Sunteți pe pagina 1din 9

Adrenalina se obtine din pirocatehina la acilarea cu cloranhidrida acidului monocloracetic, dupa care mechanism decurge aceasta etapa a reactiei:

D -SN a-Aminoacidul trptofan contine heterociclul :benzopirolului Acidul barbituric este un derivate al : pirimidinei Acidul piruvic la decarboxilarea oxidativa se transforma in acid : acetic Anestezicul novocaina (esterul N, Ndietiletanolaminei se utilizeaza in medicina in forma de hidroclorura, cite centre de bazicitate arenovocaina: ! -" b-#etilindolul reprezinta produsul final al metabolismului triptofanului , dupa care mechanism decurge reactia de matilare directa a indolului p$u obtinera %-met&&i: ! -SN !a etalon (standart p$u a clasa enantiomerii in D- si 'serveste subtanta: ( )aldehida glicerica& !are a-aminoacid heteroc*clic contine ciclul imidazolului: histidina !are acid din cei prezentati mai +os poart denumirea de acid acetil acetic:!,"-!--!,.!--, !are acid gras dintre cei prezentati poarta denumirea de acid linolenic: !/0,.1!--, !are acid gras nesaturat sta la baza biosintezei tromboxanilor:!/1,"/!--, !are acid gras superior dintre cei prezentati poarta denumirea de acid arahidonic:!/1,"/!--, N(!," " !are acizi participa in reactiile de transaminare a aaminoacizilor :oxoacizii !are atom de carbon din molecula aldozelor participa la formarea glicozidelor : !/

!are centru de bazicitate din molecula de novocainamida va interactiona cu acidul ,!l: ! -"-N, !are confonformatie a acidului succinic este mai stabile: D !are din acizii prezentati poarta denumirea triviale de acid malic: D -.hidroxibutandioic !are din sistemele heterociclice de mai +os intra in componenta timinei(vit 2/ : pirimidina !are din subst& prezentate are cea mai mare enegie de cin+ugare: ! )%-caroten !are din subst& prezentate are cea mai mica aciditat: ( ) !,"!--, !are din subst& prezentate mai +os este cea mai activa in reactiile de acilare: 2 )!,"!,.!-!l !are din subst& prezentate reprezinta un derivate al purinei: ! !are din substantele enumerate reprezinta o parte componenta a acidului folic : acidul p !are din substantele prezentate mai +os dau reactie iodofornica pozitiva: 2-!,"!,.--, !are din substantele prezentate mai +os poarta denumirea de acetilcolina :!,"-!---!,.-!,. !are dinre fornulele de proiectie 3isher reprezinta acidul D(4 tartaric: D !are dintre a-aminoacizi enumerate este indespensabil pentru organism: metionina !are dintre a-aminoacizi enumerate mai +os are punctual izoelectric in mediul basic :'izina !are dintre a-aminoacizi enumerate mai +os contine . centre chiralice: treonina !are dintre a-aminoacizi prezentati are punctual

izoelectri in mediul basic: argenina !are dintre a-aminoacizii enumerate are punctual izoelectric in mediul acid: acidul glutamic !are dintre a-aminoacizii enumerate mai +os contin . centre chiralice: izoleucina !are dintre acizii enumerate se supune oxidarii peroxidice: !/0,""!--, !are dintre acizii grasi superiori enumerate contin " duble legaturi: 'inolenic !are dintre acizii prezentati mai +os se supune oxidarii peroxidice:!/5,.1!--, !are dintre acizii prezentati poarta denumirea de acid valerianic: ! )!6,1-!--, !are dintre alcoolii prezentati se vor deshidrata cel mai usor: ( )!,"-!,.!,.-!,.--, !are dintre aldehidele prezentate formeaza cel mai stabil hidrat in reactie cu apa: ( )tricloracetaldehida !are dintre aminele prezentate poseda bazicitatea cea mai mare: D ) difenilamina !are dintre configuratiile electronice de mai +os reprezinta configuratia electronica a atomului de azot pirolic: 2 !are dintre configuratiile prezentate prezinta etantiolul: D (S, !are dintre conformatiile de mai +os este cea mai stabil7: D !are dintre conformatiile de mai +os este cea mai stabile: ! !are dintre conformatiile etilenglicolului este cea mai stabile: ! !are dintre conformatiile prezentate ale /,"dibromciclohexanului este cea mai stabile: ! !are dintre conformatiile prezentate ale

