Sunteți pe pagina 1din 48

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACU

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE


SPECIALIZAREA CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE
CAIET DE
PRACTIC
STUDENT,
................................................................................
C.I.G. anul II
GRUPA ........
!"#$% &a' $!()
TP ( Ca*+ul ,u+'*'-, n.+&a/'0 1' .+2an'3a/.+'- al
4n/'/56'l.+ -.n/a7'l4
TP (.(. Ca+a-/4+'3a+4a 4n/'/56''
A. Date de identificare a entitii
Denumir
e
Sediu Jude Localitate
Strada Nr.
Cod potal Telefon
E-mail
Forma
juridic
B. Descrierea obiectului de activitate al entitii
2

C. Partenerii de afaceri
Furni!ori ".
2.
.
#.
$.
%eneficiari ".
2.
.
#.
$.
D. Competitorii
".
2.
.
#.
$.
#
E. Prezentarea aspectelor privind organizarea i conducerea contabilitii
&ctul normati' prin
care (unt apro)ate
*e+lementrile
conta)ile aplica)ile
entitii
Funciunea financiar-
conta)il a entitii
,odul -n care e(te
or+ani!at
conta)ilitatea
compartiment di(tinct
contract de pre(tri de (er'icii
Entitatea efectuea!
operaiuni -n 'alut.
da nu
Dac da/
conta)ilitatea operaiunilor
efectuate -n 'alut (e ine at0t -n
moneda naional/ c0t i -n
'alut.
da
nu
pentru nece(itile proprii de
informare/ entitatea a optat
pentru -ntocmirea (ituaiilor
financiare i -ntr-o alt moned.
da
nu
Forma de
-nre+i(trare conta)il
utili!at
$
E. Prezentarea aspectelor privind organizarea i conducerea contabilitii
Situaia pri'ind
de!'oltarea analitic
a conturilor (intetice
(i(temul de codificare utili!at de entitate pentru de!'oltarea
analitic a conturilor (intetice
li(ta conturilor (intetice care (e 'or de!'olta pe analitice -n
mono+rafia conta)il/ cu analiticele core(pun!toare 1'e!i
indicaii metodolo+ice de la tema T2 ".#3
4
TP (.$. P+434n/a+4a *.-u&4n/ulu' *4 8n9''n6a+4 a 4n/'/56''
Se va ataa o copie a documentului de nfiinare a entitii la care se efectueaz stagiul de practic:
actul constitutiv/statutul, n cazul agenilor (operatorilor) economici;
decizia /otr!rea sau alt act normativ, n cazul instituiilor pu"lice.

TP (.). P+434n/a+4a :/+u-/u+'' .+2an'3a/.+'-4 a 4n/'/56''
;.<4+a6'.nal5 1' 9un-6'.nal5=
Se va ataa scema structurii organizatorice (organigrama) a entitii la care se efectueaz stagiul de
practic: structura de producie (operaional) i structura de conducere (funcional).
5
TP (.>. Balan6a *4 04+'9'-a+4 -u :.l*u+' 'n'6'al4
la !(.!(.$!($
Balan6a *4 04+'9'-a+4 :'n/4/'-5 1' Balan64l4 *4 04+'9'-a+4
anal'/'-4
Se va ela"ora Balana de verificare sintetic cu solduri iniiale prelu!nd soldurile conturilor din
"alana de verificare ntocmit de entitate la #$.$%.%&$$. 'in necesiti didactice i de simplificare a
lucrrilor, pentru valorile reprezent!nd solduri ale conturilor se recomand a fi a(ustate fa de cele
reale din cadrul entitii, fiind prezentate ca valori rotun(ite n lei, fr zecimale sau alte asemenea
a(ustri.
'e asemenea, se va prezenta situaia analitic (Balanele de verificare analitice) pentru cel puin dou
conturi, unul pentru care conta"ilitatea se realizeaz doar n etalon valoric i unul pentru care
conta"ilitatea se realizeaz n du"lu etalon, cantitativ i valoric.
Condiionri pri'ind pre!entarea Balanei de verificare sintetice:
condiionri pentru toate entitile
urmtoarele conturi vor prezenta solduri iniiale, la &$.&$.%&$%:
$&$ )apital
$%$ *rofit sau pierdere
$+% )redite "ancare pe termen lung
%$% )onstrucii
%$## ,i(loace de transport
-&$ .urnizori
-%$ *ersonal / salarii datorate
-#$$ )ontri"uia unitii la asigurrile sociale
-#$% )ontri"uia personalului la asigurrile sociale
-#$# )ontri"uia anga(atorului pentru asigurrile sociale de sntate
-#$- )ontri"uia anga(ailor pentru asigurrile sociale de sntate
-#0$ )ontri"uia unitii la fondul de oma(
-#0% )ontri"uia personalului la fondul de oma(
6
-$1 )lieni / facturi de ntocmit
--- 2mpozitul pe venituri de natura salariilor
--%# 345 de plat
--%1 345 nee6igi"il
7$%- )onturi la "nci n valut
7$8$ )redite "ancare pe termen scurt
7-$ 5creditive
7-% 5vansuri de trezorerie
condiionri numai pentru (ocietile comerciale
ntre mi(loacele fi6e tre"uie s figureze i o cldire ce a fost reevaluat n anul %&&1
pentru care e6ist constituit o rezerv n contul $&7 Rezerve din reevaluare;
urmtoarele conturi vor prezenta sold iniial la &$.&$.%&$%:
$&7 9ezerve din reevaluare
$&+$ 9ezerve legale
$+$ :mprumuturi din emisiuni de o"ligaiuni
$+% )redite "ancare pe termen lung
#&$ ,aterii prime / n cazul societilor cu activitate de producie
#&%1 5lte materiale consuma"ile / n cazul societilor cu activitate de prestri
servicii
#0$ ,rfuri ; n cazul societilor cu activitate de comer
--$$ 2mpozitul pe profit
condiionri numai pentru in(tituiile pu)lice
la instituiile pu"lice, ntre active tre"uie s e6iste i un activ fi6 din fondul "unurilor care
alctuiesc domeniul pu"lic / privat al unitii administrativ ; teritoriale;
urmtoarele conturi vor prezenta sold iniial la &$.&$.%&$%:
contul #&%1 5lte materiale consuma"ile
contul -#$7 )ontri"uiile anga(atorilor pentru accidente de munc i "oli
profesionale
contul -#$0 )ontri"uiile anga(atorilor pentru concedii i indemnizaii
7
contul -#0# )ontri"uiile anga(atorilor la fondul de garantare pentru plata creanelor
salariale
Condiionri pri'ind pre!entarea Balanelor de verificare analitice
pentru conturile la care evidena analitic se ine numai n etalon valoric: toate entitile
conta"ile, indiferent de categoria n care se ncadreaz i de o"iectul de activitate, vor prezenta
balana de verificare analitic a contului #8"9Furnizori:/ cuprinz!nd solduri iniiale pentru
cel puin dou analitice (doi furnizori);
pentru conturile la care evidena analitic se ine n du"lu etalon, cantitativ i valoric, se
prezint balana de verificare analitic cuprinz!nd solduri iniiale la cel puin dou analitice,
dup cum urmeaz:
pentru contul 8" 9Materii prime:/ n cazul societilor comerciale cu activitate de
producie;
pentru contul 5" 9Mrfuri:/ n cazul societilor comerciale cu activitate de
comer;
pentru contul 826 9Alte materiale consumabile:, n cazul societilor comerciale
cu activitate de prestri servicii;
pentru contul 826 9Alte materiale consumabile:, n cazul instituiilor publice.
