Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea scolara

PROCEDURA OPERAIONAL privind !D!N!E! Cod# P!O!

Edi"ia# $ Revi%ia# $ &$!&'!(&$( Pa)ina $ din $

Compartimentul SECRETARIAT

Data ela*orarii

$!&'!(&$$

Elaborat xxxx secretar Semnatura Verificat xxxx Director Semnatura Aprobat xxxxx Director Semnatura $! SCOP # Ministerul Educaiei i Cercetrii a lansat, n cadrul etapei a V!a a Sistemului Educaional Informati"at #SEI$, un instrument care ofer a%utor pentru luarea deci"iilor, pentru monitori"area efectelor acestor deci"ii, pentru efectuarea de pre&i"iuni i luarea msurilor corecti&e i mai ales pre&enti&e nainte ca problemele reale s apar' Acest instrument l constituie aplica"ia in+ormatic, DNE, care &a constitui a%a de Date Na"ional, a Educa"iei' Ea &a (estiona colectarea informaiilor referitoare at)t la performanele colare i extra! curriculare c)t i a celor ce in de or(ani"area i administrarea colilor' (! Responsa*il - Responsa*ilit,"i Secretarul * Contabilul* Directorul unitatii de in&atamant .!Domeniul de aplicare +rocedura se aplica intre(ului personal al scolii, a ele&ilor si a ba"ei materiale a scolii /! Procedur, #descrierea procedurii$ Etape ,' +entru persoana care se ocupa de introducerea datelor in -D.E, directorul unitatii scolare &a emite o deci"ie in acest sens /' +ersoana responsabila introduce in -D.E toate datele solicitate de pro(ram, despre ele&i, cadre didactice, personal auxiliar, cladiri, c0eltuieli' 1' 2a inceputul fiecarui an se introduce in -D.E, SC inceput de an scolar si SC 3, aferenta inceperii anului scolar 4'2a inceputul fiecarui an scolar se introduc ele&ii noi si se asocia"a claselor in functie de profil si speciali"are' 5' Ele&ii care sunt de%a introdusi in -D.E, trebuie asociati claselor pentru anul scolar in curs' 6' 2a sfarsitul fiecarui semestru se introduc datele statistice cu toate elementele cerute 7'2a sfarsitul fiecarei luni se introduc numarul de absente moti&ate si nemoti&ate pe clase 8' Contabilul unitatii introduce toate datele financiare cerute de pro(ram 9' Dupa introducerea elementelor cerute se face sal&area datelor' 0! Documente +ro(ramul MEC ! -D.E 1! 2onitori%area procedurii Directorul unitatii de in&atamant 7' Periodicitate +eriodic 3! Anali%a procedurii Directorul unitatii de in&atamant