Sunteți pe pagina 1din 67

O scrisoare pierdut (1884)

de I.L. Caragiale PERSOANELE !"E#AN "IP$"ESC%& pre'ectul (ude)ului A*A+E+NON ,AN,ANAC-E& .ec/i lupttor de la 48 0A-ARIA "RA-ANAC-E& pre1ide2tul Co3itetului per3a2e2t& Co3itetului electoral& Co3itetului 4colar& Co3i)iului agricol 4i al altor co3itete 4i co3i)ii "AC-E #AR#%RI,I& a.ocat& 3e35ru al acestor co3itete 4i co3i)ii IOR,AC-E 6R7N0O8ENESC%& ase3e2ea NAE CA9A8ENC%& a.ocat& director:proprietar al 1iarului Rc2etul Carpa)ilor& pre1ide2t:'u2dator al Societ)ii e2ciclopedice:cooperati.e ;Aurora eco2o3ic ro3<2; IONESC%& i2stitutor& cola5orator la acel 1iar 4i 3e35ru al acestei societ)i POPESC%& ase3e2ea *-I9$ PRIS"AN,A& poli)aiul ora4ului %N CE"$9EAN "%R+EN"A" 0OE "RA-ANAC-E& so)ia celui de 3ai sus %N #ECIOR ALE*$"ORI& CE"$9ENI& P%6LIC =2 capitala u2ui (ude) de 3u2te& >2 1ilele 2oastre AC"%L I (O a2tica3er 5i2e 3o5ilat. %4 >2 'u2d cu dou 'erestre 3ari de laturi. La dreapta& >2 pla2ul di2 'u2d o u4& la st<2ga alt u4& >2 pla2ul di2 'a). =2 st<2ga& pla2ul >2t<i& ca2apea 4i u2 'otoliu.) SCENA I Tiptescu, puin agitat, se plimb cu "Rcnetul Carpailor" n mn; e n haine de odaie; Pristanda: n picioare, mai spre u, st re emat n sabie Tiptescu: (ter3i2<2d de citit o 'ra1 di2 (ur2al) ;... Ru4i2e pe2tru ora4ul 2ostru s tre3ure >2 'a)a u2ui o3?... Ru4i2e pe2tru gu.er2ul .itreg& care d u2ul di2 cele 3ai 'ru3oase (ude)e ale Ro3<2iei prad >2 g/earele u2ui .a3pir?...; (i2dig2at.) Eu .a3pir& @aiA... Carag/io1? Pristanda: (ase3e2ea) Curat carag/io1?... Pardo2& s ierta)i& coa2e #2ic& c >2tre5 5a3pir... ce:i aia& 5a3pirA Tiptescu: %2ul... u2ul care suge s<2gele poporului... Eu sug s<2gele poporului?... Pristanda: ,u32eata sugi s<2gele poporului?... Aoleu? Tiptescu: +i4el? Pristanda: Curat 3i4el? Tiptescu: +urdar?

Pristanda: Curat 3urdar? Tiptescu: Ei? Nu S:alege? Pristanda: Nu s:alege? Tiptescu: Cu toat dscli3ea du32ealui& cu toat societatea 3o'tologic a du32ealui... degea5a? S:3i ra1 3ie 3ust)ile? Pristanda: !i 3ie? Tiptescu: ,ar >2 s'<r4it& las:o asta? Las:l s urle ca u2 c<i2e? Pristanda: Curat ca u2 c<i2e? Tiptescu: =2cepuse4i s:3i spui istoria de asear. (4ade.) Pristanda: Cu3 . spu2ea3 coa2e #2ic (se apropie)& asear& a)ipise3 2i)el dup 3as& precu3 e 3isia 2oastr& c acu3a du32ea.oastr 4ti)i c 5ietul poli)ai 2:are 4i el ceas de 3<2care& de 5utur& de culcare& de sculare& ca tot cre4ti2ul... Tiptescu: #ire4te... Pristanda: !i la 3i2e& coa2e #2ic& s tri)i? *reu de tot... Ce s 1iciA #a3elie 3are& re2u3era)ie 3ic& dup 5uget& coa2e #2ic. =2c d:aia 2e.ast:3ea 1ice ;+ai roag: te 4i tu de do32ul pre'ectul s:)i 3ai 3reasc lea'a& c te prpde4ti de tot?...; Nou copii& coa2e #2ic& s tri)i? 2u 3ai pu)i2... Statul 2:are idee de ce 'ace o3ul acas& 2e cere 2u3ai datoriaB dar de? Nou copii 4i opt1eci de lei pe lu2 'a3elie 3are& re2u3era)ie 3ic& dup 5uget. Tiptescu: (1<35i2d) Nu:i .or5& dup 5uget e 3ic& a4a e... dec<t tu 2u e4ti 5iat prostB o 3ai c<rpe4ti& de ici& de coloB dac 2u curge& pic... Las@ c 4ti3 2oi? Pristanda: !ti)i? Cu3 s 2u 4ti)i& coa2e #2ic& s tri)i? "oc3a@ du32ea.oastr s 2u 4ti)i... Tiptescu: !i 2u:3i pare ru& dac 4tii s 'aci lucrurile cu3i2te 3ie:3i place s 3 ser.easc 'u2c)io2arul cu tragere de i2i3... C<2d e o3 de credi2)... Pristanda: ,e credi2)& coa2e #2ic& s tri)i? Tiptescu: Nu 3 uit dac se 'olose4te 4i el cu o para& dou... 3ai ales u2 o3 cu o 'a3ilie grea. Pristanda: Nou su'lete& coa2e #2ic& 2ou& 4i re2u3era)ie... Tiptescu: ,up 5uget?... Pristanda: +ic& srut 3<2a& coa2e #2ic.

Tiptescu: Las& */i)& cu steagurile de alaltieri )i:a ie4it 5i2eB ai tras 'ru3u4el co2deiul. Pristanda: (uit<2du:se pe si2e 4i r<1<2d) Curat co2dei? (lu<2du:4i 2u3aidec<t sea3a& 2ai..) Adicte& cu3 co2dei& coa2e #2icA... Tiptescu: Co2tul (ida2ului s:a pltit la Co3itet pe patru1eci 4i patru de steaguri. Pristanda: (2ai.) ,a. Tiptescu: EiA... s:a pus patru1eci 4i patru de steaguriA Pristanda: (cu trie) S:a pus& coa2e #2ic& s:a pus... Poate u2ul:dou s le 'i dat .<2tul (os... da@ s:a pus... Tiptescu: Patru1eci 4i patruA Pristanda: Patru1eci 4i patru >2 cap& coa2e #2ic. Tiptescu: (r<1<2d) Nu u35la cu 3o'turi& */i). Nu 3:a3 pli35at eu la lu3i2a)ie >2 trsur cu 0oe 4i cu 2e2ea 0a/aria >2 tot ora4ulA "oc3ai ea& cu3 e glu3ea)& 1ice ;Ia s:i 2u3r3 steagurile lui */i);... Pristanda: (3</2it) =3i pare ru? "oc3ai coa2e Coi)ica& toc3ai du32eei& care de?... S 2e a4tept3 de la du32eei la o protec)ie... Tiptescu: Apoi& ea 2:a 1is:o cu rutate& a 1is:o >2 glu3. Nu 4tie 4i 2e2ea 0a/aria 4i ea c e4ti o3ul 2ostru... Pristanda: Al du32ea.oastr& coa2e #2ic& 4i al coa2ii Coi)ic/ii& 4i al lui co2ul 0a/aria... EiA !i le:a)i 2u3rat& coa2e #2icA... EiA A4a eA Patru1eci 4i patru... Tiptescu: 8reo paispce... ci2spce. Pristanda: Apoi s le 2u3r3& coa2e #2icB s le 2u3r3B dou la pre'ectur. Tiptescu: ,ou... Pristanda: ,ou pe pia)a lui 11 #e.ruarie... Tiptescu: Patru... Pristanda: (cut<2d >2 g<2d) ,ou la pri3rie... Tiptescu: !ase... Pristanda: (acela4i loc) %2ul la 4coala de 5ie)i... Tiptescu: !apte...

Pristanda: %2ul... la 4coala de 'ete... Tiptescu: Opt... Pristanda: %2ul la spital... Tiptescu: Nou... Pristanda: ,ou... la catri2dal& la S'. Niculae... Tiptescu: %2spre1ece. Pristanda: ,ou la pre'ectur... paispce... Tiptescu: (r<1<2d) Le:ai 3ai 2u3rat pe ale de la pre'ectur. Pristanda: Nu& coa2e #2ic& s tri)i? (co2ti2u repede& pe 2ersu'late.) ,ou la pri3rie& optspce& patru la 4coli& dou1eci 4i patru& dou la catri2dal la S'. Niculae& trei1eci... Tiptescu: (r<1<2d) Le:ai 3aii 2u3rat o dat pe toate astea 4i adu2i ru... Pristanda: ,oa32e p1e4te& coa2e #2ic& s tri)i& patru1eci 4i patru& >2 cap... patru1eci 4i patru... Cu3 1ic& u2ul:dou& poate .<2tul... ori ci2e 4tie... Tiptescu: (r<1<2d) */i)... apoi 2u 3 or5i de la o5ra1 a4a. Pristanda: (sc/i35<2d deodat to2ul& u3ilit 4i 2ai.) #a3elie 3are... re2u3era)ie dup 5uget 3ic... Tiptescu: (uit<2du:se la ceas) Ia s ls3 steagurile& */i)... Pristanda: Curat s le ls3& coa2e #2ic. Tiptescu: Spu2e odat istoria de:asear& c 3 gr5esc. Pristanda: 6i2e 1ice)i& coa2e #2ic. Asear pe la 1ece 4i (u3tate& 3 duc acas& >35uc ce.a 4i 3 dau a4a pe:o parte s a)ipesc 2u3ai u2 3i2u)el& c era3 prpdit de oste2it de la 'oc. Ne.asta 1ice& pardo2 ;,e15rac:te */i)& 4i te culc;. Eu& 2uB eu& la datorie& coa2e #2ic& 1i 4i 2oapte la datorie. A4a& 3 scol ca3 pe la douspce 'r u2 s'ert& 4i& pardo2& 3 de15rac de 3o2dir& sco) c/ipiul& 3:35rac )i.ile4te 4i plec... la datorie& coa2e #2ic. P<2 s plec se 'cuse .reo u2ul dup douspce. O iau pri2 dosul pri3riei& 4i apuc pe 3aida2 ca s ies la 5ariera ;%2irii;. C<2d dau s trec 3aida2ul& .1 lu3i2 la 'erestrele de di2 dos ale lui d. Nae Ca)a.e2cu& 4i 'erestrele .rai4te. %lucile >2alte... dac te sui pe uluci& po)i i2tra pe 'ereastr >2 cas. Eu& cu g<2dul la datorie& ce:3i d >2 g<2d ideeaA 0ic ia s 3ai ciupi3 2oi ce.a de la o2ora5ilul& c 2u stric... 4i 5i2i4or& ca o pisic& 3 sui pe uluci 4i 3 pui s:ascult au1ea3 4i .edea3 cu3 .:au1 4i 3:au1i)i& coa2e #2ic& 4ti)i ca la teatru.

Tiptescu: Ei& ceA Pristanda: Cucaser stos. Tiptescu: Ci2e eraA Pristanda: Ci2e s 'ieA ,scli3ea Io2escu& Popescu& popa Pripici... Tiptescu: !i popaA Pristanda: ,a& popa 4i d. "c/i)& 4i Petcu4& 4i 0apisescu& toat ga4ca:2 pr. Cocul era pe ispr.ite... 4i 'u3rie de tutu2... ie4ea pe 'ereastr ca de la .apor. +ai (uca popa 4i cu Petcu4. $ilal)i 4edeau de .or5. Tiptescu: !i Ca)a.e2cu 3:2(uraA Pristanda: *ro1a.& coa2e #2ic& pe gu.er2 4i pe d..... 4i:4i 2u3ra .oturile. Tiptescu: ,scli3ea& popa 4i 3o'lu(ii. Pristanda: Curat 3o'lu(ii? Tiptescu: Las@ c le dau eu .oturi. Pristanda: ,a@ s .ede)i ce s:a:2t<3plat... coa2e #2ic. ,i2 .or5:2 .or5& Ca)a.e2cu 1ice ;+ pri21 cu d:.oastr c o s .ote1e cu 2oi ci2e cu g<2dul 2u g<2di)i& u2ul pe care co2tea1 5a3pirul : 4i acolo& pardo2& tot 5a3pir . 1icea : pe care co2tea1 5a3pirul ca pe ,u32e1eu... 4i c<2d l:o3 a.ea pe ala& i:a.e3 pe to)i... Ia asculta)i scrisoarea asta;... 4i scoate o scrisoric di2 porto'el... ;Ia asculta)i...; ,ia.olul de pop& 2:are de lucruA Se scoal repede de la (oc 4i 1ice ;S 3:2gropi& su'letul 3eu& Nic& 2u citi... sti& s:o ascult 4i eu... s:3i apri21 2u3ai )igara...; !i& coa2e #2ic& se scoal de la (oc& apri2de c/i5ritul& trage di2 )igar 4i .i2e s aru2ce c/i5ritul apri2s pe 'ereastr drept >2 oc/ii 3ei... + trag >2apoi& alu2ec de pe uluci 4i ca1 pe 3aida2& peste u2 do5itoc& care pese32e trece ori 4edea l<2g uluci. ,o5itocul >2cepe s strige& to)i di2 cas sar 2.al la 'ereastrB eu& cu3 c1use3& 3 ridic degra5& o iau pituli4 pe l<2g uluci 4i i2tru >2 curtea pri3riei. Tiptescu: (i2teres<2du:se de po.estire) EiA Pristanda: +:a3 3ai>2tors eu& dar >2c/iseser 'erestrele 4i lsaser perdelele. Tiptescu: Ci2e s 'ieA Ce scrisoareA Nu pricep... */i)& eu tre5uie s 3 duc la de(u2& s 2u 'ac pe 2e2ea 0a/aria 4i pe 0oe s 3:a4tepte. Ei 2u de(u2ea1 'r 3i2e& 4i 2e2ea 0a/aria 2u iese >2ai2te de de(u2. !i 3ai ales cu3 e 0oe 2er5dtoare... Pristanda: Ce:3i ordo2a)i& coa2e #2icA Tiptescu: S:3i a'li ce scrisoare e aia 4i de ci2e e .or5a. Pristanda: Ascult& coa2e #2ic.

Tiptescu: ,ac s:ar putea s pu2e3 3<2a 4i pe 'irul sta& : 2u doar c 3i:e tea3 de i2trigile proaste ale lui Ca)a.e2cu& : dar 2:ar 'i ru s:l de1ar33 cu des.<r4ire& 4: apoi s:l lucr3 pe o2ora5ilul? Pristanda: Curat s:l lucr3? Tiptescu: Sti u2 3i2ut p<2 s:3i sc/i35 /ai2aB ie4i3 >3preu2B a3 s:)i 3ai spu2 ce.a. Pristanda: Stau& coa2e #2ic. ("iptescu iese >2 st<2ga.) SCENA II Pristanda: (si2gur) *rea 3isie& 3isia de poli)ai... !i co2ul #2ic cu coa2a Coi)ica 3ai stau s:3i 2u3ere steagurile... "ot .or5a 5ietei 2e.este& 1ice ;*/i)& */i)& pup: l >2 5ot 4i:i pap tot& c stulul 2u crede la >l 'l3<2d...; 0ic curat? ,e:o pild& co2ul #2ic 3o4ia 3o4ie& 'o2c)ia 'o2c)ie& coa2a Coi)ica& coa2a Coi)ica trai& 2e2eaco& cu 5a2ii lui "ra/a2ac/e... (lu<2du:4i sea3a) 5a5ac/ii... ,a@ eu& u2deA #a3elie 3are& re2u3era)ie dup 5uget 3ic. (4ase >2 'u2d pe u2 scau2 la o parte.) SCENA III !aharia Trahanache, "hi Pristanda, apoi Tiptescu i !oe Trahanache: (i2tr pri2 'u2d& 'r s ia sea3a la */i)& care se ridic rpede la i2trare. "ra/a2ac/e e 3i4cat) A? Ce corupt so)ietate?... Nu 3ai e 3oral& 2u 3ai su2t pri2)ipuri& 2u 3ai e 2i3ic e2teresul 4i iar e2teresul... 6i2e 1ice 'iu:3eu de la 'acultate alaltieri >2 scrisoare .e1i& t<2r t<2r& dar cop& serios 5iat? 0ice ;"ati)o& u2de 2u e 3oral& acolo e corup)ie& 4i o so)ietate 'r pri2)ipuri& .a s 1ic c 2u le are?;... Au1i d:ta 3i4elie& i2'a3ie. (.ede pe */i).) Aici era */i)A (se stp<2e4te.) Pristanda: Aici& srut 3<2a& coa2e 0a/ario. Trahanache: #2ic a ie4itA Pristanda: 6a 2u& coa2e 0a/ario& .i2e 2u3aidec<t 3o3e2tal& e di2colo... A? Iat co2ul #2ic. Tiptescu: (cu plria 4i /ai2a de ora4 .i2e di2 st<2ga& e surpri2s la .ederea lui 0a/aria) Neica 0a/aria? Cu3 se poateA Ai ie4it >2ai2te de de(u2A Ce eA Trahanache: E co3edie& 3are co3edie& #2ic& sti s:)i spui. (>i 'ace se32 s eDpedie1e pe Prista2da.) Pristanda: (rpede) +ai a.e)i ce.a s:3i ordo2a)i& coa2e #2icA Tiptescu: Nu... Nu ui)i de ce:a3 .or5it. "re5uie s a.e3 de1legarea istoriei c<t 3ai

degra5. Pristanda: Ascult. Tiptescu: Ne2e 0a/ario& e lu2g ce ai s:3i spuiA Nu 3i:o po)i spu2e la de(u2A Trahanache: Ai pu)i2tic r5dare... Nu tre5uie s 4tie Coi)ica... E co3edie 3are& #2ic. (4ede pe ca2apea& cu spatele spre 'u2d.) Tiptescu: (uit<2du:se la ceas) Atu2cea treci& */i)& pe la 2e2ea 0a/aria p:acas 4i las:i .or5 coa2ei Coi)ic/ii : 2u:i a4a& 2e2e 0a/arioA : S 'ie a4a de 5u2 s 2u se supere dac o3 >2t<r1ia de la de(u2... a.e3 ce.a politic de .or5it >2tre 5r5a)i. Pristanda: Ascult& coa2e #2ic. (Prista2da pleac spre 'u2d. "iptescu se >2toarce spre "ra/a2ac/e 4i co5oar. C<2d Prista2da .rea s ias pri2 'u2d& u4a di2 dreapta se desc/ide pu)i2& 0oe scoate capul& c/ea3 pe Prista2da ;Pst? Pst? 4i >2c/ide repede u4a. "iptescu se >2toarce 4i >l .ede pe Prista2da l<2g u4a di2 dreapta.) Tiptescu: @AiA %2@ te duciA Pristanda: ('c<2du:i se32 s tac 4i art<2du:i pe "ra/a2ac/e) %2de 3i:a)i ordo2at. Tiptescu: ('r a >2)elege) ,e ce 2u ie4i pri2 'a)A Pristanda: (ur3<2du:4i (ocul) ,a& pri2 'a)... (se:2toarce spre u4a di2 'u2d. "iptescu se:2toarce iar spre "ra/a2ac/e. Cocul 0oii se repet. #2ic se:2toarce iar. */i)& care este iar l<2g u4a di2 dreapta& iese 2.al pe acolo. "iptescu& d<2d di2 u3eri& 'r s:2)eleag& se co5oar s 4a1 pe 'otoliu& l<2g "ra/a2ac/e.) SCENA IV Tiptescu, Trahanache Tiptescu: Ei? Neic 0a/ario& ce eA Ia spu2e& te .1 ca3 sc/i35at?... Trahanache: Ai pu)i2tic r5dare& s .e1i... A1i:di3i2ea)& pe la opt 4i (u3tate& i2tr 'eciorul >2 odaie& : 2ici 2u:3i 5use3 ca'eaua& : >3i d u2 r.4el 4i:3i 1ice c a4teapt rspu2s... ,e la ci2e era r.4elulA Tiptescu: ,e la ci2eA Trahanache: ,e la o2ora5ilul d. Nae Ca)a.e2cu. Tiptescu: ,e la Ca)a.e2cuA Trahanache: 0ic ce are a 'ace Ca)a.e2cu cu 3i2e 4i eu cu Ca)a.e2cu& 2ici >2 cli2& 2ici >2 3<2eci& 5a c/iar pute3 1ice& dac co2sider3 dup pri2)ipuri& di2potri..

Tiptescu: #ire4te... EiA Trahanache: Sti& s .e1i. (scoate u2 r.4el di2 5u1u2ar 4i:l d lui "iptescu.) Tiptescu: (lu<2d r.4elul 4i citi2d) ;8e2era5ilul d. 0a/aria "ra/a2ac/e& pre1ide2t al Co3itetului per3a2e2t& al Co3itetului 4colar& al Co3itetului electoral& al Co3i)iului agricol 4i al altor co3itete 4i co3i)ie... Loco. (scoate /<rtia di2 plic.) 8e2era5ile do32& >2 i2teresul o2oarii d:.oastre de cet)ea2 4i de tat de 'a3ilie& . rug3 s trece)i ast1i >2tre orele E (u3. 4i 1FGa.3. pe la 5iuroul 1iarului ;Rc2etul Carpa)ilor; 4i sediul Societ)ii E2ciclopedice:Cooperati.e ;Aurora Eco2o3ic Ro3<2; u2de .i se .a co3u2ica u2 docu3e2t de cea 3ai 3are i3porta2) pe2tru d:.oastr... Al d: .oastre de.otat& Ca)a.e2cu& director:proprietar al 1iarului ;Rc2etul Carpa)ilor;& pre1ide2t 'u2dator al Societ)ii E2ciclopedice:Cooperati.e ;Aurora Eco2o3ic Ro3<2;...; EiA Ce docu3e2tA Trahanache: Ai pu)i2tic r5dare? S .e1i... +:a3 g<2dit s 2u 3 duc... s 3 duc... s 2u 3 duc... ia& 2u3ai de curio1itate& s 3 duc& s .1 ce 3o't 3ai e 4i sta. + >35rac degra5& #2ic& 4i 3 duc. Tiptescu: La Ca)a.e2cuA Trahanache: Sti& s .e1i... la Ca)a.e2cu. : Cu3 i2tru se scoal cu respect 4i 3 po'te4te pe 'otel. ;8e2era5ile;:2 sus& ;.e2era5ile;2 (os. ;=3i pare ru& c 2e:a3 rcit >3preu2& 1ice el& c eu totdeau2a a3 )i2ut la d:ta ca la capul (ude)ului 2ostru...; 4i >2 s'<r4it o su3 de delicate)uri... Eu serios& 1ic ;Sti3a5ile& 3:ai c/e3at s:3i ar)i u2 doco3e2t& arat doco3e2tul?; 0ice ;+i:e tea3& 1ice& c o s 'ie o lo.itur dureroas pe2tru d:ta& 4i ar 'i tre5uit s te pregtesc 3ai di2ai2te& d:ta u2 5r5at a4a de& 4i a4a de...; 4i iar delicate)uri. 0ic iar ;Sti3a5ile& ai pu)i2tic r5dare& doco3e2tul;... El iar ;...c de& da3ele...; S .e1i u2de .rea s 3:aduc 3i4elul?... 6iata Coi)ica? S 2u cu3.a s:i spui& s 2u care cu3.a s a'le? Cu3 e ea si3)itoare?... Tiptescu: Ce? A cute1atA +i1era5ilul (se ridic tur5urat.) Trahanache: (opri2du:l) Sti& s .e1i? ;...c de& da3ele& 1ice& 2u >2)eleg totdeau2a 3eritele 4i calit)ile 3orale ale 5r5atului& 4i respectul care .a s 1ic& ce tre5uie s:i poarte...; =2 s'<r4it ("iptescu 'ier5e) ce s:o 3ai lu2gesc degea5a? ,up ce:i pui piciorul >2 prag 4i:i 1ic ;Ia ascult& sti3a5ile& ai pu)i2tic r5dare doco3e2tul?; .ede 3i4elul c 2:are >2cotro& 4i:3i scoate o scrisoric... */i)i a cui 4i ctre 5i2eA Tiptescu: (de a5ia stp<2i2du:4i e3o)ia) A cuiA A cui& 2e2e 0a/arioA Trahanache: Sti s .e1i. (rspicat 4i r<1<2d.) A ta ctr 2e.ast:3ea& ctr Coi)ica? Scrisoare de a3or >2 toat regula... @AiA Ce 1ici d:ta de astaA Tiptescu: (tur5urat ru) Nu se poate& 2u se poate? Trahanache: A3 citit:o de 1ece ori poate o 4tiu pe di2a'ar? Ascult ;Scu3pa 3ea 0oe& .e2era5ilul (adic eu) 3erge desear la >2tru2ire (>2tru2irea de alaltieri seara). : Eu (adic tu) tre5uie s stau acas& pe2tru c a4tept depe4i de la 6ucure4ti& la care

tre5uie s rspu21 pe datB poate c/iar s 3 c/e3e 3i2istrul la telegra'. Nu 3 a4tepta& pri2 ur3are& 4i .i2o tu (adic 2e.ast:3ea& Coi)ica)& la coco4elul tu (adic tu) care te ador& ca totdeau2a& 4i te srut de o 3ie de ori& #2ic...; (pri.e4te lu2g pe "iptescu& care e >2 cul3ea agita)iei.) Tiptescu: (pli35<2du:se >2'uriat) Nu se poate? O s:i rup oasele 3i1era5ilului?... Nu se poate? Trahanache: (placid) #ire4te c 2u se poateB dar )i:ai 'i >2c/ipuit a4a 3i4elie... (cu ca2doare.) 6i2e 'rate& >2)eleg plastogra'ie& p<2 u2de se poate& dar p<2 aci 2u >2)eleg... Ei& #2ic& s .e1i i3ita)ie de scrisoare? S 1ici 4i tu c e a ta& dar s (uri& 2u altce.a& s (uri? (opri2du:se 4i pri.i2d pe "iptescu& care se pli35 cu pu32ii >2cle4ta)iB cu 3irare 4i ciud.) %ite:te la el cu3 se tur5ur? Las& o3ule& 1i:i 3i4el 4i pace? Ce te apri21i a4aA A4a e lu3ea& 2:ai ce:i 'ace 2:a.e3 s:o sc/i353 2oi. Ci2e:4i poate >2c/ipui p<2 u2de poate 3erge 3i4elia o3ului? Tiptescu: (acela4i (oc) +i1era5ilul? Trahanache: +i o3ule& ai pu)i2tic r5dare& 1i:i ce i:a3 1is eu ;E4ti tare& sti3a5ile& la 3ac/ia.erlicuri& tare& 2:a3 ce s 1icB dar 2u )i:ai gsit o3ul...; Ei& dac a .1ut c 2u i se trece cu 3i2e& 4tii la ce:a a(u2sA +i:a spus c& dac 2u dau eu i3porta2) lucrului& o s:i dea pu5licul& pe2tru c scrisoarea o s se pu5lice du3i2ic la ga1at 4i o s 'ie pus >2 cerce.ea& ca s:o .a1 orici2e:o po'ti. Tiptescu: (tur5at) =l >3pu4c? =i dau 'oc? tre5uie s 3i:l aduc aci 2u3aidec<t& .iu ori 3ort& cu scrisoarea. (se rpede >2 'u2d.) */i)? */i)? S .ie poli)aiul? Trahanache: (dup el p<2 >2 'u2d) Ai pu)i2tic. (>2torc<2du:se si2gur >2 sce2.) E iute? 2:are cu3pt. A3i2teri 5u2 5iat& de4tept& cu carte& dar iute& 2u 'ace pe2tru u2 pre'ect. =2tr:o so)ietate 'r 3oral 4i 'r pri2)ip... tre5uie s ai 4i pu)i2tic diplo3a)ie? Tiptescu: (>2torc<2du:se di2 'u2d) I2'a3ul? Ca2alia? Trahanache: Ei& ast<3pr:te o3ule& 4i las odat 3o'turile& a.e3 lucruri 3ai serioase de .or5it. ,esear e >2tru2ire. S:a /otr<tA Pu2e3 ca2didaturalui #ar'uridiA Ce 'ace3A : ,esear& a3 a'lat c dscli3ea cu Ca)a.e2cu 4i cu to)i ai lor .or s 'ac sca2dal. "re5uie s:i spu2e3 lui */i) s >2gri(easc. +i4elul de Ca)a.e2cu o s ia desear cu.<2tul ca s 2e co35at... Tiptescu: ('ier5<2d 3ereu) Nu te te3e& 2e2e 0a/ario& desear d. Ca)a.e2cu 2u o s 'ie la >2tru2ire& o s 'ie >2 alt parte : la pstrare. Trahanache: @Aide& 3ergi la de(u2A Tiptescu: Nu& 2eic 0a/ario& 3ul)u3i3& a3 trea5. ,u:te du32eata si2gurB srutri de 3<i2i coa2ii Coi)ic/ii. Trahanache: 6i2e& dar la pr<21 desigur. ,esear eu 3 duc la >2tru2ire& tre5uie s stai cu Coi)ica& i:e ur<t si2gur. ,up >2tru2ire a.e3 pre'era2)...