etilenclorhidrinei este cea mai stabile: ! !are dintre derivatii functionali ai acizilor carboxilici eset cel mai active in reactiile substitutiei nicleofile: 2 )cloranhidridele !are dintre form& de struc& de mai +os reprezinta struc& pirimidinei: ( !are dintre form& de struc& prezentate mai +os reprezinta structura pirolului: ! !are dintre formulele de mai +os reprezinta conformatia cea mai stabile a colaminei: D !are dintre formulele de structura de mai +os prezinta tiazolul: ( !are dintre formulele de structura de mai +os reprezinta structura purinei: ( !are dintre hidroxiacizii enumerate mai +os se obtine in procesul de glicoliza:lactic !are dintre polizaharidele prezentate are catena ramificata : amilopectina !are dintre polizaharidele prezentate mai +os este de origine animala: glicogenul !are dintre polizaharidele prezentate mai +os este de origine bacteriana : dextranul !are dintre radicalii de mai +os este radicalul butilic secundar: 2 )!,"-!,- !are dintre rect de mai +os este cea mai active in reactiile de aditie electrofila: 2 )!,.8!!," !are dintre rectiile de mai +os reprezinta o reactie de aditie electrofila: D !,.8!,-!--, 4 ,!l !are dintre sistemele con+ugate cu catena deschisa este mai stbila !,.8!,!,8!,-!,8!,. !are dintre sistemele heterociclice enumerate mai +os intra in componenta vitaminei 2/:tiazolul !are dintre sistemele prezentate este cea mai stabile termodonamic: (

!are dintre subst& de mai +os poarta denumirea S9 de propanona: ! )acetona !are dintre subst& de mai +os poseda cea mai mica aciditate: A -.-metilpropanol-/ !are dintre subst& de mai +os reprezinta o nucleozida: ! ) uridina !are dintre subst& enumerate mai +os are cea mai mare bazicitate: 2 )N-metilanilina !are dintre subst& prezentate are bazicitate cea mai mica: 2 ) sulfura de dietil !are dintre subst& prezentate mai +os are aciditatea mai pronuntata: D )glicerina !are dintre subst& prezentate mai +os este cea mai active in reactia cu alcoolul etilic: ! ),!-, !are dintre subst& prezentate poseda aciditate cea mai mare: 2 )glicerina !are dintre subst& prezentate poseda bazicitate cea mai mare: D )p-hidroxianilina !are dintre subst& prezentate poseda bazicitate cea mai mica: 2 )!.,5-S, !are dintre subst& prezentate poseda cea mai mare bazicitate: D )p-hidroxianilina !are dintre subst& prezentate servesc ca agenti de acilare biologica: ( )anhidridele !are dintre subst& prezentatemai +os va fi mai activa in reactia de substitutie electrofila: D -toulen !are dintre substantele de mai +os reprezinta o nucleozida: timidina !are dintre substantele de mai +os reprezinta o nucleozida: uridina !are dintre substantele de mai +os se obtine din chinolina : nitroxolina !are dintre substantele prezentate grupa hidraxil manifesta concomitant efecte electronice inductiv si miezomer:2 )alcool vinilic

!are dintre substituentii reprezentati manifesta efect mezomer pozitiv, fiind con+ugat cu inelul benzenic: ( )N,. !are dintre tipurile glicozidice prezentate mai +os se contin in macromolecula de gl*cogen: a(/-6 si a(/-: !are dintre urmatoarele subst& are character aromatic cel mai pronuntat: A ) benzenul !are este denumirea corecta dupa nomenclatura S9 a citralului: ! -",0dimetiloctadien-.,:-al !are este denumirea dupa S9 a produsului de condensare aldolica a acetaldehidei: ! -"hidroxibutanal !are este denumirea S9 a xilitolului: ( pentanpentol/,.,",6,5 !are este legatura glicozidica din acidul gadenilic: 2-!,N1 !are este mecanismul reactiei de hidroliza bazica a bromurii de alil (!,.8!,!,.-2r : ! )SN. !are este numarul de etantiomeri pentru aldohexoze: /: !are este produsul final al reactiei de 2-oxidare a acidului stearic: acetilcoenzima A !are este tipul legaturii glicozidice din molecula adenozinei:2-!-/ N1 !are este tipul legaturii glicozidice din molecula de citidina: 2-!-/,N-/ !are este tipul legaturii glicozidice din molecula dezoxiadenozinei: 2-!-/, N1 !are form& de struc& dintre cele prezentate este a fenantrenului: ! !are form& de struc& reprezinta inmidazolul: ( !are heterociclu intra in componenta antibioticilor din seria penicilinelor: tiazolidinei

!are hidroxi acid se obtine la hidroliza acida a caprolactonei: :-hidroxihexanonoic !are monozaharida din cele ;prezentate este epimerul D glucozei: D galactoza !are polialcool intra in componenta coenzimei 3AD : D-ribitol !are sistem heterociclic condensat intra in componenta molec& de A<=: 2 )purinic !are substanta sta la temelia sintezei tubazidelor: *-picolina aminobenzoic !are sunt cele . fractiuni polizaharidice ce constituie granula de amidon: amilaza si amilopectina !are s*stem heterociclioc dintre cele prezentate intra in componenta histaminei: imidazol !are s*stem heteroc*clic condensate intra in componenta moleculei de A<=: purinic !are s*stem heteroc*clic intra in componenta biotinei : tiofenul !e a-aminoacid se obtine la hidroxilarea fenilalaninei: tirozina !e acid heteroc*clic sta la temelia structurii chimice a substantelor antituberculoase tubazidei si ftivazidei : izonicotinic !e acid intra in componenta novocainei: D )p-aminobenzoic !e acid se obtine la interactiunea a-alaninei cu acidul azotos: lactic !e amina se obtine la decarboxilarea lizinei: pentametilendiamina !e aminoalcool intra in componenta glucoceribrozidelor: sfingozina !e compus se obtine la decarboxilarea treoninei: /amino-.-propanol !e compus se obtine la interactiunea unui a-aminoacid cu sulfatul de cupru in mediul basic: compus complex

