Sunteți pe pagina 1din 2

Convertoare electropneumatice

Pentru convertirea unui semnal unificat de curent sau tensiune continuă într-un semnal
unificat de presiune se foloseşte convertorul electropneumatic ELA 104. Acest convertor diferă prin
modul de aplicare a reacţiei negative. Astfel la convertorul electropneumatic ELA 104 reacţia
negativă se formează faţă de presiunea de ieşire a convertorului.
Convertorul curent – presiune (fig. 1), se compune din patru elemente : traductor curent –
deplasare, traductor deplasare – presiune, amplificator final pneumatic şi din elemente de reacţie
negativă.

Fig. 1 Convertorul curent presiune ELA 104

Traductorul curent-deplasare este format din două miezuri 1 şi 2 între care este situată o
lamă 3 din material feromagnetic şi doi magneţi permanenţi de polarizare 4. Lama se găseşte în
interiorul unei bobine W şi poate oscila în jurul axului. Bobina W este parcursă de curentul unificat
ce trebuie convertit. Capătul inferior al lamei este fixat de un resort spiral R. Magneţii de polarizare
4 determină un câmp de polarizare Φp (liniile acestui câmp sunt reprezentate punctat). Când
curentul i este 0,2 mA, sistemul magnetic fiind simetric, asupra lamei 3 vor acţiona forţe egale şi de
sens opus, lama rămânând în echilibru. Dacă curentul creşte, bobina W determină prin lama 3 un
flux care se divide în două fluxuri egale Φ1 şi Φ2 prin cele două miezuri.
Se observă că în întrefierul dintre lamă şi miezul 2, în partea superioară fluxurile Φp şi Φ2
sunt opuse (fluxul echivalent este Φp – Φ2), iar în partea inferioară fluxurile au acelaşi sens (fluxul
echivalent este Φp+Φ2). În întrefierul dintre lamă şi miezul 1 în partea superioară acţionează un flux
echivalent Φp+Φ1, iar în partea inferioară acţionează fluxul Φp–Φ1. Prin urmare asupra lamei mobile
acţionează două forţe F de sensuri opuse, aplicate la capetele lamei. Aceste forţe formează un cuplu
care roteşte lama.
Deplasarea δ a capătului inferior al lamei, determină întinderea resortului R care
reacţionează cu o forţă FR proporţională cu deplasarea: FR = C1 ⋅ δ , unde C1 este un coeficient de
rigiditate a resortului. Lama se va roti până la stabilirea echilibrului, când momentul antagonist MR
va fi egal cu momentul activ Ma al forţelor electromagnetice:
M R = C 2 FR = C 2 ⋅ C 3 ⋅ δ (37)
M A = C4 ⋅ F (38)
unde C2, C3, C4 sunt constante de proporţionalitate. Forţa electromagnetică F este considerată zero
pentru zeroul semnalului de intrare şi creşte proporţional cu curentul de intrare. Deoarece Φp este
constant, lama va fi cu atât mai puternic atrasă cu cât va fi mai puternic fluxul format de bobina w la
trecerea curentului prin spirele sale, deci F = C5 ⋅ i , unde C5 este o constantă. La echilibru între
momentul activ şi momentul antagonist, adică atunci când MA = MR, rezultă:
C 4 C 5i = C 2 C 3 δ (39)
de unde se obţine :
CC
δ = 4 5 ⋅i = C⋅i (40)
C 2C3
unde C este o constantă a aparatului. Prin urmare traductorul descris converteşte un curent într-o
deplasare.
Traductorul deplasare-presiune se compune dintr-o paletă obturatoare 5 şi o duză 6. Acest
sistem este alimentat de la o sursă de aer comprimat. Când paleta obturează complet duza de ieşire,
debitul de aer care se scurge prin ajutaj este nul şi deci căderea de presiune este nulă. Dacă paleta
este depărtată de duză se stabileşte un debit de aer de la alimentare prin duză în atmosferă, care este
proporţional cu distanţa de la paletă la duză. Presiunea de ieşire scade pe măsură ce paleta se
depărtează de duză.
Amplificatorul final pneumatic are rolul de a asigura la ieşire un semnal cu un debit mai
mare de aer şi care să poată fi transmis unor dispozitive pneumatice corespunzătoare.
Amplificatorul pneumatic folosit în ELA 104A are patru camere A, B, C, D. Camerele A şi B sunt
despărţite prin membrana din pânză cauciucată 7, rigidizată la mijloc cu discuri metalice de care
este fixată tija 8. Camerele B şi C sunt despărţite printr-un perete rigid cu un orificiu pe centru prin
care trece tija 8. Între camerele C şi D se găseşte de asemenea un perete despărţitor rigid cu un
orificiu pe centru, obturat cu o bilă 9, asupra căreia acţionează un resort lamelar 10. Amplificatorul
analizat defazează semnalul de intrare, adică atunci când presiunea de intrare p creşte, presiunea de
ieşire pe scade.
Prin urmare lamela mobilă a traductorului curent-deplasare acţionează paleta obturatoare a
traductorului deplasare-presiune. La creşterea curentului i, paleta se apropie de duză, ceea ce are ca
efect creşterea presiunii p transmisă în camera A a amplificatorului final. Sub acţiunea presiunii p,
membrana cu tijă împinge în jos bila obturatoare şi presiunea pe scade, proporţional cu creşterea
curentului. Totodată presiunea pe este transmisă şi burdufului de reacţie 11.
Elementul de reacţie este format din burduful 11 şi un sistem de pârghii. Când presiunea pe
scade, burduful se comprimă ca un resort având rolul unui traductor presiune-deplasare. Prin
intermediul acestui element se realizează o legătură inversă (o reacţie negativă) care măreşte
stabilitatea întregului ansamblu şi îmbunătăţeşte caracteristicile statice şi dinamice ale
convertorului.