Sunteți pe pagina 1din 6

Organizaia Mondial a Comerului

Organizaia Mondial a Comerului (OMC) este o organizaie internaional care


supervizeaz un numr mare de acorduri care definesc "regulile comerciale" dintre statele
membre. OMC este succesoarea Acordului general asupra tarifelor i comerului! i
opereaz "n direcia reducerii i abolirii barierelor comerului internaional.#ediul OMC
se afl "n $eneva% &lveia
Organizaia Mondial a Comerului a fost creat la ' ianuarie '(() pentru a "nlocui
Acordului general asupra tarifelor i comerului ($A** + $eneral Agreement on *ariffs
and *rade) care cuprindea o serie de tratate comerciale "nc,eiate la sf-ritul celui de+al
doilea rzboi mondial% cu scopul de a facilita comerul liber.
OMC promoveaz globalizarea economic i comerul liber% care sunt considerate
de muli ca fiind dou teme problematice. *ratatele OMC au fost acuzate de tendine de
parialitate fa de corporaiile multinaionale i fa de naiunile bogate. .n timp ce
parteneriatul este voluntar% criticii sunt de prere c neparticiparea plaseaz rile
neparticipante sub embargo% cre-nd un sistem internaional de reguli economice forate i
descura/-nd sc,imbul i e0perimentarea
Organizatia omc cuprindea 12 de ri membre la "nfiinare. Ali 13 de membri au
urmat "n urmtorii zece ani% ultima fiind 4ietnam care a aderat la data de '' ianuarie
5661.
1.2. Principiile Organizatiei Mondiale a Comertului
Acordurile OMC sunt voluminoase si complexe din considerente ca
acestea reprezinta texte juridice ce cuprind o gama larga de activitati, care se reera
la agricultura, industria textila si im!racaminte, sistemul !ancar, standarde
industriale, proprietatea intelectuala si multe alte domenii. "i totusi, la !aza tuturor
acestor documente stau un sir de principii care constituie undamentul sistemului
comercial multilateral. Aceste principii sunt#
a. acordarea reciproca si neconditionata, in relatia dintre statele parti, a clauzei
natiunii cele mai avorizate $%M&'. (n conormitate cu acordurile OMC,
tarile nu tre!uie sa manieste discriminare ata de partenerii lor comerciali.
(n cazul in care se acorda unui partener o avoare speciala $cum ar i o taxa
vamala mai redusa pentru un produs oarecare', acest lucru urmeaza sa ie
aplicat si ata de toti ceilalti mem!ri ai OMC. (mportanta acestui principiu
este asa de mare incit constituie primul articol al )A**+ului, el iind
prioritar si in )A*" $Articolul ((', si in *,(P"$Art.-'. *otusi, regulile )A**
permit, ca taxele vamale si alte !ariere in calea comertului sa ie reduse in
mod preerential, in cadrul aran/amentelor regionale. 7educerea ta0elor vamale%
aplicabile in relatiile dintre membrii in cadrul unor aran/amente regionale nu
trebuie sa fie e0tinse si altor tari. Aran/amentele preferentiale regionale constituie
astfel o importanta e0ceptie de la regula clauzei natiunii celei mai favorizate.
Asemenea aran/amente pot lua forma uniunilor vamale sau a zonelor de comert
liber.
8n vederea prote/arii intereselor comerciale ale tarilor terte% sunt prevazute conditii
e0trem de stricte cu privire la formarea unor asemenea aran/amente.
b. acordarea clauzei tratamentului national% fapt ce presupune o atitudine egala fata
de bunurile de import si cele auto,tone% cel putin dupa momentul patrunderii
bunurilor de import pe piata. 9u este permis unei tari sa impuna asupra unui
produs importat% dupa ce acesta a intrat in teritoriul vamal si s+au platit ta0ele
vamale la frontiera% ta0e interne (cum ar fi ta0ele asupra vinzarii) la nivele mai
ridicate decit produsele interne similare. Acelasi lucru trebuie sa se aplice atit fata
de serviciile acordate de straini si cele acordate de nationali% cit si fata de marcile
nationale si cele straine% dreptul de autor si brevete. Acest principiu la fel este
prevazut in toate trei acorduri principale ale OMC% desi el este abordat un pic
diferit in fiecare din ele.
c. &liminarea restrictiilor cantitative si aplicarea acestora intre tarile membre numai
in situatii de e0ceptie% admise de acord pe o baza nediscriminatorie% avindu+se in
vedere ca prote/area economie nationale fata de concurenta straina sa se faca in
e0clusivitate pe calea tarifelor vamale. 7egula este supusa totusi unor e0ceptii
specificate. O e0ceptie importanta permite tarilor care intimpina dificultati ale
balantei de plati sa restrictioneze importurile pentru a+si salvgarda pozitia
financiara e0terna. Aceasta e0ceptie acorda o fle0ibilitate mai mare tarilor in curs
de dezvoltare fata de tarile dezvoltate% in utilizarea restrictiilor cantitative la
importuri% daca aceste restrictii sunt necesare pentru prevenirea unui declin serios
al rezervelor monetare.
d. 9eadmiterea concurentei neloiale% constind din practicarea de subventii si preturi
de dumping la e0port. 7egulile nediscriminatorii : 9M; si tratamentul national :
sint elaborate in asa fel ca sa asigure conditii loiale pentru comert. Multe dintre
acordurile OMC au scopul sa sustina concurenta loiala. <e e0emplu% in domeniul
agriculturii% proprietatii intelectuale% serviciilor. Acordul privind ac,izitiile
publice contribuie la e0tinderea regulilor referitoare la concurenta si asupra
ac,izitiilor efectuate de mii de institutii publice in multe tari.
e. =tilizarea unei metodologii de evaluare vamala care sa reflecte valoarea reala a
marfurilor% in scopul de a realiza functionarea corecta a ta0elor vamale rezultate