!e denumire au substantele ce se obtin in reactia specifica pentru a-hidroxiacizi(incalzire fara catalizator :lactide !e denumire poarta aminoalcoolul din componenta stingomielinelor: sfingozina !e denumire poarta forma enolica a acidului piruvic: acid a-oxopropionic !e denumire poarta reactia de transformare a fenilaninei in tirozina: hidroxilare !e denumire poarta reactia de transformare a noradrenalinei in adrenalina: de alchilare !e denumire poarta reactia specifica pentru 2-hidroxiacizi: dehidratare !e legaturi glicozidice se intilnesc in macromolecula de amilopectina: a(/-6 si a(/-: !e monozaharida se obtine la decarboxilarea acidului bDglucoronic : D xiloza !e monozaharida sta la temelia structurii chimice a acizilor sealici : nonuloza !e monozaharide intra in componenta cerobrozidelor : glucoza si galactoza !e produs se obtine la interactiunea acetaldehidei cu apa: !-un diol !e produs se obtine la interactiunea citozinei cu acidul azotos : uracilul !e produs se obtine la interactiunea citozinei cu acidul ortofosforic: ( )citidina !e produs se obtine la interactiunea citozinei cu acidul ortofosforic : citidina !e produse se obtin la interactiunea adeninei cu acidul azotos:hipoxantina !e reactive se utilizeaza pentru determinarea aaminoacizilor in mare terminali la degradarea peptidelor dupa metoda lui (dman: fenilizotioceanura !e reprezinta nucleotidele: D )acizi !e reprezinta nucleotidele: acizi

!e se obtine la acetilarea D glucozei cu anhidrida acetica: pentaacetilglucoza !e se obtine la codensarea de tip aldolic a /-monofosfat de dihidroxiacetona si "monofosfatul de gliceraldehida: !-/,:-difosfat de fructoza !e se obtine la hidroliza acida a pirolidonului : acidul *-aminobutiric !e se obtine la hidroliza acida a produsului de interactiune a maltozei cu dimetilsulfat: .,",6,:- tetra metal glucoza si .,",:trimetilglucoza !e se obtine la hidroliza acida a *-valerolactonei :acid 6-hidroxipentanoic !e se obtine la interactiunea a-alaninei cu clorura de acetil: acidul )N acetilaminopropanoic !e se obtine la interactiunea cloranhidridei a unui acid carboxilic cu o sare a aceluias acid carboxilic: 2 )o anhidrida !e se obtine la interactiunea D glucozei cu anhidrida acetica: pentaacetilglucoza !e se obtine la interactiunea D ribozei cu anhidrida acetica : tetracetil riboza !e se obtine la oxidarea blinda a etantiolului: disulfuri !e se obtine la sulfonarea directa a indolului cu acidul sulfuric: trisulfoindol !e sistem heterociclic intra in componenta acidului barbituric : pirimidinic !e sitem herociclic intra in componenta coenzimei NAD4: ! )purinic !e subst& se obtina la interactiune acetaldehidei cu molecula de alcool metilic: D )un semiacetal !e subst& se obtina la interactiune aldehidei propionice cu aniline:2 )o imina

!e subst& se obtina la interactiune metiletilcetonei cu 'iAl,6: ! )un alcool !e substanta se obtine la interactiunea timinei cu 2-Driboza: timina !e substanta se obtine la metilarea complecta a colaminei:colina !e substanta se obtine la oxidarea cu acid azotic a Dgalactozei: acid galactaric !e substanta serveste ca materie prima pentru obtinerea tubazidei: *-picolina !e substanta serveste ca materie prima pentru sinteza vitaminei ==(nicotinamidei : bpicolina !e substante se obtin la hidroliza acida a lactamelor: aminoacizi !e s*stem heteroc*clic intra in componenta acidului folic : pteridinic !e s*stem heteroc*clic intra in componenta coenzimei NAD: purinic !e tip de legatura glicozidica este in molec& acidului 5>guanilic: ! )%-!-/, N-1 !e tip de legatura glicozidica este in molecula acidului 5guanilic: 2-!-/,N-1 !ea mai active aldehida in reactia de aditie nucleofila este: (-<ricloracetaldehida !ea mai active subst& din reactia de substitutie nucleafila cu mecanismul SN/ va fi: D -.brom-.-metilpropan !ea mai mare stabilitate termodinamica are subst&: A -%carotenul !ea mai mica aciditate o poseda subst&: ! )!.,5--, !ea mai mica aciditate o poseda subst&: ! )=-aminofenol !ea mai raspindita in stare libera monozaharida in natura este: glucoza !ea mai stabile conformatie a ciclohexanului este: D !el mai active nucleofil in rectie cu !.,52r va fi: ! )!l-

