Sunteți pe pagina 1din 34

NOILE MICRI RELIGIOASE De fapt, orice demers religios sau a tireligios se ! scrie ! tr"o lume #i !

tr"o mare a goas$ a c$ut$rilor% este &or'a de o ! cercare de a dep$#i i certitudi ile care e cople#esc de o'icei( St$p) it de propriile i suficie *e, la i&el i telectual, afecti&, &oliti&, omul se afl$ ! tr"o perma e t$ i certitudi e #i c$utare( A#teapt$ r$spu sul #i acesta u apare, pe tru c$ este pri+o ierul propriilor limite, propriei co di*ii fi ite pe care a primit"o pri crea*ie( Este prea mic pe tru a de&e i, di relati& #i fi it, a'solut #i i fi it( Dar c$ut$rile, $+ui *a #i str$da iile la care se supu e !l determi $ s$ u re u *e ! apropierea sa de Dum e+eu( Orice form$ de religie sau religio+itate, i difere t de co ota*iile #i i terpret$rile ei, u este altce&a dec)t o ou$ ! cercare, o $+ui *$ spre A'solutul care e tra sce de, dar care e c,eam$ ! perma e *$ spre a e apropia de El( Cred c$ omul are, pri tot ceea ce face, g) de#te sau &isea+$, o si gur$ &oca*ie- &oca*ia propriei dep$#iri, a dep$#irii de si e, i difere t de felul ! care !#i propu e s$ reali+e+e acest lucru( Di preistorie #i p) $ ast$+i, de a+i #i pe tru totdeau a, omul se &a str$dui, ! limitele #i !mpre.ur$rile de care este domi at, s$ caute r$spu suri( i r$spu surile u pot &e i dec)t ! tr"o rela*ie de reciprocitate( Dum e+eu u este u simplu o'iect de a ali+$% urc$m #i accedem spre El doar ! m$sura ! care El ! su#i Se desc,ide #i Se apropie de oi( A'solutul u poate fi cucerit pri mi.loace co &e *io ale, care *i de g) direa, categoriile #i i strume tele lim'a.ului ostru co &e *io al( ! mome tul ! care El este agresat pri ra*io ame te, logic$ #i dialectic$, El se retrage, r$m) e ! ! tu eric( El u poate fi /diag osticat0, ci pur #i simplu tr$it( Accesul spre El u este mi.locit de ra*iu e, ci de tr$ire( Di colo de toate 'i+areriile religioase sau pseudo"religioase pe care i le ofer$ o a#a" umit$ /psi,opia*$0, co form u ei ade&$rate le.gi a /cererii0 #i /ofertei0, di colo de co fu+iile la i&el e1iste *ial A-e omului, pe dul) d ! tre 2i e #i R$u, tre'uie ! *eles c$ aceast$ dialectic$ &a co ti ua- ea *i e de li'ertatea omului( Oferta / eore" ugioas$0 este u e1emplu ! acest se s( Importa t este ca 2iserica, ! tr"o lume tot mai seculari+at$, s$ #tie ce tre'uie f$cut( Solu*ia u este o atitudi e de /'uldo+er0, ci aceea de a se apleca mai mult spre e&oile spirituale ale oame ilor, *i ) d seama de feluritele ! tre'$ri pe care #i le pu #i de r$spu surile pe care le caut$( Desigur, ! mul*i a i de educa*ie atee, de frustr$ri acumulate, ! tre'$rile #i c$ut$rile s"au ! mul*it( De aceea, 2iserica tre'uie s$ do&edeasc$ mult$ ! *elepciu e( E e&oie ast$+i, mai mult ca oric) d, de o m$rturie cre#ti $ aute tic$, dar #i de dispo i'ilitate spre dialog( La fel de ade&$rat, este faptul c$, ! toat$ aceast$ perioad$, s"au creat refle1e di tre cele mai efericitepreotul a#teapt$ mai degra'$ ca oame ii, credi cio#ii s$ &i $ spre el% e timpul ca preotul s$ ! &e*e s$ &i $ spre ei, s$ ! cerce s$ le ofere r$spu suri( 3re+e *a oilor mi#c$ri religioase #i

pseudo"religioase poate fi u imp&ils ! aceast$ pri&i *$% la oferta lor se poate r$spu de, ! spiritul m$rturiei lui 4ristos, pri m$rturia oastr$ ! Autorul I( /E53LO6IA0 RELIGIOAS I 3SE7DO"RELIGIOAS Dup$ a ul 89:9, ! Rom) ia, ca #i ! alte *$ri di ce trul #i estul Europei, fe ome ul religios a cu oscut o mare amploare ! a sam'lul s$u( I acela#i timp, ! s$, el s"a #i di&ersificat( Astfel, foarte rapid, a ap$rut o ou$ /ofert$0 religioas$, a'u de t$ #i u eori c,iar agresi&$, mai ales pe fo dul u ei st$ri ge erale de cri+$ spiritual$ #i &id religios, dup$ aproape ;< de a i de educa*ie atee( Cre#terea um$rului sectelor, cure telor #i oilor mi#c$ri religioase #i teolog parareligioase este ast$+i ! Rom) ia o realitate e&ide t$( 3ractic, ! toate .ude*ele *$rii o'ser&$m o ade&$rat$ /e1plo+ie0 religioas$ #i pseudo"religioas$8( Dup$ cum se e1prima u co tempora fra ce+, su tem martorii u ei /goa e0 perma e te #i u eori f$r$ fi al dup$ oi spiritualit$*i #i pseudo"spiritualit$*i, di tre care u ele foarte 'i+are pe tru me talitatea #i e1perie *a religioas$ a omului de r) d( Mass"media e ofer$ frec&e t e&e ime te, episoade #i sce e " u ele de u tragism aproape i imagi a'il " pe aceast$ tem$( De multe ori, u ele di tre acestea &or s$ se moti&e+e pri ! cercarea u or seme i ai o#tri de a e&ada di cotidia , di ceea ce oi umim real #i ormal( Nu pu*i i di tre ace#tia asocia+$ ormalul, realitatea lumii ! care tr$iesc, mo oto iei, c$ut) d e1perie *e oi, i clusi& ! pla religios, ! co &i gerea c$ astfel se &or sim*i mai !mpli i*i di pu ct de &edere spiritual( Co form u or date oferite de c$tre Secretariatul de Stat pe tru Culte, ! Rom) ia e1ist$ ! pre+e t peste ;<< de asocia*ii i fu da*ii religioase acti&e( Di desf$#oar$ acti&it$*i i compati'ile cu scopurile declarate ! mo" e+i mai pe larg N( Ac,imescu, /E1plo+ia0 religioas$ #i pseudo"religioas$( ata ismul ! Rom) ia- orga i+are #i ritualuri, ! /2iserica #i pro'lemele &remii=, r> ?@ Ia#i@ 899g me tul ! fii *$rii #i o'*i erii apro'$rilor legale pe tru a putea fu c*io a, desf$#ur) d o serie de acti&it$*i oculte( A&) d ! &edere amploarea fe ome ului, alteori c,iar agreAsi&itatea acestuia asupra co tempora ilor o#tri, e ! tre'$m de multe ori dac$ u cum&a asist$m, la acest ! ceput de mile iu, la o reactuali+are a pro'lematicii primelor &eacuri cre#ti e di &ia*a 2isericii( A&ala #a aceasta cresc) d$ a tot felul de idei eo"g ostice, a esoterismului moder , a u ei serii de te di *e #i practici care ! cearc$ s$"L e1clud$ pe Dum e+eu di &ia*a ome irii, merg) du"se c,iar p) $ la ! tro area lui Lucifer ! locul Acestuia, e ami te#te e&ide t de cele scrise de Sf) tul Iri eu de efericire, u ele di tre acestea umele lui 4ristos pe care !l slu.im(

Lu gdu um BLCo D ! ere+iilorD(

sec( al IlI"lea !

cele'rul s$u tratat Ad&ersus 4aereses E!mpotri&a

! tre multele cau+e care co duc la proliferarea oilor mi#c$ri religioase au fost ami tite deseori ! cadrul diferitelor ! t)l iri, ! primul r) d, multiculturalitatea societ$*ii co tempora e Bcf( mai ales ! S(7(A(D #i seculari+area ei tot mai acce tuat$, dar #i te di *a de i di&iduali+are a omului moder ( ! plus, ! *$rile est"europe e, o cau+$ pri cipal$ o co stituie #i efectele perioadelor de tra +i*ie social$ prelu git$, #tiut fii d faptul c$ agresiu ea social$ asupra persoa ei se reflect$ #i ! pla ul &ie*ii religioase( Desigur, aceast$ cau+$ &i+ea+$ doar o parte a oilor mi#c$ri religioase Be1( Martorii lui Ie,o&a etcD, ! truc)t u ele mi#c$ri religioase !#i recrutea+$ adep*ii prepo dere t di r) dul claselor sociale cu posi'ilit$*i fi a ciare mai deose'ite Be1( Scie "tologia, Moo etcD( Di colo de aceste cau+e e&ide te, dar prea ge erale, t) $rul de ast$+i di Rom) ia #i ! mod special cel cu preocup$ri i telectuale este te tat de /oferta0 oilor mi#c$ri religioase #i F pseudo"religioase, pe tru c$ repre+i t$ ce&a ou #i e1otic pe tru el( Educa*ia atee primit$ ! familie i"a creat a umite refle1e #i o a ume re+er&$ fa*$ de 2iseric$ #i ! &$*$tura ei( ! acela#i timp, I el percepe /tradi*io alul0 ! tr"u se s peiorati&, ca ce&a desuet #i I i accepta'il( 3ri urmare, curio+itatea i ere t$ &)rstei, /i compati'ilitatea0 ! &$*$turii 2isericii cu educa*ia #i co &i gerile sale, du'late de o a umit$ /sete0 spiritual$ ati&$, !i stimulea+$ . ! mod deose'it te ta*ia spre o ou$ form$ de religio+itate( ! I acest mod, co di*iile spre o aderare la aceasta, sau cel pu*i spre o ! cercare ! acest se s, su t ! depli ite- multe di tre aceste cure te religioase BGoga, 6e , Scie tologia, NeH Age etc(D u"8 co str) g eap$rat s$ cread$ ! e1iste *a u ui Dum e+eu perso al, pe tru c$ el ! su#i se poate su'stitui lui Dum e+eu, pe tru c$ el ! su#i este autorul propriei sale eli'er$ri sau /m) tuiri0( Dac$ totu#i, co &i gerile sale, mediul ! care tr$ie#te u"i permit s$ mearg$ p) $ acolo ! c)t s$ re u *e la credi *a ! Dum e+eu, atu ci are posi'ilitatea co cilierii ! tre aceasta #i oua /ofert$0 religioas$- si cretismul( Cum se e1prim$ acest lucru ! co cep*ia multor ti eri, prepo dere t di ce trele u i&ersitare di Rom) iaI Joarte simplu- t) $rul respecti& se preti de u cre#ti aute tic, dar #i u fer&e t practica t Goga, 6e , NeH Age etc( Su t multe #i cu oscute ca+urile u or stude *i care particip$ s$pt$m) al la slu.'ele 2isericii, se m$rturisesc #i se !mp$rt$#esc di Kai ele 2isericii, iar ! &ia*a particular$ practic$ te, ici de medita*ie asiatic$, ! spera *a acumul$rii u or /e ergii cosmice0, e1te siu ii co #tii *ei #i /autoilumi $rii0, al*ii practic$ radieste+ia, ! credi *a c$ astfel &or putea e&alua #i cua tifica cu mi.loace te, ice " pri i termediul icoa elor " gradul de sfi *e ie al sfi *ilor etc( De aseme ea, ! modestele lor camere

di c$mi ele stude *e#ti se reg$sesc laolalt$ asa as de medita*ie #i meta ii la icoa e, ma uale pri&i d diferite psi,ote, ici orie tale #i Jilocalii, Lie*ile Sfi *ilor etc( Di p$cate, ! multe *$ri apuse e se remarc$ ast$+i o profu d$ cri+$ spiritual$( Koate statisticile reali+ate co firm$ aceast$ situa*ie ! gri.or$toare( Se o'ser&$ tot mai clar o acut$ te siu e ! tre tradi*ie #i moder itate, o relati&i+are a &alorilor cre#ti e co sacrate, o i sta'ilitate cresc) d$ a familieiM, u co flict p$gu'os ! tre ge era*ii, e&ide t mai ales ! rela*iile di tre p$ri *i #i copii( A dre Malrau1 spu ea triumf$tor c$ /secolul 55I ori &a fi religios ori u &a fi deloc0( ! s$, ! tr"u atare co te1t, e pu em N idem, Jamilia cre#ti $ ! tre tradi*ie #i moder itate( Co sidera*ii teolo" sociologice, ! &oi(- /Jamilia cre#ti $ a+i0, Ed( Kri itas( 899; 899 m e um$rate su'stitute religioase, ! mod firesc ! tre'area- &a fi religios s$ $tos , adic$ &a cu oa#te o cre#tere spiritual$ fireasc$ #i +iditoare pe tru omul moder , sau &a &e i cu co form si tagmei tot mai larg acceptate de a umite cercuri- /Religie da " Dum e+eu uO0% &a co duce el la o !m'og$*ire di pu ct de &edere spiritual sau, dimpotri&$, la s$r$cirea #i alterarea moral$ a i di&idului, la a ar,ie #i &iole *$, ! fi al i co trola'ileI II( 3OLEMICA 3RILIND DEN7MIREA NOILOR MICRI RELIGIOASE Discu*iile co tradictorii di lumea speciali#tilor pri&i d de umirea ge eral$ a tuturor acelor mi#c$ri ap$rute pe sce a religioas$ ! cep) d cu a ii PQ< u repre+i t$ ici pe departe doar o simpl$ disput$ ! .urul u or o*iu i, ci ! primul r) d o dialectic$ pri&i d e&aluarea lor #i atitudi ea corespu +$toare pe care tre'uie s"o adopte 2iserica #i societatea fa*$ de ele( 3asiu ile ad&ersi&e care"#i fac u eori sim*it$ pre+e *a ! acest .oc al dialecticii demo strea+$ e&ide t faptul c$ ! aceast$ disput$ su t ati se o serie de dome ii critice- sem ifica*ia religiei pe tru societate% ! t)l irea cu ce&a str$i , u eori c,iar ad&ers di pu ct de &edere religios% limita di tre religios #i eoreligios, i clusi& ! se sul dreptului co stitu*io al% disputa pri&i d &ala'ilitatea a umitor &alori co sacrate, cum ar fi familia #i c$s$toria, ! tr"o societate aflat$ de.a ! c$dere li'er$ di pu ct de &edere moral etc( Kre'uie su'li iat faptul c$ grup$rile desem ate aici ca / oi mi#c$ri religioase0 u repre+i t$ u adaus la pre+e *a religiilor orie tale( Mai mult dec)t at)t, oile grup$ri de origi e ,i duist$ #i 'udist$ se co stituie ! tr"o parte sem ificati&$ a acestora( I cercetare #i ! discu*iile pu'lice, ele su t tratate laolalt$ cu celeAlalte mi#c$ri cre#ti e, cu cele care au u fu dame t terapeutic #i cu acele eoreligii, ca / oi mi#c$ri religioase0, pe tru c$ ! t)l irea cu ele #i atitudi ea fa*$ de toate acestea implic$ pro'leme similare( C) d au ap$rut ! co #tii *a pu'lic$ pri a ii PQ<, toate aceste mi#c$ri #i grup$ri au fost receptate ca ce&a ou #i e1otic( Acest lucru se reflect$ p) $ ast$+i mai ales ! termi ologia foarte diferita #i polemic$ pri care su t defi ite- /secte0, /culte0, respecti& "(culte distructi&e0, / eoreligii0, / oi religii