"8
TP$ C.n/a7'l'/a/4a -a<'/alu+'l.+
;ndicaii
metodolo+ice<
Se vor completa documentele aferente operaiilor economico / financiare
propuse spre rezolvare, formulate n itemii de mai (os.
Se va efectua analiza conta"il a operaiilor propuse spre rezolvare i se vor
ela"ora notele de conta"ilitate corespunztoare, atri"uind acestora numrul
indicat ntre paranteze su" numrul itemului. <otele de conta"ilitate vor fi
prezentate n Suplimentul la caiet, n ordinea lor cronologic (ordine sta"ilit
prin sistemul de numerotare) pentru ca, ulterior, s serveasc la completarea
registrelor de eviden cronologic i sistematic (9egistrul =urnal i )artea
,are) n cadrul temei 3* 1.
>peraiile economico / financiare propuse vor fi rezolvate at!t n cazul
societilor comerciale c!t i n cazul instituiilor pu"lice, cu urmtoarele e6cepii:
Item 3, Item 5 i Item 11 nu se vor rezolva la nivelul societilor comerciale;
Item 2, Item 6 i Item 10 nu se vor rezolva la nivelul instituiilor pu"lice.
S.)./ 2nstituia ???????????????. nregistreaz pe data de
&%.$%.%&$% reportarea profitului o"inut n e6erciiul financiar %&$$
$
.
S.). ???????????????????. nregistreaz pe data de
&%.$%.%&$% repartizarea profitului net o"inut n e6erciiul financiar %&$$, conform
@otr!rii adunrii generale a acionarilor/asociailor din data de
?????????, pe urmtoarele destinaii: dividende ??????, rezerve
statutare ????, alte rezerve ?????, vrsminte din profitul "rut al regiilor
autonome ???????. (se vor preciza sume doar la acele destinaii la care
entitatea a repartizat profitul net).
$
'in necesiti didactice, operaiunile de la 2tem $ i 2tem % se nregistreaz n luna decem"rie dei, n mod normal, acestea
tre"uie nregistrate la nceputul e6erciiului financiar (2tem $), respectiv dup adunarea generala a acionarilor/asociailor de
apro"are a situaiilor financiare ale e6erciiului financiar precedent (2tem %).
""
2nstituia ??????????????????. nregistreaz pe data de
&%.$%.%&$% corectarea unei erori const!nd ntr/o celtuial nenregistrat n
e6erciiul anterior. .actura nenregistrat, av!nd nr. ?../$&.$$.%&$$, a fost emis de
furnizorul ????????????? i reprezint celtuieli cu servicii primite
de la teri n sum de ????? lei
S.)./ 2nstituia ???????????????. nregistreaz preluarea unui
autoturism aciziionat n "aza )ontractului de leasing financiar nr. ?????/
????????????? i a *rocesului ver"al de predare/primire nr.
????./$+.$%.%&$%.
2nstituia ?????????????????. nregistreaz factura de avans
nr. ?????/$+.$%.%&$%, primit de la furnizorul
????????????????. pentru contractul de leasing financiar
menionat la operaia de la 2tem - (3* %).
S.). ???????????????????. nregistreaz ma(orarea
capitalului social cu suma de ?????.. lei prin ncorporarea altor rezerve,
conform 5ctului adiional din data de $+.$%.%&$%, pentru care se emite un numr de
????? aciuni/pri sociale la valoarea nominal.
"2
S.)./ 2nstituia ??????????????? nregistreaz primirea unui
mprumut pe termen de ??.. ani, n valoare de ???????. lei, conform
)ontractului de mprumut nr. ????/?????????. i a e6trasului de
cont din data de %7.$%.%&$%.
S.)./ 2nstituia ?????....?????????. nregistreaz pe data de
#$.$%.%&$% do"!nda n sum de ???????? lei, aferent mprumutului
specificat la 2tem 0 (3* %), nea(uns la scaden (pentru perioada scurs ntre data
primirii mprumutului i data de #$.$%.%&$%), conform *lanului de ram"ursare
ane6at la contractul de mprumut.
S.)./2nstituia ????????????????. nregistreaz la data de
#$.$%.%&$% constituirea unui provizion pentru litigii, n valoare de ??????..
lei, conform :nceierii de edin nr. ???./??????????.. emis de
instana (udectoreasc ??????????????????? n procesul
aflat pe rol cu reclamantul ???????????????????
S.). ???????????????????. nregistreaz pe data de
#$.$%.%&$% trecerea la rezerve a diferenei din reevaluare aferente unei cldiri, cu
suma de ????? lei, concomitent cu amortizarea acesteia, conform Situaiei de
calcul a amortizrii ane6at la <ota conta"il de la 2tem $& (3*#).
"
2nstituia ??????????????????. nregistreaz la data de
#$.$%.%&$% do"!nda aferent contractului de leasing financiar menionat la 2tem -
(3*%), conform 5ne6ei la contract.
"#
TP) C.n/a7'l'/a/4a '&.7'l'35+'l.+
;ndicaii
metodolo+ice<
Se vor completa documentele aferente operaiilor economico/financiare propuse
spre rezolvare, formulate n itemii de mai (os.
Se va efectua analiza conta"il a operaiilor propuse spre rezolvare i se vor
ela"ora notele de conta"ilitate corespunztoare, atri"uind acestora numrul
indicat ntre paranteze su" numrul itemului. <otele de conta"ilitate vor fi
prezentate n Suplimentul la caiet, n ordinea lor cronologic (ordine sta"ilit
prin sistemul de numerotare) pentru ca, ulterior, s serveasc la completarea
registrelor de eviden cronologic i sistematic (9egistrul =urnal i )artea
,are) n cadrul temei 3* 1.
>peraiile economico/financiare propuse vor fi rezolvate at!t n cazul
societilor comerciale c!t i n cazul instituiilor pu"lice, cu urmtoarele e6cepii:
Item 7 care nu va fi rezolvat la nivelul instituiilor pu"lice;
Item 8 care nu va fi rezolvat la nivelul societilor cu activitate de producie /
comer / prestri servicii.
S.)./2nstituia ???????????????????. nregistreaz, conform
.acturii nr.???./&+.$%.%&$% emis de furnizorul
??????????????. garania n sum de ?????? lei, n contul
utilitilor furnizate de acesta.
S.)./2nstituia ???????????????????. nregistreaz scoaterea
din eviden a unui mi(loc de transport complet amortizat, conform *rocesului ver"al
de scoatere din funciune nr. ??????/$$.$%.%&$%.
S.)./2nstituia ???????????????????. aciziioneaz de la
furnizorul ??????????????., conform .acturii nr.
???/$%.$%.%&$%, un computer n valoare de ?????? lei.
"$
S.)./2nstituia ???????????????????. nregistreaz, pe "aza
e6trasului de cont i a >rdinului de plat nr. ???./$#.$%.%&$% (se va preciza i
numrul i data facturii de avans, dac este cazul) un avans n sum de
??????? lei pltit furnizorului ?????????????????.. n
vederea aciziionrii unei cldiri.
S.)./2nstituia ?????????????????? nregistreaz
aciziionarea unor titluri de participare (ce urmeaz a fi deinute pe un termen mai
mare de $ an), n valoare de ????? lei, conform >rdinului de plata
nr......./$-.$%.%&$% si a A6trasului de cont nr. ......../$-.$%.%&$%.
S.)./2nstituia ???????????????. aciziioneaz de la furnizorul
?..?????????????.., conform .acturii nr. ???/$1.$%.%&$%, un
program informatic n valoare de ?????. lei.
