Sunteți pe pagina 1din 2

Biografia Mihail Sadoveanu Mihail Sadoveanu (n. 5 noiembrie 1880, Pacani - d. 19 octombrie 1961, Bucureti a !

o"t un "criitor, #ove"titor, nuveli"t, romancier, academician i om #olitic rom$n. %"te con"iderat cel mai mare #ro&ator rom$n din toate tim#urile, !iind "u#ranumit 'eahl(ul literaturii rom$ne. P(rin)ii lui Mihail Sadoveanu au !o"t avocatul *le+andru Sadoveanu din ,ltenia i Pro!ira -r"ache, !at( de r(&ei. -rmea&( .imna&iul /*lecu 0onici/ la 1(lticeni. 2n tim# ce "tudia la .imna&iu, 3n 1896, inten)ionea&( "( alc(tuia"c(, 3m#reun( cu un cole., o mono.ra!ie a"u#ra lui 4te!an cel Mare, renun)$nd, 3n"(, din li#"( de i&voare i"torice. -rmea&( a#oi cur"urile 5iceului 6a7ional din 8ai, iar la Bucureti "tudia&( dre#tul. 0ebutea&( 3n revi"ta bucuretean( 0racu 3n 1899. 2n 1898 3nce#e "( colabore&e la !oaia :ia)a nou( al(turi de ;ala ;alaction, 6.0. 'ocea, <udor *r.he&i .a., "emn$nd cu numele "(u, dar i cu #"eudonimul M.S. 'obu&. Se "tabilete la Bucureti, 3n 190=, "e c("(torete, i va avea un"#re&ece co#ii. 2n acelai an are loc debutul editorial cu #atru volume deodat( - Pove"tiri, 0ureri 3n(buite, 'r$ma lui Mo Precu, oimii - 3n care Sadoveanu mani!e"t( #redilec)ie deo"ebit( #entru i"torie. 6icolae 8or.a va numi anul 190= /anul Sadoveanu/. 2n 1910 e"te numit 3n !unc)ia de director al <eatrului 6a)ional din 8ai. 2n ace"t an #ublic( volumele Pove"tiri de "ear( (la %ditura Minerva , ;enoveva de Brabant, broura 'um #utem "c(#a de nevoi i cum #utem dob$ndi #(m$nt .a. 'olaborea&( la revi"ta S(m(n(torul, dar "e va "im)i mai a#ro#iat "#iritual de revi"ta care a#(rea la 8ai, :ia)a >om$nea"c(. 2n anul 1919 editea&(, 3m#reun( cu <udor *r.he&i, la 8ai, revi"ta 2n"emn(ri literare. 2n decembrie, revi"ta 3i anun)( 3ncetarea a#ari)iei? :ia)a rom$nea"c( 3i #ornete iar munca #entru cultur( i !olo". 2n editura revi"tei ieene #ublic( volumul de nuvele -mbre i broura 2n amintirea lui 'rean.(, iar la %ditura 5ucea!(rul, volumul Prive.hiuri. 0evine membru al *cademiei >om$ne 3n 19@1. 2n anul 19@6 re#re&int( Societatea Scriitorilor >om$ni, 3m#reun( cu 5iviu >ebreanu, la 'on.re"ul de la Berlin. 2n 19@8 #ublica #ove"tirea Aanul *ncu)ei, a#ar)in$nd #erioadei de maturitate a "criitorului, !iind un volum de 9 #ove"tiri, o imbinatie ideala a .enului e#ic i liric. 2n anul 19B6 Mihail Sadoveanu, ;eor.e <o#$rceanu, Mihai 'odreanu i ;ri.ore <. Po#a "cot, 3nce#$nd cu luna ianuarie, revi"ta lunar( 2n"emn(ri ieene. 5a moartea lui ;arabet 8br(ileanu, Mihail Sadoveanu va evoca cu cuvinte elo.ioa"e #er"onalitatea criticului de la revi"ta :ia)a rom$nea"c(. 0u#( anul 19=9, "cri"ul "(u virea&( "#re ideolo.ia noului re.im comuni"t, #ublic$nd o#ere a!iliate curentului "ovietic al reali"mului "ociali"t, celebre !iind romanul Mitrea 'ocor "au cartea de re#ortaCe din ->SS 5umina vine de la >("(rit. 'a recom#en"( #entru acea"t( orientare, devine #reedinte al Pre&idiului Marii *dun(ri 6a7ionale, !unc)ia #olitic( ma+im( ocu#at( de un "criitor rom$n 3n tim#ul re.imului comuni"t i "e bucur( de toate #rivile.iile ce decur.eau din acea"ta.

