Sunteți pe pagina 1din 14

Ipoteca.

Noiune1. Potrivit art. 2343, Ipoteca este un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executrii unei obligaii . Prile contractului de ipotec sunt creditorul ipotecar, care este titularul dreptului de crean pentru garantarea cruia se constituie ipoteca !i constituitorul ipotecii, care este titularul dreptului de proprietate asupra bunului ipotecat. Caracterele juridice2. "aracterele #uridice ale ipotecii re$ult c%iar din textul legii !i sunt urmtoarele& a' este un drept real de garanie, care se poate constitui at(t asupra bunurilor mobile, c(t !i asupra bunurilor imobile !i nu implic deposedarea constituitorului de bunul ipotecat) dreptul de ipotec, asemenea oricrui drept real, confer titularului su un drept de urmrire, care permite creditorului s execute bunul ipotecat c%iar dac acesta se afl *n proprietatea altei persoane dec(t cea care a constituit ipoteca, deci fr a ine seama de drepturile reale constituite sau *nscrise dup *nscrierea ipotecii sale +art. 23,-' !i un drept de preferin, care d dreptul creditorului s.!i satisfac creana, *n condiiile legii, *naintea creditorilor c%irografari, precum !i *naintea creditorilor de rang inferior +art. 234/ alin 2') b' este un drept accesoriu, pentru c sensul constituirii !i existenei sale este garantarea unei obligaii principale, care s.a nscut anterior constituirii ipotecii. Prin excepie, este posibil s se constituie o ipotec pentru garantarea unei obligaii sub condiie suspensiv sau c%iar a unei obligaii eventuale, care nu exist la data constituirii ipotecii !i s.ar putea s nu existe niciodat +de exemplu, ipoteca prev$ut de 0egea 22112,2'. Principala consecin a caracterului accesoriu al ipotecii este acela c ea sub$ist c(t timp exist obligaia pe care o garantea$ +art. 2344') a!adar, *n principiu, stingerea !i transmiterea obligaiei principale au drept consecin stingerea !i transmiterea dreptului de ipotec3) c' este un drept indivi$ibil) *n acest sens, art. 2344 prevede c ipoteca poart *n *ntregime asupra tuturor bunurilor grevate, asupra fiecruia dintre ele !i asupra fiecrei pri din acestea, c%iar !i *n ca$urile *n care proprietatea este divi$ibil sau obligaiile sunt divi$ibile . "onsecinele caracterului indivi$ibil al ipotecii sunt urmtoarele4& i' c%iar dac a fost pltit o parte din datorie, ipoteca grevea$ *ntreg imobilul p(n la ac%itarea integral a creanei) ii' dac bunul este parta#at *ntre mo!tenitori, datorit decesului constituitorului ipotecii, creditorul poate cere plata integral de la mo!tenitorul cruia i s.a atribuit imobilul ipotecat) iii' dac creana se divide +de pild, datorit decesului creditorului', fiecare dob(nditor al unei fraciuni din crean poate urmri *ntreg bunul pentru partea sa de crean) iv' dac mai multe bunuri sunt ipotecate pentru aceea!i crean, fiecare imobil poate fi urmrit pentru reali$area *ntregii creane) Pentru c indivi$ibilitatea este de natura, nu de esena ipotecii, creditorul poate, *n principiu, s renune la acest avanta# conferit de lege, *n mod expres sau tacit +de exemplu, prin acceptarea unei reali$ri pariale a creanei'/. Tipuri de ipoteci. 3unt folosite mai multe criterii pentru clasificarea ipotecilor& a' av(nd *n vedere temeiul lor, ipotecile sunt legale !i convenionale) b' dup natura obiectului care este grevat, ipotecile sunt mobiliare !i imobiliare) c' dup modul de determinare a obiectul lor, ipotecile sunt speciale +c(nd bunul grevat este individual determinat' !i generale +c(nd ipoteca poart asupra unei universaliti de bunuri'. Ipoteca imobiliar. Poate avea ca temei fie convenia prilor, fie voina legiuitorului. Ipoteca imobiliar convenional.
1 2

"u privire la sensurile cuv(ntului ipotec, a se vedea P. 4asilescu. ". 5*rsan) 0. Pop) I. 4idu, *n 0. Pop, I. 6. Popa, 3. I. 4idu) P. 4asilescu) 4. 7. 8ltescu. 3 Pentru excepiile de la acest principiu, a se vedea I. 4idu, *n 0. Pop, I. 6. Popa, 3. I. 4idu. 4 4. 7. 8ltescu. / 4. 7. 8ltescu.

7reptul real tabular de ipotec imobiliar convenional ia na!tere ca urmare a *nc%eierii unui contract de ipotec. "ontractul de ipotec trebuie s *ndeplineasc toate condiiile de fond cerute de lege pentru validitatea oricrui contract +art. 1192'. :otodat, trebuie s *ndeplineasc condiiile speciale cerute de lege pentru valabilitatea contractului de ipotec. Prile contractului de ipotec sunt creditorul ipotecar !i constituitorul ipotecii, a!a cum re$ult din dispo$iiile art. 2392 alin 2, potrivit cruia 3ub sanciunea nulitii, contractul de ipotec trebuie s identifice constituitorul !i creditorul ipotecar . Ipoteca convenional poate fi constituit de debitorul obligaiei garantate sau de un ter +art. 23,,'. ;n ca$ul *n care ipoteca este constituit de un ter, acesta va avea drepturile !i obligaiile unui debitor ipotecar, fr a fi supus regimului #uridic al garaniilor personale +art. 1,3 din 0egea nr. 9112-11'. Ipoteca convenional poate fi constituit numai de persoana care are capacitate deplin de exerciiu, !i care este titularul dreptului ce urmea$ a fi ipotecat +art. 23,/') prin urmare, poate constitui o ipotec at(t proprietarul bunului, c(t !i u$ufructuarul sau superficiarul. Ipoteca este constituit, de regul, *n favoarea creditorului. Prin excepie, *n ca$ul ipotecii mobiliare poate fi titular al dreptului de ipotec !i un ter desemnat de creditor9. "onsimm(ntul prilor trebuie s fie exprimat *n form autentic, sub sanciunea nulitii absolute a contractului de ipotec. Obligaii ce pot fi garantate. Ipoteca convenional poate garanta *ndeplinirea obligaiilor de orice fel +art. 23,2') adic at(t obligaii de a da, c(t !i obligaii de a face) pot fi garantate at(t obligaii nscute de#a *n momentul *nc%eierii contractului de ipotec c(t !i obligaii viitoare sau eventuale <) atunci c(nd garantea$ *ndeplinirea unei obligaii viitoare, ipoteca dob(nde!te rang din momentul *nscrierii *n registrele de publicitate +art. 239-' 2. =neori ipoteca este constituit *n avans, precum *n ca$ul contractelor de *mprumut) potrivit art. 2391, *n ca$ul *n care este constituit pentru a garanta plata unei sume de bani, ipoteca este valabil, c%iar dac, la momentul constituirii, debitorul nu a primit sau a primit doar *n parte prestaia *n considerarea creia a constituit ipoteca. 7ac *ns creditorul refu$ s dea sumele pe care s.a anga#at s le pun la dispo$iie !i *n considerarea crora ipoteca a fost constituit, debitorul poate obine reducerea sau desfiinarea ipotecii, pe c%eltuiala creditorului, pltindu.i acestuia sumele atunci datorate. "reditorul datorea$ *ns daune.interese. Ipoteca convenional pentru a fi valabil trebuie ca suma pentru care este constituit s se poat determina *n mod re$onabil *n temeiul actului de ipotec !i s se arate cau$a obligaiei garantate +art. 2392 alin 1 !i 2') ipotecile convenionale pot avea drept cau$ a obligaiei garantate diverse acte +contracte de v(n$are, sc%imb, *mprumut etc.' sau fapte #uridice *n sens restr(ns1-. Obiectul ipotecii. >biectul contractului de ipotec este identificat cu bunul care este ipotecat !i cu dreptul real care poart asupra acestuia11.
,