din negocierile multilaterale.
f. >reviziune? prin intermediul indeplinirii obligatiilor . 8n cadrul OMC% cind tarile
sunt de acord sa desc,ida pietele lor pentru bunuri si servicii% este ca si cum isi
asuma unele anga/amente obligatorii. O tara poate sa+si modifice anga/amentele
sale obligatorii% dar doar dupa negocierea cu partenerii sai comerciali% ceea ce
poate insemna ca acestia sa primeasca compensatii pentru pre/udiciul ce+l suporta
in urma pierderii comertului. <eci% sistemul comercial multilateral constituie o
incercare a guvernelor de a asigura un antura/ stabil si previzibil.
g. 8nstituirea anga/amentului tarilor+parti de a negocia pe plan multilateral reducerea
si eliminarea ta0elor vamale si a altor obstacole din calea comertului international.
*arilor li se cere ca% ori de cite ori este posibil% sa reduca sau sa elimine protectia
productiei interne% prin reducerea ta0elor vamale si inlaturarea celorlalte bariere
din calea comertului. *a0ele vamale astfel reduse sunt consolidate impotriva unor
ma/orari posibile si sunt cuprinse in listele nationale ale tarilor membri.
,. 8ncura/area reformei de dezvoltare si reformei economice . &ste bine cunoscut
faptul ca sistemul OMC contribuie la dezvoltare. *arile mai putin dezvoltate au
nevoie de fle0ibilitate pe parcursul perioadei cind acestea incearca sa
implementeze acordurile. 8ar acordurile% ca atare% au mostenit prevederile
anterioare ale $A**% care permit acordarea unei asistente speciale si a unor
concesiuni comerciale tarilor in curs de dezvoltare.
&conomia mondiala a Comertului serveste drept forum pentru continuarea
negocierilor privind liberalizarea comertului cu servicii prin desfiintarea barierelor si
elaborarea de reguli in noi domenii legate de comert. >e linga aceasta% ea indeplineste
urmatoarele functii?
facilitarea implementarii% administrarii si aplicarii instrumentelor /uridice ale
7undei =rugua@ si ale oricaror noi acorduri ce vor fi negociate in viitorA
solutionarea diferendelor comercialeA
e0aminarea politicilor comerciale nationaleA
cooperarea cu alte institutii internationale in formularea politicilor economice la
scara mondiala.
.eneiciile sistemului comercial OMC
OMC si sistemul sau comercial oera multiple !eneicii, unele !ine
cunoscute, altele / mai putin evidente. O!iectivul acestui sistem !azat pe
reguli este de a asigura ca pietele ramin desc0ise si de a evita intreruperea
acestui acces prin impunerea !rusca si ar!itrara a unor restrictii asupra
importurilor.
(ntr+un numar de tari in curs de dezvoltare, comunitatile de aaceri continua
totusi sa nu constientizeze pe deplin avantajele sistemului comercial OMC. Cu toate
acestea, acest sistem juridic nu numai ca oera !eneicii producatorilor industriali si
intreprinderilor, dar si creeaza drepturi in avoarea lor. 1aca ar i sa sistematizam
aceste !eneicii, atunci ele ar putea i prezentate astel#
a. "istemul contri!uie la mentinerea pacii internationale.
!. "istemul permite solutionarea constructiva a dierendelor.
#istemul OMC ofera modalitati eficiente de rezolvare pasnica si constructiva a
diferendelor aferente activitatii comerciale. Mai mult comert inseamna mai multe
eventualitati de aparitie a diferendelor. ;aptul ca tarile pot apela la OMC pentru a+si
reglementa diferendele% contribuie substantial la diminuarea tensiunilor internationale din
sfera comerciala.
c. Comertul stimuleaza cresterea economica.
Comertul este potentialul de a crea locuri de munca. >ractica arata ca diminuarea
numarului obstacolelor comerciale influenteaza pozitiv asupra numarului locurilor de
munca. O politica bine gindita inlesneste solutionarea problemelor de anga/are in cimpul
muncii% rezultatul final fiind mai bun anume in conditii mai libere de comert.
d. Comertul li!er reduce c0eltuelile de trai.
&0ista o multime de studii cu privire la impactul dintre protectionism si comertul
liber. >rotectionismul este scump% el intotdeauna ridica preturile. #istemul OMC are ca
scop reducerea barierelor comerciale prin intermediul regulilor convenite de comun acord
si se bazeaza pe principiul nediscriminarii. 7ezultatul : reducerea costurilor de producere
si reducerea preturilor la marfuri finite si la servicii.
e. Comertul sporeste veniturile.
Analizele si estimarile impactului 7undei =rugua@ (deci a formarii OMC)% sau ale
crearii pietei comune a =&% au demonstrat ca aceste procese s+au soldat cu venituri
suplimentare considerabile% ceea ce a impulsionat serios procesele de dezvoltare
economica. Comertul comporta provocari si unele riscuri : producatorii interni trebuie sa
ofere produse de aceeasi calitate cu cele importate% insa nu toti reusesc. <ar faptul ca
e0ista venituri suplimentare% inseamna ca e0ista resurse pentru ca guvernele sa poata
redistribui beneficiile disponibile% spre e0emplu% pentru a a/uta agentii economici sa
devina mai competitivi.
. "istemul incurajeaza guvernarea !una.
<eseori guvernele folosesc cadrul OMC in calitate de restrictie interna utila la
elaborarea politicilor economice% argumentind% ca !nu putem proceda astfel% deoarece
acest fapt vine in contradictie cu prevederile acordurilor OMCB. >entru afaceri% asumarea
acestor anga/amente inseamna o mai mare certitudine si claritate in conditiile de comertA
pentru guverne aceasta inseamna mai multa disciplina si corectitudine.

