Sunteți pe pagina 1din 3

http://matematica.noads.

biz
1) Teorema lui Pitagora
Intr-un triunghi dreptunghic are loc relaia:

at
e.
ro

Formule de geometrie

cateta 2 cateta 2 ipotenuza 2


2)Teorema lui Pitagora generalizat(teorema cosinusului)
Intr-un triunghi oarecare ABC are loc relaia:

BC 2 AB2 AC 2 2 AB AC cos A
3)Aria unui triunghi echilateral de latur l este:
l2 3
4

-m

Aria

4)Aria unui triunghi oarecare(se aplic atunci cand se cunosc dou laturi si unghiul dintre ele):

Aria

AB AC sin A
2

ria
nt
e

5)Aria unui triunghi oarecare(se aplic atunci cand se cunosc toate cele trei laturi):
S p( p a)( p b)( p c) formula lui Heron
abc
unde p
este semiperimetrul.
2
6)Aria triunghiului dreptunghic este:

Aria

cateta cateta
2

7)Teorema sinusurilor
Intr-un triunghi oarecare ABC are loc relaia:

a
b
c

2R
sin A sin B sin C

va

unde a,b,c sunt laturile triunghiului


A,B,C sunt unghiurile triunghiului
R este raza cercului circumscris triunghiului

8)Distana dintre dou puncte(lungimea unui segment):


Dac A(x1,y1) i B(x2,y2) sunt dou puncte in plan atunci distana dintre ele este:

://

AB ( x2 x1 )2 ( y2 y1 )2

tp

9)Mijlocul unui segment:


Dac A(x1,y1) i B(x2,y2) sunt dou puncte in plan atunci mijlocul segmentului AB este

x x y y2
M 1 2, 1

2
2

10)Vectorul de poziie al unui punct:

ht

Dac A(x,y) atunci OA x i y j

AB ( x2 x1 )i ( y2 y1 ) j

at
e.
ro

http://matematica.noads.biz

11)Dac A(x1,y1) i B(x2,y2) sunt dou puncte in plan atunci vectorul AB este dat de formula:
12)Ecuaia unei drepte care trece prin dou puncte date
Dac A(x1,y1) i B(x2,y2) sunt dou puncte in plan atunci ecuaia dreptei AB se poate afla cu formula:

x x1
y y1

x2 x1 y2 y1

sau cu formula:
x

x1

y1 1 0

x2

y2 1

y1 1

ria
nt
e

14)Condiia de coliniaritate a trei puncte in plan


Fie A(x1,y1) , B(x2,y2) , C(x3,y3) trei puncte in plan.
Punctele A,B,C sunt coliniare dac i numai dac
x1
x2
x3

-m

13)Ecuaia unei drepte care trece prin punctul A( x0 , y0 ) i are panta dat m
Este dat de formula:
y y0 m( x x0 )

y2 1 0
y3 1

15)Aria unui triunghi


Fie A(x1,y1) , B(x2,y2) , C(x3,y3) trei puncte in plan.
Aria triunghiului ABC este dat de formula

AABC

unde este urmtorul determinant

y1 1

x2

y2 1

x3

y3 1

va

x1

tp

://

16)Distana de la un punct la o dreapt


Dac A( x0 , y0 ) este un punct i d : ax by c 0 este o dreapt in plan atunci distana de la punctul A la dreapta d
este dat de formula:
ax by0 c
dist ( A, d ) 0
a 2 b2
17)Panta unei drepte
Dac A(x1,y1) i B(x2,y2) sunt dou puncte in plan atunci panta dreptei AB este dat de formula:

y2 y1
x2 x1

ht

18)Condiia

decoliniaritate

a doi
vectori in plan:

Fie v1 a1i b1 j i v2 a2 i b2 j doi vectori in plan.Condiia de coliniaritate a vectorilor v1 i v2 este:


a1 b1

a2 b2

http://matematica.noads.biz

at
e.
ro

19)Condiia de perpendicularitate a doi vectori in plan:

Fie v1 a1i b1 j i v2 a2 i b2 j doi vectori in plan.Avem:v1 v2 a1 a2 b1 b2 0 (produsul scalar este 0)
20)Condiia de paralelism a dou drepte in plan
Dou drepte d 1 i d 2 sunt paralele dac i numai dac au aceeai pant adic:
d1 d 2 md1 md2

ht

tp

://

va

ria
nt
e

-m

Altfel,dac dreptele sunt date prin ecuaia generala: d1 : a1 x b1 y c1 0 i d 2 : a2 x b2 y c2 0


a
b
atunci dreptele sunt paralele dac 1 1 .
a2 b2
21)Condiia de perpendicularitate a dou drepte in plan
Dou drepte d 1 i d 2 sunt perpendiculare dac i numai dac produsul pantelor este egal cu 1 adic:
d1 d 2 md1 md2 1