Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea din Bucureti Facultatea de Drept B-dul Mihail Koglniceanu nr.

36-46, sector 5, Bucureti Tel: 021-315-5947, Fax: 021-312-0719 http://www.drept.unibuc.ro

Catedrele de Drept Privat i Drept Penal Program master CARIER JUDICIAR An univ. 2009/2010 TEMATICA I BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE ADMITERE PENTRU DISCIPLINA DREPT PENAL Admiterea prin concurs Teste gril 1. Instituia infraciunii 2. Rspunderea penal 3. Infraciuni contra persoanei. 4. Infraciuni contra patrimoniului 5. Infraciuni contra autoritii 6. Infraciuni care aduc atingere unor activiti de interes public sau altor activiti reglementate de lege. BIBLIOGRAFIE I. OBLIGATORIE:

1. COSTIC BULAI, AVRAM FILIPA, CONSTANTIN MITRACHE, BOGDAN NICOLAE BULAI, CRISTIAN MITRACHE Instituii de drept penal curs selectiv pentru examenul de licen, Ed. Trei, Bucureti, 2008. 2. COSTIC BULAI, BOGDAN N. BULAI, Manual de drept penal, Ed. Universul juridic, Bucureti, 2007. 3. CONSTANTIN MITRACHE, CRISTIAN MITRACHE Drept penal romn partea general, ediia a VII-a, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2009. 4. MARIA ZOLYNEAK, MARIA IOANA MICHINICI Drept penal partea general, Ed. Fundaiei Chemarea, Iai, 1999. 5. CONSTANTIN BULAI, CONSTANTIN MITRACHE, CRISTIAN MITRACHE, LAVINIA LEFTERACHE Drept penal partea general. Culegere de probleme din practica judiciar pentru uzul studenilor, ediia a V-a revzut i adugit, Ed. Universul juridic, Bucureti, 2008. 6. VALERIAN CIOCLEI Drept penal - partea special Infraciuni contra persoanei, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2007. 7. TUDOREL TOADER Drept penal romn partea special, ediia a III-a, revizuit i actualizat, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2007. 8. AVRAM FILIPA Drept penal romn, partea special, curs universitar predat ntre anii 2003-2006, Ed. Universul juridic, Bucureti, 2008. 9. SERGIU BOGDAN Drept penal - partea special, Ediia a III-a, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2009.

10. AVRAM FILIPA, CONSTANTIN MITRACHE, VALERIAN CIOCLEI, ANASTASIU CRIU, BOGDAN N. BULAI, CRISTIAN MITRACHE, LAVINIA LEFTERACHE, CRISTINA ROTARU Drept Penal, Drept Procesual Penal, teste gril pentru examene de an i examenul de licen, Ed. Universul juridic, Ediia a VI-a revzut i adugit, Bucureti, 2008. Facultativ 1. Explicaii teoretice ale Codului penal romn, vol. I, II, III i IV. 2. Codul penal, comentat i adnotat, partea general, Ed. tiinific, 1972, i partea special, vol. I i II (1975, 1977) 3. Practica judiciar penal, vol. I, II i III, Ed. Academiei, 1988, 1990, 1992 4. TEFAN DANE, VASILE PAPADOPOL Individualizarea judiciar a pedepselor, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1985. 5. OLIVIU AUGUSTIN STOICA Drept penal, partea special, Bucureti, 1976.

S-ar putea să vă placă și