Sunteți pe pagina 1din 2

CĂTĂLINA RAłIU

Maestru Reiki TradiŃional


Şcoala Usui Shiki Ryoho
Membru fondator al AsociaŃiei Reiki Usui

REIKI – Perspectivă personală


Aducând corpul şi mintea pe aceeaşi lungime de undă cu Energia Vitală Universală, însuşi substratul său,
Reiki poate să-l elibereze pe om într-o manieră delicată şi treptată de străvechile limite şi legături şi să-i
permită ca, în timp, să se bucure pentru prima oară de o sănătate debordantă, de echilibru şi mai ales de
armonie atât cu el însuşi, cât şi cu ceilalŃi.

Este important să conştientizăm faptul că suntem un univers complex şi că viaŃa noastră, la nivel holistic,
se desfăşoară pe mai multe planuri: plan fizic, plan mental, plan emoŃional, plan energetic, plan
spiritual... În lumea noastră modernă ne-am obişnuit să acordăm atenŃie doar unora dintre aceste planuri,
în special planului fizic - prin interesul nostru faŃă de tot ceea ce înseamnă material - şi planului mental -
mintea noastră, cu precădere partea ei logică, raŃională, devenindu-ne stăpân.
Am ales astfel să renunŃăm, conştient sau inconştient, la părŃi importante din noi înşine. Cum ar fi dacă
cineva v-ar cere să folosiŃi doar o mană deşi le aveŃi pe amândouă?... cum ar fi să nu vă mai folosiŃi... să
spunem... stomacul?! Şi totuşi exact aşa procedăm: trăim doar cu o parte din universul nostru pentru că
am uitat să fim noi, întregi... Totuşi, practicând tehnica Reiki avem şansa să ne reîntregim, să ne
redescoperim, să ne simŃim un TOT, un ÎNTREG.

REIKI - Uşor de practicat de către persoanele cu agenda plină şi cu puŃin timp personal
Foarte important: practicarea Reiki nu aduce modificări programului nostru zilnic şi aşa foarte
aglomerat. Avem nevoie doar de câteva minute să ne energizăm şi putem să o facem oriunde: acasă, în
maşină, în mijlocul de transport în comun, la birou, la cinema... DEOARECE AVEM NEVOIE DOAR
DE MÂINILE NOASTRE proprii şi de intenŃia de a ne energiza.

Cursuri de REIKI, Gradul I


Gradul I: Sâmbătă - Duminică, orele 10:00-15:00, cu prezenŃă obligatorie în ambele zile.
La gradul I prima parte a teoriei este gratuită, deci toŃi cei interesati pot veni să vadă despre ce este
vorba şi pot alege ulterior să rămână la curs, taxa de curs achitându-se doar după prima parte de teorie.

LocaŃiile şi datele următoarelor cursuri: pe reikitraditional.ablog.ro.


Costul cursului include suportul de curs, Diploma de absolvire, recunoscută la nivel internaŃional,
precum şi cartea "REIKI prin 100+ întrebări şi răspunsuri" - Laxmi Paula Horan (Maestru Reiki
TradiŃional pe linia Doamnei Takata), Editura Polirom.
VeniŃi cu un prieten şi puteŃi beneficia de reduceri din costul cursului.

CĂTĂLINA RAłIU
e-mail : reikitraditional@yahoo.com
web: reikitraditional.ablog.ro
telefon: 0721374050
Mai multe detalii pe
reikitraditional.ablog.ro.
ASOCIAłIA REIKI USUI
Braşov, www.reikiusui.ro
C.I.F. 20606550; Reg. Asoc. Nr. 90/ 13.12.2006
BCR Braşov, RO44 RNCB 0053 0687 5467 0001

REIKI – TEHNICĂ DE ÎMBUNĂTĂłIRE A VIEłII

REIKI - tehnică naturală japoneză care foloseşte mâinile, în contact cu pielea


sau nu, ca punte ce facilitează atragerea energiei universului acolo unde este
nevoie, cu scopul de a relaxa, de a reduce stresul şi de a îmbunătăŃi viaŃa.

REIKI - tehnică energetică care ajută la dezvoltarea personalităŃii şi la


echilibrarea şi vindecarea în planurile fizic, emoŃional şi spiritual ale
individului prin canalizarea Energiei Universale/ Vitale.

REIKI - tehnică recunoscută oficial de OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii.

Printre beneficiile Reiki se numără:


- susŃine autocunoaşterea la nivel profund, autodezvoltarea la nivel holistic şi accelerează
evoluŃia spirituală; ne ajută să ne răspundem unor întrebări precum: Cine sunt EU? Care este
misiunea mea personală în viaŃă?
- reduce şi chiar elimină efectele stresului,
- accelerează procesele de vindecare ale organismului,
- reduce durerea,
- ajută la eliminarea substanŃelor toxice, nocive din organism,
- ajută la dispariŃia altor simptome ale bolilor,
- ajută la eliberarea de emoŃii negative,
- face mai uşor suportabile încercările fizice şi psihice şi ne ajută să integrăm într-un mod
armonios încercările din viaŃă, păstrându-ne echilibrul interior în această lume modernă, agitată.

Reiki nu are interdicŃii sau condiŃii; poate accepta orice mod de a vedea lumea, poate fi practicat de
către oricine indiferent de sex, religie, statut social sau nivel de pregătire profesională.
Reiki nu este o religie dar ne vorbeşte despre baza tuturor religiilor străvechi, adică despre Iubirea
NecondiŃionată. Ne ajută să respectăm şi să iubim propria noastră persoană.

Reiki este o tehnică simplă, care se învaŃă şi se practică uşor.


Capacitatea de transmitere a acestei energii se dobândeşte prin acordajele primite de la un Maestru.
Aceste acordaje constau în activarea şi curăŃarea canalul nostru de energie, prin care va putea curge
energia Reiki.

Tehnica Reiki poate fi aplicată în paralel cu orice alte tehnici. Atunci când este nevoie, tehnica Reiki
se aplică în completarea tratamentului medical, fiind compatibilă cu orice fel de terapie, fie ea alopată sau
complementară.

Mai multe detalii pe www.reikiusui.ro.