Tiptescu: (a3e)it) ,a& 2eic 0a/ario. Trahanache: La re.edere& #2ic. Tiptescu: La re.edere& 2eic 0a/ario... Trahanache: (3erg<2d spre u4e& co2dus de "iptescu) !i 2u te 3ai tur5ura& 2eic& pe2tru 'itece 3i4elie. Nu .e1i tu cu3 e lu3ea 2oastrA =2tr:o so)ietate 'r 3oral 4i 'r pri2)ip& 2u 3erge s:o iei cu iu)eal& tre5uie s ai (cu 'i2e)) pu)i2tic r5dare... (iese >2 'u2d.) SCENA V Tiptescu, apoi !oe Tiptescu: (.i2e a3e)it 4i:3pletici2du:se di2 'u2d 4i cade pe u2 scau2 cu capul >2 3<2i) Ce s 'acA Ce s 'acA !i 2u3ai .i2e */i)?... Zoe: (ie4i2d di2 dreapta 3isterios 4i co5or<2d repede l<2g el) #2ic? #2ic? Tiptescu: (ridic<2du:se iute) 0oe?... !tiiA Zoe: (de1olat) !tiu? Su2t 2e2orocit& #2ic. !tiu... a3 'ost di2colo >2 odaie& a3 i2trat pe scricica di2 dos... A3 .e2it 2u3aidec<t dup 0a/aria. N:a3 a.ut cura( s dau oc/ii cu el& 3car c 2u crede... A3 au1it tot& tot& tot. Su2t 2e2orocit& #2ic... C<2d a plecat */i)& l:a3 c/e3at di2colo ("iptescu >2)elege)& i:a3 spus tot 2u3ai el 2e poate scpa. Tiptescu: ,e u2de a'lase4iA Zoe: Eu a3 4tiut 2u3aidec<t dup 0a/aria... %ite?... (>i d o scrisoare. Sce2a aceasta se 'ace cu 3ult 2er.o1itate.) Tiptescu: (citi2d) ;Sti3a5il doa32& la redac)ia 2oastr se a'l u2 docu3e2t isclit de a3a5ilul 2ostru pre'ect 4i adresat d:.oastre. Acest docu3e2t .i s:ar putea ceda >2 sc/i35ul u2ui spri(i2 pe l<2g a3a5ilul >2 cestiu2e. 6i2e.oi)i dar a trece >2dat pe la 5iuroul 2ostru& spre a regula aceast a'acere >2tr:u2 c/ip 3ul)u3itor pe2tru a3<2dou pr)ile...; : (cu desperare.) Cu3A Cu3A C<2d ai pierdut 5iletul& 0oeA Zoe: (>2ecat) Nu 4tiu... alaltieri sera& c<2d a3 plecat de la ti2e& >l a.ea3B c<2d a3 a(u2s acas& 2u 4tiu dac:l 3ai a.ea3B poate s 'i scos 5atista pe dru3 4i 3i:a c1ut scrisoarea le a.ea3 tot >2tr:u2 5u1u2ar? Tiptescu: A? Ce 2e2orocire? Zoe: +:a3 dus la Ca)a.e2cu... de la el .e2ea3 acu3a. +i:a propus s:3i dea >2apoi scrisoarea& cu co2di)ie s:i asigur3 alegerea. A3i2teri& pu5lic scrisoarea poi3<i2e... Tiptescu: (>2 prada agita)iei) Lupta este desperat. 8rea s 2e o3oare& tre5uie s:l o3or<3?... !i 2u 3ai .i2e */i)...

Zoe: Pe */i) l:a3 tri3es eu la Ca)a.e2cu& s:i cu3pere scrisoarea cu orice pre). Tiptescu: Care .a s 1ic */i) e acoloA Zoe: ,esigur. (se aude 1go3ot.) Tiptescu: El tre5uie s 'ie... (se rpede la u4a di2 'u2d& o desc/ide 4i se trage iute >2apoi.) A? Ascu2de:te... degra5. (o duce repede 4i ies a3<2doi pri2 st<2ga.) SCENA VI #ar$uridi, %rn o&enescu, intrnd misterios din $und; apoi Tiptescu din stnga Brnzovenescu: Poate s 2u 'ie toc3ai a4aB poate c e o 3a2oper... o 3a2oper grosola2& ca s i2ti3ide1e pe c<)i.a 2e/otr<)i... Far uridi: (cu i2te2)ie 'i2) Pe .e2era5ilul d. "ra/a2ac/e l:a3 .1ut i2tr<2d la Ca)a.e2cu& ast1i pe la 1ece& c<2d 3 ducea3 >2 t<rg... Eu& a3 2:a3 s:2t<l2esc pe ci2e.a& la 1ece 'iD 3 duc la t<rg... Brnzovenescu: Ei? Far uridi: Pe respecta5ila 3ada3 "ra/a2ac/e a3 .1ut:o ie4i2d de la Ca)a.e2cu tot ast1i pe la u2spre1ece& c<2d 3:2torcea3 di2 t<rg... Eu& a3 2:a3 clie2)i acas& la u2spre1ece 'iD 3:2torc di2 t<rg... Brnzovenescu: Nu:2)eleg. Far uridi: Cu3 2u:2)elegiA La u2spre1ece 'iD... Brnzovenescu: Nu 'rate& 2u:2)eleg dara.erile astea cu opo1i)ia? "u ai .1ut pe "ra/a2ac/e >2t<i& pe ur3 pe 3ada3 "ra/a2ac/e& 4i eu adi2eaori a3 .1ut pe poli)aiul& pe */i)& i2tr<2d la Ca)a.e2cu... Far uridi: (cu i2te2)ie) Brnzovenescu: (cu >2doial) S 'ie trdare la 3i(locA @AiA Far uridi: Eu 3erg 4i 3ai departe 4i 1ic trdare s 'ie& dac o cer i2teresele partidului& dar s:o 4ti3 4i 2oi?... Brnzovenescu: Pre'ectul tre5uie s 2e dea c/eia co3ediei 4tia... Iact:l... Tiptescu: (.e2i2d di2 st<2ga tur5urat 4i d<2du:4i aer silit de dega(are) Salutare& salutare& sti3a5ile? Brnzovenescu: (aparte) E gal5e2? Far uridi: (aparte) Ce ro4u s:a 'cut. (tare.) Salutare& salutare& o2ora5ile... Tiptescu: (o'eri2du:le locuri) Ia po'ti)i& ia po'ti)i& 3 rog.

Brnzovenescu: +ul)u3i3& 3ul)u3i3& sti3a5ile& dar 2e ca3 gr5i3 su2t dousprece trecute. Far uridi: !i eu& a3 2:a3 >2')i4are& la dousprece trecute 'iD 3 duc la tri5u2al... Brnzovenescu: %ite de ce e .or5a& sti3a5ile& s 'i3 scur)i. Pri2 t<rg... se spu2e... Far uridi: Adic& d:3i .oie& s 'i3 eDplici)iB 3ie >3i place s pu2 pu2ctele pe i... Se aude... Brnzovenescu: Se aude... cu3 c partidul 2ostru d la colegiul II a(utor lui Ca)a.e2cu... Tiptescu: (3i4cat) Care partidA Care Ca)a.e2cuA Brnzovenescu: Cu3 care partidA Far uridi: Adic partidul 2ostru 3ada3 "ra/a2ac/e& du32eata& 2e2ea 0a/aria& 2oi 4i ai 2o4tri... s duce3 pe 5ra)e pe d. Ca)a.e2cu. Tiptescu: !i ci2e spu2e astaA (r<de silit.) Brnzovenescu: Nu r<de& sti3a5ile& 2u r<deB a >2ceput s se .or5easc... Far uridi: !i de?... Ce s 1ice3? Lu3ea are pe2tru ce s i2tre la 52uieli. Brnzovenescu: ,. "ra/a2ac/e la .i1it la d. Ca)a.e2cu... Tiptescu: EiA Far uridi: +ada3 "ra/a2ac/e la .i1it la d. Ca)a.e2cu... Tiptescu: EiA Brnzovenescu: ,. */i) poli)aiul la .i1it la d. Ca)a.e2cu... Far uridi: ,e u2de 4i p<2 u2deA Brnzovenescu: Noi& ce s 1ice3 : 2e te3e3 de ce spu2e lu3ea... Tiptescu: (2er.os) Ei& ce spu2e lu3eaA Far uridi: 8rei s .or5esc curat 4i deslu4it& sti3a5ileA Ne te3e3 de trdare... Na? Tiptescu: (dup ce s:a >2tors c<2d la u2ul c<2d la altul& suprat ctr #ar'uridi) A3ice& d:le #ar'uride& 2u )i se pare d:tale c te 'aci 3ai catolic dec<t PapaA Far uridi: ,a& c<2d e .or5a de pri2)ipuri& sti3a5ile& da& 3 'aci& adic 2u& 2u 3 'ac& su2t c<2d e .or5a de asta& su2t 3ai catolic dec<t Papa...

Tiptescu: (suprat) ,o32ilor& 2u pri3esc acas la 3i2e ast'el de o5ser.a)ii& pe care& da)i:3i .oie s . spui& le co2sider ca 2i4te i2sulte... Far uridi: S 2u 2e iu)i3& sti3a5ile... Tiptescu: Cu3 s 2u 3 iu)esc& o2ora5ileA ,:.oastr .e2i)i la 3i2e acas& la 3i2e& care 3i:a3 sacri'icat cariera 4i a3 r3as >2tre d:.oastr& ca s . orga2i1e1 partidul :cci 'r 3i2e& tre5uie s 3rturisi)i& c d:.oastr 2:a)i 'i putut 2iciodat s 'i)i u2 partid :d:.oastr .e2i)i la 3i2e acas s 3 2u3i)i pe 'a) trdtor... A? asta 2u pot s .:o per3it... Brnzovenescu: (sco)<2d o /<rtie di2 5u1u2ar) + rog& iat ce se >3parte acu3 pri2 t<rg& di2 partea lui d. Ca)a.e2cu... E tiprit& sti3a5ile? Tiptescu: (3i4cat& >i s3ulge /<rtia) "ipritA Far uridi: (s3ulg<2du:i:o el) ,a& tiprit& d:3i .oie... (cite4te.) ;,3 ca po1iti. 4tirea cu3 c desigur ca2didatura a3icului 2ostru politic d. Ca)a.e2cu& pre1ide2tul grupului i2depe2de2t& este pus la adpost de orice lo.iri di2 partea ad3i2istra)iei. ,i2 co2tra& a.e3 cu.i2te puter2ice pe2tru a crede c at<t 5tr<2ul 4i .e2era5ilul d. "ra/a2ac/e& pre1ide2tul Co3itetului electoral& c<t 4i (u2ele 4i o2ora5ilul 2ostru pre'ect& ar 'i co2.i24i >2 'i2e c >2 >3pre(urrile pri2 care trece )ara& (ude)ul 2ostru 2u poate 'i 3ai 5i2e repre1e2tat dec<t de u2 5r5at i2depe2de2t ca a3icul 2ostru d. Ca: )a:.e2:cu... ,. Ca)a.e2cu .a lua cu.<2tul la >2tru2irea de desear... Co3itetul grupului i2depe2de2t.; (.or5it.)... AudA Tiptescu: (aparte) Nu 3ai r3<2e 2ici o clip de pierdut. (tare.) ,o32ilor& . rog& 2i4te a'aceri i3porta2te 3 c/ea3 2u3aidec<t la telegra'... + scu1a)i... dar... (3erge la o 3as 4i trage clopo)elul& apoi iese >2 'u2d.) Brnzovenescu: A4a scurtA Far uridi: Adic& cu3 a3 1ice& po'ti)i pe u4e a'ar... 6i2eA Tiptescu: (apare >2 'u2d cu u2 'ecior) %2de e */i)A Fecioru!: L:a3 cutat >2 tot t<rgul& coa2e #2ic& 2u e. (.or5esc >2cet >2 'u2d.) Brnzovenescu: (care a .or5it >2cet cu #ar'uridi) @Aide la "ra/a2ac/e... Aici a3 a'lat tot... @Aide... Far uridi: 6r<21o.e2escule& 3i:e 'ric de trdare... C<te ceasuri su2tA Brnzovenescu: ,ousprece trecute... Far uridi: ,ousprece trecuteA... Eu& la dousprece trecute 'iD... Tiptescu: (co5or<2d >2tre ei) Ast'el dar& d:lor...

Brnzovenescu: Ne duce3& 2e duce3& sti3a5ile& 2u .oi3 s 'ace3 dera2(... Far uridi: (gra.) Ne duce3& dar g<2de4te:te sti3a5ile& c su2te3 3e35rii aceluia4i partid... Cu3 1icea3 adi2eaori a3icului 6r<21o.e2escu trdare s 'ie (cu oarecare e3o)ie) dac cer i2teresele partidului& dar s:o 4ti3 4i 2oi... ,e aceea eu totdeau2a a3 repetat cu str5u2ii 2o4tri& cu +i/ai 6ra.ul 4i !te'a2 cel +are iu5esc trdarea (cu i2te2)ie)& dar ursc pe trdtori... (sc/i35<2d to2ul& cu de1i2.oltur.) Salutare& salutare& sti3a5ile?... Brnzovenescu: (ase3e2ea) Salutare?... Tiptescu: (>2c/i1<2d u4a dup ei& gro1a. de plictisit) A? (co5oar.) SCENA VII Tiptescu, !oe apoi Ceteanul turmentat Zoe: (ie4i2d di2 st<2ga repede) S:a dusA... Ai .1ut& #2icA Ai au1itA !i */i) 2u 3ai .i2e... #2ic& #2ic& 2e a3e2i2) o 2e2orocire gro1a.... Tiptescu: "aci? 8i2e ci2e.a. E */i) desigur. (se repede la u4a di2 'u2d pri2 care apare Cet)ea2ul tur3e2tat.) Cet"eanu!: (4o.i2d) Sluga? (>2 tot (ocul sug/ite 4i 4o.ie.) Zoe: Ci2e e staA Tiptescu: Ce po'te4ti d:taA Cet"eanu!: EuA... (sug/ite.) Eu su2t alegtor... Tiptescu: (2er.os) Cu3 te c/ea3A Cet"eanu!: Cu3 3 c/ea3A Ce tre5uie s spui cu3 3 c/ea3... .or5a e& su2t alegtorA (4o.ie.) Zoe: E tur3e2tatA Tiptescu: ,racul s:l ia? Nu e 2i3e2i a'ar las s:3i i2tre aici to)i 2e5u2ii& to)i 5e)i.ii... @Aide& ie4i? Cet"eanu!: Nu su2t tur3e2tat... (1<35i2d) coa2 Coi)ico... Las@ c 2e cu2oa4te3... + cu2oa4te co2ul 0a/aria de la 11 'e.ruarie... Nu e .or5a& )i2e3 de d. Nae Ca)a.e2cu... e di2 So)ietate... dar .or5a e& eu alegtor... eu... (sug/ite) apropritar& eu pe2tru ci2e .ote1A (sug/ite) ,:aia a3 .e2it. (4o.ie.) Zoe: "ri3ite:l& #2ic& d:i dru3ul... e a3e)it de tot... Tiptescu: (lu<2du:l cu 5i2i4orul) #ii 5u2& cet)e2e& du:te. Aldat 3ai .or5i3. Cet"eanu!: ,ar ce s .or5i3 aldatA

Zoe: A? Cet"eanu!: Acu ce trea5 a.e3A... Nu . uita)i la 3i2e c su2t a4a de... A3 'cut:o de oaie de tot. S .e1i d:ta cu3 de a de.e2it la 5utur... (sug/ite) c a 'ost lat de tot... Tiptescu: (2ec(it) #ii 5u2& o3ule& 4i:2)elege. (.rea s:l apuce.) Cet"eanu!: Eu a3 gsit (sug/ite) o scrisoare... Tiptescu #i Zoe: O scrisoare? Cet"eanu!: ,a. (ctr "iptescu.) A d:tale ctr coa2a Coi)ica... A3 gsit:o alaltieri seara pe dru3& c<2d ie4ea3 de la >2tru2ire... #:)i idee (sug/i)) de alaltieri seara p<2 a1i:di3i2ea) s:o duci >2tr:u2 c/e'?... Tiptescu: (rpe1i2du:se 4i apuc<2du:l cu a3<2dou 3<i2ile de g<t) +i1era5ile? Cet"eanu!: Nu 3 1gudui (sug/ite) c a3e)esc... Zoe: Las:l& #2ic& s .ede3. Cet"eanu!: Lsa)i:3 s .ede)i. C<2d a3 gsit:o& de curio1itate a3 desc/is:o 4i 3: a3 dus su5t u2 'eli2ar& s:o citesc. N:apucase3 s:o ispr.esc 5i2e... 4i /a)? Pe la spate& d. Ca)a.e2cu d s 3i:o ia. Tiptescu: !i (desperat) )i:a luat:oA Zoe: (acela4i (oc) 9i:a luat:oA Cet"eanu!: A4? A3 5gat:o >2 5u1u2ar. 0ice d. Nae ;A4aA #acei parte di2 So)ietatea 2oastr 4i pri3e4ti scrisori de la pre'ectul& cet)e2e& 5ra.os?; : 0ic (sug/ite) A4? ,e la pre'ectul? : 0ice ;I:a3 cu2oscut slo.a... Ia arat:3i:o. :,oa32e p1e4te?; 6a c d: 3i:o& 5a c 2u )i:o dau& di2 .or5:2 .or5& tura:.ura& 2e:a3 a5tut pe la o )uic... u2a: dou:trei... pe ur3 d:i cu 5ere& d:i cu .i2& d:i cu .i2& d:i cu 5ere... A 'cut ci2ste d. Nae... l:a3 5ut... oo? L:a3 5ut? Zoe: ,ar scrisoareaA Tiptescu: Scrisoarea (se repede la el strig<2d)& u2de e scrisoareaA Cet"eanu!: Nu striga (sug/ite) c a3e)esc?... O a3 la 3i2e scrisoarea. (a3<2doi >l ascult 4i:l pri.esc cu >2doial 4i 2er5dare 2er.oas.) ,a. Zoe: 4i Tiptescu: S:ar putea? Cet"eanu!: ,a... o a3 la3i2e. (cut<2du:se pri2 5u1u2are). E/ei? ,. Nae 1icea c: 3i d 1ece poli pe eaB 1ic 2u tre5uie& o2ora5ile& parale... sla.a ,o32ului... apropitar su2t (sug/ite)& alegtor... (sug/ite 4i se caut 3ereu.) 8or5a e... eu (sug/ite)& eu pe2tru

ci2e .ote1A (se opre4te di2 cutat 4i cu si3plicitate.) A3 pierdut:o? (se 3ai caut& apoi cu /otr<re.) A3 pierdut:o? Tiptescu: A? Zoe: 9i:a 'urat:o Ca)a.e2cu? Cet"eanu!: Adic d. Nae. Se prea poate... c a3 4i dor3it... 8e1i d:ta (0oe 4i "iptescu >4i 'r<2g 3<i2ile) ':)i idee... d:i cu 5ere... d:i cu .i2... d:i cu .i2... d:i cu... Tiptescu: (apuc<2du:l 4i 1gudui2du:l) +i1era5ile? Ce ai 'cutA Cet"eanu!: (c1<2d pe u2 scau2) Nu 3 1gudui? SCENA VIII 'ceiai ( "hi Pristanda Pristanda: (i2tr g<'<i2d >2tr:u2 su'let& pri2 'u2d) Coa2e #2ic? Coa2 Coi)ico? Tiptescu #i Zoe: */i)? Pristanda: 8i2e? 8i2e co2ul 0a/aria? Cet"eanu!: (pu'2i2d) Co2ul 0a/ariaA... Nu 3ai spu2e (sug/ite) c a3e)esc... Tiptescu: (lui Prista2da& art<2d pe Cet)ea2ul tur3e2tat) Ia:l pe 2e2orocitul sta& 4i... Zoe: !i d:i dru3ul pri2 dos& pe scara a 3ic. Pristanda: (ridic<2d pe Cet)ea2ul tur3e2tat) @Aide& cet)e2e? (>l >3pi2ge spre dreapta.) Cet"eanu!: Nu 3:3pi2ge (sug/ite) c a3e)esc. Pristanda: (acela4i (oc) @Aide? Cet"eanu!: 8or5a e... eu pe2tru ci2e .ote1A... Pristanda: @Aide? Cet"eanu!: Nu 3:3pi2ge (sug/ite) c a3e)esc. (iese& >3pi2s de Prista2da.) SCENA I$ !oe, Tiptescu, apoi "hi Pristanda i Trahanache Tiptescu: (rpede 0oii) ,e 0a/aria 2u a.e3 tea3 4tie tot& dar 2u crede 2i3ica... N:ai au1itA

Zoe: #2ic? #2ic? (*/i) i2tr di2 dreapta.) Ce:ai 'cut& */i)A Ai 'ost la Ca)a.e2cuA Pristanda: A3 'ost& coa2 Coi)ico... Se las greu& greu de tot ori o 3ie de poli& ori deput)ia... Tiptescu: "re5uie s pu2e3 3<2a pe el. (/otr<t.) ,u:te */i)& ia (a2dar3i... .iu ori 3ort& tre5uie s 3i:l aduci la poli)ie& acu3a >2tr:u2 3o3e2t... Zoe: #2ic?... Tiptescu: ,u:te. Pristanda: Ascult? (.rea s por2easc spre 'u2d& >2 3o3e2tul acesta i2tr "ra/a2ac/e cu aerul triu3'tor.) Trahanache: L:a3 pri2s cu alta 3ai 5oac2? Zoe: (>2cep<2d s se (eleasc 4i c1<2du:i ca le4i2at >2 5ra)e) Ne2e? Ne2e? Trahanache: Coi)ico? (ctre "iptescuH.) A a'latA Tiptescu: !tie tot? Trahanache: (>2gri(i2d:o& dup ce a pus:o cu a(utorul lui Prista2da pe 'otoliu) 6i2e& o3ule& 2u )i:a3 1is s 2u:i spuiA O 4tia3 eu c<t e de si3)itoare? Iaca .e1i? (to)i o >2gri(esc.) Ei? 9i:a3 spus c l:a3 pri2s pe o2ora5ilul cu alta 3ai 5oac2... */i)& iute u2 pa/ar cu ap. (*/i) iese >2 st<2ga.) Tiptescu: (5t<2d >2 pal3ele 0oii) Care o2ora5ilA Trahanache: (acela4i (oc) Ei& ai pu)i2 r5dare... Ca)a.e2cu& de... Tiptescu: Cu ce altaA Trahanache: (5t<2d cu putere >2 pal3ele Coic/i)ii) Cu alt plastrogra'ie... Ce plastogra'? Pristanda: (care a .e2it cu pa/arul cu ap) Curat plastogra'? )Cortina*