.u&e ile0, /secte .u&e ile0, / oi mi#c$ri religioase0 sau /mi#c$ri eoreligioase0 etc( su t doar c)te&a di tre de umirile care le"au fost co ferite de c$tre cercet$tori, dar toate aceste o*iu i co &erg ! descrierea u or fe ome e similare sau u eori c,iar ide tice8( O /sect$0 este o grupare religioas$ co stituit$ ca mi#care de protest sau ! urma separ$rii de o comu itate religioas$ mai mare, de#i r$m) e pe mai departe ! c)mpul de atrac*ie al acesteia( De#i, di pu ct de &edere etimologic, se prefer$ deducerea o*iu ii de /sect$0 de la seRui, ! se sul urm$rii u ui lider religios #i ! &$*$turii profesate de acesta, celei di &er'ul secare, ! se sul ideii de separare sau despri dere di ce&a, ! &reme ce ! Noul Kestame tM /sect$0 desem ea+$ par*ial, pur #i simplu, o a umit$ #coal$ sau grupare, totu#i aceast$ o*iu e are o co ota*ie predomi a t egati&$, a&) d sem ifica*ia de grupare separat$ #i re'el$( 3ri urmare, /secta0 ! se sul auto om u poate e1ista, totdeau a este pri&it$ #i raportat$ la < mare 2iseric$, la o mare co fesiu e religioas$( Kocmai acest lucru 8"a determi at pe S( 4utte s$ afirme- /Nu e1ist$ ici o sect$ ge eral"cre#ti $, ci doar secte catolice, ortodo1e #i protesta te0(? I sist) d asupra spa*iului ou"testame tar, J(T( Sc,lucUe"'ierV a i &estigat modelele ar,etipale pe tru co stituirea sectelor, modele care au repre+e tat totdeau a de"a lu gul istoriei 8 So dergruppe Cf( ! tre altele- 4( Gasper, W( Miiller, J( Lale ti B4rsg(D, Le1iUo der SeUte , u d Telta sc,auu ge , Jrei'urg i( 2r( B#(a(D, 899<% O( Egge 'erger, Die

Sirc,e , So dergruppe u d religiose Lerei igu ge , 6uric,, 899<% W(A( SecUford BEd(D, NeH Religious Mo&eme ts a d Rapid Social C,a ge, Lo do B#(a(D, 89:Q% 3( ClarUe BEd(D, K,e NeH E&a gelists- Recruit" me t, Met,ods a d Aims of NeH Religious Mo&eme ts, Lo do , 89:X% D( 2romleC, 3,( 4ammo d BEds(D, K,e Juture of NeH Religious Mo&eme ts, Maco , 89:X% E( 2arUer, NeH Religious Mo&eme ts( A 3racticai I troductio , Lo do , 89:9% K( Miller BEd(D, T,e 3rop,ets Die, Al'a C, 8998% W( Gordo Y Melto , E cCclopedic 4a d'ooU of Cults i America, NeH GorU, 89:Q% idem, 2iograp,ical Dictio arC of America Cult a d Sect Leaders, NeH GorU, 89:Q% W( Sud'racU, Neue Religiosit$t( 4erausforderu g fiir die C,riste , Mai +, 89:X% . Jr( Til,elm 4aacU, Europas eue Religio ( SeUte " Gurus " Sata sUult, 6uric, " Mii c,e , 8998% 4( Meldgaard, W( Aagaard BEds(D, NeH Religious Y Mo&eme ts i Europe, Cam'ridge 7 i&ersitC 3ress, 899X( M ? V Cf(J(Ap( ;,8X% MV,;% MQ,;( Secte, ! % E&a gelisc,es Sirc,e le1iUo , ?, Gotti ge , 89Q8, p( 9MM( J(T( Sc,lucUe'ier, Gesu de Le,re u dIrrle,rer, Tuppertal, 89QV, p( M: sR(

prile. #i u

stimul spre sectari+are, !

forme #i &aria*ii mereu

oi- doc,etismul,

g osticismul sau g osticismele, te ta*ia li'erti ismului, legalismul iudaic, mesia ismul religios " politic, religia atural$ #i /! dum e+eirea creaturii0( I dome iul politic #i .uridic, pri /secte0 ar putea fi desem ate acele grup$ri #i $+uiesc dup$ o alt$ ordi e orga i+a*ii religioase, care pri mesa.ul, pri cipiile #i practicile lor co tra&i legilor #i ordi ii co stitu*io ale, &alorilor morale fu dame tale #i proclam$ sau social$( Kot la fel, di pu ctul de &edere al #tii *elor sociale, ar putea fi desem ate ca /secte0 toate acele grup$ri care acumulea+$ #i e1prim$ u pote *ial co flictual e&ide t(; Dup$ ce su'li ia+$ pericolul social, ideologic etc, pe care"8 presupu a umite /secte0, Raportul fi al al comisiei de a c,et$ pri&i d / a#a" umitele secte #i psi,ogrupe 0 di 3arlame tul germa , ! tocmit ! a ul 899:,Q face totu#i remarca pri&i d faptul c$ o e&e tual$ oficiali+are .uridic$ a o*iu ii de /sect$0, care are oricum o ! c$rc$tur$ peiorati&$, ar atrage dup$ si e pericolul #i te di *a cresc) d$ spre ! gr$direa li'ert$*ii religioase a i di&idului( I +iua de ast$+i, religio+itatea repre+i t$ o op*iu e i di&idual$( Kotu#i, se afirm$ ! acest raport, e1ercitarea li'ert$*ii religioase este su'ordo at$ u ui cadru .uridic, regleme tat strict pri prescrip*iile co stitu*io ale( ! ca+ul ! care li'ertatea religioas$ i tr$ ! co flict cu alte drepturi co stitu*io ale ale i di&idului, tre'uie a ali+at prompt ceea ce este prioritar( Re&e i d la de umirea oilor cure te religioase, Raportul ami tit co sider$ c$ oile fe ome e di dome iul religios ar putea fi desem ate cel mai 'i e ca / oi comu it$*i religioase #i ideologice0 sau ca /psi,ogrupe0, de#i #i aceste de umiri implic$ o serie de pro'leme #i co tradic*ii( Jormul$ri scurte, preg a te Le+i Deutsc,er 2u destag, Referat Offe tlic,Ueitsar'eit, E d'eric,t der Sommissio loide i, p( ?Q( pe tru desem area ! tregului spectru at)t de &ariat al grup$rilor respecti&e, u su t posi'ile( De pild$, acest spectru cupri de i clusi& grup$ri care doar imagi ar pre+i t$ co cep*ii religioase( I plus, doar o parte di tre grup$rile #i mi#c$rile desem ate di u g,iuri foarte diferite ca /secte0 pre+i t$ realme te u pote *ial co flictual de durat$( I spa*iul li g&istic a glo"sa1o , ! loc de /sect$0 se utili+ea+$ o*iu ea de /cult0( De pild$, 4( 2ecUer co sider$ c$, de fapt, terme ul de /cult0 ar fi o prelu gire a tipologiei co fesio ale sectare, folosit$ c,iar de c$tre E( Kroeltsc,( Di aceast$ perspecti&$, /cultul u este altce&a dec)t tipul cel mai cure t de structur$ religioas$0( ! acela#i co te1t, defi i*ia mod o'i# uit o sociologic$ a lui W(M( GiZiger , potri&it c$ruia / o*iu ea de cult are ! /Soge a te SeUte Gemei sc,afte u d 3sCc,ogruppe i der 2u desrepu'liU Atsc,, d, 2o Ruete " u d3sCc,ogruppe 0( Neue religiose Wt"a ideologisc,e , 899:, pp( ?;"?Q(

sem ifica*ie mi or$, !

se sul u ei

$+ui *e dup$ o e1perie *$ mistic$, f$r$ structur$

orga i+atoric$, dar a&) d u lider ,arismatic0, &i+ea+$ o grupare margi al$, care"#i propu e o e1perie *$ religioas$ ei stitu*io ali+at$( 3ri urmare, u /cult0 ar putea repre+e ta /o form$ le.er$ de orga i+are religioas$, caracteristic$ pe tru o societate progresi& seculari+at$ sau atomi+at$ #i eordo at$( Mem'rii lui su t oame i i+ola*i de structura social$ superioar$ #i ! str$i a*i ! tr"o a#a m$sur$ de ea, ! c)t mai su t preocupa*i doar de propria e1perie *$ religioas$ #i de posi'ila eli'erare de stres((( ( De aici re+ult$ c$ u cult este ! pri cipal i di&idualist, orga i+at le.er, mistic #i co dus de u lider ,arismatic0( ! pla ul orga i+$rii sociale, R( StarU #i T(S( 2ai 'ridge au !mp$r*it cultele ! trei sec*iu i( Cea mai eleme tar$ form$ de orga i+are o co stituie a#a" umita /comu itate de audie *$0 sau a simplilor auditori Baudie ce cultD, cum ar fi, de pild$, adep*ii 7JO, co sumatorii u ui a umit tip de literatur$ spiritual$ sau de practici 'ioritmice, adep*ii teoriilor mitologice, esoterice etc( Ei particip$ la diferite comu ic$ri pe temele preferate, /co sum$0 doctri ele cultului respecti& pri c$r*i, +iare, re&iste, radio #i tele&i+iu e, f$r$ a se i tegra ! structuri sau acti&it$*i orga i" +atorice(8< O a doua sec*iu e sau o a doua form$ de orga i+are o repre+i t$ /comu itatea clie telar$0 Bclie t cultD, ! cadrul c$reia fiecare co sult$ ofertele mae#trilor spirituali, ge ere, aceast$ astrologilor, magicie ilor, psi,a ali#tilor sau terapeu*ilor re! car $rii(88 I

comu itate !#i ma ifest$ i teresul fa*$ de magia de co sum #i fa*$ de promisiu ea u ei m) tuiri sau eli'er$ri emi.locite, directe #i perso ale( Aseme ea 'odC"'uildi g"ului atletic, aici s"ar putea &or'i de u a#a"+is /ego"'uildi g0, ! se sul u ei reali+$ri progresi&e a si elui( 3e aceast$ li ie, su t utili+ate tot felul de pseudo"#tii *e8M #i practici di implicarea &reu or orme morale( ! fi e, o a treia sec*iu e o repre+i t$ a#a" umitele /mi#c$ri cultuale0 Bcult mo&eme tsD( Ele su t orga i+a*ii religioase e&oluate, care !#i propu s$ satisfac$ toate ecesit$*ile religioase pe tru adep*ii i tegra*i ! e1clus$(8? Ca o*iu e et ologic$, a#a cum apare ! lucr$rile clasice ale lui W(G( Jra+er, R(R( Marret etc, cultul se raportea+$ la ! tregul sistem al u ei religii cosmice, ! special ! cadrul culturilor tri'ale( I s$, de o'icei, el desem ea+$ u aspect deose'it ! i teriorul u ei a umite religii, cum ar fi cultul str$mo#ilor sau al fertilit$*ii, cultul misteric, cultul p$m) tului sau al soarelui, co stitui d pri aceasta o'iectul u or studii de ordi fe ome ologic( I spa*iul oilor mi#c$ri religioase, de pri a ul 89V<, se folose#te terme ul cargo cult pe tru a desem a e um$ratele ele( Aparte e *a simulta $ #i la alte orga i+a*ii religioase este dome iul supersti*iei, f$r$

culte a ti"europe e, mile ariste, ap$rute pe u fo d de cri+$( Acestea reclam$ faptul c$ spiritele str$mo#ilor, re&e ite pri tre cei ! Ottidem,p (Q9:( 8?" [[9 \ AG ZGi c,e , R( StarU, T(S( 2ai 'ridge, K,e Juture of Religio , 2erUleC " Los A geles, P of Califor ia 3ress, 89:;, p( MQ( 4aacU, Scie tologC " Magie des M<( Wa,r,u derts, &ia*$, &or aduce cu ele o mul*ime mare de m$rfuri europe e pe tru o &ia*$ ! destulat$( Ca termi ologie #tii *ific$, o*iu ea de / oi mi#c$ri religioase0 a fost i trodus$ de c$tre 4(T( Kur er #i &i+a prepo dere t sc,im'$rile religioase radicale di ultima .um$tate de mile iu ! urma ! t)l irii di tre a umite religii auto,to e cu cultura europea $ ! multe p$r*i ale lumii( ! acest se s, oile mi#c$ri religioase se particulari+ea+$ #i se disti g de sectele clasice, pri faptul c$ ele u su t re+ultatul u ui proces de sectari+are, ci !#i co turea+$ o i di&idualitate de si e ! urma u ei creati&it$*i de ordi religios( Defi i*ia la sat$ de 4(T( Kur er , oate fi e1ti s$ #i asupra oilor mi#c$ri religioase europe e( ! co cep*ia sa, oile mi#c$ri religioase repre+i t$ /o ou$ e&olu*ie0, care re+ult$ di i terac*iu ea di tre o comu itate auto,to $ #i religia ei, pe de o parte, #i u a di tre culturile superioare #i religia ei domi a t$, pe de alt$ parte( Aceasta presupu e o sc,im'are su'sta *ial$ a tradi*iilor religioase clasice ale am'elor culturi ce se co fru t$, ca #i o ! oire pri tra sformarea tradi*iilor respi se ! cadrul u ui sistem religios disti ct( No*iu ea de /religii .u&e ile0 a fost folosit$ pe tru prima dat$ de c$tre Jr("T( 4aacU88, pe la sf)r#itul a ului 89XV( Co sider) d c$ terme ul de / oi mi#c$ri religioase0 ar fi prea ge eral, el prefer$ aceast$ o*iu e, apropiat$ de cea de /secte .u&e ile0, ! truc)t particulari+ea+$ toate acele mi#c$ri cu o structur$ comu $ #i cupri +) d adep*i predomi a t di r) dul ti erilor( ! &i+iu ea sa, trei su t caracteristicile care"i u esc #i solidari+ea+$ pe ti erii care ader$ la aceste mi#c$ri- familia sal&at$, re*eta sal&atoare #i liderul sacru(8: Kotu#i, termi ologia propus$ este i e1act$, dac$ a&em ! &edere faptul c$ ma.oritatea mem'rilor au dep$#it de.a &)rsta de M; de a i( Di acest moti&, R( 4ummel89 e propu e o ou$ de umire, #i a ume / oi mi#c$ri religioase cu u ridicat pote *ial co flictual0( O i teresa t$ termi ologie este propus$ de c$tre 3, 4eelasM<, care de ume#te oile mi#c$ri religioase drept /religii ale si elui0% o /religie a si elui0 ofer$ adeptului e1perie *a lui Dum e+eu, afirm$ 3( 4eelas( Ceea ce e1peria+$ acesta, este propriul si e,

Dum e+eul di #i ele s$u i terior( i ele, ! el ! su#i, este di&i ( I aceast$ categorie, autorul e umera acele oi mi#c$ri religioase ap$rute ca re+ultat al fu+iu ii di tre religio+itatea orie tal$ #i psi,ologie( Koate su t orie tate spre solu*io area situa*iei co flictualeA i terioare #i $+ui *ei cresc) de dup$ o eli'erare i terioar$( I aceast$ religio+itate, calea spre m) tuire #i scopul m) tuirii de&i u a, iar terapia folosit$ " se preti de "a.ut$ la eli'erarea eleme tului religios di str$fu durile ar,etipale ale omului( De fapt, aici se i tersectea+$ dime siu ea &ital$ " cosmic$ a omului, u cadru metacosmic #i pote *ialul co flictual uma ! figura u ui /fo dator0 ,arismatic, iar re+ultatul dep$#e#te at)t gra i*ele tradi*io ale ale religiei c)t #i pe acelea ale psi,a ali+ei(M8 Acela#i R( 4ummelMM, despre care am ami tit, ! tr"o lucrare mai t)r+ie, co sacrat$ oului fe ome religios, propu e ca toate aceste oi mi#c$ri religioase s$ fie de umite /mi#c$ri eoreli"gioase0( ! opi ia sa, aceast$ de umire e1prim$ mai clar faptul c$ religia poate !m'r$ca alte forme, ! co di*iile seculari+$rii, Idem, Die eue Wuge dreligio e , Keii M, Mii c,e , 89XX, p( 8;( Le+i R( 4ummel, Die sog( Wuge dreligio e als religiose u d gesellsc,aftlic,e 3,$ ome e, ! - Esse er Gesprac,e +Hisc,e Staat u d Sirc,e, 89 B89:;D, p( Q8 sR( M] Le+i S( Sut,erla d, 3( ClarUe BEdsD, K,e StudC ofReligio , Kradi*io al a d AReligio , Lo do , 8998, p( 8QX( cf" i'idem, p( 8QX sR% 3( Lit+, 3sCc,ologC as Religio ( K,e Cult of Seif Hors,ip, 4ertfords,ire, 89XX( Zo H \\ummel@ Religioser 3luralismus oder c,ristlic,es A'e dla dI 4eraus" raeru g a Sirc,e u d Gesellsc,aft, Darmstadt, 899V, p( Q9( dec)t ! &remurile de alt$dat$( Asist$m la u amestec de fe ome e religios"seculariste, care u au ici pe departe u profil strict religios sau o religios #i care i tr$ ! mod e&ide t ! co flict cu legisla*ia ! &igoare( ! cadrul a umitor mi#c$ri, cum ar fi, de pild$, 2iserica ca+ul altora, cum ar fi scie tologic$, este ! doiel ic$ su'sta *a ei religioas$, dup$ cum !