!el mai simplu hidroxiacid aliphatic raspindit in plante este : acidul glicolic !ite centre de aciditate are acidul p-aminosalicilic (6amino-.-hidroxibenzoic : D -6 !ite centre de aciditate sunt in molec& de N-acetiltirozina: ( -5 !ite conformatii stabile formeaza acidu succinic: ( -. !ite dizaharide dintre cele studiate sunt nereducatoare: / !ite forme tautomere formeaza fructoza in solutie: 5 !ite forme tautomere formeaza galactoza in solutie : . !ite grupe carboxilice se contin in acidul citric: " !ite legaturi duble se contin in molecula acidului arahidonic: 6 !ite molecule de acetilcoenzima A se obtin in procesul de 2-oxidare a acidului stearic:1 !ite molecule de acetilcoenzima A se obtin in reactia de 2-oxidare a acidului miristic:0 !ite perechi de enatiomeri va avea substanta cu 6 centre chiralice: ! -" !iti a-aminoacizi din gupul acizilor monoaminomonocarboxilici sunt indenspensabili: " !iti a-aminoacizi dintre cei .? care intra in componenta proteinelor naturale sunt indispensabili :1 !iti acizi grasi nesaturati intra in componenta lecitinilor:/ !iti acizi grasi superiori dintre cei prezentati pot participa in reactia de oxidare peroxidica : palmitooleic, oleic linolic, linolenic, arahidonic: / !iti acizi se obtin la oxidarea metaletilcetone:. !iti atomi de carbon contine acidul arahic: .? !iti electroni @ sunt in molec& 3enantrenului: ( -/6 !iti enantiomeri are acidul tartaric: 2 -.

!iti etantiomeri formeaza aldeheptozele : ". !iti etantiomeri formeaza cetotetrozele: . !iti oxoacizi participa in reactiile din ciclu crebs: " !iti radicali di cei prezentati sunt primari: metal, etil, propil, izopropil, butil, sec&butil, tert&butil, venil, benzil, fenil, alil: ! -0 !iti radicali dintre cei prezentati mai +os sunt tertiari: A -/ !iti sterioizomeri(etantiomeri au cetopentozele : 6 !itozina este complementara cu : guanina !u a+utorul carei reactii se poate dovedi ca D glucoza contine 5 grupe hidroxidice: de acilare !u a+utorul carei rectii se poate transforma acidul cisaconitic in acidul izocitric: ! )hidratare !u a+utorul caror formule se redau pe plan structura enantiomerilor: ( )formulele de proiectie 3isher !u a+utorul caror formule se reprezinta configuratia unei molecule organice: 2 cu fomule steriochimice !u ce subst& dintre cele de mai +os va interactiona acetilcoenzima A p$u a obtine malonilcoenzima A: ! )!-. !u ce substanta intra in reactie colina in organism pentru obtinerea acetilcolinei:acetilcoenzima A !u ce substanta si in ce mediu e necesar sa interactioneze o monozaharida pentru a obtine o glicozida : cu un alcool in mediu acid Dehdrobromuararea /brombutanului decurge dupa mecanismul: ! )SN Denmirea corecta a substantei ce se obtine la interactiunea etoxidului de sodiu in sol& Alcoolica cu .-

metil .-clorpropan este: D )tartizobutoxietan Denumiea substantei A din seria data de transformari chimice este:&& D-/,/dietoxipropna Denumirea compusului ce se obtine la interactiunea guaninei cu acidul azotos este: Bantina Denumirea corecta a produsului de interactiune a aDglucozei cu alcoolul metilic este : o-metil-a- D-gluco piranozid Denumirea corecta dupa nomenclatura sistematica a timinei este : .,6-dioxo-5metilpirimidina Denumirea corecta dupa nomenclatura sistematica a uracilului este: .,6dioxopirimidina Denumirea dupa nomenclatura sistematica a guaninei este : .-amino-:oxopurina Denumirea produsului ce se obtine la interactiunea valinei cu acidul azotos este : acidul-.hidroxi-"metilbutanoic Denumirea produsului de oxidare blinda a glucose este: acid Denumirea triviala a fosfolipidelor ce contin colina este: 'ecitine Denumirea triviala a fosfolipidelor ce contin etanolamina este: cefaline D-glucoza la interactiunea cu A<= in prezenta enzimei glucopinaza se transforma in : glucoza-:-fosfat Din care a-aminoacid in organism se sintetizeaza adrenalina:fenilalanina Din care a-aminoacid la decarboxilare se obtine colamina:serina Din care acid gras nesaturat in organismul uman se obtin leicotriene:!/1,"/!--, Din care acid gras superior dintre cei prezentati in organism se sintetizeaza prostacicline:!/1,"/!--,