OPERA
1loare o!ilit(, nuvele (1905 , DMorm$ntul unui co#il (1905 , D*mintirile c(#rarului ;heor.hi)( (1905 :remuri de beCenie (1906 , D5a noi 3n :iioara (1906 , D%"o#ia (1906 , D2n"emn(rile lui 6eculai Manea, nuvele (1906 , D,ameni i locuri (1909 , D, i"torie de demult (1909 , D0uduia Mar.areta (1909 8"toria marelui 3m#(rat *le+andru Macedon 3n vremea c$nd era emirul lumii 5@50 de ani (1909 , DPove"tiri de "ear( (1909 , D;enoveva de Brabant (1909 , D'um #utem "c(#a de nevoi i cum #utem dob$ndi #(m$nt (1909 , '$ntecul amintirii (1909 , D*#a mor)ilor (1911 , DPove"tiri de #etrecere i !olo" (1911 , Bordeenii, roman, (191@ , D-n in"ti.ator(191@ , DPriveliti dobro.ene(191= , D6eamul oim(retilor, roman (1915 , D1oi de toamn( (1916 , DPrintre .ene (1916 , D== de &ile 3n Bul.aria (1916 , D-mili)ii mei #rieteni (1919 , D-mbre (1919 , D2n amintirea lui 'rean.( (1919 , DPrive.hiuri (1919 , DPove"tiri #entru moldoveni (1919 , D'oco"t$rcul alba"tru (19@1 , DStrada 5(#uneanu (19@1 , D6ea.ra arului (19@@ , Pildele lui cuconu :ichentie (19@@ , D5acrimile ieromonahului :eniamin (19@@ , D,ameni din lun( (19@B Ei-aduci aminte (19@B , D>(&boiul balcanic (19@B , D:enea o moar( #e Siret (19@= Eara de dincolo de ne.ur( (19@6 , D0umbrava minunat( (19@6 , DPove"tiri #entru co#ii (19@6 0imine)i de iulie. Sti.letele (19@9 , D0emonul tinere)ii (19@8 , DAanul *ncu)ei (19@8 2m#(r()ia a#elor (19@8 , D, 3nt$m#lare ciudat( (19@8 , D,landa, re#ortaCe de c(l(torie 3n ,landa (19@8 Fodia 'ancerului "au :remea 0uc(i-:od(, roman (19@9 , DBalta.ul, roman (19B0 , D0e#(rt(ri, roman (19B0 M(ria Sa, #uiul #(durii, roman (19B0 , D6unta domni)ei >u+andra, roman (19B@ , D-var (19B@ , D'rean.a de aur, roman (19BB , D5ocul unde nu "-a 3nt$m#lat nimic (19BB , DSoarele 3n balt( "au aventurile ahului (19B= 6o#)ile de S$n&iene, roman (19B= , D:ia)a lui 4te!an cel Mare, bio.ra!ie (19B= , D<renul !antom( (19B= 'ele mai vechi amintiri (19B= , D'uibul inva&iilor (19B5 , DPove"tiri ale"e (19B5 Patile blaCinilor (19B5 D8nima noa"tr(, (19B5 , DPove"tiri #entru co#ii (19B5 , D'a&ul %u.eni)ei 'o"tea (19B6 , D8on 'rean.(, con!erin)( (19B6 , D8on 6eculce, con!erin)( (19B6 , D)ara can.urului (19B9 , 8"tori"iri de v$n(toare (19B9 , D,chi de ur" (19B8 , D:alea 1rumoa"ei (19B8 , Morminte (19B9 , D1ra)ii Gderi, (19B5-19=@ , vol 8, -cenicia lui 8onu), 19B5, vol 88, 8&vorul *lb, 19B6, vol 888, ,amenii M(riei Sale, 19=@, D0ivanul #er"ian, roman (19=0 D'inci&eci de ani de la moartea lui 'rean.(, con!erin)( (19=0 , D:echime (19=0 D,"trovul lu#ilor (19=1 , DPove"tirile de la Bradu- Str$mb (19=1 , D*nii de ucenicie (19== , D1anta&ii r("(ritene (19=6 , D'aleido"co# (19=6 6ada 1lorilor, amintirile unui #e"car cu undi)a (1951 , D6icoar( Potcoav(, roman (195@ , D2n"emn(ri #e mar.inea articolului 80 (195@ , D*venturi 3n 5unca 0un(rii (195= , D%voc(ri (195= octombrie 1961, Bucureti a !o"t un "criitor, #ove"titor, nuveli"t, romancier, academician i om #olitic rom$n. %"te con"iderat cel mai mare #ro&ator rom$n din toate tim#urile, !iind "u#ranumit 'eahl(ul literaturii rom$ne.