Medita*ia tra sce de tal$, este ! doiel ic$ di+ide ta ei fa*$ de mi#c$rile preti s religioase( Acest lucru are de"a face #i cu a umite muta*ii ! pla ul comportame tului religios( Co sumismul moder #i ecclectismul di dome iul religios au drept re+ultat faptul c$ a umite eleme te di tr"o religie u su t amestecate doar si cretist cu eleme te di alte religii, ci #i cu diferite eleme te di alte dome ii ale culturii Bde e1emplu, ! credi *a 7JO se reg$sesc eleme te spiritiste cu alte eleme te scie ce"fictio D( III( CONKE5K7L A3AEI^IEI NOILOR MICRI RELIGIOASE 8( Cau+e particulare #i ge erale

Moti&ul pe tru desc,iderea u ora pe tru /oferta0

oilor mi#c$ri religioase

u"8

repre+i t$, desigur, doar curio+itatea fa*$ de ou, de e1otic( I opi ia u ora, el ar co sta, ! primul r) d, ! e#ecul secularismului ca atitudi e spiritual$( ! situa*iile de cri+$ di &ia*$, ! om se asc ! tre'$ri fu dame tale, la care ! s$ "au putut r$spu de ici materialismul plat " laA oi c,iar impus at)ta &reme "dup$ cum ici uma ismul ima e t( ! atari situa*ii de cri+$, omul se redescoper$, cum&a, ! calitatea sa de c,ip al lui Dum e+eu, se resimte #i se reg$se#te ! rela*ia sa cu o a umit$ Realitate tra sce de t$, pe care, datorit$ ig or$rii ei &oite sau impuse de p) $ aici, u o poate ! c$ defi i( 3e de alt$ parte, ! s$, el a de&e it #i a r$mas a#a de depe de t de ra*io alism, ! c)t refu+$ " c,iar ! aceast$ ou$ situa*ie " s$ primeasc$ &reu fel de recoma d$ri pe li ie de credi *$ di partea &reu ei autorit$*i ! materie(8 ! plus, el este dispus mai degra'$ s$"#i e1ercite li'ertatea spiritual$ pri aderarea la tot felul de e1perie *e mistice orie tale, care eag$ e1iste *a u ui Dum e+eu perso al, ! care omul ! su#i se su'stituie lui Dum e+eu, ceea ce corespu de, de fapt, ! tocmai co cep*iei sale despre lume #i ecesit$*ilor proprii acumulate ! tirruo su' i flue *a educa*iei primite( I acela#i timp, aderarea la mesa.ul u or oi mi#c$ri religioase Se poate e1plica #i pri tr" o a ume deplasare a se time tului religios( La i&elul u ei ! tregi ge era*ii, s"a trecut de la atitudi ea de ade+iu e f$r$ dificultate la aceea de perma e t$ c$utare- de la =discurs0 la /parcurs0( Se profilea+$ tot mai frec&e t ! psi,ologia Oattte ilor primatul e1perie *ei religioase directe, perso ale asupra 2e K_CerAausP SC Uretistisc,e Ke de +e +eitge ossisc,er K,eologie, ! - 3( 2erf=Ia7SP Lut+ E( &( 3ad'erg, Ei e Telt " ei e Religio I Die sC Uretistisc,e ar],u g u seres Gla(ufHr,cX `u =\"" \ a \ P dogmei, pri cipiului, i stitu*iei ! si e, tradi*iei etc( Aceasta preAsupu e c$ tr$irea

emi.locit$ este sacrali+at$, iar i stitu*ia relati&i+at$( Omul dore#te s$ &ad$ cu propriii s$i oc,i( Orice ade&$r recu oscut se su'ordo ea+$ aute ticit$*ii u ei e1perie *e perso ale( Aceste deplas$ri su t percepti'ile mai ales la ti erii adep*i ai religiilor importate di Orie tul ! dep$rtat( ! I dia, de e1emplu, dar mai ales ! 'udism, religia este ! tr"ade&$r o pro'lem$ de e1perie *$, #i u o dogm$( 3e de alt$ parte, ecesit$*ile religioase #i ecesit$*ile omului ! ge eral u su t doar de ordi i di&idual, ci #i colecti&( I tre cele di urm$ se um$r$ ! special gri.a ma ifestat$ ast$+i mai mult ca oric) d fa*$ de supra&ie*uirea ome irii, ! tr"o lume tot mai agitat$, su' toate aspectele( I mod ormal, orice religie tre'uie s$ r$spu d$ la aceast$ ! tre'are fu dame tal$ pri&i d credi'ilitatea ei- Ce poate #i ce face ea efecti& pe tru i staurarea u ui climat de . pace, pe tru apla area co flictelor at)t de frec&e te ast$+i ! lumeI Y Di p$cate, u de pu*i e ori #i u

! pu*i e locuri, multe secte, . co fesiu i sau c,iar religii se e1prim$ #i ma ifest$ c,iar i &ers, ele I co duc) d la e um$rate r$+'oaie religioase, la ur$ #i i tolera *$( Dat$ fii d aceast$ situa*ie, ! &i+iu ea u ora, solu*ia care s"ar impu e " deloc fericit$, de altfel " ar fi crearea u ei mari religii u i&ersale u itare, a u ui /templu u i&ersal0 sau cel pu*i a u ui I si cretism sau si te+e a religiilor( 3e aceast$ li ie au mers, de 8 pild$, u ii istorici ai culturii, ca Ar old KoC 'ee, filosofi ai re,Pgiilor, I ca Sar&epalli Rad,aUris, a , sau psi,ologi, ca C(G( Wu g, care, iciI mai mult ici mai pu*i , au cerut cre#ti ismului s$ re u *e lai prete *ia sa de religie a'solut$, pe tru aA#i demo stra ! acest felF dispo i'ilitatea sa pe tru promo&area p$cii( De aseme ea, proliferarea oilor mi#c$ri religioase tre'uie corelat$ cu e1iste *a u or fe ome e de distrofiere a societ$*ii, care F u satisface a umite ecesit$*i e1iste *iale ale omului( Orie t$rile I u ilaterale ! pla &aloric ale oii societ$*i i dustriale #i i forma"8 *io ale, cum ar fi, de e1emplu, progresul te, ic, de+&oltarea, pro"l duc*ia, succesul, imagi ea, co sumul etc, fu c*io ea+$ aproape cal u surogat religios secularist( Kot la fel, &alorilor spiritual"morale #il culti&$rii acestora li se atri'uie tot mai frec&e t u rol secu dar ! rela*ia cu progresul te, ic( I acest co te1t, realitatea ! care tr$im e apare tot mai comple1$ #i, di acest moti&, de&i e tot mai impre&i+i'il$ ! at)t de &ariatele ei caracteristici #i i terac*iu i( A umite p$r*i ale societ$*ii u &or sau u pot s$ *i $ pasul cu aceast$ realitate( Co seci *a acestui fe ome o repre+i t$ situa*iile de cri+$ at)t ! pla ul &alorilor morale c)t #i ! cel e1iste *ial, ca #i c$utarea perma e t$ de oi modele( 3rocesul de difere *iere ! societatea pluralist$, multicultural$ #i multireligioas$ co tempora $ a adus ! prim pla o mul*ime de &aria te i di&iduale pri&i d modul #i co cep*iile despre &ia*$( I di&idul, la r) dul s$u, este sufocat pur #i simplu pri faptul c$ este e1pus perma e t presiu ii actului perso al de difere *iere, alegere #i deci+ie( ! tr"o astfel de situa*ie, /oferta0 u or oi mi#c$ri religioase repre+i t$ o u#urare- imagi ea /al'" egru0 despre lume pe care i"o propu o desc$tu#are i terioar$( 7 e1emplu co clude t pe tru sc,im'$rile ! pla ul &alorilor #i implicit pe tru toate difere *ierile sur&e ite ! urma acestora, !l repre+i t$ cri+a ! pla educa*io al( Re u *area la o educa*ie /autoritar$0 ! fa&oarea u eia /a tiautoritare0 a co dus i e&ita'il la o de+orie tare fu dame tal$ a multor p$ri *i #i factori di dome iul educa*iei( ! tr"u atare co te1t, s"a r$spu s u arareori pri tr"o educa*ie moti&at$ situati&( ! aceast$ situa*ie, oame ii de&i recepti&i la modele, care le ofer$ o defi i*ie simplificat$ #i u propriu sistem comu itar &is")"&is de 'i e #i r$u, u /surogat comu itar0 #i o autoritate par*ial totalitar$( multe grup$ri religioase, corelat$ cu o ierar,ie dur$, care regleme tea+$ #i domi $ cursul &ie*ii sale p) $ ! cele mai mici am$ u te, u este altce&a dec)t

Atr acti&itate a grup$rilor eoreligioase e1treme u re+id$ doar m apare ta gara tare a u or drepturi fu dame tale ale adep*ilor #i comu it$*ii ! care ei se i tegrea+$( La fel de 'i e, aceasta tre'uie c$utat$ #i ! pla ul rela*iilor i teruma e( La u prim co tact cu ea, gruparea se pre+i t$ ca o u itate social$, care se deose'e#te de ceea ce se ! *elege ! mod o'i# uit pri tr"o comu itate, pri faptul c$ ofer$ o a#a" umit$ atmosfer$ de comu iu e #i de armo ie, ! co trast cu i+olarea, si gur$tatea #i a o imitatea pri care se caracteri+ea+$ lumea di .ur( O atare &ia*$ comu itar$ de&i e atr$g$toare mai ales c) d ci e&a se afl$ ! tr"o situa*ie de cri+$, pro&ocat$ de o a ume presiu e e1terioar$, c) d este ame i *at de ur$ #i r$+'oi, c) d este o'ligat s$ suporte a umite presiu i de ordi I politic sau eco omic, mi+eria social$ etc( ! oricare alte aseme ea W situa*ii de cri+$, gruparea respecti&$ !i apare celui aflat ! derut$ ca u loc de refugiu( Di acest moti&, toate perioadele marcate de o esigura *$ . e1terioar$ repre+i t$ ! acela#i timp perioade e1trem de fa&ora'ile fe ome ului de proliferare a sectelor #i oilor mi#c$ri religioase( Di acelea#i ra*iu i, secta sau orga i+a*ia eoreligioas$ repre+i t$ I pe tru mul*i locul de sigura *$( ! acest co te1t, toate grup$rile I margi ale #i mi oritare !#i de+&olt$ deseori propria lor sce $ #i I propriul lor am'ie t sectar( 7 e1emplu ! acest se s !l repre+i t$ I comu it$*ile magico"oculte co stituite ! America lati $ ! r) dul I popula*iei de culoare, scla&ilor de odi ioar$, di eleme te africa e, I cre#ti e #i spiritiste( Cultul Loodoo di i sulele Carai'e face parte I di tre aceste oi mi#c$ri( Jire#te, o aseme ea grupare, care I preti de c$ folose#te magia !mpotri&a eputi *elor, i satisfac*iilor I #i a'se *ei u or drepturi fu dame tale pe tru scla&i, u putea s$ I se 'ucure dec)t de o mare popularitate ! r) dul adep*ilor( ! pla i teruma , atrac*ia spre o aseme ea form$ de comu" I itate o repre+i t$, pri urmare, credi *a ! posi'ilitatea apla $rii 8 u or a goase e1terioare #i i terioare #i de a"#i redo') di ide titatea I proprie, puter ic afectat$( Cau+ele acesteia !#i pot a&ea fu da" 8 me tul ! a umite !mpre.ur$ri de ordi e1terior sau ! situa*ii I co flictuale i terioare( De pild$, o ou$ mi#care religioas$ sau o I sect$ ac*io ea+$ atracti& ! timpul u ei cri+e de e&olu*ie ! a ii I copil$riei, ! ca+ul u ei cri+e sur&e ite ! c$s icie, ! ca+ul I decesului u ei rude sau a cui&a foarte apropiat etc( C) d ci e&a ader$ la o ou$ mi#care religioas$, ! credi *a c$ . astfel &a reu#i s$ dep$#easc$ co flictele suflete#ti i terioare pe care I le tra&ersea+$, ! realitate el !#i re+ol&$ pro'lemele doar pe terme scurt, dar ! ici u ca+ pe terme lu g( Japtul c$ se ide tific$ ! I mod e1agerat cu gruparea ! care i tr$ este, practic, ! defa&oarea e&olu*iei propriei sale perso alit$*i( El a.u ge p) $ la a se ! str$i a de propriile idei, percep*ii #i se time te ! fa&oarea i flue *elor de grup, 'a c,iar p) $ la ! str$i area de propriul s$u trup( Jire#te, este ormal ca p) $ la u a umit i&el fiecare di tre oi s$ accept$m ca propriile oastre percep*ii #i aspira*ii s$

fie co firmate pri girul societ$*ii sau comu it$*ii ! care tr$im( Cu toate acestea, capacitatea de a asculta ce spu cei di .urul ostru tre'uie corelat$ totdeau a cu capacitatea #i dispo i'ilitatea de a e asculta pe oi ! #i e( Recepti&itatea fa*$ de sem alele care e &i di spre comu itatea ! care acti&$m u tre'uie s$ 'loc,e+e icidecum recepti&itatea fa*$ de propriile idei, se time te sau percep*ii( Atu ci c) d este ideali+at$ comu itatea sau co duc$torul acesteia, de fapt se a i,ilea+$ ec,ili'rul di tre co #tii *a de si e #i co #tii *a comu itar$( Ide titatea grup$m co duce mai de&reme sau mai t)r+iu la sucom'area ide tit$*ii perso ale(X 3e tru &ia*a ! cadrul u ei comu it$*i sectare este &ala'il acela#i pri cipiu ca #i pe tru g) direa sectar$- a&a ta.ele se &$d pe terme scurt, pe c) d de+a&a ta.ele pe terme lu g( De+a&a ta.ul aparte e *ei la o ou$ mi#care religioas$ u este altce&a dec)t pierderea li'ert$*ii i di&iduale( Acest lucru presupu e c$ ideali+area propriei comu it$*i oi ! care te"ai i tegrat co duce la o atitudi e e1clusi&ist$ #i fa atic$, de demo i+are a lumii di afara acesteia( Noul adept co sider$ c$ r$d$ci a tuturor relelor tre'uie c$utat$ u de&a ! e1terior, la a umi*i factori e1ter i, fie c$ este &or'a de diferite for*e spirituale ad&erse, demo i sau dia&oli, fie c$ e &or'a de a umi*i critici, poli*ie, .usti*ie etc(: M( Strategii Cererea pe tru o a#a"+is$ /ofert$0, dar #i /suplime t0 eore" ligios, repre+i t$ ast$+i ! Europa aproape o mod$( i, 'i e! *eles, acolo u de /cererea0 de&i e sem ificati&$, acolo se face #i o /ofert$0 corespu +$toare, ca ! tr"o ade&$rat$ eco omie de pia*$( Astfel, mtr) d ! tr"o li'r$rie o'i# uit$ di Occide t, iar mai rece t #i pe I'idem, 8M9 um$r impresio a t de lucr$ri cu toate /tara'ele0 stradale de la oi, descoperim u

caracter e1otic, u sta d separat, u de st$ scris- /Literatur$ e1otic$0, /Astrologie0, /Goga0, /6e 0 etc( Kitlurile lucr$rilor, dori du"se u fel de solu*ii certe pe tru cri+a spiritual$, social$, stres, st$ri depresi&e etc, su t apare t atr$g$toare- /Ra.a" Goga0, /4at,a"Goga0, /G,id tra sperso al0, /Acces la st$rile de se i $tate0, /Calea li i#tii0, /6e pe tru el0, 6e pe tru ea0, /6e pe tru familie0, /Ilumi are pe tru to*i0, /Mu+ica li i#tii0, /E1plorarea co #tii *ei0 etc, ca s$ ami tim doar c)te&a di aceast$ /pa oplie"miracol0( Aseme ea idei u se propag$, ! s$, doar pri comu ic$ri sau i lucr$ri( I pre+e t ele su t r$sp) dite #i pri i termediul u or piese mu+icale, mai ales di ge ul pop #i rocUu multe forma*ii autoi titul) du"se corespu +$tor- /Nir&a a0 etc( I mesa.ul u or aseme ea piese se reg$sesc, la o a ali+$ mai ate t$, multe ! &$*$turi, pri cipii #i idei eoreligioase de sorgi te orie tal$, #i u umai(