"u privire la ipotecarea unui bun al minorului, a se vedea I. 4idu, *n 0. Pop, I. 6. Popa, 3. I. 4idu. Pentru ipoteca mobiliar, art. 1,4 din 0egea 9112-11 stabile!te urmtoarele reguli referitoare la titularul dreptului de ipotec !i la numrul de beneficiari ai acestui drept& Ipoteca mobiliar poate fi constituit *n favoarea creditorului obligaiei ipotecare sau a unui ter desemnat de ctre acesta. ?tunci c(nd beneficiarul ipotecii mobiliare este un ter, el va exercita drepturile creditorului ipotecar !i va fi inut de obligaiile acestuia. Ipoteca mobiliar convenional poate fi constituit *n favoarea unui singur beneficiar sau a mai multor beneficiari simultan. ?tunci c(nd sunt mai muli beneficiari ai aceleia!i ipoteci mobiliare, ei vor primi acela!i rang, fie prin *nregistrarea simultan a ipotecii mobiliare *n registrele de publicitate, fie prin desemnarea unui agent. ?gentul va putea s exercite toate drepturile creditorilor ipotecari care l.au desemnat. @l va putea singur s asigure perfectarea ipotecii mobiliare !i meninerea sau modificarea *nregistrrii acesteia. ?gentul va rspunde fa de beneficiarii ipotecii mobiliare pentru actele *ntreprinse . < Potrivit art. 2391, referitor la garania constituit *n avans, +1' ;n ca$ul *n care este constituit pentru a garanta plata unei sume de bani, ipoteca este valabil, c%iar dac, la momentul constituirii, debitorul nu a primit sau a primit doar *n parte prestaia *n considerarea creia a constituit ipoteca. +2' 7ac *ns creditorul refu$ s dea sumele pe care s.a anga#at s le pun la dispo$iie !i *n considerarea crora ipoteca a fost constituit, debitorul poate obine reducerea sau desfiinarea ipotecii, pe c%eltuiala creditorului, pltindu.i acestuia sumele atunci datorate. "reditorul datorea$ *ns daune.interese . 2 7ac se garantea$ o obligaie preexistent, aceasta trebuie s fie valid *n momentul *nc%eierii contractului de ipotec, pentru c *n ca$ contrar, nici ipoteca nu poate s fie valid) dac obligaia viitoare sau eventual care a fost garantat nu se na!te valid, ipoteca va fi caduc. 1"au$a contractului de ipotec trebuie s fie *ntotdeauna intenia de a garanta o obligaie. 11 P. 4asilescu.
9

Ipoteca poate avea ca obiect bunuri mobile sau imobile, corporale sau incorporale, bunuri determinate ori determinabile sau universaliti de bunuri +art. 23/-'. 7e regul, ipoteca se constituie asupra drepturilor pure !i simple) totu!i, dac dreptul asupra cruia poart ipoteca este anulabil ori afectat de o condiie, ipoteca va fi supus aceleia!i nuliti sau condiii +art. 23,9'. Ipoteca ar fi lovit de nulitate absolut dac ar avea ca obiect bunuri inalienabile sau insesi$abile, dar dac inalienabilitatea sau insesi$abilitatea care afectea$ bunul nu este legal, ci convenional, ipotecarea bunurilor inalienabile sau insesi$abile va fi valabil ca ipotec asupra unui bun viitor +art. 23/1'. Potrivit art. 2392, referitor la obiectul ipotecii imobiliare, se pot ipoteca& a' imobilele cu accesoriile lor) b' u$ufructul acestor imobile !i accesoriile) c' cotele.pri din dreptul asupra imobilelor) d' dreptul de superficie. Constituirea ipotecii. ;n principiu, ipoteca convenional poate fi constituit numai de titularul dreptului ce urmea$ a fi ipotecat +art. 23,/') a!adar, constituitorul ipotecii trebuie s aib bunul ce este ipotecat *n patrimoniul su *n momentul *nc%eierii contractului de ipotec) dar art. 122< instituie regula general potrivit creia contractele pot avea ca obiect !i bunuri viitoare, dac nu exist o prevedere legal contrar. ;n ce prive!te constituirea ipotecii asupra bunurilor viitoare, legiuitorul face distincie *ntre bunurile imobile !i bunurile mobile) astfel& a' potrivit art. 2399 alin 1, ipoteca bunurilor imobile se constituie prin *nscriere *n cartea funciar, iar *nscrierea nu se poate face dec(t dup dob(ndirea bunului de ctre constituitor) ipoteca asupra unei construcii viitoare, nu poate fi intabulat, ci numai *nscris provi$oriu *n cartea funciar, *n condiiile legii +art. 2.3<-') b' *n sc%imb, ipoteca asupra bunurilor mobile, aceasta se constituie prin *nc%eierea contractului de ipotec, dar produce efecte de la data la care obligaia garantat ia na!tere, iar constituitorul dob(nde!te drepturi asupra bunurilor mobile ipotecate +art. 23<9'. ;n conclu$ie, dac obiectul ipotecii este un bun viitor, contractul este valabil *nc%eiat, dar dreptul real tabular de ipotec grevea$ bunul fie din momentul *nscrierii ipotecii *n cartea funciar +*n ca$ul bunurilor imobile', fie din momentul dob(ndirii acestuia *n patrimoniul constituitorului12. 7e asemenea, noul "od civil permite ca debitorul s constituie ipotec asupra bunurilor unui ter, dac prin lege nu se prevede altfel, dar, *n acest ca$ debitorul va fi obligat s le procure sau, dup ca$, s obin acordul terului. ;n ca$ul neexecutrii obligaiei, debitorul rspunde pentru pre#udiciile cau$ate +art. 123-'. 7e regul, ipoteca are ca obiect un bun care este proprietatea exclusiv a unei persoane, dar legea permite !i ipoteca asupra unei cote.pri indivi$e din dreptul asupra imobilului +art. 23<1'. 7ac dreptul real tabular de ipotec are ca obiect o cot.parte indivi$, iar *n urma parta#ului sau a unui alt act constitutiv ori translativ de drepturi constituitorul pstrea$ vreun drept asupra unei pri materiale din bun, ipoteca ce fusese constituit asupra unei cote.pri indivi$e din dreptul asupra bunului se strmut de drept asupra prii respective din bun, *ns numai *n limita valorii cotei.pri indivi$e. ;n ca$ contrar, ipoteca se strmut de drept asupra sumelor cuvenite constituitorului +art. 2.3/3'. :ot astfel, dac ipoteca a fost constituit asupra nudei proprieti, la stingerea de$membrmintelor, ipoteca nudei proprieti se extinde asupra proprietii depline +art. 23/2'. ;n anumite situaii, specificate de lege, obiectul ipotecii se poate extinde, prin accesiune, asupra amelioraiunilor !i asupra fructelor imobilului) astfel, *n ca$ de accesiune, ipoteca se extinde asupra bunurilor care se unesc prin accesiune cu bunul grevat +23// alin 1') dar, bunurile mobile care, fr a.!i pierde individualitatea, devin accesorii ale unui imobil pot fi ipotecate odat cu imobilul numai dac se prevede expres *n contract c ipoteca poart !i asupra lor, *n ca$ contrar, ele pot fi ipotecate separat + art. 23/, alin 1'. Ipoteca se extinde, fr nicio alt formalitate, asupra construciilor, *mbuntirilor !i accesoriilor imobilului, c%iar dac acestea sunt ulterioare constituirii ipotecii +art. 23<2'. 7e asemenea,
12

;n acela!i sens, a se vedea I. 4idu, *n 0. Pop, I. 6. Popa, 3. I. 4idu.

