Sunteți pe pagina 1din 18

Binomul lui Newton

prescurtat: (a+b)1=a+b; (a+b)2=1·


Se cunosc următoarele formule de calcul prescurtat: =1·a2+2ab+1·
+2ab+1·b2; (a+b)3= a3+3a2b+3ab2+b3.

Acestea se pot scrie astfel:


(a+b)1=C01a+C11 b (a+b)2=C20a2+C21ab+C22b2 (a+b)3= C30a3+C31a2b+C32ab2+C33b3
Dacă generalizăm cele de mai sus obŃ
obŃinem:
(a+b)n=Cn0an+Cn1an-1b+Cn2an-2b2+...+Cnkan-kbk+...+Cnn-1abn-1+Cnnbn
cunoscută sub numele de “binomul lui Newton”.
n
Formula (dezvoltarea
(dezvoltarea binomului)
binomului) lui Newton se mai scrie astfel: (a + b ) n
= ∑ Cnk a n − k b k
k =0

Termenul general al acestei sume , Tk++1=Cnkan-kbk , k=0,...,n se numeş


numeşte termenul de rang “k+1”
k+1” al
dezvoltării binomului.
binomului.

ObservaŃ
ObservaŃie :
Dezvoltarea binomială conŃ
conŃine ( n+1) termeni.
Numerele Cnk se numesc coeficienŃ
coeficienŃi binomiali ai dezvoltării.
dezvoltării.

ObservaŃ
ObservaŃie:
Să se facă distincŃ
distincŃie între coeficientul unui termen al dezvoltării după formula lui Newton
şi coeficientul binomial al aceluiaş
aceluiaşi termen.
termen.
De exemplu, în dezvoltarea: (a + 2b)4 = a4 + 8a3b + 24a2b2 + 32ab 32ab3 + 16b4
coeficientul celui de- 32, iar coeficientul său binomial este C43 = 4.
de-al patrulea termen al dezvoltării este 32,
=

ExerciŃ
ExerciŃii: a) Să se pună în evidenŃ
evidenŃă termenii dezvoltării ( x + 3y)3.

(x + 3y)3 = x3 + 3x2⋅3y + 3x(3y)2 +(3y)3 = x3 + 9x2y + 3x⋅


3x⋅9y2 +27y3 = x3 + 9x2y + 27xy2 +27y3.
b) Să se dezvolte după formula lui Newton : (x + 2 )7

Rezolvare:
)7
(x + 2 = x7+ 7x6⋅2
+ 21x5⋅22
+ 35x4⋅23 + 35x3⋅24 +21x2⋅25 + 7x⋅
7x⋅26 + 27 =
35⋅8x4 + 35⋅
x7+ 14x6 + 84x5 + 35⋅ 35⋅16x3+ 21⋅
21⋅32x2 + 7⋅
7⋅64x+ 132 =
x + 14x + 84x + 280x + 560x + 652x + 448x+ 132. ⇒
7 6 5 4 3 2

(x + 2 )7 = x7+ 14x6 + 84x5 + 280x4 + 560x3+ 652x2 + 448x+ 132.

c) Să se determine termenul al cincilea al dezvoltării ( 2a + ab )7

4 7 −4 4 7! 3
a2b2 = 4 !⋅ 5 ⋅ 6 ⋅ 7
I. T5 = T4+1 = C7 2a ab = 4!(7 − 4)! 2a 2a a a2b2 =
4 !3!
5⋅6⋅7
2a3b2 a = 84 a3b2 a ⇒ T5 = 84 a3b2 a
6
11
1 3
d) AflaŃ
AflaŃi termenul al optulea al dezvoltării  +x 
11−7
x 
T8 = T7+1 = 7  1  ⋅ (x3)11=
11! 3
 1  ⋅x3⋅7 = 7!⋅8 ⋅ 9 ⋅ 10 ⋅ 11 1
⋅ x21 = 8 ⋅ 9 ⋅ 10 ⋅ 11
x 21 = 330x18.
C 11  x  7!(11 − 7)!  
x
7!4! x 3
1 ⋅ 2 ⋅ ⋅3 ⋅ 4
x3
⇒ T8 = 330x18.
21
5 1 
e) AflaŃ
AflaŃi termenul în care nu apare x din dezvoltarea  x+ 
 x
k k 21− k
k
 1

21 − k
   1

21− k
  1
21− k  1   1  k    1  k 5
= C x
Tk+1 = k   5
C
k 5
21 x   = C 21  x 5
  1  = C21  x   1  21 k =
 x    x2     x2  2
x
21−k
21− k k
x 5 −
k 5 2
k
C21 k
= C21 x
2
x
Cum x nu apare în termenul Tk+1 ⇒ x este o putere cu exponentul 0 şi baza x
Pentru că:
că:

21− k k
− 21 − k k
x0 = 1 ⇒ x 5 2 = x0 ⇒ − = 0 ⇒ k = 6. ⇒
5 2
Termenul în care nu apare x este termenul al şaselea
13
 a 3 
 
 3 +3 a
f) AflaŃ conŃine pe a4 ,din dezvoltarea
AflaŃi termenul care îl conŃ
13−k  
 
13− k k  12   
k

k  a   3  a   3 
Tk+1 = C13   3  =
k
C13    1  =
 3   a  3 
   a3 
13− k
 12  13− k
13− k k
a  k −
  k 3 a 2
k −(13− k )
⋅a
k
k   = C13 13− k ⋅
3 k 2 3
C13 13−k ⋅ k = C 3
13
3  13 
k
3
a  a3
 
 
Cum a4∈ Tk+1 ⇒

13− k k
− 13 − k k
a 2 3 − =4
= a4 ⇒ 2 3 ⇒ k =3 ⇒

conŃine pe a4 este termenul al treilea.


