Sunteți pe pagina 1din 19

Instrumente de implementare a politicii monetare n Romnia

Noiuni introductive despre Politica monetar


Politica monetar reprezint un ansamblu de ac iuni prin care autorit ile monetare
(banca central, trezoreria etc.) influen eaz asupra cantit ii de moned n circula ie, nivelul
ratelor dobnzii, cursurile de schimb valutar i al i indicatori economico-monetari n vederea
realizrii obiectivelor generale ale politicii economice (de stimulare a activit ii economice,
ocupare a for ei de munc, stabilitate a pre urilor).
Pe parcursul mai multor secole promovarea politicii monetare se reducea la luarea
deciziilor de batere a monedei metalice i de emitere a banilor de hrtie. Crearea primelor bnci
centrale (bnci cu drept de emisie monetar) a fost influen at de ideea men inerii parit ii
bancnotelor n raport cu metalul pre ios i n raport cu bancnotele altor state.
espectiv, obiectivul politicii monetare a fost men inerea etalonului aur.
!mportan"a politicii monetare rezult din obiectivul fundamental al acesteia,respectiv
stabilitatea pre"urilor,la care se adaug limitarea infla"iei #i men"inerea valorii interne si e$terne a
monedei.
esponsabilitatea indeplinirii acestor obiective revine %ancii Centrale,care de"ine monopolul in
formularea #i transpunerea in practic a obiectivelor politicii monetare.
&tabilitatea pre"urilor constituie obiectivul fundamental al politicii monetare dar, n
acela#i timp, reprezint un obiectiv central al politicii economice, alturi de cre#terea economic
durabil, ocuparea deplin a for"ei de munc, sustenabilitatea balan"ei de pla"i. Pentru atingerea
acestor obiective, la nivelul fiecarei "ri, sunt identificate instrumentele care s conduc la cele
mai bune rezultate, dintre care cele mai nsemnate sunt' politica fiscal, politica veniturilor,
politica monetar, politica valutar si politica comercial .
Politica monetar contribuie la realizarea politicii economice si prin obiectivele specifice
care constau in urmatoarele'
a) cresterea masei monetare pana la un nivel optim(
b) men"inerea ratei dobanzii la un nivel corespunztor(
c) practicarea unui nivel optim al ratei de schimb(
d) alocarea optim a resurselor financiare (fonduri pentru creditare) n cadrul economiei(
1
Instrumente de implementare a politicii monetare n Romnia
a) Cresterea masei monetare pana la un nivel optim se concretizeaz in determinarea de
ctre autoritatea monetar a unui nivel de cre#tere a masei monetare, cat mai apropiat de rata de
crestere reala a economiei. )stfel,n anii *+,, n "rile dezvoltate, obiectivele formulate au vizat
dinamica agregatelor monetare,ns regulile au demonstrat c este dificil #i limitat un control al
masei monetare, atunci cand economiile "rilor respective particip puternic la rela"iile
comerciale #i financiare interna"ionale.
b) ata dobanzii si nivelul optim al acesteia a fost considerata ca obiectiv fundamental al
politicii monetare pana in anii *+,, situandu-se in centrul analizelor lui -e.nes , care eviden"iaz
c banca centrala poate echilibra pia"a monetar prin utilizarea unui nivel de echilibru al ratei de
doband. /n prezent, rata de doband prezint un rol important n cadrul politicii monetare, prin
aceea c permite men"inerea unui anumit nivel al cursului de schimb #i influen"eaz investi"iile
agen"ilor economici .
c) 0en"inerea unui anumit nivel al cursului de schimb constituie un obiectiv al politicii
monetare, prin aceea c antreneaz echilibre sau dezechilibre ale balan"ei de pla"i n func"ie de
aprecierea sau deprecierea monedei na"ionale.
1aca nivelul cursului este supraevaluat pentru moneda na"ionala, rezult un consum de rezerve
valutare, n timp ce un curs depreciat ar putea antrena cre#terea e$porturilor #i ma2orarea
disponibilita"ilor n valut .
d) )locarea optim a resurselor financiare, la nivelul unei "ri, const n selectarea
creditelor n func"ie de nivelul rentabilit"ilor posibile de ob"inut. 3n asemenea obiectiv
antreneaz efecte negative, precum #i diminuarea concuren"ei ntre agen"ii economici #i
diminuarea reac"iei acestora la evolu"ia ratei de doband. 1in acest motiv se remarc, in prezent,
o limitare a utilizrii acestui obiectiv al politicii monetare .