ipoteca se extinde asupra fructelor naturale !i industriale ale imobilului ipotecat produse dup notarea *nceperii urmririi silite sau, dup ca$, dup notarea desc%iderii procedurii insolvenei, precum !i asupra c%iriilor !i aren$ilor imobilului dat *n locaiune. @xtinderea ipotecii este opo$abil locatarilor numai din momentul comunicrii notrii *nceperii urmririi silite, respectiv al comunicrii notrii desc%iderii procedurii insolvenei, *n afar de ca$ul *n care acestea au fost cunoscute pe alt cale +art. 23<3'. ;n alte situaii ipoteca se strmut) astfel, dac bunul grevat de o ipotec a pierit ori a fost deteriorat, indemni$aia de asigurare sau, dup ca$, suma datorat cu titlu de despgubire este afectat la plata creanelor ipotecare, dup rangul lor +art. 233- alin 1'. 7ac bunul ipotecat nu era asigurat !i, din culpa debitorului, a fost distrus, deteriorat ori valoarea sa a fost diminuata *n a!a mod *nc(t a devenit inferioar valorii creanei ipotecare, creditorul ipotecar poate cere debitorului sa constituie o nou ipotec pentru garantarea aceleia!i obligaii +art. 1,, din 0egea 9112-11'. Principiul specialitii ipotecii. Potrivit acestui principiu, pentru a fi valabil, ipoteca trebuie s determine suma pentru care se constituie ipoteca !i s identifice imobilul asupra cruia se constituie dreptul real de ipotec) nerespectarea acestor cerine se sancionea$ cu nulitatea absolut a contractului de ipotec. ;n ce prive!te suma pentru care este constituit ipoteca, legea +art. 2392 alin 1' nu cere s fie preci$at cuantumul sumei care este garantat, ci ca suma respectiv s poat fi determinat *n mod re$onabil *n temeiul actului de ipotec +de exemplu, se arat suma *mprumutat !i modul de calcul al dob(n$ilor') pentru identificarea imobilului asupra cruia se constituie dreptul real de ipotec, legea cere s se fac o descriere suficient de precis a bunului ipotecat , preci$(nd, totodat, c 3tipulaia potrivit creia ipoteca poart asupra tuturor bunurilor debitorului sau asupra tuturor bunurilor pre$ente !i viitoare ale acestuia nu constituie o descriere suficient de precis +art. 2392 alin 1 !i 2'13. Ineficiena clauzelor de inalienabilitate i e ecutare anticipat. ?rticolul 23<4 alin.1 declar ineficiente clau$ele de inalienabilitate a bunului, fiind o aplicare a regulii conform creia ipoteca nu duce la indisponibili$area bunului. 3e consider nescrise clau$ele care oblig debitorul la executarea anticipat a obligaiei garantate sau la executarea unei alte obligaii ca urmare a constituirii unei alte ipoteci asupra aceluia!i bun. !fectele ipotecii. 7ac prin lege nu se prevede altfel, ipoteca nu este opo$abil terilor dec(t din $iua *nscrierii sale *n registrele de publicitate +234, A""'. :erii pot dob(ndi imobilul grevat de ipotec !i rspund cu acel bun din momentul *n care ipoteca este opo$abil, adic din momentul intabulrii14. ?v(nd *n vedere rolul ipotecii !i absena deposedrii, din momentul *nc%eierii contractului !i p(n la *nceperea executrii ipoteca nu produce efecte fa de constitutor, fiind Bliber s foloseasc, s administre$e !i s dispun de bunul grevat, *ns cu *ndatorirea de a nu vtma drepturile creditorului ipotecar 1/. Pentru creditorul ipotecar se na!te un drept real imobiliar fr posesie. @ste considerat nescris clau$a *n ba$a creia creditorului ipotecar *i este permis posesia !i culegerea fructelor imobilului. ?ceast interdicie e cunoscut sub numele de anit%re$ +anticre$ 1,', etimologic, cuv(ntul provenind din greac !i av(nd sensul de inter$icere a utili$rii. Ipoteca imobiliar legal 5eneficia$ de ipotec legal, *n conformitate cu prevederile art. 23<, A""& 1. v(n$torul, asupra bunului imobil v(ndut, pentru preul datorat) aceast dispo$iie se aplic !i *n ca$ul sc%imbului cu sult sau al drii *n plat cu sult *n folosul celui care *nstrinea$, pentru plata sultei datorate)
13

;n legtur cu acest aspect, *n doctrina #uridic s.au artat urmtoarele& necesitatea determinrii c(t mai precise a imobilului ipotecat a fost considerat iniial ca actul de na!tere al ipotecilor speciale, *n acest fel limit(ndu.se aplicarea ipotecilor generale, oculte) pentru a *nltura pericolul revenirii ipotecilor generale odat cu extinderea sferei ipotecilor !i asupra bunurilor mobile, legea impune ca !i *n ca$ul ipotecrii universalitilor de fapt, fiecare element trebuie s fie descris *n parte, ca element determinat sau determinabil. Carania comun a creditorilor nu poate constitui obiect al ipotecii, deoarece el nu conine o descriere suficient de precis a elementelor sale +5aias'. 14 "onform art. 23,-, B"reditorul ipotecar poate urmri bunul ipotecat *n orice m(n ar trece, fr a ine seama de drepturile reale constituite sau *nscrise dup *nscrierea ipotecii sale. 1/ ?rt. 2393 !i 2394 A"" 1, P. 4asilescu.

2. promitentul ac%i$itor pentru neexecutarea promisiunii de a contracta av(nd ca obiect un imobil *nscris *n cartea funciar, asupra imobilului respectiv, pentru restituirea sumelor pltite *n contul acestuia) 3. cel care a *mprumutat o sum de bani pentru dob(ndirea unui imobil, asupra imobilului astfel dob(ndit, pentru restituirea *mprumutului) 4. cel care a *nstrinat un imobil *n sc%imbul *ntreinerii, asupra imobilului *nstrinat, pentru plata rentei *n bani corespun$toare *ntreinerii neexecutate) dreptul de proprietate al debitorului *ntreinerii nu se va *nscrie *n cartea funciar dec(t odat cu aceast ipotec, dispo$iiile art. 2.242 aplic(ndu.se *n mod corespun$tor) /. coproprietarii, pentru plata sultelor sau a preului datorat de coproprietarul ad#udecatar al imobilului ori pentru garantarea creanei re$ult(nd din eviciune, asupra imobilelor ce au revenit coproprietarului inut de o atare obligaie) ,. ar%itecii !i antreprenorii care au convenit cu proprietarul s edifice, s reconstruiasc sau s repare un imobil, asupra imobilului, pentru garantarea sumelor datorate acestora, *ns numai *n limita sporului de valoare reali$at) 9. legatarii cu titlu particular, asupra imobilelor din mo!tenire cuvenite celui obligat la executarea legatului, pentru plata acestuia. Daiunea existenei unor astfel de ipoteci o repre$int recunoa!terea de lege a existenei unor creane speciale19. 7eoarece "odul civil nu stabile!te nimic special legat de prevederea general *n materie de opo$abilitate +art. 234,' rangul ipotecilor este cel stabilit de art. 2421, B*n ordinea *nregistrrii cererilor de *nscriere *n cartea funciar . 3pre deosebire de "odul civil anterior +art. 19<3' *n ca$ul constituirii ipotecilor legale nu e nevoie de acordul proprietarului. Ipoteca mobiliar 3unt ipoteci mobiliare toate garaniile reale mobiliare constituite fr deposedarea debitorului de bunul afectat garaniei.1< 7iferena esenial *ntre ipoteca mobiliar !i ga# o repre$int deposedarea& ga#ul este *ntotdeauna o garanie cu deposedare. Constituire i efecte. "a !i ipoteca imobiliar !i ipoteca mobiliar are temei contractual, forma solicitat fiind, sub sanciunea nulitii absolute, forma autentic sau sub semntur privat. Ipoteca mobiliar produce efecte de la data na!terii obligaiei garantate, Biar constitutorul deine drepturi asupra bunului mobil ipotecat12. ?preciem c iar are valoarea copulativ, sensul fiind de !i , deci condiiile trebuie *ndeplinite cumulativ. 3e distinge astfel *ntre momentul *nc%eierii !i momentul producerii efectelor. 7in acest punct de vedere, pe cale de interpretare, se a#unge la soluia c dac nu sunt *ntrunite condiiile avem de a face cu o ipotec mobiliar imperfect. Condiiile ipotecii mobiliare. 6iind o convenie, trebuie *ntrunite toate condiiile generale de valabilitate referitoare la capacitate, consimm(nt, obiect, cau$, form. >biectul contractului *l repre$int, *n acest ca$, at(t creana pe care o garantea$ c(t !i bunul care constituie garania. 7in aceasta ultim perspectiv, se pot ipoteca, conform art. 23<2 A""& a' creane bne!ti nscute din contractul de v(n$are, contractul de locaiune sau orice alt act *nc%eiat cu privire la un bun, cele re$ultate dintr.un contract de asigurare, cele nscute *n considerarea asumrii unei obligaii sau a constituirii unei garanii, a folosirii unei cri de credit ori de debit ori a c(!tigrii unui premiu la o loterie sau alte #ocuri de noroc organi$ate *n condiiile legii) b' creane constatate prin titluri nominative, la ordin sau la purttor) c' conturi bancare) d' aciuni !i pri sociale, valori mobiliare !i alte instrumente financiare) e' drepturi de proprietate intelectual !i orice alte bunuri incorporale) f' petrolul, ga$ul natural !i celelalte resurse minerale care urmea$ a fi extrase) g' efectivele de animale) %' recoltele care urmea$ a fi culese)
19 1<

