Sunteți pe pagina 1din 3

Partile in procesul civil Se considera participanti la proces: partile, intervenientii, reprezentantii, procurorul, autoritatile publice organizatiile, persoanele fizice,

care sint imputernicite sa adreseze in instanta cereri in apararea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale unor alte persoane sau care intervin in proces pentru a depune concluzii in apararea drepturilor unor alte persoane, precum si persoanele interesate in pricinile cu procedura speciala. Drepturile si obligatiile participantilor la proces Participantii la proces sint in drept: - sa ia cunostinta de materialele dosarului; - sa faca extrase si copii de pe materialele dosarului; - sa solicite recuzari; - sa prezinte probe si sa participe la cerecetarea lor; - sa puna intrebari altor participanti la proces martorilor, expertilor si specialistilor; - sa formuleze cereri; - sa reclame probe; - sa dea instantei explicatii orale si scrise; - sa expuna argumente si considerente asupra problemelor care apar in dezbaterile judiciare; - sa inainteze obiectii impotriva demersurilor, argumentelor si considerentelor celorlalti participanti; - sa atace actele judiciare; - sa-si exercite toate drepturile procedurale acordate de legislatia procedurala civila. Participantii la proces se bucura de drepturi procesuale egale si au obligatii procesuale egale, cu unele exceptii stabilite de lege in dependenta de pozitia pe care o ocupa in proces.

Participantii la proces sint obligati sa se foloseasca cu bunacredinta de drepturile lor procesuale. In cazul abuzului de aceste drepturi sau al nerespectarii obligatiilor procedurale, se aplica sanctiunile prevazute de legislatia procedurala civila.
Codul de procedura civila reglementeaza: Articolul 59. Partile in proces (1) Parte in proces (reclamant sau pirit) poate fi orice persoana fizica sau juridica prezumata, la momentul intentarii procesului, ca su iect al raportului material litigios. (!) "n cazurile prevazute de lege, pot fi parte in proces asociatiile si societatile care nu au personalitate juridica, dar care dispun de organe de conducere proprii. (#) Parte in proces civil poate fi $epu lica %oldova, reprezentata de &uvern si de organele imputernicite sa e'ercite o parte din functiile &uvernului, precum si unitatile administrativ(teritoriale, reprezentate prin imputernicitii lor in modul prevazut de lege. ()) "n cazul intentarii unui proces la cererea persoanelor si organelor imputernicite prin lege sa se adreseze in instanta pentru apararea drepturilor, li ertatilor si intereselor legitime ale unei alte persoane, aceasta din urma este instiintata despre initierea procesului, urmind sa participe la el in calitate de reclamant. (5) Partile au drepturi procedurale si o ligatii procedurale egale. Articolul *+. ,repturile procedurale ale partilor (1) "n afara de drepturile specificate la art.5*, partile dispun de drepturi speciale. (!) $eclamantul este in drept sa modifice temeiul sau o iectul actiunii, sa mareasca ori sa reduca cuantumul pretentiilor in actiune, ori sa renunte la actiune. Piritul este in drept sa recunoasca actiunea. Partile pot inceta procesul prin tranzactie. (#) -u se considera modificare a actiunii daca are loc: completarea temeiului actiunii si circumstantelor, e'tinderea sau reducerea pretentiilor in actiune sau a pretentiilor accesorii, solicitarea compensarii valorii o iectului pierdut sau pierit, inlocuirea actiunii in constatare prin actiune in realizare. ()) "nstanta judecatoreasca nu este in drept sa modifice din oficiu temeiul sau o iectul actiunii. (5) "nstanta nu va admite renuntarea reclamantului la actiune, nici recunoasterea actiunii de catre pirit, nu va admite tranzactia intre parti daca aceste acte contravin legii ori incalca drepturile, li ertatile si interesele legitime ale persoanei, interesele societatii sau ale statului. Articolul *1. . ligatia partilor de a se folosi cu una(credinta de drepturile lor procedurale (1) Partile sint o ligate sa se foloseasca cu una(credinta de drepturile lor procedurale. "nstanta judecatoreasca pune capat oricarui a uz de aceste drepturi daca prin a uz se urmareste tergiversarea procesului sau inducerea sa in eroare. (!) "n caz de inaintare cu rea(credinta a unor cereri vadit neintemeiate de contestare a unui inscris sau a semnaturii de pe inscris, de formulare a unei cereri de aminare a procesului sau de stramutare a pricinii, de o tinere de catre reclamantul caruia i s(a respins actiunea a unor masuri de asigurare prin care piritul a fost pagu it, daca prin aceste actiuni s(a cauzat aminarea (suspendarea) judecarii pricinii sau tergiversarea e'ecutarii actului judiciar, partea vinovata poate fi o ligata de instanta, la cererea partii interesate, la plata unei despagu iri.