informeaz Consiliul Local despre reclamaia depus de consilierii Boanca Rodica, Ivacu Ioan, Jifcovici-Isai Lucia-Emilia i Uvat Viorica, din cadrul Consiliului Local Periam. Doamna consilier local Strutinschi Rodica: despre ce acuzaie este vorba? Doamna consilier local Boanca Rodica: ancheta este n desfurare; cei care ancheteaz cazul au disjuns dosarul; am considerat c au fost nite abuzuri fcute de domnul primar. d) Comunicarea Sentinei Civile Nr.277/2013 pronunat n edina public din data de 4 februarie 2013 a Tribunalului Timi - Secia de Contencios Administrativ i Fiscal , nregistrat la Primria Comunei Periam sub sub nr.6852/02.08.2013, avnd ca obiect anulare act administrativ (HCL). Consiliul Local ia act de coninutul comunicrii. e) Adresa Instituiei Prefectului Judeul Timi Nr. 7683/S3/08.08.2013 nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.6886/13.08.2013 referitoare la sesizarea depus de doamna dr. Jifcovici-Isai Lucia-Emilia cu privire la revocarea HCL Periam nr.55/09.07.2013 i HCL Periam nr.56/09.07.2013. Domnul primar: nu este vorba de patrimoniu, deci nu sunt necesare 8 voturi, iar redevena putea fi modificat n baza art.4 din H.G. nr.884/2004, fr aprobare din partea consiliului local. f) Referatul prezentat de domnul primar Dumitra Cornel nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.6931/14.08.2013 cu privire la neacordarea indemnizaiei de edin consilierilor care au prsit sala de edine n timpul desfurrii edinei Consiliului Local Periam din data de 14.02.2013. Domnul consilier local Voicu Liviu: referitor la indemnizaia de edin, aceasta nu se poate acorda dac nu se particip la edin; prsirea slii de edin, fr acordul preedintelui se consider absen. Domnul consilier local Avram Ioan-Mircea, preedintele de edin: solicit un acord de principiu al consiliului local pentru acordarea indemnizaiei. Se voteaz cu 2 voturi mpotriv, 5 voturi abinere, 4 consilieri locali nu voteaz (Boanca, Jifcovici, Ivacu, Uvat), interes personal. Doamna consilier local Boanca Rodica: igienizarea parcului nu const doar n tierea pomilor din parc; gardul viu pe care eu l-am ngrijit este deja uscat. Domnul primar: am preluat o grmad de pomi uscai. Domnul consilier local Voicu Liviu: doamna Boanc ai plantat o grmad de pomi care s-au uscat; i-ai plantat doar pentru alegerile locale. Nemaifiind alte probleme de discutat, domnul consilier local AVRAM IOAN-MIRCEA, preedinte de edin, mulumete domnilor consilieri, angajailor primriei i cetenilor comunei pentru prezen i participare la edin i declar nchise lucrrile edinei ordinare. PREEDINTE DE EDIN Consilier local, AVRAM IOAN-MIRCEA CONTRASEMNEAZ Secretar Comun, BRON DACIANA 6