Din care acid gras superior in organismul uman se obtin prostaglandine: Arahidonic Din care dintre acizii grasi superiori nesaturati contine 6 legaturi duble: Arahidonic Din care monozaharida se obtine acidul ascorbic(Cit&! : glucoza Din ce subst& se obtin anhidridele la interactiune cu cloranhidridele: D )din sarurile acizilor carboxilici Din substantele enumerate mai +os in componenta heparinei intra: D-glucozamina Dintre combinatiile carbonilice prezentate mai +os cea mai active in reactiile de aditie nucleofila este : 2 ) formaldehida Dintre subst& prezentate mai active in reactiile de aditie electrofila este: D -!,"-!8!,. Dizaharida care se obtine la hidroliza necompleta a amidonului este: maltoza Dupa care mecanism decurge urmatoarea reactie: !,"-!,.!,-!," 4D-, :() (. Dupa care mecanism decurge reactia : D )SN. Dupa care mecanism decurge reactia E-!,-!--, 4 Na-, E-!,-!--, 4 Na!l 4 ,.- ( )SN. Dupa care mecanism decurge reactia de acilare a etanolului cu clorananhidrida acidului propionic: A -SN Dupa care mecanism decurge reactia de alchilare a anizolului: ! -S( Dupa care mecanism decurge reactia de bromurare a acidului oleic: A -A( Dupa care mecanism decurge reactia de clorurare a fenolului: 2 -S( Dupa care mecanism decurge reactia de condensare aldolica a acetaldehidei: ! -AN Dupa care mecanism decurge reactia de hidroliza a bromurii

de tert-butil cu Na-, in solutie apoasa: D )SN/ Dupa care mecanism decurge reactia de hidroliza acida a benzoatului de finil: ! -SN Dupa care mecanism decurge reactia de hidroliza acida a cefalinei ce contine acizii si oleic:SN Dupa care mecanism decurge reactia de hidroliza acida a unei triacilglicerina:SN Dupa care mecanism decurge reactia de hidroliza bazica a iperitinei: ( SN. Dupa care mecanism decurge reactia de interactiune a bromurii de etil cu etoxidul de sodiu: (-SN. Dupa care mecanism decurge reactia de nitrare a Fhidroxichinolinei: ! -S( Dupa care mecanism decurge reactia de nitrare a tirozinei: ! -S( Dupa care mecanism decurge reactia de obtinere a clorbenzenului din benzen: D )S( Dupa care mecanism decurge reactia de preparare a etenei din bromura de etil: ( ) (. Dupa care mecanism decurge reactia de transformare a acidului fumaric in acidul malic: ! -A( Dupa care mecanism decurge reactia dintre ",6dihidroxifenilclormetil-cetona si ammoniac: 2 -AN Dupa care mecanism decurge reactia dintre acetaldehida si etilamina: 2 ) AN Dupa care mecanism decurge reactia dintre acidul acr*lic si bromura de hidrogen : ! -A( Dupa care mecanism decurge reactia dintre bromura de etil si hidroxidul de sodium in mediul apos: ( ) SN.

Dupa care mecanism decurge reactia dintre clorura de h*drogen si propena: A )A( Dupa care mecanism decurge reactia dintre '-.-brombutan si hidroxidul de sodium in mediul apos: A )SN/ Dupa care mecanism se desfasoara reactia: !,"-!,!,.-!," 4 D-, alcool D )SN/ Dupa care mecanism va decurge reactia: !,"-!,.-2r 4 N,": ( )SN. Dupa care mecanism va decurge reactia de condensare aldolica a acetaldehidei cu benzaldehida: 2-AN Dupa care mecanism va decurge reactia de hidratare a acetaldehidei: D -AN Dupa care mecanism va decurge reactia dintre .-brom .metilbutan si hidroxidul de potasiu in mediul apos: D )SN/ Dupa care mecanism va decurge reactia dintre acetaldehida si alcool etilc: 2 -AN Dupa care mecanism va decurge reactia dintre aldehida propionica si metilamina: 2 -AN Dupa care mecanism va decurge reactia dintre benzaldehida si aniline: 2 -AN Dupa care mecanism va decurge reactia dintre benzaldehida si methanol: D -AN Dupa care mecanism va decurge reactia dintre formaldehida si ., 6 dinitrofenil-hidrazina: ! -AN Dupa care mecanism va decurge reactia dintre formaldehida si apa: 2-AN Dupa care mecanism va decurge reactia dintre o aldehida si o amina primara: AAN Dupa care mechanism decurge reactia dintre iodura de etil si etoxidul de sodium: ( ) SN. Dupa care mechanism decurge reactia dintre metilbenzen si clorura de metal