P. 4asilescu. ?rt. 191 din 0egea nr. 9112-11 pentru punerea *n aplicare a 0egii nr. 2<912--2 12 ?rt. 23<9 A""

i' pdurile care urmea$ a fi tiate) #' bunurile corporale care fac obiectul unui contract de locaiune, care sunt deinute *n vederea v(n$rii, *nc%irierii ori furni$rii *n temeiul unui contract de prestri de servicii, care sunt furni$ate *n temeiul unui contract de prestri de servicii, precum !i materia prim !i materialele destinate a fi consumate sau prelucrate *n exploatarea unei *ntreprinderi, produsele *n curs de fabricaie !i produsele finite) E' ec%ipamentele, instalaiile !i orice alte bunuri destinate s serveasc *n mod durabil exploatrii unei *ntreprinderi) l' orice alte bunuri mobile, corporale sau incorporale. 7in punctul de vedere al formei, contractul trebuie s *mbrace una dintre formele menionate, iar din punct de vedere al coninutului, contractul trebuie s cuprind o descriere suficient de precis a bunului grevat sau dac e o universalitate trebuie s fie descris natura !i coninutul acesteia. Publicitatea ipotecii imobiliare. Ipoteca este perfect +*n sens de perfectat dac avem *n vedere titlul seciunii din A""' c(nd produce efecte +art. 23<9 A""' !i este asigurat publicitatea prin *nscrierea *n ?r%iva @lectronic de Caranii Deale Fobiliare +?@CDF' 2-. >rice creditor ipotecar mobiliar care dore!te un rang de prioritate completea$ un formular de avi$ pe care *l transmite unui operator autori$at ?@CDF spre *nscriere. > astfel de ipotec perfect este opo$abil tuturor persoanelor, inclusiv celorlali creditori !i celor care dob(ndesc ulterior drepturi asupra bunului ipotecat. =n alt efect al *nscrierii const *n na!terea unei pre$umii absolute *n persoana creditorului conform creia cunoa!te toate ipotecile cu acela!i obiect *nscrise anterior. !fectele ipotecii mobiliare. ;nscrierea ipotecii mobiliare nu transform un contract lovit de nulitate *ntr.unul valabil, *nc%eierea contractului neav(nd legtura cu *nscrierea ipotecii. @fectul esenial este asigurat de publicitate !i const *n obinerea unui rang, *n funcie de ordinea *nscrierii !i perfectare, ce *i va permite creditorului s execute cu prioritate bunul. Ipoteca perfect permite creditorului s urmreasc bunul *n m(na celui care dob(nde!te bunul ulterior perfectrii. 3ingurul ca$ *n care un cumprtor dob(nde!te bunul liber de ipotec, c%iar dac !tia de ea, este cel reglementat de art. 2323 A"", c(nd se ac%i$iionea$ un bun de la o *ntreprindere care *n mod obi!nuit *nstrinea$ astfel de bunuri. Ipoteca se strmuta asupra preului sau altor bunuri re$ultate din *nstrinare. Pe l(ng aceste efecte, ipoteca d na!tere !i la urmtoarele drepturi& . dreptul creditorului de a inspecta bunul) . dreptul de a culege fructele bunului ipotecat, cu condiia stabilirii detaliate a modului !i proporiei de reducere a creanei garantate) . dreptul de a considera exigibil creana garantat !i de a executa ipoteca *n ca$ul *n care constat o proast *ntreinere. Ipotecile asupra creanelor. "a specie, ipoteca poate s aib ca obiect !i o crean sau mai multe creane sau c%iar o universalitate de creane. >peraiunea este, din punct de vedere te%nic, asemntoare cesiunii de crean21, cu diferena c nu se transfer crean, ci se pre$int ca o garanie. 6iind mai multe raporturi #uridice existente, *nt(lnim *n acest ca$ mai multe persoane implicate& . constitutorul ipotecii, care *n dorina de a garanta o obligaie +e.g. plata unei sume de bani', aduce o crean pe care o are fa de un debitor al su) . creditorul ipotecar, este parte *n contractul de ipotec mobiliar !i creditor al constitutorului) . debitorul creanei ipotecate este debitorul constitutorului. "reana care vine drept garanie mobiliar ar putea fi, la r(ndu.i, garantat imobiliar !i vom avea creditori garantai diferit, care urmresc *ndestularea creanelor, interesele lor fiind diferite. Pentru acest motiv, nu ar trebui permis ipotecarea alteia constituite de#a.22

221

Pagini oficiale: www.co.romarhiva.ro i www.mj.romarhiva.ro P. 4asilescu. 22 6. 5aias.

"reditorul ipotecar poate cere plata de la debitorul creanei numai dup ce comunic *n scris acestuia din urm& existena ipotecii, creana ipotecat, suma datorat, locul !i modalitatea de plat 23. 7ebitorul se poate libera doar pltind creditorului ipotecar, cu excepia ca$ului *n care solicit creditorului dovada ipotecii !i acesta nu i.o comunic *n 1/ $ile. Ipotecile mobiliare privilegiate. "odul civil reglementea$ o categorie de ipoteci mobiliare privilegiate care, *n anumite condiii, au prioritate fa de alte ipoteci mobiliare *nscrise de#a la ?@CDF. @le *!i pstrea$ caracterul convenional, deosebindu.se astfel de privilegii. Potrivit art. 242/ sunt ipoteci privilegiate& . ipoteca constituit *n favoarea v"nztorului unui bun sau a creditorului care a acordat *mprumut pentru cumprarea bunului are prioritate asupra unei ipoteci anterioare, dac, *nainte ca debitorul s obin posesia bunului ipotecat, avi$ul a fost *nscris la ar%iv, iar v(n$torul sau, dup ca$, creditorul *l *n!tiinea$ *n scris pe creditorul ipotecar anterior despre v(n$are !i despre *nscrierea ipotecii. . ipoteca asupra recoltei sau asupra produselor ce se vor obine prin valorificarea acesteia , constituit *n scopul obinerii sumelor necesare pentru a produce recolta, precum !i ipoteca constituit *n perioada de cre!tere a plantelor ori *n cursul unei perioade de , luni *nainte de recoltare sunt preferate din momentul *nscrierii lor *n ar%iv oricrei alte ipoteci. . ipoteca asupra efectivelor de animale sau asupra produselor acestora , constituit *n scopul asigurrii fondurilor care s *i permit celui care a constituit ipoteca s ac%i$iione$e nutreuri, medicamente sau %ormoni, necesare pentru %rana ori tratarea animalelor, are prioritate asupra oricrei alte ipoteci constituite asupra aceluia!i bun ori asupra produselor lui, alta dec(t ipoteca v(n$torului de nutreuri, medicamente sau %ormoni. Concursul #ntre creditori Dangul ipotecilor se determin, *n general, *n funcie de ordinea *nscrierii 24 *n registrul specific +"arte funciar sau ?@CDF' iar *n ca$ul ipotecilor mobiliare !i *n funcie de momentul perfectrii +obligaia garantat ia na!tere, constitutorul dob(nde!te drepturi asupra bunului ipotecat'. ;n ca$ de concurs *ntre creditori ordinea de preferin e dat de art. 242-.2424 A""& . rangul ipotecilor perfecte se determin potrivit ordinii *nscrierii sau perfectrii ipotecilor, cu excepiile prev$ute de lege. Ipoteca perfect este *ntotdeauna preferat ipotecilor care nu au fost perfectate) . rangul ipotecilor imobiliare este determinat de ordinea *nregistrrii cererilor de *nscriere *n cartea funciar) . atunci c(nd acela!i bun este grevat at(t de ipoteci mobiliare, c(t !i de ipoteci imobiliare, sunt preferai creditorii a cror ipotec a fost anterior fcut public *n registrele de publicitate aferente. "u toate acestea, ipoteca imobiliar *nscris *n aceea!i $i cu o ipotec mobiliar va fi preferat acesteia din urm) . creditorul a crui ipotec este *nscris *n ar%iv este preferat creditorului ga#ist, c%iar dac acesta a obinut detenia bunului ipotecat anterior *nscrierii ipotecii) . *ntre o ipotec asupra unei universaliti de bunuri mobile !i o ipotec asupra unor bunuri mobile determinate are prioritate aceea dintre ele care a fost *nscris sau perfectat mai *nt(i. $tingerea ipotecilor 7in punct de vedere terminologic, "odul civil face diferen *ntre radiere *n ca$ul ipotecii imobiliare !i Bstingere *n ca$ul ipotecii mobiliare. Ipoteca imobiliar se stinge prin radierea din cartea funciar, de regul cu acordul titularului , sau prin pieirea total a bunului. Printre cau$ele de stingere, respectiv radiere "odul civil enumer2/& a' stingerea obligaiei principale prin oricare dintre modurile prev$ute de lege) b' ne*ndeplinirea evenimentului de care depinde na!terea obligaiei garantate ori *ndeplinirea evenimentului de care depinde stingerea acesteia) c' ne*ndeplinirea evenimentului de care depinde na!terea ipotecii ori *ndeplinirea evenimentului de care depinde stingerea acesteia)
23 24