S.) ???????????????????. aciziioneaz de la furnizorul
??????????????, conform .acturii nr. ???/%$.$%.%&$%, un
mi(loc de transport n valoare de ?????? lei.
2nstituia ???????????????????. nregistreaz, conform
*rocesului ver"al de predare/primire nr. ??????../%$.$%.%&$% scoaterea din
eviden a unui activ fi6 n valoare de ??????????? lei, inclus n fondul
"unurilor care alctuiesc domeniul pu"lic/privat al unitii administrativ/teritoriale.
"4
S.)./2nstituia ???????????? nregistreaz recepia unei cldiri n
valoare de ????.......?? lei, conform *rocesului ver"al de recepie
nr. ???./#&.$%.%&$% i a )ontractului de v!nzare/cumprare nr. ???./
????? nceiat cu furnizorul ....????....??..............???., pentru care
s/a acitat avansul specificat la 2tem - (3*#)
S.)./2nstituia ??????????????????. nregistreaz pe data de
#$.$%.%&$% amortizarea mi(loacelor fi6e, conform Situaiei de calcul a amortizrii.
Condiie pentru (ocieti comerciale: :ntre mi(loacele fi6e pentru care se calculeaz
amortizarea figureaz i o cldire ce a fost reevaluat n anul %&&0 i pentru care s/a
constituit n contul $&7 BRezerve din reevaluareC o rezerv n sum de ?????.
lei. Se va calcula cota/parte din diferena din reevaluare ce tre"uie transferat la
rezerve i se va nregistra la 2tem $& (3*%).
S.)./2nstituia ???????????????????. nregistreaz pe data
de #$.$%.%&$% do"!nda de ncasat pentru titlurile specificate la 2tem 7 (3* #3, n
valoare de ???? lei.
"5
"6
TP > C.n/a7'l'/a/4a :/.-u+'l.+
1' a <+.*u-6'4' 8n -u+: *4 4?4-u6'4
;ndicaii
metodolo+ice<
Se vor completa documentele aferente operaiilor economico / financiare
propuse spre rezolvare, formulate n itemii de mai (os.
Se va efectua analiza conta"il a operaiilor propuse spre rezolvare i se vor
ela"ora notele de conta"ilitate corespunztoare, atri"uind acestora numrul
indicat ntre paranteze su" numrul itemului. <otele de conta"ilitate vor fi
prezentate n Suplimentul la caiet, n ordinea lor cronologic (ordine sta"ilit
prin sistemul de numerotare) pentru ca, ulterior, s serveasc la completarea
registrelor de eviden cronologic i sistematic (9egistrul =urnal i )artea
,are) n cadrul temei 3* 1.
*entru evidena tuturor "unurilor de natura stocurilor se va utiliza metoda
inventarului permanent.
*entru a putea rezolva operaiile formulate la itemii din 3*. 8.%. (privind
impozitarea profitului i repartizarea acestuia) este necesar ca n cazul
societilor comerciale, indiferent de o"iectul de activitate, la operaiile privind
v!nzrile (de mrfuri / produse finite / servicii / lucrri), sumele reprezent!nd
venituri vor fi sta"ilite n aa fel nc!t pe l!ng costul v!nzrilor, din acestea s
fie acoperite i celelalte celtuieli ale activitii de e6ploatare (rezultatul
e6erciiului nainte de impozitare sa reprezinte profit).
>peraiile economico / financiare propuse vor fi rezolvate pentru societi i
instituii pu"lice astfel:
Itemii $, -, +, 8, $$, $%, $#, $-, $7, $+, $8, %% ; se vor rezolva la nivelul
Societilor cu activitate de producie;
Itemii %, 7, 0, $&, $$, $%, $#, $-, $7, $0, %&, %# ; se vor rezolva la nivelul
Societilor cu activitate de comer;
Itemii #, 7, 1, $&, $$, $%, $#, $-, $7, $1, %$, %- ; se vor rezolva la nivelul
Societilor cu activitate de prestri servicii / nstituiilor publice.
"7
S.). de producie ???????????????????., o"ine
produse finite conform Bonului de predare, transfer, restituire nr. ....... /
6.12.2012, la cost presta"ilit de ???.??. lei.
S.). de comer .................................................................., cu activitate de
desfacere a mrfurilor cu ridicata (en/gross), se aprovizioneaz de la
furnizorul.............................. cu mrfuri i am"ala(e, conform a!turii
nr. ....../6.12.2012 i "otei de re!ep#ie $i !onstatare de diferen#e
nr. ........./6.12.2012, dup cum urmeaz: marfa ....................................... n
cantitate de .................. la preul unitar
%
de ............... lei/u;
marfa ......................................... n cantitate de .................. la preul unitar
de ............... lei/u; i am"ala(e la preul de ..................lei. .actura cuprinde i
345 %-D.
S.)./2nstituia ???......??????????., aciziioneaz, conform
a!turii nr. %/6.12.2012, o"iecte de inventar ................................................. n
valoare total de ................. lei. .actura cuprinde i 345 %-D. >"iectele de
inventar sosesc ulterior, acestea fiind recepionate n termen de 0 zile.
%
*reul unitar aferent mrfurilor s fie acelai cu cel din situaia iniial.
28
S.). de producie ................................................... se aprovizioneaz de la
furnizorul..............................., cu materii prime conform a!turii nr. ...... /
7.12.2012 i "otei de re!ep#ie $i !onstatare de diferen#e nr. ........./7.12.2012 n
valoare total de ....................... lei, pre de cumprare e6clusiv 345, dup cum
urmeaz: materia prim ...................................... n cantitate de ................, la
preul unitar
#
de ............. lei/u, i respectiv materia
prim ............................................ n cantitate de .................... la preul unitar
de ............... lei/u. .actura cuprinde i 345 %-D.
S.). / 2nstituia ????..........????????., aciziioneaz materiale
consuma"ile la pre de cumprare e6clusiv 345 de .....................lei, conform
a!turii nr. %%/7.12.2012 $i "otei de re!ep#ie $i !onstatare de diferen#e
nr. ........./7.12.2012, dup cum urmeaz: materialul
consuma"il ......................................... n cantitate de .................. la preul unitar
-
de ...............lei/u; materialul consuma"il........................................ n cantitate
de .................. la preul unitar de ............... lei/u. .actura cuprinde i 345 %-D.
S.). de producie ?????????????..??, vinde produse finite
conform a!turii nr. ...../ 7.12.2012 i &vizului de 'nso#ire nr. ..... / 7.12.2012 la
preul de v!nzare de .............................. lei, la care se percepe i 345 %-D. )ostul
presta"ilit al produselor finite v!ndute este de ....................... lei.
#
*reul unitar aferent materiilor prime s fie acelai cu cel sta"ilit n situaia iniial.
-
*reul unitar aferent materialelor consuma"ile s fie acelai cu cel sta"ilit n situaia iniial.
2"
S.). de comer ................................................................ cu activitate de desfacere a
mrfurilor cu ridicata (en/gross) vinde mrfuri i am"ala(e ctre ntreprinderile
comerciale cu amnuntul (en dEtail) cu decontarea ulterioar, conform a!turii
nr. ............/ 7.12.2012 i &vizului de 'nso#ire a m(rfii nr ...../ 7.12.2012, dup cum
urmeaz: marfa ............................. n cantitate de .................. la preul unitar
negociat de ............... lei/u; marfa ........................ n cantitate de .................. la
preul unitar de ............... lei/u; am"ala(e la preul de v!nzare ............. lei. .actura
cuprinde 345 %-D.