Termenul care îl conŃ
BINOMUL LUI NEWTON-TEST-1
1. Binomul lui Newton are formula
(a+b)n = C on a n + C1n a n −1 b + C 2n a n − 2 b 2 +…+ C kn a n − k b k +…+ C nn −1 a b n −1 + C nn b n
2. Termenul general este: Tk+1 = C kn a n − k b k

ExerciŃiu: 1
3
Să se pună în evidenŃă termenii dezvoltării ( x + 3y) .

R: (x + 3y)3 = x3 + 3x2⋅3y + 3x(3y)2 +(3y)3 = x3 + 9x2y + 3x⋅9y2 +27y3 = x3 + 9x2y +


27xy2 +27y3.
Să se dezvolte după formula lui Newton următoarele binoame:
1. ( a− b )
4

R: ( b) ( )
4 4 3 2 2 3 4
a− = a + 4 a (– b )+6 a − b +4 a (– b )+ (– b ) =
3 3
a2 – 4 a b +6ab – 4 a b + b2
2. (x + 2 )7
R: x7+ 14x6 + 84x5 + 280x4 + 560x3+ 652x2 + 448x+ 132

EXERCITUL 2

. Să se determine termenul al optulea al dezvoltării ( 2 a − ab )7

R: 84 a3b2 a
11
1 
Să se determine termenul al cincilea al dezvoltării  + x 3 
x 
18
R: 330x .
21
 1 
Să se determine termenul în care nu apare x din dezvoltarea  5 x + 
 x
R: k=6

13
 a 3 
Să se determine termenul din dezvoltarea  + 3  care îl conŃine pe a4.
 3 a
R: k =3
Dacă n este par (n=2m) ,atunci termenul Tm+1=Cnmam-nbm ,este termenul situat în mijlocul sumei
binomiale,iar Cnm este cel mai mare dintre toŃ
dezvoltării binomiale,iar toŃi coeficienŃ
coeficienŃii binomiali.
Dacă n este impar (n=m+1) ,atunci termenii Tm+1 şi Tm+2 sunt termernii din mijlocul dezvoltării
binomiale,iar Cm2m+1 =Cm+12m+1 sunt coeficienŃ
coeficienŃii binomiali cei mai mari.

ObservaŃ
ObservaŃie:
n−k b
Termenii consecutivi Tk+1= Cnkan-kbk şi Tk+2=Cnk+1an-k-1bk+1 sunt legaŃ
legaŃi de relaŃ
relaŃia : Tk + 2 = ⋅ Tk +1
k +1 a
CoeficienŃ
CoeficienŃii binomiali ai termenilor egal depărtaŃ egali: Cnk=Cnn-k
depărtaŃi de capetele dezvoltării sunt egali:
(conform formulei combinărilor complementare.)
complementare.)
IdentităŃi în calculul cu combinări
Numerele Cnk au o serie de proprietăŃ
proprietăŃi interesante.
Indicăm mai jos cî
cîteva dintre acestea şi stabilim o serie de identităŃ
identităŃi pe care le verifică coeficienŃ
coeficienŃii binomiali.
Amintim mai întî
ntîi următoarele formule

Cnk = Cn-kn , (1)


Cn+1k = Cn k + Cnk-1 , (2)
C°n+Cn1 + ... + Cnn= 2n, (3)

(a+b)n=Cn0an+Cn1an-1b+Cn2an-2b2+...+Cnkan-kbk+...+Cnn-1abn-1+Cnnbn (*)

Suma coeficienŃilor binomiali.


a=b=1 => Cn0 +Cn1+Cn2+...+Cnn=2n adică (3)
Dacă în dezvoltarea binomială alegem a=b=1
Dacă în formula binomului lui Newton se pune a = 1, b = —1,se obŃ
obŃine egalitatea:
0 1 2
Cn –Cn + Cn - ... + (- n n
(-1) Cn = 0. (4)
Pe baza egalităŃ
egalităŃilor (3) şi (4)
(4) rezultă
Cn + Cn + Cn4 + ... = Cn1 + Cn3 + Cn5 + ... = 2n-1.
0 2 (5)
Deci, suma coeficienŃ
coeficienŃilor binomiali ai termenilor de rang impar este egală cu suma coeficien
coeficienŃŃilor binomiali ai termenilor
de rang par
Vom stabili în continuare alte cî
cîteva formule combinatorii importante