in prezenta catalizatorului Al!l": ! )SN/ 3enacetina se obtine la reducerea si acetilarea ulterioara a p-nitrofenetolului, care mechanism decurge reactia de nitrare a fenitolului (!:,5--!.,5 : ( -S( 3orma metaludica active a D glucozei este: in forma de fosfotida 3ormula de structura a antracenului dintre cele propuse este: A 9minoacidul prolina are in componenta sa heterociclul : pirolidinei 9n calitate de antidot la otravirea cu compusii arseniului se aplica ., "dimercapopropanol-/, cite centre de aciditate are aceasta subst&: D -6 9n care din form& acidului paminobenzosulfonic de mai +os sunt prezentate grafic corect ef& electr& ale substit&: D 9n care din form& de mai +os a acidului sulfanilic sunt corecte prezentate graphic ef&electronice ale substit&: 2 9n care din form& de mai +os ef& electr& a grupei carbonilice sunt prezentate in mod grafic corect : ! 9n care din form& de mai +os sunt prezentate corect in mod grafic ef&electronice ale substit&: ( 9n care din form& prezentate tipul si semnul efectelor electronice ale substit& in molec& de m-anizidina (mmetoxianilina sunt aratate corect: D 9n care din raspunsurile de mai +os semnele efectelor electronice ale substituentilor din molecula acidului paminobenzoic sunt prezentate corect: ! )N,.-9,4#G !--,9,-# 9n care din seriile de mai +os urmatorele subst& sunt aran+ate corect in ordinea micsorarii aciditatii lor: ( -/H6H.H5H"

9n care din seriile propuse subst& de mai +os sunt aran+ate corect in ordine maririi bazicitatii lor:/& dimetilamina :( -5I6I.I"I/ 9n care din substantele prezentate mai +os efectul electronic miezomer este prezentat graphic correct: ! 9n care din sust& prezentate grupa carboxilica manifesta efect mezomer: 2 -!:,5!--, 9n care din urmatoarele subst& grupa functionala amina manifesta numai efect (-9 : ( -2enzilamina 9n care dintre subst& prezentate mai +os are cea mai mica bazicitate: ( )pnitroanilina 9n care dintre substantele enumerate se contine acidul piridinei: timina 9n care forma tautamera bazele nucleice intra in componenta acizilor nucleici: ! )lactam 9n care forma tautomera bazele nucleice intra in componenta acizilor nucleici : lactama 9n care reactie din cele prezentate mai +os substitutia nucleofila decurge mai usor: A )!l-!,.-!--, 4 N," 9n care substanta de mai +os grupa hidroxil manifesta cocnomitent efecte inductiv si miezomer: ( )alcoolul vinilic 9n care substanta dintre cele de mai +os substituentul manifesta concomitent efecte electronice inductiv si miezomer: ( )anilina 9n ciclul !rebs acidul malic (.-hidroxibutandioic se obtine din acidul fumaric, care macanism decurge aceasta reactie: A )A( 9n cite forme tautomere poate exista acidul uric : . 9n cite polizaharide dintre cele studiate se intilnesc ca

parte componenta acidul b-Dglucuronic: " 9n componenta cafeinei intra ciclul : purinei 9n componenta carui aaminoacid intra ciclul imidazolului: histidinei 9n componenta carui heteropolizaharid intra bDgalactozamina: acid condrofuric 9n componenta carui polizaharid intra b-/ glucoza: celulozei 9n componenta carui polizaharid intra b-Dglucozamina: acid hialuronic 9n componenta coenzimei A intra acidul : pantotenic 9n componenta prepararatului JCalidolK se contine mentol (.izopropmetilciclohexanol crea dintre conformatiile mentolului este cea mai stabile: ( 9n componenta serotoninei intra ciclul : indolului 9n glanda tiroida se sintetizeaza . hormoni tiroidieni )triiodtironina si tetraiodtironina, dupa care mechanism decurge aceasta reactie: D -S( 9n molec& & avem 6 centre de aciditate, in care din seriile de mai +os aceste centre sunt aran+ate corect in ordinea micsorarii aciditatii lor: D -"H/H.H6 9n molec& prezentata se contin 6 centre de bazicitate, in care din seriile de mai +os aceste centre sunt repartizate correct in ordinea micsorarii bazicitatii lor: D -6H/H.H" 9n molecula carei substante dintre cele prezentate se obtine colina: lecitina 9n reactia dintre acidul nicotinic si amoniac se obtine: nicotinamida 9ncare din subt& =rezentate mai +os !l nu manifeste ef& electronic mezomer: 2 )clorura de etil 9odura de benzil se obtine din alcool benzenic, dupa care