S.). / 2nstituia ???.......??????????., recepioneaz o"iectele
de inventar aciziionate anterior n "aza "otei de re!ep#ie $i !onstatare de
diferen#e nr. ........./7.12.2012.
S.). de producie ............................................................... d n consum materii
prime conform Bonului de !onsum nr. ..... /8.12.2012, dup cum urmeaz:
materia prim ................................. n cantitate de...................... i respectiv
materia prim ........................n cantitate de ......................... .
S.)./2nstituia ?????.........?????...., eli"ereaz n consum materiale
consuma"ile n valoare de ................................ lei, conform Bonului de !onsum
nr. ..... /8.12.2012.
S.)./2nstituia ..???......??????????., aciziioneaz, conform
a!turii nr. %%%/).12.2012 i "otei de re!ep#ie $i !onstatare de diferen#e
22
nr. ........./).12.2012, o"iecte de inventar .......................................................... n
valoare total de ................. lei. .actura cuprinde i 345 %-D.
S.). / 2nstituia ???........?????????., d n folosin o"iectele de
inventar aciziionate, conform i$ei de eviden#( a materialelor de natura
o*ie!telor de inventar 'n folosin#( nr. %%%/10.12.2012.
S.). / 2nstituia ????..........????????., aciziioneaz materiale
consuma"ile la pre de cumprare e6clusiv 345 de ..................... lei, conform
a!turii nr. %%/12.12.2012, dup cum urmeaz
7
: materialul
consuma"il ......................................... n cantitate de .................. la preul unitar
+
de ............... lei/u; materialul consuma"il........................................ n cantitate
de .................. la preul unitar de ............... lei/u. .actura cuprinde i 345 %-D.
,aterialele consuma"ile e6pediate sosesc ulterior, acestea fiind recepionate n
termen de 0 zile.
S.)./ 2nstituia ???????????????., recepioneaz materiale
consuma"ile aciziionate anterior n "aza "otei de re!ep#ie $i !onstatare de
diferen#e nr. ........./15.12.2012.
S.). / 2nstituia ?????.........??????........., eli"ereaz n consum
materiale consuma"ile n valoare de ................................ lei, conform Bonului
de !onsum nr. ..... /16.12.2012.
S.). de producie .................................................................. se aprovizioneaz de
la furnizorul.................................., cu materii prime conform a!turii nr. ...... /
17.12.2012 i "otei de re!ep#ie $i !onstatare de diferen#e nr. ........./17.12.2012
n valoare total de ....................... lei, pre de cumprare e6clusiv 345, dup
7
Situaia analitic pentru materiale consuma"ile (cantitativ valoric) va fi prezentat doar n cazul instituiilor pu"lice i a
societilor cu activitate de prestri servicii.
+
*reul unitar aferent materialelor consuma"ile s fie acelai cu cel sta"ilit n situaia iniial.
2
cum urmeaz: materia prim ........................................ n cantitate de ................,
la preul unitar de ............. lei/u, i respectiv materia
prim ......................................... n cantitate de ................... la preul unitar
de ...........lei/u. .actura cuprinde i 345 %-D.
S.). de comer ....................................., cu activitate de desfacere a mrfurilor cu
ridicata (en/gross), se aprovizioneaz de la furnizorul.............................. cu mrfuri
i am"ala(e, conform a!turii nr. ....../17.12.2012 i "otei de re!ep#ie $i !onstatare
de diferen#e nr. ........./17.12.2012, dup cum urmeaz: marfa ..................................
n cantitate de .................. la preul unitar
0
de ............... lei/u;
marfa ...................................................... n cantitate de .................. la preul unitar de
............... lei/u; am"ala(e la preul de ..................lei. .actura cuprinde 345 %-D.
S.). / 2nstituia ???.........??????????., d integral n folosin
o"iectele de inventar aciziionate, conform i$ei de eviden#( a materialelor de
natura o*ie!telor de inventar 'n folosin#( nr. %%%/17.12.2012.
S.). de producie .................................................................. d n consum materii
prime conform Bonului de !onsum nr. ..... /1).12.2012, dup cum urmeaz: materia
prim ................................. n cantitate de...................... i respectiv materia
prim ........................................... n cantitate de ......................... .
S.). de comer .................................................. cu activitate de desfacere a mrfurilor
cu ridicata (en/gross) vinde mrfuri i am"ala(e ctre ntreprinderile comerciale cu
amnuntul (en dEtail) cu decontarea ulterioar, conform a!turii nr. ............/
1).12.2012 i &vizului de 'nso#ire a m(rfii nr. ...../ 1).12.2012, dup cum urmeaz:
marfa ................................... n cantitate de .................. la preul unitar negociat
de ............... lei/u i marfa ...................................... n cantitate de .................. la
0
*reul unitar aferent mrfurilor s fie acelai cu cel din situaia iniial.
2#
preul unitar de ............... lei/u; am"ala(e la preul de v!nzare .....................lei.
.actura cuprinde i 345 %-D.
S.). / 2nstituia ????..........???????., aciziioneaz materiale
consuma"ile la pre de cumprare e6clusiv 345, conform a!turii
nr. %%/1).12.2012 $i "otei de re!ep#ie $i !onstatare de diferen#e
nr. ........./1).12.2012, dup cum urmeaz: materialul
consuma"il ......................................... n cantitate de .................. la preul unitar
1
de ............... lei/u; materialul consuma"il........................................ n cantitate
de .................. la preul unitar de ............... lei/u. .actura cuprinde i 345 %-D.
S.). de producie........................................................................ n "aza situaiei de
calcul de la #$.$%.%&$%, determin valoarea produ!#iei neterminate n sum
de ..........................lei i sta"ilete !ostul efe!tiv al produselor finite o"inute n
valoare de ................... lei i diferenele de pre aferente acestora. Fa sf!ritul lunii se
descarc gestiunea de produse finite cu valoarea, la pre de nregistrare (costul
presta"ilit) a produselor livrate, n sum de ......................... lei i repartizeaz
diferena de pre aferent produselor v!ndute.
S.). de comer ....................................................................... cu activitate de
desfacere a mrfurilor cu ridicata (en/gross), evalueaz stocurile la ieire prin
metoda identificrii specifice. *e #$.$%.%&$% se descarc gestiunea de mrfuri pe
"aza datelor furnizate de conta"ilitatea analitic organizat cantitativ i valoric pe
cele dou sortimente de marf. )oncomitent se descarc i gestiunea de am"ala(e.
S.). / 2nstituia ?????.........???????., eli"ereaz n consum
materiale consuma"ile n valoare de ................................ lei, conform Bonului de
!onsum nr. ..... /31.12.2012.
1
*reul unitar aferent materialelor consuma"ile s fie acelai cu cel din situaia iniial.
2$
TP % C.n/a7'l'/a/4a +4la6''l.+ -u /4+6''
;ndicaii
metodolo+ice<
Se vor completa documentele aferente operaiilor economico / financiare
propuse spre rezolvare, formulate n itemii de mai (os.
Se va efectua analiza conta"il a operaiilor propuse spre rezolvare i se vor
ela"ora notele de conta"ilitate corespunztoare, atri"uind acestora numrul
indicat ntre paranteze su" numrul itemului. <otele de conta"ilitate vor fi
prezentate n Suplimentul la caiet, n ordinea lor cronologic (ordine sta"ilit
prin sistemul de numerotare) pentru ca, ulterior, s serveasc la completarea
registrelor de eviden cronologic i sistematic (9egistrul =urnal i )artea
,are) n cadrul temei 3* 1.