Instrumentele politicii monetare
Pentru indeplinirea obiectivelor de politic monetar pot fi utilizate instrumente directe #i
indirecte, ntre care este posibil stabilirea urmatoarei distinc"ii'
2
Instrumente de implementare a politicii monetare n Romnia
- instrumentele indirecte sunt utilizate de ctre %anca Centrala n rela"iile cu celelalte
bnci #i cu agen"ii nefinanciari. 4a modul tradi"ional, aceast categorie include instrumente care
permit controlul asupra costului #i asupra cantit"ii de moned central(
- instrumentele directe sunt reprezentate de msurile care i afecteaz, n mod direct, pe
utilizatorii si de"intorii de moned, inclusive pe institu"iile financiare.
1inte acestea prezint importan"' incadrarea creditului, fi$area administrativ a unor rate ale
dobanzii #i controlul asupra ratei de schimb.
1in distinc"ia prezentat, rezult c instrumentele indirecte corespund ac"iunilor asupra
pie"ei, iar cele directe constituie msuri ale autorit"ilor monetare.
!n proiectul realizat voi pune accent pe prezentarea instrumentelor indirecte deoarece sunt
principalele instrumente de politic monetar pe care %5 le are la dispozi"ie.
Conform reglementrilor n vigoare acestea sunt'
rezerva minim obligatorie;
facilitile permanente;
operaiunile de pia monetar deschis.
3
Instrumente de implementare a politicii monetare n Romnia
R!R"# $INI$ %&#I'()%RII
Rezervele minime obligatorii *R$%+ sunt reprezentate de disponibilit"i bne#ti ale
institu"iilor de credit, n lei #i n valut, pstrate n conturi deschise la %anca 5a"ional a
omniei.
&istemul rezervelor minime obligatorii este instituit pentru a asigura o lichiditate minim
n sistemul bancar, #i const n obliga"ia bncilor , care colecteaz depozite, de a consemna, n
conturile lor deschise la %anca Central, sume stabilite prin aplicarea unei cote procentuale
asupra bazei de calcul, prin acest mecanism urmarindu-se atat un scop monetar precum #i unul
pruden"ial.
&copul principal (cel monetar) const n limitarea poten"ialului de multiplicare a
creditului n cadrul sistemului bancar, iar scopul pruden"ial se manifest prin siguran"a pe care o
confer publicului faptul c bncile dispun oricand de lichidit"i suficiente, pentru a face fa"a
solicitrilor de retragere a depunerilor.
Cu toate acestea, rezervele minime obligatorii nu sunt destinate asigurrii solvabilit"ii
bncilor comerciale in vremuri de criza, perioade cand nu se poate vorbi de solvabilitate deplin
atata timp cat totalul activelor, mobilizate imediat de ctre bnci, nu este strict egal cu totalul
pasivelor.
/n cadrul sistemului bancar se admite o insolvabilitate temporar mai mare decat n alte
sectoare de activitate, iar banca central poate interveni pentru a redresa situa"ia unor bnci aflate
in pierdere de credibilitate.
)stfel, se poate aprecia c obiectivul de ordin pruden"ial, urmrit prin constituirea rezervelor
minime obligatorii, scade n importan" in favoarea celui de politic monetar.
olul sistemului rezervelor minime obligatorii rezid #i n faptul ca acestea constituie
sursa ce venituri pentru %anca Central, contribuie la fluidizarea sistemului de pl"i, reprezint
sursa de informa"ii statistice cu privire la bilan"urile bncilor, contribuie la stabilitatea financiar
acestora.
/n general, bncile sunt obligate s men"in rezerve peste nivelul minim, iar aceste rezerve sunt
foarte slab remunerate n compara"ie cu plasarea lor pe pia"a monetar.
Politica normelor rezervelor obligatorii mbrac mai multe forme'
4
Instrumente de implementare a politicii monetare n Romnia
a) norma rezervelor de cas, care const n obligativitatea men"inerii unui anumit procent al
rezervelor de casa(
b) norma lichidit"ii, care vizeaz respectarea unui raport corespunztor ntre numerar,soldul
contului curent al bncii la banca central, titluri comerciale #i de stat pe termen scurt
de"inute de ctre bnci, pe de o parte, #i depozite bancare, pe de alt parte(
c) coeficientul de trezorerie, care const n obligativitatea de"inerii n rezerv a unei anumite
cantit"i de titluri de valoare emise de stat(
d) norma rezervelor minime obligatorii, care are cea mai mare rspandire #i utilizare #i care
const n imobilizarea la banca central a unui procent din depozitele bancare sau din
volumul creditelor.
