Sunteți pe pagina 1din 142

Preambul Prezenta culegere de scheme privind structura i raporturile formaiunilor anatomice urmrete scopul de a facilita studierea celei mai

complicate i mai dificile discipline medicale fundamentale anatomiei sistemice a omului. Schemele reproduse n ea au fost selectate din mai multe surse bibliografice moderne parte din ele fiind modificate sau elaborate de ctre colaboratorii catedrei. n alegerea schemelor ne-am condus at t de importana cunoaterii structurilor pe care acestea le ilustreaz c t i de rolul lor n studierea aprofundat a altor discipline medicale evit ndu-se totodat aspectele discutabile sau ipotetice. !ecesitatea editrii unei astfel de culegeri este evident deoarece aceasta ar contribui la economisirea timpului pentru e"punerea materialului din cadrul prelegerilor i lucrrilor de laborator# la contientizarea de ctre studeni a informaiei ce ine de domeniul anatomiei omului i nu n ultimul r nd la unificarea procesului de instruire la catedr. $at fiind faptul c cunoaterea i reprezentarea grafic a structurii i raporturilor unor formaiuni anatomice sunt obligatorii culegerea de fa poate fi util privind pregtirea studenilor pentru lucrrile de laborator# totalizri i e"amene. n cazul de fa nu pretindem la deinerea adevrului absolut de aceia toate observaiile i sugestiile citititorilor vor fi binevenite i ne vor fi de un real folos.

%utorii.

&

CLASIFICAREA OASELOR/ $up localizare n corp '( )*05(6(712-/ , .161 $up structur i form '( 0.)(12-/ - 3()41 $up dezvoltare '( )*+,-.-/

=asele craniului >(0.- A1)15* Spongioase G?HA*.<1

Polimorfe '(6-4()32<1 $esmale 8primare9 :104*6;2<1 Sesamoide K10*4(,-F2<1 Dondrale 8secundare9 E(2F)*6;2<1 8,.()-A2<19

=asele trunchiului >(0.- .?6(,-@*

=asele membrelor >(0.- B(21A2(0.1C

Plate 8oasele bolii craniului# asele centurilor9 '6(0B-1 8B(0.- 0,(F* A1)15* - 5(I0(,9

=asele centurilor >(0.- 5(I0(,

=asele poriunilor libere >(0.0,(H(F2<J

Oubulare P)?HA*.<1

Scurte >()(.B-1

Dondro-desmale E(2F)(-F104*6;2<1

Pneumatice '21,4*.-A10B-1

Lungi :6-22<1

Mi"te K41N*22<1

Oa ele !"ele#ulu$ uma% &'() '*+,+(- .+,&/+*-

0 1 ossa cranii; 2 1 columna vertebralis; 3 1 scheleton thoracis; 4 1 ossa membri superiores; 5 1 cingulum membri superioris (cingulum pectorale); 6 1 pars libera membri superiores; 7 1 ossa membri inferioris; 8 1 cingulum membri inferioris (cingulum pelvicum);

9 1 pars libera membri inferioris.

P:r;$le u%u$ < #ubular lu%= >-'() ?,)@@&A (BCD.-(&A *&'()

0 1 diphysis; 2 1 epiphysis proximalis; 3 1 epiphysis distalis; 4 1 mephysis proximalis; 5 1 mephysis distalis; 6 1 apophysisE

S!"ema < #e<%ulu$ F $ #emul GaHer I (modificat dup H. , 1958)

J+K- &'(+&@- FGaHer ')'(+K-I

S Danal haversianT & Lamelele osoase concentriceT U PeriostT V Lamele generale e"terneT Q Was haversianT R Danal anastomotic WolXmann.

S#u!#ura < ulu$ L% e!;$u%e l<%=$#uM$%al: (B&+@)+ *&'() / NB&?&,O@&K B-PB+P+

0Q 2 1 substantia spongiosa (trabecularis); 3Q 4 1 substantia compacta; 4 1 cavitas medullaris; 6 1 periosteum; 7 1 endosteum; 8 1 cartilago epiphysialis.

Ce%#r$$ Me < $R$!are a$ < ulu$ Rr<%#al S$ < ulu$ <!!$T$#al 8dup %. %ndronescu# S[Y&9 &.*) &*&'(+@+@)U ,&D@&A ) P-(V,&.@&A *&'(+A 85( %. %ndronescu# S[Y&9

1 fonticulus anterior (coronaris, bregmatica); 2 sutura metopica; 3 centrum ossificationis primarum;

1 fonticulus posterior (lambdoidea, asterica); 2 centri ossis intraparietalis; 3 centri partes laterales; centrum pars basilaris. [

Ce%#r$$ Me < $R$!are a$ < ulu$ Re%<$M S$ a$ ma%M$bule$ 8dup %. %ndronescu# S[Y&9 &.*) &*&'(+@+@)U *,+@&/)?@&A *&'() ) @)W@+A .+,X'() 85( %. %ndronescu# S[Y&9

1 centrum presphenoidalis; 2 centrum rostralis; 3 centrum alae minor; centrum alae ma!or; " centrum sphenoticum; # centrum basis ossis sphenoidale.

1 malleus; 2 centrum condilaris; 3 cartilago $e%el; centrum principalis; " centrum mentalis; # centrum incisivus; & centrum processus coronoideus. S\

Ce%#r$$ Me < $R$!are a$ u%e$ Her#ebre Me #$T #<ra!$! S$ a$ a!rulu$ 8dup %. %ndronescu# S[Y&9 &.*) &*&'(+@+@)U ()N).@&Y& YBC?@&Y& N&P/&@*- ) *B+'Z85( %. %ndronescu# S[Y&9

1 centrum ossificationis principalis; 2 centrum accesorium; 3 centrum lateralis anterior; centrum lateralis posterior; " centrum primarum transversalis; # centrum ossificationis secundarum; & processus spinosus.

1 centrum ossificationis anterolateralis; 2 centrum ossificationis transversus; 3 angulus epiphisialis; lamina marginalis inferioris; " centrum ossificationis medianus; # lamina marginalis superioris; & processus spinosus.

SS

Ce%#r$$ Me < $R$!are a$ #er%ulu$Q !aTule$ S$ !laH$!ule$ 8dup %. %ndronescu# S[Y&9 &.*) &*&'(+@+@)U ()N).@&Y& YBC?)@VQ ,&N-(*) ) *,X.)ZV 85( %. %ndronescu# S[Y&9

S. &. U. V.

Dentrii incizurilor claviculareT Dentrul manubriuluiT Dentrii corpului sternuluiT Dentrul "ifoidian.

S. &. U. V. Q. R.

Dentrul pentru marginea vertebralT Dentrul pentru unghiul inferiorT Dentrul principalT Dentrul infraglenoidalT Dentrul supraglenoidalT Dentrii coracoidieni.

S. &.

Dentrul epifizarT Dentrul diafizar.

S&

Ce%#r$$ Me < $R$!are a$ "umeru ulu$Q ul%e$ S$ raM$u ulu$ 8dup %. %ndronescu# S[Y&9 &.*) &*&'(+@+@)U N,+.+/&AQ ,&*(+/&A ) ,C.+/&A *&'(+A 85( %. %ndronescu# S[Y&9

S. &. U. V. Q. R. Y. Z.

Dentrul tuberculului mareT S. Dentrul tuberculului micT Dentrul capului humerusuluiT &. Dentrul diafizarT U. Dentrul epicondilului lateralT Dentrul pentru capitulum humeriT Dentrul pentru trohlea humeriT Dentrul epicondilului medial.

Dentrul epifizar S. superiorT Dentrul diafizarT &. Dentrul epifizar inferior. U. V.

Dentrul epifizar superiorT Dentrul pentru tuberozitatea radialT Dentrul diafizarT Dentrul epifizar inferior.

SU

Ce%#r$$ Me < $R$!are a$ <a el<r !arT$e%eQ me#a!arT$e%e S$ Rala%=el<r 8dup %. %ndronescu# S[Y&9 &.*) &*&'(+@+@)U *&'(+A P-NU'(OUQ NU'(OU ) [-,-@Y N-,OZ+/ 85( %. %ndronescu# S[Y&9

Dentrii secundari ai falangelor apar la baza acestora ca i pentru primul metacarpian. Dentrii secundari pentru celelalte oase metacarpiene se vd la capete.

SV

\erme%$$ aTar$;$e$ S$ !<%#<T$r$$ !e%#r$l<r Me < $R$!are a$ <a el<r membrulu$ uTer$<r
O ul Ce%#r$$ Tr$mar$ Ce%#r$$ e!u%Mar$ Doracoidian principal Doracoidian accesor ]lenoidal superior ]lenoidal inferior %cromial 8S-&9 Marginal vertebral ^nghiular inferior Defalic8prezent uneori9 Oubercular mare Oubercular mic Dapital Orohlear `picondilian medial `picondilian lateral Defalic `pifizar inferior bicipital =lecranian Defalic \erme%$$ !<%#<T$r$$ !e%#r$l<r e!u%Mar$ SR-SZ ani S&-SV ani S\-S& ani SR-SZ ani SV-SZ ani SQ-&\ ani SR-SZ ani SZ-&& ani U-R luni &-&#Q ani U-V ani Z luni-& ani Z-SQ ani V-Z ani S\-S& ani U-R ani f. S ani SU-SV ani [-SV ani R-[ ani \erme%$$ !<%#<T$r$$ !e%#r$l<r e!u%Mar$ !u !e$ Tr$%!$Tal$ SQ-SZ ani SR-SZ ani &\ ani SZ-&\ ani &&-&Q ani &&-&Q ani &&-&Q ani

Scapula

VQ-R\ zile

Dlavicula

U\ zile

_umerusul

V\-VQ zile

&\-&Q ani SY-&\ ani f. SQ-SR ani# b. SY-SZ ani f. SY-&\ ani SY ani SR-&\ ani SZ-&& ani

aadiusul ^lna

V\ zile

UQ-V\ zile Scafoid Q-R ani Semilunar U-Q ani Piramidal &-V ani Pisiform Z-SS ani Orapez V#Q-R ani Orapezoid V#Q-R ani =s mare V-Q luni =s cu c rlig V-Q luni Metacarp. c U luni Metacarp. cc U luni Metacarp. ccc U luni Metacarp. cW U luni Metacarp. W U luni dalanga c & luni dalanga cc &-U luni dalanga ccc &#Q-U luni .