ACT%& II (Acela4i salo2) SCENA I Trahanache, #ar$uridi i %rn o&enescu stau mpre+urul unei mese rotunde, studiind listele electorale; $iecare are cte un creion colorat n mn Brnzovenescu: !ai1eci 4i 2ou cu ro4u& 5u2i&... u2sprece cu al5astru... ai lor... Far uridi: ,oispre1ece... Trahanache: Ai pu)i2tic r5dare... u2u& doi& ci2ci... 4apte... 1ece... u2spre1ece. Far uridi: ,oispre1ece... Trahanache: Cu Ie2ac/e Siripea2u. Brnzovenescu: Nici 2u 3ai are drept de .ot& de c<t 4i:a 3ritat 'ata... Nu i:a dat casele de 1estreA EiA ,ac .otea1& 3erge la pu4crie o2ora5ilul. Trahanache: Ai pu)i2tic r5dare... ,a@ dac:l pute3 aduce s .ote1e cu 2oiA Far uridi: Alt .or5... S .ote1e cu 2oi& e u4orB are procesul cu epitropia 5isericii& spt3<2a .iitoare... dar s .ote1e cu 2oiA Adic cu3 s .ote1e cu 2oiA... Brnzovenescu: Adic cu3 s .ote1e cu 2oiA Trahanache: S .ote1e cu 2oi. Brnzovenescu: Nu pricepi& 2eic 0a/ario& .or5a 2oastrA Adic ;2oi;& partidul 2ostru& pe2tru ci2e .ot3 2oi& pe2tru ci2e lucra3 2oiA Noi >2c 2u 4ti3... Trahanache: + rog& a.e)i pu)i2tic... Far uridi: Nu 4ti3... Trahanache: + rog& a.e)i... Far uridi: 6a eu 3erg 4i 3ai departe 4i 1ic& cu3 1icea3 lui a3icul 3eu 6r<21o.e2escu 3 te3 de trdare... Trahanache: Cu3 de trdareA Brnzovenescu: ,e:aia 2oi ast1i c<2d a3 3irosit ce.a cu3.a... Far uridi: Ce.a cu3.a... Trahanache: Ce.a cu3.aA

Brnzovenescu: ,ac e ce.a la 3i(loc... Far uridi: Ce.a la 3i(loc... Trahanache: Ce.a la 3i(locA Far uridi: ,a& a4a& dac e trdare& adic dac o cer i2teresele partidului& 'ie. Brnzovenescu: ,ar cel pu)i2 s:o 4ti3 4i 2oi? ("ra/a2ac/e .rea s:i >2trerup& 'r s i15uteasc.) Far uridi: Pe2tru c eu a3 1is:o cu str5u2ii 2o4tri& cu +ircea cel 6tr<2 4i cu 8lad 9epe4& 2eic 0a/ario >3i place trdarea& dar... Trahanache: + rog& ai pu)i2tic... Brnzovenescu: Ce r5dare& 2eic 0a/ario? Nu 3ai e .re3e de a4a lucru. Ast:sear e >2tru2ireA Far uridi: +<i2e >2cepe alegereaA Trahanache: ,a... Far uridi: Ei? Pe2tru ci2e .ot3A Brnzovenescu: Pe2tru ci2e .ot3A Trahanache: A.e)i pu)i2tic r5dare? Pe2tru ci2e a)i 3ai .otat 4i p<2 acu3aA Brnzovenescu: Nu >2)eleg. Far uridi: Nici eu. Trahanache: + rog& ia s 2e tl3ci3 2oi pu)i2tel... Far uridi: S 2e tl3ci3& da& s 2e tl3ci3& asta o cere3 4i 2oi. Trahanache: Ce su2te)i d:.oastr& 3 rogA 8aga5o2)i de pe uli)A Nu... 0a.ragiiA Nu... Cu1a4iA Nu... ,:.oastr& adic 2oi& su2te3 cet)e2i& do32ule& su2te3 o2ora5ili... +ai ales 2oi trei su2te3 st<lpii puterii proprietari& 3e35rii Co3itetului per3a2e2t& ai Co3itetului electoral& ai Co3itetului 4colar& ai Co3itetului pe2tru statua lui "raia2& ai Co3i)iului agricol 4i e)etera. Noi .ot3 pe2tru ca2didatul pe care: l pu2e pe tapet partidul >2treg... pe2tru c de la partidul >2treg at<r2 5i2ele )rii 4i de la 5i2ele )rii at<r2 5i2ele 2ostru... Brnzovenescu: A4a e... Far uridi: A4a e& dar... Trahanache: ,ar ceA Nu3ele ca2didatului poate s 'ie al 3eu& al d:tale& ori al d:sale&

dup cu3 cer e2teresurile partidului. ,i2 3o3e2t >2 3o3e2t a4tept3 s:l 4ti3... Pre'ectul tre5uie s .ieB 2u:l a4tept3 s .ie de la telegra'A EiA Nu 5ate telegra'ulA... 6ateB ce trea5 alta areA Poate c acu3a c<2d 2oi .or5i3& poate s 'i 4i sosit 2u3ele... pe s<r3& sti3a5ile... ,a& pe s<r3& ce cre1i d:taA Far uridi: "oate 5u2e 4i 'ru3oase cu3 le tl3ce4ti d:ta& 2eic 0a/ario& dar 2ou... 2ou 2i e 'ric de trdare... Brnzovenescu: Nu di2 partea d:tale... Far uridi: Nu di2 a d:tale... Trahanache: ,a@ di2 a cuiA Far uridi: ,i2 a cui& di2 a cuiA !tii d:ta di2 a cui... Trahanache: S 2:a3 parte de Coi)ica& dac 4tiu. Brnzovenescu: Ei& sti3a5ile& prea te 'aci c/i2e1& d:3i .oie... Far uridi: !tii ce& .e2era5ile 2eic 0a/ario& ia s d3 2oi 3ai 5i2e cr)ile pe 'a). Trahanache: ,:le& 2eic& s .ede3. Far uridi: 9i:a3 spus c 3i:e 'ric de trdare... EiA Brnzovenescu: EiA Trahanache: EiA Far uridi: EiA Ni:e 'ric di2 partea a3icului. Trahanache: Care a3icA Brnzovenescu: Care a3ic& care a3icA !tii d:ta... Trahanache: S 2:a3 parte de Coi)ica& dac 4tiu. Far uridi: Iar te 'aci c/i2e1... Trahanache: 0u 2u... Far uridi: ,i2 partea a3icului... #2ic... Trahanache: (surpri2s) CeA Brnzovenescu: ,i2 partea pre'ectului. Trahanache: (>2cru2tat) Cu3A

Far uridi: (scurt) Nou 2i:e 'ric... de? C:4i d coatele cu Ca)a.e2cu... Trahanache: (ur3ea1 (ocul cresce2do) Cu Ca)a.e2cuA Far uridi: Cu 3o'tologul... Brnzovenescu: Cu 2i'ilistul... Trahanache: (de a5ia stp<2i2du:4i i2dig2area) Cu Ca)a.e2cuA "rdareA #2ic trdtor? Ei 5ra.os? Ei? Asta 3i:a plcut? Ei? Nu 3:a4tepta3? Ei? Ne:a3 procopsit? Far uridi: ,e? Noi... Brnzovenescu: Ce 2e:a3 1is...A Trahanache: (5iruit di2 ce >2 ce 3ai 3ult de i2dig2are) Ai pu)i2tic r5dare& sti3a5ile. Nu dau .oie 2i32ui s:4i per3it& 3:2)elegi& s 52uiasc 3car c<tu4i de pu)i2 pe #2ic. Pe2tru 3i2e& sti3a5ile& 3:2)elegi& s .ie ci2e.a s:3i 52uiasc 2e.asta& pe Coi)ica... Brnzovenescu: Pe coa2a Coi)ica& o2ora5ile... Far uridi: =3i pare ru& 2eic 0a/ario& 2oi 2u... Trahanache: (4i 3ai i2dig2at) Ai pu)i2tic r5dare... 1ic pe2tru 3i2e s .ie ci2e.a s 52uiasc pe Coi)ica& ori pe a3icul #2ic& totu2a e... E u2 o3 cu care 2u triesc de ieri de alaltieri& triesc de opt a2i& o (u3tate de a2 dup ce 3:a3 >2surat a doua oar. ,e opt a2i tri3 >3preu2 ca 'ra)ii& 4i 2ici u2 3i2ut 2:a3 gsit la o3ul sta 3car atitica ru... Crede)i d:.oastr c ar 'i r3as el pre'ect aici 4i 2u s:ar 'i dus director la 6ucure4ti& dac 2u struia3 eu 4i cu Coi)ica... 4i la dreptul .or5i2d& Coi)ica a struit 3ai 3ult... Far uridi: Ei? Se:2)elege& da3ele su2t 3ai a35i)ioase... Trahanache: (4i 3ai i2dig2at) Ai pu)i2tic r5dare... Nu de a35i) c 2i era priete2& : pe2tru e2teresul partidului. Ci2e altul ar 'i putut 'i pre'ect al 2ostruA Far uridi: S:ar 3ai 'i gsit& poate. Trahanache: S:3i dai .oie s 2u te cre1. %2 o3 e2depe2de2t& care a 'cut ser.icii partidului& (ude)ului& )rii... 4i 3ie& ca a3ic& 3i:a 'cut 4i:3i 'ace ser.icii& da?... !i s .e2i)i d:.oastr& tot di2 partid (cu to2 de 3ustrare aspr) 4i s 52ui)i c... s . pro2u2)a)i cu ast'el de cu.i2te 2eparle3a2tare... =3i pare ru... Brnzovenescu: =2 s'<r4it& 2oi... Trahanache: Ai pu)i2tic r5dare... =3i pare ru... (i2dig2at ru de tot.) Care .a s 1ic u2de 2u >2)elege)i d:.oastr politica& /op? Nu3aidec<t trdare? Ne:a3 procopsit? Ce so)ietate? Ade.rat& 5i2e 1ice 'iu:3eu de la 'acultate u2de 2u e 3oral& acolo e corup)ie 4i o so)ietate 'r pri2)ipuri& .a s 1ic c 2u le are. (>2 cul3ea i2dig2rii.)

"rdare? 6ra.os? #2ic trdtor? #ru3os? (pleac.) Salutare? Salutare& sti3a5ile? (iese 'oarte tur5urat pri2 'u2d.) SCENA II #ar$uridi, %rn o&enescu stau un minut pri&ind unul la altul Far uridi: Ei?... )i:a plcut .e2era5ilulA Brnzovenescu: E tare... tare de tot... Solid 5r5at? Nu:i d3 de rostul secretului. "re5uie s 3ai a4tept3. Far uridi: S 3ai a4tept3A P<2 c<2d s 3ai a4tept3A... ,esear& la s'<r4itul >2tru2irii& parc:l .1 pe .e2era5ilul c se scoal 4i trage clopo)elul ;Sti3a5ililor& a.e)i pu)i2tic r5dare Ca2didatul Co3itetului 2ostru este o2or. d. Nae Ca)a.e2cu...; Brnzovenescu: +o'tologul? Far uridi: Ni'ilistul? : !i 5ra.o:2 sus& 4i 5ra.o:2 (os& 4i 3<i2e 4i poi3<i2e& 2e2ea */i) poli)aiul alearg p<2:i iese li35a de u2 cot 4i )i:l toar2 pe d. Ca)a.e2cu& care 2e:a >2(urat 4i 2e:a 5at(ocorit de at<ta .re3e pe toate to2urile& deputat la colegiul II... !i 2oi... s st3 cu 3<i2ile >2 s<2A... Peste poate?... Brnzovenescu: Ce:o s 'aciA "e (oc cu putereaA Far uridi: Ce s 'acA... 6ate3 o depe4 la 6ucure4ti& la Co3itetul ce2tral& la 3i2ister& la ga1ete& scurt 4i cupri21tor (5t<2d cu pu32ul drept >2 pal3a st<2g& ca u2 telegra'ist pe aparatul lui& sacadat& tot teDtul:proiect al depe4ii) ;"rdare? Pre'ectul 4i oa3e2ii lui trdea1 partidul pe2tru 2i'ilistul Ca)a.e2cu& pe care .or s:l aleag la colegiul II... "rdare? "rdare? ,e trei ori trdare?; Brnzovenescu: (scurt) E tare? prea tare? N:o isclesc. Far uridi: (cu trie& i3pu2tor) "re5uie s ai cura( ca 3i2e? "re5uie s:o iscle4ti o d3 a2o2i3? Brnzovenescu: A4a da& o isclesc? Far uridi: O iscli3 ;+ai 3ul)i 3e35ri ai partidului;... Brnzovenescu: ,a@ dac 2e cu2oa4te slo.a la telegra'A Far uridi: Pu2e3 pe altci2e.a s:o scrie. Brnzovenescu: Pe ci2eA Far uridi: "re5uie s gsi3 pe ci2e.a s 2i:o dea la telegra'? @Aide& 6r<21o.e2escule. Brnzovenescu: Nu3ai s 2u p)i2 ce.a. Far uridi: (i3pu2tor) "re5uie s ai cura( a2o2i3. C<te ceasuri su2tA

Brnzovenescu: Ci2ci. Far uridi: @Aide degra5@& >2tre ci2ci 4i 4ase 'iD se:2c/ide telegra'ul... (ies cu gra5.) SCENA III Pristanda: (si2gur& i2tr pri2 dreapta& e pu)i2 3i4cat) O 'cur3 4i p:asta... 4i tot degea5a. A3 pus 3<2a pe d. Ca)a.e2cu... C<2d a3 as3u)it 5ie)ii de l:a u3'lat& striga c<t putea ;Proteste1 >2 2u3ele Co2stitu)iei? Asta e .iolare de do3iciliu?; : 0ic ;Curat .iolare de do3iciliu? ,a@ u3'la)i:l?; !i l:au u3'lat. L:a3 tur2at la /<rdul lui Petrac/e. +:a3 >2torsc cu 5ir(a acas la el& a3 cutat pri2 toate col)i4oarele& a3 ridicat du4a3elele& a3 destupat urloaiele so5ii& a3 sco5it crpturile 1idului peste puti2) s dau de scrisoare. +:a3 >2tors la poli)ie& l:a3 scotocit pri2 5u1u2are& peste tot 2u e 4i 2u e. L:a3 a3e2i2)at c a3 poru2c de la co2ul #2ic s:l c/i2uiesc ca pe /o)ii de cai&... degea5a 2u spu2e dec<t 2u3ai 4i 2u3ai coa2ii Coi)ic/ii. O caut 4i 2u o gsescB acas 2u:i& aici 2u e... A? Iact:o... Coa2 Coi)ico? SCENA IV Pristanda i !oe Zoe: (.e2i2d repede di2 'u2d) */i)& 5i2e c te gsesc. Pristanda: !i eu . cuta3& coa2 Coi)ico... Zoe: */i)& */i)& ce:a3 a'latA Ce a)i 'cutA A)i >22e5u2itA Adi2eaori& c<2d ie4ea3 de:acas& a3 a'lat de la doctorul c te:ai dus cu (a2dar3ii& ai clcat casa lui Ca)a.e2cu& l:ai luat pe sus 4i l:ai dus la poli)ie& la arest? Cu3 ai 'cut astaA Pristanda: Ordi2 .er5al de la co2ul #2ic. Zoe: %2de e #2icA Pristanda: Nu 4tiu& >l caut 4i eu. Zoe: !i pe2tru ce l:a)i arestat pe Ca)a.e2cuA Pristanda: Pe2tru ca s:i apuc3 scrisoarea. Zoe: !i ai apucat:oA Pristanda: Nu& coa2 Coi)ico& dup c<t a3 cutat 4i pe d<2sul 4i la el acas& scrisoarea este ascu2s altu2de.a. Zoe: */i)& 3:a)i 2e2orocit? Scrisoarea o s 'ie pu5licat 3<i2e 4i a)i 'cut 4i sca2dal degea5a. ,scli3ea o s ur3e1e >2ai2te cu ga1eta 4i >2 lipsa lui... Ce:o s 1ic la 6ucure4ti gu.er2ul& c<2d o a'la c a)i .iolat do3iciliul lui Ca)a.e2cu 4i l:a)i restat >2 a(u2ul alegerilor& dup ce gu.er2ul era asigurat c toate au s se petreac cu 5i2e 4i cu li2i4teA... Cu3 o s 3ai poat r3<2e #2ic pre'ectA

Pristanda: Coa2 Coi)ico& a3 uitat s . spui dup c<te 'gduieli 4i a3e2i2)ri i:a3 'cut lui Ca)a.e2cu& 3i:a rspu2s c >2 1adar 3ai struiesc 4i c la ur3a ur3elor 2ici 2u 3ai .rea s stea de .or5 cu 2i3i2i& dar cu 2i3i2i& dec<t 2u3ai cu d:.oastr. Zoe: Cu 3i2eA... ,u:te& */i)& du:te degra5& d:i dru3ul 4i roag:l di2 partea 3ea s po'teasc aici... =l a4tept... Pristanda: Nu3ai dac co2ul #2ic... Zoe: ,ac )ii la ti2e& dac )ii la 'a3ilia ta& */i)... Pristanda: Cu3 s 2u )iu& coa2 Coi)icA %2sprece su'lete? Zoe: ,u:te degra5& >2tr:u2 su'let& 4i s 2u .ii 'r Ca)a.e2cu. Poart:te 5i2e cu el. Ia o 5ir( 4i .i2o:2tr:o clip. Pristanda: Ascult? Zoe: Ai .e2itA Pristanda: +:a3 dus?... SCENA V Zoe: (agitat& scoate ga1eta 4i cite4te) ;=2 2u3rul de 3<i2e al 'oii 2oastre .o3 reproduce o i2teresa2t scrisoare se2ti3e2tal a u2ui >2alt perso2a( di2 localitate ctr o da3 de 3are i2'lue2). Origi2alul .a sta la 3i2e la dispo1i)ia curio4ilor& >2 5iuroul 2ostru de redac)ie. At<t pe2tru ast1i. A 5o2 e2te2deur salut?...; Ce 3ai e de 'cutA... (se pri35l agitat& apoi se opre4te ca >2 'a)a u2ei i2spira)ii.) "re5uie s alege3 pe Ca)a.e2cu. Nu 3ai >2cape .or5& 2u 3ai e .re3e de stat la g<2duri. Cu u2 3i4el ca el& c<2d 2e )i2e la 3<2 a4a de 5i2e& lupta ar 'i o copilrie& o 2e5u2ie... #2ic... tre5uie s se >2.oiasc... tre5uie... Ei? !:apoi? +ai la ur3 Ca)a.e2cu poate 'i tot a4a de 5u2 deputat ca oricare altul... ,ar u2de e #2icA %2de poate s 'ieA... SCENA VI !oe i Tiptescu )&enind din $und* Tiptescu: 0oe? Aici e4tiA Zoe: #2ic?... "e a4tepta3... Ce ai 'cutA Ai arestat pe Ca)a.e2cu. "e:ai g<2dit 5i2e la ce ai 'cutA Cu3 )i:a .e2it s 'aci u2a ca astaA Pe2tru ce ai 'cut:oA Tiptescu: (2er.os) Pe2tru ceA Pe2tru ceA "u 3 >2tre5i pe2tru ceA Pe2tru 2ero1ia care ai 'cut:o tu& pe2tru ca s e.it 2e2orocirea pe care ai cau1at:o tu di2 2egli(e2). Se poate at<ta distrac)ie? At<ta 2e5gare de sea3? O scrisoare de a3or s:o aru2ci >2 2e4tire >2tr:u2 5u1u2ar cu 5atista& 4i s:o pier1i ca 4i cu3 ai pierde o /<rtie i2di'ere2t& ca u2 a'i4& dup ce ai ie4it de la repre1e2ta)ie... La at<ta lips de (udecat& s:)i spui drept& 2u 3:a4tepta3? Ce ,u32e1eu? E4ti 'e3ei >2 toat 'irea& 2u 3ai e4ti copil. At<ta

2egli(e2) 2u se po3e2e4te 2ici >2 ro3a2e& 2ici >2tr:o pies de teatru. Zoe: Cudec:3& #2ic& (udec:3... (pl<2ge.) ,a& a4a e... a3 'ost o copil... a3 'cut o 2ero1ie 'r sea32B dar acu3a tre5uie >2dreptat. #2ic& dac 3 iu5e4ti& dac ai )i2ut tu la 3i2e3car u2 3o3e2t >2 .ia)a ta& scap:3... scap:3 de ru4i2e? "u e4ti 5r5at& 2u:)i pas? Pe2tru ti2e& a'i4area i2trigii 2oastre 2:ar 'i o 2e2orocire... dar pe2tru 3i2e... #2ic& g<2de4te:te... g<2de4te:te. (pl<2ge.) Tiptescu: "oc3ai de:aia 3:a3 asigurat de persoa2a lui Ca)a.e2cu... Zoe: =2 1adar& #2icB Ca)a.e2cu poate 3uri ast1i& 3<i2e ga1eta lui tot o s pu5lice scrisoarea 2oastr. ,u32e1eule? Cu3 or s:4i s3ulg to)i ga1eta& cu3 or s 3 s'<4ie& cu3 or s r<1?... O spt3<2& o lu2& u2 a2 de 1ile 2:o s se 3ai .or5easc dec<t de a.e2tura asta... =2 or4elul sta& u2de 5r5a)ii 4i 'e3eile 4i copiii 2u au alt petrecere dec<t 5<r'irea& 'ie c/iar 'r 3oti.... dar >2c a.<2d 3oti.... 4i ce 3oti.& #2ic?... Ce .uiet? Ce sca2dal? Ce cro2ic i2'er2al?... !i eu& #2ic& >2 ti3pul sta& ce s 'acA S 3orA S 3or dac .oie4ti... Pe2tru c dup asta 2u o s 3ai pot tri. Tiptescu: Atu2ci& dac 2u e alt scpare... 0oe? 0oe? + iu5e4ti... Zoe: "e iu5esc& dar scap:3. Tiptescu: S 'ugi3 >3preu2... Zoe: (retrg<2du:se) E4ti 2e5u2A ,ar 0a/ariaA ,ar po1i)ia taA ,ar sca2dalul 4i 3ai 3are care s:ar apri2de pe ur3ele 2oastreA... Tiptescu: (descura(at) Atu2ci 2u 2e 3ai r3<2e 2i3ica de 'cutA Zoe: 6a da? Tiptescu: CeA Zoe: S spri(i2i3 ca2didatura lui Ca)a.e2cu? Tiptescu: (sri2d) Peste puti2)? Zoe: S:l alege3? Tiptescu: Niciodat. Zoe: "re5uie. Tiptescu: O dat cu capul? "e g<2de4ti la ce spuiA Iat pe ce depe4e a3 pus 3<2a adi2eaori& a adus:o la telegra' ca2alica care a gsit scrisoarea ta& 5e)i.ul de ieri. E o depe4e a2o2i3. A3 oprit:o 4i a3 dat ordi2 la telegra' s 2u 3ai eDpedie1e 2i3ica 'r 4tirea 3eaB dar 4tiu eu ce poate co2)i2e o depe4e cu c/eieA... Iat ;"rdare? Pre'ectul 4i oa3e2ii lui trdea1 partidul pe2tru 2i'ilistul Ca)a.e2cu& pe care .or s:l aleag la colegiul II. "rdare& trdare& de trei ori trdare... +ai 3ul)i 3e35ri ai partidului...; ...Orice s:ar >2t<3pla& 2u se poate s spri(i2i3 pe 3i1era5ilul& 2u& 2u&

2u?... Spu2e:3i& s cut3& s gsi3 alt 3i(locA Zoe: (1dro5it) Alt 3i(loc 2u .1&... alt 3i(loc 2u este. Tiptescu: Atu2ci... Zoe: Atu2ci... (>2ecat) las:3& las:3 >2 2e2orocire... las:3 s 3or de ru4i2e... O3oar:3 pe 3i2e care te:a3 iu5it& care a3 (ert'it tot pe2tru ti2e... Iat u2de 3:ai adus? Iat c<t plteau (ur3i2tele tale? +:ai adus la 3oarte : pe2tru c (/otr<t) 3 o3or >2ai2te de i15uc2irea sca2dalului& ast1i& acu3a& aici? : +:ai adus la 3oarte& 4i 3 po)i scpa& 4i 3 la4i s 3or... (pl<2ge.) Tiptescu: 0oe? 0oe? Zoe: Las:3... ,ac a35i)ia ta& dac 2i3icurile tale politice le pui 3ai presus de ru4i2ea 3ea& de .ia)a 3ea& las:3? S 3or... (pl<2g<2d.) S 3or cu sigura2)a c opt a2i de 1ile 3:ai a3git >2 'iecare 3i2ut& c 2u 3:ai iu5it 2iciodat... 2iciodat... 2iciodat... Tiptescu: 0oe? S .ede3& s 2e 3ai g<2di3? Zoe: Nu 3ai e .re3e de g<2dit& #2ic? #iecare 3i2ut care trece 3 apropie de pieire... "re5uie s te /otr4ti? Tiptescu: (>2 lupt cu el >2su4i) S 3 /otrsc? S 3 /otrsc... Zoe: (>2ecat) Adi2eaori& >2 Lipsca2i& a3 a'lat de arestarea lui Ca)a.e2cu. A3 alergat ca o 2e5u2 la redac)ie. Iat ce 'oaie au scos co3itetul lor. (>i d 'oaia& "iptescu o cite4te >2cet.) =2)elegi la ce tre5uie s 2e a4tept3 dup arestarea lui. Tiptescu: O3ul sta >4i (oac .ia)a? Zoe: Nu 4i:o (oac pe a lui& #2ic& o (oac pe a 3eaB pe2tru c >2c o dat >)i spui... di2 dou u2a ori tu 3 iu5e4ti 4i eu triesc& 4i atu2ci lupta e peste puti2) cu Ca)a.e2cu : tre5uie s:3i cede1iB ori 2u& 4i atu2cea 3or& 4i dac 3 la4i s 3or& dup ce:oi 3uri poate s se:2t<3ple orice... (1dro5it.) Su2t /orr<t... (re.e2i2du:i deodat toat e2ergia.) ,a& su2t /otr<t& dar 2u .oi s 3or p<2 2u .oi 'i luptat cu toate >3pre(urrile (cu e2ergie cresc<2d) 4i a3 s lupt? 4i cu ti2e a3 s lupt& pe2tru c acu3a tu e4ti piedica a 3ai grea& care 3 opre4te s:3i capt iar li2i4tea?... ,a& su2t /otr<t& 4i tre5uie s 5iruiesc tot& 4i pe ti2e... a4a de /otr<t su2t& >2c<t adi2eaori a3 poru2cit lui */i) s 3earg s dea dru3ului lui Ca)a.e2cu 4i s:l po'teasc aici di2 partea 3ea.... Tiptescu: #e3eie 2e5u2? Ce ai 'cutA Zoe: A3 'cut ce a3 cre1ut c tre5uie s 'ac. ,ac 2u 2u .rei s spri(i2i pe Ca)a.e2cu& dac tu 2u .rei s:l alegi& ca s 3 scapi : atu2ci eu& care .oi s scap& >l spri(i2 eu& >l aleg eu... Tiptescu: Cu3A