Cel mai frecvent argument invocat este c rezervele arat abilitatea autorit"ilor monetare
de a controla oferta de moned, ndeplinindu-#i, asfel, responsabilit"ile de men"inere a
stabilit"ii monetare. 1e asemenea, rezervele obligatorii permit determinarea bazei monetare, n
func"ie de care se pot realiza predic"ii despre lichiditatea bancilor comerciale #i se poate stabiliza
multiplicatorul monetar.
Rolul rezervelor minime obligatorii
ezervele obligatorii pot spori precizia altor instrumente de politic monetar #i pot regla
nivelul lichidit"ilor din economie prin absorbirea sau in2ectarea acestora.
6fectuarea de modificri n nivelul ratei rezervei n scopul influen"rii ofertei de moned
este considerat o modalitate insuficient de implementare a politicii monetare. Chiar micile
modificri n nivelul ratei pot antrena a2ustri importante n portofoliul bncilor, motiv pentru
care sunt necesare unele avertizri.
&pre deosebire de opera"iunile de open-mar7et, prin care se realizeaz un schimb de titluri, pretul
acestora a2ustandu-se automat pe pia", modificrile n nivelul ratei rezervei reprezint un act
unilateral al %ncii Centrale.
0odificrile n nivelul rezervelor nu pot compensa imediat fluctua"iile monetare pe termen scurt,
datorit intervalului de timp necesar constituirii bazei de calcul.
/n situa"iile n care se produc modificri frecvente ale ratei rezervei, fr suficient
avertizare, bncile vor vea o puternic tendin" de a de"ine rezerve e$cedentare pe care s le
5
Instrumente de implementare a politicii monetare n Romnia
utilizeze ca tampon #i s creeze substitute pentru depozitele care nu intr in baza de calcul a
rezervelor.
8 serie de argumente n favoarea rezervelor obligatorii sugereaz c acestea pot prezenta
un nivel optim, care depinde de parametrii economiei, dintre care varia"ia si elasticitatea ratei de
doband este cel mai importanrt nivel care trebuie sa raman constant pe termen lung.
!mportan"a rezervelor provine #i din faptul c, n calitate de component a bazei
monetare, acestea contribuie la ob"inerea venitului de seigneuriage generat de e$pansiunea
monetar #i poate produce un venit direct in condi"iile n care banca central investe#te n titluri
#i castig dobanzile aferente acestora.
6fectul antrenat de rezervele obligatorii const #i n reducerea profitului bncilor, dac acestea
sunt remunerate la un nivel mai sczut decat costul de oportunitate.
Practica rezervelor obligatorii este e$tins acolo unde guvernul ncearca s le utilizeze ca
pe o modalitate de cre#tere a veniturilor.
1in punct de vedere al politicii fiscale, avanta2ul rezervelor l constituie faptul c rata de
impozitare este, in general, nensemnat. )stfel, rezervele obligatorii pot fi o cale de ta$are a
serviciilor financiare si trebuie comparat rolul de instrument fiscal cu cel indeplinit de alte forme
de impozitare din domeniul financiar, comparative din care rezulta superioritatea $celor din
urma.
)stfel,n timp ce costul rezervelor obligatorii este parta2at intre debitori si deponen"i, ta$area
depozitelor reprezint o impozitare a serviciilor bancare.
/n anumite "ri, rezervele obligatorii sunt considerate a fi msuri pruden"iale adoptate cu
scopul de a men"ine lichiditatea sistemului bancar.
Pentru atingerea acestei stari, rezervele trebuie s-#i ndeplineasc func"iile #i s fie corect
fundamentate. 1in acest punct de vedere, prezint importan" definirea bazei de calcul a
rezervelor, remunerarea #i msurarea acesteia.
4a modul general, rezervele sunt definite n func"ie de depozitele constituite de ctre
bnci, iar n anumite circumstan"e, diferitele tipuri de depozite trebuie impozitate diferit, ca
urmare a elasticit"ilor diferite ale dobanzilor aferente depozitelor.
6
Instrumente de implementare a politicii monetare n Romnia
Principalele caracteristici ale rezervelor minime obligatorii
/n sens strict, rezervele obligatorii reprezint o obliga"ie de utilizare a monedei bancii
centrale. /n momentul ini"ial, al conceperii acestui instrument, obiectivul principal a fost de a
permite bncilor centrale s ac"ioneze asupra crea"iei monetare, prin influien"area
comportamentului bncilor n materie de credite. 1incolo de acest obiectiv principal, rezervele
obligatorii prezint importan" tehnic n trei domenii.