8rar la natere9 %pofizar inconstant `pifizar superior `pifizar inferior `pifitar inferior `pifizar inferior `pifizar inferior

[-SS ani U#Q-V ani U-V ani S#Q-&#Q ani U-V ani U#Q-V ani S-&#Q ani &#Q-U ani

S& ani f. SV-SQ ani# b. SQ-SR ani f. SV-SQ ani# b. SQ-SR ani

SR-&\ ani SR-&\ ani

Ce%#r$$ Me < $R$!are a$ !<]alulu$ 8dup %. %ndronescu# S[Y&9 &.*) &*&'(+@+@)U YBC?)@VQ ,&N-(*) ) *,X.)ZV 85( %. %ndronescu# S[Y&9

S. &. U.

Dentrul pentru creasta iliacT Detnrul iliacT Dentrul pentru spina iliac anterosuperioarT

V. Q. R. Y.

Dentrul acetabular anteriorT Dentrul pubianT Dentrul pentru tuberculul pubianT Dentrul unghiului pubeluiT

Z. [. S\. SS. S&. SU.

Dentrul tuberului ischiadicT Dentrul ischiadicT DartilaeT Dentrul pentru spina ischiadicT Dentrul medianT Dentrul acetabular posterior.

Ce%#r$$ Me < $R$!are a$ Remurulu$Q #$b$e$ S$ R$bule$ 8dup %. %ndronescu# S[Y&9 &.*) &*&'(+@+@)U D+?B+@@&AQ D&,O^+D+BZ&/&A ) K-,&D+BZ&/&A *&'(+A 85( %. %ndronescu# S[Y&9

S. &. U. V. Q.

Dentrul pentru trohanterul mareT Dentrul pentru capul femuralT Dentrul pentru trohanterul micT Dentrul diafizarT Dentrul epifizar inferior.

S. &. U. V.

Dentrul epifizar superiorT Dentrul pentru tuberozitatea tibieiT Dentrul diafizarT Dentrul epifizar inferior.

S. &. U.

Dentrul epifizar superiorT Dentrul diafizarT Dentrul epifizar inferior.

_u!le$$ Me < $R$!are a$ #ar ulu$Q me#a#ar ulu$ S$ Rala%=el<r 8dup %. %ndronescu# S[Y&9 &.*) &*&'(+@+@)U NB+?N,X'@VQ N,X'@V ) [-,-@Y N-,OZ+/ 85( %. %ndronescu# S[Y&9

Dentrii secundari ai falangelor apar la baza acestora ca i pentru primul metatarsian. Dentrii secundari pentru celelalte oase metatarsiene se vd la capete.

\erme%$$ aTar$;$e$ S$ !<%#<T$r$$ !e%#r$l<r Me < $R$!are a$ <a el<r membrulu$ $%Rer$<r
O ul Ce%#r$$ Tr$mar$ Ce%#r$$ e!u%Mar$ Defalic R-S& luni Orohanter mare U-Q ani Orohanter mic Z-S\ ani cntercondilian [ luni fetale SR-S[ ani [ luni fetale Ouberozitar SS-S& ani `pifizar inf. R-Z luni `pifizar sup. U-Q#Q. ani `pifizar inf. Z-S& luni =s trigonal Z ani Y-[ ani SR-&\ ani `pifizar sup. S[-&\ ani SU ani SZ ani SY-SZ ani S[-&S ani SY-&\ ani \erme%$$ !<%#<T$r$$ !e%#r$l<r e!u%Mar$ \erme%$$ !<%#<T$r$$ !e%#r$l<r e!u%Mar$ !u !e$ Tr$%!$Tal$ SZ-&\ ani SR-SZ ani SZ-&\ ani

demur aotula Oibia dibula %stragal Dalcaneu !avicular Duboid Duneiform c cc ccc Metatarsiene dalangele

V\-Q\ zile embrionare &-V ani VQ-R\ zile embrionare R\-Y\ zile embrionare Z-[ luni fetale Q-R luni fetale U-Q ani U-R luni &-U ani &-U ani S\-S& luni U luni fetale U-Q luni fetale

`pifizare U-V ani U-V ani

SQ-S[ ani SQ-&& ani

S!"ema Tu%!#el<r !ra%$<me#r$!e 8dup !. $iaconescu# !.aottemberg# W.!iculescu# S[Y[9 J+K- *B-@)&K+(B).+'*)J (&.+* 85( !. $iaconescu# !.aottemberg# W.!iculescu# S[Y[9

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS.

]nationT MentonierT cncisiv inferiorT cncisiv superiorT# !asospinalT ahinionT $acrionT !azionT ]labelaT =frionT PterionT

S&. SU. SV. SQ. SR. SY. SZ. S[. &\. &S. &&.

DoronalT bregmaT StefanionT =belionT LambdaT =pistocranionT cnionT %sterionT %uricularT ]onionT Malar.

S#`lT$$ S$ l$%$$le Me rea$ #e%;: ale H$ !er<!ra%$ulu$ Fdup Mihailov S.S. S[ZVI &@(B-[&B'V ,)Z+/&Y& .+B+NF5( Mihailov S.S. S[ZVI

S. &. U. V. Q. R. Y.

St lpul anterior 8canin sau naso-frontal9T Sa. linia infraorbitalT Sb. linia supraorbitalT St lpul mielociu 8zigomatic sau alveolo-zigomatic9 &a. linia anterioarT &b. linia posterioarT St lpul posterior 8pterigopalatin sau pterigoidian9T Platforma orizontal sau cpriorul palatin 8al palatului osos9T Platformele orizontale ale planeului i ale platformei orbitei 8nu sunt indicate pe scheme9T Linia traiectoral alveolarT Linia traiectoral ascendent. St lpii verticali sunt solidarizai prin platforme orizontale consolidate la r ndul su prin sisteme lamelare verticale ce au o poziie sagitalf septul nasal# peretele lateral al cavitii nasale# peretele lateral al neurocraniului.

!otf

C:Tr$<r$$ S$ ar!ur$le Me rea$ #e%;: ale baae$ !ra%$ulu$ 8dup c.Pasat# S[[Q9 &@(B-[&B'V &'@&/-@)U .+B+N85( c.Pasat# S[[Q9

S. &. U. V. Q. R. Y.

%rcurile orbitale 8arc. transvers c9 8frontal9 8cpriorul frontal9T gugul sfenoid i aripile mici ale sfenoidului 8arc. transvers cc9 8orbitosfenoidal9 8cpriorul anterior9T Marginea inferioar a prilor petroase temporale 8arc. transvers ccc9 8petro-mastoidian9 8cpriorul posterior9T beza osoas mediosagitalT Sinusul transversal 8arc. transvers cW9T Liniile nucale 8arc. transvers W9T Dpriorul occipital. Or$a<%#ala Fra%bRur#Q u%="$ul $mR$a$a% S$ u%="$ul ma]$lar 8dup !. $iaconescu i coaut.# S[Y[9

S. &. U.

=rizontala dranXfurtT ^nghiul ma"ilarT ^nghiul simfizan.

Cla $R$!area ar#$!ula;$$l<r ,-')[)*-Z)U '&+?)@+@)A *&'(+A


'()*+,-+.'(' -/$(*+,-+.'(' 8shmphhsis9

cu%!#ura R$br< a

Sindesmosis ]omphosis Sutura Membrane interissea Ligamenta

`lastica

cu%!#ura !ar#$la=$%ea cu%!#ura < ea F d%a #< $ I

Sutura serrata

Sutura siuamosa dibrosa et hialinica

Sutura plana

Oemporales S$% ar!< $

Permanentes

0(*+,-+.'(' (Junctu a !"no#ia$i! %rticulatio elipsoidea %rticulatio sellaris Plur$a]$ale %rticulatio bhcondilaris

f%$a]$e

e$a]$ale

%rticulatio chlindrica ]ingehmus 8trohlearis9

%rticulatio trohoidea 8elicoidalis9

%rticulatio spheroidea 8enanthrosis9

%rticulatio cothlica

%rticulatio plana 8amphharthosis9

Eleme%#ele Tr$%!$Tale ale u%e$ M$ar#r<ae @&/@V+ g,+K+@(V ?)-B(B&P&/

1,2 membrana fibrosa (stratum fibrosum) et membrana synovialis (stratum synoviale capsulae articularis) 3 periosteum; ," facies articulares et cartilago articularis; # cavitas articularis.