Zoe: ,a& >l aleg eu. Eu su2t pe2tru Ca)a.e2cu& 5r5atul 3eu cu toate .oturile lui tre5uie s 'ie pe2tru Ca)a.e2cu. =2 s'<r4it& ci2e lupt cu Ca)a.e2cu lupt cu 3i2e... Aide& #2ic& lupt& 1dro5e4te:3& tu care 1iceai c 3 iu5e4ti? S .ede3? (pleac spre dreapta.) Tiptescu: 0oe? Zoe: Las:3? (iese.) Tiptescu: (ur3ri2d:o) 0oe? 0oe? (iese dup ea. O clip sce2a goal.) SCENA VII "hi Pristanda i Caa&encu Pristanda: (apr<2d >2 'u2d 4i 'c<2d loc cu respect lui Ca)a.e2cu s treac) Po'ti)i& cocoa2e Nicule& po'ti)i... (u3ilit) 4i 1u& s pardo2a)i& >2 co2sidera)ia 3isiei 3ele& care ordo2 (serios) s 'i3 scro'ulo4i la datorie. ,:.oastr 4ti)i 3ai 5i2e ca 3i2e... a4a e poli)aiul tat s:)i 'ie :tre5uie s:l ridiciA =l ridici? N:ai ce:i 'ace e 3isie. ,e aiai ('oarte rugtor) 3 rog s pardo2a)i... Ca"avencu: =3i pare ru& */i)& c 3ai struie4ti cu scu1ele tale... Adic 2oi 2u 4ti3 cu3 3erge poli)iaA (se2te2)ios.) =2tr:u2 stat co2stitu)io2al u2 poli)ai 2u e 2ici 3ai 3ult 2ici 3ai pu)i2 dec<t u2 i2stru3e2t? Pristanda: Curat i2stru3e2t? Ca"avencu: Nu 5ra)ul care lo.e4te& .oi2)a care ordo2 e de .i2... Eu c/iar a3 scris u2 articol >2 pri.i2)a asta. Nu 4tiu dac l:a)i cititA Pristanda: "re5uie s:l 'i citit& coa2e NiculeB eu ga1eta d:.oastr o citesc ca E.a2g/elia totdau2aB c s 2u . uita)i la 3i2e... adic pe2tru 3isie... (3isterios) altele a3 eu >2 su'letul 3eu& dar de? N:ai ce:i 'ace 'a3elie 3are& re2u3era)ie dup 5uget 3ic... Ca"avencu: !i >2 s'<r4it& cu3 ar 'i posi5il 3artiriul& dac 2:ar eDista clulA Pristanda: Curat& coa2e Nicule? Ca"avencu: (sc/i35<2d to2ul) Cet)e2e& 2u uita co2di)ia cu care a3 .e2it aici? A3 .e2it >2 casa pre'ectului& 2u .oi >2s s dau oc/ii cu el& 2u 3 pot a4a de ie'ti2 co3pro3ite. A3 .e2it c/e3at de doa32a "ra/a2ac/e& pe d<2sa .oi s .1. Pristanda: +ai e .or5& coa2e Nicule& pe coa2a Coi)ica& pe du32eei... co2ul #2ic 2ici 2u e aicea... Po'ti)i& po'ti)i& 4ede)i& coa2e Nicule& 3 duc s spui coa2ii Coi)ic/ii c a)i .e2it... (.rea s plece.) Ca"avencu: Po)i s:i adaogi c/iar c 3 gr5esc s 3 >2torc >2 te32i)a u2de 3:a aru2cat di1gra)ia du32eei.

Pristanda: Ascult. (aparte.) +are pi4ic/er? Stra(2ic pre'ect ar 'i sta? (iese aru2c<2d pri.iri 'uri4e de ad3ira)ie ctr Ca)a.e2cu.) SCENA VIII Ca"avencu: (si2gur) =2 s'<r4it& capitulea1? Se putea alt'elA... Iu5itul& scu3pul& .e2era5ilul 2e2ea 0a/aria (r<de) parc:l au1 desear procla3<2du:3 ca2didat al colegiului. Sr3a2ul #ar'uridi?... (gra..) Scopul scu1 3i(loacele& a 1is 2e3uritorul *a35etta?... A3a5ilul #2ic tre5uie s 'ac .e2i2 de 3oarte... at<t 3ai 5i2e pe2tru 3i2e? =4i pierde 3i2)ile& at<t 3ai ru pe2tru el? + arestea1& at<t 3ai 5i2e pe2tru 3i2e? Coa2a Coi)ica& 3ai cu3i2te ca to)i& 3 c/ea3& 4i eu& politicos& iat:3& gata s: i srut 3<2a cu respect... + rog& 2:ai ce:i 'ace 3<2a care:)i d 3a2datul?... ,ar... u2de e coa2a Coi)icaA... 2u .1 pe coa2a Coi)ica... (Se:2toarce spre 'u2d& apoi spre st<2ga& >2 'i2e spre dreapta. =2 3o3e2tul acesta apare "iptescu >2 u4a di2 dreapta& u2de st u2 3o3e2t 2e3i4cat. *est de surpri1 di2 partea lui Ca)a.e2cu. Aparte.) "iptescu? O pre'era3 pe ea? SCENA I$ Caa&encu, Tiptescu Tiptescu: (a aprut >2 dreapta cu aerul >2cru2tat 4i pu32ii >2cle4ta)i& a stat >2 u4e& a 3ers apoi li2i4tit la u4a di2 'u2d& 3sur<2d di2 oc/i pe Ca)a.e2cu& 4i s:a oprit >2 'u2d u2 3o3e2tB aparte) 9i2e:3& ,oa32e? Ca"avencu: ((e2at) Sti3a5ile do32& scu1a)i:3 dac .:ar prea c 3 pre1i2t la d: .oastr ast'el& >2tr:u2 3od 2eregulat... "re5uie s . spu2 c a3 'ost adus aici di2 arest de poli)aiul d:.oastre& dup ordi2ile... 4i 2u 3:4tepta3 s . >2t<l2esc... Tiptescu: (aparte) I3perti2e2t? Ca"avencu: Pe2tru c 3i se spusese c era3 c/e3at de... alt'el 2ici 2u a4 'i .e2it... =2 'i2e& dac su2t aici pri1o2ier& r3<i... dac su2t li5er : 4i 2u cer 2i3ic 3ai 3ult : 3 retrag >2dat... Tiptescu: (care a tot 5tut di2 clc<i cu i3pacie2)& co5oar >2cet& rar 4i cu di2)ii str<24i) Iu5ite 4i sti3a5ile d:le Ca)a.e2cu& 2u >2)eleg pe2tru ce >2tre doi 5r5a)i& cu oarecare prete2)ie de serio1itate& s 3ai >2cap ast'el de 3e4te4uguri 4i ra'i2rii de 3a2iere& ast'el de tirade distilate& c<2d situa)ia lor e a4a de li3pede... Eu su2t u2 o3 cruia:i place s (oace pe 'a)... S:3i dai .oi s:)i spui ce.a... Ia po'ti3& ia po'ti3& 3 rog. (>i o'er u2 scau2& aparte.) S 'iu cu3i2te. Ce 5i2e c:i 0oe di2colo? Ca"avencu: Sti3a5ile do32& d:tale >)i place s (oci pe 'a)& pri3escB 3ie:3i place s (oc scurt& scurt. (gest de rete1are.) Situa)ia 2oastr o pute3 de1lega 2u3aidec<t. ("iptescu >i o'er (e)ul& el >l respi2ge u4or.) +ul)u3esc. Tiptescu: (acela4i (oc) Ia po'ti3& 3 rog& ia po'ti3? Ca"avencu: (acela4i (oc) +ul)u3esc? Tiptescu: (pri.i2d )i2t la Ca)a.e2cu 4i cu to2ul 3<r<it) Po'ti3 de?...

Ca"avencu: (care s:a retras pu)i2& cedea1 >2 s'<r4it 4i cade pe 'otoliu ca3 'r .oie) +ul)u3esc. Tiptescu: A4a. (4ade aproape de el& Ca)a.e2cu se ca3 retrage. "iptescu se >2deas spre el& Ca)a.e2cu acela4i (oc& 4i iar.) Ast'el dar& o2ora5ile do32& d:ta& : pri2 ce 3i(loace 2u:3i pas? : posede1i o scrisoare a 3ea& care poate co3pro3ite o2oarea u2ei 'a3ilii... Ca"avencu: (gest) A? Tiptescu: + iart c te:a3 o'e2sat. S 'iu 4i 3ai scurt... Iat d:ta e4ti u2 o3 practic& d:ta posede1i u2 lucru care:3i tre5uie 3ie. Eu .iu 4i:)i 1ic (cu 3ult a'a5ilitate) 3 rog& o2ora5ile do32& ce:3i ceri d:ta >2 sc/i35ul acelui lucruA Ca"avencu: (2ai.) Cu3& 2u 4tiiA Tiptescu: (ase3e2ea) Nu... Ca"avencu: (ase3e2ea) Nici 3car 2u . d:2 g<2dA Tiptescu: (ase3e2ea) Nu... d:aia >2tre5... Ca"avencu: Sti3a5ile do32& (cu dig2itate) u2 o3 politic... Tiptescu: (cu po'id) Adic d:ta... Ca"avencu: ,:3i .oie... %2 o3 politic tre5uie& 3ai ales >2 2i4te >3pre(urri politice ca acelea pri2 care trece patria 2oastr& >3pre(urri de 2atur a /otr> o 3i4care ge2eral& 3i4care ce& dac .o3 lua >2 co2sidera)ie trecutul oricrui stat co2stitu)io2al& 3ai ales u2 stat t<2r ca al 2ostru... Tiptescu: (i3pacie2tat& 5t<2d di2 clc<i) + rog& o2ora5ile& >2c o dat... (rspicat) ce:3i ceri d:ta >2 sc/i35ul acelei scrisoriA Scurt? Scurt? (repet gestul de rete1are al lui Ca)a.e2cu.) Ca"avencu: EiA... ,ac este a4a& dac .oie4ti scurt& iat .oi (rugtor) s 2u 3ai co35a)i& ce.a 3ai 3ult& s:3i spri(i2i ca2didatura... Tiptescu: (.r<2d s i15uc2easc) Ca2didatura d:tale? (stp<2i2du:se.) O2ora5ile do32& 2u )i se pare c ceri prea 3ultA... Ca"avencu: Atu2cea d:ta& care 3i:ai propus sc/i35ul& care:3i 'aci >2tre5area& tre5uie s rspu21i... Tiptescu: (apropii2du:se 4i >2des<2du:se >2spre Ca)a.e2cu& se repet (ocul de sce2 de 3ai sus) 6a 1u& spu2e& 2u )i se pare prea 3ultA @AiA Ce 1iciA Ca"avencu: (2ai.) Nu.

Tiptescu: (cu i2si2uare) ,ac s:ar retrage Co3itetul per3a2e2t 4i a3 re1er.a u2 loc pe2tru prea iu5itul d. Ca)a.e2cuA... Ca"avencu: (1<35i2d 4i cu 5o2o3ie) E u2 2i3ic& sti3a5ile... Tiptescu: ,ac >2 postul de ad.ocat al statului s:ar 2u3i acela4i d. Ca)a.e2cuA... Ca"avencu: (ase3e2ea) E pu)i2& o2ora5ile... Tiptescu: ,ac >2 locul de pri3ar& .aca2t acu3& 4i >2 locul de epitrop:e'or la S'. Nicolae s:ar 2u3i tot 2e2ea Ca)a.e2cuA @AiA (Ca)a.e2cu sur<de cu u2 gest de re'u1.) !i dac 4i 3o4ia ;0.oiul; di2 3argi2ea ora4ului... Ca"avencu: (1<35i2d ase3e2ea) ,:3i .oie& sti3a5ile& u2 o3 politic tre5uie& este dator& 3ai ales >2 >3pre(urri ca acele pri2 care trece patri 2oastr& >3pre(urri de 2atur a /otr> o 3i4care ge2eral& 3i4care (3<2g<ie 4i u3'l cu.i2tele distil<2du:4i to2ul 4i acce2tul) ce& dac .o3 lua >2 co2sidera)ie& trecutul u2ui stat co2stitu)io2al& 3ai ales u2 stat t<2r ca al 2ostru& de a5ia ie4it di2... Tiptescu: (5t<2d i3pacie2t di2 clc<i 4i >2trerup<2du:l) Ei? S ls3 'ra1ele& 2e2e Ca)a.e2cule? Astea su2t 5u2e pe2tru gur casc... Eu su2t o3ul pe care d:ta s:l >35e)i cu ap receA... Spu2e& u2de s 'ie? 6r5te4te ce .rei de la 3i2eA (se ridic 'ier5<2d.) Ca"avencu: (ridic<2du:se 4i el) Ce .reauA Ce .reauA !tii 5i2e ce .reau. 8reau ce 3i se cu.i2e dup o lupt de at<ta .re3eB .reau ceea ce 3erit >2 ora4ul sta de gogo3a2i& u2de su2t cel d:>2t<i... >2tre 'ru2ta4ii politici... 8reau... Tiptescu: ('ier5<2d) Ce .reiA Ca"avencu: (ase3e2ea) 8reau... 3a2datul de deputat& iat ce .reau 2i3ic altce.a? Ni3ic? Ni3ic? (dup o pau1& cu i2si2uare cald 4i cresc<2d.) +i se cu.i2e?... "e rog?... Nu 3 co35ate... Sus)i2e:3... Alege:3. Poi3<i2e& >2 3o3e2tul c<2d .oi 'i procla3at cu 3a(oritatea cerut&... >2 3o3e2tul acela .ei a.ea scrisoarea (cu 3ult cldur)... pe o2oarea 3ea? Tiptescu: (aproape s i15uc2easc) Pe o2oarea taA... !i dac 2u pot s te alegA... Ca"avencu: Po)i? Tiptescu: (pier1<2du:4i cu3ptul di2 ce >2 ce) !i dac 2u .oiA : 0i c 2u .oi s te alegA Ca"avencu: (>2d<r(it) "re5uie s .rei. Tiptescu: (d:a5ia 3ai stp<2i2du:se) %i)i c 2u e 5i2e s te (oci cu u2 o3 ca 3i2e ast'el. Nu? Nu? Nu .oi s te aleg? Ca"avencu: "re5uie?

Tiptescu: Nu? Ca"avencu: "re5uie s .rei& dac )ii c<tu4i de pu)i2 la o2oarea... Tiptescu: (i15uc2i2d) +i1era5ile? (Ca)a.e2cu 'ace u2 pas >2apoi.) Ca2alie 2eru4i2at? Nu 4tiu ce 3 )i2e s 2u:4i 1dro5esc capul... (se repede& ia u2 5asto2 de l<2g perete 4i se >2toarce tur5at ctr Ca)a.e2cu.) +i4elule? "re5uie s:3i dai aci scrisoarea& tre5uie s:3i spui u2de e scrisoarea... ori te ucid ca pe u2 c<i2e? (se repede 2.al la el. Ca)a.e2cu ocole4te 3asa 4i ca2apeaua& rstoar2 3o5ilele 4i se repede la 'ereastr& pe care o desc/ide de perete >35r<2ci2d:o >2 a'ar.) Ca"avencu: (tre3ur<2d& strig la 'ereastr >2 a'ar) A(utor? Sri)i? + o3oar .a3pirul? Pre'ectul asasi2? A(utor? SCENA $ 'ceiai ( !oe &enind repede din dreapta Zoe: (repe1i2du:se >2tre Ca)a.e2cu 4i "iptescu& rugtoare 4i 'oarte e3o)io2at) ,o32ule Ca)a.e2cu& do32ule& pe2tru ,u32e1eu? "e rog& 2u striga... #2ic& ai >22e5u2itA... ,o32ule Ca)a.e2cu... 3 rog... Ca"avencu: (e3o)io2at 4i el) Cu3 s 2u strig& doa32A Tiptescu: (1dro5it de 3i4care& 4terg<2du:4i 'ru2tea 4i c1<2d pe u2 scau2 la dreapta) +i4el? +i4el? +i4el? Zoe: (rugtoare) ,o32ule Ca)a.e2cu& cer scu1e pe2tru 3o3e2tul de iu)eal care l:a 'cut pe #2ic s uite... Ca"avencu: Nu >2cap scu1e& doa32... tre5uie s ies d:aci 2u3aidec<t 2u 3ai pot sta u2 3o3e2t >2tr:o cas u2de:3i este .ia)a >2 pri3e(die?... Zoe: ,o32ule Ca)a.e2cu& >2 s'<r4it d:ta e4ti u2 o3 cu3i2te& u2 o3 practic& d:tale >)i este i2di'ere2t de la ci2e )i:ar .e2i aceea ce:)i tre5uie a4a de 2eaprat... Ca"avencu: Nu:2)eleg... Zoe: Ai cerut& >2 sc/i35ul scrisorii de care e .or5a& 3a2datul de deputat. Ai (urat pe o2oarea d:tale c poi3<i2e c<2d i 'i procla3at& .ei da scrisoarea aceluia ce te:ai 'ace s 'ii ales... Ei? Eu te aleg& eu 4i cu 5r5atul 3euB 3ie s:3i dai scrisoarea... Pri3e4tiA... Ca"avencu: (ca lo.it de o idee) Pri3esc... Zoe: (>2cet ctr "iptescu& care st cu'u2dat >2 g<2duri pe 'otoliu) !i >2)elegi c atu2ci& c<2d& lupt<2d cu ti2e& .oi cpta scrisoarea&... tot&... tot&... #2ic& .a 'i ispr.it >2tre 2oi (tare). Su2te3 depli2 >2)ele4i& do32ule Ca)a.e2cu... Ca"avencu: ,a& 3ada3& pe depli2... dar... (>i 'ace se32 ctr "iptescu.)

Zoe: (strui2d l<2g "iptescu) #2ic? #2ic? -otr4te:te? Po)i 'i tu du43a2ul li2i4tii 3eleA... Spu2e?... (rug<2du:l 'ru3os) #2ic?... Tiptescu: (2e3aiput<2d lupta 4i scul<2du:se) =2 s'<r4it& dac .rei tu... 'ie?... =2t<3ple:se orice s:ar >2t<3pla... (cu /otr<re.) ,o32ule Ca)a.e2cu& e4ti ca2didatul 0oii& e4ti ca2didatul lui 2e2ea 0a/aria... pri2 ur3are 4i al 3eu? Poi3<i2e e4ti deputat?... Zoe: (triu3'toare) A? Ca"avencu: Poi3<i2e .e)i a.ea... (se aude 1go3ot a'ar& .ocea lui "ra/a2ac/e ;Ai pu)i2tic r5dare?;) Zoe: Ne2ea? Tiptescu: 0a/aria? Ca"avencu: 8e2era5ilul? Tiptescu: Repede& ascu2de)i:. a3<2doi... Nu tre5uie s . .a1... (0oe iese degra. >2 st<2ga& "iptescu cu Ca)a.e2cu la dreapta.) SCENA $I Trahanache: (si2gur) Ni3e2iA... !i do5itocul de 'ecior 3i:a spus c #2ic 4i 0oe su2t aici... (3erge la u4a di2 dreapta 4i 5ate cu discre)ie.) Ni3e2i? (ase3e2ea >2 st<2ga.) Ni3e2i? (.rea s plece pri2 'u2d 4i ca 4i c<2d 4i:ar aduce a3i2te de ce.a.) A? Era s uit? (4ade la 3asa de scris& ia co2dei 4i /<rtie 4i scrie& citi2d.) ;,rag #2ic& te: a3 cutat? + >2torc peste o (u3tate de ceas. "re5uie s 2e .ede3 >2ai2te de >2tru2ire. A4teapt:3 2egre4itB 2u ie4i ai pu)i2tic r5dare... "ra/a2ac/e...; (pu2e scrisoarea la .edere pe 3as.) Acu3a s d3 de cpt<iele 'irelor iu5itului 2ostru d. Ca)a.e2cu. (iese pri2 'u2d repede. %2 3o3e2t sce2a goalB apoi u4ile di2 dreapta 4i di2 st<2ga se desc/id 5i2i4or. ,i2 st<2ga iese 0oe& di2 dreapta "iptescu 4i Ca)a.e2cu.) SCENA $II Tiptescu, Caa&encu, !oe, apoi Ceteanul turmentat Tiptescu: 6leste3at politic? %2 3o3e2t s 2:ai pace? (3erge la u4a di2 'u2d 4i o >2c/ide.) Su2te3 >2 li2i4te... (lui Ca)a.e2cu.) Eu 3erg la telegra' s:)i a2u2) la 6ucure4ti ca2didatura... d:ta a4teapt acas u2 cu.<2t al 3eu... ,esear& la >2tru2ire& 'ii cu tact... tre5uie 3ult tact. (se aud >2 'u2d 5ti >2 u4B to)i di2 sce2 tac 4i 2u 3i4cB iar 5ti& apoi trei 'luierturi.) E */i)& sta e se32alul lui? (3erge 4i desc/ide u4a di2 'u2d& pri2 care apare Cet)ea2ul& 'luier<2d ca de 3irare.) Tiptescu: IarA (se d >2apoi.) Ca"avencu: O3ul 3eu? (se d ca3 la spatele 0oii.)

Cet"eanu!: ,a& iar eu? (sug/ite.) A3 .e2it pe2tru istoria aia de care a3 .or5it a1: di3i2ea)... Ce 'ace3A Iac& 3<i2e >2cepe... Eu... pe2tru ci2e .ote1A Tiptescu: ()i2<2du:i calea s 2u co5oare >2 sce2) Pe2tru ci2eA Pe2tru ci2eA Las: 3 >2 pace& cet)e2e ai a(u2s de 2esu'erit... 8otea1 pe2tru ci2e po'te4ti... Cet"eanu!: Eu 2u po'tesc pe 2i3e2i& dac e .or5a pe po't... Tiptescu: Ei? Las:3:2 pace& ad3i2istra)ia 2u .oie4te s i2'lui2)e1e c<tu4i de pu)i2 pe 2i3i2i. Ca"avencu: (i2ter.e2i2d) Pardo2& da)i:3i .oie 3ie:3i pare di2 co2tra c >2tr:u2 stat co2stitu)io2al& 3ai ales >2tr:u2 stat t<2r ca al 2ostru& ad3i2istra)ia ar tre5ui s... Zoe: (ase3e2ea) Se:2)elege...A Cet"eanu!: (ctr Ca)a.e2cu) Ei? O2ora5ilul? Nu te .edea3B sluga? O 3ie de a2i pace? !i 1i& 3 lucra4i& aiA Adic& d:i cu 5ere& d:i cu .i2& 2u pe2tru ci2stea o5ra1ului... pe2tru ca s:3i 'aci po2tul cu scrisoarea... 5ra.os? ,o3@le Nae. Ca"avencu: A? A? Zoe: #2ic? #2ic? "ri3ite:l... e 2esu'erit? Tiptescu: (2er.os) =2 s'<r4it& cet)e2e& te rog las:2e cu 5i2i4orul& las:2e... Ce po'te4ti de la 3i2eA Cet"eanu!: Nu )i:a3 spusA (sug/ite.) +<i2e >2cepe... EiA (sug/ite.) Eu pe ci2e alegA Pe2tru ci2eA... ('ace se32ul .otrii 4i sug/ite.) Zoe: Pe2tru d. Nae Ca)a.e2cu. Cet"eanu!: Pe2tru... (sug/ite 4i pu'2e4te de r<s.) Nu 3:22e5u2i c a3e)esc... Tiptescu: (di2 ce >2 ce 3ai 2er.os& lu<2d pe Cet)ea2ul de 3<2 4i 1gudui2du:l) Pe2tru c e4ti u2 o3 .i)ios... Cet"eanu!: Nu 3 s3uci& c a3e)esc? Tiptescu: (ase3e2ea) Pe2tru c te:ai lsat s:)i ia di2 5u1u2ar& s:)i 'ure scrisoarea... Cet"eanu!: Ei? Nu 'ace 2i3ica& poate 3ai gsi3 alta... Tiptescu: Las:3 s .or5esc... pe2tru c e4ti... Cet"eanu!: Las:3 s .or5esc... pe2tru c e4ti... Cet"eanu!: Alegtor... Tiptescu: Nu... 5e)i.... .i)ios... pctos.