/n primul rand, o cre#tere a ratei rezervei poate servi la compensarea efectelor asupra
lichidita"ii bancare, pe care le e$ercit intrarea de devize sau credite ob"inute direct de
la banca central de ctre trezoreria statului (dup cum eviden"iaz situa"iile din
9ermania, &pania, Portugalia, :ran"a).
/n al doilea rand, sistemul poate fi utilizat pentru pentru a lupta mpotriva specula"iilor
antrenate de revalorizarea monedei na"ionale. 8 astfel de utilizare a fost utilizat n
:ran"a anilor ;+,, iar n 9ermania ntre <=+,-<=+>.
/n al treilea rand, men"nerea rezervelor obligatorii permite disocierea ntr-o anumit
msur, a costului creditului datorat interven"iilor bncii centrale pe pia"a monetar #i
permite, de asemenea, s ac"ioneze asupra cererii de credite.
1intre efecte, se remarc faptul c, n toate "rile,rezervele obligatorii antreneaz un cost
care afecteaz cheltuielile de e$ploatare bancar.
)ctivitatea practica face sa apara doua tipuri de situa"ii'
-n mod frecvent, rezervele nu sunt remunerate(
-n alte situa"ii, rezervele sunt remunerate, dar n circumstan"e particulare, avand n
vedere c banca central are ea ns#i o anume obliga"ie de utilizare a acestor rezerve
(finan"area ?rezoreriei n !talia sau &pania).
emunerarea rmane uneori inferioara ratei de doband pe pia", indiferent dac se
aplic asupra rezervelor sau numai asupra unei pr"i din acestea.
emunerarea rezervelor obligatorii, la o rat situat sub nivelul dobanzii de pia",
reduce rolul specific al rezervelor ca instrument al politicii monetare. /n ipoteza remunerrii la o
rat de pia" a dobanzii, efectul acestui instrument se diminueaz, ntrucat se produce ma2orarea
rezervelor, fr ca banca central s ma2oreze oferta de moned central, ceea ce conduce la
cre#tere puternic a ratei de doband.
7
Instrumente de implementare a politicii monetare n Romnia
&tatistic, s-a evidentiat ca partea rezervelor remunerate este apropiat de ponderea pe
care o de"in depozitele fr doband ale bncilor comerciale la banca central. )stfel in !talia,
rezervele cu rata de @AB remunerate cu A,AB doband, n condi"iile unei rate de pia" a dobanzii
de <@B, sunt egale cu nivelul rezervelor neremunerate.
$odul de funcionare al rezervelor minime obligatorii
1in punct de vedere tehnic apar diferen"ieri ntre sistemele rezervelor obligatorii, n
func"ie de urmtoarele elemente'
asieta sau baza de calcul(
rata aplicat(
modul de constituire(
&aza de calcul a rezervelor este, n general constituit din e$igibilit"i (resurse atrase)
#i manifest dou tendin"e, astfel'
n "rile n care e$ist preferin"a pentru atragerea agregatelor restranse, rezervele
sunt bazate pe depozite atrase de la clien"i (&3), Canada)(
n tarile care prezint importan" evolu"ia unor agregate largi, rezervele obligatorii
sunt calculate asupra totalit"ii resurselor bncilor (&pania, :ran"a, 9ermania).
?rebuie remarcat #i faptul c n "rile n care nu e$ist un control al opera"iunilor de
schimb cu straintatea, rezervele obligatorii se calculeaz pe o baz care include si de"inerile de
moneda na"ional ale nereziden"ilor (9ermania, &3)).
$odul de constituire al rezervelor urmeaz o metodologie care permite ca acestea s
ac"ioneze cel mai bine asupra crea"iei monetare.
eferitor la acest aspect, pot fi identificate doua modalit"i, #i anume'
rezervele decalate(
rezervele instantanee sau actuale.
1istinc"ia dintre cele dou modalit"i de constituire a rezervelor const n momentul #i
perioada de formare, respectiv dup cum rezervele sunt constituite n aceea#i lun sau trimestru
n care banca a acordat creditele.