/lementeleauxiliare auxiliare ale /lementele alediartro1elor diartro1elor

:(5(62-.16;2<1 j61412.< F-*).)(+(,

Ligamenta Ligamentele

$iscus $iscurile articularis

Meniscus Meniscurile articularis

=ssa =asele sesamoidea sesamoide

Labrum articulare

bursa shnovialis

Ligg. capsularia Dapsulare Ligg. e"tracapsularia `"tracapsulare Ligg. intracapsularia cntraarticulare

Eleme%#ele < #e<ar#$!ulare Me am<r#$aare &'(@&h'C'(-/@V+ -K&B()P)BCXi)+ g,+K+@(V


Eleme%#ele Me am<r#$aare

K&B()P)BCXi)+ g,+K+@(V
Dartilago articularis $iscus et meniscus articularis Plicae shnoviales et adiposae Ligg. intracapsularia Shnovia Membranae interosseae Suturae Durvatures columnae vertebralis $iscus intervertebralis Dingulum pelvici dornices pedis

Curbur$le !<l<a%e$ Her#ebrale 8dup G.k. l,*2(,9 l+m-H< 8B)-,-+2<9 5(+,(2(A2(m( 0.(6H* 85( G.k. l,*2(,9

AE

Pla%um a=$#al$ S craniumT & sternumT U a"is verticalisT V lordosis cervicalisT Q lordosis lumbalisT R Xhphosis thoracicaT Y Xhphosis sacralis

eE Pla%um Rr<%#al$ Pr. - promontorium D. - regio cervicalis L. - regio thoracicae Oh. - regio lumbalis S. - regio sacralis.

Du linii ntrerupte sunt indicatef a9 scoliozele# b9 a"ul transversal n regiunea umerilor i a bazinului i nclinaia umerilor i a pelvisului la persoanele cu picioare de lingime normalT linia continu la persoanele cu picioarele scurte.

j$ame#rele baa$%ulu$ Fvedere superioarI k-PK+BV (-P8,-F 0,1)J?9

.
1 con!ugatae; 2 diameter obli2ua (distantia obli2ua sinistra); 3 diameter obli2ua (distantia obli2ua dextra); diameter transversa; " distantia intertrohanterica.

j$ame#rele baa$%ulu$ 8vedere lateral9 l)-K+(BV (-P80*m-.*6;2<C )*05-69

1 os sacrum; 2 os coxae; 3 con!ugata anatomica; con!ugata vera; " con!ugata diagonalis; # con!ugata recta cavitas pelvis; & con!ugata recta apertura pelvis inferior; 3 axis pelvicum; 4 inclinatio pelvis

m%!l$%a;$a TelH$ ulu$E 8dup W.Papilian# S[[Z9 n-*,&@ (-P8dup W.Papilian# S[[Z9
5.'. planum aperturae pelvis superior; '. (. planum aperturae pelvis inferioris; .... planum orisontalis; *.*.axis aperturae pelvis superior; . 5.+. axis aperturae pelvis inferior .

R<mbul lu$ o$!"ael$ E 8!.$iaconescu# !.aottemberg# W.!iculescu# S[Y[9 k&KD o$!"ael$ 85( !.$iaconescu# !.aottemberg# W.!iculescu# S[Y[9

1 processus spinosus 6"; 2 spina iliaca posterior superior; 3 apex plicae intergluteae.

e<l;$le l<%=$#uM$%al: S$ #ra% Her al: a T$!$<rulu$ Fdup !.LsenXov# S[QZI pB&?&,O@V+ ) N&N+B+.@V+ '/&?V '(&NV F5( !.LsenXov# S[QZI

1 calcaneus; 2 talus; 3 os naviculare; os cuneiforme intermedium; " ossis metatarsi ((; # ossa (phalanges) digitorum ((

a. b.

'ec7iune prin articula7iile metatarsiene; 'ec7iune prin oasele metatarsiene; 1 os cuboideum; 2,3, ossa cuneiforme; ( 8 ossa metatarsi.

n\$ra%;$$q Tla%#ar$ 8dup o.p. '?5<N1,# S[[[9

1 lig. plantare longum; 2 9 aponeurosis plantaris; 3 tendo m. tibialis anterior; tendo m. fibularis (peroneus) longus .

Cla $R$!area muS!"$l<r


,-'')[)*-Z)U KV^Z
I juT: =e%ea: II juT: #<T<=raR$e III juT: Ru%!;$e Ir juT: R<rm: r juT: <r$e%h#area R$brel<r mu !ulare rI m% raT<r# !u ar#$!ula;$$le rII

Sub a Te!# "$ #<l<=$!

m. autohtoni# m. truncopetali# m. truncofugali.

mm. capului i g tului# m. trunchiului# m. membrelor.

m. sinergiti# m. antagonilti# m. fle"ori# m. e"tensori# m. pronatori# m. supinatori# m. abductori# m. adductori# m. rotatori# m. levatori# m. depresori.

m. lungi# m. scuri# m. lai# m. rotunzi# m. p trai# m. triun-ghiulari# m. piramidali# m. dinai# m. romboizi# m. bicipitali# m. tricipitali# m. cvadrici-pitali# m. biventeri.

m. fusiformi# m. reci# m. oblici# m. transversali# m. orbiculari# m. unipenai# m. bipenai# m. multipenai# m. spirali# m. radiali# m. circulari

m. nuliarticulari# m. uniarticulari# m. biarticulari# m. multiarticulari.

m. striai# m. netezi# m.cardiac.

Cla $R$!area muS!"$l<r MuT: <r$e%#area R$brel<r mu !ulare


,-'')[)*-Z)U KV^Z N& @-NB-/,+@)X KV^+.@VJ /&,&*&@

S. DvadrilateralT &. aectT U. aect cu intersecii tendinoaseT V. dusiformT Q. $igastricT R. OricipitalT Y. OriangularT Z. DruciformT [.S\. ^nipenaiT SS. bipenaiT S&. aadialiT SU. MultipenaiT SV.SQ.SR. Spirali.

S#ru!#ura #e!$l<r $%<H$ale


(B&+@)+ ')@&/)-,O@VJ /,-Y-,)i

a. 'ectiones transversales 1 9 mesotendium; 2 9 vagina osteophibrosis 3 9 lamina parietalis vagina synovialis tendinis; 9 lamina visceralis vagina synovialis tendinis; " 9 tendo. b. 'ectiones longitudinales 1 9 vagina fibrosa tendinis; 2 9 vagina synovialis tendinis; 3 9 tendo; 9 lamina visceralis vagina synovialis tendinis; " 9 cavitas vaginae synovialis # 9 lamina parietalis vagina synovialis tendinis;

Or$R$$!$$le #r$la#er S$ Ta#rula#er

A vedere anterioar

e vedere posterioar

S. orificiul patrulater 8tetragonal9T &. orificiul triunghiular 8trilater9T U. muchiul subscapularT V. muchiul rotund mareT muchiul triceps al braului 8capul lung9T

Q. R. Y. Z.

colul chirurgical al humerusuluiT muchiul rotund micT muchiul supraspinatT muchiul infraspinat.

\e!$le $%<H$ale ale m`$%$$ Ffaa dorsalI

S. &. U. V. Q. R. Y. Z.

Oecile sinoviale ale tendoanelor muchilor e"tensori carpali radialiT Oecile sinoviale ale tendoanelor muchilor abductor lung i e"tensor scurt ai policeluiT Oeaca sinovial a tendonului muchilui e"tensor lung al policeluiT Done"iuni intertendinoaseT Oeaca sinovial a tendonului muchilui e"tensor al degetului mic# Oecile sinoviale ale tendoanelor muchilor e"tensor al degetelor i e"tensor al indiceluiT Oeaca sinovial a tendonului muchilui e"tensor ulnar al carpuluiT aetinaculul e"tensor.

\e!$le $%<H$ale ale m`$%$$ Ffaa palmarI

S. &. U. V. Q. R. Y. Z# [. S\.

Muchiul pronator ptratT Muchiul fle"or profund al degetelorT Muchiul fle"or superficial al degetelorT aetinaculul fle"orT Oeaca sinovial comun a tendoanelor fle"orilor profund i superficial ai degetelorT Oeaca sinovial a tendoanelor fle"orilor degetului micT Oecile sinoviale ale tendoanelor fle"orilor profund i superficial ai degetelorT Oeaca sinovial a tendonului fle"orului lung al policeluiT Oeaca sinovial a tendonului fle"orului radial al carpului.

\e!$le $%<H$ale ale T$!$<rulu$ Ffaa dorsalI

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS. S&. SU.

Maleola medialT dascia dorsal a picioruluiT Oendonul e"tensorului scurt al haluceluiT Oendonul e"tensorului lung al haluceluiT Oendoanele m. e"tensor scurt al degetelorT Oendoanele m. e"tensor lung al haluceluiT Oendo m. peronei cccT Oeaca sinovial a m. e"tensor lung al haluceluiT aetinaculul inferior al e"tensorilorT Maleola lateralT Oeaca sinovial a m. e"tensor lung al haluceluiT aetinaculul superior al e"tensorilorT Oeaca sinovial a muchiului tibial anterior.

\e!$le $%<H$ale ale T$!$<rulu$ Faspect lateralI

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS. S&.

Oendonul m. peronier lungT Muchiul peronier scurtT aetinaculul superior al e"tensorilorT Oeaca sinovial comun a muchilor peronieriT# aetinaculul superior al peronierilorT aetinaculul inferior al e"tensorilorT Oeaca sinovial a m. e"tensor lung al degetelorT Oeaca sinovial a m. e"tensor lung al haluceluiT Oendoanele m. e"tensor lung al degetelorT Muchiul e"tensor scurt al degetelorT Oendonul muchiului peronier scurtT aetinaculul inferior al peronierilor

\e!$le $%<H$ale ale T$!$<rulu$ Ffaa medialI

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS. S&. SU. SV.

