Sunteți pe pagina 1din 4

BINOMUL LUI NEWTON

Prof Graure Silviu


Colegiul Economic ,,Maria Teiuleanu’’Pitești
Dezvoltarea unui binom cu ajutorul formulei lui Newton:
( a+b) n = C n0 a n + Cn1 a n−1b + Cn2 a n−2b 2 + ..... + Cnk a n−k b k + ....... + Cnn−2 a 2b n−2 + Cnn−1ab n−1 + Cnn b n (∗∗∗)
Proprietăti :
1) dezvoltarea are (n+1) termeni ;
2) T k +1 = Cnk a n−k b k se numeste termen de rang k+1 si este al ( k+1) –lea termen din sir;

3) C kn se numeste coeficient binomial- !!! a nu se confunda cu coeficientul

termenului. De ex. în dezvoltarea (x+2) 7 , T 4 = C73 x 4 2 3 are coeficiant binomial = C37 =35,

iar coeficientul lui T4 este C37 23 =280.


4) Dacă n=par , dezvoltarea are 1 termen în mijloc: TMIJ = Tn+ 2
2

n= impar , dezvoltarea are 2 termeni în mijloc : TMIJ = Tn+1 si TMIJ = Tn+3


2 2

Acesti termeni de mijloc au cel mai mare coeficient binomial din dezvoltarea Newton.
Tk +2 b n - k
5) = raportul a doi termeni consecutivi;
Tk +1 a k + 1

Tk + 2 b n − k
Rezolvând inecuatia =  ≥1 se determină termenul maxim al unei dezvoltări.
Tk +1 a k + 1

Acesta este Tk + 2 , k fiind determinat din inecuatie.


6) Suma coeficientilor unei dezvoltări se obține înlocuind necunoscutele x,y, z…. cu 1.
7) Suma coeficienților binomiali este C0n + C1n + C2n + ... + Cnn =2n
3 8
EXEMPLU 1 Determinaţi al cincilea termen al dezvoltării:; (𝑥 2 + √𝑥 )
SOLUȚIE: 𝑻𝒌+𝟏 = 𝑪𝒌𝒏 𝒂𝒏−𝒌𝒃𝒌 .Se cere T5 deci k=4 și se observă că n=8 de unde
𝟒 𝟒 𝟒 𝟏𝟔
𝟖∙𝟕∙𝟔∙𝟓 𝟒+ 𝟑
𝑪𝟒𝟖 𝒙𝟖−𝟒 √𝒙
𝟑 𝟒
deducem că 𝑻𝟓 = = 𝒙 𝒙 = 𝟕𝟎𝒙
𝟑 𝟑 = 𝟕𝟎𝒙 𝟑 = 𝟕𝟎 √𝒙𝟏𝟔
𝟏∙𝟐∙𝟑∙𝟒

12
 1 
EXEMPLU 2 Determinaţi termenul din mijlocul dezvoltării  2a −  R: T6 = −C105 35 a5
 a
𝒌=𝟔 𝟔 𝟏𝟐∙𝟏𝟏∙𝟏𝟎∙𝟗∙𝟖∙𝟕 𝟔 𝟔 𝟏
SOLUȚIE: n=12=par, 𝐓𝐦𝐢𝐣𝐥𝐨𝐜 = 𝐓𝒏+𝟐 = 𝐓𝟕 = 𝐂𝟔𝟏𝟐 (𝟐𝐚𝟏𝟐−𝟔 (−𝟏 √𝐚
) = 𝟏∙𝟐∙𝟑∙𝟒∙𝟓∙𝟔
𝟐 𝐚 𝐚𝟑 =
𝟐
𝒏 = 𝟏𝟐
𝟏𝟑𝟐 ∙ 𝟔𝟒 ∙ 𝐚𝟑 = 𝟖𝟒𝟒𝟖 ∙ 𝐚𝟑 .
8) Termeni rationali si irationali
EXEMPLU 3 Fie dezvoltarea ( 5 + 3 7 )100 . Aflati numărul termenilor rationali si al
termenilor irationali.
k
k k
SOLUȚIE: T k +1 = C nk a n − k b k = C100
k
 5100 − k 3 7 este număr rational dacă 3 7 = 7 3
 Q  k 3 si cum k ia valori de la 0 la 100, numerele divizibile cu 3 sunt: 0 ,3, 6, 9,
99; progresie aritmetică cu r=3 având (99-3):3 +1 termeni adică 34 de termeni rationali
si cum dezvoltarea are 101 termeni, avem 101-34=67 de termeni irationali.
EXEMPLU 4 Fie dezvoltarea ( 4 5 + 3 7 )100 . Aflati nr. termenilor rationali si al termenilor
irationali.
k
100 − k k k
SOLUȚIE: T k +1 = C a b = C k
n
n−k k k
100
 5
4 3
7 este număr rational dacă 3
7 =7 3

 Q  k 3 si
100 − k
100 − k
4
5 =5 4
 Q  100 − k  4 (1)
Cum k ia valori de la 0 la 100, numerele divizibile cu 3 sunt: 0 ,3, 6, 9, 12 ,15, 18, 21, 24
27…99 si dintre acestea le alegem pe cele ce verifică conditia (1) : 0, 12, 24,---,96 .
(prog aritm cu r=12)---- ultimul nr este câtul împărtirii lui 100 la 12 adică 8 , înmultit
cu 12 si numărul term rationali este de 8 ,101-8 fiind irationali.
TEMĂ : REZOLVAȚI EXERCIȚIILE URMĂTOARE
1. Determină numărul de termeni raţionali ai dezvoltării ( 2 +3 3 )
100