8
Instrumente de implementare a politicii monetare n Romnia
ezervele decalate se diferen"iaz prin aceea c bncile #i pot constitui rezervele cu un
decala2, care poate a2unge pan la A, de zile fat de data de referin". 1iferen"a dintre cele dou
modalit"i eviden"iaz c, atunci cand bncile constituie rezervele instantanee, acestea trebuie s
cunoasc precis nivelul creditelor acordate, ceea ce implic obliga"ia programrii e$acte a
distribuirii creditelor. /n cazul unor gre#eli, bncile vor avea, la sfarsitul perioadei obliga"ia
constituirii de rezerve obligatorii masive, ceea ce antreneaz costuri sporite.
1up cum s-a artat de2a, politica rezervelor obligatorii oblig bncile s constituie la
banca central, n conturi neremunerate sau slab remunerate, o frac"iune minim din
e$igibilit"ile lor (resurse la vedere sau pe termen scurt) si uneori, din creditele pe care la acord.
Cu cat rezervele sunt mai mari,cu atat sunt mai constrangtoare pentru bnci,si invers.
1ac se manifest o cre#tere a ratei rezervelor obligatorii, atunci nevoile bncilor
comerciale n moned central se ma2oreaz, ntrucat ele trebuie s ma2oreze suma rezervelor
de"inute n contul de la institu"ia central.)stfel se reduce lichiditatea bancar (disponibilit"ile
bncilor de"inute n moned central), ceea ce antreneaz probleme de trezorerie ale bncilor
respective.
)cestea recurg la finan"ri de la banca central, prin intermediul pie"ei monetare. 1aca institu"ia
monetar central a determinat, prin interven"iile sale, rate de lichiditate ridicate, atunci #i
bncile vor suporta un cost de refinan"are ridicat. 0ai mult, ntrucat rezervele obligatorii nu
genereaza dobanzi importante, rezult Co lipsa de castigD important.
)cest ultim efect, corelat cu costul ridicat al refinan"rii, incita bncile s limiteze aportul
lor la crearea de moned.
/n sens invers, dac scade rata de rezerv minim obligatorie, atunci nevoile bncilor
comerciale n moned central se vor diminua. Prin urmare, se ma2oreaz lichiditatea bancar,
ceea ce permite bncilor s fac fa" nevoilor de moned central, care rezult din activitatea
curent.
)stfel, politica rezervelor obligatorii apare ca o completare indispensabil a politicii de
rat a dobanzii pe pia"a monetar, ambele fiind constrangtoare pentru bnci, n masura n care
bncile sunt ndatorate la banca central.
1in punt de vedere al modului de calcul pot fi stabilite rezerve asupra depozitelor #i
rezerve asupra creditelor.
9
Instrumente de implementare a politicii monetare n Romnia
ezervele asupra depozitelor (e$igibilit"ilor) pot fi cuantificate prin intermediul unui
coeficient al rezervei, stabilit ca raport ntre nivelul rezervelor constituite #i depozite.
/n cazul rezervelor constituite asupra creditelor(utilizrilor), coeficietul se determin prin
luarea n calcul, la numitor, a sumei creditelor de orice natura, acordate de banc ntreprinderilor
sau persoanelor fizice.
Controlul sistemului rezervelor obligatorii este u#or ntrucat acestea sunt constituite n
cont la %anca Central. 5erespectarea regulilor poate fi sanc"ionata prin aplicarea unei rate
penalizatoare.

,(-I#I)./I# PR$(NN)
/ntr-o o serie de "ri dezvoltate precum #i n cele aflate in tranzi"ie, bncile centrale
utilizeaz dou tipuri de instrumente de refinan"are' facilita"ile permanente #i instrumentele pie"ei
monetare.
Prin opera"iunile de refinan"are se modific opera"iunile de scontare. 4a modul general,
prin scontare, dreptul de proprietate asupra colateralului(garan"ie) este transferat ctre banca
central pan la maturitate. /n consecin", refinan"area este garantat pe o perioad de timp
corespunztoare maturit"ii colateralului implicat n tranzac"ie. /ntrucat aceast opera"iune
prezint o rigiditate sporit n managementul zilnic al lichidit"ii, ma2oritatea bncilor centrale au
modificat procedeele de realizare a opera"iunilor.
)stfel prin opera"iunile de scontare s-au creat mprumuturi colaterale, respective
opera"iuni de rscumparare care asigur bncii centrale fle$ibilitate n alegerea maturit"ii
refinan"rii.
,acilitile permanente sunt instrumente oferite de bncile centrale pentru ob"inerea
de fonduri #i se caracterizeaz prin urmatoarele'
sunt utilizate din ini"iativa bncilor comerciale(
se realizeaz la rate predeterminate ale dobanzii'
n anumite cazuri, bncile centrale ofer facilit"i permanente sub forma
depozitelor(%elgia, fiind singura "ar care utilizeaz acest instrument).