Muchiul fle"or lung al degetelorT Oendonul calcanear%chileT Oeaca sinovial a m. fle"or lung al haluceluiT Oeaca sinovial a m. tibial posteriorT Oeaca sinovial m. fle"or lung al degetelorT Oendonul muchiului tibial anteriorT Muchiul abductor al haluceluiT Oendonul m. e"tensor lung al haluceluiT Oeaca sinovial a m. e"tensor lung al haluceluiT aetinaculul inferior al e"tensorilorT Oeaca sinovial a m. tibial anteriorT Maleola medialT aetinaculul inferior al e"tensorilorT Oibia.

Se!;$u%e #ra% Her al: Tr$% #ea!a muS!"$lu$ MreT# abM<m$%al Fa. mai sus de ombilicT b. mai eos de ombilicI

S. &. U. V. Q. R.

PeritoneulT dascia transversalT Muchiul transvers abdominalT Muchiul oblic abdominal internT Muchiul oblic abdominal e"ternT Muchiul drept abdominal.

s<%ele labe ale abM<me%ulu$ Fa Te!# He%#ral S$ M<r alIt F$up !. $iaconescu i coaut.# S[Y[I

S. &. U. V. Q.

linia albT linia semilunarT inelul ombilicalT canalul inghinal 8peretele post.9 canalul femural 8inelul femural9.

S. &. U. V.

trigonul lombar 8Petit9T creasta iliacT marginea anterioar a m. dorsal mareT marginea posterioar a m. oblic e"tern al abdomenului.

S. &. U. V.

coasta qccT muchiul dinat posterior inferiorT m. erector al trunchiuluiT patrulaterul 8tetragonul9 lombar 8]rhnfeld-o10m*3.9.

La!u%ele Ha !ular: S$ mu !ular: 8dup _ein" deneis# S[[V# cu modificri9

S. &. U. V. Q. R. Y.

Spina iliac anterioar superioarT %rcul iliopectineuT Lig. inguinal 8Pouparti9T cnelul femuralT Lig. lacunar 8]imbernat9T aamura inferioar a pubisuluiT Wena femuralT

Z. [. S\. SS. S&. SU. SV.

%rtera femuralT Lacuna muscularT Lacuna vascularT Lig. pectineal 8Dooperi9T !. femuralT M. iliopsoasT ]anglionul limfatic aosenmrller.

Ca%alulul $%=u$%al

S. &. U. V. Q. R.

PeritoneulT dascia transversalT M. transvers al abdomenuluiT M. oblic intern al abdomenuluiT %poneuroza m. oblic e"tern al abdomenului# St lpul medialT

Y. Z. [. S\. SS. S&.

St lpul lateralT dibrele intercruraleT duniculul spermaticT =sul pubis 8ramura superioarT Simfiza pubianT Lig. inguinal 8Poupart9.

Fa;a T< #er$<ar: a Tere#elu$ abM<m$%al a%#er$<r 8vedere posterioar9

S. &. U. V.

=mbelicT Plica ombelical medianT Plica ombelical medial Plica ombelical lateralT

Q. R. Y. Z.

dosa inguinal lateralT dosa inguinal medialT dosa supravezicalT Wezica urinar.

Fa !$$le =`#ulu$ Fdup W.!.ShevXunenXoI

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\.

Muchiul trapezT Muchiul scalen anteriorT Pachetul vasculonervosT Muchiul omohioidianT Muchiul sternocleidomastoi-dian# Muchiul tirohioidianT Muchiul sternohioidianT Muchiul pielosT LaringeleT ]landa tiroidT

SS. S&. a. b. c. d. e.

`sofagulT Septul intermuscularT doia c 8fascia superficial a g tului9T doia cc 8foia superficial a fasciei proprii a g tului9T doia ccc 8foia profund a fasciei proprii a g tului9T doia cW 8fascia endocervical 8foia parietal i foia visceral99T doia W foi 8fascia prevertebral9.

\r$u%="$ur$le =`#ulu$

S. dosa retromandibularT &. Muchiul trapezT U. Muchiul sternocleido-mastoidianT V. Oendonul muchiului omohioidianT Q. dosa supraclavicularT R. dosa eugularT Y. Muchiul omohioidianT Z. =sul hioidT [# S\ Muchiul digastricT

SS. Oriunghiul omotrapezoidianT S&. Oriunghiul omoclavicularT SU. Oriunghiul omotrahealT SV. Oriunghiul carotidianT SQ. Oriunghiul submandibularT SR. Oriunghiul submentalT SY. Oriunghiul arterei lingvaleT SZ. Muchiul milohioidianT S[. !ervul hipoglos. 8qcc9

Embr$<% L% e!;$u%e #ra% Her al:

S. &. U. V.

Oubul neuralT Doarda dorsalT %ortaT SclerotomulT

Q. R. Y. Z.

MiotomulT $ermatomulT cntestinul primarT Delomul 8cavitatea corpului9

F<$;ele embr$<%are S$ Mer$Ha#ele l<r

S. &. U. V. Q. R.

`ctodermf esut nervos# tegumenteT Mesodermf scheletul# muchii striai i netezi# esut coneunctivTaparatul renal# sis-temul cardiovascularT glandele cu secreie intern 8suprarenale# se"uale9T seroasele cavitii trunchiului 8pleura# pericardul# peritoneul# tunica vaginal a testiculului9T `ndodermf aparatul diestiv cu glandele ane"e# mucoasa apa-ratului respiratorT glande cu secreie intern 8tiroida# pa-ratiroidele# timusul i pancreasul9T sanul neuralT Doarda dorsal.

re #$bulul Rar$%=$a% 8dup t. a.Sapin9

*c7iunea mu:chilor din !urul vestibulului

S. &. U. V. Q. R. Y.

Muchiul tensor al vlului palatinT Muchiul levator al vlului palatinT _amulus pterhgoideus 8c rligul pterigoid9T S. &. Muchiul palatoglosT U. Muchiul palatofaringianT V. Muchiul uvuleiT Q. Westibulul faringian 8faucele# istmul R. faringian9 Y.

Muchiul tensor al vlului palatinT Muchiul levator al vlului palatinT D rligul pterigoidT Muchiul palatoglosT Muchiul uvuleiT Muchiul palatofaringianT daucele 8vestibulul faringian9

Re=$u%$le !l$%$!<h#<T<=raR$!e ale Tere#elu$ a%#er<la#eral al abM<me%ulu$

%. %%. %%%. S. &. U. V. Q. R.

&ta'u$ (pi)a!t ic ((pi)act u)* &t'au$ m(+o)a!t ic (m(+o)a!t u)* &ta'u$ ,"po)a!t ic (,"po)a!t u). aegiunea epigastricT aegiunea ombelicalT aegiunea pubianT aegiunea hipocondriac dreapt i st ngT aegiunea abdominal lateral dreapt i st ngT aegiunea ingiunal dreapt i st ngT

Ar$$le Me !<%#a!# ale #<ma!ulu$ !u <r=a%ele L%He!$%a#e 8sintopia9

A 1 Tere#ele a%#er$<r c. %ria hepaticT cc. %ria diafragmaticT ccc. %ria liber.

eE 1 Tere#ele T< #er$<r c. %ria lienalT cc. %ria suprarenalT ccc. %ria renalT cW. %ria pancreaticT W. %ria colic. Linia ntrerupt indic planul mediosagital al corpului.

ReT<r#ul <r=a%el<r Ra;: Me Ter$#<%eu 8seciune transversal prin cavitatea abdominal9

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS.

Poziie intraperitonealT Poziie mezoperitonealT Poziie e"traperitonealT Peritoneul parietalT Peritoneul visceralT MezenterulT Davitatea peritonealT Dolonul ascendentT Dolonul descendentT %ns a intestinului subireT ainichi.

SR$%!#erele b$l$Mu<Me%ale FMuT: rE PaT$l$a%Q 0998I

S. &. U. V. Q.

Plica spiralT Sfincterul canalului hepaticT Sfincterul canalului coledocT Sfincterul canalului pancreaticT Sfincterul ampulei hepato-

R. Y. Z. [.

pancreatice 8=ddi9T Sfincterul duodenalT Sfincterul medioduodenalT Sfincterul bulboduodenalT Sfincterul canalului cistic.

SR$%!#ere Ru%!;$<%ale ale $%#e #$%ulu$ =r< 8dup W.Papilian# S[[Z9

S. &. U. V.

Sfincterul unghiului splenicT Sfincterul colonului sigmoidT Sfincterul sigmoido-rectalT Sfincterul iliocecalT

Q. R. Y. Z.

Sfincterul cecocolicT Sfincterul complimentarT Sfincterul unghiului hepaticT Sfincterul colonului transvers.

Pr<$e!;$a !u#a%a#: a e% $b$l$#:;$$ u%<r <r=a%e abM<m$%ale

S. &. U. V.

Punctul colecisticT Punctul pancreaticT Punctul apendicular 8Mcburneh9T Punctul apendicularT

=% linia ombelico-iliacT =b linia ombelico-a"ilarT %D linia bispinal 8bispinoiliac9.

ReTere #<T<=raR$!e Te%#ru Tr<$e!;$a r$%$!"$l<r S$ ure#erel<r 8dup W. Papilian# S[[Z9

S. &. U. V. Q.

linia median a corpuluiT linia bispinalT linia bicrestT linia ce unete cartilagele coastelor cq 8bicostarum9T ombiliculT

R. Y. Z. [. S\. SS.

tuberculul pubianT punctul solarT punctul aorticT punctul bazh 8ureteral sup.9T punctul apendicular Mc-burnehT punctul ureteral mielociu.