Zoe: #2ic?... Tiptescu: ,a& 5e)i.... uite 4i acu3a e4ti tur3e2tat& e4ti 5ut... (Ca)a.e2cu r<de.) Cet"eanu!: A4? Tiptescu: (cu de1gust) %ite& 2e2orocitule? +iro4i cale d:o po4t... (>l >3pi2ge.) Cet"eanu!: (4o.i2d) $sta este 3irosul 3eu 2aturel... Tiptescu: +iro4i a ro3... Cet"eanu!: Ei 5ra.os? 8rei s 3iros a ga1A Tiptescu: Ei? Pe2tru toate astea tre5uie s:)i dai .otul lui o2ora5ilul d. Ca)a.e2cu... Pe2tru a4a alegtor& 3ai 5u2 ales 2ici c se putea... Zoe: #2ic?... Ca"avencu: "otdeau2a iro2ic& (1<35i2d) sti3a5ile? SCENA $III 'ceiai ( #ar$uridi, %rn o&enescu i Trahanache Tiptescu: (3o2t<2du:se treptat) ,a& pe2tru d. Ca)a.e2cu lucr3 2oi& pe d:sa 2oi >l spri(i2i3& pe d. Ca)a.e2cu s:l alege)i d:.oastr. !i 2u:l spri(i2i3 de sil& >l spri(i2i3 pe2tru c du32ealui este cel 3ai o2est co2cet)ea2 al 2ostru... Zoe: #2ic& 'ii cal3... Tiptescu: ,a& su2t cal3... Pe2tru c du32ealui (#ar'uridi& 6r<21o.e2escu 4i "ra/a2ac/e apar >2 'u2d 4i ascult. Cei di2t<i arat tot ce se petrece >2 sce2 celui d:al treilea) 2u e ca al)ii 3i4el& pe2tru c 2u e ca al)ii ca2alie& 2u e ca al)ii i2'a3... (se 3o2tea1 di2 ce >2 ce)... pe2tru c >2c o dat& la alegtori ca d:ta& cu 3i2te& cu (udecat li3pede& cu si3) politic& 2u se poate 3ai 5u2 repre1e2ta2t dec<t d. Ca)a.e2cu& (aps<2d) o2ora5ilul d. Ca)a.e2cu? ("iptescu >3pi2ge cu sc<r5 pe Cet)ea2ul tur3e2tat.) Ca"avencu: (1<35i2d cu 5o2o3ie) Ce rutcios? Brnzovenescu: (di2 'u2d) A? Far uridi: (lui "ra/a2ac/e) Iac trdarea? C<2d >)i spu2ea3& .e2era5ile?... (co5oar to)i.) Trahanache: Ei? Ai pu)i2tic r5dare?

Zoe: Ne2e? (se repede la "ra/a2ac/e 4i:l trage deoparte u2de:i .or5e4te >2cet 4i cu 3ult 3i4care. Ca)a.e2cu 4i Cet)ea2ul tur3e2tat .or5esc de alt parte ase3e2ea.) Tiptescu: Ei? Lsa)i:3 to)i >2 pace? Far uridi: "e ls3& sti3a5ile& dar 3erge3 la 6ucure4ti... Brnzovenescu: !i .o3 spu2e tot... Tiptescu: (aparte) ,uce)i:. la dracul? (trece l<2g "ra/a2ac/e 4i 0oe.) Far uridi: La 1iare? Brnzovenescu: La Co3itetul electoral ce2tral? Far uridi: La gu.er2? Cet"eanu!: (art<2d pe #ar'uridi 4i 6r<21o.e2escu lui Ca)a.e2cu) Oleu?... #ugi c a3e)esc? (Ca)a.e2cu 4i Cet)ea2ul tur3e2tat co2.or5esc 'oarte 3i4cat deoparte cu #ar'uridi 4i 6r<21o.e2escu.) Trahanache: =2 s'<r4it& ce e& #2icA Tiptescu: Nu 3:2tre5a pe 3i2e& 2e2e 0a/ario? Zoe: (cu e2ergie) Nici o .or5& 2e2e& tre5uie... Trahanache: ,e ceA Zoe: (precipitat) ,ac 3 iu5e4ti& dac )ii la 3i2e& acu3a tcereB >)i spu2 pe ur3 tot. (.or5esc >2cet to)i trei.) Ca"avencu: (ctr #ar'uridi 4i 6r<21o.e2escu) ,a)i:3i .oie& sti3a5ile& 2u d:.oastr .e)i a.ea 3ai 3ult >2credere 'a) cu >2altele locuri dec<t o2ora5ilul (to)i ascult& "iptescu se pli35 agitat >2 'u2d) d. "iptescu& pre'ectul cel 3ai o2est?... Trahanache: ,a? Ca"avencu: Cel 3ai i2tegru?... Trahanache: ,a? Ca"avencu: Cel 3ai credi2cios?... Zoe: #ire4te? Ca"avencu: ,a)i:3i .oie s . spu2 c toate 15uciu3rile d:.oastr su2t 2u3ai 4i 2u3ai c/estii perso2ale& 4i c<2d .i2 2i4te ase3e2ea persoa2e... ca d:.oastr... Cet"eanu!: Na2a2a?

Far uridi: Care .a s 1ic 4i i2sulte? Brnzovenescu: 6ra.os? Ca"avencu: C/estie de tara5& o2ora5ile? ,ara.eri de clopot2i)& sti3a5ile? Zoe: (ctr "ra/a2ac/e) Se:2)elege? Ca"avencu: Alegtorii .or .or5i... Zoe: (>2de32<2d pe Cet)ea2ul tur3e2tat 4i pe "ra/a2ac/e) ,a& alegtorii .or .or5i. Trahanache: ,a& alegtorii .or .or5i& 'ire4te? Cet"eanu!: (serios) ,a& 2oi .o3 .or5i? SCENA $IV 'ceiai ( "hi Pristanda &enind $uga din $und, cu o depe(n mn Pristanda: Coa2e #2ic? O depe4 'e:'e urge2t? Zoe: O depe4? (se:2torc to)i spre 'u2d.) Tiptescu: (desc/ide 2er.os depe4a 4i cite4te) ;Cu orice pre)& dar cu orice pre)& colegiul d:.oastr al II:lea tre5uie s aleag pe ,. Aga3e32o2 ,a2da2ac/e. (to)i 3i4care.) Se 'ace di2 aceasta pe2tru d:.oastr o >2alt 4i ulti3 c/estie de >2credere;... A? Far uridi #i Brnzovenescu: A/a? Zoe: (cu toat e2ergia) A? Nu se poate? 8o3 lupta co2tra oricui... 8o3 lupta co2tra gu.er2ului?... ("iptescu a c1ut o5osit pe u2 scau2.) Trahanache: Ai pu)i2tic r5dare? Zoe: ,a& 2e2e? 8o3 lupta co2tra gu.er2ului? Ca"avencu: ,a& .o3 lupta co2tra gu.er2ului? (Ca)a.e2cu& 0oe 4i "ra/a2ac/e de o parte& #ar'uridi& 6r<21o.e2escu 'rec<2du:4i 3<i2ile cu satis'ac)ie de alt parteB */i) >2 'u2dB "iptescu o5osit pe scau2& ca 4i cu3 2:ar lua parte la ce se petrece. Cet)ea2ul tur3e2tat >2 3i(loc.) Cet"eanu!: (t<r<t de cure2t) ,a? 8o3 lupta co2tra... (sug/i)<2d 4i sc/i35<2d to2ul)... adic 2u... Eu 2u lupt co2tra gu.er2ului... )Cortina*

ACT%& III ("eatrul >2')i4ea1 sala cea 3are a pretoriului pri3riei& u2 'el de eDago2 di2 care se .d trei laturi. "rei u4i >2 'u2dB cea di2 3i(loc d >2 coridorul de i2trareB pe cea di2 dreapta se cite4te ;O'i)er )i.il;B pe cea di2 st<2ga ;Ar'i.a;. =2 st<2ga la pla2ul al doilea& o u4 cu i2scrip)ia ;Ca5i2etul Pri3arelui;. =2 dreapta& acela4i pla2& alt u4 cu i2scrip)ia ;Reg/istratura;. : Partea di2 st<2ga p<2 la u4a ;Ar'i.ei; este despr)it de sce2 cu u2 grila( de le32 acoperit cu perdelu)e de c/e35ric .erde. L<2g grila(& la st<2ga& >2 sce2& este o estrad pe care su2t a4e1ate 3asa 4i (e)ul pre1ide2)ial. =2ai2tea 3esei& pu)i2 3ai (os& este tri5u2a. Pe 3as su2t dou ca2dela5re& /<rtie& cli3ri 4i u2 clopo)el. Pe tri5u2 o sticl 4i u2 pa/ar de ap. ,e partea dreapt su2t 52ci dese 4i scau2eB su5 estrad& ase3e2ea. Peste tot su2t 52ci 4i scau2e& a'ar de o crare lsat li5er de la u4a de i2trare di2 'u2d pri2 3i(locul sce2ii& pe u2de .i2e 4i se duce lu3ea. Pe pere)i c<te.a l3pi at<r2ate >2 cuie. Lu3i2 ca3 srac. La ridicarea perdelii& "ra/a2ac/e este la 3asa pre1ide2)ial >2 (e)ul su& la spatele tri5u2ei. =3pre(urul 3esii& 6r<21o.e2escu 4i al)i cet)e2i. :=2ai2tea tri5u2ii& cu spatele spre d<2sa& alegtori& cet)e2i& pu5lic& u2ii 4e1<2d (os& al)ii >2 picioare. Pe 52ci& pe scau2e 4i >3pre(ur ase3e2ea. =2 capul 52cilor di2 'a)& e Ca)a.e2cu >3preu2 cu Io2escu& Popescu 4i al)i dascli 4i parti1a2i. : #ar'uridi e la tri5u2. :Perdeaua se ridic asupra u2ei >2treruperi. =2 toat sala e ru3oare. Pre1ide2tul agit clopo)elul.) SCENA I Trahanache, Caa&encu, %rn o&enescu, #ar$uridi, ,onescu, Popescu, Ceteni, 'legtori, Public ( rumoare Far uridi: (de la tri5u2) ,a)i:3i .oie (gust di2 pa/arul cu ap.) ,a)i:3i .oie? (Ru3oare.) Trahanache: (trg<2du:4i clopo)elul) Sti3a5ili? O2ora5ili? (a'a5il) 'ace)i tcere? Su2t cestiu2i i3porta2te& ar1toare la ordi2ea 1ilei... A.e)i pu)i2tic r5dare... (ctr #ar'uridi.) ,:i >2ai2te& sti3a5ile& a.e)i cu.<2tul? Far uridi: (ctr adu2are) ,up ce a3 .or5it dar di2 pu2ctul de .edere istoric& di2 pu2ctul de .edere de drept& .oi >2c/eia c<t se poate 3ai scurt... Popescu: ParolA... Nu3ai dac t:ei )i2ea de .or5. (r<sete >2 partea u2de su2t dasclii.) Far uridi: Rog& 2u 3:2trerupe)i& da)i:3i .oie... Trahanache: (ctr partea u2de e Popescu) Sti3a5ile& 2u:2trerupe)i... Far uridi: ,up ce a3 .or5it dar di2 pu2ctul de .edere istoric 4i di2 pu2ctul de .edere de drept& .oi >2c/eia& precu3 a3 1is& c<t se poate 3ai scurt. (5ea o sor5itur& apoi& relu<2du:4i rsu'larea& rar ca 4i cu3 ar >2cepe o po.este.) La a2ul u2a:3ie:opt: sute:dou:1eci:4i:u2u... 'iD... (Ru3oare 4i protestri >2 grupul lui Ca)a.e2cu A? A? A?) Popescu: ,ac 2e:2toarce3 iar la 18I1 'iD& 2e:a3 procopsit. (ru3oare 4i protestri.) Far uridi: ,a)i:3i .oie... La u2a:3ie:opt:sute...

To"i: (>2 cor& cu to2ul lui) ,ou1eci:4i:u2u 'iD... (ru3oare 4i protestri.) Far uridi: ,a)i:3i .oie. Trahanache: (clopo)el) Sti3a5ile& o2ora5ile? Nu >2trerupe)i... A.e)i pu)i2tic... Ca"avencu: Ce r5dare& .e2era5ile do32ule pre1ide2t? Ceasurile su2t >2ai2tate. Su2t 4i al)i oratori >2scri4i s .or5easc... To"i din 'rup: ,a? ,a? Ca"avencu: O2ora5ilul orator a pro3is s >2c/eie c<t se poate 3ai scurt apoi ce 'el de scurt este asta& s:o lu3 a doua oar de la 18I1A A? A? A? To"i din 'rup: A? A? A? (ru3oare.) Far uridi: ,a)i:3i .oie... Trahanache: (ctr #ar'uridi cu dulcea)& ridic<2du:se peste 3as ctr tri5u2) Sti3a5ile... eu g<2desc c 2u ar 'i ru s sri3 la 48... Ca"avencu: (strig<2d) +ai 5i2e la J4... Popescu( Ionescu #i to"i din 'rup: ,a? ,a? La J4... Trahanache: (ridic<2du:se ca 4i c<2d ar co2sulta adu2area) Adic... la ple5icistA To"i: ,a& la ple5icist? (1go3ot.) Far uridi: (>2torc<2du:se cu spatele spre adu2are 4i cu 'a)a la pre1ide2t) ,a)i:3i .oie& do32ule pre1ide2tB 3i:a)i acordat cu.<2tul >3i pare c u2 pre1ide2t o dat ce acord cu.<2tul... Trahanache: (scul<2du:se 4i pu2<2d& peste 3as& 3<i2ile pe u3erii lui #ar'uridi& 3<2g<ietor) ,ac 3 iu5e4ti& sti3a5ile& ':3i /at<rul... s trece3 la ple5icist... dori2)a adu2rii?... Far uridi: ,ar& do32ule pre1ide2t... Trahanache: (4i 3ai rugtor) S trece3 la ple5icist? (>l >2toarce 5i2i4or de u3eri cu 'a)a spre adu2are.) To"i: (cu putere) ,a? La ple5icist? La ple5icist? Far uridi: (soar5e o dat 4i cu aerul resig2at) Ce 1icea3 darA La 18J4& .i2e& 3: 2)elegi& oca1iu2ea s se pro2u2)e poporul pri2tr:u2 ple5icist... S .ede3 >2s 3ai: 2ai2te... s 2e d3 sea3a 5i2e de ce .a s 1ic... de ce este u2 ple5icist... Ionescu: !ti3 ce este ple5icistul? +ersi de eDplica)ie?

To"i: Nu tre5uie eDplica)ie... (ru3oare.) Far uridi: (ctr >2treruptori) ,a)i:3i .oie? (ctr "ra/a2ac/e.) ,o32ule pre1ide2t?... Trahanache: (clopo)el) Sti3a5ilii& o2ora5ilii& rog 2u >2trerupe)i pe orator& ('oarte a'a5il) 'ace)i tcereB su2t cestiu2i ar1toare la ordi2ea 1iliiB a.e)i pu)i2tic r5dare. (ctr #ar'uridi.) A.e)i cu.<2tul& sti3a5ile& da)i:i >2ai2te? Far uridi: (lu<2d .<2t) C<2d 1ice3 dar J4& 1ice3 ple5icist& c<2d 1ice3 ple5icist& 1ice3 J4... !ti3& orici2e di2tre 2oi 4tie ce este J4& s .ede3 ce este ple5icistul... (cu trie >2cep<2d 'ra1a.) Ple5icistul?... Ca"avencu: Aci 2u e .or5a de ple5icist... Far uridi: ,a)i:3i .oieB (discut<2d cu Ca)a.e2cu) 3i se pare c atu2ci c<2d 1ice3 J4... (cu e2ergic co2.i2gere) 4i s 2u cuta)i a >2cerca 3car s 3 co35ate)iB . .oi do.edi cu date istorice c toate popoarele >4i au u2 J4 al lor... Ca"avencu: ,a)i:3i .oieB 2u e .or5a de J4. (ru3oare apro5ati. pe2tru Ca)a.e2cu.) Far uridi: ,a)i:3i .oie... ("oate coloc/iile 4i >2treruperile se 'ac a.oc)e4te& cu 3ult .ioiciu2e 4i cu to2ul >2)epat 4i .olu5il.) ,o32ule pre1ide2t?... Trahanache: (clopo)el) Sti3a5ile& o2ora5ile& 'ace)i tcere... a.e3 cestiu2i ar1toare... Ca"avencu: (ridic<2du:se >2 capul 52cii) Cu3& do32ule pre1ide2tA ,e u2de p<2 u2de J4 c/estie ar1toare la ordi2ea 1ileiA ,ac 2u 3:24el& >3i pare c su2te3 >2 a2ul de gra)ie 188K... Ce are a 'aceA C/e3a)i pe o2ora5ilul orator la cestiu2e... Trahanache: (ridic<2du:se iar peste 3as 4i ati2g<2du:l pe u3ere pe #ar'uridi) Sti3a5ile... (a'a5il 4i rugtor) s ls3 ple5icistul& dac 3 iu5e4tiB s trece3 la cestiu2e. Far uridi: (o5osit de >2treruperi& >2torc<2du:se cu 'a)a spre "ra/a2ac/e 4i cu spatele la adu2are) ,o32ule pre1ide2t& a)i 5i2e.oit a:3i acorda cu.<2tul... Eu cred c:ar tre5ui... Ca"avencu: (strig<2d) Nu tre5uie& o2ora5ile? To"i din 'rup: Nu& 2u tre5uie? Trahanache: (pu2<2d 3<2ile& peste 3as& pe u3erii lui #ar'uridi& 4i 'oarte dulce) + rog& dac 3 iu5e4ti& ':3i /at<rul... dori2)a adu2rii& sti3a5ile... (>l >2toarce de u3eri 5i2i4or cu 'a)a spre adu2are.) To"i: ,a? La c/estiu2e? La c/estiu2e? Far uridi: ('oarte o5osit& soar5e 4i se resig2ea1) A(u2ge3 dar la c/estiu2ea

re.i1iu2ii Co2stitu)iu2ii 4i Legii Electorale... To"i: (cu satis'ac)ie) A? A4a da? Trahanache: (ase3e2ea) A? (clopo)el.) Ei? Acu a.e)i pu)i2tic r5dare... (ctr #ar'uridi.) Scurt& sti3a5ile& scurt& dac 3 iu5e4ti dori2)a adu2rii. Far uridi: (asud& 5ea 4i se 4terge 3ereu cu 5as3aua) + rog& da)i:3i .oie? !ti)i care este opi2ia 3ea >2 pri.i2)a re.i1uiriiA Toat sa!a: Nu?... S .ede3?... Spu2e? Ca"avencu: (5at(ocoritor) S .ede3 opi2ia lui d. #ar'uridi. ("ra/a2ac/e clopo)e4te.) Far uridi: (asud 3ereu 4i se e3o)io2ea1 pe .1ute) Opi2ia 3ea este aceasta e .or5a de re.i1uire& daA To"i: (puter2ic) ,a? ,a? Far uridi: (e3o)io2at 4i asud<2d) Atu2ci& iat ce 1ic eu& 4i >3preu2 cu 3i2e (>2cepe s se >2ece) tre5uie s LsicH 1ic ase3e2ea to)i aceia care 2u .or s ca1 la eDtre3itate (se >2eac 3ereu)& adic .reau s 1ic& da& ca s 'ie 3odera)i... adic 2u eDagera)iu2i?... =2tr:o c/estiu2e politic... 4i care& de la care at<r2 .iitorul& pre1e2tul 4i trecutul )rii... s 'ie ori prea:prea& ori 'oarte:'oarte... (se >2curc& asud 4i >2g/ite) >2c<t .i2e aci oca1ia s >2tre53 pe2tru ceA... ,a... Pe2tru ceA... ,ac Europa... s 'ie cu oc/ii a)i2ti)i asupra 2oastr& dac 3 pot pro2u2)a ast'el& care lo.esc so)ietatea& adic 'ii2dc di2 cau1a 1guduirilor... 4i... idei su5.ersi.e... (asud 4i se rtce4te di2 ce >2 ce) 4i 3:2)elegi& 3ai >2 s'<r4it& pe2tru care >2 orce oca1iu2i sole32e a dat pro5e de tact... .reau s 1ic >2tr:o pri.i2)& poporul& 2a)iu2ea& Ro3<2ia... (cu trie) )ara >2 s'<r4it... cu 5u2:si3)& pe2tru ca Europa cu u2 3o3e2t 3ai 2ai2te s .ie 4i s recu2oasc& de la care pute3 1ice depa2d... (se >2curc 4i asud 3ai tare) precu3& : da)i:3i .oie : (se 4terge) precu3 la I1& da)i:3i .oie (se 4terge) la 48& la K4& la M4& la J4& la N4 ase3e2ea 4i la 84 4i E4& 4i e)etera& >2tru c<t 2e pri.e4te... pe2tru ca s d3 eDe3plul c/iar surorilor 2oastre de gi2te lati2e >2s? ('oarte asudat& se 4terge& 5ea& iar se 4terge 4i su'l 'oarte greu. "ra/a2ac/e a ur3rit cu 3<2a tactul sacadelor oratorice ale lui #ar'uridi. 6ra.o 4i aplau1e >2 'u2d& co2duse de 6r<21o.e2escuB r<sete 4i s<s<ituri >2 grupului lui Ca)a.e2cu. Clopo)elul lui "ra/a2ac/e de a5ia se 3ai aude. : ,up ce s:a 3ai oprit 1go3otul& cu 3ult apri2dere.) ,a)i:3i .oie? "er3i2 >2dat? +ai a3 dou .or5e de 1is. (1go3otul tace.) Iat dar opi2ia 3ea. (>2 supre3 lupt cu o5oseala care:l 5iruie.) ,i2 dou u2a& da)i:3i .oie ori s se re.i1uiasc& pri3esc? ,ar s 2u se sc/i35e 2i3icaB ori s 2u se re.i1uiasc& pri3esc? dar atu2ci s se sc/i35e pe ici pe colo& 4i a2u3e >2 pu2ctele... ese2)iale... ,i2 aceast dile3 2u pute)i ie4i... A3 1is? (Aplau1e >2 'u2d& s<s<ituri >2 'a). #ar'uridi co5oar 1dro5it& 4terg<2du:se de sudoare& 4i 3erge 2 'u2d. 6r<21o.e2escu 4i al)i alegtori >l >2t<3pi2 4i:i str<2g 3<2a. : Ru3oare. +ai 3ul)i di2 auditoriu se scoal 4i stric r<2durile. Ca)a.e2cu suie de la dreapta >2 3i(loc& u2de .or5e4te >2cet cu grupul su gesticul<2d .iu. Cu u2 alt grup 3ai >2 'u2d #ar'uridi 4i 6r<21o.e2escu ase3e2ea. : Prista2da iese 3isterios di2 ca5i2etul pri3arului& trece pri2 u4cioara grila(ului& care este la spatele tri5u2ii& 4i trage

de pulpa2 pe "ra/a2ac/e& care su2 clopo)elul.) SCENA II 'ceiai ( Pristanda Trahanache: (ls<2d clopo)elul 4i >2torc<2du:se la spatele 3esii) @AiA Ce eA Pristanda: (3isterios 4i repede) Coa2e 0a/ario? Co2ul #2ic& coa2a Coi)ica?... Trahanache: EiA CeA Pristanda: Su2t di2coace >2 ca5i2et... au .e2it pe di2 dos& . a4teapt. Nu3aidec<t s po'ti)i acolo. Trahanache: (ase3e2ea 3isterios) Nu pot s las pre1ide2)ia... s ai5 pu)i2tic r5dare. Pristanda: "re5uie... 2u3aidec<t?... Suspa2da)i? Trahanache: (trage clopo)elul 4i se ridic) Sti3a5il& o2ora5il adu2are. ,up discursul i3porta2t& pe care l:a )i2ut respecta5ilul 2ostru co2cet)ea2 4i ad.ocat d. #ar'uridi& eu cred c ar 'i 5i2e s suspa2d3 4edi2)a pe2tru ci2ci 3i2ute. Voci: ,a? ,a? Pe2tru ci2ci 3i2ute?... (Ca)a.e2cu cu grupul su& #ar'uridi 4i 6r<21o.e2escu cu al lor se a3estec >2 3ul)i3e. "ra/a2ac/e& care s:a dat (os de pe tri5u2& a desc/is porti)ia grila(ului 4i a trecut cu */i) >2 partea st<2g despr)it& 5ate >2 u4a ;Ca5i2etului Pri3arului;. 0oe 4i "iptescu >i desc/isB "ra/a2ac/e 4i */i) dispar >2u2truB u4a se >2c/ide la loc.) SCENA III 'ceiai ( $r Trahanache i Pristanda Ca"avencu: (ctr grupul lui) Ei& cu3 s:l tri3e)i >2 Ca3er& 2e2e& pe sti3a5ilulA Nu 1ic& are ideile& opi2iile lui : 4i eu respect ideile& 2u3ai s 'ie si2cere& 4i el e si2cer& 2:ai ce 1ice& : respect la orice opi2iu2e?... ,ar s:)i .ie sti3a5ilul cu idei >2.ec/ite& cu opi2iu2i rugi2ite& 4i s te sperie 3ereu cu Europa& cu 1guduiri& cu teorii su5.ersi.e... asta 2u 3ai 3erge... Ast'el de opi2iu2i 2u le respect& s:3i dea .oie s:i spui... Popescu: Nu& uite ce sus)i2e #ar'uridi& 2:ai >2)elesB sus)i2e c adic dup istorie : d: aia se te3e el de 1guduiri : 2u tre5uie s d3 eDe3plu ru surorilor 2oastre de gi2te lati2. N:ai au1it& c/iar a 1is:o el surorile 2oastre de gi2te lati2... Ionescu: ,a? A 1is:o... Ca"avencu: (cu aer de protec)ie) 8oi dasclii su2te)i 5ie)i 5u2i& dar a.e)i u2 cusur 3are cu3 . .or5e4te ci2e.a de istorie& s:a ispr.it& are dreptate. (cu putere.) Ce istorieA Apoi& dac e .or5a de istorie& apoi ce te:2.a) istoria 3ai >2t<i 4i:2t<iA Popescu: C Ro3<2ia de la "raia2...