Ipote$a art. 24-- este aceea a unei ipoteci imobiliare cesionate *n timpul executrii silite asupra ipotecii mobiliare. +6.5aias' ;nscrierea este atributiv de rang. 2/ ?rt. 242< alin. 2 A""

d' dob(ndirea de ctre creditor a bunului grevat) e' renunarea expres sau tacit a creditorului la ipotec) ! ecutarea ipotecii %specte preliminare. "apitolul referitor la executarea ipotecii a fost *mprit de legiuitor *n trei seciuni& prima cuprinde dispo$iii generale referitoare la regulile !i procedura executrii ipotecii) a doua seciune este destinat executrii ipotecii mobiliare, reglement(nd o procedur special de executare a ipotecii, care este oferit ca o alternativ la executarea creanei potrivit "odului de procedur civil) *n sf(r!it, a treia seciune, dup ce consacr un beneficiu de discuiune care limitea$ dreptul de urmrire al creditorului ipotecar, face trimitere la dispo$iiile "odului de procedur civil referitoare la regulile executrii silite a bunului imobil ipotecat. Pentru a se putea *ncepe executarea oricrei ipoteci trebuie s fie *ndeplinite urmtoarele condiii& a' debitorul s nu execute de bun voie obligaia sa +art. 2422') fie c este vorba de scadena convenit de pri, fie de o scaden anticipat, precum *n ca$ul decderii debitorului din beneficiul termenului, acesta este reperul temporal al *nceperii procedurii de executare silit a ipotecii) creditorul are drept de opiune *ntre executarea silit *n natur a obligaiei debitorului sau executarea garaniei ipotecare) b' creditorul trebuie s dein un titlu executoriu +art. 243-', c%iar contractul de ipotec valabil *nc%eiat constituind un asemenea titlu +art. 2431') c' creana trebuie s fie cert, lic%id !i exigibil. "reditorul care are aciune ipotecar pentru reali$area creanei sale nu pierde dreptul de a.!i reali$a creana pe calea unei aciuni personale 2, !i nici dreptul de a solicita luarea oricror msuri necesare pentru executarea ipotecii, precum sec%estrul #udiciar, sec%estrul asigurtor !i poprirea asigurtorie +art. 2432'. Plec(nd de la premisa c ipoteca nu este translativ de proprietate, iar regulile privind executarea ipotecii sunt de ordine public29, legiuitorul rom(n a inter$is pactul comisoriu *n materia ipotecii2<, definit de lege ca fiind clau$a prin care creditorul, pentru a garanta executarea obligaiei debitorului su, *!i re$erv dreptul s devin proprietarul irevocabil al bunului sau s dispun de acesta fr formalitile impuse de lege) o asemenea clau$ se consider nescris, deci nu produce efecte #uridice +art. 2433'22. ! ecutarea ipotecii mobiliare. Ipoteca mobiliar poate avea ca obiect bunuri mobile corporale, titluri repre$entative sau creane !i conturi) legiuitorul a reglementat proceduri de executare diferite *n ca$ul fiecreia dintre aceste ipote$e. ! ecutarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale. ;n ca$ul *n care ipoteca poart asupra unor bunuri mobile corporale, "odul civil ofer creditorului dreptul de opiune *ntre mai multe modaliti de reali$are a ipotecii) astfel, potrivit art. 243/, *n ca$ de neexecutare, creditorul are dreptul, la alegerea sa& a' s v(nd bunul ipotecat) b' s *!i *nsu!easc bunul pentru a stinge creana ipotecar) c' s preia bunul *n scop de administrare. 7e asemenea, creditorul are dreptul s opte$e pentru executarea ipotecii dup procedura reglementat de "odul de procedur civil +art. 2432'. Procedura executrii ipotecii asupra bunurilor mobile corporale este *mprit de legiuitor *n dou etape& etapa deposedrii debitorului de bunul ipotecat !i cea a v(n$rii bunului ipotecat. &eposedarea debitorului de bunul ipotecat. ;n ca$ul *n care ipoteca poart asupra unui bun mobil care a devenit accesoriu al unui bun imobil, creditorul poate opta *ntre executarea ipotecii asupra bunului mobil conform procedurii reglementate de
2,

;n doctrin s.a subliniat faptul c utili$area aciunii personale pre$int nu doar avanta#ul extinderii urmririi !i asupra altor bunuri dec(t cele ipotecate, ci !i nea#unsul pe care.l presupune obinerea unui titlu executoriu, adic a unei %otr(ri #udectore!ti de obligare a debitorului la plata creanei +I. 4idu, *n 0. Pop, I. 6. Popa, 3. I. 4idu'. 29 ;n sistemul de drept continental !i *n "odul civil Guebec ipoteca este netranslativ de proprietate, pe c(nd *n dreptul insular garaniile *n materie ipotecar au la ba$ transferul de proprietate ctre creditor, cu dreptul debitorului de a rscumpra bunul dup ce a pltit *ntreaga datorie ctre creditor +5aias'. 2< ;n dreptul rom(n, conceptul de pact comisoriu este utili$at !i *n materia obligaiilor +art. 1//3', cu sensul de clau$ contractual sau convenie accesorie unui contract prin care prile convin re$oluiunea sau re$ilierea de drept a contractului principal *n ca$ul neexecutrii culpabile a anumitor obligaii +cu privire la motivul utili$rii de legiuitorul rom(n a aceluia!i concept #uridic pentru a descrie dou realiti #uridice diferite, a se vedea 5aias'. 22 Prin excepie, pactul comisoriu este acceptat *n materia ipotecii mobiliare, cu respectarea strict a dispo$iiilor art. 24,-.

<

"odul civil !i urmrirea bunului accesoriu *mpreun cu bunul principal, conform regulilor stabilite pentru executarea ipotecilor imobiliare +art. 243,'. Procedura prescris de "odul civil presupune ca titularul ipotecii s solicite separarea bunului mobil accesoriu de bunul imobil) reali$area acestei operaii presupune respectarea urmtoarelor reguli& a' titularul ipotecii asupra bunului mobil accesoriu trebuie s fie preferat titularilor altor drepturi reale asupra bunului imobil respectiv +art. 2439 alin 1') b' creditorul ipotecar este obligat s *i despgubeasc pe titularii de drepturi reale asupra imobilului, cu excepia constituitorului, pentru c%eltuielile necesare reparrii stricciunilor cau$ate de separarea celor dou bunuri +art. 2439 alin 2') creditorul nu este obligat la despgubiri pentru scderea valorii bunului imobil ca urmare a *nlturrii bunului ipotecat ori a necesitii de a.l *nlocui +art. 2439 alin 3') c' cei *ndreptii la despgubire pot refu$a separarea bunurilor c(t timp creditorul ipotecar nu ofer o garanie suficient pentru plata despgubirilor +art. 2439 alin /') d' materialele obi!nuite de construcie care sunt *ncorporate *ntr.o construcie, nu pot fi considerate bunuri mobile accesorii ale unui bun imobil +art. 2439 alin /'. Preluarea bunului de ctre creditor. Pentru a.l determina pe debitor s sting creana garantat !i pentru a.!i maximi$a valorificarea bunului ipotecat, creditorul *!i poate exercita dreptul de a prelua bunul de la acesta. "reditorul ipotecar poate s fac o preluare real a bunului, adic s preia bunurile ipotecate, cu toate accesoriile acestora, *n materialitatea lor +art. 243< lit. a' sau o preluare simbolic, adic s preia bunurile ipotecate fr a le deplasa, s ia msurile necesare pentru ca ec%ipamentele !i alte asemenea bunuri s nu mai poat fi folosite +art. 243< lit. b', cum ar fi, de pild, luarea de ctre creditor a c%eilor automobilului, care rm(ne *n gara#ul debitorului3-. 0egiuitorul a reglementat dou modaliti prin care creditorul poate intra *n posesia bunului& preluarea bunului prin mi#loace proprii +art. 244-' !i preluarea silit a bunului +art. 2442'. Preluarea bunului prin mijloace proprii. 3e poate reali$a dac sunt *ndeplinite urmtoarele condiii +art. 244-'& a' prile contractului de ipotec s.!i fi exprimat *n mod expres acordul *n acest sens) legea nu cere *ndeplinirea unor cerine speciale de valabilitate a clau$ei contractuale, singura condiie cerut fiind cea a acordului neec%ivoc al prilor contractante) b' creditorul trebuie s notifice *n prealabil pe debitor, cu privire la intenia sa de preluare a bunului, prin intermediul executorului #udectoresc31) c' creditorul are obligaia s nu tulbure lini!tea32 !i ordinea public !i s nu recurg, *n mod direct sau indirect, la constr(ngerea debitorului33, c%iar dac fapta sa nu ar constitui o infraciune) orice stipulaie care limitea$ aceast obligaie se consider nescris. 7ac sunt *ndeplinite condiiile artate mai sus, creditorul are un drept de opiune, *n sensul c poate prelua bunul mobil +modalitate preferat *n ca$ul bunurilor mobile corporale' sau poate prelua *nscrisurile care constat dreptul de proprietate al constituitorului asupra bunului +modalitate util *n ca$ul bunurilor mobile necorporale sau atunci c(nd bunul nu se mai afl *n posesia debitorului'34.