>peraiile economico / financiare propuse vor fi rezolvate at!t n cazul
societilor comerciale c!t i n cazul instituiilor pu"lice, cu urmtoarele e6cepii:
Item 8 $i 10 care nu vor fi rezolvate la nivelul 2nstituiilor;
Item ) $i 11 care nu vor fi rezolvate la nivelul Societilor cu activitate de
producie / comer / prestri servicii.
S.). / 2nstituia ???????????????????., primete de la terul
???????????????.. suma de ????euro, la un curs valutar
de ???? lei/euro, conform >rdinului de plat nr. ..?./&1.$%.%&$%, reprezent!nd
garanii pentru participarea la o licitaie.
S.). / 2nstituia ..................................................... a
v!ndut .........................................., n luna anterioar,
clientului ............................................., la preul de v!nzare
de ..................................... lei, 345 %-D. Fivrarea s/a fcut n "aza 5vizului de
nsoire nr. ..?./%&.$$.%&$%. :n luna curent se emite clientului .actura nr. ..
?./&8.$%.%&$%.
24
S.). / 2nstituia ????????????., are o datorie fa de furnizorul de
imo"ilizri ............................................................, pentru care a emis Giletul la ordin
nr. ..?./$%.$%.%&$% cu suma de ...................... lei, cu scadena la # luni. (+,3 item 3-
S.). / 2nstituia ?????????????? acit datoriile fa de furnizorul
?????????. de la care s/au aciziionat materii prime n data de
&0.$%.%&$% .+,/ Item /- / mrfuri n data de &+.$%.%&$% .+,/ Item 2 - conform
>rdinului de plat nr. ..?./$#.$%.%&$% i furnizorul ???????..???? de
la care s/au aciziionat materiale de natura o"iectelor de inventar n data de 8
decem"rie (+,/ Item 11- conform >rdinului de plat nr. ..?./$#.$%.%&$%.
8
S.). / 2nstituia ???????????????????. pltete prin
virament datoriile salariale aferente perioadei precedente
$&
conform >rdinului de
plat nr. ..?./$7.$%.%&$% i A6trasului de cont nr. ..?./$7.$%.%&$%.
S.). / 2nstituia ???????????????????. pltete prin
virament datoriile sociale i impozitul pe salarii
$$
conform >rdinului de plat nr. ..
?./$7.$%.%&$% i a >rdinului de plat nr. ..?./$7.$%.%&$%.
8
*entru instituiile pu"lice se va lua n considerare numai acitarea furnizorului de materiale de natura o"iectelor de
inventar.
$&
4aloarea care va fi pltit reprezint soldul contului -%$C,ersonal 0 salarii datorateC din Galana de verificare iniial.
$$
4alorile care vor fi pltite reprezint soldurile conturilor care reflect contri"uiile la asigurrile i protecia social i
impozitul pe salarii din Galana de verificare iniial.
25
S.). / 2nstituia ???????????? acit prin virament, conform .acturii
nr. ..?./$8.$%.%&$% i >rdinului de plat nr. ..?./$8.$%.%&$%, suma
de .......................... lei, reprezent!nd costul a"onamentelor la pu"licaii pentru anul
urmtor.
S.). ????????????????. pltete impozitul pe profit
$%
n
valoare de .............................. lei i, respectiv, 345 de plat
$#
n valoare
de ........................... lei, conform >rdinului de plat nr. ..?./%%.$%.%&$% i A6trasului
de cont nr. ..?./%%.$%.%&$%.
2nstituia ???????????????????. nregistreaz imputarea
unuia dintre anga(ai pentru o lips la materiale de natura o"iectelor de inventar, n
sum de ??????.. lei, n data de %%.$%.%&$%.
S.). ???????????????????. pltete datoria fa de
furnizorul de imo"ilizri ???????????.. conform >rdinului de plat
nr. ..?./%-.$%.%&$%. .+, 3 Item 6-
$%
4aloarea care va fi pltit reprezint soldul contului --$$CImpozitul pe profitC din "alana de verificare iniial.
$#
4aloarea care va fi pltit reprezint soldul contului --%#C+1& de plat(C din "alana de verificare iniial
26
2nstituia ???????????????????. constat ncasarea,
conform A6trasului de cont nr. ?../%-.$%.%&$%, a sumei de ?????????lei,
pentru care nu se cunoate proveniena (suma fiind nregistrat n curs de clarificare).
S.). / 2nstituia ???????????????????. nregistreaz totalul
salariilor "rute n sum de ???????.. lei, conform Statului de plat din
#$.$%.%&$%.
S.). / 2nstituia ???????????????????. calculeaz i
nregistreaz contri"uiile la asigurrile i protecia social i alte reineri aferente
salariilor, datorate de anga(ai, conform Statului de plat, din #$.$%.%&$%.
S.). / 2nstituia ???????????????????. calculeaz i
nregistreaz contri"uiile la asigurrile i protecia social aferente salariilor,
datorate de anga(ator, conform Statului de plat, precum i a Situaiei de calcul ane6
la statul de plat pe #$.$%.%&$%.
27
TP @ C.n/a7'l'/a/4a /+43.+4+'4'
;ndicaii
metodolo+ice<
Se vor completa documentele aferente operaiilor economico / financiare
propuse spre rezolvare, formulate n itemii de mai (os.
Se va efectua analiza conta"il a operaiilor propuse spre rezolvare i se vor
ela"ora notele de conta"ilitate corespunztoare, atri"uind acestora numrul
indicat ntre paranteze su" numrul itemului. <otele de conta"ilitate vor fi
prezentate n Suplimentul la caiet, n ordinea lor cronologic (ordine sta"ilit
prin sistemul de numerotare) pentru ca, ulterior, s serveasc la completarea
registrelor de eviden cronologic i sistematic (9egistrul =urnal i )artea
,are) n cadrul temei 3* 1.
>peraiile economico / financiare propuse vor fi rezolvate at!t n cazul
societilor comerciale c!t i n cazul instituiilor pu"lice, cu urmtoarele e6cepii:
Item 2, Item 3 i Item 16 nu se vor rezolva la nivelul societilor comerciale;
Item 1, Item 3 i Item 15 nu se vor rezolva la nivelul instituiilor
administrativ teritoriale;
Item 1, Item 2 i Item 15 nu se vor rezolva la nivelul instituiilor pu"lice,
altele dec!t cele administrativ teritoriale;
S.). ??????????????????. aciziioneaz pe data de
&%.$%.%&$%, n scopuri speculative, un numr de ........... aciuni emise de societatea
comercial ..................................... la preul de ................ lei/titlu.
2nstituia ?????????????????? rscumpr de la "urs, pe
data de &%.$%.%&$%, un numr de .......... o"ligaiuni la preul de ........................
lei/o"ligaiune, pe care le anuleaz. 4aloarea nominal a acestora (la care figureaz
n contul de datorii pe termen lung) este de ........................ lei/o"ligaiune.
8
2nstituia ??????????????..................... acord,
salariatului ............................................... conform 'ispoziiei de plat ctre casierie
nr. ............../ &%.$%.%&$%, un avans pentru deplasarea n interes de serviciu n valoare
de .............lei.
S.). / 2nstituia ??????????????. aciziioneaz ticete cadou n
valoare de ............. lei, costul imprimatelor fiind de ............... lei plus 345 %-D,
potrivit .acturii nr... /&-.$%.%&$%.
S.). / 2nstituia ?????????????? nregistreaz, conform A6trasului
de cont nr. .../&7.$%.%&$%, transferarea la credite neram"ursate de scaden a sumei
de ....... lei reprezent!nd o rata dintr/un credit pe termen scurt a(uns la scadent i
nepltit.