mechanism decurge aceasta reactie: ! -S( 'a alchilarea etantiolului se obtine: ! )disulfura 'a bromurarea piridinei se obtine : "-brompiridina 'a condensarea de tip aldolic a acetalului de etil in mediu alcoholic in prezenta de !.,5-Na se obtine: A )ester acetilacetic 'a condensarea de tip aldolic a doua molecule de acetilcoenzima A reactia decurge dupa mecanismul: 2AN 'a decarboxilarea acidului glutamic se obtine : acid aaminobutiric 'a decarboxilarea neoxidativa a acidului peruvic se obtine: acetaldehida 'a decarboxilarea oxidativa a triptofanului se obtine : triptamina 'a dezaminarea in vitro a treoninei se obtine : acidul .,"dihidroxobutanoic 'a dezaminarea oxidativa a acidului asparagic se obtine: acetosuccinic 'a dezaminarea oxidative a acidului asparagic se obtine :acid .-oxobutandioic 'a hidroliza acida a acetidinei se obtine: 2-D-riboza si citozina 'a hidroliza acida a gvalerolactamei se obtine :acidul g-aminopentanoic 'a hidroliza acida a *buterolactone se obtine:acid 6hidroxibutanoic 'a hidroliza in mediu acid a lactozei se obtine : glucoza si galactoza 'a hidroliza zaharozei in meiu acid se obtine : glucoza si fructoza 'a incalzirea acidului lactic cu acidul sulfuric se obtine: aldehida acetica 'a incalzirea fara catalizatori a carui acid dicarboxilic saturat se obtine acid acetic de oxid de carbon (9C : 2 )malonic

'a interactiune anhidridei acetice cu dietilamina se obtine: 2 )N, Ndietilacetamida 'a interactiunea aaminoacidului-leucina cu acidul azotos se obtine : un hidroxiacid 'a interactiunea acetaldehidei cu doua molecule de methanol se obtine: 2-un acetal 'a interactiunea glicerinei cu acizii grasi si cu acidul fosforic se obtine: un acid fosfatidic 'a interactiunea guaninei cu acidul azotos se obtine : xantina 'a interactiunea unui aaminoacid cu formaldehida se obtine : un metileniminoacid 'a nitrarea piridinei cu amestec nitrant se obtine: "nitropiridina 'a reducerea acidului oxalilacetic se obtine acid:oxalic 'a reducerea carei monozaharide se obtine alcoolul pol*atomic cunoscut sub denumirea de docitol (dulcita : galactozei 'a reducerea D monozaharidelor se obtine: alcooli 'a sulfonarea pirolului cu sulfoxidul de piridina se obtine :.-sulfopirol 'egatura glicozidica din molec& de adenozina este de tip: A -%-!-/, N-1 'egatura glicozidica din molecula de adenozida este de tipul 2-!-/,N1 'egatura glicozidica din molecula zaharoza este de tipul : a,b(/-. 'egatura glicozidica in molec& uridinei este de tipul: A )%-!-/, N-/ 'egatura glicozidica in molecula uridinei este de tipul : 2-!-/,N-/

'egaturile glicozidice din macromolecula de amilaza sunt de tipul: a(/-6 'egaturile glicozidice din macromolecula de amilopectina suntn de tipul: a(/-6 si a(/-: 'egaturile glicozidice din macromolecula de celuloza sunt de tipul : b(/-6 'egaturile glicozidice dintre glucozamina- .,:-disulfat si acizii uronici(glucuronic si iduronic din macromolecula de heparina sunt de tipul :2(/-" 'egaturile glicozidice dintre unitatile dizaharidice de structura din macromolecula de acid hialuronic sunt de tipul : b(/-6 'egaturile glicozidice dintre unitatile dizaharidice din macromolecula de acid condroitinsulfuric sunt de tipul : b(/-6 #etanul (/-metil-6izopropilciclohexanul este predecesorul unui grup de terper naturale, care dintre conformatiile prezentate este cea mai stabile: ! #ioinozitolul este un hexitol (ciclohexanhexol cite grupe functionale comioinozitorul: ! -: Novocainamida are urmatoarea struc&cite cenre de bazicitate are novocainamida: ( -5 Numarul de etantiomeri pentru aldopentozei este : F Numarul de etantiomeri pentru cetohexoze este : F -btinerea paminofeniletilcetona (p-N,.!:,6-!--!.,5 pe calea acilarii anilinei dupa 3riedel-!rafts, dupa care mecanism decurge aceasta reactie: D -S( =entru a obtine o cefalina,colamina trebuie sa interactioneze cu: acid fosfatidic =entru a-hidroxiacizi sunt caracteristice (specifice reactiile :(/