3-

D. Di$oiu, Caraniile reale mobiliare, @d. =niversul Huridic, 2--,. 7octrina a relevat faptul c notificarea care nu este fcut de creditor prin intermediul executorului #udectoresc nu este valabil, fiind lovit de nulitate) prin urmare, prile nu pot conveni, prin contractul de ipotec, o alt form de notificare +prin telefon, e.mail, fax etc.'. 32 4iolarea de domiciliu constituie o tulburare a lini!tii publice, dar nu !i furtul bunului, *ntruc(t creditorul este *ndreptit prin clau$ contractual s intre *n posesia bunului respectiv !i lipse!te intenia *nsu!irii bunului, a!adar luarea bunului din posesia debitorului nu *ntrune!te elementele eseniale ale infraciunii de furt +D. Di$oiu'. 33 ?v(nd *n vedere aceast cerin a legii, doctrina a conclu$ionat c deposedarea presupune lipsa opunerii debitorului, ceea ce nu ec%ivalea$ cu obinerea acordului debitorului *n vederea deposedrii, ci c acesta nu se opune *n mod expres sau lipse!te de la faa locului +D. Di$oiu'. Potrivit art. 192 din 0egea 9112-11, simpla invocare a posibilitii de executare silit !i a efectelor ne*ndeplinirii obligaiei nu constituie constr(ngere. 34 5aias.
31

;n situaia *n care bunul mobil asupr cruia poart ipoteca se afl *n posesia unei alte persoane dec(t debitorul, aceasta are obligaia s *l predea creditorului ipotecar, cu condiia ca creditorul s fac dovada dreptului su de a prelua bunul +art. 2441 alin 1'3/. 7up preluarea bunului, niciun alt creditor nu *i poate cere creditorului care a preluat bunul s i.l remit, cu excepia creditorului ipotecar de rang superior care a pornit, la r(ndul su, executarea +art. 2441 alin 2'. Preluarea silit a bunului. ;n ca$ul ne*ndeplinirii de ctre debitor a obligaiei ipotecare, creditorul nu are obligaia s *ncerce intrarea *n posesia bunului prin mi#loace proprii, ci poate apela la procedura prelurii silite a bunului reglementat de "odul civil +art. 1<1 din 0egea 9112-11'. Pentru a obine concursul executorului #udectoresc pentru preluarea bunului, creditorul trebuie s. i adrese$e o cerere *n acest sens, *nsoit de o copie de pe contractul de garanie, de o descriere a bunului ce urmea$ a fi preluat !i, dac este ca$ul, de o copie certificat de pe *nscrierea ipotecii la ar%iv +art. 2442'. @xecutorul #udectoresc, *n termen de 4< de ore de la primirea cererii, se deplasea$ la locul unde se afl bunul ipotecat, *l ridic !i *l pred de *ndat creditorului. ;n ca$ul *n care este necesar s se recurg la constr(ngere, executorul #udectoresc este obligat s revin *n cursul aceleia!i $ile, *nsoit de ageni ai forei publice, pentru a prelua bunul afectat garaniei. Au este necesar pre$entarea unei %otr(ri #udectore!ti sau a altui act provenind de la autoritile administrative. @xecutorul #udectoresc *ntocme!te un proces.verbal +care trebuie s conin, sub sanciunea nulitii, meniunile prev$ute de art. ,9< ".pr. civ.', *n dou exemplare, dintre care unul se pstrea$ la dosarul de executare, iar cellalt se comunic debitorului *n condiiile "odului de procedur civil. "reditorul avansea$ c%eltuielile !i suport riscurile transportului !i depo$itrii bunului +art.2443'. "onform art. 2444, *n perioada *n care deine bunul ipotecat, creditorul are drepturile !i obligaiile unui administrator al bunului altuia *mputernicit cu administrarea simpl, astfel cum este reglementat de art. 92/ I 922. '"nzarea bunului ipotecat. "reditorul ipotecar poate cere instanei de executare *ncuviinarea executrii ipotecii mobiliare prin v(n$area bunului mobil ipotecat. >dat cu cererea de *ncuviinare creditorul trebuie s depun documente care atest existena creanei ipotecare !i a ipotecii mobiliare, *mpreun cu dovada perfectrii ipotecii. 7up ce verific existena creanei !i a ipotecii legal perfectate, instana3, poate *ncuviina v(n$area, cu citarea prilor interesate +art. 244/ alin 1'. Fodul de valorificare a bunurilor grevate poate fi stabilit prin contractul de ipotec, situaie *n care legea acord prioritate voinei prilor +art. 244/ alin 4'. 7ac prile nu au convenit asupra acestui aspect, legea acord creditorului dreptul de a aprecia care este modalitatea de valorificare cea mai potrivit cu *mpre#urrile) astfel, creditorul ipotecar poate vinde bunurile mobile ipotecate *n starea *n care se gsesc sau dup luarea unor msuri comercial re$onabile pentru valorificarea acestora +art. 244/ alin 2') de asemenea, creditorul poate vinde bunurile mobile ipotecate prin licitaie public ori prin negociere direct, prin unul sau mai multe contracte, *n bloc ori separat, *n orice moment sau loc, *n condiii comerciale re$onabile39 +art. 244/ alin 3'. ;n toate ca$urile, v(n$area trebuie reali$at *ntr.o manier comercial
3/

Potrivit art. 1<- din 0egea 9112-11, 7ovada dreptului de a prelua bunul *n sensul art. 2.441 alin. +1' din "odul civil se face cu pre$entarea unei copii a contractului de ipotec mobiliar perfectat *n condiiile legii !i a unei copii a avi$ului de ipotec eliberat de ar%iv *n condiiile legii . 3, "onform art. 1<11 alin 1 din 0egea nr. 9112-11, *ncuviinarea executrii ipotecii mobiliare prin v(n$area bunului ipotecat prev$ut la art. 244/ din "odul civil este de competena #udectoriei *n a crei circumscripie teritorial *!i are domiciliul sau, dup ca$, sediul creditorul. 39 "u privire la coninutul sintagmei v(n$are comercial re$onabil , legiuitorul face urmtoarele preci$ri& 4(n$area bunurilor este comercial re$onabil dac are loc& a' *n modul *n care se dispune *n mod obi!nuit de bunuri de acela!i fel pe o pia organi$at) b' la preul stabilit pe o pia organi$at !i valabil *n momentul v(n$rii) c' *n conformitate cu practicile comerciale re$onabile urmate de cei care v(nd *n mod obi!nuit bunuri de acela!i fel) d' *n conformitate cu regulile stabilite prin contractul de ipotec, atunci c(nd nu exist o pia organi$at pentru bunul ipotecat sau dac nu exist practici comerciale standardi$ate +art. 244, alin 1'. ;n condiiile prev$ute la alin. +1', simplul fapt c se putea obine un pre mai mare dac v(n$area ar fi avut loc *n alt moment sau printr.o alt metod dec(t cea aleas de creditor nu face ca v(n$area s nu fie considerat comercial re$onabil +art. 244, alin 2'.

