Sunteți pe pagina 1din 7

Introducere Consiliul Europei apare , ca o constructie diferita prin natura sa de predecesoarela sale.

Institutia creata ,este rezultatul unei manifestari spontane a numeroaselor miscari europene aparute in perioada de dupa incheierea razboiului. La un an si doar cateva luni dupa incetarea razboiului in celebrul sau discurs de la Zurich din 19 septembrie 194 dupa evocarea rava!iilor pricinuite de acesta ,". Churchill a invitat dusmanii din a#un , indeosebi $ranta si %ermania ,sa se reconcilieze in scopul de a crea pro!resiv ceea ce el a numit din nou un C&'(ILI) *L E)+&,EI 1 -upa intrarea (tatutului in vi!oare din 1949 ./ au!ust si ale!erea capitalei ,Consiliul Europei da o e0presie a vointei europeniilor de a se dedica edificarii unei Europe a pacii, intele!erii si cooperarii. +olul Consiliului European a fost intarit cu ocazia Conferintei dela 1iena din anul 199/, Cand a fost recunoscut de catre sefii statelor participante importanta Consiliului pentru securitate si stabilitate a Europei.Consiliul European are un rol de a asi!ura prevenirea oricarei probleme de securitate si stabilitate atat in Europa de 1est cat si in Europa de Est. I. (copul Consiliului Europei (copul Consiliului Europei este de a realiza o mai mare unitate intre membrii sai pentru saval!ardarea si realizarea idealurilor si principiilor care sunt mostenirea lor comuna si pentru facilitarea pro!resului lor economic si social.2 Consiliul Europei fiind cea mai mare or!anizatie inter!uvernamentala si interparlamentara europeana, poate sa adere orice stat ca membru al CE, cu conditia de a accepta principiul suprematiei le!ii.Consiliul Europei urmareste apararea drepturilor omului si democratiei, valorizarea identitatii culturale europene.(pri#ina tariile din estul si centrul Europei, in vederea consolidarii a reformelor politice si le!islative cu a#utorul unor pro!rame de cooperare .Edificarea pacii care este bazata pe #ustitie si cooperare internationala este un scop important in e0istenta institutiei. 1.3anualul Consiliului Europei 4ucuresti 1999 pa!.12 2.(tatutul Consiliului Europei 5ste1.619497 *rt.1 lit.a7

II. Compozitia Consiliului Europei ,rin proceduri #udiciare si ne#udiciare sunt monitorizate respectarea (tatutului si a conventiilor .,otrivit prevederiilor sunt monitorizate respectarea an!a#amentelor privind situatia democratiei a drepturilor omului si a statului de drept care sunt supuse atentiei de catre8 statele membre secretarul !eneral pe baza unei recomandari din partea *dunarii ,arlamentare . &r!anismele conform *rt.1. din (tatut sunt8 Comitetul 3inistriilor *dunarea *ceste doua or!ane sunt asistate de (ecretarul &r!anizatiei. &r!anul Con!resul ,uterilor Locale si +e!ionale din Europa au luat fiinta in anul 1994 si au caracter numai consultativ. 1. Consiliul 3inistrilor decide activitatea Consiliului Europei. El decide deasemenea cum trebuie actionat in sensul recomandarilor *dunarii ,arlamentare si ale Con!resului ,uterilor Locale si +e!ionale din Europa si in sensul propunerilor diverselor comitete inter!uvernamentale si conferinte ale ministrilor specializati. Comitetul 3inistrilor adopta pro!ramul de activitate si bu!etul Consiliului Europei.-iscutiile in cadrul Comitetului 3inistrilor se refera la toate subiectele politice de interes comun cu e0ceptia problemelor de aparare, discutii privind aspectele politice ale inte!rarii europene, dezvoltarea cooperarii, apararea institutiilor democratice si protectia drepturilor omului. Comitetul 3inistrilor este alcatuit din ministrii afacerilor e0terne ai statelor membre care se reunesc de cel putin doua ori pe an pentru a trece in revista cooperarea europeana, activitatea politica si pentru a da impulsul politic necesar activitatii &r!anizatiei. Comitetul 3inistrilor or!anizeaza int9lnirile saptam9nale la nivel de ambasadori, aceste int9lniri fiind completate de int9lniri ale !rupurilor de raportori sau de !rupurile de lucru insarcinate cu aprofundarea anumitor chestiuni inaintea luarii deciziilor.