10
Instrumente de implementare a politicii monetare n Romnia
3tilizarea facilit"ilor permanente ca modalitate prin care se ob"in fonduri trebuie
corelat cu gradul de dezvoltare al pie"elor, cu sistemul de pla"i utilizat #i cu solidaritatea
sistemului bancar.
/n "rile cu pie"e interbancare lichide #i cu sisteme financiare sntoase, echilibrul
global al pie"ei se reflect #i n echilibrul individual al fiecrei institu"ii. /n asemenea cazuri,
bncile centrale acord credite numai pentru finan"ri zilnice, rezultate din compensrile
interbancare.
)colo unde pie"ele monetare #i sistemele de pla"i #i compensri sunt subdezvoltate, sau
institu"iile financiare sunt slabe, se practic rate ale dobanzii penalizatoare pentru a descura2a
bncile sa apeleze la facilitatea de finan"are. /n asemenea cazuri, sunt necesare limitrile de
volum, pentru a prevenii situa"iile de e$pansiune monetar ca urmare a utilizrii facilit"ilor de
finan"are.
/n cadrul facilitilor permanente se remarc facilitile de finanare 0i de depozit ale
cror caracteristici sunt redate n continuare.
,acilitatea de finanare marginal vizeaz satisfacerea nevoilor temporare de
lichiditate ale bncilor comerciale. /n ma2oritatea cazurilor sunt mprumuturi overnight, fiind
posibil #i acordarea lor pe termene mai lungi (de e$emplu, :61 acord un credit e$tins n
cadrul facilit"ii Cdiscount EindoED).
1obanda care se plte#te este prestabilit de ctre banca central, n mod normal ea fiind
limita superioar a dobanzilor overnight de pe pia"a interbancar. )cest tip de imprumut este
colateralizat, putand fi derulat doar pe baza unor active eligibile desemnate de banca central.
Principalele opera"iuni la care recurge banca central pentru a furniza lichiditate n cadrul
facilit"ilor de finan"are marginal sunt tranzac"iile repo si creditele integral colateralizate.
0ai pot avea loc #i achizi"ii de active eligibile, care sunt cu precdere titluri pe termen scurt.
%5 realizeaz asemenea opera"iuni prin tranzac"ii repo #i achizi"ii de titluri de stat.
,acilitatea de depozit d bncilor posibilitatea de a plasa overnight depozitele la banca
central.
emunerarea depozitelor se face la o rat prestabilit de ctre banca central,care
constituie de regul, limita minim a dobanzilor overnight pe pia"a monetar. 1ac nivelul
acestei dobanzi ar fi inferior celui al pie"ei, ar fi necesar prelungirea scaden"ei pentru a evita
11
Instrumente de implementare a politicii monetare n Romnia
orientarea ctre dezintermediere, nlocuind plasamentele interbancare prin recurgerea la aceast
facilitate.
6$ist astfel riscul ca bncile sa prefere plasarea e$cedentului de resurse la banca
central(fr a-#i asuma vreun risc), comparative cu participarea pe pia" monetara interbancara,
mai ales n cazul pie"elor dezvoltate unde evaluarea contrapartidei poate fi dificil de realizat.
)ceast facilitate nu are o larg utilizare, ntrucat e$ercitatrea ei efectiv depinde de
coordonatele politicii monetare.
%C6, n conformitate cu prevederile regulamentului propriu referitor la instrumentele #i
procedurile utilizate, poate suspenda facilitatea n cazul n care se consider c nu corespunde
obiectivelor de politic monetar.
)simetria dintre facilitatea de finan"are #i cea de depozit const pe de o parte n faptul c
ma2oritatea sistemelor bancare se afl n deficit de lichiditate, iar pe de alta parte n reticen"a
bncilor centrale de a opera n ambele direc"ii (s mprumute #i s accepte depozitele sistemului
bancar, n aceea#i zi preferand ca regla2ul s se faca pe pia"a monetar #i s intervin doar pentru
a acoperiFatrage diferen"a. Cele dou facilit"i pot opera simultan, fr a transforma banca
central intr-un bro7er interbancar, numai atunci cand dobanzile utilizate au caracter penalizator,
avand valori ridicate pentru finan"are #i reduse, pentru depozite.
/n #edin"a din G mai @,,>, C) al %5 a decis imprimarea unui caracter simetric
coridorului format de ratele dobnzilor facilit"ilor permanente n 2urul ratei dobnzii de politic
monetar #i restrngerea amplitudinii acestuia la valoarea de HF- I puncte procentuale.