1-

re$onabil *n ceea ce prive!te metoda, momentul, locul, condiiile !i toate celelalte aspecte ale acesteia +art. 244/ alin /'3<. 0egea +art. 244<' d creditorului ipotecar dreptul de a cumpra bunul ipotecat, dar, pentru a prote#a interesele debitorului !i ale altor creditori, trebuie urmat procedura v(n$rii bunului la licitaie public sau procedura v(n$rii directe, dac este vorba de bunuri care sunt v(ndute *n mod obi!nuit pe o pia reglementat +de exemplu, aciunile sau obligaiunile care se tran$acionea$ pe burs'. (ormaliti prealabile v"nzrii. "reditorul ipotecar care intenionea$ s v(nd silit bunul, are urmtoarele obligaii& cu cel puin 1/ $ile *nainte de data stabilit pentru v(n$are, s comunice o notificare de executare32 persoanelor prev$ute de lege4- +pentru c au un interes *n legtur cu bunul ipotecat' !i s *nscrie un avi$ de executare la ar%iv, care are scopul de a informa terii cu privire la v(n$area bunului) nerespectarea acestor formaliti atrage nulitatea v(n$rii +art. 2442'. 6ace excepie de la regula *ndeplinirii formalitilor prealabile v(n$area bunurilor care sunt supuse pieirii, deteriorrii ori devalori$rii rapide ori sunt v(ndute *n mod obi!nuit pe o pia organi$at art. 2442 alin 4'. Opoziia la e ecutare. "ei interesai sau vtmai prin executare +fie destinatari ai notificrii, fie teri' pot formula opo$iie la executare41, *n termen de 1/ $ile de la comunicarea notificrii sau, dup ca$, de la *nscrierea avi$ului de executare *n ar%iv +24/2 alin 1'. >po$iia suspend de drept procedura de v(n$are p(n la soluionarea definitiv a cau$ei +24/2 alin 2'. Instana va soluiona opo$iia *n termen de / $ile. Jotr(rea instanei poate fi atacat numai cu apel *n termen de / $ile de la comunicare. ;n ca$ul respingerii opo$iiei, apelul nu *l opre!te pe creditor s treac la valorificarea bunului. ?pelul se soluionea$ de urgen potrivit regulilor de la ordonana pre!edinial +24/2 alin 3'. Instana poate dispune *ncetarea executrii pornite de creditor, dac debitorul a pltit, precum !i restituirea bunului de ctre creditor. 7ac instana constat c v(n$area ar urma s se fac cu *nclcarea dispo$iiilor legale privind v(n$area bunului ipotecat, va stabili condiiile !i regulile corespun$toare !i va *ncuviina valorificarea bunului +24/2 alin 4'. Consecinele v"nzrii bunului ipotecat. 4(n$area silit a bunului ipotecat produce urmtoarele consecine +art. 24//'& a' transfer cumprtorului toate drepturile pe care constituitorul le are asupra bunului) titlurile sau *nscrisurile care constat dreptul de proprietate al constituitorului asupra bunului, contractul de ipotec, *mpreun cu meniunea stingerii garaniei la ar%iv fac dovada dreptului de proprietate al dob(nditorului) b' stinge ipoteca *n virtutea creia v(n$area a avut loc) c' stinge toate celelalte ipoteci !i privilegii, dac prin lege nu se prevede altfel. 7ebitorul rm(ne obligat personal pentru partea din crean care nu este acoperit de preul obinut din v(n$are +art. 14/,'. '"nzarea bunului care nu aparine debitorului. 7ac p(n la distribuirea preului creditorul ipotecar a aflat c debitorul principal sau constituitorul ipotecii nu este proprietarul bunului ipotecat, trebuie s restituie proprietarului fie lucrul, fie preul v(n$rii +art. 24/9 alin 1'. ;n ca$ul *n care creditorul
3<

Potrivit art. 24/3 ;n orice moment p(n la v(n$area bunului de ctre creditor, debitorul !i orice persoan interesat pot executa obligaia, pltind totodat c%eltuielile re$onabile fcute pentru preluarea !i v(n$area bunului. ;n acest ca$, creditorul este obligat s accepte plata, s *ncete$e imediat orice msur de executare silit !i s restituie bunul debitorului . 32 "oninutul notificrii este stabilit de art. 24/1, potrivit cruia Aotificarea v(n$rii trebuie s indice *n mod clar& a' constituitorul !i creditorul ipotecar) b' bunurile care fac obiectul urmririi)c' suma pentru care se porne!te urmrirea) d' metoda prin care se va reali$a valorificarea bunului) e' data, ora !i locul la care va avea loc licitaia public, precum !i preul de pornire a licitaiei ori, dup ca$, data !i ora cu *ncepere de la care creditorul va dispune de bun . 4Potrivit art. 2.4/-, "reditorul trebuie s adrese$e notificarea& a' debitorului obligaiei garantate prin ipotec, fideiusorilor !i codebitorilor solidari ai acestuia) b' constituitorului sau, dup ca$, succesorilor *n drepturi ai acestuia) c' tuturor creditorilor ipotecari ale cror ipoteci au devenit opo$abile prin *nscrierea *n ar%iv a unui avi$ care identific bunul grevat !i care, la data notificrii, este *nscris pe numele debitorului) d' tuturor persoanelor de la care a primit notificarea existenei unui drept sau a unei pretenii cu privire la bunul ipotecat, precum !i celor de la care bunul a fost ridicat ori la care acesta se afl, dac sunt cunoscui) e' tuturor creditorilor ipotecari !i privilegiai a cror garanie a devenit opo$abil pe alt cale, *n temeiul legii, dac creditorul ipotecar cunoa!te identitatea !i adresa acestora . 41 ?ceast opo$iie la executare este de competena #udectoriei care a *ncuviinat v(n$area bunului mobil ipotecat. + art. 1<11 alin 2 din 0egea nr. 9112-11'

11

nu cunoa!te aceast *mpre#urare p(n la distribuirea preului, el este exonerat de orice rspundere, dac a restituit debitorului ceea ce rm(ne din v(n$area bunului +art. 24/9 alin 2'. '"nzarea bunului grevat de o obligaie. Prile contractului de ipotec pot conveni ca bunul ipotecat s fie v(ndut de creditor fr intrarea cumprtorului *n posesia bunului, acesta urm(nd s dob(ndeasc un drept de proprietate de$membrat, grevat de o obligaie scriptae in rem +art. 24/< alin 1') cumprtorul dob(nde!te numai dreptul de a *ncasa o c%irie de la debitorul devenit locatar al bunului. practic, debitorul *!i refinanea$ datoria sa ctre creditor prin e!alonarea plilor ctre noul locator 42. 7reptul constituitorului va fi opo$abil oricrui dob(nditor al bunului dac a fost *nscris la ar%iv sau dac a fost cunoscut de acesta pe alt cale +art. 24/< alin 2'. &istribuirea sumelor realizate din v"nzare. =ltima etap a executrii ipotecii mobiliare este distribuirea de ctre creditorul care a solicitat executarea silit a sumelor reali$ate din v(n$area silit a bunului ctre creditorii privilegiai !i ipotecari. ?ceste sume se distribuie astfel +art. 24/2 alin 1 !i2'& a' mai *nt(i se deduc c%eltuielile re$onabile fcute de creditor cu preluarea, conservarea, luarea msurilor pentru valorificarea bunului !i cu v(n$area) b' apoi, creditorul distribuie sumele de bani reali$ate din executare creditorilor privilegiai !i ipotecari, potrivit ordinii de preferin, c%iar dac ace!tia ar avea creane afectate de termen suspensiv sau de condiie re$olutorie) c' *n sf(r!it, suma rmas disponibil se pred debitorului *n termen de 3 $ile de la primirea sumelor re$ultate din valorificarea bunului. 7ac plata nu poate avea loc, suma va fi depus *ntr.un cont bancar, urm(nd ca debitorul s fie *n!tiinat despre aceasta de ctre creditor. 7up distribuirea sumelor re$ultate din v(n$area bunului, creditorul trebuie s *ntocmeasc de *ndat un proces.verbal despre eliberarea sau distribuirea sumei re$ultate din executare. ?cesta se va comunica imediat debitorului, constituitorului !i celorlali creditori privilegiai !i ipotecari !i se va *nscrie la ar%iv +art. 24/2 alin 3'. "u privire la aceste sumele re$ultate din v(n$area silit, creditorul care a solicitat executarea silit are drepturile !i obligaiile unui administrator al bunurilor altuia *mputernicit cu administrarea simpl, dispo$iiile art. 92/ . 922 aplic(ndu.se *n mod corespun$tor +art. 24/2 alin 1'. Procedura de distribuire a sumelor re$ultate din executarea silit fiind reglementat prin norme imperative, orice *nelegere dintre creditor !i debitor prin care se stabile!te o alt destinaie a sumelor re$ultate din executare este considerat de legiuitor nescris +art. 24/2 alin 4'. Preluarea bunului ipotecat #n contul creanei. > alt modalitate pe care legiuitorul o ofer creditorului pentru reali$area creanei sale este *nsu!irea bunului ipotecat *n contul creanei) pentru a.!i exercita aceast opiune, trebuie s fie *ndeplinite urmtoarele condiii +art. 24,- alin 1'& a' constituitorul ipotecii s consimt la preluare) consimm(ntul constituitorului la preluarea bunului de ctre creditor *n contul creanei trebuie s fie exprimat *n scris !i s fie ulterior neexecutrii obligaiei debitorului +art. 24,- alin 2') b' persoanele prev$ute de lege +de art. 24/-' s nu se opun prelurii bunului ipotecat *n contul creanei. Pentru a le cunoa!te atitudinea, creditorul ipotecar are obligaia s *nscrie *n ar%iv un avi$ de preluare *n contul creanei !i apoi s notifice aceast ofert persoanelor prev$ute de lege. >po$iia acestor persoane produce efecte numai dac este comunicat creditorului *n termen de 1/ $ile de la notificare +art. 24,2 alin 1'. 7ispo$iiile art. 24/2, referitoare la opo$iia la executare, se aplic *n mod corespun$tor *n ca$ul opo$iiei la preluarea *n contul creanei. @fectele prelurii *n contul creanei sunt urmtoarele +art. 24,3'& a' stinge creana ipotecar) b' transfer creditorului toate drepturile pe care constituitorul le are asupra bunului) c' stinge toate ipotecile !i privilegiile de rang inferior. "ontractul de ipotec *mpreun cu notificarea de preluare *n contul creanei in loc de titlu de proprietate. ;n ca$ul *n care creditorul a preluat bunul ipotecat *n contul creanei, pentru c creana ipotecar se stinge, creditorul nu mai poate exercita nicio aciune personal !i nici nu *l mai poate urmri pe debitor, c%iar dac valoarea bunului preluat nu acoper integral creana ipotecar +a se vedea art. 1<4 din 0egea nr. 9112-11'.
42

D Di$oiu.