Pr<$e!;$a Tl$%e$ S$ a r$%$!"$ulu$ #`%= 8dup W. Papilian# S[[Z9

S & U V Q R

marginile plm nului st ngT proieciile sinusului costomediastinal dorsal i costodiafragmatic st ngT linia a"ilar post. arcul lombocostal st ng proiecia splinei 8linie ntrerupt9 proiecia rinichiului st ng

Pr<$e!;$a u%<r <r=a%e $%#er%e Te Tere#ele He%#ral al abM<me%ulu$ 8dup W. Papilian# S[[Z9

S. &. U. V. Q. R. Y.

linia medioclavicular spina iliac anterosuperioar ombilicT linia vertical prin ombilicT linia ombilico-a"ilarT punctul apendicularT proiecia ampulei WaterT

Z. [. S\.

regiunea pancreatic 8dreptunghi-ul delimitat de linia nentrerupt9T regiunea duodenal 8dreptunghiul delimitat de linia ntrerupt9T punctul cistic ombilico-a"ilar la intersecia liniei ombelico-a"ilare cu rebordul costal.

Pr<$e!;$a #<ma!ulu$ S$ a R$!a#ulu$ Te Tere#ele #<ra!<habM<m$%al a%#er$<r 8dup W. Papilian# S[[Z9

S. &. U.

dicatulT Proiecia stomacului pe peretele toracic 8spaiul semilunar Oraube9T Proiecia stomacului pe peretele abdominal 8triunghiul Labbe9.

L<bulul "eTa#$!

S. &. U. V. Q. R.

Danalicul biliarT $uct biliarT Orabecule hepaticeT Dapilare sinusoideT Oriad hepatic 8a.# v.# ductul biliar interlobulare9 8]lisson9T Wena centralT

Y. Z. [. %. b. D.

Lobul hepaticT Wen sublobarT Wen hepatic. Lobul hepatic %cin portal 8hepatic9 Lobul portal.

RaT<r#ur$le Ter$#<%eulu$ la b:rba;$ 8seciune sagital9

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS. S&. SU. SV. SQ. SR. SY. SZ. S[. &\. &S.

$iafragmaT bursa omentalT dicatulT PancreasulT $uodenulT StomaculT Dolonul transversT %nse ale intestinului subireT Dolonul sigmoidT aectulT Wezica urinarT `piploonul mic 8lig. hepato-gastric9T `piploonul mareT MezenterulT Mezoul colonului transversT Mezoul colonului sigmoidT Davitatea peritonealT aecesul rectovezical 8$ouglas9T Peritoneul parietalT Peritoneul visceral. =rificiul epiploic.

STa;$ul e]#raTer$#<%eal 8Seciune schematic medio-sagital prin abdomen9 8dup W. Papilian# S[[Z9

S. &. U. V. Q.

Peritoneul parietalT Davitatea peritonealT Spaiul retroperitonealT Spaiul pelvisubperitonealT Spaiul preperitoneal.

Pr$%!$Talele #$Tur$ Me %a 8dup !. $iaconescu i coaut.# S[Y[9

S. &. U. V.

!asul drept de tip %ugustT !asul grec de tip Wenus de MilloT !asul acvilin sau coroiat de tip $anteT !asul scobit de tip SocrateT

F<rma;$u%$le Me R$]areQ L%!<rMare S$ rela]are a !<arMel<r H<!ale 8dup L. W. Pup ev# S[[[9

S. &. U. V. Q.

Muchiul cricotiroidianT Muchiul tiroaritenoidianT Muchiul cricoaritenoidian lateralT Muchiul cricoaritenoidian posteriorT Muchiul aritenoidian transvers.

Lar$%=ele L% R<%a;$e 8dup %. ]uhton# S[[Y9

S. &. U. V. Q. R. Y. Z.

Dartilae tiroidianT Ligament vocalT Dorzile vocaleT Dartilaeul aritenoidT Muchiul tiroaritenoidianT Muchiul cricoaritenoidian lateralT Muchiul cricoaritenoidian posteriorT Muchiul aritenoidian transversT

Arb<rele br<%"$!

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS. S&. SU.

OraheeaT bronhiile principale 8primare9 8c9T bronhiile lobare 8secundare9 8cc9T bronhiile segmentare 8teriare9 8ccc9T bronhiile subsegmentare i interlobulare 8cW-Wcc9T bronhie intralobular 8lobular segmentar9 8Wccc9T bronhiole terminale 8legate cu un acin9T bronhiole cT bronhiole ccT bronhiole respiratorii 8de ordinul c-cW9T Saci alveolari i alveole pulmonareT $uct alveolarT Lobul primar.

Se=me%#ele Tl:m`%$l<r 8faa mediastinal9

jreT# 6obul superior S. &. U. Q R Y Z [ S\ apicalT posteriorT anteriorT 6obul mi!lociu medialT 6obul inferior superior 8apical9T medial bazal 8cardiac9T anterior bazalT lateral bazalT posterior bazal.

S#`%= S. &. U. V. Q. Y. Z. [. S\. 6obul superior apicalT posterorT anteriorT lingual superiorT lingual inferiorT #. 6obul inferior superior 8apical9T anterior bazalT lateral bazalT posterior bazal.

Se=me%#ele Tl:m`%$l<r 8faa costal9

jreT# 6obul superior S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. apicalT posteriorT anteriorT 6obul mi!lociu lateralT medialT 6obul inferior superior 8apical9T medial bazal 8cardiac9T anterior bazalT lateral bazalT posterior bazal.

S#`%= 6obul superior apicalT posterorT anteriorT lingual superiorT lingual inferiorT 6obul inferior R. superior 8apical9T Z. anterior bazalT [. lateral bazalT S\. posterior bazal. S. &. U. V. Q.

Se=me%#ul br<%"<Tulm<%ar

S. &. U.

bronhie segmentar 8teriar9T %rter pulmonar 8segmentar9T Wen pulmonar.

L$%$$le #<T<=raR$!e #ra a#e Te #<ra!e 8vedere anterioar9

S. &. U. V.

Linia. median anterioarT Linia sternalT Linia parasternalT Linia medioclavicularT

Q. R. Y.

Linia a"ilar anterioarT Linia a"ilar medieT Linia a"ilar posterioar.

L$%$$le #<T<=raR$!e #ra a#e Te #<ra!e 8vedere posterioar9

S. &. U. V. Q.

Linia median posterioarT Linia vertebralT Linia paravertebralT Linia scapularT Linia a"ilar posterioar.

Se!;$u%e meM$< 1 a=$#al: Tr$% meM$a #$% 8dup W. Papilian# S[[Z9

S % M P qq uu

Mediastinul superiorT Mediastinul anteriorT Mediastinul mielociuT Mediastinul posteriorT Planul aperturii superioare a toraceluiT Planul ce separ mediastunul superior de cel inferior.

CaH$#:;$le Tleurale

S. &#Q U#V

Sinusul costomediastenalT Sinusul frenico-costalT Sinusul frenicomediastinal.

Pr<e!;$a HalHel<r S$ R<!arele Me au !ul#a;$e a a=<m<#el<r !arM$a!e 8dup W. Papilian# S[[Q9

S. &. U. V. Q. R.

%rcul aorteiT Walva aorticT Walva bicuspid 8mitral9T Walva trunchiului pulmonarT Walva tricuspidT $iafragma.

c. cc. ccc. cW. W.

docarul mitralT docarul aorticT docarul pulmonarT docarul tricuspidalT docarul aortic au"iliar `rb botXin 8mielocul distanei dintre focarele c i cc9.

Ar"$#e!#ura Tare%!"$mulu$ re%al 8dup W. Papilian# S[[Q9

S. &. U. V. Q.

Lob renalT Lobul renalT DaliciuT Pelvis renalT ^reterT

R. Y. Z. [. S\.

Doloan renal bertinT Poriunea convolut a corticaleiT Poriunea radiatT Piramid renal MalpighiT Papil renal.

ATara#ul R<r%$!al al r$%$!"$ulu$

jE SE S. &. U. V. Q.

n diastolT n sistol Muchiul levator al forni"uluiT Muchiul sfincter al forni"uluiT Muchiul longitudinal al caliciluiT Muchiul spiralat al caliciuluiT Muchiul sfincter al caliciului.

S!"ema %eRr<%ulu$

S. &. U. V. Q. R. Y. Z.

Wasul 8arteriola9 aferentT ]lomerululT Wasul eferentT Oubul contort pro"imalT Oubul contort distalT %nsa _enleT Oubul de cone"iuneT Oubul colectorT

[. S\. SS. S&. SU. SV. SQ.

$uctul papilarT =rificii papilareT Dapsula nefronului 8bovman9T Dapilare peritubulareT Wenule Wena arcuatT Wasa recta.

S#ru!#ura aTara#ulu$ uu]#a=l<merular 8dup %. ]uhton# S[[Y9

S. &. U. V. Q.

%rtera eferent Delule musculare netede Macula densa Oub renal distal Membrana bazal

R. Y. Z. [.

Lamina elastic intern %rtera aferent Delule eu"taglomerulare `piteliu glomerular

S$%#<T$a r$%$!"$l<r

S. &. U. V. Q. R. Y.

%ria hepaticT %ria colicT %ria eeeunalT %ria duodenalT ]landele suprarenaleT %.a. renaleT W.v. renaleT

Z. [. S\. SS. S&. SU.

^retereleT %ria gastricT %ria lienalT %ria pancreaticT %ria eeeunalT %ria colic.

Se=me%#ele re%ale

S. &. U. V. Q.

Segmentul superiorT Segmentul anterior superiorT Segmentul anterior inferiorT Segmentul inferiorT Segmentul posterior.

