Sunteți pe pagina 1din 2

7.

COMBINATORICA
1. Permut ari
Denit ie. Fie A o mult ime cu n elemente, n P N . Numim permutare a mult imii A un nuplu ordonat format cu toate elementele lui A. Not am cu Pn num arul permut arilor mult imii A. Exemplu. Pentru mult imea A t1, 2, 3u permut arile sunt: p1, 2, 3q , p1, 3, 2q , p2, 1, 3q , p2, 3, 1q , p3, 1, 2q , p3, 2, 1q . Teorem a. Num arul permut arilor de n obiecte este: Pn 1 2 . . . n n! Prin convent ie, 0! 1. Aplicat ie. C ate numere de 4 cifre distincte se pot forma cu cifrele mult imii A t1, 2, 3, 4u? Rezolvare. Calcul and num arul permut arilor celor 4 elemente ale mult imii A, obt inem P4 4! 24, deci exist a 24 numere care veric a cerint ele problemei.

2. Aranjamente
Denit ie. Fie A o mult ime cu n elemente, n P N si e k P N, k n. Numim aranjament de arul n elemente luate c ate k un k uplu ordonat format din k elemente din A. Not am cu Ak n num aranjamentelor de n elemente luate c ate k. Exemplu. Fie mult imea A t1, 2, 3, 4u . Aranjamentele de 4 elemente luate c ate 2 sunt: p1, 2q, p2, 1q, p1, 3q, p3, 1q, p1, 4q, p4, 1q, p2, 3q, p3, 2q, p2, 4q, p4, 2q, p3, 4q, p4, 3q. Teorem a. Num arul aranjamentelor de n obiecte luate c ate k este: Ak n n! pn k q!

Aplicat ie. C ate numere de 4 cifre distincte se pot forma cu cifre din A t1, 2, 3, 4, 5, 6u? Rezolvare. Calcul am num arul aranjamentelor de 6 obiecte luate c ate 4. 6! 6 5 4 3 360, deci exist a 360 de numere. Astfel, A4 6 p6 4q!

3. Combin ari
Denit ie. Fie A o mult ime cu n elemente, n P N si e k P N, k n. Numim combinare k de n elemente luate c ate k orice submult ime format a din k elemente din A. Not am cu Cn num arul combin arilor de n elemente luate c ate k. Exemplu. Fie mult imea A t1, 2, 3, 4, 5u . Combin arile de 5 elemente luate c ate 3 sunt submult imile: t1, 2, 3u , t1, 2, 4u , t1, 2, 5u , t1, 3, 4u , t1, 3, 5u , t1, 4, 5u , t2, 3, 4u , t2, 3, 5u , t2, 4, 5u , t3, 4, 5u . 1

Teme de recapitulare pentru BAC M1 Algebr a: 7. Combinatoric a si probleme de num arare

Profesor Marius Damian, Br aila

k Teorem a. Num arul combin arilor de n obiecte luate c ate k este: Cn

n! . pn k q! k !

Aplicat ie. Un grup, format din 8 b arbat i si 10 femei, trebuie s a si aleag a un comitet reprezentativ format din 2 b arbat i si 3 femei. In c ate moduri poate ales comitetul? 3 2 120 moduri. Prin 28 moduri, iar femeile pot alese n C10 Rezolvare. B arbat ii pot ale si n C8 3 2 urmare, exist a C8 C10 28 120 3360 moduri de alegere a comitetului reprezentativ. Propriet a ti ale combin arilor:
nk k , unde n P N , k P N, k n. (formula combin arilor complementare) Cn Cn k `1 k `1 k Cn a ) ` Cn Cn `1 , unde n P N , k P N, k n 1. (formula de recurent

4. Binomul lui Newton


Teorem a. Pentru ecare n P N , are loc formula: p a ` bq n
n k 0 k nk k 0 n 1 n1 2 n2 2 n1 n1 n n Cn a b Cn a ` Cn a b ` Cn a b ` . . . ` Cn ab ` Cn b ,

numit a formula binomului lui Newton.


0 1 2 n1 n Numerele Cn , Cn , Cn , . . . Cn , Cn sunt numite coecient i binomiali ai dezvolt arii.

Dezvoltarea cont ine n ` 1 termeni.


k nk k a b , unde k P t0, 1, 2, . . . nu . Termenul general al dezvolt arii este: Tk`1 Cn n 1 0 2n . ` . . . ` Cn ` Cn Suma tuturor coecient ilor binomiali este dat a de formula: Cn

Suma coecient ilor binomiali ai termenilor de rang impar si suma coecient ilor termenilor de n 1 5 4 1 3 2 0 rang par sunt egale. In plus: Cn ` Cn ` Cn ` . . . Cn ` Cn ` Cn ` . . . 2 .

5. Alte probleme de num arare


Dac a un obiect A poate ales n n moduri si un obiect B poate ales n p moduri, atunci perechea ordonat a pA, B q poate aleas a n n p moduri. In general, dac a obiectul A1 poate ales n n1 moduri, obiectul A2 poate ales n n2 moduri si a sa mai departe, obiectul Ak poate ales n nk moduri, atunci k uplul ordonat pA1 , A2 , . . . , Ak q poate ales n n1 n2 . . . nk moduri. (Regula produsului.) Num arul submult imilor unei mult imi cu n elemente este egal cu 2n . Dac a A si B sunt mult imi nite cu cardpAq a P N si cardpB q b P N , atunci num arul a funct iilor f : A B este egal cu b . Dac aA si B sunt mult imi nite cu cardpAq a P N , cardpB q b P N si b a, atunci num arul a funct iilor injective f : A B este egal cu Ab .

Teme de recapitulare pentru BAC M1 Algebr a: 7. Combinatoric a si probleme de num arare

Profesor Marius Damian, Br aila

S-ar putea să vă placă și