Sunteți pe pagina 1din 1

Test

Binomul lui Newton si sisteme liniare


6
 4 
I) a) Sa se determine x astfel incat al treilea termen al dezvoltarii  2 x 2 −1 + 4− x  sa
 4
fie 240
b) Sa se determine x , y , n ∈ N , daca in dezvoltarea ( x + y ) avem
n

T2 = 240 , T3 = 720 , T4 = 1080


n
 1 
c) In dezvoltarea  3 a +  suma coeficientilor binomiali de rang impar este egala
 3 2 
 a 
1
cu 256 . Sa se gaseasca termenul care il contine pe
a
n
 1 
II) a) In dezvoltarea binomiala  x +  , n ∈ N , n ≥ 2 x ∈ R+ , coeficientii primilor
 22 x 
trei termeni formeaza o progresie aritmetica . Sa se determine termenii rationali ai dezvoltarii.
100
9 1
b) Sa se gaseasca rangul celui mai mare termen al dezvoltarii  + 
 10 10 
 π
c) Daca a = tgα α ∈ 0,  , sa se calculeze suma C n1 − aC n3 + a 2 C n5 − a 3C n7 + ⋅ ⋅ ⋅
 2

III) a) Demonstrati ca numarul 1011996 + 991997 se divide la 100


b) Calculati suma S = C n + 4C n + 7C n + ⋅ ⋅ ⋅ + ( 3n + 1) C n
0 1 2 n

C n0 C n1 C n2 C nn
c) Calculati suma S = + + + ⋅⋅⋅ +
2 3 4 n+2
 x + y + mz = 1

IV) a) Se considera sistemul  x − 2 y + z = m Sa se determine parametrul real m astfel
mx + y + z = 0

incat sistemul sa fie incompatibil

2 x + y = 8

b) Se considera sistemul  x − y = 1 Sa se determine parametrul real m astfel incat
5 x + 4 y = m

sistemul sa fie compatibil
d) Sa se determine valorile parametrilor reali a, b , c astfel incat sistemul
2 x − 3 y + 4 z − 5t = 1

 x + 9 y + az + t = −3 sa fie compatibil dublu nedeterminat si sa se rezolve in acest caz
5 x − 6 y + 10 z + bt = c

2 x + my + z = 0

e) Pentru ce valori ale parametrului real m sistemul 2 x + 2 y − z = 0 admite solutii
2 x − y + z = 0

diferite de solutia banala ?

S-ar putea să vă placă și