S!"ema #u%$!$l<r r$%$!"$ulu$ Fdup !.W. wrlov# %.c.csXrenXo# S[ZRI

S. &. U. V. Q.

ainichiul cu capsula fibroasT R. PeritoneulT Wena cav inferioarT Y. %ortaT Z. dascia renal 8foiele pre- i retrorenal9T

dascia transversal 8retroperitoneal# endoabdominal9T Dapsula adipoasT Wertebr lombar.

C:$le Me eHa!uare a Terme$ 8dup W.Papilian# S[[Z# cu modificri9

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS. S&. SU. SV. SQ. SR. SY. SZ.

Simfiza pubianT Wezica urinarT ProstataT ^retraT ]landele bulbouretraleT Danalul inghinalT OesticulT `pididimulT Oubi seminiferi contoriT Oubi seminiferi drepiT aeeaua testicularT Danale eferenteT Danalul epididimuluiT Danalul deferentT %mpula ductului deferentT Wezicula seminalT Danalul e"cretorT Danalul eeaculator.

Curbur$le S$ !al$brul ure#re$ ma !ul$%e 8dup W.Papilian# S[[Z9

S. &. U. V. Q. R. Y. Z.

Wezica urinarT =rificiul intern al uretreiT $ilatarea prostaticT Str mtoarea poriunii membranoaseT dundul de sac al bulbuluiT Str mtoarea spongioasT $ilatarea fosei naviculareT =rificiul e"tern.

m%Hel$Sur$le #e #$!ululu$ S$ ale Ru%$!ululu$ Terma#$! Fdup wiss-SzentxgothaiI

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS. S&. SU. SV. SQ. SR. SY. SZ. S[.

PieleaT yesutul subcutanatT M. oblic e"tern al abdomenuluiT M. oblic intern al abdomenuluiT M. transvers al abdomenuluiT dascia transversalT Peritoneul parietalT dosa inguinal lateral i recesul vaginalT OesticululT `pididimulT Danalul deferentT Pielea scrotuluiT Ounica dartosT dascia spermatic e"ternT dascia cremastericT dascia spermatic internT Ounica vaginalT Lama parietal a tunicii vaginaleT Lama visceral a tunicii vaginale.

Eleme%#ele Me R$]are a <r=a%el<r TelH$e%e Fschema dup a.M._.McMinn# a.O._utchings# S[YYI

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS. S&. SU.

aectulT ^terulT Wezica urinarT Spaul retropubianT Ligamentul pubovezicalT Ligamentul rotund al uteruluiT Ligamentul cardinal al uteruluiT Ligamentul rectouterinT Ligamentul sacrorectalT Ligamentul sacrouterinT Ligamentul vezicouterinT Simfiza pubianT Sacrul.

ouS!"$$ M$aRra=me$ ur<=e%$#ale la b:rba# Fdup !.W. wrlov# %.c.csXrenXo# S[ZRI

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS. S&.

Muchiul transvers superficial al perineuluiT Simfiza pubianT Ouberul ischionuluiT Muchiul ischiocavernosT Muchiul bulbospongiosT Muchiul transvers profund al perineuluiT Muchiul sfincter anal e"ternT Muchiul levator analT Ligamentul anococcigianT Muchiul coccigianT DoccigeleT %nusul.

ouS!"$$ M$aRra=me$ ur<=e%$#ale la Reme$e Fdup !.W. wrlov# %.c.csXrenXo# S[ZRI

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS. S&. SU. SV. SQ. SR.

DlitorisulT ^retraT WaginulT %nusulT DoccigeleT Muchiul transvers superficial al perineuluiT Dentrul tendinos al perineuluiT Muchiul ischiocavernosT Muchiul bulbospongiosT Muchiul transvers profund al perineuluiT Muchiul sfincter e"tern al uretreiT Muchiul sfincter anal e"ternT Muchiul levator analT Ligamentul anococcigianT Muchiul coccigianT Ouberul ischionului..

Fa !$$le S$ Ta;$$le !elul<aM$T<a e ale TelH$ ulu$

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS. S&.

dascia diafragmatic superioar a pelvisuluiT PeritoneulT Muchiul iliacT Do"alulT Muchiul obturatorT aectulT dascia diafragmatic inferioar a pelvisuluiT Muchiul levator al anusuluiT Muchiul sfincter anal e"ternT dosa ischiorectalT Spaiul pelvisubperitonealT Pielea.

o<M$R$!:r$le e]#rem$#:;$$ !eRal$!e a #ubulu$ %eural Fdup !.W. wrlov# %.c.csXrenXo# S[ZRI

S. &. U.

aombencefalulT MezencefalulT Prozencefalul.

S. &. U. V. Q. R.

MielencefalulT Metencefalul 8puntea i cerebelul9T cstmul rombencefalicT MezencefalulT $iencefalulT OelencefalulT

S#ru!#ura e]#er%: a m:MuHe$ T$%:r$$

a. b. c. S. &. U.

acpect anteriorT acpect posteriorT acpect prin seciune frontal. bulbul rahidianT drontiera dintre partea cefalic i spinalT disura median anterioarT

V. Q. R. Y. Z. [. S\.

sanul median posteriorT cntumescena cervicalT cntumescena lombarT Donul medularT dilul terminalT Danalul centralT Wentriculul terminal.

Ar!ul reRle] $mTlu S$ R<rmarea %erHulu$ T$%al

S. &. U. V.

PieleaT ]angl. spinal 8c neuron9T Delulele senzitive ale cornului post. 8neuronul cc intercalar9T Delulele motorii ale cornului ant. 8neuronul ccc9T

Q. R. Y. Z.

Muchi striaiT adcina post.T adcina ant.T Orunchiul n. spinal.

_u!leele m:MuHe$ T$%:r$$

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [.

Dornul anteriorT Dornul lateralT Dornul posteriorT Substana gelatinoas 8aoland9T !uclee propriiT !ucleul toracicT !ucleul intermediocentralT !ucleul intermediolateralT !uclee motorii.

C:$le Me !<%Mu!ere ale m:MuHe$ T$%:r$$

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS. S&. SU. SV. SQ.

dasciculul fin 8graios9 ]ollT dasciculul cuneat burdachT Oractul spinocerebelos ]oversT Oractul spinocerebelos dlechsigT Oractul corticospinal lateralT Oractul rubrospinal 8MonaXov9T Oractul spinotalamic lateralT Oractul spinotalamic anteriorT Oractul corticospinal anteriorT Oractul tectospinalT Oractul vestibulospinalT Oractul reticulospinalT dasciculul propriu# Substana gelatinoasT dormaia reticular.

S!"ema e!;$u%$$ Rr<%#ale Tr$% bulbul ra"$M$a%

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS. S&. SU. SV. SQ. SR. SY. SZ. S[. q qcc

!ucleul nrvului hipoglosT !ucleul dorsal al nervului vagT !ucleul cuneatT !ucleul tractului spinal al nervului trigemenT !ucleul ambiguuT !ucleul olivarT Oractul piramidalT ncruciarea lemniscurilor i lemniscul medialT dasciculul longitudinal medialT Pedunculul cerebelos inferiorT Oractul solitarT Oracturile rubrospinal# tectospinal i spinocerebelosT dibrele arcuate interneT dibrele arcuate e"terne dorsaleT dibrele arcuate e"terne ventraleT Oractul bulbotalamicT $ecusaia piramidalT Oractul cotrticospinal anteriorT Oractul cotrticospinal lateral. !ervul vagT !ervul hipoglos.

S#ru!#ura $%#er%: a Tu%;$$ 8seciune fronatl9

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\.

Dorpul trapezoidT !ucleul dorsal al corpului trapezoidT Partea dorsal a puniiT Lemniscul medialT Partea ventral a puniiT !ucleele puniiT dibrele transversale ale puniiT Oractul piramidalT Pedunculul cerebelos mediuT !ucleele nervilor W Wccc.

_u!leele !erebelulu$ S$ !<mT<%e%#ele TeMu%!ul$l<r !erebel<S$

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS. S&. SU.

WermisulT `misferele cerebeloaseT !ucleul fastigianT !ucleul globularT !ucleul emboliformT !ucleul dinatT Oractul spinocerebelos anterior 8]overs9T Oractul cerebelotegmentalT Oractul pontocerebelosT Oractul spinocerebelos posterior 8dlechsig9T dibre arcuate e"terneT dibre olivocerebeloareT Oractul vestibulospinal.

Rel$eRul R< e$ r<mb<$Me

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS. S&.

Pedunculul cerebelos superiorT Pedunculul cerebelos inferiorT sanul medianT sanul limitantT `minena medialT Locus ceruleusT Doliculul facial# %ria vestubularT Striile medulare ale ventriculului cWT Oriunghiul nervului hipoglos# Oriunghiul nervului vagT Dulisor 8obe"9.

Pr<$e!;$a %u!leel<r %erH$l<r !ra%$e%$ M$% #ru%!"$ul !erbral FR< a r<mb<$M:I Fvedere posterioarI

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [.

!. n.oculomotor 8ccc9T !. accesor al nervului oculomotor 8zB?H(,-A-`dinger- {estphal9 8ccc9T !. impar 8Perl9 8ccc9T !. n.trohlear 8cW9T !n. senzitive ale nervului trigemen a9 mezencefalic# b9 pontin# c9 spinal i d9 motor 8W9T !. n.abducens 8Wc9T !.salivator superior 8Wcc9T !.salivator inferior 8cq9T !.tractului solitar 8Wcc# cq# q9T

S\. !.ambiguu 8cq# q# qc9T SS. !.dorsal al nervului vag 8q9T S&. !.spinal al n. accesor 8qc9T SU. !.n. hipoglos 8qcc9T SV. !n. n. vestibulocohlear 8Wccc9f SV a9 partea cohlear 8ventral i dorsal9T SV b9 partea vestibular n. superior 8|1J.1)1,9T n. inferior 8Schvalbe9T n. lateral 8$eiters9T n. medial 8aoller9. SQ. !. n.facial 8Wcc9

S#ru!#ura $%#er%: a meae%!eRalulu$

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS. S&. SU. c. cc. ccc. cW. W.