Comitetul 3inistrilor are o structura fle0ibila, astfel ca, atunci c9nd proiectele nu sunt sustinute de toate statele membre, acesta are posibilitatea de a le lansa in cadrul acordurilor partiale, permit9nd anumitor state membre sa intreprinda actiuni comune in anumite domenii. -eciziile Comitetului 3inistrilor sunt transmise !uvernelor sub forma de recomandari sau fac obiectul conventiilor si acordurilor europene, obli!atorii din punct de vedere #uridic pentru statele care l6au ratificat. Comitetul 3inistrilor adopta declaratiile si rezolutiile privind chestiunile politice de actualitate. ,ro!ramele au la baza rezultatele cooperarii inter!uvernamentale ale Consiliului Europei8 instrumente de referinta, retele de e0perti c9t si structuri si mecanisme de cooperare.Ele au ca obiect consolidarea, intarirea si accelerarea reformelor democratice din tarile in cauza, astfel inc9t sa se poata inte!ra pro!resiv si armonios in procesul si structurile cooperarii europene si, in primul r9nd, in Consiliul Europei. ,ro!ramul privind masurile de incredere a fost creat pentru a sustine societatile civile, initiative care au ca obiectiv ameliorarea reciproca a cunostintelor si cooperarea intre comunitatile ma#oritare si minoritare. Comitetul 3inistrilor ve!heaza asupra aplicarii efective a conventiilor si acordurilor incheiate intre statele membre. +esponsabilitatea Comitetului 3inistrilor privind Conventia Europeana a -repturilor &mului reflecta importanta acestei conventii, care constituie piatra de temelie a sistemului de protectie a drepturilor omului in Europa. El a intensificat cooperarea si cu alte or!anisme europene, in particular cu )niunea Europeana, &r!anizatia de Cooperare si (ecuritate in Europa si 'atiunile )nite. 2. *dunarea ,arlamentara este un or!anism statutar al Consiliului Europei. Ea reprezinta fortele politice ale parlamentelor statelor membre si se doreste sa fie motorul e0tinderii cooperarii europene catre toate statele democratice din Europa. *dunarea ,arlamentara isi stabileste ordinea de zi, abordarea subiectelor de actualitate si teme cu caracter prospectiv care trateaza, in special, probleme ale societatii si chestiuni de politica internationala. -eliberarile sale #oaca un rol important in orientarea activitatii Comitetului 3inistrilor si a sectoarelor inter!uvernamentale ale Consiliului Europei. Ele se repercuteaza asupra !uvernelor atunci c9nd membri lor le transmit ,arlamentelor nationale. *dunarea ,arlamentara contribuie la construirea unei Europe e0tinse, fara frontiere.