I plus, c,iar a umite filme se fac mesagere ale u or aseme ea cure te, ca s$ u mai &or'im de aportul mass"media, scris$ sau &or'it$( De e1emplu, filmul Star Tars ilustrea+$ ! mod e&ide t ! 8 cursul s$u filosofia orie tal$( Actri*a S,irleC McLai e, foarte popular$ ! S(7(A(, de altfel, a de&e i u fel de /purt$tor de Y cu&) t0 al g) dirii ,i duiste ! America( I filmul ei, cre#ti ismul 8 este pre+e tat egati&( St) d pe malul m$rii " ! tr"o sec&e *$ di F film " cu 'ra*ele ! ti se, ea c) t$- /Eu su t Dum e+eu, eu su t I Dum e+euO0, suger) d clar ideea ide tit$*ii de tip pa teist di I ,i duism di tre Dum e+eu #i om( i, ca s$ r$m) em ! lumea 8 ci ematografiei, mai su t #i al*i adep*i #i fer&e *i sus*i $tori ai I cure telor eoreligioase #i religiilor orie tale- 2urt ReC olds, Cli t I EastHood, Ric,ard Gere, Ric,ard C,am'erlai etc( I clusi& o parte a psi,ologiei este i flue *at$ ast$+i de a umite I cure te orie tale( De pild$, ! psi,ologia tra sperso al$ se reg$sesc I puter ice i flue *e orie tale( Acest lucru se remarc$ ! mod special I ! a#a" umita terapie a re! car $rii, care !#i propu e &i decarea . u or traume psi,ice di e1iste *ele a terioare( Aceast$ ou$ direc*ie este cu oscut$ #i practicat$ ! multe *$ri occide tale( I i cadrul u ei astfel de /terapii0, persoa a respecti&$ este ,ip oti+at$, dup$ care, ! urma i ducerii u or sec&e *e, se ! registrea+$ pe oi 'a d$ ceea ce, c,ipurile, aceasta !#i reami te#te di res e ti& fii d relati& u#or co &i s de /realitatea0 re! car $rilor sale a terioare( ! S(7(A(, o ramur$ a acestei oi /terapii0 poart$ umele de tm s" c,a elli g, ! ideea c$ ! cadrul u ei aseme ea e1perie *e ar fi &or'a de u ca al fluido"sufletesc, care ar co duce de la u pu ct spre cel$lalt, de la o e1iste *$ spre cea imediat urm$toare(9 ! opi ia prof( 3( 2eCer,aus8< de la 7 i&ersitatea di Kii'i ge , /oferta0 u or aseme ea oi mi#c$ri de sorgi te mai ales orie tal$ &i+ea+$, ! fapt, toate cele trei i&ele ale omuluise time tele, i telectul #i &oi *a acestuia( /Oferta0 religioas$ desti at$ i&elului se time telor sau pla ului afecti& uma profit$, ! primul r) d, de setea co tempora $ dup$ spiritualitate( I ge eral, oame ii ma ifest$ ati& o a ume /foame0 dup$ e1perie *a A'solutului, Kra sce de tului, i difere t cum s"ar c,ema el( 7 eori, se caut$ e1perie *a u ei e1te siu i a co #tii *ei proprii pri tr$iri e1tatice de tot felul #i ua *e, f$r$ ca aceast$ ecesitate s$ fie corelat$ eap$rat cu o co cep*ie despre u Dum e+eu perso al( I acest co te1t, apar tot felul de lideri ,arismatici, guru, Cog,i i, mae#tri ros,i+e sau alte categorii de /a tre ori spirituali0, care a'ordea+$ f$r$ scrupulo+itate oame i, ti eri ! ge eral, promi*) du"le tocmai satisfacerea acestei ecesit$*i spirituale( 7 ii di tre cei ! cau+$ ! cearc$, a#adar, s$"#i g$seasc$ refugiul #i !mpli irea $+ui *ei lor ! a#a" umitele /grupe psi,ote, ice0 de e1perie *$ a si elui cu prete *ii Ruasireligioase, ! care /grupa0 se su'stituie lui Dum e+eu, cum ar fi ! medita*ia 6e sau alte e1iste *ele a terioare( Dup$ aceea, pacie tul prime#te 'a da

forme de medita*ie, pe tru ca al*ii s$"#i ofere sufletele pe tru ca, pe u dele u ei mu+ici psi,e" delice, s$ ! cerce s$ a.u g$ la co topirea mistic$ cu acel /7 ul"Kot0 B2ra,ma D di lumea ,i duisto"mo ist$( I afar$ de e1perie *a spiritual$, aceast$ ou$ /ofert$0 religioas$ !#i propu e s$ satisfac$ #i ecesit$*ile i telectuale ale omului dup$ o lume i tegrat$, care, c,ipurile, ar putea s$ reu easc$ dome iile dispersate ale cosmosului ! mediul lor u itar #i u ic pierdut( um aceast$ perspecti&$, te, ologia occide tal$ #i ! *elepciu ea orie tal$ " dup$ cum afirm$, de pild$, fi+icia ul de origi e i,b / A aAP Asie0": spirituelle I &asio i de Teste , ! - 3( 2eCer,aus, PN 3ad'erg 3( 2eCer,i Lut KK aLai@ fuiie s spi iueue i &asio 33" 4"8M( austriac$ Jrit.of Capra , promotor al mi#c$rii NeH Age, pe 'a+a ree&alu$rii taoismului #i s,i&aismului " tre'uie s$ se reg$seasc$ pe tru a putea co duce !mpreu $ la reali+area mult c$utatei /u it$*i di tre spirit #i atur$0( Al$turi de aceste dou$ prime i&ele, /oferta0 eoreligioas$ ami tit$ se adresea+$ #i i&elului &oi *ei orga i+atorice a u or strateg ! materie, care"#i propu ati gerea u ui ideal mai &ec,i, #i a ume reali+area u ui a#a" umit /templu u i&ersal0, acea O e Torld, propagat$ mai ales de mi#carea NeH Age( 3e aceast$ li ie, se preco i+ea+$ reali+area u ei /re*ele0 u i&ersale, u Net+HerU sau etHorU, ! care su t str) se #i supuse u ei ierar,ii spirituale toate /celulele0 locale co stituite di grupe mici sau c,iar di #coli ! tregi I #i ! trepri deriA ai c$ror mem'ri au reali+at acea co #tii *$O /tra sformat$0( I mome tul ! care s"a a.u s la acest stadiu, se &al impu e, ! fi e, ! opi ia promotorilor u ui aseme ea cure t, ouaO co #tii *$, co #tii *a cosmic$, ! tr"o ordi e cosmic$, u i&ersal$,O a'solut armo ioas$, respecti& /co spira*ia 'l) d$0( Ji alitatea ol repre+i t$ implicarea ! aceast$ /re*ea0 u i&ersal$ a fiec$rui dome iu al &ie*ii uma e, i clusi& politic$, eco omie, te, ologie, medi" . ci $, art$ etc( Mul*i psi,ologi #i sociologi afirm$ c$ aderarea la oile mi#c$rii religioase "ar fi at)t de u#oar$ #i atracti&$ dac$ / eofitul #i"ar pu e !i fu c*iu e toate cele ci ci sim*uri #i capacit$*ile de care dispu e0( Nu atracti&itatea oilor grup$ri religioase este decisi&$ ! acest pla , ci metodele pri care ele !#i fac o reclam$ deose'it$, u moti" &ele reale ale celor ce se co &ertesc, ci tertipurile folosite de cei care !i am$gesc( I ge ere, e1ist$ foarte multe #i &ariate te, ici de ma ipulare( Ne um$rate grup$ri eoreligioase ma ipulea+$ pri oferirea u ui cadru c)t mai atracti& pe tru aderare, dup$ cum am i io &c &p pad'erg B4rsg(D, op(cit(, pp( 88<A888( 4"Wf 'eCer,aus, Die C,riste ,eit im 6ugriff a tic,ristlic,er Religi'sit$t

mai spus( Este &or'a de o ma ipulare social$, ! primul r) d, utili+at$ ! fa+a co tactului i i*ial cu cei amatori, u fel de /Io&e 'om'i g0, de dragoste re&$rsat$ la prima &edere( O alt$ form$ de ma ipulare, tot de ordi social, &i+ea+$ deteriorarea rela*iilor cu p$ri *ii, cu priete ii etc, ca #i sc,im'area co trolat$ de gruparea respecti&$ a profesiei #i locului de mu c$( ! tr"u alt pla , a&em de"a face cu utili+area u or te, ici sugesti&e #i ,ip otice, pe tru ca doctri a respecti&$ s$ fie c)t mai accesi'il$ #i pe tru ca aceasta s$ uAst)r easc$ ici u fel de reac*ii critice di partea celor i teresa*i( I acest se s, a#a" umita /audiere0 a scie tologilor pre+i t$ tr$s$turi comu e cu i duc*ia ,ip otic$( La acestea se adaug$ pri&area de som , sc,im'$ri ale st$rii de co #tii *$ pri medita*ie ! delu gat$, alime ta*ie i suficie t$, e&itarea si gur$t$*ii, desco siderarea g) dirii critice #i pro&ocarea u or e1perie *e cu u emo*io al etc( ! cele mai multe ca+uri, co &erti*ii su t i du#i ! eroare #i ! ade&$rata doctri $ sau structur$ a grup$rii respecti&e, ade&$rul ! caracter leg$tur$ cu

aceast$ pri&i *$ fii d

deco spirat a'ia treptat( Acest lucru pare 'a al, dar tactica i i*ierii do+ate repre+i t$ u ul di tre mi.loacele cele mai sem ificati&e de ma ipulare( Cel co &ertit afl$ totdeau a doar at)t c)t corespu de stadiului s$u de i tegrare ! gruparea eoreligioas$ respecti&$( A'ia c) d a.u ge ! starea de acultura*ie total$, el are acces, ! fi e, la cu oa#terea depli $ a doctri ei respecti&e, ! e&e tualitatea c$ acest lucru se &a ! t)mpla &reodat$(8; 4a s.org 4emmi ger8Q su'li ia+$ faptul c$ e1ist$ mul*i autori care au ! cercat s$ asimile+e metodele de ma ipulare folosite de u ele mi#c$ri religioase u ei a umite forme de /sp$lare a sufleAtului0, de /co trol al co #tii *ei0( ! opi ia sa, ! s$, aseme ea o*iAu i e i duc ! eroare, dac$ ar fi i terpretate ! se sul c$ u mdi&id /co trolat0 di pu ct de &edere al co #tii *ei sau /sp$lat0 sufiete#te ar putea fi pri&it #i a ali+at altfel dec)t u ul / eco trolat0 N4emmi ger, Tas ist ei e SeUteI, pp( 8?M"8??( dem, p( 8?V( sau cu u /creier esp$lat0( E1ist$ teorii, ! tr"ade&$r, potri&it c$rora c a ume grupare eoreligioas$ ar a&ea posi'ilitatea ca, pri I i termediul u or psi,ote, ici, s$ sta'ileasc$ u ca al de leg$tur$ . cu u a ume adept pe tru a"8 aduce pe acesta ! tr"o stare su'uma $( 7 ele di tre aceste teorii por esc de la premisa c$ a umite capacit$*i ale creierului Bde pild$, g) direa critic$ etc(D su t deco ectate de c$tre recrutor #i c$ aceast$ stare poate fi recu oscut$ pri EEG sau co statat$ pri a umite reac*ii 'ioc,imice ale creierului( De fapt practica /deprogam$rii0 agresi&e a adep*ilor, pri tr"o asiste *$ special$, este .ustificat$ tocmai ! acest mod( 4emmi ger co sider$ c$ aseme ea teorii u tre'uie luate ! serios( Adeptul u ei oi mi#c$ri religioase se afl$ ! tr"o cu totul alt$ stare dec)t ci e&a aflat ! afara acesteia, pe tru moti&ul c$, ! primul r) d, el g) de#te #i tr$ie#te ! i teriorul u ei alte structuri sociale, pe tru c$ sistemul s$u &aloric #i depri derile sale se tra smit #i se alime tea+$