S.). / 2nstituia ??????????????. aciziioneaz prin casieria
entitii tim"re fiscale i potale n valoare de .................... lei, potrivit .acturii
nr. ......../&0.$%.%&$%.
S.). / 2nstituia ????????????????. ncaseaz de la
clientul ............................................ contravaloarea .acturii nr. .........../&0.$%.%&$%
pentru livrarea de produse finite (4ezi 3*-, 2tem +) / livrarea de mrfuri (4ezi 3*-,
2tem 0) / prestri de servicii sau e6ecutare de lucrri (vezi 3*0, 2tem#) conform
A6trasului de cont nr. ......../$$.$%.%&$%.
"
S.). / 2nstituia ????????????????. restituie, conform >rdinului
de plat nr. ......./ $#.$%.%&$%, suma de............. euro, la cursul de ........................
lei/euro reprezent!nd garania pentru participare la licitaie depus
de ......................................... n data de &1.$%.%&$% (vezi 3* 7, 2tem $).
S.). / 2nstituia ???????.???????. depune la "anc i ncaseaz
conform A6trasului de cont nr. ...... / $#.$%..%&$%, Giletul la ordin nr. ... / $&.$%.%&$%,
n valoare de ................. lei, acceptat de la clientul ..................................... (4ezi
3*0, 2tem 7). *entru operaiunea de decontare "anca percepe un comision
de ............... lei.
S.). / 2nstituia ????????????????. descide un acreditiv n
valoare de .................... lei la o unitate "ancar n vederea acitrii unui furnizor de
mrfuri / materii prime / materiale consuma"ile, conform >rdinului de plat
nr. ....../$0.$%.%&$%.
S.). / 2nstituia ................................................ ncaseaz, conform >rdinului de plat
nr. .......... i A6trasului de cont "ancar nr. ............... din %&.$%.%&$%, suma
de ............................. lei reprezent!nd ciria pentru o cldire aferent lunii ianuarie
%&$%.
S.). / 2nstituia ?????????????????. acit
furnizorului ............................................ contravaloarea .acturii
nr. .........../&8.$%.%&$% (4ezi 3*-, 2tem $$), conform >rdinului de plat
nr. ......../%$.$%.%&$%.
2
S.). / 2nstituia ????????????????. distri"uie salariailor ticete
cadou n valoare de ..................... lei, din cele aciziionate n data de &-.$%.%&$%
(vezi 3*+, 2tem -), conform Situaiei .........................................................................
nr. ...../%#.$%.%&$%.
S.). / 2nstituia ?????????????????. acit, conform
>rdinului de plat nr. ....../%-.$%.%&$% i A6trasului de cont nr. ...../%-.$%.%&$%, rata
creditului neram"ursat de scadena din &7.$%.%&$% (vezi 3*+, 2tem 7) n valoare
de .................... lei.
S.). ???????????????????. vinde, pe data de %0.$%.%&$%,
un numr de ..............aciuni dintre cele aciziionate pe data de &%.$%.%&$% (vezi
3*+, 2tem $). *reul de v!nzare al acestora este de ........ lei/titlu.
2nstituia ??????????..??????. nregistreaz (ustificarea
avansului spre decontare n sum de ............... lei, conform >rdinului de deplasare
nr. ...... /%0.$%.%&$%, depus de salariatul ..................................................... (vezi 3*+,
2tem #)
S.). / 2nstituia ............................................................................... acit, conform
citanei nr. ................din %0.$%.%&$% suma de ............................... reprezent!nd
primele de asigurare auto pentru anul %&$%.

S.). / 2nstituia ????????????.......?. nregistreaz consumul de


tim"re fiscale i potale n valoare de ............................................... lei, potrivit
Situaiei ................................ nr. ......../%8.$%.%&$% ntocmit de casierul unitii.
#
$
TP " C.n/a7'l'/a/4a -A4l/u'4l'l.+ 1' 04n'/u+'l.+
;ndicaii
metodolo+ice<
Se vor completa documentele aferente operaiilor economico / financiare
propuse spre rezolvare, formulate n itemii de mai (os.
Se va efectua analiza conta"il a operaiilor propuse spre rezolvare i se vor
ela"ora notele de conta"ilitate corespunztoare, atri"uind acestora numrul
indicat ntre paranteze su" numrul itemului. <otele de conta"ilitate vor fi
prezentate n Suplimentul la caiet, n ordinea lor cronologic (ordine sta"ilit
prin sistemul de numerotare) pentru ca, ulterior, s serveasc la completarea
registrelor de eviden cronologic i sistematic (9egistrul =urnal i )artea
,are) n cadrul temei 3* 1.
>peraiile economico / financiare propuse vor fi rezolvate at!t n cazul
societilor comerciale c!t i n cazul instituiilor pu"lice, cu urmtoarele e2!ep#ii:
Item 3 care nu va fi rezolvat la nivelul 3o!iet(#ilor !u a!tivitate de
produ!#ie / !omer#;
Item / care nu va fi rezolvat la nivelul 3o!iet(#ilor !u a!tivitate de prest(ri
servi!ii / Institu#ie.
S.). / 2nstituia ????????????????. a solicitat unui
institut de cercetri ela"orarea unui studiu, pentru care a primit, ulterior,
.actura nr. ....../&#.$%.%&$%. )ontravaloarea studiului efectuat n favoarea
societii este n sum de ............................... lei, 345 %-D.
S.). / 2nstituia ???????.................????? primete o amend, n
data de &+.$%.%&$%, pentru nclcarea normelor de protecie a muncii, n
valoare de ...................... lei.
4
S.). cu activitate de prestri servicii / 2nstituia ????????????..
??? presteaz servicii / e6ecut lucrri clientului
?????????????.., pentru care emite .actura nr. ....../&0.$%.%&$%,
n valoare de .......................... lei, 345 %-D.
S.). cu activitate de producie / S.). cu activitate de comer
???????????????.??. acord o reducere comercial n
sum de ....................... lei clientului ????????.., pentru v!nzrile
efectuate n perioada anterioar. 9educerea comercial este acordat n "aza
.acturii nr. ....../&0.$%.%&$%, 345 %-D.
S.). / 2nstituia ???????????????. presteaz servicii /
e6ecut lucrri clientului ???????????.., conform .acturii
nr. ....../$&.$%.%&$%, n valoare de .......................... lei, 345 %-D, de la care se
primete Giletul la ordin nr. ?/$&.$%.%&$%.
S.). / 2nstituia ??????????????. nregistreaz .actura
nr. ....../$$.$%.%&$%, reprezent!nd consumul de ap n valoare
de ..........................lei, 345 %-D.
5
S.). / 2nstituia ?????????????. nregistreaz .actura
nr. ........./$%.$%.%&$%, reprezent!nd consumul energie electric n valoare
de ............................. lei, 345 %-D.
S.). / 2nstituia ????????????????. primete .actura
nr. ....../$-.$%.%&$%, reprezent!nd contravaloarea serviciilor de telecomunicaii,
n sum de ............................. lei, 345 %-D.
S.). / 2nstituia ????????? nregistreaz .actura nr. ....../$0.$%.%&$%,
reprezent!nd celtuieli cu reparaii efectuate
la ......................................................... n valoare de ........................ lei, 345
%-D.
S.). / 2nstituia ?????????????????. acit prin virament
contravaloarea facturilor reprezent!nd consumul de ap i energie electric,
conform >rdinului de plat nr. ..?./%$.$%.%&$% i a >rdinului de plat nr. ..
