Sunteți pe pagina 1din 1

1

FORMULE PENTRU SINUS, COSINUS, TANGENTA SI COTANGENTA

Formule pentru sin(a+b), cos(a+b), sin(a-b), cos(a-b) ;

cos (a - b) = cos a * cos b + sin a * sin b


cos (a + b) = cos a * cos b – sin a * sin b
sin (a - b) = sin a * cos a – sin b * cos b
sin (a + b) = sin a * cos a + sin b * cos b

sin ( - x) = cos x
2

cos ( - x) = sin x
2
tga  tgb
tg (a + b) =
1  tga * tgb
tga  tgb
tg (a – b) = 1  tga * tgb

Formule pentru dublul unui unghi

sin 2x = 2 sin x cos x


cos 2x = cos2x – sin2x
cos 2x = 1 – 2 sin2x
cos 2x = 2 cos2x – 1
2tgx
tg 2x =
1  tgxtgx
1
ctg 2x =
tg 2 x

Formule pentru jumatatea unui unghi

x
1  cos x
sin 2 =
2
x 1  cox
cos = 
2 2
x
sin
x 2
tg = 
2 x
cos
2
x 1  sin x
tg 
2 cos x

1
Kmeleonu – clasa IX-D mate-info, Liceul Teoretic „St. L, Roth”, Medias