di doctri a grup$rii di care face parte Nu starea #i structura creierului s$u este cea care !l caracteri+ea+$ #i e&ide *ia+$ pe oul adept, ci situa*ia creat$ de rela*iile sociale( I mod firesc, aceste rela*ii modific$ i clusi& lumea i terioar$ a adeptului( ! sufletul s$u are loc ! t)l irea di tre pro&oc$rile &e ite di partea comu it$*ii ! care s"a i tegrat, propriile ecesit$*i #i pro&oc$rile lumii di .urul s$u( De fapt, aici este locul u de sd desf$#oar$ #i se i tersectea+$ dificilele #i i e&ita'ilele co flicteF i terioare( Acest lucru co duce, foarte pro'a'il, la o e&ide ta /me talitate sectar$0 u umai ! ca+ul grup$rii, ci #i ! acela alF i di&idului i tegrat ! ea( 7 i strume t strategic deose'it de eficace ! proMferarea. mi#c$rilor sectare #i eoreligioase !l repre+i t$, de aseme eaF specula*iile pri&i d climatul actual de a#teptare eli i#tit$ a apocalipsei, a sf)r#itului lumii( Dup$ cum este #tiut, aproape ! fiecare perioad$ a istoriei se produc catastrofe de toate tip urile W 7ltimul secol, pri multiplele sale catastrofe, u face altce&a dec)t s$ alime te+e acest se time t de apropiere a sf)r#itului- ;; de milioa e de mor*i ! timpul celui de"al doilea r$+'oi mo diali ge ocidul cam'odgia , foametea lumii a treia, catastrofele de ld Se&eso, 2,opal #i Cer o')l, co flictele #i re&olu*iile ap$rute !if urma r$+'oiului rece, ame i *area perma e t$ #i imediat$ a u ui r$+'oi uclear fi al etc( Aceast$ team$ !mpi s$ p) $ la e1trem e1plic$, ! tr"u fel, succesul mi#c$rilor /es,atologice0, care fac tot felul de specula*ii pri&i d preti sul apropiat sf)r#it al lumii #i i staurarea u ei oi ere( De pild$, Martorii lui Ie,o&a !#i alime tea+$ mesa.ul tocmai di aceast$ a goas$, a u *) d sf)r#itul /actualului sistem de lucruri rele0, dup$ cum, tot la fel, a umi*i e&a g,eli#ti se spri.i $ pe ideea pro1imit$*ii sale pe tru a atrage c)t mai mul*i oame i spre o ou$ co &ertire(8: I acela#i co te1t, al*ii co sider$ c$ ome irea s"ar afla ! situa*ia de tra +i*ie de la Era /3e#tilor0 Bera cre#ti $D c$tre cea a /L$rs$torului0, c$ ea s"ar afla ! situa*ia de a accede spre NeH Age, spre /Noua Er$0 a lumii, marcat$ de profu de muta*ii psi,ice( Ace#tia su t fo datorii u or comu it$*i eco"cosmice ca Ji d,or , sau g o+e ca Jrater itatea Al'$ 7 i&ersal$ #i o serie de mi#c$ri esoterice( A umite mi#c$ri de sorgi te orie tal$ preti d i trarea, c$tre sf)r#itul secolului, ! Sali"Guga, /&)rsta fierului0, urmat$ de sf)r#itul u i&ersului( Apropierea de a ul M<<< a ! tre*i ut la mul*i o pa ic$ similar$ /teroarei a ului 8<<<0 B! E&ul MediuD(89 De altfel, tema /Noii Ere0 este comu $ u ui mare um$r de mi#c$ri eoreligioase( A de&e it u fel de utopie mo'ili+atoare care se e1prim$ pri tr"o mul*ime de /re*ete0 #i pri tr"o produc*ie editorial$ a'u de t$( ?( Structuri ! truc)t grup$rile eoreligioase su t foarte diferite, s$ &edem mai departe tr$s$turile tipice, care le caracteri+ea+$( 3ericulo+itatea u ei grup$ri u poate fi diag osticat$ dec)t lu) d #i

a ali+) d Secare di tre aceste mi#c$ri ! parte( Oricum, pre+e *a u ora Cpitre tr$s$turile pe care le &om e1pu e ! co ti uare tre'uie s$ e cu g) dul la faptul c$ putem a&ea de"a face cu o grupare di categoria celor cu u pote *ial co flictual( H W" Ler ette, op(cit(, pp( ?V"?;( maem@ pp ?;(?Q 7 loc ce tral ! cadrul u ei aseme ea grup$ri !l ocup$ doctri a( Ea co *i e, de regul$, u pri cipiu sal&ator #i preti de e1clusi&itatea acestuia( Co stituti& pe tru aseme ea doctri e su t totdeau a polarit$*ile ! ge ul 'i e ! i terior Badic$ ! cadrul grup$rii respecti&eD #i r$u ! afar$ Badic$ ! lumeD( De fapt, pri aceast$ imagi e al'" egru despre lume, realme te simplificatoare, u se urm$re#te imic altce&a dec)t a i,ilarea comple1it$*ii realit$*ii ! care tr$im, elimi area omului di dialectica #i cor " i peti*ia difere *iat$ cu lumea di .urul s$u( Doctri a ! si e se co stituie ! tr" u sistem ! c,is, de claustrare, care u ! g$duie ici u fel de suspiciu i &is")"&is de &eridicitatea mesa.ului s$u( ! tr"u sistem su'til de ce +ur$ #i autoce +ur$, orice critic$ fa*$ de . doctri a #i practica respecti&$ este perceput$ ca o e1presie a u ei . depe de *e efericite de lumea demo i+at$ /di afar$0, respecti& ca I o lips$ de co #tii *$ e&oluat$( Drept urmare, cel ce ma ifest$ I ! doieli fa*$ de o atare doctri $ este catalogat ca afl) du"se pe 8 treptele i ferioare ale drumului spre m) tuire( Ca /a.utor0, pe tru I a dep$#i suspiciu ile de care este st$p) it, ! cadrul a umitor I grup$ri, este supus u or /metode #i mi.loace de sc,im'are a 8 co #tii *ei0 B#edi *e ! delu gate, presiu i mari di partea grup$rii, I pri&area de som etc(D(M< Multe grup$ri se caracteri+ea+$ pri tr"o structur$ orga i+ato" I ric$ deose'it de rigid$, purt) d ampre ta u ui pri cipiu dictatorial I de co ducere( Liderul religios Bguru etc(D este, de o'icei, ! temeie"8 torul mi#c$rii sau succesorul acestuia, i i*iat #i i stalat ! fru tea I grup$rii de c$tre ! temeietor, respecti& o persoa $ autori+at$ s$"#i I e1ercite puterea dup$ moartea liderului( E1ist$ #i grup$ri ! cadrul c$rora liderul .oac$ doar u rol repre+e tati&, ! truc)t puterea deci+io al$ propriu"+is$ este de*i ut$ de o alt$ persoa $, recu oscut$ sau foarte pu*i accesi'il$ pu'licului( Su'ordo area total$ fa*$ de lider este pre+e tat$ deseori ca u mi.loc de reali+are a m) tuirii, pe tru c$ ! r) dul multor grup$ri liderul este creditat ca a&) d ! su#iri di&i e( Di aceast$ cau+$, deci+iile, ca #i criteriile pe tru aducerea lor la ! depli ire, su t cu greu tra spare te pe tru mem'rii de r) d ai grup$rii respecti&e( O alt$ caracteristic$ a acestui pri cipiu a'surd de co ducere !l repre+i t$ rela*iile orie tate totdeau a, ! cadrul multor grup$ri, pe &ertical$, care I formatio e ii'er eue re!isdose u d(((( D( ;(

co duc la depe de *a rigid$ a multora de o si gur$ persoa $( Aceste rela*ii au o si gur$ direc*ie, pe tru c$ liderul religios este i capa'il de a r$spu de la aseme ea rela*ii( ! drumarea spiritual$, care ! accep*iu ea ei origi ar$ Bguru #i discipoliD se fu dame tea+$ pe rela*ia perso al$ di tre discipoli #i ! &$*$tor, de&i e aici form$ f$r$ co *i ut( Rela*iile pe ori+o tal$ di tre adep*i r$m) ! tr"u pla secu dar( ! ce pri&e#te preti sele practici terapeutice oferite de a umite grup$ri, se pu e ! mod stri ge t pro'lema compete *ei profesio ale( Acti&itatea cotidia $ a adep*ilor este strict regleme tat$( Ea &i+ea+$ !m'r$c$mi tea, m) carea, rug$ciu ile sau te, icile de medita*ie, parte erii, ca #i distri'u*ia timpului( Cale darul +il ic al adep*ilor este programat, u arareori, p) $ la limita suporta'ilit$*ii psi,ice #i fi+ice( 3ri aceasta, i di&idului !i este aproape imposi'il$ deta#area de propria situa*ie #i reflec*ia asupra acesteia( 3ri programarea timpului +il ic #i pri&area de som se dimi uea+$ ! mod i discuta'il #i &oit capacitatea de co ce trare #i de g) dire critic$( Se ! registrea+$, astfel, u proces etapi+at de de+i di&i" duali+are #i u iformi+are, care se ma ifest$ at)t ! pla e1terior c)t mai ales me tal, #i care co duce fi alme te la a i,ilarea propriului si e, a propriei perso alit$*iM8( Ja+a orga i+atoric$ a u or aseme ea mi#c$ri se corelea+$ automat cu fa+a ei misio ar$( Dup$ ce s"a sta'ili+at di pu ct de &edere orga i+atoric, orice grupare eoreligioasa !#i propu e s$ c)#tige oi adep*i, de regul$ di colo de spa*iul geografic ! care s"a i filtrat, ! alte state #i culturi( Misiu ea orga i+at$ de ea presupu e u proces de ! doctri are, care pe tru ! ceput poate e#ua, #i mul*i 'a i( Dup$ aceea, se a.u ge la fa+a comercial$, ! cadrul c$reia acumularea puterii eco omice #i politice trece tot mai mult ! 3rim pla #i poate de&e i u scop ! si e( Ja+a misio ar$ #i comerciala implic$ alte calit$*i de co ducere dec)t fa+a i cipie t$ a mi#c$rii( Cu o#ti *ele de specialitate, capacitatea de adaptare, ca #i < a umit$ scrupulo+itate co duc acum la succes( A#a cum su'li"ma+$ a umi*i speciali#ti, ! aceast$ fa+$, se poate a.u ge la o lupt$ 3e tru putere ! tre repre+e ta *ii idealurilor primordiale #i cei ai MI'ide oii caste a fu c*io arilor, la separ$ri de ordi sc,ismatic #i la o fa+$ ! care corup*ia este la ea acas$( 3e tru a demo stra armo ia di i teriorul grup$rii #i pe tru a acce tua deta#area de lumea di afar$, multe grup$ri apelea+$ #i de+&olt$ u ou lim'a. o*io al( Su t create u doar cu&i te artificiale, ci a umite o*iu i !#i pierd c,iar sem ifica*ia lor origi ar$, fii d rei terpretate de c$tre grup$rile respecti&e di tr"o alt$ perspecti&$ sema tic$( ! a umite ca+uri, lim'a.ul o*io al este at)t de supralicitat de c$tre a umite grup$ri, ! c)t acest lucru co duce ! mod clar la dificult$*i de comu icare ! afara grup$rii #i la o i+olare a mem'rilor acesteia( Dac$ a&em ! &edere faptul c$ totdeau a u lim'a. propriu presupu e automat o lume proprie a imagi ilor #i ideilor, atu ci se poate a.u ge la co clu+ia c$ orice adept poate a.u ge ! tr"o situa*ie de

esigura *$ #i de+orie tar total$, !

e&e tualitatea !

care ar p$r$si o aseme ea grupare

Co #tii *a aparte e *ei la o /elit$0 a celor ale#i #i sal&a*i esA e1periat$ doar co di*io at ca o u#urare, ! truc)t asupra adep*ilo e1ist$ o puter ic$ presiu e misio ar$, pre+e t$ mai ales ! ca+ grup$rilor orie tate preg a t es,atologic, #i a ume su' presiu ea timpului( Oricum, fiecare mem'ru al oilor mi#c$ri religioase arP co &i gerea ferm$ c$ apar*i e u ei elite, aleas$ de Dum e+eu- /NoP su tem cei puri #i deci, ! ultim$ i sta *$, cei mai 'u i0( A&e e1emplul cat,arilor, care co sider$ c$ acest rol pro&ide *ial d /flac$r$0, de /sare a p$m) tului0 le este ,$r$+it pri &oi *a di&i $A care !i diri.ea+$ emi.locit( De aici legitimitatea lor #i sigura *a de. si e( Kot la fel, Wosep, Smit, #i secta mormo ilor se co sider$ a ! leg$tur$ direct$ cu Dum e+eu( De aseme ea, adep*ii sectele t$m$duitoare refu+$ s$ recurg$ la medici $, c,iar #i pe tr sal&area u ui copil aflat ! pericol de moarte, sus*i ) d triumfalisfl c$ ! acest mod respect$ 2i'lia #i legea lui Dum e+eu, a#a cum 8A i terpretea+$ ei( IL( C7LK7RA RELIGIOAS A KINERILOR "E53RESIE A 7NEI DIS3ONI2ILIK^I LAKENKE S3RE 3ROKESK Mult$ &reme s"a cre+ut cu fermitate c$ procesul progresi& de seculari+are &a co duce treptat la dispari*ia complet$ a religiei di &ia*a omului( Acest cre+ "a fost doar o te+$ ideologic$ !mp$rt$#it$ de criticii mar1i#ti #i de al*i critici Aai religiei, ci p$rea s$ fi de&e it c,iar u pri cipiu e1perime tal( ! tre timp, ! s$, s"a do&edit c$ lucrurile stau, totu#i, cu totul altfel( Religia u dispare pur #i simplu, ci !#i deplasea+$ direc*ia i clusi& spre structura social$, ea reapare ! alte locuri #i forme dec)t cele de p) $ acum% de pild$, ea u mai apare corelat$ cu marile i stitu*ii tradi*io ale, ci ca u protest !mpotri&a lor, ca u alt e1emplu, ea u se mai corelea+$ cu lumea celor adul*i, ! calitatea lor de cet$*e i, ci se pre+i t$ ca o form$ de re&olt$ religioas$ a ti erilor !mpotri&a acestei lumi a adul*ilor(8 Origi ile acestei a#a" umite / oi religio+it$*i0 pot fi locali+ate cu destul$ e1actitate( Este &or'a de acei ,ippies care ! umele iu'irii " maUe Io&e, ot Har " #i"au ! ceput ! S(7(A( ac*iu ea de protest !mpotri&a a ceea ce ei co siderau agresi&itatea ordi ii sociale e1iste te( Decla #at$ ! urma cri+ei pro&ocate de r$+'oiul di Liet am, ! timpul c$ruia ! crederea de si e #i co #tii *a misiu ii au fost puter ic +dru ci ate ! r) dul ti erilor america i, re&olta s"a ! dreptat !mpotri&a u ei lumi care, ! ciuda tuturor catastrofelor #i pierderilor suferite, u era ! c$ preg$tit$ s$ re u *e a f*a armelor #i la politica de domi are( ! acela#i timp, spu a ali#tiiM, este &or'a de o re&olt$ ! dreptat$ !mpotri&a u ei i amici a ci&ili+a*iei, care cap$t$ tot mai preg a t forma u ei e13a siu i i co trola'ile, tr$g) du"8 pe om dup$ ea, dar ! tr"u .I m pe

care acesta u"8 mai suport$, di moti&e de i adapta'ilitate, "&olta stude *ilor di 2erUeleC BCalifor iaD, cu ecoul s$u pe pla 3rA/i a\e 'erger, Die religiose Re&olte( Wuge d +Hisc,e Jluc,t u d Auf'ruc,, \S a(M(,89X9Dp(M8sR "lQdfemL3(MQXd mo dial, s"a apri s aproape spo ta , ! mome tul ! care stude *ii au a.u s la co #tii *a c$ ei u repre+i t$, de fapt, ! aceast$ u i&ersitate de mase dec)t simple umere listate ! computere( Kocmai de aceea, mi#carea 4ippie a re&e dicat, ! primul r) d, spa*ii li'ere ! care s$ poat$ fi e1perime tate moduri de &ia*$ #i modele alter ati&e de co #tii *$( Stude *ii preti deau s$ e1periAme te+e u ou mod de a fi, acea form$ de e1iste *$ uma $ caracteristic$ ! ceputurilor, protest) d astfel !mpotri&a formei de ci&ili+a*ie #i di amicii acesteia, c$rora erau co str) #i s$ se supu $( A ar,ismul stude *ilor era ! dreptat tocmai !mpotri&a societ$*ii ! care tr$iau( 7 al doilea eleme t ese *ial al acestei re&olte a fost cel religios( C,iar de la ! ceput, stude *ii por eau de la premisa u eil ree&alu$ri a e1perie *ei religioase( Deseori, ei se i i*iau ! aceastaO pri utili+area drogurilor( I &i+iu ea lor, ! t)l irea cu religiile 8 asiatice, cu oua ofert$ mistic$ a esoterismului le desc,idea por*ile I u ei oi lumi a e1perie *ei i terioare( 3e tru ei, era &or'a de ol spiritualitate co trapus$ oric$ror dogmatisme #i i stitu*ii, o spiri"W tualitate preocupat$ e1clusi& de e1ti derea #i ! oirea co #tii *ei,O ! &ederea reali+$rii u ei solidarit$*i religioase cosmice( I pofida e tu+iasmului !mp$rt$#it de stude *i, ulterior se &aO do&edi c$ idealurile lor religioase erau marcate de o ai&itateO eputi cioas$, erau sortite e#ecului, pe tru c$ este de eco ceput c$ o tra sformare real$ a co #tii *ei s"ar putea reali+a pri simplul co sum de LSD sau alte arcotice( Oricum, &isul lor a r$mas, fii d ! c !mp$rt$#it de mul*i ti eri, #i a ume de a reali+a cu a.utorulO drogurilor /o scurt$ &i+iu e despre &ia*a meditati&$, ta dr$,F solidar$, f$r$ gri. #i creati&$0 ( Ast$+i se co turea+$ tot mai preg a t co &i gerea ! r) dul speciali#tilor c$ aceast$ c$utare difu+$ dup$ oi e1perie *ei religioase u co stituie altce&a dec)t u larg su'cure t, i+&or)t #il ! tre*i ut ! mod superficial de o a umit$ i difere *$, s$"i +iceitf. pragmatic$, #i pus ! &aloare ! ge eral de c$tre ti eri( Nu este e&oie dec)t de u simplu impuls, pe tru ca el s$ ias$ la lumi $ #i s$ se materiali+e+e( De aceea e1ist$ #i multe eleme te #i moti&eO religioase care u su t legate de o grupare a ume, ci se co stituieA ! tr"u fel de /materie prim$0 emodelat$, specific$ su'cure tulu= pe tru ca apoi s$ apar$ #i s$"#i lase ampre ta asupra u or simpli i di&i+i ti eri sau asupra u or mici grupuri( Acest lucru ar putea fi e1emplificat pri i flue *a 'udismului ! r) durile i#te