Ca"avencu: Nu:i a4a... Ionescu: C adic str5u2ul 2ostru... Ca"avencu: Ce str5u2? Ce 2ostru? 8e1i c 2u 4ti)i? (cu to2ul retoric.) Or& 3ai >2t<i 4i: 2t<i istoria 2e >2.a) a2u3e c u2 popor care 2u 3erge >2ai2te st pe loc& (pu5licul >2cepe s:i ia a3i2te c perorea1 4i se grupea1 >2cet:>2cet >3pre(urul lui ca s asculte) 5a c/iar d >2apoi& c legea progresului este a4a& c cu c<t 3ergi 3ai iute& cu at<t a(u2gi 3ai departe. (*rupul lui Ca)a.e2cu apro5 4i ad3ir& grupul lui #ar'uridi 4i 6r<21o.e2escu& care s:au apropiat 4i ascult 3ai di2tr:o parte& d di2 u3eri.) Ionescu: Asta e a4a. Popescu: Nici 2u 3ai >2cape .or5. Far uridi: (>2)epat) ,a? Progres? Progres 'r co2ser.a)iu2e& c<2d .ede3 5i2e c Europa... Ca"avencu: (>2trerup<2du:l ltrtor) Nu .oi& sti3a5ile& s 4tiu de Europa d:tale& eu .oi s 4tiu de Ro3<2ia 3ea 4i 2u3ai de Ro3<2ia... Progresul& sti3a5ile& progresul? =2 1adar& .e2i)i cu gogori)e& cu i2.e2)iu2i a2tipatriotice& cu Europa& ca s a3gi)i opi2ia pu5lic... Far uridi: (4i 3ai >2)epat) ,:3i .oie... +i se pare c altci2e.a a3ge4te opi2ia pu5lic... Ca"avencu: Nu .oi s 4tiu de ce 1ici d:ta. Brnzovenescu: #ire4te c 2u .rei s 4tii... 2u:)i .i2e la socoteal... Ca"avencu: (4i 3ai ltrtor) S:4i .a1 de tre5ile ei Europa. Noi 2e a3estec3 >2 tre5ile eiA Nu... N:are pri2 ur3are dreptul s se a3estece >2tr:ale 2oastre... ,:ta e4ti ad.ocat& e4ti co2'rate cu 3i2e... Far uridi: ,a& su2t a.ocat& dar 2u su2t co2'rate cu d:ta... Ca"avencu: (ur3<2du:4i (ocul) !tii ca 4i 3i2e pri2cipiul de drept& 'iecare cu al su& 'iecare cu tre5urile sale... o2este 5i5ere... Far uridi: ,a@ de o2est 2:ai >2cotro?... (grupurile Ca)a.e2cu 4i #ar'uridi >2cep a se despr)i& 'iecare de o parte.) Ca"avencu: (cu totul >2)eptor) Sti3a5ile& 2u 4tiu pe2tru ce d:ta 3 prigo2e4ti de la o .re3e... Ce ai cu 3i2eA Su2te3 >2 'a)a alegtorilor& sti3a5ile or& 2u >2cape picB s lupt3 d:ta o s:)i pui ca2didatura& o 4ti3B eu )i:o declar c 3i:o pui pe a 3ea... lupt electoral? !i 4ti3 c lupta electoral este .ia)a popoarelor... ,e ce te re.ol)i co2tra ade.ruluiA =2 co2tra dreptuluiA... O2este 5i5ere& o2ora5ile?... (apro5ri di2 partea grupului.)

Far uridi: (i15uc2i2d) Ia scute4te:3 cu 3o'turile d:tale? O2est d:taA Pe de o parte ;Rc2etul Carpa)ilor;& pe de alt parte c/i.er2iseala co2'ra)ilorB pe de o parte opo1i)ie la toart& pe de alt parte te4c/erea la 5u1u2ar?... %rl t<rgul& do32ule... Brnzovenescu: (trg<2du:l de 3<2ec) "ac/e? "ac/e? Far uridi: (s3uci2du:se) Ia las:3:2 pace& s 3 r'uiesc odat cu do32ul... Ce adic& 2oi 2u 4ti3& 2u .ede3& or5i su2te3A ,:ta e4ti ca2didatul pre'ectului... Ca"avencu: (r<1<2d) Eu su2t ca2didatul grupului t<2r& i2telige2t 4i i2depe2de2t... O2ora5ilul& .e2era5ilul 2ostru pre1ide2t : (>l caut cu oc/ii) u2de e .e2era5ilul pre1ide2tA Nu:l .1... :.a procla3a& pe c<t 4ti3& ast:sear pe ca2didatul co3itetului d.. : co3itetul d.. : ...Or& dac .oi a.ea o2oarea ca s 3 agree1e 4i co3itetul d.. ... cci e al d.. ... Far uridi: ('ier5<2d 3ereu) Nu 3ai este co3itetul 2ostru& este al du3itale... Brnzovenescu: "ac/e? "ac/e& 'ii cu3i2te. (>l trage de 3<2ec& #ar'uridi se s3uce4te.) Ca"avencu: (cu to2 5at(ocoritor) Adic& d:3i .oie& d:ta 2u 3ai e4ti al co3itetului? (grupurile se desi2ea1 disti2ct de dou pr)i 4i se pri.esc cu >2cordare.) Far uridi: ,a& eu 2u 3ai su2t& eu care a3 sus)i2ut totdeau2a partidul... 4i d:ta& care l: ai >2(urat totdeau2a... e4ti? Ca"avencu: ,:3i .oie?... Far uridi: ('urios) Ce .oie? Ce .oie?... 8ii cu 3o'tologii& cu ico2o3ii& cu so)iet)i& cu sca3atorii& ca s tragi lu3ea pe s'oar... cu dscli3ea d:tale& (3i4care >2 grupul Ca)a.e2cu) cu 3o'ta2giii d:tale... Popescu: (.iole2t) ,o32ule& retrage:)i cu.<2tul? Far uridi: (co2ti2u<2d) Cu grupul (u3'l<2d cu.i2tele) i2telige2t&... i2depe2de2t&... i3perti2e2t? (por2e4te spre 'u2d cu 6r<21o.e2escu 4i cu grupul lor.) To"i: (di2 grupul lui Ca)a.e2cu) A? A? (se reped spre ei& 1go3ot& >2.l34al 4i g/io2tuieli.) Far uridi: (ie4i2d pri2 'u2d) 8:2.)3 2oi& papugiilor? )rupu! Ca"avencu: A'ar? A'ar? (ur3re4te >2 'u2d pe cei di2 grupul #ar'uridi.) ("oat lu3ea s:a >2g/esuit >2 'u2d 4i a ie4it a'ar cu 1go3ot. =2 tot ti3pul sce2ii ur3toare& sala >2tru2irii e goal. =2 'u2d& pri2 u4e& se .d 3ai 3ul)i alegtori pri35l<2du:se >2 sus 4i:2 (os& .or5i2d >2cet 4i 'u3<2d.)

SCENA IV Trahanache ieind repede din $und, din cabinetul primarului n partea desprit cu grila+, dup el #nic i !oe urmrindu(l- .cena aceasta se $ace misterior i rpedeTrahanache: Nu? Nu se poate... Zoe: (ur3ri2du:l) Ne2e... Tiptescu: (ase3e2ea) Neic 0a/ario. Zoe: ,ac ai )i2ut .reodat la 3i2e... Tiptescu: ,ac 3i:e4ti prieti2... Trahanache: Ei& a.e)i pu)i2tic r5dare? (serios.) Cu3 pute3 2oi s pu2e3 ca2didatura u2ui plastogra'A Tiptescu: 6i2e& 'rate& plastogra'& a4a eB dar p<2 s 5age lu3ea de sea3... s:l trage3 >2 (udecat... Zoe: S 2e 'ace3 de r<s pri2 tri5u2ale... 2e2e& g<2de4te:te... Trahanache: (dup u2 3o3e2t de e1itare) Ei 2u? ,ac ar 'i 2u3ai u2a... aia cu scrisoarea ta ctr Coi)ica& >2)elegB s 1ic pe2tru politic : u2de e >2 (oc e2teresul )rii& ca oricare ro3<2& a >2cercat o3ul& ca s te 'or)e1e adic& pe2tru c te 4tie c )ii la o2oarea Coi)ic/ii& ca prieti2 ce:3i e4ti& : a 'cut plastogra'ie... Tiptescu: Se:2)elege? Zoe: #ire4teB >2 politic... Trahanache: Ei& a.e)i pu)i2tic r5dare... ,e astlaltA (se lo.e4te cu 3<2a pe 5u1u2arul /ai2ii.) Apoi& dac u35l el cu 3ac/ia.elicuri& s:i dau eu 3ac/ia.elicuri : (sc/i35<2d to2ul.) +artor 3i:e +aica Precista? S 2:a3 parte de Coi)ica : c e de 'a) : s spuie... Zoe: (cu se2ti3e2t) Ne2e? Trahanache: N:a3 u35lat >2 .ia)a 3ea cu diplo3)ieB dar dac e .or5a s 'ace3 pe ie1uitul a la +atter2ic/& apoi s:i dau eu& 2eic... Tiptescu: (i3pacie2tat) Nu pricep& 2eic 0a/ario? Zoe: (ase3e2ea) Nici eu. Trahanache: Ei& a.e)i pu)i2tic r5dare? (scoate o /<rtie di2 5u1u2ar 4i o des'ace : o poli).) Asta tot pe2tru politic eA *irurile astea dou cu care o2ora5ilul d. Ca)a.e2cu a ridicat ci2ci 3ii de lei de la So)ietate& su2t tot pe2tru e2teresul )riiA Tiptescu: (lu<2d degra5 poli)a 4i eDa3i2<2d:o c<2d pe:o partea c<2d pe alta)

Su2te3 scpa)i? Zoe: Scpa)iA Trahanache: Ei apoiA C<2d >)i spu2ea3 eu s ai pu)i2tic r5dare& c l:a3 pri2s cu alta 3ai 5oac2... Tiptescu: (a5ia stp<2i2du:4i 5ucuria) Ne2e 0a/ario& ca2didatul 2ostru este d. Aga3i) ,a2da2ac/e. Trahanache: A4a da? Zoe: +i:e 'ric?... Tiptescu: Nu 3ai a.e3 2ici o gri(. Trahanache: ... ,:3i >2scris pe *aga3i) la& s 2u:i uit 2u3ele... (.or5e4te >2cet cu 0oe.) Tiptescu: (scoate porto'elul& rupe o 'il 4i scrie pe ea& apoi o d lui 0a/aria) Iat... Trahanache: + duc s desc/id 4edi2)a. Tiptescu: A2u2) >2dat ca2didatura& ridic 4edi2)a 4i .i2o s 3erge3 la pre'era2)& te a4tept3... Trahanache: (.r<2d s treac pri2 porti)a grila(ului >2 partea tri5u2ii) A? 9i:a3 dat poli)a lui Ca)a.e2cu... S 2u o pier1i. (trece.) Tiptescu: N:ai gri(& 2eic 0a/ario& eu 2u pier1 /<rtiile de pre)... (srut repede pe 0oe.) Zoe: #2ic? Tiptescu: A? Acu3a& s:l lucre1 eu pe 2e2ea Ca)a.e2cu. (ies a3<2doi iute pe u4a di2 st<2ga.) SCENA V Trahanache, care s(a urcat la tribun, apoi Caa&encu, Popescu, ,onescu, 'legtori, Publicul &enind din $und i ocupnd locurile lor din scena ,(a- ,ntrare gomotoas, acompaniat de clopoelul pre identuluiTrahanache: (>2 picioare) Orele su2t >2ai2tate? Po'ti)i& po'ti)i& sti3a5ililor a.e3 cestiu2i ar1toare la ordi2ea 1ilii... (4ade.) ("oat lu3ea s:a a4e1at la locul su.) Ca"avencu: (cu 3odestie) ,:le pre4edi2te& . rog& ceruse3 4i eu cu.<2tul... Trahanache: ,a& (5i2e.oitor) da& sti3a5ile. A.e)i cu.<2tul. Po'ti)i la tri5u2?...

(+i4care >2 grupul lui Ca)a.e2cu.) Ca"avencu: (ia po1& trece cu i3porta2) pri2tre 3ul)i3e 4i suie la tri5u2B >4i pu2e plria la o parte& gust di2 pa/arul cu ap& scoate u2 .ra' de /<rtii 4i ga1ete 4i le a4a1 pe tri5u2& apoi >4i trage 5atista 4i:4i 4terge cu elega2) a.oc)easc 'ru2tea. Este e3o)io2at& tu4e4te 4i lupt oste2tati. cu e3o)ia care pare a:l 5irui. : "cere co3plet. Cu glasul tre3urat.) ,o32ilor?... O2ora5ili co2cet)e2i?... #ra)ilor?... (pl<2sul >l >2eac.) Ierta)i:3& 'ra)ilor& dac su2t 3i4cat& dac e3o)iu2ea 3 apuc a4a de tare... sui2du:3 la aceast tri5u2... pe2tru a . spu2e 4i eu... (pl<2sul >l >2eac 3ai tare.)... Ca orice ro3<2& ca orice 'iu al )rii sale... >2 aceste 3o3e2te sole32e... (de a5ia se 3ai stp<2e4te) 3 g<2desc... la )ri4oara 3ea... (pl<2sul l:a 5iruit de tot) la Ro3<2ia... (pl<2ge. Aplau1e >2 grup)... la 'ericirea ei?... (acela4i (oc de a3<2dou pr)ile)... la progresul ei? (ase3e2ea cresce2do)... la .iitorul ei? (pl<2s cu /o/ot. Aplau1e 1guduitoare.) Ionescu( Popescu( To"i: ('oarte 3i4ca)i) 6ra.o? Ca"avencu: (4terg<2du:se repede la oc/i 4i re3i)<2du:se d:odatB cu to2ul 5rusc& .ioi 4i ltrtor) #ra)ilor& 3i s:a 'cut o i3putare 4i su2t 3<2dru de aceasta?... O pri3esc? + o2ore1 a 1ice c o 3erit?... ('oarte .olu5il.) +i s:a 'cut i3putarea c su2t 'oarte& c su2t prea& c su2t ultra:progresist... c su2t li5er:sc/i35ist... c .oi progresul cu orice pre). (scurt 4i 'oarte rete1at.) ,a& da& da& de trei ori da? (aru2c roat pri.iri sc<2teietoare >2 adu2are. Aplau1e prelu2gite.) Ca"avencu: ,a? (cu putere di2 ce >2 ce cresc<2d.) 8oi progresul 4i 2i3ic alt dec<t progresul pe calea politic... (>2gra4 .or5ele.) Popescu: 6ra.o? Ca"avencu: Social... Ionescu: 6ra.o? Ca"avencu: Eco2o3ic... Popescu: 6ra.o? Ca"avencu: Ad3i2istrati.... Ionescu: 6ra.o? Ca"avencu: !i... 4i... Ionescu( Popescu( )rupu!: 6ra.o? 6ra.o? Trahanache: (clopo)i2d) Rog& 2u >2trerupe)i pe orator& sti3a5ile... Ca"avencu: (cu trie) Nu 3 te3 de >2treruperi& .e2era5ile do32ule pre4edi2te... (ctr adu2are 4i 3ai ales ctr grup& cu to2ul sigur.) Pute)i& d:lor& s >2trerupe)i&

pe2tru c eu a3 tria opi2iu2ilor 3ele... (rei2tr<2d >2 to2ul discursului 4i >2gr4<2d 3ereu .or5ele) 4i... 4i... 'i2a2)iar. (Aplau1e prelu2gite.)... ,a& su2te3 ultra: progresi4ti& da& su2te3 li5er:sc/i35i4ti... Or... co2du4i de aceste idei& a3 'u2dat aci >2ora4ul 2ostru ;Aurora Eco2o3ic Ro3<2;& so)ietate e2ciclopedic:cooperati.& i2depe2de2t de cea di2 6ucure4ti... pe2tru c 2oi su2te3 pe2tru desce2trali1are. Noi... eu... 2u recu2osc& 2u .oi s recu2osc epitropia 5ucure4te2ilor& capitali4tilor& asupra 2oastrB cci >2 districtul 2ostru pute3 'ace 4i 2oi ce 'ac d<24ii >2 al lor... )rupu!: (aplau1e) 6ra.o? Ca"avencu: So)ietatea 2oastr are de scop s >2cura(e1e i2dustria ro3<2& pe2tru c& da)i:3i .oie s . spui& di2 pu2ctul de .edere eco2o3ic& st3 ru... )rupu!: (aplau1e) 6ra.o? Ca"avencu: I2dustria ro3<2 e ad3ira5il& e su5li3& pute3 1ice& dar lipse4te cu des.<r4ire. So)ietatea 2oastr dar& 2oi& ce acla33A Noi acla33 3u2ca& tra.aliul& care 2u se 'ace de loc >2 )ara 2oastr? )rupu!: 6ra.o? (aplau1e e2tu1iaste.) Trahanache: (clopo)i2d) Sti3a5ile... 2u... Ca"avencu: Lsa)i& d:le pre4edi2te& s >2trerup... 2u 3 te3 de >2treruperi?... =2 Ia4i& de eDe3plu& : per3ite)i:3i aceast digresiu2e& este trist& dar ade.rat? : >2 Ia4i 2: a.e3 2ici u2 2egustor ro3<2& 2ici u2ul?... )rupu!: (3i4cat) A? Ca"avencu: !i cu toate aceste to)i 'ali)ii su2t (ida2i? EDplica)i:. acest 'e2o3e2& acest 3ister& dac 3 pot eDpri3a ast'el? )rupu!: 6ra.o? (aplau1e.) Ca"avencu: Ei 5i2e? Ce 1ice so)ietatea 2oastrA Ce 1ice3 2oiA... Iat ce 1ice3 aceast stare de lucruri este i2tolera5il? (apro5ri >2 grup. Cu trie.) P<2 c<2d s 2: a.e3 4i 2oi 'ali)ii 2o4triA... A2glia:4i are 'ali)ii si& #ra2)a:4i are 'ali)ii si& p<2 4i c/iar Austria:4i are 'ali)ii si& >2 'i2e oricare 2a)iu2e& oricare popor& oricare )ar >4i are 'ali)ii si (>2gra4 .or5ele.)... Nu3ai 2oi s 2:a.e3 'ali)ii 2o4tri?... Cu3 1ic aceast stare de lucruri este i2tolera5il& ea 2u 3ai poate dura?... (aplau1e 're2etice. Pau1. Oratorul soar5e di2 pa/ar 4i aru2c iar pri.iri sc<2teietoare >2 adu2are. =2 3o3e2tul acesta 3ai 3ul)i i24i se 3i4c >2 'u2d& pe u2de apare Cet)ea2ul tur3e2tat 4i */i) >2 )i.il.) SCENA VI 'ceiai ( "hi Pristanda i Ceteanul $orate o&ind- !gomot la intrarea acestoraTrahanache: (clopo)i2d) #ace)i pu)i2tic tcere...

Ca"avencu: (care& >2 ti3pul scurt al ru3orii pro.ocate de i2trarea lui Prista2da 4i a Cet)ea2ului tur3e2tat& 4i:a co2sultat /<rtiu)ele& cu to2 predo32itor) #ra)ilor& iat ce spu2 statutele so)iet)ii 2oastre la art. I:iu ;Se 'or3ea1 >2 ur5ea 2oastr o so)ietate e2ciclopedic:cooperati. cu 2u3ele de ;Aurora Eco2o3ic Ro3<2;. Scopul societ)ii este ca Ro3<2ia s 'ie 5i2e 4i tot ro3<2ul s prospere?; Cet"eanu!: (care& de la i2trare& a .e2it 4o.i2d p<2 la 3i(loc 4i s:a tur2at pe u2 scau2 >2 'a)a tri5u2ii& se scoal 4i ridic 3<2a) !i eu? (sug/ite) 4i eu su2t? (4o.ie 4i iar se toar2 pe scau2. : R<sete >2 'u2d& ru3oare >2 'a).) Ca"avencu: (ctr "ra/a2ac/e& >2torc<2du:se spre 3asa pre1ide2)ial) ,o32ule pre4edi2te& rog s 2u 'iu >2trerupt... Trahanache: Parc 1iceai& sti3a5ile& c >2treruperile... Ca"avencu: ,a (cu dig2itate) dar... Trahanache: =2 s'<r4it... (clopo)i2d.) Nu >2trerupe)i& 3 rog... Ca"avencu: (cut<2d 4irul) 0icea3 dar ;... ca Ro3<2ia s 'ie 5i2e 4i tot ro3<2ul s prospere;... Cet"eanu!: (se scoal 4o.i2d 4i ridic 3<2a) !i eu su2t? (sug/ite ruB r<sete& ru3oare.) Trahanache: A? (scul<2du:se peste 3as.) CeA Ce e4ti d:ta& sti3a5ileA... Cet"eanu!: (sug/i)<2d) + cu2oa4te d. Nae... (arat spre Ca)a.e2cu.) Cioclopedic... (r<sete& ru3oare.) Ca"avencu: (2er.os) CeA Cet"eanu!: Ro3<2?... (r<seteB sug/ite.) Aurora?... (sug/iteB r<sete& ru3oare di2 ce >2 ce 3ai 3are.) Trahanache: (2er.os 4i el& ctr adu2are& clopo)i2d) #ace)i tcere& sti3a5ile?... (ctr Cet)ea2ul tur3e2tat.) Cu3A Cet"eanu!: (4o.i2d) Cioclopedic? (sug/ite.) Co3portati.? (sug/ite.) Ico2o3ie? (sug/ite.) So)ietate care .a s 1ic... (r<sete 4i ru3oare 3are.) Ionescu: E tur3e2tat?... Popescu: E tu2? (grupul se 3i4cB u2ii se scoal.) Cet"eanu!: (sug/i)<2d 4i strig<2d) Su2t 2e35ru? Trahanache: (agit<2d clopo)elul cu putere& ctr Io2escu 4i Popescu) Sti3a5ile? Sti3a5ile& (cu a'a5ilitate) rog& da)i a'ar pe o2ora5ilul?

Ionescu( Popescu #i )rupu!: A'ar? E tur3e2tat? A'ar? (Io2escu 4i Popescu >l >35r<2cesc spre u4. Ca)a.e2cu s:a dat (os de la tri5u2 4i .or5e4te cu c<)i.a di2 grup.) Cet"eanu!: (>35r<2cit de dascli 4i opu2<2du:se) Nu 3:35r<2ci)i... c a3e)esc? Ionescu( Popescu #i )rupu!: A'ar? Cet"eanu!: Ne35ru? ("oat sce2a aceasta a 'ost >2so)it de r<sete 4i ru3oare. ,asclii au dat a'ar pe Cet)ea2ul tur3e2tat. =2 adu2are& 3i4care. Prista2da se apropie la tri5u2& >2 .re3e ce dasclii 4i grupul lor& >2 3i(loc cu Ca)a.e2cu& se agit 4i:4i reiau locurile.) Pristanda: (3isterios lui "ra/a2ac/e) Coa2e 0a/ario& d:i 1or? "re5uie s:l lucr3 pe o2ora5ilul& pe d. Nae Ca)a.e2cuB ordi2ul lui co2ul #2ic... Su2t la u4& c<2d oi tu4i de trei ori& d:ta procla3 cati2datul 4i ie4i pe porti)... 4i pe ur3:i trea5a 3ea... Trahanache: (>2cet) 6i2e. Pristanda: (>2cet) C<2d oi tu4i de trei ori 2u 3i:a sosit >2c oa3e2ii?... (trece l<2g u4a di2 'u2d& pe u2de i2tr cu 1go3ot #ar'uridi& 6r<21o.e2escu 4i al)i c<)i.a. Prista2da .or5e4te >2cet cu d<24ii. "o)i se ara2(ea1 >2 'u2d& astup<2d u4a de ie4ire.) SCENA VII 'ceiai ( #ar$uridi, %rn o&enescu i ali alegtori i Ceteanul turmentat, apoi !oe i Tiptescu ascuni dup grila+ i ascultnd ce se petrece n adunareTrahanache: (clopo)i2d& ctr Ca)a.e2cu& care .or5e4te >2cet cu grupul lui) Po'ti)i la tri5u2& sti3a5ile?... (Ca)a.e2cu por2e4te spre tri5u2.) Zoe: Nu 3ai au1 2i3ic... Tiptescu: Pese32e 2:a sosit >2c */i). Ca"avencu: (de la tri5u2) #ra)ilor? Far uridi: (aduc<2d di2 'u2d pe Cet)ea2ul tur3e2tat) "e:a dat a'arA Cu3 se poate& 'ra)ilor& s ls3 s go2easc di2 adu2are pe u2 cet)ea2 o2ora5il& pe u2 alegtorA Brnzovenescu: Pe2tru c d. Ca)a.e2cu... Ca"avencu: (rc2i2d) Sti3a5ile? (lui "ra/a2ac/e.) ,o32ule pre1ide2t? (Ru3oare surd >2 'u2d.) Trahanache: Sti3a5ile (clopo)i2d) a.e)i pu)i2tic r5dare. (*/i) tu4e4te cu putere de trei ori.) #ii2dc orele su2t >2ai2tate... Ca"avencu: ,a)i:3i .oie...