!ucleul coliculului inferiorT Oractul tectospinalT $ecusaia dorsal 8Mehnert9T !ucleul rouT Oractul rubrospinalT $ecusaia ventral 8dorel9T Lemniscul medialT Lemniscul lateral# dormaiunea reticularT dasciculul longitudinal medialT !ucleul tractului mezencefalic al nervului trigemenT !ucleul nervului trohlearT Substana neagr 8S}mmerring9. Oractul corticopontin frontalT Oractul corticonuclearT Oractul corticospinal lateral# Oractul corticospinal anteriorT Oractul corticopontin occipitotemporal.

\<T<=raR$a %u!leel<r #alamu ulu$

S. &. U. V. Q.

]grupul anterior 8olfactivi9T ]grupul posterior 8optici9T ]grupul lateral 8sensibilitate general9T ]grupul medial 8sistemul e"trapiramidal9T ]grupul central 8formaiunea reticular9.

_u!leele %eur< e!re#<are ale "$T<#alamu ulu$

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\.

!ucleul supraopticT !ucleul preopticT !ucleul paraventricularT !ucleul infundibularT !ucleul corpilor mamilariT Dhiazma opticT _ipofizaT Ouber cinereumT Dorp mamilarT Puntea.

C<mT<%e%#ele !aT ule$ $%#er%e 8dup {illiams P.L.# {arvicX a.# S[Z[# cu modificri9

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. a9 b9 c9 d9 e9 f9 g9 h9 i9 e9

Drus anteriorT Drus posteriorT ]enunchiul capsulei interneT Dapul nucleului caudatT Oalamul opticT !ucleul lentiformT Dorpul geniculat medialT aadiaia acusticT Dorpul geniculat lateralT aadiaia optic. radiationes thalamicae ante-riores 8tr. frontothalamicus9T tr. frontorubralis tr. frontopontinusT tr. corticonuclearisT fibrae corticospinales 8tr. cor-ticospinalis9T fibrae talamoparietales 8tr. bul-bothalamicus et spinothalami-cus9T fibrae 8tr.9 corticothalamiceT fasciculul 8tr.9 parietooccipito-pontin i occipitotemporopon-tinT radiaia acusticT radiaia optic 8occipitothala-mica# ]ratiolet9T

S$ #emul l$mb$! 8dup %. ]uhton# S[[Y9

P<l$=<%ul ar#er$al al e%!eRalulu$ F\"Ev$ll$ I

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS. S&.

%rtera carotid internT %rtera cerebral anterioarT %rtera cerebral medieT %rtera comunicant anterioarT %rtera comunicant posterioa-rT %rtera vertebralT %rtera bazilarT %rtera cerebral posterioarT %rtera spinal posterioar# %rtera spinal anteriorT cnelul 8poligonul9 arterial mare 8{illis9T cnelul 8poligonul9 arterial mic 8~*J*)A12B(9T

L<!al$aarea Ru%!;$$l<r L% !<ar;a em$ Rerel<r mar$ FII

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS. S&. SU.

%nalizatorul motor al limba-eului scrisT !ucleul analizatorului ce asigur micarea concomitent a capului i ochilor n sens opusT !ucleul analizatorului motor al vorbirii articulate 8girus brocx9 !ucleul analizatorului gustativT !ucleul analizatorului impul-surilor de la viscere i vaseT !ucleul analizatorului auditiv 8girus temporalis superior9T !ucleul analizatorului motor 8coordonarea micrilor9T !ucleul analizatorului cortical al sensibilitii generaleT !ucleul analizatorului stereo-gnozieiT !ucleul pra"ieiT !ucleul analizatorului optic al limbaeului scris 8girus angularis9T !ucleul opticT !ucleul analizatorului acustic al vorbirii orale 8girus tempo-ralis superior centrul {ernicXe9.

L<!al$aarea Ru%!;$$l<r L% !<ar;a em$ Rerel<r mar$ FIII

S. &.

Dentrul sistemului limbic# centrul superior U. vegetativ# emotiv i motivaional 8girus fornicatus9T V. !ucleul analizatorului motor 8lobus Q. paracentralis betz9 T

!ucleul analizatorului optic 8lobus occipitalis9T !ucleul analizatorului olfactiv 8uncus9T !ucleul analizatorului gustatativ 8uncus9.

S$ #emul T$ram$Mal FTr$%!$Tala !ale m<#<areI

S. &. U. V. Q. R. Y. Z.

c neuron 8celulele betz9T cc neuron 8nucleii motori ai nervilor cranieni9T cc neuron 8nucleii motori ai mduvei spinrii9T Oractul corticonuclearT Oractul corticospinal anteriorT Oractul corticospinal lateralT $ecusaia piramidal 8se ncrucieaz cca Z\ din fibre9T Domisura alb.

Calea $ #emulu$ e]#raT$ram$Mal F#ra!#ul rubr< T$%al I FRa !$!ulul r<% o<%ab<wI

S. c neuron 8nucleul rou9T &. cc neuron 8nucleii motori ai coarnelor anterioare ale mduvei spinrii9T U. Oractul rubrospinalT V. $ecusaia ventral 8dorel9T Q. dormaiunile subcorticale 8cor-pul striat# talamusul# corpul subtalamic Luhs# nucleele for-maiunii reticulare# substana neagr etc9.

C:$le e% $b$l$#:;$$ #a!#$le S$ Me Tre $u%e

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\.

c neuron 8gangionul spinal9T cc neuron 8substana gelatinoas9T cc neuron 8nucleul fasciculelor graios sau cuneat 8]oll# burdach99T Oractul spinotalamic anteriorT Oractul bulbotalamicT ccc neuron 8talamul optic9T $ecusaia lemniscului medialT Domisura albT ]irusul postcentralT `"teroreceptorii cutanai 8responsabili de simul tactil i de presiune9.

Calea Me !<%Mu!ere a #ere<=%<a$e$ F e% $b$l$#a#ea !u#a%a#: Ta;$al:I

S. &. U. V. Q. R.

c neuron 8gangionul spinal9T cc neuron 8nucleul fasciculelor graios sau cuneat 8]oll i bur-dach99T ccc neuron 8talamul optic9T Lobulul temporal superiorT $ecusaia lemniscului medialT `"teroreceptorii cutanai.

Calea !<%Mu!#<are a e% $b$l$#:$$ M<l<r<a e S$ #erm$!e

S. &. U. V. Q. R. Y.

c neuron 8gangionul spinal9T cc neuron 8nucleele proprii ale cornului posterior al mduvei spinrii9T ccc neuron 8talamul optic9T Domisura cenuie anterioarT Oractul spinotalamic lateralT ]irusul postcentralT `"teroreceptorii cutanai.

Calea Tr<Tr$<!eT#$H: Me M$re!;$e !<r#$!al: F e% $b$l$#a#ea Tr<Tr$<!eT#$H: !<%S#$e%#$aa#:I

S. &. U. V. Q. R. Y. Z.

c neuron 8gangionul spinal9T cc neuron 8nucleul fasciculelor graios sau cuneat 8]oll i burdach99T ccc neuron 8talamul optic9T $ecusaia lemniscului medialT ona motorie a scoareiT dibre arcuate e"terne ventraleT dibre arcuate e"terne dorsaleT Proprioreceptorii situai n muchi# tendoane# articulaii etc. 8corpusculii ]olgi# fusurile neuromusculare# corpusculii Pacini# terminaiuni libere9.

Calea Tr<Tr$<!eT#$H: Me M$re!;$e !erebel<a : F$%H<lu%#ar:I F#ra!#ul T$%<!erebel< T< #er$<r Fle!" $=I

S. &. U. V. Q. R.

c neuron 8gangionul spinal9T cc neuron 8nucleul toracic coloana DlarXeT Oractul spinocerebelos posteriorT Scoara cerebeloasT !ucleul dinat al cerebeluluiT Proprioreceptorii situai n muchi# tendoane# articulaii etc. 8corpusculii ]olgi# fusurile neuromusculare# corpusculii Pacini# terminaiuni libere9.

Calea Tr<Tr$<!eT#$H: Me M$re!;$e !erebel<a : F$%H<lu%#ar:I F#ra!#ul T$%<!erebel< a%#er$<rI Fx<wer I

S. &. U. V. Q. R.

c neuron 8gangionul spinal9T cc neuron 8nucleul interme-diomedial 8|1J.1)1,9T Oractul spinocerebelos anteriorT Domisura albT Scoara cerebeloasT Proprioreceptorii situai n muchi# tendoane# articulaii etc. 8corpusculii ]olgi# fusurile neuromusculare# corpusculii Pacini# terminaiuni libere9.

Ar!ul reRle] al $ #emulu$ %erH< He=e#a#$H

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\.

]anglion spinalT !ucleul intermediolateralT ]angl. lanului simpatic 8paravertebrali9T ]angl. prevertebraliT Poriunea visceralT Poriunea somaticT aamura comunicant albT aamura comunicant cenuieT WiscerT =rficiul intervertebral.

I%erHa;$a aRere%#: a $%$m$$

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [.

]anglionul spinal 8c n.9T ]anglionul inferior 8q98c n.9T !ucleul intermediolateral 8ccn.9T !ucleul tractului solitarT Oalamusul opticT !euronii ganglionilor para-vertebraliT = cale ganglio-spino-talamo-cortical i una ganglio-bulbo-talamo-cortical cu nucleul tractului solitarT ona sensitiv a scoareiT =rificiul eugular.