ti eretului( De pild$, ! Apus, comu it$*ile 'udiste profilate su t relati& pu*i e, iar misiu ea 'udist$ u este totu#i u a de a &ergur$( Cu toate acestea, tot mai mul*i ti eri, mai mult sau mai pu*i deci#i, ! cearc$ s$ urme+e calea lui 2udd,a( Mo#te irea #i e1perie *a spiritual$ 'udist$ su t larg r$sp) dite ! r) dul ti eretului mai se si'il di pu ct de &edere religios( Astfel, se poate afirma c$ u comu itatea religioas$ 'udist$ ! si e, 'i e structurat$ #i orga i+at$, ac*io ea+$ asupra acestor ti eri, ci doar a umite moti&e, eleme te #i practici meditati&e de origi e 'udist$, care !#i g$sesc ecoul ! r) dul tuturor acelor ti eri afla*i ! tr"o c$utare co ti u$ de forme alter ati&e de &ia*$ #i co #tii *$ sau ! r) dul acelora care, pur #i simplu, ! sem de protest, &or s$ se deta#e+e de lumea ! co .ur$toare( Acest lucru s"ar putea e1plica doar astfel- e1ist$ o dispo i'ilitate late t$ la t) $ra ge era*ie de a se l$sa u#or a'ordat$ di pu ct de &edere religios, de a"#i pu e #i de a pu e tot mai multe ! tre'$ri cu caracter religios, de a r$spu de la orice ou$ /ofert$0 religioas$( Aceast$ dispo i'ilitate late t$ este cu mult mai pre+e t$ dec)t s"a cre+ut p) $ acum( ! depli co se s, adep*ii oilor mi#c$ri religioase relatea+$ cu c)t$ u#uri *$ pot fi a'orda*i ti erii, ! orice +o $ pieto al$ a u ui ora#, pe tru a li se pre+e ta oua /ofert$0 religioas$( i dispo i'ilitatea este cu at)t mai mare, cu c)t aceast$ /ofert$0 repre+i t$, de fapt, o /co traofert$0 #i o alter ati&$ la mediul de &ia*$ #i religios cu oscut de t) $r p) $ ! acel mome t( Re&olta religoas$ a u or ti eri are, ! realitate, dup$ cum s"a 3utut o'ser&a, u caracter am'i&ale t- de re&olt$ #i de refugiu( Dac$ aru c$m o pri&ire asupra grup$rilor, mi#c$rilor #i cure telor la care ader$ ti erii de ast$+i, o'ser&$m c$ u a di tre tr$s$turile cele mai e&ide te o repre+i t$ &arietatea co tradictorie a tradi*iilor i mesa.elor religioase, care u eori se plasea+$ ! tr"u pla apro"3At, iar alteori se co trapu categoric( De e1emplu, ci stirea +eului Sris, a, propo&$duit de c$tre Mi#carea /4are " Sris, a0 #i modul de GA$ 3ropus de c$tre aceast$ mi#care se difere *ia+$ a'solut de m&a*)tura cre#ti $ re&e dicat$ de u ele secte #i de modul de &ia*$ JKus de c$tre Mi#carea /Jamilia iu'irii0( De aseme ea, cele dou$ oi mi#c$ri religioase "au imic de"a face cu te, ica de medita*ie so"03pgaere%araeeaMel*e!=a*ea sc%lei fe- Oea"l$\, >care !.epu eca ge eral( Kot la fel, a ga.ame tul cre#ti , specific multor *$ri di lumea a treia, se afl$ ! tr"o co tradic*ie e&ide t$ cu ideologia /capiAtalist$0 a 2isericii 7 ific$rii, respecti& secta Moo ( i, desigur, lista poate co ti ua( 3ractic, ! ! treaga *es$tur$ religios".u&e il$, reg$sim tot felul de alter ati&e religioase, plec) d de la mo#te irea cre#ti $, religio+itatea e1tremorie tal$, religio+itatea si cretic$, #i p) $ la /oferta0 ideologic"religioas$( i fiecare di tre aceste /oferte0 !#i g$se#te adep*ii s$i( Ca #i cum, ! cele di urm$, u ui aseme ea t) $r i"ar fi( i difere t ! cotro se ! dreapt$ #i ! ce &as se

!m'arc$- fie c$ este &or'a de Sris, a sau de 4ristos, de Moo , sau de preti #ii mae#tri ai Medita*iei Kra sce de tale etc( De&i+a u or astfel de ti eri este urm$toarea- fiecare merge acolo u de se reg$se#te, fiecare $+uie#te dup$ aceea ce el co sider$ c$ are e&oie( Kotu#i, pe tru a e&alua ! ce m$sur$ ce&a este 'u sau r$u, tre'uie s$ se *i $ seama de a umite criterii &alorice, de i#te pri cipii morale, pe tru c$ dei foarte multe ori mesa.ul u ei oi mi#c$ri religioase u are imic de"a face cu atari criterii #i pri cipii( L( INKERES CRESCgND 3ENKR7 3SE7DO"RELIGIO6IKAKE( ARG7MENKE 3SI4O"SOCIOLOGICE Dup$ cum u#or se poate o'ser&a, &alorile morale promo&ate de societatea patriar,al$ de odi ioar$ su t ast$+i tot mai pu*i respectate( Cu toate acestea, ! locul lor u su t promo&ate altele oi( Jamilia, ca celul$ de 'a+$ a societ$*ii, !#i pierde pe +i ce trece tot mai mult di sem ifica*ia ei de alt$dat$( A dege erat serios rolul #i rostul tat$lui #i mamei ! cadrul acesteia, s"au deteriorat rela*iile di tre p$ri *i #i copii( Di prepo dere *$ tot mai acce tuat$ ! fa*a celor morale8( Co te1tul acesta co stituie, de fapt, cadrul ! care tre'uie pri&it$ $+ui *a ti erilor de ast$+i spre oi e1perie *e religioase( /Succesul0 oilor mi#c$ri #i grup$ri religioase se corelea+$ ! mod direct cu aceast$ realitate( El co tra&i e, ! mod e&ide t, te di *ei critico"religioase ge erale e1iste te ! lumea seculari+at$ de ast$+i #i de ieri( Cu c)te&a dece ii ! urm$, ime i u #i"ar fi putut e1plica acest i teres imediat #i cresc) d al ti eretului fa*$ de pro'lemele religioase #i fa*$ de diferitele posi'ilit$*i ale e1perie *ei religioase( 3si,ologii ! #i#i ofer$ c)te&a argume te pri&i d acest succes surpri +$tor( Dou$ su t r$spu surile cele mai i teresa te pe care ace#tia le ami tesc ! leg$tur$ cu moti&ele care au co dus la aceast$ situa*ie( 3rimul r$spu s por e#te de la premisa c$ orice t) $r parcurge u proces de maturi+are i terioar$ #i de c$utare a propriei ide tit$*i( 3e tru ca acest proces s$"#i ati g$ scopul, t) $rul respecti& are e&oie de me tori autoritari, care s$"8 co &i g$, de modele ! care sa se reg$seasc$ pe si e ! su#i, de *eluri #i &alori dup$ care a"#i orie te+e propria &ia*$ #i ! care poate afla u a ume se s( El eouie s$"#i g$seasc$ propria ide titate, accept) d, di co &i gere, si e pe care io ofer$ societatea ! mi.locul c$reia 89QXAe9ooder i M" Mitsc,erlic,, DU 7rf$,igUeit +u trauer , Jra Ufurt a( M(, tr$ie#te( Dac$ societatea u"i face o ofert$ co &i g$toare, atu ci el i tr$ ! ceea ce se c,eam$ cri+$ de legitimitate, pe care dup$ aceea #i"o caut$ ! alt$ parte( I opi ia psi,ologului #i teologului catolic Roma 2leistei , fasci a*ia oilor mi#c$ri religioase co st$ tocmai ! faptul c$ ele ! cearc$ s$ fac$ o ofert$ alter ati&$, de descoperire a propriei ide tit$*i( El pre+i t$ trei lta\ea de p$cate, &alorile materiale cap$t$ o

riscuri specifice ! procesul de c$utare a propriei ide tit$*i, care e1plic$ for*a de atrac*ie fa*$ de oile mi#c$ri religioase- co fu+ia de ide titate, totali+area #i regre" siaM( Co fu+ia de ide titate apare atu ci c) d multitudi ea de oferte pri&i d o'iectele de ide tificare #i /ideologiile0 Supraoferta u mai este ordo at$ #i restr) s$ ! dea.u s de c$tre societate( eselectat$ co duce la o co fu+ie de roluri #i la i capacitatea omului de a fi

staAtor ic di pu ct de &edere profesio al, religios sau c,iar se1ual( Acest lucru presupu e apari*ia celui de"al doilea risc- totali+area( I loc s$ g$seasc$ o a ume si te+$ ! tre propriul eu #i mediul social ! care tr$ie#te, t) $rul respecti& alu ec$ spre alter ati&$( 3e tru a sc$pa de esigura *a pe care o tr$ie#te, el ader$ cu u#uri *$ la u a di tre doctri ele totalitare care i se ofer$, cum ar fi, de pild$, u a di tre grup$rile religioase e1tremiste, supu ) du"se totodat$ repre" +e ta *ilor acestei doctri e( I s$, c,iar dac$ esigura *a sa mo me ta $ a fost elimi at$ pri aceasta, totu#i aceast$ solu*ie u esteO de durat$, pe tru c$, ! ciuda depe de *ei &oi *ei sale de grupareaP respecti&$, el !#i caut$ pe mai departe propria ide titate( Kotali+area !m'rac$ diferite forme( Ea se poate e1prima pri tr supralicitare a ide tit$*ii colecti&e, care u eori se ma ifest$ agresr ! e1terior, sau pri supraide tificarea cu /eroi0 sau /lideri0 ideali+a*i, ! am'ele ca+uri, se poate a.u ge p) $ la o apare t complet% dispari*ie a propriei i di&idualit$*i( Kocmai ! acest mome t apar cel de"al treilea risc- regresia, adic$ e&adarea di pre+e t re! toarcerea la &ec,ile tipuri de comportame t( Apare t, dificult$*ile #i co flictele di perioada adolesce *ei regresi& este faptul c$ el !l co duce pe t) $r ! tr"u fel de gettou( ! tr"u cerc esoteric, iar pe de alt$ parte c$ !l e1pu e " di cau+a atmosferei supralicitate ! pla emo*io al " fa atismului religios ( Aceste riscuri ! descoperirea propriei ide tit$*i su t solu*io ate, apare t, pri /oferta0 u or mi#c$ri religioase, care *i mai degra'$ de sfera su'culturii religioase( Atari grup$ri religioase sau pseudo" religioase, aflate la periferia societ$*ii, ofer$ ti erilor care"#i caut$ ! c$ propria ide titate u a#a"+is remediu sal&ator- u promotor e tu+iast, care ! truc,ipea+$ &alorile #i descoperirea propriei ide tit$*i% u spa*iu de &ia*$, orga i+at dup$ criterii drastice di pu ct de &edere religios"emo*io al, cu acce t prepo dere t pe rela*iile i teruma e% o ideologie care fasci ea+$ fie pri oferite de societate( 3otri&it psi,ologilor, cei mai mul*i di tre adep*ii oilor mi#c$ri religioase su t ec$s$tori*i, ti eri adolesce *i, care tra&ersea+$ o perioad$ de cri+$ #i care se afl$, s$ spu em a#a, simplitatea teologic$, fie pri e1otism( Normele u or aseme ea grup$ri reliAgioase pot fi u#or percepute #i acceptate, ! compara*ie cu orie t$rile #i ormele de &ia*$ pot fi elimi ate dec)t pri refugiul la ad$postul fa+ei a ilo- a teriori di &ia*$( Kipic pe tru acest mod de comportame P

! tr"o stare i termediar$, de trecere de la o a umit$ fa+$ la alta a &ie*ii( Ei se g$sesc fie ! perioada di tre studiile gim a+iale #i cele u i&ersitare, ! tre perioada de studii #i ! ceputurile profesiei, ! perioada de tra +i*ie de la o profesie la alta, fie pur #i simplu pe parcursul periAoadei despri derii de casa p$ri teasc$( Oricum, de cele mai multe ori, respecti&ii tr$iesc fa+a luptei cu o a umit$ depresie sau de+r$d$ci are temporar$( 3ri cipalii ca dida*i la oile mi#c$ri religioase, pri urmare, u su t eap$rat oame i afecta*i ati&( Ei su t afecta*i mai degra'$ /situati&0 dec)t de a ii copil$riei( De aceea, ei se disti g foarte pu*i de popula*ia de r) d ( Di colo de toate acestea, pro'lema decisi&$ este dac$ aceste oi mi#c$ri religioase, care" #i re&e dic$ rolul de a a.uta la g$sirea propriei ide tit$*i, r$m) doar u simplu episod ! &ia*a ti erilor, f$r$ co seci *e deose'ite, sau dac$ u cum&a &or co duce la 0largi a,+area acestora, marcat$ de u preg a t fa atism #i teri'ilism( Studii d aceast$ situa*ie, psi,ologii au a.u s la co clu+ia ca u ii di tre ei, dup$ ce #i"au descoperit ! mod apare t oua ide titate, cap$t$ cura.ul de a p$r$si grup$rile religioase ! care s"au i tegrat #i se rei tegrea+$ ! /lumea ormal$0, pe c) d al*ii . cad ! tr"u fel de supu ere patologic$ fa*$ de grup$rile respecti&e, ! gro#) d r) durile acelor margi ali+a*i e1tatici #i isterici de la periferia societ$*ii ( 7 al doilea r$spu s oferit de psi,ologia co tempora $ pri&i d I cau+ele i teresului cresc) d fa*$ de oile mi#c$ri religioase co st$ ! oul tip de sociali+are #i ! si dromul psi,ic de comportame t, I desem at ca arcisism( Astfel, 4a s"Gii ter 4eim'rocU afirm$ c$ dec$derea e&ide t$ a societ$*ii patriar,ale tradi*io ale, ca urmare a e&olu*iei social"politice, "a r$mas f$r$ urm$ri profu de pe tru ge era*ia actual$( Dup$ re u *area la &ec,ile &alori morale, oua sce $ religioas$ .u&e il$ se co stituie ! tr"u e1emplu despre felul I ! care comportame tul regresi& arcisist domi $ de departeF formele de dep$#ire a cri+ei ge erate de perioada de pu'ertate( Aici,O ti erii caut$ #i reg$sesc e1act acele e1perie *e pe care, ! mod. atural, omul le"a tr$it ! primele stadii ale &ie*ii sale- sigura *$,F protec*ie, esepararea ! c$ ! tre eu #i tu, dimpotri&$ co topireaY pli $ de fa te+ie cu lumea ! co .ur$toare #i cu persoa ele dir apropiere( Aceast$ e umerare asocia+$, de fapt, compo e tele e1tatice #i. meditati&e ! religio+itatea .u&e il$( Dac$ sc,ema propus$ de psi,ologia ide tit$*ii e arat$ o afi itate cu grup$rile religioase /dure0 #i cu u stil autoritar, pe tru &aria ta arcisist$ re&i !r prim pla cure tele meditati&e #i e1tatice, mi#c$rile guruiste, modelele de &ia*$ #i co #tii *$ li'er$ di sce a religioas$ alter ati&$(. ca #i a umite aspecte ale culturii .u&e ile pop( De altfel, aria aceasta este mult mai comple1$( Ea se e1ti de de la mi#c$rile ct caracter meditati&, cum ar fi Medita*ia tra sce de tal$, de la grup$rile cu caracter mistic, cum ar fi sufismul apusea , p) $ la cure tele