=entru care acid dintre cei prezentati este caracteristic fenomenul de tautomeri enolica:Acid lactic =entru obtinerea ftevazidei, tubazida (izoneazida intra in reactie cu: vanilina =oseda aciditatea cea mai mare subst&: D )acidul oxalic =rima etapa a sintazei efidrinei consta in interactiune benzenului cu cloranhidrida acidului .-clorpropanoic, dupa care mechanism decurge aceasta reactie: ! -S( =rin care legaturi glicozidice se leaga catenele laterale de catena principala in molecula de dextran: a(/-" si a(/-6 =rin ce se deosebeste manoza de galactoza: prin configuratia atomului de carbon !6 =rin ce tip de legaturi glicozidice se leaga catenele laterale de catena principala in macromolecula de gl*cogen: a(/-6 =rin ce tip de legaturi glicozidice se leaga unitatile dizaharidice intre ele in macromolecula de de acid hialuronic:b(/-6 =rin ce tip de legaturi glicozidice sunt legate intre ele unitatile dizaharidice din macromolecula acid hialuronic: b(/-6 =rodusul intermediar B intra in reactia de mai +os poarta denumirea de :5-nitrofulfurol =rodusul reactiei dintre acidul propiionic si clorura de tionil este: ! )cloranhidrida acidului propionic =rodusul reactiei dintre D galactoza si dimetilsulfat este: o-metil-a-D-.,",6,:tertrametilgalactopiranozid =roprietati bazice mai slabe poseda subst&: D )pnitrofenilamina =unctul izoelectric al tripeptidului 'eu-3en-Llu se afla in mediul: acid

Eeacrtia dintre aldehida butirica si acetaldehida decurge dupa mecanismul: A )AN Eeactia de acetilare a benzenului cu clorura de acetil in prezenta catalizatorului Al!l" duce la formarea: D Eeactia de acetilare a colinei decurge dupa mecanismul:SN Eeactia de bromurare a aninilinei decurge cantitativ si se utilizeaza la dozarea anilinei, dupa care mechanism decurge aceasta reactie: D -S( Eeactia de condensare a benzaldehidei cu aldehida propionica decurge mecanismul: 2-AN Eeactia de condensare aldolica a acetaldehidei decurge dupa mecanismul: D -AN Eeactia de formare si hidroliza a acetamidei decurge dupa mecanismul: -2 SN Eeactia de hidratare va decurge impotriva regulii lui #arcovnicov, in cazul subtantei: ! )!,.8!,-!,.!--, Eeactia de hidroliza a buteratului de matil decurge dupa mecanismul: ! -SN Eeactia de hidroliza acida a acetalului obtinut la interactiunea aldehidei propionica cu alcoolul metilic decurge dupa mecanismul: ! -AN Eeactia de hidroliza bazica a acetamidei decurge dupa mecanismul: ! -SN Eeactia de seterificare a alcoolilor cu acizii carboxilici decurge dupa mecanismul: ! -SN Eeactia dinte tricloracetaldehida si apa decurge dupa mecanismul: DAN Eeactia dintre /-brombutan si hidroxidul de potasiu in

mediul alcoholic decurge dupa mecanismul: ! )(. Eeactia dintre /-brompropan si D-, in sol& Alcoolica decurge dupa mecanismul: D ) (. Eeactia dintre /-clorbutan si D-, in mediu alcoholic conduce la obtinerea unei alchene, dupa care mechanism decurge aceasta reactie: ( )(. Eeactia intre metionina si alcoolul etilic decurge dupa mecanismul :SN Eeactiile dintre etanol si clorura de h*drogen in mediu acid decurge dupa mecanismul: ! -SN Eectia dintre .-butanol si ,2r decurge dupa mecanismul: ( ) SN. Sa se determine configuratia acidului lactic dintre cele propuse mai +os: D Sistemul heteroc*clic ce intra in componenta coenzimei 3AD poarta denumire: ! ) izoaloxazina Sistemul heteroc*clic ce intra in componenta coenzimei 3AD poarta denumirea: izoaloxozina Sulfonarea pirolului decurge dupa mecanismul reactiei: ! -S( <ipul legaturii glicozidice din molec& acidului 5>-adenilic este: ! )%-!-/, N-1 <ipul legaturii glicozidice din molec& acidului 5>-citidilic este: 2 )%-!-/, N-/ <ipul legaturii glicozidice din molecula acidului 5 citidil este : 2-!-/,N-/ <ipul legaturii glicozidice din molecula acidului 5-adenilic este : 2-!-/,N-1 <ripeptidul Cal-Llu-'eu are punctul izoelectric in domeniul : neutru Mna din etapele sintezei efedrinei consta in interactiunea /-cloretilfenilcetonei !:,5!(- -!,!l-!," cu metilamina, dupa care mechanism decurge aceasta reactie: A -AN Mna din etapele sintezei mezatonului consa in nitrareaa

metilfenilcetonei (!:,5-!-!," dupa care mechanism decurge aceasta reactie: D -S( Mnitatea dizaharidica de structura a amilazei este : maltoza Mnitatile monozaharidice din macromolecula de muramina sunt legate intre ele prin legaturi glicozidice de tipul :b(/-6 Ca poseda aciditatea cea mai mare subst&: 2 )acid pnitrobezoic Cit& 2: (piridoxalul are struc&: !are din acesti substituenti manifesta efect miezomer poz&: ( )-,(alcoolica