Sunteți pe pagina 1din 10

Facultatea de Inginerie Electrica Laburator Metode si Procedee Tehnologice

Nume: Diblaru Prenume: Cristian-Daniel Anul I Grupa: 111 IA

Lucrarea Nr. 1

STANDARDIZAREA IN INGINERIA ELECTRICA

Page 1

Cuprins

I.

NOTIUNI DE BAZA...3

II . COMENTAREA UNUI STANDARD..6 III . ACTIVITATEA DE LABURATOR..9 IV . CONCLUZII..9

Page 2

I. NOTIUNI DE BAZA

Cuvantul standardizare, conform Dictionarului Explicativ al Limbii Romane, inseamna a stabili si a aplica un standard, a fabrica in serie, pe baza unui standard. Insa, ce este acela un standard? Conform definitiei ISO/CEI 2, standardul este definit ca un document, stabilit prin consens si aprobat de un organism recunoscut, care asigura, pentru uz comun si repetat, reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activitatile sau rezultatele lor, cu scopul de a se obtine gradul optim de ordine intr-un anumit context. Pe plan international exista standard care definesc caracteristicile unui produs, unui serviciu si standard de organizatie, care se refera la managementul si asigurarea calitatii, mentenanta, analizele de valoare, logistica, managementul calitatii, managementul proiectelor sau al sistemelor, managementul productiei etc. Standardul este protejat prin drepturi de autor si nu poate fi copiat, reprodus electronic sau transmis, integral sau in parte, fara acordul scris al organismului national sau international de standardizare in cauza.Standardul este considerat principalul element care asigura eliminarea barierelor tehnice in circulatia produselor. In Romania, standardele pot fi cumparate de la ASRO ( Asociatia de Standardizare din ROmania). Pana la 21 aug. 1992 standardele romane aveau sigla STAS (Standarde de Stat) potrivit ordonantei guvernului 19/1992. Dupa 21 aug. 1992 stas-urile au devenit SR-uri (Standard Roman): Exp: SR EN 60255-26:2005 Relee electrice. Partea 26: Prescriptii de compatibilitate electromagnetica pentru relee de masura si dispozitive de protectie. Standardizarea internationala: ISO-Organizatia Internationala de Standardizare IEC-Comisia Electrotehnica Internationala ITU- Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor Standardizarea regionala Europa CEN-Comitetul European pentru Standardizare CENELEC-Comitetul European pentru Standardizare in Electrotehnica ETSI-Institutul European pentru Standardizare in Telecomunicatii America COPANT-Comisia de Standardizare Panamericana MERCOSUR-Piata Comuna a Sudului

Page 3

Rolul Asociatiei de Standardizare din Romania este de a produce un standard pentru acelasi tip de produs sau serviciu astfel incat daca un producator roman de motoare electrice lucreaza dupa un standard roman, aceasta sa poata fi folosit fara diferente fata de alte produse din Uniunea Europeana (calitatea trebuie sa fie aceeasi). Etapele standardizarii: Identificarea necesitatilor partenerilor: e analiza pe sector a gradului de adecvare si a fezabilitatii tehnico-economice a activitatii normative pe baza a doua intrebari hotaratoare : standardul va asigura un plus tehnic si econimic in sector?; exista si sunt disponibile cunostinte necesare pentru eleborarea unui standard? Programarea colectiva: strategie de gandire pe baza necesitatilor identificate si a prioritatilor definite de catre toti partenerii, apoi luarea deciziei de a se introduce in programul de lucru al organizatiei implicate; Elaborarea proiectului de standard de catre partile interesate, reprezentate de experti (inclusiv producatori, distribuitori, utilizatori, consumatori, administratie, laburatoare etc. dupa caz); Consensul expertilor privind proiectul de standard; Validarea: consultare la nivel international si/sau national, dupa caz, sub forma unei anchete publice, implicand toti partenerii economici pentru a avea asigurarea ca proiectul de standard este conform interesului general si nu ridica alte obiectii majore. Finalizarea textului proiectului de standard; Aprobarea textului pentru a fi publicat ca standard Revizuirea: aplicarea tuturor standardelor reprezinta obiectul unei evaluari efectuate in mod regulat de catre organismul de standardizare in ceea ce priveste relevanta. Dupa revizuire, un standard poate fi confirmat fara schimbari, poate merge in continuare la revizuire sau poate fi anulat.

Tipuri de standarde : Se pot mentiona patru tipuri mari de standarde: Standarde de prescriptii fundamentale care se refera la terminologie, metrologie, conventii, semne si simboluri, etc.;

Page 4

Standarde pentru metode de incercare si pentru analiza care masoara caracteristicile; Standarde care defines caracteristicile unui produs (standard de produs) sau a unei specificatii pentru un serviciu (standarde pentru activitati de serviciu) si pragurile de performanta ce trebuie atinse (utilizare adecvata, interfata si interschimbabilitatea, sanatate, securitate, protectia mediului, contracte standard, documentatia ce insoteste produsele sau serviciile, etc.); Standarde de organizatie care se refera la descrierea functiilor unei companii si la relatiile dintre acestea cat si la structurarea activitatilor (managementul calitatii, mentenanta, analizele de valoare, logistica, managementul proiectelor sau al sistemelor, managementul productiei, etc.).