Trahanache: (ridic<2du:se) #ii2dc u2ii di2tre do32ii alegtori au >2ceput s plece& ar 'i 5i2e& cred& 3<i2e 'ii2d alegerea& ca c/iar acu3a s rug3 pe o2ora5ilul orator s: 4i >2trerup discursul u2 3o3e2t& s ai5 pu)i2tic r5dare& pe2tru ca s procla33 2u3ele ca2didatului propus de co3itetul 2ostru. Ca"avencu: (cu aer 'oarte dega(at) Pri3esc cu 3ul)u3ire& d:lre pre4edi2te. (co5oar de la tri5u2& ctr grupul su.). Nu3ele ca2didatului. To"i: (di2 grup 4i di2 sal) ,a? Nu3ele ca2didatului? Zoe: (tre3ur<2d& >2cet) #2ic? Tiptescu: (>2cet) "aci? N:ai gri(? Trahanache: (citi2d 'oaia >2tre lu3<2ri) Sti3a5il? Ca2didatul pe care:l sus)i2e co3itetul 2ostru& este do32ul... Ionescu: Nae Ca)... Trahanache: (>2trerup<2du:l) Ai pu)i2tic r5dare... (citi2d) do32ul... Ca"avencu: ,o32ul... ("oat lu3ea ascult cu 3are 2er5dare 4i >2 depli2 tcereB 0oe se str<2ge dup grila( l<2g "iptescu.) Trahanache: ,o32ul... Aga3i) ,a2da2ac/e? (+i4care de satis'ac)ie >2 'u2d. =2 grupul di2 'a) tur5urare. 0oe 4i "iptescu ascult 3i4ca)i.) Ca"avencu: (sri2d >2 loc 4i rc2i2d) "rdare? (gesticulea1 .iu >2 3i(locul grupului su. =2 'u2d aplau1e.) Trahanache: (>2 picioare) ,a)i:3i .oie? (clopo)i2dB dup u2 3o3e2t de tcere.) Ci2e a pro2u2)at cu.<2tul trdareA ("oat lu3ea e >2 picioare 4i >2 'ier5ere.) Ca"avencu *din +i,!ocu! 'rupu!ui( cu putere-( )hi"( Brnzovenescu #i Cet"eanu! tur+entat #i Cei din und: A'ar? A'ar 3o'tologul? Trahanache: (trg<2d clopo)elul 'oarte .iole2t& ctr grupul di2 'u2d) A.e)i pu)i2tic r5dare? (ctr Ca)a.e2cu.) !i ci2e este trdtor& sti3a5ileA Ca"avencu: ('oarte apri2s) Acela care 'alsi'ic 2u3ele ca2didatului odat /otr<t& acela care uit& care trdea1 i2teresele 4i o2oarea 'a3iliei sale... (cu u2 gest colosal.) ,:ta? Trahanache: (tr<2ti2d clopo)elul pe 3as >2 cul3ea i2dig2rii) Apoi& ai pu)i2tic r5dare& sti3a5ile? + sco)i di2 )<)<2i... Eu 'alsi'icatorA... Pe 3i2e& cet)ea2 o2ora5il& pe 3i2e& o3 .e2era5il& s .ie >2tr:o adu2are pu5lic& s 3 'ac 'alsi'icator... ci2eA (ru3oare 3are. "iptescu 4i 0oe ascult palpit<2d) Ci2eA (cu e2ergie.) %2 plastogra' pate2tat? Ca"avencu: (sri2d di2 loc) Plastogra'?

To"i din und: (strig<2d a3e2i2)tor) A'ar plastogra'ul? To"i din a": (ase3e2ea) A'ar 'alsi'icatorul? "rdtorul? ('ier5ere 3are.) Ca"avencu: (spu3<2d& se repede di2 3i(locul grupului su la tri5u2 cu pu32ii >2cle4ta)i 4i 15ier<2d 'e5ril. %2 3o3e2t tcere) #ra)ilor? ,o32ilor? %2 3o3e2t& o2ora5ili co2cet)e2i? A3 .oit s acoper o ru4i2e care se petrece de at<ta .re3e >2 s<2ul ora4ului 2ostru... (0oe 4i "iptescu 3i4care) a3 .oit s cru) opi2ia pu5lic de o lo.itur sca2daloasB... ast1i >2s a3 'ost lo.it a4a de crud >2 dig2itatea 3ea& >2c<t 2u 3ai pot tcea. (0oe 4i "iptescu 3i4care.) Acest o2ora5il cet)ea2& (arat pe "ra/a2ac/e) acest o3 .e2era5il& d. 0a/aria "ra/a2ac/e... Trahanache: (cu po'id) EiA Eu... Ca"avencu: Este at<t de 2ai.& >2c<t crede c e plastogra'ie u2 docu3e2t ologra'... (0oe 4i "iptescu 3i4care de groa1.) Zoe: #2ic?... (4o.ie.) Tiptescu: (sus)i2<2d:o 4i rc2i2d cu o supre3 putere) */i)? (se repede la porti)a grila(ului... 0oe se aga) de el 4i:l opre4te. Ru3oare 3are.) Pristanda: (pu2<2d 3<i2ile a3<2dou l<2g gur ca o port:.oce 4i strig<2d ase3e2ea spre partea de u2de i:a .e2it c/e3area) Pre1e2t? (ctr cei di2 'u2d.) Pe el& copii? (*rupul di2 'u2d cu Prista2da& #ar'uridi& 6r<21o.e2escu& Cet)ea2ul tur3e2tat se reped la tri5u2 4i pu2 3<2a pe Ca)a.e2cu.) Ca"avencu: (co2ti2u<2d a 15iera >2 3i(locul 1go3otului) O scrisoric a pre'ectului cr... )rupu! !ui Ca"avencu: Pe ei& 'ra)ilor. (*rupul di2 'a) d 2.al spre 'u2d.) Toat !u+ea: A'ar? -o? -uideo? (0go3ot la cul3e& strigte& /uiduieli& 'luierturi. 0a/aria "ra/a2ac/e a ie4it repede pe porti)a grila(ului& a dat di2colo de 0oe 4i de "iptescu& 4i to)i trei ascult ce se petrece >2 adu2are. Prista2da& #ar'uridi& 6r<21o.e2escu au apucat de g<t pe Ca)a.e2cu 4i:l t<rsc a'ar. *rupul Io2escu 4i Popescu su2t gr3ad peste cei di2 'u2d. "oate cu.i2tele 4i 3i4crile acestea di2 ur3 se 'ac deodat 4i >2tr:o clip. : Corti2a se las asupra pri3ei 3i4cri a sca2dalului.) )Cortina*

ACT%& IV (*rdi2a lui "ra/a2ac/e& >2 'u2d grila( cu poart de i2trare >2 3i(locB se .ede >2 'u2d perspecti.a or4elului pe u2 'u2dal de dealuri. La dreapta >2 grdi2& pe pla2ul >2t<i 4i al doilea& i2trarea& cu trei trepte de piatr& >2 casele lui "ra/a2ac/e. La st<2ga 5osc/ete. +o5ile de grdi2.) SCENA I !oe i Tiptescu Zoe: %2de eA %2de poate s 'ie Ca)a.e2cuA Tiptescu: Nu 4tiu a 'ugit& a 3urit& a i2trat >2 p3<2t... (dup o pau1& apropii2du:se de 0oe.) EiA !i pe2tru ce .oie4ti s 4tiiA Pe2tru c s te:2gri(e4ti 3ai 3ult acu3aA ,i2 co2tra. Eu parc 2u 3ai a3 gri(e... 0oe& g<2de4te:te de dou 1ile& oa3e2ii 2o4tri aleg pe ,a2da2ac/e& pe care:l a4tept3 di2 3i2ut >2 3i2ut& : a3 ordi2e s:i 'ac o pri3ire strlucit... Zoe: Ei 4iA Tiptescu: Ei?... ,e dou 1ile .a s 1ic& stri.esc pe Ca)a.e2cu& 4i el 2u e 2iciri. %2de eA Pe2tru ce 2u s:aratA... Are scrisoarea& pe2tru ce 2u o pu5licA Pe2tru ce a disprut& 2u 4tiu& : di2 ce 3oti.e 2u pu5lic scrisoarea& 2u:3i pas& : destul c 2u o pu5lic... !i:l cre1i tu pe 3i4elul capa5il s 2u o pu5lice pe2tru altce.a& dec<t pe2tru c 2u poateA Zoe: Ce i2i3? Ce (udecat ai& #2icA (cu 'r3<2tare co2ce2trat.) ,ar aste dou 1ile cu3 a3 trit euA... Ce str<2gere co2ti2u de i2i3? Ce 'ric? Ce tortur?... #iecare persoa2 care:3i iese >2ai2te& 'iecare 'igur pe care o .1& 'iecare 3i4care ce se 'ace >2 (urul 3eu& >3i 1dro5e4te toat puterea... #2ic& ai 3il de 3i2e& o 1i >2c de ast'el de c/i2uri 4i 2u 3ai pot tri... >22e5u2esc... (>4i ia capul >2 3<i2i 4i pl<2ge.) Tiptescu: Nu 'i copil& 0oe... 0oe... Zoe: (pl<2s) "u 2u >2)elegi& tu 2u si3)i? Peste c<te.a 3i2ute se s'<r4e4te alegerea 4i se procla3 deputat al .ostru ,a2da2ac/eB su2t sigur... sigur... c >2 acela4i 3o3e2t& 3i4elul& care s:a ascu2s 4i 2e p<2de4te di2 >2tu2eric& o s:4i >3pr4tie pu5lica)ia lui i2'a3... ca s:4i r15u2e? Ei... atu2ci euA... Tiptescu: (scoate poli)a di2 5u1u2ar 4i i:o arat) Nu poate... dac 'ace asta& e pierdut... Zoe: Ce:3i pas? ,up ce 3:o pierde pe 3i2e?... #2ic? N:a4 .oi s 3 r15u2i& a4 .oi s 3 scapi... Pre.edea3 asta... Presi3)ea3 c:o s a(u2ge3 aici& c<2d a3 .1ut sca2dalul de alaltieri seara la >2tru2ire... Iat cul3ea 2e2orocirii el 2u 4tie c ai plastogra'ia luiB... el 2u 4tie c dac ar .e2i aici s pri3easc sc/i35ul acestor dou /<rtii& ar scpa 4i el 4i 3:ar scpa 4i pe 3i2e... "e:ai 5i1uit s (oci cu Ca)a.e2cu 4i te: ai a3git& 4i 3i:ai (ucat o2oarea 3ea& ru4i2ea 3ea& .ia)a 3ea& 4i ai pierdut& pe2tru c sau el (oac 3ai 5i2e ca ti2e& sau 2oi a.e3 3ai pu)i2 2oroc dec<t el... (se >2eac de pl<2s.) Ce s 'acA Ce s 'acA

Tiptescu: "aci? 8i2e ci2e.a... 4terge:te la oc/i? SCENA II 'ceiai ( Trahanache i 'gami /andanache, &enind din $und Trahanache: ('oarte politicos) Po'ti3& po'ti3& sti3a5ile? Tiptescu: Ci2e s 'ieA Zoe: %2 stri2A... Trahanache: (co5or<2d) ,:3i .oie& Coi)ico& s:)i reco3a2d pe d. Aga3i) ,a2da2ac/e? Zoe #i Tiptescu: ,a2da2c/e? (co3pli3e2te.) Trahanache: Ca2didatul 2ostru?... adic ce 3ai ca2didat? Alesul 2ostru. .andanache: (.or5e4te peltic 4i s<s<it) Srut 3<2a... !i do32ulA 6r5atul du32eeiA Trahanache: Nu& eu su2t 5r5atul du32eei& du32eei este 2e.asta 3ea& cu3 a3 a.ut o2oarea s . reco3a2d... .andanache: !i d:.oastrA Trahanache: !i euA... 6r5atul du32eei... Eu (serios) 0a/aria "ra/a2ac/e& pre1ide2tul Co3itetului per3a2e2t& Co3itetului electoral 4i... ai pu)i2tic r5dare... (se caut >2 5u1u2ar 4i scoate o cart de .i1it& pe care i:o d lui ,a2da2ac/e)& su2t aicea toate co3itetele... .andanache: +ersi?... !i do32ulA... Trahanache: ,o32ul #2ic "iptescu& pre'ectul 2ostru& a3icul 3eu 4i al 'a3iliei 3ele. .andanache: (lui #2ic) =3i pare 5i2e& d:le pre1ide2t? (>i d 3<2a. "ra/a2ac/e trece l<2g 0oe.) Tiptescu: !i 3ie& o2ora5ile& 2u 3ai pu)i2... Su2t >2c<2tat... ,ar cu ce oca1ie pe la 2oiA .andanache: Cu oca1ia aled1erii& 2eicusorule& cu oca1ia aled1eriiB stii& 3:a co35tut opo1i)ia si colo& si di2colo& si di2colo... si r3sese3 eu... care 'a3ilia 3ea de la patu1sopt >2 Ca3er.&.. r3sese3 3:2)eled1i 'r coled1i... si asa a3 .e2it pe2tru aled1ere. Zoe: (cu rutate) Nu tre5uia s . 3ai dera2(a)i... .andanache: 6a >2c )e dera21& co2i)a 3ea? ,a@ stii& 2u ')ea s 2u 'a)e3 3car act

de pre1e2)... Trahanache: Se:2)elege? #oarte 5i2e& 'oarte 5i2e? "re5uie& tre5uie. .andanache: ,a@ de dera21... destul? =2c/ipuieste:)i s .ii pe dru3 cu 5ir1a )i2)i postii& /odoro2c:/odoro2c& 1dro2ca:1dro2ca... Stii& 3:a 1dru2)i2at?... Si clopo)eii... (gest) >3i )iuie urec/ile... stii asa su2t de a3e)it si de o5osit... 2u:)i 'a)i o idee& co2i)a 3ea& (ctr "ra/a2ac/e) 2u:)i 'a)i o idee& d:le pre'ect& 2eicusorule& (ctr "iptescu) 2u:)i 'a)i o idee& d:le pre1ide2t puicusorule... Tiptescu: #ire4te... Zoe: +ai e .or5... .andanache: Adi2eaori a3 sosit& era s trag la otel... dar 5ir1arul... el stia de )e .iu& 3i:a artat pe d. pre'ect. (arat pe "ra/a2ac/e.) Zoe: (>2cet ctr "iptescu& care r<de) !i >2c 3ai r<1i& #2ic. Trahanache: ,a& 3 ducea3 pe la alegere s .1 cu3 3erge3... Nu:i .or5a de 3ers& 3erge3 stru2... dar 4tii& de o5icei& ca u2 cap ce su2t al partidului& tre5uie s 'iu acolo... .andanache: (str<2g<2du:i 3<2a) 6i2e c te:a3 gsit& 2eicusorule& 3ersi. (.or5esc a3<2doi deoparte.) Zoe: (ctr #2ic >2cet) Iat& #2ic& pe2tru ci2e 3i:a3 pierdut eu li2i4tea... !i spu2e drept dac 2u era 3ai 5u2 Ca)a.e2cu? Tiptescu: (scurt) E si3plu& dar >l pre'er& cel pu)i2 e o2est& 2u e u2 3i4el? Trahanache: (lui ,a2da2ac/e) Sti3a5ile& eu te las aci cu a3icul #2ic 4i cu Coi)ica... Eu tre5uie s 3 duc la alegere peste o (u3tate de ceas se desc/ide ur2aB tre5uie s 'iu acolo... ,:ta 2:ai 2ici o gri(& 3erge3 la sigur& la 2oi opo1i)ie 2u >2cape... su2te3 tari& sti3a5ile... tari... Nu o s ai 3a(oritate& sti3a5ile... .andanache: Cu3 se poateA S 2u te po3e2e4ti cu .ru2 5alota1A @AiA... a 3ai p)it:o si al)ii... Trahanache: Adic& ai pu)i2tic r5dare& 5alota( la 2oiA... 1ic 2u 3a(oritate& u2a2i3itate o s ai& sti3a5ile. .andanache: A& asaA (cu sigura2).) Se:2)eled1e... Ni)i 2u se putea alt'el... Trahanache: Salutare& sti3a5ile& salutare... La re.edere #2ic... La re.edere& Coi)ico. (iese.) SCENA III !oe, Tiptescu, /andanache

.andanache: Cu3 >)i spui& s 2u 3:aleg& puicusorule& 2u 3erd1ea... Eu& 'a3ilia 3ea& de la patu1sopt... lupt& lupt si d:i& si d:i si lupt... si eu 3:2)eled1i toc3ai acu3a s re3<i pe di2a'ar... 'r coled1i?... !i c<t p:a)i& 2eicusorule& s 2u 3:aleg... Zoe: S 2u te:alegi d:ta& cu 3eritele d:tale? Era peste puti2)... Tiptescu: Peste puti2)... .andanache: Ei& uite asa& cu 3eritele 3ele& co2i)& .e1i? Era c<t p:a)i& dar stii& c<t p: a)i... =2trea5:3& 2eicusorule& s:)i spui 2u .rea co3itetul )e2tral si pa)eB 1i)ea c 2u su2t 3arca2t. Au1i& eu s 2u 'iu 3arca2t... A3 a.ut 2oroc& 3are 2oroc a3 a.ut. S .ede)i. =2tr:o sear... )i2e.as : 2u spui )i2e... persoa2 >2se32at... da@ 5ec/er : .i2e si 1oac la 3i2e cr)i... si c<2d pleac >si uit pardesiul la 3i2e... A doua 1i& .oi s:l >35rac... g<2dea3 c:i al 3eu... .1 c 2u:i al 3euB >l caut pri2 5u1u2are si dau... peste )e te g<2destiA Tiptescu: PesteA .andanache: (r<1<2d) Peste o scrisoric. A+ndoi: O scrisoric. .andanache: ,e a3or... A+ndoi: (3i4ca)i) O scrisoric de a3orA .andanache: O scrisoric de a3or ctr 5ec/erul 3eu& de la 2e.asta u2ui prieti2& : 2u spui )i2e... persoa2 >2se32at. Zoe: Ei 4iA Tiptescu: EiA .andanache: Ei& )e s:)i 3ai spui& puicusoruleA Adu o 5ir1e& 3& 5iete& degra5... + sui >2 5ir1e si 3 duc la persoa2a& la 5ec/erul& : 2u spui )i2e : e persoa2 >2se32at : *seste:3i& 3:2)eled1i& u2 coled1i& ori dau scrisoarea la ;Rs5oiul;... ,e colea p<2 colea... g<ri:3<r... a tre5uit& co2i)a 3ea& s )ede1e& si tra2c? ,epesa ai)i& 2eicusorule... Zoe: (agitat treptat >2 3sura po.estirii lui ,a2da2ac/e) A? ,o32ule ,a2da2ac/e& ai 'cut ru... 'apta d:tale este... s:3i dai .oie s:)i spui... Tiptescu: (>2cet) 0oe? (ea urc.) .andanache: Asa ei& puicusorule& c:a3 >2tors:o cu politic. AudA 9e era de 'cutA A3i2teri dac 2u:3i dedea >2 g<2d asta& 2u 3:aled1ea3... si 2u 3erd1ea de loc& 2eicusoruleB ':)i idee? #a3ilia 3ea de la patu1sopt (co5or<2d ctr pu5lic) si eu& >2 toate Ca3erele& cu toate partidele& ca ru3<2ul i3par)ial... si s re3<i 'r coled1i?

Tiptescu: 8e1i 5i2e? (3u4c<2du:4i 5u1ele.) ,ar 2u 2e:ai spus s'<r4itul istoriei... scrisoarea. Zoe: ,a& scrisoarea... .andanache: Care scrisoareA Tiptescu: Scrisoarea 5ec/erului... .andanache: Care 5ec/erA Zoe: (2er.oas) Persoa2a >2se32at... scrisoarea... de a3or... ar3a d:tale politic& cu care te:ai ales... Tiptescu: Scrisoarea pe care .oiai s:o pu5lici >2 ;Rs5oiul;& dac 2u... .andanache: (aduc<2du:4i >2 s'<r4it a3i2te) A da? Scrisoarea... da... a3 pri)eput... Zoe: Ei? ScrisoareaA Tiptescu: Ce s:a 'cutA .andanache: O a3 pus acas la pstrare... dar stii& la loc sigur... Zoe: Nu i:ai >2apoiat:o persoa2eiA .andanache: (cu 3irare) Cu3 s:o >2apoie1A Tiptescu: Iat te:alegi& el 4i:a )i2ut cu.<2tul... Zoe: "re5uie s i:o dai >2apoi... .andanache: Cu3 se poate& co2i)a 3ea& s:o dau >2apoiA S:ar putea s 'ac asa prostieA +ai tre5uie s:aldat... La u2 ca1 iar... pac? La ;Rs5oiul;. (co5oar.) Zoe: (cu de1gust) A? (trec<2d pe l<2g #2ic& >2cet 4i cu to2ul lui de 3ai sus.) E si3plu& dar e u2 o3 o2est? (tare& ctr ,a2da2ac/e.) ,:le ,a2da2ac/e& a3 s . 'ac o rugciu2e o s r3<2e)i la 3as la 2oi... 3 rog s 2u po.esti)i istoria cu scrisoarea 5ec/erului d:.oastr... Tiptescu: !ti)i asupra alegtorilor& ar 'ace poate ru e'ect... .andanache: Nu spui& 2eicusoruleB dar dac oi uita : a3i2teri& a3 3e3orie 5u2... dar stii& cu3 su2t a3e)it de dru3& poate s uit si s:2)ep : s:3i 'a)e)i se32. Eu la 3as o s stau ori l<2g d:ta& ori l<2g co2soarta d:tale... Tiptescu: Care co2soarta 3eaA .andanache: ,oa32a.

Zoe: (aparte) A? Idiot? Tiptescu: (i3pacie2tat) Pardo2& d:le ,a2da2ac/e& doa32a e so)ia d:lui pre1ide2t al Co3itetului& do32ul care .:a adus aici& (su5li2ia1 sila5ic) do32ul 0a/aria "ra/a2ac/e& doa32a 0oe 0a/aria "ra/a2ac/e... Eu su2t !te'a2 "iptescu& pre'ectul (ude)ului... cu doa32a su2t 2u3ai priete2... .andanache: (care a ascultat cu 3ult ate2)ie) Asa e& 5i2i 1i)i puicusorule... 5at:. s2tatea s . 5at... pardo2... stii eu... de pe dru3 (serios) ':)i idee d:ta )i2)i postii& /odoro2c:/odoro2c& 1dro2ca:1dro2ca& si clopo)eii... >3i )iuie gro1a.... Zoe: (aparte) "re5uie s:l duc de aici s se li2i4teasc pu)i2... e a3e)it ru de tot. Tiptescu: ,:le ,a2da2ac/e& 2u .oi)i s . odi/2i)i& s . li2i4ti)i pu)i2... .andanache: 6a da& 2eicusorule... dar u2deA Zoe: Po'ti)i cu 3i2e& d:le ,a2da2ac/e. .andanache: (d<2du:i 5ra)ul 4i ie4i2 cu ea la dreapta pe scar) Stii& co2i)a 3ea& su2t asa de a3e)it... stii& trsura... si clopo)eii... stii& >3i )iuie gro1a.... gro1a. >3i )iuie... (ies.) SCENA IV Tiptescu: (si2gur) !i:l aleg pe d. Aga3i) ,a2da2ac/e? Iaca pe2tru ci2e sacri'ic de at<ta .re3e li2i4tea 3ea 4i a 'e3ei pe care o iu5esc... %2de e4ti& Ca)a.e2cule& s te .e1i r15u2at? %2de e4ti& s:)i cer iertare c )i:a3 pre'erit pe o2estul d. Aga3i)& pe ad3ira5ilul& pe su5li3ul& pe 2eicusorull& pe puicusorul ,a2da2ac/e... Ce lu3e? Ce lu3e? Ce lu3e?... SCENA V Tiptescu, !oe, apoi Pristanda Zoe: (co5or<2d precipitat treptele) Ai au1it& #2icA Ai au1itA O2estul tu d. Aga3i)& care reu4e4te& care triu3'ea1& pstrea1 scrisoarea... Ce tre5uie s 'ac o2estul Ca)a.e2cu& care 2:a reu4it& care:4i 3u4c acu3a 3<i2ile& >4i 3estec tur5area 4i 3 oc/e4te di2 ci2e 4tie ce ascu21toareA (agitat.) A? +i:e groa1 s 3 g<2desc. Ce 'ace Ca)a.e2cuA %2de e ascu2s 4arpeleA ,e u2de o s:4i aru2ce .e2i2ul asupra 3eaA Tiptescu: 0oe? 0oe? #ii 5r5at... Zoe: (>2ecat) Nu 3ai pot& 2u 3ai pot. 8or5ele lui ,a2da2ac/e 3i:au luat toat puterea& 3i:au 'r<2t i2i3a... A? =22e5u2esc de 'ric. (>4i ascu2de o5ra1ul.) Pristanda: (.e2i2d repede di2 st<2ga) Coa2 Coi)ico? Coa2 Coi)ico?... Tiptescu: */i)?