Dezvoltaţi cu formula lui Newton: a) ( a + 2 ) b)  x −  c)


1
( x − 2 ) + ( x + 2 ) d)
6 5 5
2.
 x
( x 2 − 2 y) 5 Indicație: înlocuim în formula lui Newton (∗∗∗)
3. Să se determine:
10

a) Termenul al 6-lea al dezvoltării  3 x +  ;


x 63 3 20
R: x
 2 8
10
 1 
b) Termenul din mijlocul dezvoltării  3a −  R: T6 = −C105 35 a5
 a

( )
9
c) Termenii din mijloc ai dezvoltării 3
x+y
18

d) Termenul în care nu apare x din dezvoltarea  5 x + 


1
R: T4
 x
50
 x y 
e) Termenul în care x şi y au puteri egale din dezvoltarea  −  R: T26
 y x 
n
 1 
4) Calculează termenul al patrulea al dezvoltării  5 x +  dacă suma coeficienţilor
 5 x
binomiali este 64
Prof Graure Silviu
Colegiul Economic ,,Maria Teiuleanu’’Pitești
5) Fie dezvoltarea . Stiind ca suma coeficientilor binomiali ai dezvoltarii este
64, determină termenul din mijloc.
R: Suma coeficienților binomiali este C0n + C1n + C2n + ... + Cnn =2n=64 deci n=????

6) Fie dezvoltarea .Să se determine rangul termenului care contine pe .


R: .
7) În dezvoltarea raportul dintre coeficientul termenului al cincilea si
coeficientul termenului al treilea este 3,5. Sa se afle termenul ce-l contine pe x.
R: ; .
8) Determină numărul termenilor raţionali ai dezvoltării a) ( 4 3 + 5 3) ; b) ( 2 + 3 3) 36
120

n
 1 
9) Găsiţi al 4-lea termen al dezvoltării  x 2 x + 3 2  dacă pentru termenul al treilea
 x 
coeficientul binomial este 36. R: 84X13
10) Care este coeficientul lui x4 din dezvoltarea (1 + x )(1 + 3 x ) 
8

11) Să se găsească coeficientul lui x6 din dezvoltarea (1 + x + x 2 )


12

12) Calculaţi suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării (15 y − 14 )


2011
. R1
500

13) În dezvoltarea  + 
6 1
, găsiţi termenul de rang maxim. R: T72
7 7
, astfel încât în dezvoltarea ( 2 3 − y ) , coeficientul binomial al
n
14) Să se determine n  *

termenului T4 să fie de patru ori coeficientului binomial pentru T 3. R: n=14


15) Se consideră binomul (3 x − x x )11 .
a) Calculaţi termenii T4 , T9 .
b) Există termenul care-l conţine pe x −1 ? R: NU, k=-4.
c) Determinaţi termenul care-l conţine pe x 6 . R: T3
16) Arătaţi că numărul (2 + 3) n + (2 − 3) n  , n *.
17) Suma coeficienţilor primilor trei termeni ai dezvoltării (2 x
+ 21− x )
n
este 22. Dacă
T3 + T5 = 135 , determinaţi n şi x .
18) Determinaţi al treilea termen al dezvoltării: (x − 2 2 ) ;
10

19) Să se determine nr real pozitiv x, ştiind că al 3 - lea termen al dezvoltării: (2 + x ) este


7

1344.
40

20) Se consideră dezvoltarea:  a 4 + 2  , unde a este un număr real nenul. Să se determine


1
 a 
rangul termenului care îl conţine pe a34 . R: T22
21) Calculaţi suma coeficienţilor binomiali din dezvoltarea: (1 + x )7 , x R. R 128
22) Să se determine numărul termenilor raţionali, din dezvoltarea: (5 + 3 ) .
2008

23) Să se determine numărul termenilor pozitivi, ai dezvoltării binomiale: (2 − 3 )


2008
.
Prof Graure Silviu
Colegiul Economic ,,Maria Teiuleanu’’Pitești
Prof Graure Silviu
Colegiul Economic ,,Maria Teiuleanu’’Pitești

24) Determinaţi termenul al treilea al dezvoltării: ( x − 2 y ) ,unde x, y sunt reale, pozitive.


10

25) Calculaţi al patrulea termen al dezvoltării binomului: a) (2 – x)6; b) ( 3x -1)6 .


26) Determinaţi al treilea termen al dezvoltării binomului: ( 2x -1)8.
27) În dezvoltarea ( 3x – 1)n , suma coeficienţilor binomiali este 64. Determinaţi al patrulea
termen al dezvoltării. R: T4 =-540x3
28) Calculaţi probabilitatea ca alegând un termen al dezvoltării binomului: (2 + 3 ) , acesta
8

să fie raţional.
29) Calculaţi probabilitatea ca alegând un termen al dezvoltării binomului: (1 + i 3 ) , acesta
6

să fie real.
30) Demonstraţi că numărul: (1 + 5 ) + (1 − 5 ) este întreg,  n  N.
n n

31) Determinaţi termenul al şaptelea, al dezvoltării binomului: (x + 3 x ) .


10

32) Determinaţi numărul natural n, ştiind că: C0n + C1n + C2n + ... + Cnn = 128. R n=7
33) Calculaţi al treilea termen al dezvoltării binomiale: (1 + 5 ) .
6

6
 1 
34) Determinaţi x > 0, ştiind că al treilea termen al dezvoltării :  x +  este egal cu 120.
 x

S-ar putea să vă placă și