In prezent exista in Romania peste 28.000 de standarde. Pana in 2001, aceste sandarde au fost clasificate si numerotate dupa un sistem alfanumeric cuprinzand sectoare, grupe si subgrupe. Sectoarele erau clasificate dupa ramura de productie si notate cu litere A, B, C. Sectorul rezervat domeniului electrotehnicii era sectorul F (energetica si electrotehnicaelectronica). Acest sector cuprindea 9 grupe iar fiecare grupa avea 9 subgrupe. Exemplu: F3=materiale electrotehnice F4=masini si aparate electrice F41=masini electrice rotative F42=transformatoare

Dupa 2001 lista standardelor a fost prezentata conform clasificarii international a standardelor (ICS), care prezinta un sistem unificat de clasificare a standardelor pe 3 niveluri de clasificare ierarhice: Exp.: - 29-Electrotehnica -29.120-Accesorii electrice -29.120.01-Accesorii electrice in general -29.120.10-Tuburi pentru scopuri electrice -29.120.20-Dispozitive de conectare

Page 5

-29.120.30-Prize, prelungitoare, conectoare -29.120.40-Intrerupatoare -29.120.50-Sigurante fuzibile si alte aparate de protective scurtcircuit -29.120.70-Relee -29.120.99-Alte accesorii electrice Standardizarea semnifica reglementarea unitara, organizata, care stabileste norme si prescriptii privitoare la calitate, caracteristici, dimensiuni, forma, material etc. Standardele reprezinta o totalitate de reguli si prescriptii, stabilite si aprobate pe baza de consens care, ca urmare a unor utilizari comune si repetate, conduc la obtinerea unui grad optim de ordine intr-un domeniu dat. Formularea acestor reguli si prescriptii, care ulterior devin standard, presupune un process complex alcatuit din cercetare, documentare, dezbatere si in final, creatie. In Romania, leagea garanteaza si protejeaza rodul creatiei intelectuale, iar OG nr. 39/1988 privind activitatea de standardizare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 355/2002 prevede expres ca organismul national de standardizare beneficiaza de protectia dreptului de autor in conditiile legii Conform Ordonantei nr. 19 din 21.08.1992 privind standardizarea in Romania, activitatea de standardizare constituie o problema de stat si se desfasoara in conditiile prevazute de prezenta ordonanta, urmarind, in principal, protectia vietii, a santatii si a mediului inconjurator, precum si inlaturarea barierelor tehnice in calea comertului international.

II COMENTAREA UNUI STANDARD: SR EN 60811-4-2 CEI 60811-4-2 (Octombrie 2002)

Materiale de izolatie si de manta ale cablurilor electrice si ale cablurilor cu fibre optice. Metode de incercare comune. Patrea 4: Metode specifice pentru amestecuri de polietilena si polipropilena. Sectiunea 2: Alungire la rupere dupa preconditionare. Incercare la infasurare dupa imbatranire termica in aer. Masurarea cresterii de masa. Incercare de stabilitate de lunga durata. Metoda de incercare pentru oxidare catalitica a cuprului. Acest standard reprezinta versiunea romana a textului in limba franceza a standardului European EN 60811-4-2:1999. Standardul a fost tradus de ASRO, are acelasi statut ca si versiunile oficiale si a fost publicat cu permisiunea CENELEC. Standardul European a fost adoptat cu modificari comune standardului international CEI60811-4-2:1990, acest

Page 6

standard intra sub incidenta directivei europene 73/23/MMC (directive de joasa tensiune). Aceasta directiva a fost adoptata in legislatia nationala ca HG 567/2002. Aceasta sectiune 2 a Partii 4 stabileste metodele de masurare a alungirii si rezistentei la rupere dupa preconditionare, de incercare la infasurare dupa preconditionare, de incercare la infasurare dupa imbatranire termica in aer, de masurare a cresterii de masa, de incercare de stabilitate de lunga durata si de masurare a dereglarii prin oxidarea catalitica de catre cupru a conductelor izolate cu poliolefine. Valorile prescrise pentru incercari: prescriptii complete ale incercarilor (cum ar fi temperaturile, duratele etc.) si rezultatele ce trebuie obtinute nu figureaza in acest standard. In principiu ele figureaza in standardele particulare ale fiecarui tip de cablu. Toate valorile prescrise pentru incercari in acest standard pot fi modificate in conformitate cu standardul de cablu astfel incat sa corespunda exigentelor perticulare ale acestuia. Domeniul de aplicare: Valorile de conditionare si parametrii de incercare care sunt indicate corespund specificatiilor de material sau specificatiilor de produs. Definitia pentru aceste incercari trebuie sa se faca distinctia intre PE de joasa densitate, de medie densitate si de inalta densitate. Polietilena de joasa densitate Polietilena de medie densitate Polietilena de inalta densitate <0,925g/cm3 >0,925<0,940g/cm3 >0,940g/cm3 }la 23o C