I%erHa;$a eRere%#: He=e#a#$H: a $%$m$$

S. &. U. V. Q.

!ucleul dorsal al nervului vag 8parasimpatic9T !ucleul intermediolateral 8simpatic9T !euronii ganglionilor paravertebraliT ]anglionii intramuraliT =rificiul eugular.

Calea !<%Mu!#<are a a%al$aa#<rulu$ <lRa!#$H FII

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\.

Delulele bipolare neurosenzo-riale 8neuroepiteliale9 olfactive 8c neuron9T dibre olfactive 8alctuiesc nervul olfactiv9T Delulele mitrale 8neuronul cc9 ale bulbului olfactivT Oractul olfactivT Oriunghiul olfactiv# substana perforat anterioar.# septul pelucid 8neuronul ccc9T Dircumvoluiunea parahipo-campalT ^ncusul# corpul amigdaloidian i area subcaloas 8centrii corticali olfactivi9 !asul e"tern Dorpul calos Dircumvoluiunea cingulului

Calea !<%Mu!#<are a a%al$aa#<rulu$ <T#$! FIII

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS. S&. SU. SV. SQ. SR.

Donuri i bastonaeT c neuron 8celulele bipolare9T cc neuron 8 celulele ganglionare multipolareT ccc neuron 8a9 talamusulT b9 corpii geniculai lateraliT c9 coliculii cvadrigemeni superiori9T aadiaia optic 8fasciculul ]ratiolet9T !ucleul analizatorului optic 8regiunea fisurei calcarine9T !ervul opticT Dhiasma opticT Oractul opticT !ucleii vegetativi 8ccc9T Oractul tectospinalT Oractul tectobulbarT $ecusaia dorsal a tectului 8Mehnert9T ]anglionul ciliar. segment al mduvei spinrii coliculii inferiori.

I%erHa;$a muS!"$l<r =l<bulu$ <!ular 8cile conductoare ale nervilor cranieni ccc# cW# Wc9

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS. S&. SU. SV. SQ. SR. SY. SZ.

n.n. oculomotorT nucleele vegetative parasimpa-tice ale n. oculomotor 8a9 acce-sor# zB?H(,-A-`dinger{estphal i b9 impar Perll9T nervul oculomotor U a. ramura superioar U b. ramura inferioarT n. n. trohlearT n. n. abducensT fisura orbital superioarT ganglionul ciliarT muchiul drept superiorT muchiul drept lateralT muchiul drept inferiorT muchiul drept medialT m. levator al pleoapei superioareT m. oblic superiorT m. oblic inferiorT m. ciliarT m. sfincter al pupileiT trunchiul cerebralT celule piramidale 8circumvoluiunea frontal medie9.

Calea !<%Mu!#<are a %erHulu$ #r$=eme% FrI

S. &.

circumvoluiunea precentral 8poriunea inferioar9 8nucleul analizatorului motor9 circumvoluiunea postcentral 8poriunea inferioar9 8nucleul ana-lizatorului sensibilitii generale9 U. talamusul 8neuronul ccc9 V. n. n. trigemen Q. nucl. senzitivi ai n. trigemenT a9 mezencefalic# b9 pontin# c9 spinal R. gangl. trigeminal 8]asser9 Y. nervul oftalmic Z. nervul ma"ilar [. nervul mandibular S\. rdcina motorie SS. rdcina senzitiv S&. tr.corticonuclear.

Calea !<%Mu!#<are a %erHulu$ Ra!$al FrIII 8aferent i eferent vegetativ9

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS. S&. SU. SV. SQ. SR. SY. SZ. S[. &\. &S.

celulele piramidale 8betz9 8circumvoluiunea precentral9 centrul cortical al analizatoru-lui gustativT talamusul opticT nucleul motorT nucl. salivator sup.T nucl. tractului solitarT celul pseudounipolar din gangl. genunchiuluiT ganglionul pterigopalatinT ganglionul submandibular sau sublingualT canalul pterigoidT canalul n. facialT glandele subling. i submandi-bularT gl. lacrimalT glande nazaleT orificiul stilomastoidianT ple"ul carotidian internT ple"ul parotidianT m.scrieiT mm. mimiciT chorda thmpaniT tr.corticonuclear.

Calea eRere%#: m<#<r$e a %E Ra!$al FrIII

S. &. U. V. Q. R.

c n. celulele piramidale 8betz9 8circumvoluiunea precentral9 cc n. nucleul motor &a. partea superioarT &b. partea inferioarT canalul n. facialT muchii mimici superioriT muchii mimici inferioriT tr.corticonuclear.

Calea !<%Mu!#<are a a%al$aa#<rulu$ auM$#$H FrIIII

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS. S&. SU. SV.

Dircumvoluiunile _eschl 8girus temporalis superior9T Dorpul geniculat medial 8neuronul ccc9T Doliculii cvadrigemeni inferiori 8neuronul ccc9T !ucleele cohleare a9 dorsal i b9 ventral 8neuronul cc9T ]anglionul spiral 8Dorti9 8c neuron9T =rganul Dorti cu celulele neuroepiteliale sensorialeT Oractul tectospinalT Striile medulareT Dorpul trapezoidT Lemniscul lateralT Done"iuni cu nervii cranieni ccc# cW# WcT Melcul 8labirintul osos9T Puntea WarolioT aadiaia acustic.

Calea !<%Mu!#<are a a%al$aa#<rulu$ He #$bular FrIIII

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [.

Lobul temporalT Oalamusul optic 8neuronul ccc9T !ucleele n. vestibular 8neuronul cc9 8a9 sup.# b 8 inf.# c9 lat.# d9 med.9T ]anglionul vestibular 8Scarpa9 8c neuron9T Delulele sensoriale ale sacului eliptic i sfericT Labirintul membranosT Oractul vestibulospinalT Oractul vestibulocerebelos i cerebelovestibularT Done"iuni cu nervii cranieni cq# q i ccc# cW# Wc.

Calea !<%Mu!#<are a %erHulu$ =l< <Rar$%=$a% FIyI

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS. S&. SU. SV.

Dircum. precentral# 8celulele betz9# 8c neuron motor9T Dircumvoluiunea postcentral i centrul cortical al analizatorul gustativT Oalamusul opticT !ucleul ambiguu 8neuronul cc motor9T !ucl. salivator inf.T !ucl. tr.solitar 8neuronul cc senzitiv9T ]angl. superior 8eugular9 8c neuron senzitiv9 ]anglion inferior 8eugular9 8c neuron senzitiv9T ]angl. oticT ]landa parotidT =rificiul eugularT Muchii inervai de cq. SU posterioar a limbii 8papilele circumvalate9T Or.Dorticonuclear.

Calea !<%Mu!#<are a %erHulu$ Ha= FyI

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS. S&. SU.

Dircumvoluiunea precentral 8celulele betz9 8c neuron motor9T Dircumvoluiunea postcentral i centrul cortical al analizatorului gustativT Oalamusul 8neuron ccc senz.9T !ucl. ambiguu 8neuron cc motor9T !ucl. dorsal al n. vagT !ucl. solitar 8neur. cc senz.9T ]anglion superior 8eugular9T ]anglionul inferior 8nodular9T ]anglioni intraorganici i paraorganici ai viscerelorT Muchii inervai de n. vag =rificiul eugularT !ervul auricular posteriorT adcina limbii.

Calea !<%Mu!#<are a a%al$aa#<rulu$ =u #a#$H

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [.

]anglion geniculi 8Wcc9 8c neuron.9T ]anglionul inferior 8cq9 8c neuron.9T ]anglionul inferior 8q9 8c neuron.9T !ucleul tractului solitar 8cc neuron.9T Oalamusul optic 8ccc neuron.9T Dircumvoluiunea para-hipocampalT Danalul nervului facialT =rificiul eugularT Limba.

Calea !<%Mu!#<are a %erHulu$ a!!e <r FyII

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [.

Dircumvoluiunea precentral 8celulele betz9 8c neuron9T !ucleele motorii ale n. accesor 8a9 nucl. ambiguu# b9 nucl. spinal al qc9 8cc neuron9T =rificiul mare occipitalT =rificiul eugularT Muchii inervai de n. accesorT adcina cranial a n. accesorf adcina spinal a n. accesorT aamura e"tern a n. accesorT Oractul corticonuclear.

_erHul "$T<=l< FyIII F !"ema R<rm:r$$ S$ ram$R$!:r$$I

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS. S&. SU.

!ucl. n. hipoglosT DS# D&# DU 8segmentele cervicale superioare ale mduvei9T Danalul hipoglosalT adcina superioar a ansei cervicaleT adcina inferioar a ansei cervicaleT %nsa cervicalT =rificiul mare occipitalT Muchii infrahioidieniT Muchii limbiiT =sul hioidT Seciune mandibularT Orunchiul cerebralT Derebel.

Pr<$e!;$a Tu%!#el<r Me TalTare a Tul ulu$

S. &. U. V. Q. R. Y. Z. [. S\. SS.

%rtera temporal superficialT %rtera carotid comunT %orta abdominalT %rtera radialT %rtera ulnarT %rtera femuralT %rtera popliteeT %rtera tibial posterioarT %rtera dorsal a picioruluiT %rtera brahialT %rtera a"ilar.

Pu%!#ele Me a!!e a uTra ar#erel<r !aTulu$ FMuT: _E j$a!<%e !u S$ !<au#EQ 0979I

S. &. U. V.

%rtera supraorbitalT %rtera temporal superficialT %rtera occipitalT !ervul occipital 8%rnold9