#i cercurile esoterice, de la remi isce *ele religioase sce a drogurilor #i p) $ la lumea .u&e il$ a culturii pop #i de discotec$( LI( OC7LKISM7L I OJERKA SA DE /MgNK7IRE0 hN CONKE5K7L SEC7LARISM7L7I MODERN Dup$ cum se #tie, Re&olu*ia Jra ce+$ B8X:9D a repre+e tat u ul di tre pu ctele de &)rf ale perioadei ilumi iste( 7 ul di tre *elurile pe care #i le"a propus ilumi ismul, a fost eradicarea ocultismului #i practicilor sale( Se pare, ! s$, c$ ast$+i asist$m di ou la o re&e ire ! for*$ a ofertei ocultiste, care pre+i t$ c,iar u co *i ut cu mult mai 'ogat( Acest ou ocultism !i g$se#te pe mul*i di tre seme ii o#tri ! tr"o situa*ie ! care ei !#i ma ifest$ de+am$girea at)t fa*$ de ei ! #i#i c)t #i fa*$ de lo+i cile ilumi ismului secularist( Oferta ocultist$ se gre&ea+$ pe fo dul a#tept$rilor di partea u ora a u ei sc,im'$ri de /paradigm$0, a i staur$rii u ui / ou mod de g) dire0 Bcf( NeH AgeD( I clusi& a umite mi.loace mass"media se str$duiesc s$ i ocule+e aceast$ idee a dispo i'ilit$*ii lumii de ast$+i spre aceast$ desc,idere, i ser) d u ele e1emple ! acest se s- mi#carea postmoder $ #i ,arismatic$, mi#carea NeH Age #i apetitul multora pe tru ocultism( 7 ul di tre motto"urile ge erate de c$tre ilumi ism #i care caracteri+ea+$ moder ismul secular este c,iar acesta- ! perspecti&$, religia &a fi a i,ilat$ de c$tre #tii *$( Adep*ii u ei aseme ea co &i geri sperau #i sper$ c$, astfel, este gara tat$ u doar li'ertatea omului fa*$ de a umi*i factori politici, religio#i sau 'iserice#ti, ci #i fericirea material$ #i progresul elimitat(8 Di aceast$ perspecti&$, credi *a ! progresul #tii *ific se su'stituie religiei, iar ! ca+ul u or g) ditori po+iti&i#ti, precum sociologul fra ce+ Auguste Comte, #i a repre+e ta *ilor de mai t)r+iu ai mar1ismului, s"a a.u s la reco stituirea u ui cult propriu ai uma it$*ii, ! co tul c$ruia se plasea+$, desigur, ci stirea ((uma ului0, a uma it$*ii, ca /ese *$ suprem$0, ! cadrul u or ritualuri #i s$r'$tori /religioase0 proprii( De&i+a po+iti&ist$ a fost N Ruppert, OUUultismus( GeisterHelt oder uer Teltgeist, Ties'ade , !m'r$*i#at$ u umai de c$tre Le i , ci c,iar de c$tre /3erestroiUa0O gor'acio&ist$( 3otri&it acesteia omul este /m$sura tuturorO lucrurilor0, iar /m) tuirea0 tre'uie ! *eleas$ ! se sul c$ paradisuW tre'uie reali+at aici, pe p$m) t, f$r$ &reo a ume raportare la supra atural( I ultima &reme, aseme ea oferte seculariste de /m) tuire0 ad pierdut ! i teres, ele u mai au aproape ici u suport ! op*iu ileO oame ilor( Def$imarea +eilor di timpul Re&olu*iei Jra ce+e a fosa urmat$, ! tre timp, u doar de discreditarea ideologiilor seculare, cil #i de discreditarea ra*iu ii, ridicat$ odi ioar$ la ra gul de. di&i itate suprem$( Kot mai preg a t, credi *a ! progresul #iF te, ica moder $ face loc co cep*iilor #i orie t$rilor pri&i d o a umeF

i adapta'ilitate re+er&at$ #i difu+$ fa*$ de moder ism, culmi ) d cu propaga da u ui a#a" umit /postmoder ism0, care ar a&ea ca merite ! locuirea total$ a e&ului mediu actual( R$sp) direa fe ome ului ocultist se ! cadrea+$ #i ea ! acesl proces de /de+moder i+are a co #tii *ei0( A ali+) d acest proces !- cultura .u&e il$ america $, sociologul 3eter L( 2erger defi ea astfe cele mai importa te dou$ forme de e1primare ale acesteia- aP spiritul a tite, ologic al mi#c$rii ecologice #i alter ati&e% 'D re&i gorarea esoterismului #i ocultismului( El afirm$ c$, ! ultimul timp, ocultismul pre+i t$ forme &ariate #i tot mai deruta te, de li astrologie p) $ la sata ism, de la reactuali+area &ec,ilor te, ici #i metode de ma tic$ c,i e+$ p) $ la formele agresi&e oi de mistic ,i dus$ #i 'udist$ Bde la te, ica 6a+e di 6e "&l .apo e+ p) $ 8 Medita*ia tra sce de tal$ sau c,iar p) $ la mi#carea /3oporul f Iisus0D(P Koate aceste mi#c$ri presupu o a ume /! toarcere spr. i terior0, retragerea ! propriul si e, /sc,im'area sistemul actual de &alori pri sc,im'area i di&idului( Este &or'a de u fel /psCc,o'oom0, care ar presupu e te, ici #i forme de terapie &ederea modific$rii propriei co #tii *e( Ke, icile re&e dicate NeH Age se ! scriu ! tocmai pe aceast$ li ie #i repre+i t$ u di tre cele mai co clude te e1emple( 7 rol"c,eie ! acest refugiu ! cadrul /psi,ote, icilor0 8"a .uc% a#a" umita /psi,ologie uma ist$0, c$reia promotorul s$u, A'ra,a MasloH B89<:"89X<D, i"a co ferit atri'utul de /su'stituit religios0( Scopul psi,ologiei uma iste, socotit$ ca /a treia for*$0, dup$ psi,ologia #tii *ific$ #i psi,a ali+$, este, potri&it autorului, aceea de a reco feri /dime siu ii sim*uale0 o sem ifica*ie ce tral$ ! &ederea /reali+$rii de si e0 a persoa ei( 3e tru A( MasloH, a#a" umitele /e1perie *e de &)rf BpeaU" e1perie cesD, respecti& e1perie *ele u it$*ii i di&idului cu ! treg cosmosul, ide tificate de c$tre autor cu e1perie *ele mistice, repre+i t$ e1presia cea mai eloc&e t$ a /reali+$rii de si e0 a u ui om( ! tr"o *ar$ ca S(7(A(, u de / $+ui *a dup$ fericire0 B/t,e pursuit of ,appi ess0D este ! scris$ ca u drept fu dame tal #i ca o o'liga*ie fu dame tal$ c,iar ! Co stitu*ieV, u este de mirare c$ u g) ditor ca MasloH a.u ge la co clu+ia c$ atura uma $ u este / ici pe departe at)t de rea, dup$ cum s"a cre+ut0, c,iar dac$ acest lucru !l !mpi ge pe cel efericit sau pe pesimist, ! aceast$ *ar$, s$ +icem a#a, s$ ! calce ordi ea co stitu*io al$; B&e+i frec&e tele, ! Oricum, pri ultima &reme, omucideri ! mas$ petrecute ! #coli etc, ai c$ror autori su t at)t de eferici*i #i pesimi#tiD( aceasta, psi,oterapia se deta#ea+$ de dome iul acelei simple a.utor$ri practice ! &ederea &i dec$rii u or 'oli #i se ! scrie pe li ia ! cerc$rilor u i&ersal"pedagogice, religioase #i ideoAlogice ! scopul prosper$rii lumii #i oame ilor ! ge eral, ceea ce tocmai caracteri+ea+$ recepti&itatea di partea adep*ilor ei ! acest e& al /psCc,o'oomului0( Aceste te di *e oi religioase #i de rei ter" pretare a &oca*iei lumii #i co ceptelor ei se &or materiali+ate

mai ales !

a#a" umita /psi,ologie tra sperso al$0Q, co siderat$ a fi /a patra for*$0, dup$

/psi,ologia uma ist$0( 3si,ologia uma ist$ este pri&it$, ! &i+iu ea u or autori, ca o preg$tire prelimi ar$ pe tru o a patra psi,ologie, superioar$, tra sperso al$ #i tra suma $, al c$rei pu ct ce tral se afl$ mai degra'$ ! cosmos( Aceste psi,ologii, fM,AA AerAert &o 2orc,, AmeriUa"DeUade + u d Grosse, 89:8% apud suddeutsc,e 6eitu g, M?(<;(89:8, Nr( 88:, M9% cf( N( Ac,imescu, Jamilia IA, $ ! tre tradi*ie #i moder itate( Co sidera*ii teologico"sociologice, ! - s KIi cre#ti $ a+i, Ia#i, pp( 8MQ"8MX( Q 0fRp33QrtP <UUultismus(((, pp( ?9"V<( LE p AaAara.@ Asie s spirituelle I &asio i de Teste , ! - 3( 2eCer,aus, u #iP ja(d'erk@ EP e Telt " ei e Religio I, Die sC Uretistisc,e 2edro,u g l d 7au'e s i 6eic,e &o NeHAge, Asslar, 89::, pp( 88<"888( se su'S ia+$, pot e&olua spre ceea ce se c,eam$ /filosofia &ie*ii0 , u remarca'il al religiei profesate p) $ ! Kra sperso alului, oame ii arat$ a( pre+e t( J$r$ sai ! su'stitut afara Kra sce de tului #i

i#te 'ol a&i, su t realme te 'ol a&i, remarc$ adep*ii

/psi,ologiei tra sperso ale0( Ei au e&oie de ce&a care"i tra sce de, de ce&a mai presus de ei, pe tru a putea a&ea u fel de se time t de team$ fa*! de acel ce&a #i pe tru a se putea a ga.a ! aceast$ direc*ie ! tr"ui mod aturalist, empiric, o "co fesio al( Lo+i ca tot mai postulat$ de c$tre oile psi,ologii, cu preti s I caracter terapeutic, #i a ume /re! toarcerea spre si e0, /reali+areaO si elui0, a co dus, di efericire, la i trarea ! tr"o ou$ etap$- des".l c,iderea surpri +$toare sau mai pu*i surpri +$toare spre e1pa4 rie *ele oculte( S"ar putea c,iar afirma c$ /psi,opia*a0 i &adat$ de.l psi,ologiile /tra sperso ale0 #i de /terapiile fi+ice0 a de&e it ast$+i. poarta pri cipal$ pe care p$tru d co cep*iile cu caracter ocult !a societate( Socotite u fel de /alter ati&e0, promotorii acestora #i"au. g$sit drept alia*i Ba ii PX<"P:<D popula*iile tri'ale co tempora e ! . lupta co tra ad&ersarilor te, icii, propu ) d studierea #i practicarea te, icilor lor magice #i oculte, dar ! special a- #ama ismului, ca cea mai &ec,e form$ de /psi,ote, ic$0( A#a s"d a.u s ca magia #i &r$.itoria s$ de&i $ ast$+i o'iect al discu*iile= academice( Mai mult, et ologia a ! ceput s$ ig ore modelul propu2 de sociologie ( Aceast$ e&olu*ie a fost catalogat$ #i ca o /re! toarcere a &r$.itorilor0 ! lumea oastr$ moder $, care"#i propu e /re&r$.irem lumii #i u mod de &ia*$ co st) d ! u itatea #i armo ia cm cosmosul, u su'stitut al /de+&r$.irii0 lumii cu a.utorul te, iofl moder e( C,iar i flue *a a umitor co cep*ii e1treme"orie taM cum ar fi 'udismul #i ,i duismul, este tot mai preg a t agresat$ M c$tre esoterism #i ocultism- di acest moti&, diferitele /li'r$i\ spirituale0 poart$ acum doar arareori ume i die e, ci se c,eam2 de pild$- /Atla tis0, /A&alo 0, /Curcu'eul0, /Sicriul ,ermetiB2 /Sto e,e ge0, /3iramida0( /I+&orul esoteric0, cu trimitere foartl

precis$ spre dome iul ar,aic #i magico"ocult( C) d i tri ! tr"o aseme ea li'r$rie descoperi, su' titlurile de /esoterism0 #i /oculAtism0, o foarte 'ogat$ ofert$ literar$- magie, astrologie, g,icitul ! palm$, tarot, #tii *e de fro tier$, a troposofie, parapsi,ologie, cultul 3$m) tului"Mam$, eop$g) ism, #ama ism, NeH Age, co #tii *a celtic$ etc( Co seci *ele propaga dei ocultiste se reg$sesc de.a ! r) dul popula*iei( ! ultimii a i, proce tele celor care ader$ la practicile ocultiste cresc ! gri.or$tor ( Datele pri&i d, de pild$, impactul astrologiei ! lumea cre#ti $ e su t fur i+ate de euro'arometru ( Seriile de so da.e de opi ie au fost fi a *ate de c$tre 7 iu ea Europea $,A moti& pe tru care ele &i+ea+$ doar *$rile mem're ale acesteia( ! tre'area pus$ ! so da. se refer$ la faptul dac$ astrologia poate fi pri&it$ ca fii d #tii *ific$( 3rima o'ser&a*ie este aceea c$ propor*ia r$spu surilor / u #tiu0 este destul de sc$+ut$ ! cele mai multe *$ri, dar relati& ridicat$ ! Irla da, Grecia, Spa ia #i 3ortugalia( Acest lucru demo strea+$ c$ o mare parte a popula*iei di aceste *$ri u cu oa#te suficie t sem ifica*ia astrologiei( ! Europa Occide tal$, ma.oritatea popula*iei co sider$ c$ astrologia are u caracter #tii *ific( 8Qi di tre respo de *i afirm$ c$ este /foarte #tii *ific$0 #i V<i c$ este /! tr"u fel #tii *ific$0, ! &reme ce doar M9i eag$ caracterul #tii *ific al acesteia( So da.ul arat$ c$ proce tele de popula*ie care co sider$ astrologia ca fii d /foarte #tii *ific$0 su t mai ridicate ! Spa ia, 3ortugalia, Irla da.#i Grecia, comparati& cu celelalte *$ri di 7 iu ea Europea $( ! acela#i timp, o mare parte a popula*iei di aceste *$ri co sider$ c$ este dificil de r$spu s la o aseme ea ! tre'are( O atitudi e mai optimist$ fa*$ de astrologie este r$sp) dit$ mai degra'$ ! *$rile s$race #i pri&it$ cu mai mult scepticism ! cele mai 'ogate( 7 alt so da. i ter a*io al, respecti& /3rogramul de so dare i ter a*io al$ social$0 B/I ter atio al Social Sur&eC 3rogramme0D, a a'ordat aceea#i tem$ ! a ul 8998, por i d de la ! tre'area dac$ /,oroscopul poate afecta cursul &iitor al &ie*ii u ei persoa e0( Acest I so da. acoper$ doar c)te&a *$ri di 7 iu ea Europea $( Astfel, ! I Germa ia, Qi di popula*ie au r$spu s /a'solut ade&$rat0, #i MMi I /pro'a'il ade&$rat0, ! timp ce restul a ma ifestat o atitudi e I i decis$( ! Marea 2rita ie, Vi au r$spu s /a'solut ade&$rat0, MVi I /pro'a'il ade&$rat0, ! &reme ce restul a r$spu s / u #tiu0( Di i acest so da. deducem faptul c$ doar ! c)te&a *$ri europe ei ,oroscoapele repre+i t$ u eleme t importa t( Cu toate acestea, ol parte co sidera'il$ di popula*ia &est"europea $ r$m) e desc,is$O posi'ilit$*ii ca pla etele su' sem ul c$rora se asc i di&i+ii s$i i flue *e+e desti ul ulterior al acestora8M( 8M A#a cum afirm$ M( Eliade, este imposi'il$ pre+e tarea u ei imagi ii complete /a patimii actuale pe tru astrologie0, at)t ! Statele 7 ite, c)t #i ! l Europa( Este suficie t s$