?./%$.$%.%&$%. .+, 7 Item 6, Item 7-
S.). / 2nstituia ????????????????. primete de la
furnizorul ????????????? o reducere comercial n sum
de ................................ lei pentru aciziiile efectuate de societate pe perioada
anterioar. 9educerea comercial este primit n "aza .acturii
nr. ....../%1.$%.%&$%, 345 %-D.
$-
$-
9educerea comercial este acordat de un furnizor de materii prime/materiale consuma"ile/mrfuri care prezint sold n
Galana de verificare iniial.
6
S.). / 2nstituia ??????????????. nregistreaz, conform
A6trasului de cont nr. ....../#$.$%.%&$%, comisioane reinute de "anc pentru
serviciile de administrare a contului, n valoare de ................................ lei .
S.). / 2nstituia ????????????????. ncaseaz o do"!nd
de .................. lei pentru disponi"ilitile "neti deinute n cont la "anc,
conform A6trasului de cont nr. ....../#$.$%.%&$%.
S.). / 2nstituia ??????????????. nregistreaz pe
#$.$%.%&$% impozitul n valoare de ............................. lei, pentru cldirea
aciziionat n luna noiem"rie.
7
TP B R42':/+4 -.n/a7'l4
<4n/+u 40'*4n6a -+.n.l.2'-5 1' :':/4&a/'-5
TP B.(. Ela7.+a+4a R42':/+ulu' Cu+nal
;ndicaii
metodolo+ice<
*e l!ng operaiile propuse spre rezolvare n cadrul temelor 3* % ; 3* 0,
studentul va formula i rezolva un numr de $% operaii economico/financiare
referitoare la activitile specifice desfurate n cadrul entitii la care se
efectueaz stagiul de practic. *entru rezolvarea acestor operaii se va proceda
aa cum s/a procedat i n cazul itemilor de la temele 3* % ; 3* 0, n sensul c
se vor ntocmi documentele (ustificative aferente, se va face analiza conta"il n
vederea reflectrii n conta"ilitate i se vor ntocmi notele de conta"ilitate. 'in
necesiti didactice, se va considera c toate aceste operaii au loc pe data de
#$.$%.%&$%, iar notelor de conta"ilitate li se vor atri"ui numerele de la <) 0$ la
<) 1%.
<otele de conta"ilitate ntocmite dup analiza conta"il a operaiilor economico/
financiare propuse spre rezolvare n cadrul temelor 3* %;3* 0, ordonate de la
<) $ la <) 0&, i a operaiilor propuse de studeni, ordonate de la <) 0$ la <)
1%, se vor transcrie n formularul Re4istrul 0 5urnal, realiz!ndu/se astfel
evidena cronologic.
Re4istrul 0 5urnal va fi prezentat de student n Suplimentul la caiet.
#8
TP B.$. Ela7.+a+4a R42':/+ulu' Ca+/4a D Ma+4
;ndicaii
metodolo+ice<
*e "aza Balan#ei de verifi!are !u solduri ini#iale (la &$.&$.%&$%) i a 3itua#iei
privind dezvoltarea analiti!( a !onturilor sinteti!e (prezentate de student la tema
3* $.-, respectiv 3* $.$.A), se vor descide conturi sintetice i conturi analitice
n Re4istrul 6artea 7 mare. 'in necesiti didactice i pentru simplificarea
lucrrilor Re4istrul 6artea 7 mare se va ela"ora n forma a"reviat (3/uri n loc
de fie de cont). 3otui, pentru a demonstra c studentul i/a nsuit procedura de
completare a Re4istrului 6artea7mare su" forma fielor de cont, pentru dou
dintre conturile sintetice (un cont pentru care evidena se realizeaz numai n
etalon valoric i un cont pentru care evidena se realizeaz n du"lu etalon:
cantitativ i valoric) i pentru analiticele corespunztoare lor se va completa i
6artea7mare su" forma fielor de cont, respectiv i$e de !ont pentru opera#iuni
diverse i i$e de !ont analiti! pentru valori materiale.
>peraiile economico/financiare supuse analizei conta"ile n cadrul temelor
3* % ;3* 1 i nregistrate n Re4istrul 5urnal (evidena cronologic) vor fi
transpuse n conturile sintetice i analitice descise n 6artea7mare (forma
a"reviat), realiz!ndu/se astfel evidena sistematic.
*entru verificarea corelaiilor ce tre"uie s e6iste ntre evidena cronologic i
cea sistematic sintetic, ntre aceasta din urm i evidena analitic, se vor
ntocmi balanele de verificare .*alan#a de verifi!are sinteti!( $i *alan#ele de
verifi!are analiti!e pentru !ele dou( !onturi sinteti!e-. Balan#ele de verifi!are se
vor ataa n cadrul temei propus spre rezolvare de la )apitolul 8, respectiv T2
7.", acestea constituind de fapt rezultatul primei etape de parcurs n cadrul
lucrrilor de ncidere a e6erciiului financiar ('nto!mirea *alan#ei !onturilor
'nainte de inventariere).
Re4istrul 6artea 7 8are va fi prezentat de student n Suplimentul la caiet.
#"
TP E Lu-+5+'l4 -.n/a7'l4 *4 8n-A'*4+4
a 4?4+-'6'ulu' 9'nan-'a+ 1' +a<.+/a+4a 9'nan-'a+5
TP E.(. Fn/.-&'+4a 7alan64' -.n/u+'l.+ 8na'n/4 *4 'n04n/a+'4+4
;'n04n/a+ul -.n/a7'l=
;ndicaii
metodolo+ice<
Se vor ane6a balanele de verificare .*alan#a de verifi!are sinteti!( $i *alan#ele
de verifi!are analiti!e pentru !ele dou( !onturi- ntocmite conform indicaiilor
metodologice de la temele propuse spre rezolvare n cadrul )apitolului 1,
respectiv T2 6.2.
5ceste "alane, ntocmite nainte de inventariere, reprezint de fapt inventarul
contabil.
Balan#ele de verifi!are vor fi prezentate de student n Suplimentul la caiet.
#2
TP E.$. O<4+a6'' &.n.2+a9'-4 <+.<u:4 :<+4 +43.l0a+4
<+'0'n* lu-+5+'l4 *4 8n-A'*4+4 a 4?4+-'6'ulu' 9'nan-'a+
;ndicaii
metodolo+ice<
Se vor completa documentele aferente operaiilor economico / financiare
propuse spre rezolvare, formulate n itemii de mai (os.
Se va efectua analiza conta"il a operaiilor propuse spre rezolvare i se vor
ela"ora notele de conta"ilitate corespunztoare, atri"uind acestora numrul
indicat ntre paranteze su" numrul itemului (de la NC 6 la NC 78).
<otele de conta"ilitate vor fi prezentate n Suplimentul la caiet, n ordinea lor
cronologic (ordine sta"ilit prin sistemul de numerotare) pentru ca, ulterior, s
serveasc la completarea registrelor de eviden cronologic i sistematic
(9egistrul =urnal i )artea ,are), dup operaiile consemnate n aceste registre
n cadrul temelor 3* 1.$. ; 3* 1.%.
>peraiile economico / financiare propuse vor fi rezolvate at!t n cazul
societilor comerciale c!t i n cazul instituiilor pu"lice, cu urmtoarele e6cepii:
Item 7 i Item ) nu se vor rezolva la nivelul societilor comerciale;
Item 8 i Item 10 nu se vor rezolva la nivelul instituiilor pu"lice.