(tatutul de invitat special creat de *dunarea ,arlamentara in 19:9, a permis dele!atiilor parlamentare ale tarilor Europei centrale si de est, an!a#ate pe drumul democratiei pluraliste, dar nefiind inca membre ale &r!anizatiei, sa asiste la sesiunile plenare ale *dunarii ,arlamentare si la reuniunile comisiilor lor. Contactele si schimburile astfel stabilite au incura#at procesul de democratizare al acestor tari si le6au facilitat aderarea la Consiliul Europei. Cu ocazia fiecarei sesiuni sunt consacrate dezbateri ale evenimentelor din Europa si din lume, care se concentreza, in special, asupra acelora care impun o actiune la nivel european. *dunarea ,arlamentara este, deasemenea, un forum parlamentar pentru alte or!anizatii internationale, cum ar fi 8 &.C.-.E., 4.E.+.-., *!entia (patiala Europeana si mai multe institutii specializate ale 'atiunilor )nite.&r!anizatiile ne!uvernamentale participa in calitate de observatori la lucrarile unui anumit numar de comisii, aduc9ndu6si contributia la manifestarile importante or!anizate de *dunarea ,arlamentara. ;e0tele adoptate de *dunarea ,arlamentara reprezinta orientari importante pentru Comitetul 3inistrilor, !uverne, parlamente si partide politice nationale precum si de alti actori importanti ai societatii. *dunarea ,arlamentara a fost de multe ori la ori!inea a numeroase tratate internationale, conventii europene si alte instrumente #uridice care formeaza baza unei veritabile le!islatii europene. ,resedintele *dunarii ,arlamentare se ale!e pentru un mandate de / sesiuni, *dunarea ,arlamentara intrunindu6se in 4 sesiuni plenare publice pe an , timp de o saptam9na la (trasbur!. /. Con!resul ,uterilor Locale si +e!ionale este un or!anism al Consiliului Europei format din 1 membri8 /1/ membri titulari, /1/ membri supleanti.Con!resul este structurat in doua Camere8 Camera ,uterilor Locale si Camera +e!iunilor. Camerele alterneaza in ale!erea presedintelui Con!resului pentru un mandat de 2 ani. Con!resul ,uterilor Locale si +e!ionale 5C.,.L.+.E.7 a fost infintat in 1994 in calitate de or!an consultativ al Consiliului Europei, inlocuind Conferinta puterilor locale si re!ionale din Europa. Con!resul a#uta noile state membre ale &r!anizatiei sa6si indeplineasca sarcinile practice necesare realizarii unei autonomi locale si re!ionale.

Con!resul este vocea re!iunilor si municipiilor din Europa, el oferind un loc privile!iat de dialo! , unde reprezentantii puterilor locale si re!ionale dezbat problemele comune, isi confrunta e0perientele si isi prezinta !uvernelor punctele de vedere.Con!resul sfatuieste Comitetul 3inistrilor si *dunarea ,arlamentara a Consiliului Europei privind toate aspectele politicii locale si re!ionale. Con!resul or!anizeaza audieri si conferinte la nivel local si re!ional pentru a a#un!e la marele public a carui participare ram9ne esentiala pentru instaurarea unei veritabile democrati. Con!resul elaboreaza periodic rapoarte de tara privind situatia democratiei locale si re!ionale in statele membre c9t si in statele candidate si ve!heaza asupra aplicarii principiilor Cartei Europene a autonomiei locale.. Con!resul ,uterilor Locale si +e!ionale din Europa se intruneste o data pe an la (trasbur! unde !azduieste dele!atiile or!anizatiilor europene a!reate c9t si pe cele ale c9torva state nemembre, primite in calitate de invitati speciali sau observatori. & comisie permanenta alcatuita din reprezentantii tuturor dele!atiilor nationale se reuneste intre sesiunile plenare ale Con!resului. 4. (ecretarul %eneral al Consiliului Europei, ales de *dunarea ,arlamentara ,are responsabilitatea orientarii strate!ice !lobale a pro!ramului de activitati si bu!etul Consiliului Europei si a suprave!herii mana!ementului de zi cu zi al &r!anizatiei si (ecretariatului. ,ro!ramul de lucru inter!uvernamental, stabilit de (ecretarul %eneral pe baza propunerilor de prioritati, este aprobat in fiecare an de Comitetul 3inistrilor. (ecretarul %eneral raspunde cu a#utorul (ecretariatului de indeplinirea pro!ramului. *ctivitatile operationale de cooperare inter!uvernamentala sunt coordinate in primul rand de catre directiile !enerale, care corespund principalelor domenii de activitate ale &r!anizatiei. Consiliul Europei , prin or!anismele sale actioneaza pentru inte!rarea europeana si securitate bazata pe democratiea pluralista , indivizibilitatea si universalitatea drepturilor omului, suprematia le!ii si un patrimoniu cultural comun. ,entru realizarea acestor teluri , au fost initiate si adoptate anumite pro!rame care acopera un domeniu e0tins de activitati, mai ales in Europa Centrala si de Est.