spu em c$ cel pu*i ;<<<<<< de america i !#i 8 pla ific$ &ia*a co form pre+icerilor astrologice, iar c( 8M<< di cele 8X;< de. cotidie e di aceast$ *ar$ pu'lic$ ,oroscoape( 4 Este destul$ trea'$ pe tru 8<<<< de astrologi lucr) d ! regim de programl ormal #i 8X;<<< lucr) d ! regim de program redus( BApro1imati& V<<<<<<<8 de america i au umeroase tra sformat +odiacul ! tr"o afacere de M<<<<<<<< dolariZa ( I i pre+e t, e1ist$

computere a ga.ate ! r$sp) direa #i i terpretareaO ,oroscoapelor( 7 ul di tre ele imprim$ u ,oroscop de 8<<<< de cu&i te !r(i c)te&a mi ute co tra sumei de M< dolari( Altul li&rea+$ ,oroscoape timp de MV8 de oreZ+i c$tre c( M<<< de campusuri di *ar$( Al treilea computer, amplasat ! Y Gara Ce tral$, produce c( ;<< de ,oroscoapeZ+i( Le+i M( Eliade, Ocultism,O &r$.itorie #i mode culturale( Eseuri de religie comparat$, 2ucure#ti, 899X, p( X9% Y cf( Ed( J( 4ee a Bed(D, MCsterC, Magic a dMiracle- Religio i T3ost"ARuaria Age, N(.(, 89X?, p( :X% M( Kru++i, K,e Occult Re&i&al as 3opu7m Culture- Some Ra dom O'ser&atio s o t,e Old a d Nou&eau Titc,, L /Sociological muarterlf, 8?, Hi ter, 89XM, pp( 8Q"?Q% Ed( A( KirCaUia , K'u1irtl t,e SociologC of Esoteric Culture, ! - america Wour al of SociologC0, X2 No&em'er, 89XM, pp( V98";8M% MartC MartC, K,e OccultEsta'lis,me t, !m /SocialResearc,0, ?X, 89X<, pp( M8MAM?<( Ka'el 8- Credi *a ! astrologie ! *$rile 7 iu ii Europe e Nr( O tl i i II ; K X Q 9 8<( 88( 8 8M( Jra *a Aj 2elgia 8V(Q Ola da 88(; Germa ia Italia 8V(X Lu1em'urg Da emarca ^araj Nu #tiuJoarte ! tr"u fel #tii *ific :(< 8M(X 88(V 8V(? 88(X ;(9 8V(X 88(V ?X(: VQ(? :(M ?V(8 88(Q 8M(: ?V(< X(V M;(V 8;(X M9(M MQ(Q 8;(; 8<<< 8<<? 8V(Q 8<<< ??XV M:(9 88QX< 8<<(< VQ8< ?9(; Deloc Kotal #tii *ific ;<(8 ?V(9 ?<(: V;(X ?9(; ;<(M ?<(; 8<<M 99Q ?8(: 8<MM ?M(?, MV(M 8<<Q ?X(X ?9(V 8?8< ?<? 99Q 8<V8 #tii *ific 998

Irla da aML?l 8:(8 Marea 2rita ie Grecia MM(8 Spa ia M<(; 3ortugalia 8X(9 M9(; MX(8 ?V(Q ?V(? M9(8

Coloa $ Kotal 8:8? 8;(;

8:X? 8Q(<

7 alt studiu de so da. comparati& a fost orga i+at de c$tre /Europea Lalues Sur&eC StudC0 B/Studiul de so dare a &alorilor europe e0D( Acest so da. #i"a propus e&aluarea credi *ei popula*iei *$rilor 7 iu ii Europe e ! re! car are( Ka'el M- Credi *a ! re! car are ! 88 *$ri occide tale 89:8 Jra *a MM 8 Germa ia Italia M< Spa ia M; 8 Ola da Y 2elgia Da emarca Nor&egia Suedia 8; . Irla da 899< M? MX 89 M; 89 MM M8 8< 8? 88 I 8Q MQ 8: 8; 8V 8V 8?

P Marea 2rita ie

Ka'el ?- Credi *a ! re! car are ! *$rile 7 iu ii Europe e B899<D, ! fu c*ie de se1 #i grupe de &)rst$ Categoria de &)rst$ BiD 8:"MV a i M;"?V a i ?;"VV a i V;";V a i ;;"QV a i 8 Q;":< a i 89 8Q 8Q 8; 8Q 8X MQ M? MM MM M< M< 2$r'a*iJemei

LIL CILILI6A^IA KE4NICA I RELIGIA 3OSKSEC7LARISK- REALI6AREA SINEL7I CA OJERK DE /MgNK7IRE0 Ci&ili+a*ia te, ic$ co tempora $ este, i discuta'il, u produs al lumii occide tale( cele di urm$ pro'a'il #i Aseme ea socialismului, drepturilor omului #i comu ismului, !

uma ismului ateist, ea a ap$rut #i s"a de+&oltat pe u tere preg$tit #i culti&at de ! s$#i religia cre#ti $( O credi *$ care "a acordat o ate *ie corespu +$toare aturii ! co .ur$toare, care a adorat u Dum e+eu"Creator, ce 8"a ma datat pe om s$ st$p) easc$ crea*ia, ma dat ea ulat !

urma c$derii ! p$cat, a co dus ! cele di urm$ la o tra sformare radical$ a lumii( De aseme ea, tre'uie ami tit faptul c$ lumea cre#ti $ occide tal$ #i"a e1ti s domi area ei eco omic$ ! c$ de pe ia ! ceputul sec( al 55"lea asupra ! tregii pla ete( Ko*i ace#ti factori au co curat la co figurarea oii ci&ili+a*ii ami tite( Dac$ ci&ili+a*ia precede t$ este carcteri+at$ pe drept cu&) t ca o /ci&ili+a*ie cre#ti $0, ! truc)t ea !#i fu dame tea+$ ! mod e&ide t pri cipiile, ormele de comportame t #i &alorile pe credi *a cre#ti $, iar cei apar*i $tori acestei ci&ili+a*ii !#i propu drept scop al &ie*ii do') direa !mp$r$*iei lui Dum e+eu, tot la fel ci&ili+a*ia urm$toare este marcat$ prepo dere t de legile #i pro'lemele fu dame tale ale te, icii( Nu se poate spu e cu e1actitate c) d o ci&ili+a*ie se suprapu e celeilalte( Ci&ili+a*ia te, ic$ ! cepe, oricum, odat$ cu prima re&olu*ie te, ic$ di istoria ome irii, odat$ cu de'utul e&ului ma#i ilor( Dac$ ci&ili+a*ia cre#ti $ 8"a raportat pe om ! totdeau a la Dum e+eu, dac$ ea #i"a e1tras ormele morale #i pri cipiile del ac*iu e di Sf) ta Scriptur$ #i Kradi*ia cre#ti $, ci&ili+a*ia te, ic$,O ! sc,im', !l raportea+$ pe om la propriile sale se time te #i lai e1iste *a actual$( I ca+ul celei di urm$, orice orme del comportame t #i ac*iu e i+&or$sc #i se fu dame tea+$ pe u a#a" umit /cod ra*io al0, care &i+ea+$ satisfac*iile #i reali+$rile 8 imediate( A#a se e1plic$ faptul c$ ci&ili+a*ia cre#ti $ are o te di *aO #i u caracter profu d es,atologic, ! &reme ce ci&ili+a*ia te, ic$O este strict orie tat$ spre pre+e t( Spiritualitatea promo&at$ dm prima &i+ea+$ !mp$r$*ia lui Dum e+eu, pe c) d cealalt$ se* a corea+$ ! mome tul tr$it e1clusi& aici #i acum( Ci&ili+a*ia te, ic$ seculari+at$ por e#te de la premisa ci ome irea poate tr$i #i f$r$ Dum e+eu sau cel pu*i f$r$ acel.l Dum e+eu propo&$duit de c$tre 2iseric$( I acela#i timp, ii seculari+area presupu e ca o co seci *$ i e&ita'il$ descre#ti area.l lumii- ! m$sura ! care dispare for*a i tegratoare a 2isericii, s clati $ #i orie tarea de p) $ acum a societ$*ii !mpreu $ cu &alori= cre#ti e p$strate ! #i pri 2iseric$( Cu toate acestea, ! tre timp, a de&e it tot mai e&ide t faptul c$ I procesul de seculari+are atrage dup$ si e, ! tr"ade&$r, o tra sfor"ll mare profu d$ ! pla spiritual #i social, dar aceasta u ! seam T ici pe departe sf)r#itul religiei( /Jormele se sc,im'$, dar prol 'lematica religioas$ r$m) e0, remarc$ sociologul Ger,ard5 Sc,midtc,e , pe tru ca mai departe s$ su'li ie+e aceast$ co statare ci urm$toarea te+$- Religia repre+i t$ o co sta t$ uma $ #l totodat$ social$, deci o dime siu e pere $( Oame ii #i"ar putea sc,im'a, ! tr" ade&$r, /co #tii *a lor religioas$0, ar putea c,iaS ate ta la ceea ce est religios ! ei, dar u &or putea iciodatsM ig ora sau ie#i di pro'lematica religioas$ fu dame tal$ fl e1iste *ei lor(M

Noua ci&ili+a*ie te, ic$ co tri'uie, ! tr"u fel sau altul, lmj co figurarea u ei oi forme de religie, care ar putea fi desem at$ cal Jr(T( 4aacU, Wuge d Religio e , 7rsac,e , Kre ds, ReaUtio e , Mii c,e2 89X9, p( QX, r( 8MX( M Apud L( Sc,rei er, M( Milde 'erger B4rsg(D, C,ristus u d die Gur7Asiatisc,e religiose Gruppe i Teste ( I formatio u d Orie tieruHU Stuttgart, 89:<, p( M? sR( o /religie postsecularist$0, e&ide t$ mai ales ! cadrul mi#c$rilor meditati&e de origi e asiatic$, cum ar fi Medita*ia tra sce de tal$ sau 2,agHa , sau ! acela al /glo'alismului0 religios promo&at de NeH Age sau Scie tologie, ca s$ lu$m doar c)te&a e1emple( Acest tip de /religie postsecularist$0, a#a cum o arat$ #i de umirea ! si e, are o co figura*ie du'l$, si cretic$, ! truc)t i clude ! structura ei, pe de o parte, eleme te cu caracter ilumi isto"secularist iar, pe de alt$ parte, eleme te religioase tradi*io ale( Aceast$ form$ de religio+itate este tot mai specific$ ori+o tului e1perime tal ! care se reg$se#te omul di societatea moder $ i dustriali+at$, ! c$utarea sa perma e t$ dup$ r$spu sul la pro'lemele e1iste *iale pe care #i le pu e( 3arado1al, se pare c$ el u g$se#te u r$spu s credi'il ici ! religia tradi*io al$, ! mediul c$reia tr$ie#te #i !#i desf$#oar$ acti&itatea, dar ici ! atitudi ea secularist$ tot mai resim*it$ ! lumea de ast$+i( C$utarea sa repre+i t$ u protest fa*$ de am'ele( 3ractic, el u reg$se#te &reo posi'ilitate de !mpli ire a propriului /eu0 ici ! ormele #i scopurile pe care i le propu e /lumea moder $0 " progres, 'u $stare, putere " despre fragilitatea c$rora s"a co &i s de.a, dar ici ! ade&$rurile #i prescrip*iile reSgiei tradi*io ale, deci ale 2isericii cre#ti e, atacat$ perma e t de c$tre a umi*i repre+e ta *i ai criticii #tii *ifice ori de c$tre materialismul societ$*ii de co sum( I tr"o atare situa*ie, el u face altce&a dec)t s$ ! cerce s$ ias$ realme te di /sistem0, urm$ri d s$"#i descopere propria cale, propria alter ati&$ la lumea ! care tr$ie#te, propria religio+itate sau pseudo" religio+itate( 3e tru el, toate acestea co &erg, ! fapt, ! /redescoperirea0 propriului si e, o redescoperire cu &ale *e i di&idualiste #i pseudo" religioase( O'iectul eforturilor ci&ili+a*iei te, ice !l repre+i t$ omul ! su#i, i u Dum e+eu, omul care "are ici o respo sa'ilitate fa*$ de Dum e+eu, ci doar fa*$ de si e ! su#i( O'iectul societ$*ii moder e ( c] sum este eul uma e1iste t aici #i acum, u &reo a ume e1iste *$ ! lumea de di colo #i cu at)t mai pu*i !mp$r$*ia lui um e+eu( Dac$ ci e&a se ! trea'$ ! leg$tur$ cu /m) tuirea0 Amulm ]u ci&ili+a*ii te, ice #i co seci *elor acesteia, aceasta este eti+at$ foarte lapidar- reali+area sau descoperirea propriului eu 9 e13e e *a direct$ #i imediat$( 3ers 87j Iceea#i perspecti&$, acest lucru ! seam $ progresul < m

co di*ii optime, &alorificarea tuturor posi'ilit$*ilor ! pla perso al #i dep$#irea tuturor o'stacolelor care ar putea aparel ! acest demers( ! terme ii i di&idualismului moder , acest fapt. s"ar putea e1prima astfel- /tre'uie s$ ofer #i s$ fac doar ceea ce pot0,Y /s$" mi g$sesc locul care mi se cu&i e su' soare0, /s$ m$ ema cipe+0,O /s$ am gri.$ de mi e ! sumi0 etc( Eu su t acum #i aici propriul meul o'iect( Krecutul #i &iitorul u au ici o sem ifica*ie, retrospecti&a #i. perspecti&a u au ici o &aloare( Descoperirea #i reali+area si eluiO su t, di acest moti&, co *i utul multor psi,ologii, terapii #i teologiiO proprii ci&ili+a*iei te, ice( 3e de alt$ parte, de&i+a celui ce se co duce e1clusi& dup$l pri cipiile ci&ili+a*iei te, ice surpri de #i u alt aspect- doar ceea cel am e1periat eu ! sumi este real( Kr$irile #i e1perie *ele perso alei imediate repre+i t$ piatra de temelie a reali+$rii sau !mpli iriiO propriului /eu0( C$l$toriile #i e1cursiile e1cesi&e, cultul starurilor #i. co sumul e1agerat de ci ematografie #i tele&i+iu e se ! scriu e1actY pe aceea#i li ie(?