Incercari de tip si alte incercari: Metodele de incercare descrise in acest standard sunt in principal metode utilizate pentru incercarile de tip. Pentru anumite incercari unde exista deosebiri importante intre incercarile de tip si incercarile mai frecvente, cum ar fi incercarile individuale, aceste deosebiri sunt indicate: Pentru cablurile si conductoarele multifilare, cu maximum 3 conductoare (de diferite culori daca este cazul) trebuie incercat, in cazul in care nu sunt alte specificatii in standardul particular de cablu. Conditionare: toate incercarile trebuie effectuate la cel putin 16 ore de la extrudarea sau vulcanizarea (sau reticulare) daca exista, a amestecurilor pentru izolatie sau manta. Valoare mediana: fiind obtinute mai multe rezultate ale incercarilor si dispunandu-le in ordinea valorilor descrescatoare/crescatoare, valoarea madiana este valoarea de mijloc daca numarul valorilor disponibile este impar, sau media aritmetica a celor 2

Page 7

Valori de mijloc ale seriei daca numarul valorilor este par. Alungirea si rezistenta la rupere dupa preconditionare: Aceasta incercare se apilica esantioanelor de cabluri umplute, izolate cu material poliolefinice cu grosimi mai mari de 0,8mm cat si a mantalelor din material poliolefinice care vin in contact direct cu materialul de umplutura. Incercare la infasurare dupa preconditionare: Aceasta incercare se aplica izolatiilor poliolefinice ale cablurilor umplute avand o grosime radial mai mica sau egala cu 0,8mm. Incercarea la infasurare dupa imbatranire termica in aer: Aceasta metoda de incercare se aplica izolatiilor poliofinice ale cablurilor neumplute si a fasciculelor de conductoare destinate cablurilor umplute avand o grosime mai mica sau egala cu 0,8mm. Cresterea de masa a izolatiei: Aceasta incercare se utilizeaza pentru studierea unei posibile interactiuni intre materialul de izolatie si amestecul de umplutura ale cablurilor umplute. Ea nu se aplica decat pentru alegerea materialelor Acest standard contine si doua anexe numite si normative care fac parte integrata din standard: Anexa A Normativa (incercarea de stabilitate de lunga durata): Este bine cunoscuta necesitatea determinarii calitatii componentelor unui cablu ca fiind suficiena pentru durata sa de viata preconizata. In particular izolatiile de poliolefina trebuie sa aiba o rezistenta suficienta la imbatranire in timpul functionarii, trebuie sa fie alese cu grija durata de incercare, temperature, atmosfera precum si criteriile de defectare. Datorita duratei de incercare nu este adecvata pentru un control de calitate de rutina in consecinta aceasta incercare trebuie utilizata numai pentru alegerea materialelor pentru a se asigura de integritatea lor in timpul duratei de viata preconizata a cablului. Anexa B Normativa (Metoda de incercare pentru masurarea degradarii prin oxidare catalitica datorita cuprului, a conductoarelor izolate cu poliolefine (control TIT)) Este bine stabilita pentru un fabricant necesitatea de a-si controla productia de cabluri pentru a se asigura de buna lor rezistenta la oxidare. Materiale corespunzatoare fiind alese, incercarea timpului de inductie (control TIT) a fost

Page 8

considerata ca satisfacatoare pentru a controla materiile prime si cablurile astfel sa se verifice conformitatea cu aceasta cerinta. Incercarea TIT nu este potrivita pentru alegerea materialelor. Pentru aceasta alegere se prefer incercarile de imbatranire termica pe termen lung.

III ACTIVITATEA DE LABURATOR:

In timpul laburatorului am discutat despre tot ceea ce inseamna standardizare, despre ce contine un standard. Am inteles ce rol joaca Romania in Europa, atunci cand vine vorba de STAS-uri si ce inseamna inscriptionarile de pe toate produsele intalnite in viata de zi cu zi. Am consultat insa si CATALOGUL STANDARDELOR ROMANE (1994) si ORDONANTA 19 DIN 21 AUG. 1992 privind activitatea de Standardizare in Romania.

IV CONCLUZII:

Un standard reprezinta un nivel de experienta si tehnologie care face ca prezenta industriei in elaborarea sa sa fie indispensabila. Acesta este un document de referinta folosit, in special, in contextual contractelor publice sau in cadrul comertului international, pe care se bazeaza majoritatea contractelor comerciale. Sandardele sunt folosite de catre industriasi ca si referinta indiscutabila ce simplifica si clarifica relatiile comerciale dintre partenerii economici. Cu aceste standarde Romania poate ocupa o pozitie inalta in Europa, insa toate resursele trebuie valorificate la maxim.

Page 9

Bibliografie:

Petre, Vasile. Tehnologie Electromagnetica. Indrumator de laburator. UPB Catalogul Standardelor Romane 2005 SR EN 60811-4-2 http://www.asro.ro http://www.standard.md http://www.standardizarea.ro http://ro.wikipedia.org CEI 60811-4-2

Page 10