,ro!ramele cuprind asistenta pentru indeplinirea conditiilor de aderare . *ici putem reaminti teluri concrete si continue care deriva din prevederile Conventiei Europene a drepturilor omului cum sunt 8Carta (ociala Europeana ,Conventia Culturala Europeana si Carta Europeana a *utonomiei Locale.1 ,ro!ramele C.E. sunt acele demersuri de intarire si accelerare a procesului de reforme democratice , prin care se faciliteaza inte!rarea treptata a tariilor in procesele de cooperare europeana .,ro!ramele sunt destinate dezvoltarii si pre!atirii statelor cum ar fi8 protectia drepturilor omului societatea civila media educatia ,cultura, tineret ,entru a face fata nevoii de informatii catre or!anizatii si invers , Consiliul Europei a infintat Centre de informare si documentare in 14 capitale ale Europei. 2 Cooperarea intre Consiliul Europei , &(CE, )niunea Europeana , si Comisia Europeana a vizat mai alespromovarea dreptului omului , cele referitoare la protectia minoritatilor nationale .*ceasta cooperare a dezvoltat promovarea reformelor democratice.,ro!ramele commune ale Consiliului Europei si Comisia Europeana , se concentreaza asupra reformei sistemului #uridic si drepturilor omului , acoperind tari ca *lbania , Estonia ,Letonia si Lituania. ,entru o buna functionare si o e0istenta si!ura a Consiliului Europei, toti membrii trebuie sa arate hotarare politica , solidaritate si spri#in reciproc.3odelul Consiliului Europei poate fi de folos si in alte parti a mapamondului, monitorizand si aplicand standardele de democratie sa devina un proces ireversibil.

1.3anualul Consiliului Europei 4ucuresti 1999 pa!.249 2. 3anualul Consiliului Europei 4ucuresti 1999 pa!. 2<1

III. -rapelul ,imnul si si!la Consiliului European ,e data de 2< octombrie 19<<, *dunarea ,arlamentar= a aprobat >n unanimitate emblema reprezent9nd un cerc de stele aurii pe fond albastru. ,e data de 9 decembrie 19<<, Comitetul de 3ini?tri al or!aniza@iei a adoptat drapelul >nstelat, inau!urat >n mod oficial pe 1/ decembrie >n acela?i an la ,aris.-rapelul conceput de Consiliul European a fost adoptat si propus de ,arlasmentul European ca sa devina emblema Comunitatii Europene.-rapelul European de atunci simbolizeaza uniunea , perfectiunea . An 19B1, *dunarea ,arlamentar= a hot=r9t s= propun= ca imn european preludiul la &da 4ucuriei din (imfonia a6IC6a de 4eethoven. -rapelul ,imnul devine un lucru comun ,iar acest lucru uneste pe toti europenii . Consiliul Europei ?i Comisia European= ve!heaz= ca simbolurile europene s= fie utilizate >ntr6o manier= respectuoas= ?i vor lua m=surile necesare pentru a interveni >mpotriva utiliz=rii abuzive a simbolurilor.1 I1. Concluzii (tatele membre ale &r!anizatiei au obli!atia de a face ca libertatile, demnitatea omului si bunastarea indivizilor sa devina principii ferme ale actiunilor !uvernamentale. ,rintre celelalte obiective ale Consiliului Europei sunt8 promovarea democratiei pluraliste, problema securitatii cetateanului, combaterea rasismului,0enofobiei,intolerantei, protectia minoritatilor nationale, coeziunea sociala si calitatea vietii, cooperarea si coeziunea #udiciara. Crearea Consiliului Europei are o semnificatie istorica si marcheaza momentul realizarii unei Europe , fondata de catre europeni pentru europeni.

1.*dresa site8DDD.coe.int