0sura a avut ca scop ameliorarea transmiterii semnalelor de politic monetar #i reducerea
amplitudinii fluctua"iilor ratelor dobnzilor de pe pia"a monetar interbancar.
12
Instrumente de implementare a politicii monetare n Romnia
%PR(/I1NI# 2 PI(/. $%N)(R. 23-4I3.
-aracteristici ale operaiunilor de pia monetar deschis
/n "rile dezvoltate, opera"iunile de pia" deschis au devenit principalul instrument de
control monetar, datorit avanta2elor pe care le prezint #i care constau n urmatoarele'
ofer o fle$ibilitate sporit, din punct de vedere al volumului opera"iilor de politic
monetar ini"iate de banca central(
permit stabilirea unor rela"ii impersonale ntre participan"ii la pia"(
permit evitarea ineficien"ei pie"ei #i a economiei, ca urmare a controlului direct.
Potrivit reglementrilor n vigoare, principalele categorii de opera"iuni de pia" monetar
aflate la dispozi"ia %5 sunt'
operaiuni repo - tranzacii reversibile, destinate in2ectrii de lichiditate, n cadrul crora
%5 cumpr de la institu"iile de credit active eligibile pentru tranzac"ionare, cu
anga2amentul acestora de a rscumpra activele respective la o dat ulterioar #i la un pre"
stabilit la data tranzac"iei(
atragere de depozite - tranzac"ii cu scaden"a prestabilit, destinate absorb"iei de lichiditate,
n cadrul crora %5 atrage depozite de la institu"iile de credit(
emitere de certificate de depozit - tranzac"ii destinate absorb"iei de lichiditate, n cadrul
crora %5 vinde institu"iilor de credit certificate de depozit(
operaiuni reverse repo - tranzac"ii reversibile, destinate absorb"iei de lichiditate, n cadrul
crora %5 vinde institu"iilor de credit active eligibile pentru tranzac"ionare, anga2ndu-se s
rscumpere activele respective la o dat ulterioar #i la un pre" stabilit la data tranzac"iei(
acordare de credite colateralizate cu active eligibile pentru garantare - tranzac"ii
reversibile destinate in2ectrii de lichiditate, n cadrul crora %5 acord credite institu"iilor
de credit, acestea pstrnd proprietatea asupra activelor eligibile aduse n garan"ie(
vnzri5cumprri de active eligibile pentru tranzacionare - tranzac"ii destinate
absorb"ieiFin2ectrii de lichiditate, n cadrul crora %5 vindeFcumpr active eligibile pentru
13
Instrumente de implementare a politicii monetare n Romnia
tranzac"ionare, transferul propriet"ii asupra acestora de la vnztor la cumprtor fiind
realizat prin mecanismul Jlivrare contra platJ(
s6ap valutar - const n dou tranzac"ii simultane, ncheiate cu aceea#i contrapartid, prin
care %5'
o in2ecteaz lichiditate cumprnd la vedere valut convertibil contra lei #i
vnznd la o dat ulterioar aceea#i sum n valut convertibil contra lei(
o absoarbe lichiditate vnznd la vedere valut convertibil contra lei #i cumprnd
la o dat ulterioar aceea#i sum n valut convertibil contra lei.
/n condi"iile globalizrii financiare, fle$ibilitatea opera"iunilor de pia" deschis au avut
un efect favorabil #i n "rile aflate n tranzi"ie, unde s-a manifestat evolu"ia pie"elor #i o cre#tere
a competitivit"ii acestora n scopul integrrii n pia"a mondial.
1ac opera"iunile de pia" deschis constituie principalul instrument de implementare a
politicii monetare, rezult c celelate instrumente trebuie s fie a2ustate, asfel incat s fie
asigurat indeplinirea obiectivelor.
)2ustrile depind, n mare parte de strategiile adoptate n conducerea zilnic a opera"iunilor de
pia" deschis, de structura pie"ei, de stabilitatea si predictibilitatea rela"iei ntre oferta de
moned #i variabilele microeconomice. Pentru ca bncile centrale s implementeze opera"iunile
de pia" deschis, este necesar o anumit arhitectur #i performan" a pie"ei.
)stfel, autoritatea monetar prefer pie"ele cu tranzac"ionare continu #i cu transparen"
sporit, caracteristici care incura2eaz participarea unui numr mare de investitori.
1e asemenea, prezint importan" pia"a interbancar, ntrucat serve#te ca barometru al frecven"ei
#i volumului opera"iunilor cu titluri guvernamentale.