12

Preluarea bunului #n vederea administrrii. ? treia modalitate pe care legiuitorul o ofer creditorului pentru reali$area creanei sale este preluarea bunului *n vederea administrrii. ?ceast modalitate este aplicabil doar *n situaia *n care creditorul care are o ipotec asupra bunurilor unei *ntreprinderi. Pentru a prelua bunurile ipotecate *n vederea administrrii, creditorul trebuie s *ndeplineasc urmtoarele cerine& a' s notifice %otr(rea sa persoanelor prev$ute de lege +de art. 2.4/-') *n ce prive!te coninutul !i procedura notificrii se aplic, *n mod corespun$tor, dispo$iiile art. 2442. 24/1) b' s *nscrie la ar%iv un avi$ de executare +art. 24,< alin 1'. Preluarea bunurilor se face temporar, cel mult p(n la satisfacerea creanei pentru care s.a constituit garania. Preluarea bunului *n deplin administrare nu poate s aduc atingere drepturilor dob(ndite anterior de locatar +art. 2491'. Poate fi administrator creditorul sau o alt persoan desemnat de creditor sau, dup ca$, de ctre instan +art. 24,2'43. ;n ce prive!te obligaiile administratorului, el are calitatea de administrator al bunului altuia *nsrcinat cu administrarea deplin !i dispo$iiile art. <-- !i <-1 i se aplic *n mod corespun$tor. ?dministrarea bunului *ncetea$ *n urmtoarele ca$uri& a' c(nd creditorul !i.a acoperit creana, inclusiv despgubirile !i c%eltuielile privind executarea +art. 24,< alin 2) art. 2492') b' c(nd creditorul a fcut o notificare prin care alege alt modalitate de executare) c' *n alte ca$uri prev$ute de lege. 7eclararea falimentului persoanei *mpotriva creia se execut garania nu duce la *ncetarea administrrii +art. 2492'. 0a *ncetarea administrrii, creditorul este obligat s dea socoteal !i, dac nu a optat pentru o alt modalitate de executare, s restituie bunurile celui *mpotriva cruia s.a fcut executarea +art. 2493 alin 1'. "reditorul care !i.a acoperit creana, despgubirile !i c%eltuielile cu executarea este obligat s predea persoanei *mpotriva creia s.a executat garania !i surplusul de bunuri obinut prin administrare +art. 2493 alin 2'. ! ecutarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative. "(nd ipoteca are ca obiect titluri repre$entative privind bunuri mobile, inclusiv recipise de depo$it !i Karante, creditorul are dreptul s v(nd bunurile !i s distribuie preul, potrivit prevederilor referitoare la v(n$area bunurilor mobile corporale. 7ac ipoteca are ca obiect titluri de valoare negociabile +cecul, cambia !i biletul la ordin', creditorul ipotecar are dreptul de a executa ipoteca *mpotriva giranilor !i avali!tilor +art. 24,4'. ! ecutarea ipotecii asupra creanelor. Ipoteca asupra creanelor )art. *+,-.++. Ipoteca unei creane confer creditorului, atunci c(nd condiiile pentru a porni executarea silit sunt *ntrunite, urmtoarele drepturi& a' dreptul de a prelua titlul de crean) b' dreptul de a cere !i de a obine plata) c' dreptul de a vinde creana !i de a.!i *nsu!i preul *n limita sumei garantate, ca$ *n care dispo$iiile privitoare la cesiunea de crean se aplic *n mod corespun$tor. ;n toate cele trei situaii, creditorul trebuie s acione$e *ntr.o manier comercial re$onabil +art. 24,9'. Ipoteca asupra conturilor bancare. Ipoteca poate avea ca obiect !i sume de bani pe care constituitorul ipotecii le are *n conturi bancare sau, cu alte cuvinte, dreptul de crean av(nd ca obiect restituirea de ctre banc deponentului a unei anumite sume de bani 4/. 0egiuitorul a avut *n vedere at(t ipote$a *n care banca la care este desc%is contul debitorului este !i creditorul acestuia, c(t !i ipote$a *n care
43

Potrivit art. 1<11 alin 3 din 0egea nr. 9112-11 Aumirea administratorului bunului mobil ipotecat prev$ut la art. 24,< !i 24,2 din "odul civil, precum !i opo$iia la preluarea bunului mobil *n vederea administrrii sunt de competena #udectoriei *n a crei circumscripie teritorial *!i are domiciliul sau, dup ca$, sediul creditorul . 44 Potrivit art. 1</ din 0egea nr. 9112-11 7ispo$iiile art. 2.4,/ din "odul civil se aplic numai *n situaiile *n care creditorul ipotecar nu !i.a exercitat drepturile conferite de art. 2.4-- . 2.4-/ din "odul civil . 4/ ;n legtur cu executarea ipotecii *n acest ca$, *n doctrin s.au fcut urmtoarele consideraii& obiectul executrii nu este repre$entat de moned *n materialitatea ei, ci de un drept de crean av(nd ca obiect restituirea de ctre banc a unei anumite sume de bani ) legea referindu.se la sume de bani depuse *n conturi bancare, sunt incluse *n aceast categorie at(t sumele din contul curent, c(t !i sumele aflate *n depo$ite bancare, dar sunt excluse sumele de bani depuse de debitor *n casete de valori *nc%iriate de la banc) de asemenea, sumelor de bani depuse la alte entiti, fie ele c%iar instituii financiare nebancare, nu le sunt aplicabile dispo$iiile legale referitoare la executarea ipotecilor asupra creanelor +D. Di$oiu'.

13

creditorul este o alt persoan dec(t banca la care *!i are contul debitorul, reglement(nd modaliti de executare a ipotecii diferite de la o ipote$ la alta. ?stfel& a' atunci c(nd creditorul ipotecar este c%iar instituia de credit la care este desc%is contul, creditorul poate compensa soldul creditor al contului cu creana ipotecar +art. 24,, alin 1') b' atunci c(nd creditorul este o alt persoan dec(t banca la care *!i are contul debitorul, creditorul ipotecar poate ordona instituiei de credit eliberarea soldului contului *n beneficiul su, dac constituitorul, instituia de credit !i creditorul ipotecar au convenit *n scris c instituia de credit, fr a solicita consimm(ntul constituitorului ipotecii, va urma instruciunile prin care creditorul dispune de sumele aflate *n cont sau creditorul ipotecar devine titular al contului +art. 14,, alin 2'. ;n ambele ca$uri, creditorul trebuie s acione$e *ntr.o manier comercial re$onabil +art. 24,9'. ! ecutarea ipotecilor imobiliare. 7e!i nu pune sub semnul ineficienei dispo$iiile art. 2324 alin 1, potrivit crora "el care este obligat personal rspunde cu toate bunurile sale mobile !i imobile, pre$ente !i viitoare , legiuitorul acord un beneficiu de discuiune debitorului *n ca$ul *n care creditorul *ncepe urmrirea, *n acela!i timp, at(t a imobilelor ipotecate, c(t !i a celor neipotecate, iar bunurile ipotecate au fost iniial suficiente pentru plata creanei sale +art. 249<') *n temeiul beneficiului de discuiune legal, debitorul are dreptul s cear creditorului s urmreasc mai *nt(i bunurile ipotecate !i apoi, dac bunurile ipotecate nu mai sunt suficiente pentru reali$area creanei, s urmreasc bunurile neipotecate. ? contrario, dac bunurile ipotecate sunt c%iar din momentul *nceperii urmririi silite insuficiente pentru acoperirea creanei, debitorul nu mai are un beneficiu de discuiune, iar creditorul poate urmri simultan at(t bunurile ipotecate, c(t !i pe cele neipotecate) dac pe parcursul procedurii de executare valoarea bunurilor ipotecate scade sub valoarea creanei pe care o garantea$, creditorul este *ndreptit s extind urmrirea !i asupra bunurilor neipotecate ale debitorului4,. =rmrirea silit se face cu respectarea dispo$iiilor "odului de procedur civil +art. 2492'.

4,

5aias.

14