Zoe: (tresri2d) */i)... Ce eA Spu2e? Pristanda: (opri2du:se) Coa2 Coi)ico& .oia3 s... Zoe: ('ier5<2d) Spu2e& 2u 3 c/i2ui? Ce eA A pu5licat:oA ,:3i:o s:o .1? ('oarte agitat) ,:3i:o& s:o .1? Tiptescu: 0oe? E4ti 2e5u2? Pristanda: (aparte) Curat 2e5u2? Zoe: ,a& su2t 2e5u2? !i )ie tre5uie s:)i 3ul)u3esc de asta. Pristanda: (cut<2d s:o cal3e1e) Nu& coa2 Coi)ico& 2u e 2i3ica& 2u e 2i3ica pu5licat... ;Rc2etul; 2ici 2:a aprut ast1i... ,up ce a 'ugit Ca)a.e2cu& dscli3ea s:a apucat la ceart& s:au 5tut& l:au 5tut pe popa Pripici& 4i 2ici .or5 s 3ai scoa) ga1eta... S:a spart partidul i2depe2de2t... s:a spart? (>2cet 0oii& trec<2d spre "iptescu.) A3 s . spu2 ce.a secret& acu 2u3aidec<t? Tiptescu: Nu spu2ea3 eu? ,ar Ca)a.e2cuA Pristanda: Nu l:a3 gsit& coa2e #2ic& parc a i2trat >2 p3<2t. (5t<2du:se repede pe 'ru2te ca 4i cu3 4i:ar aduce a3i2te de ce.a.) A? Ce:a3 uitat? S 3 ierta)i& srut 3<2a& coa2e #2ic... +i2istrul... 2u& 3i2i4trii& to)i 4apte& . c/ea3 la telegra' 2u3aidec<t... de:aia . cuta3 a4a de 1or... Tiptescu: La telegra'A Ce 3ai .or de la 3i2eA Pristanda: Nu 4tiu& dar 5ate telegra'ul de u2 ceas& coa2e #2ic& tre5uie s 3erge)i. Tiptescu: A& 5leste3at politic... 0oe? 0oe& cura(& 3 duc... Zoe: ,u:te. Tiptescu: +i:2torc >2dat. (>i srut 3<2a.) 0oe& 'ii cu3i2te? Nu su2te3 pierdu)iB 2: ai gri(B la re.edere? (pleac pri2 'u2d.) Zoe: La re.edere?... A?... cu3 pot s iu5esc pe o3ul sta? (cade pe g<2duri. Prista2da ur3re4te pe "iptescu p<2 la ie4ire 4i se uit dup el p<2 se deprtea1.) SCENA VI !oe, Pristanda Pristanda: (dup ce s:a asigurat c "iptescu s:a deprtat& co5oar degra5@) Coa2 Coi)ico? Zoe: (tresri2d) Ai? */i)? Iar 3:ai speriat... Ce eA Ce .reiA ,u:te? Las:3:2 pace? Pristanda: Srut 3<2a& coa2 Coi)ico& 2u . supra)i. ('oarte cu 5i2i4orul.) Este

ci2e.a&... ci2e.a& pe care:l 4ti)i d:.oastr 5i2e&... a4teapt aici... ar .oi s . .or5easc... dar 2u3ai d:.oastr... ,e:aia eu l:a3 tri3is pe co2ul #2ic la telegra'& pe2tru ca s r3<2e)i d:.oastr si2gur... A3 3i2)it... 2u:i ade.rat c:l c/ea3 3i2i4trii. !tiu c o s 3 ocrasc& o s 3 5at c l:a3 tri3is la cai .er1i pe pre)i& dar las s 3 ocrasc... s 3 5at... Nu e 3ai:3arele 3euA Nu e stp<2ul 3eu& de la care 32<2c p<2e eu 4i u2sprece su'leteA L:a3 3i2)it& dar pe2tru 5i2e d:.oastr& coa2 Coi)ico... =l pri3i)iA... ,aA Zoe: (care a stat pe g<2duri 4i 2:a ascultat tirada lui Prista2da) Pe ci2e s pri3escA Pristanda: Pe ci2e : pe ci2eA... Pe d. Nae Ca)a.e2cu... Zoe: (sri2d di2 loc) Pe Ca)a.e2cuA E aiciA %2de e& */i)A S .ie acu& 2u3aidec<t 3ergi& adu:l iute. (e >2 cul3ea 2er5drii.) Pristanda: Ascult? (3erge >2 'u2d la st<2ga 4i aduce pe Ca)a.e2cu.) Po'ti3 sti3a5ile& po'ti3. (>l i2troduce 4i iese repede.) SCENA VII !oe, Caa&encu Zoe: (repe1i2du:se la el) ,:le Ca)a.e2cu& ai .oit s 3 pier1i pe 3i2e 4i te:ai pierdut 4i pe d:ta. La ce:ai 'ugit& pe2tru ,u32e1eu? La ce:ai disprutA #2ic are >2 3<2 o poli)& ale crei giruri le:ai plastogra'iat& ca s ridici ci2ci 3ii de lei de la societate... !tiiA Ca"avencu: !tiu& 3ada3& c o are& (de1olat) 4tiu& dar ce e de 'cutA Zoe: O3 2e5u2? 9i:ai pierdut 3i2)ileA +ai >2tre5i ce e de 'cut? Nu 4tiiA S:)i dau poli)a scap:3& s te scap? S sc/i353 d:3i scrisoarea... Ca"avencu: (de1olat) +ada3? +ada3? Peste puti2)... Zoe: CeA Ca"avencu: Scrisoarea d:.oastr... Zoe: EiA Ca"avencu: N:o 3ai a3?... Zoe: Nu se poate?... Ca"avencu: N:o 3ai a3?... Zoe: +i2)i? Ca"avencu: Nu 3i2)B 2:o 3ai a3?... Zoe: Ne2orocitule? Ce ai 'cut:oA

Ca"avencu: A3 pierdut:o? Zoe: (d<2d u2 )ipt 4i uit<2du:se pierdut >2 toate pr)ile) A? ,e ce 2u pot s te o3or? Ca"avencu: O3oar:3& 3ada3& o3oar:3& dar 2u e .i2a 3ea? Zoe: Cu3 ai pierdut:oA C<2d ai pierdut:oA %2de ai pierdut:oA Ca"avencu: =2 sca2dalul& >2 5taia de alaltieri seara& de la >2tru2ire& ci2e 2u 4tiu... 3i:a s3uls plria di2 cap... scrisoarea o a.ea3 >2 cptu4eala plriei... Zoe: Care .a s 1ic& ade.rat ai pierdut:oA Ca"avencu: ,a? Zoe: +i:ai pierdut scrisoarea... 4i 2u 4tii& 2u 52uie4ti pe u2de poate rtci scrisoarea 3eaA Ca"avencu: Nu. Zoe: NuA Ca"avencu: Nu... Zoe: (desperat) A? E4ti u2 o3 pierdut?... Pierdut?... Eu poate s 3ai scap... cci poate s 3ai scap? ,ar d:ta... (cu putere) d:ta e4ti pierdut?... C<2d te:a arestat #2ic& te:a3 scpat eu... acu3a te areste1 eu 4i 2:ai s scapi dec<t atu2ci c<2d 3i:oi gsi scrisoarea... pe2tru c poate s 3ai ai 2oroc s:o gsesc... Roag:te la ,u32e1eu s:o gsesc... A? S:a >2torsc (ocul& d:le Ca)a.e2cu... >2cepe s te prseasc 2orocul 4i s 3ai treac 4i:2 partea 2oastr... A? E4ti pierdut?& ,a& pierdut?... (strig<2d >2 'u2d.) */i)? */i)? Ca"avencu: ,oa32& pe2tru ,u32e1eu? (se uit:2 toate pr)ile.) Zoe: */i)? (ctr Ca)a.e2cu.) Nu te uita pe u2de s scapi... Nu 3ai e scpare plastogra'ii do.edi)i 2u 3ai au scpare... s:a 3<2tuit... */i)? */i)? (3erge strig<2d >2 'u2d 4i se:2t<l2e4te piept >2 piept cu Cet)ea2ul tur3e2tat.) SCENA VIII 'ceiai ( Ceteanul turmentat cu plria alb a lui Caa&encu Cet"eanu!: (i2tr<2d 4i co5or<2d 'oarte 5i2e dispus) Nu e */i)& eu su2t... Zoe: Ce cau)iA Ca"avencu: (aparte) Plria 3ea? Cet"eanu!: Pe d:.oastr& coa2 Coi)ico?

Zoe: Ce .rei cu 3i2eA Cet"eanu!: Ei? %ite 4i d. Nae. Salutare o2ora5ile? Zoe: (2er.oas) Ce .reiA Spu2e ce .reiA Cet"eanu!: Ce .reu eu& 5i2e .reu. Eu a3 o .or5 o 3ie de a2i pace? (gest de i3pacie2) di2 partea 'e3eii.) Eu& coa2 Coi)ico& a3 gsit o scrisoare. Zoe: Pe care ai lsat:o s )i:o 'ure o2ora5ilul d. Ca)a.e2cu... Ca"avencu: (1dro5it) ,oa32? Cet"eanu!: Las:o aiaiB... a3 3ai gsit u2a?... Zoe: Ei& ce:3i pas? Cet"eanu!: Nu . supra)i& coa2 Coi)ico& s .ede)i... 2u .:a3 spus tot. Eu p<2 s 2u i2tru >2 politic& cu3 a3 1ice& care .a s 1ic p<2 s 2u de.iu 2egustor 4i apropritar& a3 'ost >3pr)itor... la po4tie... 3 cu2oa4te co2ul 0a/aria? Zoe: Ei? Ie4i odat 4i las:3... */i)? Cet"eanu!: !i d:atu2ci& care .a s 1ic& eu dau scrisoarea dup a2dres. ,ac 2u gsesc a2drisa2tul& scriu pe ea cu plai.a1 ;adrisa2tul 2ecu2oscut;& ori ;2u se a'l;& ori ;3ort;& care .a s 1ic 'iecare dup cu3 de.i2e... (0oe se pli35 i3pacie2tat >2 'u2d) dar dac gsesc a2drisa2tul& i:o dau a2drisa2tului... 6u2ioar acu3a... Eu a3 gsit alaltieri& >2 >2.l34eala de la pri3rie& o plrie... Zoe: (co5or<2d) O plrieA Ca"avencu: (aparte) +i1era5ilul... Cet"eanu!: O plrie& da& asta... 4i ast1i tot >2des<2d:o pe capul 3eu s:o potri.esc : c 3i:era str<3t : a3 .rut s:i scot cptu4eala s:o 3ai lrgesc... c<2d colo >2 cptu4eal peste ce dauA Zoe: O scrisoare? Ca"avencu: O scrisoare Cet"eanu!: O scrisoare& da& do32ule Nae... Nu 3ai 3erge3 pe la o )uicA... Zoe: ('oarte e3o)io2at) S:o .ede3? Cet"eanu!: E de la co2ul #2ic a2drisa2tul su2te)i d:.oastr. Zoe: ,:3i:o& d:3i:o degra5? Ca"avencu: Su2t >2 ade.r pierdut?

Zoe: ,egra5& dac o ai. Cet"eanu!: O a3& 2:a3 pierdut:o... 2u 3:a3 3ai >2t<l2it (sug/ite 4i arat pe Ca)a.e2cu) cu o2ora5ilul? (scoate scrisoarea di2 cptu4eala plriei 4i i:o d 0oii.) Ca"avencu: (aparte) A? +i1era5ilul? Zoe: (care a s3ucit scrisoarea) A? Ca"avencu: (>2cet ctre Cet)ea2ul tur3e2tat& care a trecut l<2g el) Ne2orocitule? 9i: ai aru2cat 2orocul >2 g<rl te 'cea3 o3? Cet"eanu!: Nu putea3... a2drisa2tul cu do3iciliul cu2oscut. (arat pe 0oe.) Zoe: (care s:a re3is de pri3a e3o)ie) ,o32ule& do32ule& e4ti u2 o3 o2est& e4ti u2 o3 ad3ira5il& 'r perec/e. Cu3 te c/ea3& 3 rogA Spu2e:3i... recu2o4ti2)a 3ea... Cet"eanu!: Ce tre5uie s 3ai spui cu3 3 c/ea3A + cu2oa4te co2ul 0a/aria de la 11 'e.ruarie? Iac u2 cet)ea2 4i eu... Zoe: Cu3 s:)i 3ul)u3esc? Ce ceri de la 3i2eA Cet"eanu!: S:3i spui d:ta& pe2tru ci2e .ote1. Iaca 3ai e u2 s'ert de ceas 4i se >2c/ide alegerea... Eu... pe2tru ci2e .ote1A... Ca"avencu: (cu a3rciu2e) Pe2tru d. Aga3i) ,a2da2ac/e.. Zoe: (>2torc<2du:se spre el cu o pri.ire de dispre) 4i a3e2i2)are) ,o32ule Ca)a.e2cu? "ot 3ai po)i .or5iA !i >2c iro2ic. A? E4ti tare& drept s:)i spui... Cet"eanu!: Coa2 Coi)ico& ade.ratA Zoe: ,a& ade.rat& pe2tru d. Aga3i) ,a2da2ac/e da& ade.ratB poate c e si2gurul ade.r pe care d. Ca)a.e2cu l:a spus >2 .ia)a d:sale... Cet"eanu!: Atu2ci 3 duc s .ote1... (.rea s plece) dar cu3 >i 1iceA Zoe: ,:le Ca)a.e2cu& 'ii 5u2& scrie:i& 3 rog& .otul acestui o2est cet)ea2. (Ca)a.e2cu st pe loc.) "e rog... (>i arat scrisoarea. Ca)a.e2cu trece la 3as& scrie u2 5uleti2 4i i:l d Cet)ea2ului tur3e2tat.) =3i dai .oieA (ia 5uleti2ul.) ;Aga3i) ,a2da2ac/e;... 6ra.o& d:le Ca)a.e2cu& e4ti u2 o3 de 5u2:credi2)... Cet"eanu!: (lu<2d 5uleti2ul) + duc& 2u 3ai e .re3e. Zoe: (co2duc<2du:l) "e rog& s cre1i& do32ule& c oric<2d recu2o4ti2)a 3ea... Cet"eanu!: ('oarte gr5it) Nu 3ai e .re3e... se:2c/ide alegerea. (iese duc<2d sus 5iletul.)

(0oe l:a co2dus cu 3ult a3a5ilitate p<2 la ie4ireB se:2toarce& se opre4te >2 'u2d& >4i desc/ide corsa(ul& pu2e scrisoarea >2 s<2& se >2c/eie la loc 4i co5oar >2cet 4i )i2t spre Ca)a.e2cu. La 'iece pas al 0oii& Ca)a.e2cu se:2doaie de >2c/eieturiB c<2d ea s:a apropiat 5i2e& se opre4te )ap2 >2ai2tea luiB el cade >2 ge2u2c/i.) SCENA I$ !oe, Caa&encu Ca"avencu: Iart:3& iart:3... Zoe: (r<1<2d) Scoal:te& e4ti 5r5at& 2u )i:e ru4i2e? (cu to2 aspru.) Scoal:te? Ca"avencu: (scul<2du:se ru4i2at) Iart:3... Zoe: (cu dig2itate) E4ti u2 o3 ru... 3i:ai do.edit:o... Eu su2t o 'e3ei 5u2... a3 s )i:o do.edesc. Acu3a su2t 'ericit... Pu)i2 >3i pas dac ai .rut s:3i 'aci ru 4i 2:ai putut. Nu )i:a a(utat ,u32e1eu& pe2tru c e4ti ruB 4i pe2tru eu .oi s:3i a(ute totdeau2a& a3 s 'iu tot 5u2 ca 4i p<2 acu3a. Ca"avencu: (u3ilit) +ada3? Zoe: Nu tre3ura? Pe parola 3ea de o2oare& e4ti scpat... Ca"avencu: Srut 3<i2ile... de.ota3e2tul 3eu... Zoe: Cu o co2di)ie dup alegere& o s 'ie 3a2i'esta)ie pu5lic&... d:ta ai s:o co2duci. Ca"avencu: (repede 4i supus) O co2duc... Zoe: ,:ta o s pre1ide1i 5a2c/etul popular di2 grdi2a Pri3riei... Ca"avencu: (ase3e2ea) Pre1ide1... Zoe: O s c/e'uie4ti cu poporul... Ca"avencu: (acela4i (oc) C/e'uiesc... Zoe: !i o s .ii aici cu to)ii& s salu)i& >2 2u3ele alegtorilor& pe deputatul ales 4i pe pre'ect... Ca"avencu: ,a. Zoe: Ne:a3 >2)elesA Ca"avencu: ,a. Zoe: ,u:te 4i ia loc >2 capul 3esiiB 'ii 1elos& asta 2u:i cea di2 ur3 Ca3er? Ca"avencu: +ada3& 3ada3 "ra/a2ac/e& e4ti u2 >2ger...

Zoe: +ul)u3esc& e4ti prea gala2t& dar du:te degra5... Ca"avencu: + duc& 3 duc& 4i s .ede)i dac 2u .:o plcea... Srut 3<2ile... srut 3<2ile?... (iese repede 1pcit pri2 'u2d.) SCENA $ Zoe: (si2gur) E ade.rat& ori .ise1A (4ade pe u2 scau2& scoate scrisoarea& o cite4te& o srut.) #2ic? (se scoal r<1<2d& o 3ai cite4te& o 3ai srut de 3ai 3ulte ori 4i iar 4ade.) #2ic? (pl<2s 2er.os... dup o pau1& se scoal 1<35i2d& se 4terge la oc/i 4i rsu'l tare.) A?... 3i:a trecut... #2ic? (suie repede scrile la dreapta 4i dispare.) SCENA $I Tiptescu: (si2gur) (i2tr repede di2 'u2d) A >22e5u2it */i)A + tri3ite la telegra' pe2tru 2i3ica... =3i 'ace 'arseA Ce >2se32ea1... !i 0oe... u2de e 0oeA (se uit:2 toate pr)ile 4i iese repede >2 dreapta.) SCENA $II Trahanache i /andanache &in din dreapta din grdin, planul al treilea Trahanache: A? Aici la 2oi& sti3a5ile& a 'ost lupt cr<2ce2& orice s:ar 1ice... s:au petrecut co3edii 3ari. .andanache: "a)i& 'rate. Trahanache: I2'a3ii? =2c/ipuie4te:)i d:ta& u2 carag/ios& u2 3i4el& ca s e2'lua2se1e pe "iptescu... pe #2ic de?... pe pre'ect. (,a2da2ac/e d 3ult ate2)ie& dar pare c 2u pricepe.) .andanache: A& da? Asa? C 2u e4ti d:ta pre'ectul. (Se aude di2 deprtare e2trata u2ui 3ar4.) Trahanache: Or s:l >2.r(5easc cu 3i2e 4i cu 'a3ilia 3ea... s:apuc 4i 'ace o scrisoric de a3or ca di2 partea lui #2ic& pre'ectul... ctr 0oi)ica& 2e.ast:3ea& 4i:i i3itea1 slo.a 5iatului&... 4tii& s (uri& 2u altce.a... =2c/ipuie4te:)i plastogra'ie? .andanache: Nu 3 2e5u2i& 2eicusorule? La 3i2e a 'ost ca1ul ade.rat?... (+ar4ul se apropie& se aud 4i urale.) Trahanache: Cu3& ca1ul ade.ratA .andanache: Scrisoarea era a persoa2ei... da... 5ec/er. Trahanache: Cu3 5ec/erA .andanache: Adic 2ecstorit... Trahanache: Ci2eA

.andanache: Nu spui )i2e& : persoa2 >2se32at... C<2d i:a3 pus pi)orul >2 prag& : ori coled1i& ori ;R15oiul; 3:2)eled1i& : tra2c? ,epesa ai)i... Trahanache: Nu:2)eleg. (aparte.) E a3e)it de dru3... cru)a... 4i clopo)eii. .andanache: (aparte) E sla5 de tot pre'ectul& >i spui de dou ori o istorie si tot 2u pri)epe... (=2 toat sce2a aceasta 4i >2 cea ur3toare& p<2 la i2trarea 3ul)i3ii& se aude 3ar4ul 4i uralele treptat& di2 ce >2 ce 3ai aproape 4i 3ai disti2ct.) SCENA $III 'ceiai ( !oe, Tiptescu Zoe: (co5or<2d >2t<i treptele& ur3at de "iptescu& .eseli 4i 'r s .a1 pe cei di2 sce2) !i ast'el& cu3 ai .1ut (.1<2d pe "ra/a2ac/e 4i ,a2da2ac/e& sc/i35 to2ul)& d:le pre'ect& 'urtu2a rea trece cur<2d... (co5or<2d.) ,:le ,a2da2ac/e& >2tr:u2 3o3e2t& 3asa e gata... .andanache: "oc3ai >i spu2ea3 d:lui pre'ect& si du32ealui >3i spu2ea... Tiptescu: ,:lui pre'ectA .andanache: ,a& d:lui pre'ect? (arat pe "ra/a2ac/e& care .or5e4te lao parte cu 0oe.) Zoe: (>2cet) =)i place& 2e2e& alesul d:.oastrA Trahanache: (>2cet) ,e4tept... dar 3i se pare c e ca3 4iret. .andanache: (lui "iptescu) =3i spu2ea istoriile de ai)i de la aled1eri& cu scrisoarea& cu plastogra'ia (3i4carea 0oii) si eu >i spu2ea3 de ca1ul 3eu&... c la 3i2e a 'ost c/iar ade.rat... cu 5ec/erul... Zoe: (repe1i2du:se l<2g el& >2cet) ,:le ,a2da2ac/e& 3i:ai pro3is s 2u 3ai po3e2e4ti de istoria asta... .andanache: Eu a3 pro3isA (repede) C<2d a3 pro3isA Cui a3 pro3isA 9e a3 pro3isA (aduc<2du:4i deodat a3i2te.) A? ,a? Nu 3ai... 2u 3ai... (%ralele s:au apropiat cu des.<r4ire. Lu3ea toat i2tr cu 3u1ica.) SCENA $IV 'ceiai ( #ar$uridi, %rn o&enescu, Caa&encu, Ceteanul turmentat, "hi Pristanda, ,onescu, Popescu, 'legtori, Ceteni, Public (6r<21o.e2escu 4i #ar'uridi cu al)i alegtori 3ai spla)i& >2 costu3e de prete2)ie pri.i2cial& i2tr& .e2i2d di2 cas& co5or<2d pe treptele di2 dreaptaB salutri de toat pr)ile. Pri2 'u2d& Ca)a.e2cu& */i) poli)aiul& >35rcat )i.il& Cet)ea2ul tur3e2tat& Io2escu 4i Popescu i2tr& co2duc<2d 3a2i'esta)ia pu5lic. Cei ce .i2 pri2 'u2d su2t

to)i a3e)i)i& 4i 3ai ales Ca)a.e2cu 4i Cet)ea2ul tur3e2tat& care >2g/ite 4i sug/ite 3ereu. ,up ei .i2 o 3ul)i3e de cet)e2i cu ra3uri .er1i 4i steaguri& ase3e2ea 'oarte c/e'ui)i. "oat lu3ea cu 5orca2e de 5utur >2 3<i2i. : ,i2 cas& >2 ur3a lui #ar'uridi& 6r<21o.e2escu 4i a celorlal)i alegtori .i2 'eciorii cu sticle de 4a3pa2ie. : */i) Prista2da& >2dat ce sose4te >2 sce2& 'ace se32 3u1icei s tac. +u1ica tace. Se >3part pa/are de 4a3pa2ie 'ru2ta4ilor. :"iptescu& 0oe& "ra/a2ac/e& ,a2da2ac/e su2t >2 st<2ga.) Far uridi: (lu<2d u2 pa/ar de 4a3pa2ie) =2 s2tatea do32ului Aga3i) ,a2da2ac/e& alesul 2ostru? S triasc? (%rale 4i 3u1ic. Prista2da )i2e cu 3<2a tactul uralelor. "o)i cioc2esc 4i 5eau.) .andanache: (>2de32at de 0oe 4i "iptescu& trece >2 3i(loc cu pa/arul >2 3<2) =2 s2tatea alegtorilor... cari au pro5at patriotis3 si 3i:au acordat... (2u 2e3ere4te) asta... cu3 s 1ic de?... 0i:i pe 2u3e de?... A? Su'rad1ele lorB eu& care 'a3ilia 3ea de la patu1sopt >2 Ca3er& si eu ca ru3<2ul i3par)ial& care .a s 1ic... cu3 a3 1i)e... >2 s'<r4it s triasc? (%rale 4i cioc2iri.) Trahanache: (ctr Ca)a.e2cu& care a co5or<t spre el 4i "iptescu) !i a4a 1i& aiA ,:ai 2o4tri& sti3a5ileA 6ra.os? + 5ucur. Ca"avencu: 8e2era5ile 2eic 0a/ario? =2 =3pre(urri ca acestea (3i4cat) 3icile pasiu2i tre5uie s dispar. Trahanache: Ei& aici 3i:ai plcut? 6ra.os? S trie4ti? Ca"avencu: =2 s2tatea .e2era5ilului 4i i3par)ialului 2ostru pre1ide2t& "ra/a2ac/e? (%rale 4i cioc2iri.) (0oe .ede pe Cet)ea2ul tur3e2tat >2 gr3ad& ia u2 pa/ar 4i 3erge de i:l o'er.) Cet"eanu!: =2 s2tatea coa2ii Coi)ic/ii? C e (sug/ite) da3 5u2? (cioc2e4te cu ea ea:i str<2ge 3<2a di2 toat i2i3a. %rale& cioc2iri.) Ca"avencu: (lui "iptescu >2cet) S 3 ier)i 4i s 3 iu5e4ti? (eDpa2si.) Pe2tru c to)i 2e iu5i3 )ara& to)i su2te3 ro3<2i?... +ai 3ult& sau 3ai pu)i2 o2e4ti? ("iptescu r<de.) =2 s2tatea iu5itului 2ostru pre'ect? S triasc pe2tru 'ericirea (ude)ului 2ostru? (%rale& cioc2iri.) Trahanache: (lu<2d u2 pa/ar 4i trec<2d >2 3i(loc 'oarte .esel) Ei& a.e)i pu)i2tic r5dare?... Nu cu2osc pre'ect eu? Eu 2:a3 pre'ect? Eu a3 prieti2? =2 s2tatea lui #2ic? S triasc pe2tru 'ericirea prieti2ilor lui? (srut pe #2ic& apoi pe 0oe. #2ic srut 3<2a 0oii.) (%rale& ,a2da2ac/e >2tre alegtori& cu #ar'uridi 4i 6r<21o.e2escu& le po.este4te >2cet& 'c<2d gestul cu clopo)eiiB la dreapta& >2 'u2d& Prista2da& Cet)ea2ul tur3e2tat& 3u1ica 4i lu3e. =2 st<2ga 0oe& "iptescu& "ra/a2ac/e cu al)i alegtori. =2 3i(loc Ca)a.e2cu.) Ca"avencu: ('oarte a3e)it& >3pletici2du:se:2 li35& dar tot >2gr4<2du:4i sila5ele) #ra)ilor? (to)i se:2torc 4i:l ascult.) ,up lupte seculare& care au durat aproape trei1eci

de a2i& iat .isul 2ostru reali1at? Ce era3 acu3a c<t.a ti3p >2ai2te de Cri3eeaA A3 luptat 4i a3 progresat ieri o5scuritate& a1i lu3i2? Ieri 5igotis3ul& a1i li5er: pa2sis3ul? Ieri >2tristarea& a1i .eselia?... Iat a.a2ta(ele progresului? Iat 5i2e'acerile u2ui siste3 co2stitu)io2al? Pristanda: Curat co2stitu)io2al? +u1ica? +u1ica? (+u1ica atac 3ar4ul cu 3ult 5rio. %rale tu2toare. *rupurile se 3i4c. "oat lu3ea se srut& gra.it<2d >2 (urul lui Ca)a.e2cu 4i lui ,a2da2ac/e& care se str<2g >2 5ra)e& >2 3i(loc. ,a2da2ac/e 'ace gestul cu clopo)eii. 0oe 4i "iptescu co2te3pl de la o parte 3i4carea. Corti2a cade repede asupra ta5loului.) )Cortina cade repede asupra tabloului*