8deea crerii OMC a fost avansat pentru prima dat "n '((6% de ctre
Comunitile &uropene i Canada i avea "n vedere ca noua organizaie s se constituie
"ntr+un mecanism eficient i pragmatic pentru?
'. implementarea rezultatelor 7undei =rugua@A
5. "ncorporarea "n cadrul multilateral de drepturi i obligaii comerciale a
rezultatelor obinute "n noile domenii de reglementare (servicii% msuri
investiionale% drepturi de proprietate intelectual)A
C. aplicarea amendamentelor aduse unor articole ale $.A.*.*A
eliminarea caracterului provizoriu prelungit al existenei 2i
uncionrii )A**
Acordul de la MarraDes, privind "nfiinarea OMC% "n preambulul su% prevede
obiectivele de baz% similare cu cele ale $.A.*.*.+ ului% dar care au fost e0tinse pentru a
acorda OMC mandatul de a trata comerul cu servicii. Acestea sunt?
E continuarea negocierilor "n vederea liberalizrii progresive a comerului internaionalA
E realizarea complementaritii dintre liberalizare% dezvoltare economic i eradicarea
saracieiA
E confirmarea rolului central pe care regulile i sistemul multilateral trebuie s+l ocupe
"n politica comercial a statelor membre OMCA
E organizarea activitii OMC pe baze care s reflecte "ntr+o mai mare msur nevoile
tuturor membrilor.
8mportana Organizaiei Mondiale a Comerului?
este motorul unei reforme politice? o presiune constant pentru a reduce
tarifelor protecioniste% pentru a "mbunti e0portul dintre riA
un prete0t pentru grupul reformitilor pentru a+i promova obiectiveleA
unealt eficace pentru a rezista reformelor aplicate de ri i companiiA
determin din ce "n ce mai mult uneltele politice? de la suportul preurilor
p-n la plata directA
a dezvoltat o metod pentru de dezvoltarea rilor mici% pentru a putea
lupta "mpotriva dominaiei comerciale a rilor dezvoltate% folosind
argumentul pia liberBA
Consumatorii i productorii tiu c pot s se bucure de o aprovizionare sigur i
o mai mare gam de produse finite% componente i servicii de care au nevoie.
>roductorii i e0portatorii au avanta/ul c pieele strine vor rm-ne desc,ise.
=n alt rezultat al "nfiinrii Organizaiei Mondiale a Comerului "l reprezint o
lume economic mult mai prosper i linitit. <eciziile "n OMC sunt luate printr+un
consens al tuturor membrilor rilor i sunt ratificate de membrii parlamentelor.
OMC "ncearc s rezolve conflictele aprute% prin "nelegeri i compromisuri%
evit-nd astfel riscul unor dispute politice sau militare.

,elaia 3niunii 4uropene cu Organizaia Mondial a Comerului
=niunea &uropean este unul din membrii+c,eie ai OMC. Aceasta deoarece =& are o
politic comercial comun% iar Comisia &uropean negociaz "n numele tuturor #tatelor
Membre. =& este una dintre forele susintoare ale negocierilor comerciale multilaterale
din cadrul OMC% Agenda de <ezvoltare <o,a (<<A : <o,a <evelopment Agenda).
<<A are ca obiective at-t o continuare a desc,iderii pieelor c-t i enunarea unor reguli%
toate acestea guvernate de msurile necesare pentru integrarea rilor "n curs de
dezvoltare "n sistemul comercial mondial% mai ales prin intensificarea asistenei te,nice "n
vederea formrii de personal. >rincipalul obiectiv al <<A este de a aeza problematica
dezvoltrii "n centrul sistemului comercial mondial% astfel "nc-t srcia s poat fi
combtut.