:n cadrul acestei teme se vor ela"ora "alanele de verificare, dup cum
urmeaz:
*alan#a de verifi!are dup( 'nre4istrarea opera#iilor de re4ularizare, "alan
care servete pentru determinarea rezultatului e6erciiului nainte de
impozitare;
*alan#a de verifi!are final( ("alana de verificare sintetic i "alanele de
verificare analitice), dup nregistrarea operaiilor privind nciderea
conturilor de venituri i celtuielile, impozitarea profitului i repartizarea
acestuia pentru constituirea rezervelor legale (n cazul societilor
comerciale), "alan care servete la redactarea situaiilor financiare anuale,
n cadrul temei 3* 8.#.
#

)u ocazia inventarierii, la S.). / 2nstituia ................................................................,
s/a constatat o lips la materialele consuma"ile (denumire ...............................
cantitate.................., pre unitar .................) n valoare de ...................... lei
(imputa"il unui salariat al unitii
$7
) i un plus la materiale de natura o"iectelor de
inventar (denumire ................................. cantitate .................., pre unitar .................)
n valoare de ........................... lei, conform listei de inventariere ntocmit n data de
%%.$%.%&$%, la gestiunea ................. ........................ :nregistrarea n conta"ilitate se
realizeaz la data apro"rii ,ro!esului ver*al de inventariere, respectiv #$.$%.%&$%.
)u ocazia inventarierii anuale, la S.). / 2nstituia ................................ ...................
gestiunea ..................................................... se constat urmtoarea situaie pentru
imo"ilizarea corporal ..............................................................................................:
valoare de inventar ...................... lei, valoare conta"il ..................... lei, conform
9istei de inventariere din #$.$%.%&$%. *entru aceast imo"ilizare e6ist o a(ustare,
constituit la nciderea e6erciiului precedent, %&$$, n valoare de $&& lei. Se
efectueaz operaiunile de regularizare privind a(ustrile pentru deprecierea aferent
imo"ilizrii n cauz.
Condiie< valoarea de inventar tre"uie s fie mai mare cu #&& lei dec!t valoarea
conta"il.
$7
2mputarea se va nregistra n anul urmtor, dup parcurgerea procedurilor necesare i ntocmirea documentaiei aferente
(anga(ament de plat sau decizie de imputare).
##
Fa #$.$%. %&$%, la S.). / 2nstituia .....................................................................,
soldul contului 7$%- B)onturi la "nci n valutC este de ............................ lei,
reprezent!nd contravaloarea a ......................... euro. )ursul valutar comunicat de
G<9 vala"il pentru #$.$%.%&$% este de ..................... lei/euro. Se calculeaz i se
nregistreaz diferenele de curs valutar rezultate din actualizarea valorii n lei, la
nciderea e6erciiului financiar, a disponi"ilitilor n valut e6istente.
Fa sf!ritul lunii decem"rie %&$%, la S.). / 2nstituia ..........................................., se
deconteaz 345 deducti"il, n valoare de ................................ lei, asupra 345
colectat, n valoare de ................................... lei, i se nregistreaz 345 de plat /
345 de recuperat n valoare de ............................lei, conform 5urnalului de
!ump(r(ri i 5urnalului de v:nz(ri, pe "aza crora se va completa i ;e!ontul de
ta2( pe valoare ad(u4at( (formular cod #&&).
Fa #$.$%.%&$%, S.). / 2nstituia ................................................................................,
realizeaz decontarea celtuielilor nregistrate pe parcursul perioadei, n valoare
total de ................................................ lei, asupra rezultatului e6erciiului, prin
nciderea conturilor de celtuieli pentru soldurile lor ce rezult din Balan#a de
verifi!are ntocmit dup inventariere i operaiile de regularizare.
#$
Fa #$.$%.%&$%, S.). / 2nstituia ...............................................................................,
realizeaz decontarea veniturilor nregistrate pe parcursul perioadei, n valoare total
de ?...........???? lei, asupra rezultatului e6erciiului, prin nciderea conturilor
de venituri pentru soldurile lor ce rezult din Balan#a de verifi!are ntocmit dup
inventariere i operaiile de regularizare.
Fa #$.$%.%&$%, 2nstituia ..................................................................... realizeaz
nciderea conturilor de finanri.
Fa #$.$%.%&$%, S.). ........................................................................... nregistreaz
repartizarea din profitul e6erciiului nainte de impozitare a sumei de ......................
lei pentru constituirea rezervei legale, sum sta"ilit astfel:
/ 4enituri totale ..............................................................................................
/ )eltuieli totale ............................................................................................
/ 9ezultatul e6erciiului nainte de impozitare (9") .......................................
/ 4aloarea aferent rezervei legale H 9" 6 7 D H ..........................................
2nstituia ............................................................... constat retragerea de ctre "anc
din contul de disponi"il, conform A6trasului de cont nr. ....../#$.$%.%&$%, a sumei
de...................... lei, sum decontat eronat n A6trasul de cont nr. ...../%-.$%.%&$%
(4ezi 3*7, 2tem $$).
#4
S.). ................................................................................ calculeaz i nregistreaz, la
#$.$%.%&$%, impozitul pe profit datorat "ugetului statului pentru e6erciiul financiar
%&$%. :n acest scop, n Re4istrul fis!al
16
, se determin rezultatul fiscal (impoza"il)
plec!nd de la Rezultatul e2er!i#iului 'nainte de impozitare (determinat la operaiunea
precedent), astfel:
/ 9ezultatul e6erciiului nainte de impozitare ...................................................
/ 4enituri neimpoza"ile i alte deduceri fiscale (rezerva legal constituit din
profit n %&$% ............................................ lei I .......................................
lei) .............................................lei.
/ )eltuieli nededucti"ile ................................lei (amenzi .........................lei I
a(ustri pentru depreciere ..........................lei I provizioane...................lei
I .......................................lei)
/ 9ezultatul fiscal (profit impoza"il) .................................................................
/ 2mpozit pe profit H *rofit impoza"il 6 $+D H ...............................................
'up nregistrarea impozitului pe profit se realizeaz nciderea contului +8$
B6<eltuieli !u impozitul pe profitC.
3otodat se va completa i ;e!lara#ia privind impozitul pe profit (formular cod $&$).
Not< :n urma acestor nregistrri soldul contului $%$ B,rofit sau pierdereC
reprezint rezultatul net, pentru care se va face propunerea de repartizare pe
destinaii, repartizare care se va supune apro"rii 5.J.5. n anul %&$%. Se va avea n
vedere ca ntre destinaii s figureze n mod o"ligatoriu i rezerva legal cu valoarea
sta"ilit la operaia precedent (3*8, 2tem $$)
TP E.). R4*a-/a+4a :'/ua6''l.+ 9'nan-'a+4 anual4 al4 4n/'/56''
$+
:n Re4istrul fis!al se prezint detaliat fiecare element ce constituie deduceri fiscale, respectiv, nededuceri fiscale, i nu
suma glo"al a acestora.
#5
;ndicaii
metodolo+ice<
*e "aza datelor din Balan#a de verifi!are final(, ela"orat n cadrul temei
T2 7.2, i din Re4istrul 6artea 0 8are, prin preluarea i prelucrarea acestora,
studentul va proceda la completarea urmtoarelor componente ale situaiilor
financiare anuale:
Bilan#, 6ont de profit $i pierdere i "ote e2pli!ative la situa#iilor
finan!iare, n cazul entitilor conta"ile (ocieti comerciale;
Bilan#ul, 6ontul de rezultat patrimonial, 6ontul de e2e!u#ie *u4etar( i &ne2ele
la situa#iile finan!iare, n cazul entitilor conta"ile din categoria in(tituiilor
pu)lice.
#6