0aturitatea #i alte caracteristici ale instrumentelor de datorie au rolul de a a2usta structura
institu"iilor pie"ei #i de a spori numarul de participan"i. /n acest scop, banca central ncura2eaz
dezvoltarea pie"ei, prin stabilirea unui set de reguli pentru participan"ii la opera"iunile de open-
mar7et, n special pe pie"ele de formare. Pe pie"ele mature, standardele si regulile sunt aplicate de
ctre dealeri.
Particularit"ile opera"iunilor de open-mar7et, ca urmare a numrului sporit de
participan"i, necesit o corect colectare #i desiminare a informa"iilor referitoare la tranzac"iile cu
titluri, volum, finan"are pe tipuri de institu"ii, sarcina care revine bncii centrale. Publicarea
14
Instrumente de implementare a politicii monetare n Romnia
acestora trebuie s fie rapid #i practic, asigurand astfel transparen"a pie"ei #i ncrederea
publicului.
$odul de funcionare al operaiunilor de pia deschis
Conducerea opera"iunilor de pia" deschis se realizeaz n modalit"i diferite, n func"ie
de condi"iile pie"ei, de structura #i rolul sistemului bancar, gradul de dezvoltare #i reglementare al
sistemului financiar, precum #i de disponibilit"ile de titluri guvernamentale sau de instrumente
ale pie"ei monetare.
!nfluen"at de factorii enun"a"i, politica de pia" deschis poate fi transmis n dou
moduri'
la modul activ, prin "intirea cantit"ii de moned central(
la modul pasiv, prin "intirea ratei de doband pe pia"a monetar sau prin msurarea
lichidit"ii sistemului bancar(
Pentru absorbirea e$cesului de lichiditate, autoritatea monetar are la dispozi"ie
realizarea de opera"iuni cu doua tipuri de titluri, cele guvernamentale #i cele emise de banca
central, situa"ie care antreneaz o serie de dificult"i. )tunci cand coe$ist cele doua tipuri de
titluri, principala problem este a confuziei publice referitoare la rela"ia dintre ele.
/n procesul de tranzi"ie ctre opera"iunile de pia" deschis ca instrument ma2or al
politicii monetare, acordurile de rscumparare a titlurilor guvernamentale au constituit cea mai
frecvent opera"iune.
ezultatele observa"iilor efectuate asupra rela"iei dintre ?rezorerie #i banca central,
eviden"iaz c opera"iunile de pia" deschis sunt mai favorabile, atunci cand banca central
de"ine controlul asupra factorilor care influen"eaz nivelul rezervelor din sistemul bancar.
1in perspectiva opera"iunilor zilnice de pia" deschis, este important ca banca central
s poata influen"a sau controla opera"iunile cash ale ?rezoreriei, n mod obi#nuit aceasta de"inand
un control discre"ionar asupra depozitelor guvernamentale.
15
Instrumente de implementare a politicii monetare n Romnia
(N(#I!( IN2I-()%RI#%R 2 P%#I)I-. $%N)(R.
16
Instrumente de implementare a politicii monetare n Romnia
17
Data Rata dobnzii
de politic
monetar
Rata dobnzii
la facilitatea de
creditare
(lombard)
Rata dobnzii
la facilitatea de
depozit
(% p.a.) (% p.a.) (% p.a.)
BNRDOBL_DPM BNRDOBL_DFC BNRDOBL_DFD
Dec. 2010 6.25 10.25 2.25
Nov. 2010 6.25 10.25 2.25
Oct. 2010 6.25 10.25 2.25
Sep. 2010 6.25 10.25 2.25
Aug. 2010 6.25 10.25 2.25
Jul. 2010 6.25 10.25 2.25
Jun. 2010 6.25 10.25 2.25
M!. 2010 6.25 10.25 2.25
Ap". 2010 6.50 10.50 2.50
M". 2010 6.50 10.50 2.50
Fe#. 2010 $.00 11.00 %.00
Jn. 2010 $.50 11.50 %.50
Dec. 200& '.00 12.00 (.00
Nov. 200& '.00 12.00 (.00
Oct. 200& '.00 12.00 (.00
Sep. 200& '.00 12.00 (.00
Aug. 200& '.50 12.50 (.50
Jul. 200& &.00 1%.00 5.00
Jun. 200& &.50 1%.50 5.50
M!. 200& &.50 1%.50 5.50
Ap". 200& 10.00 1(.00 6.00
M". 200& 10.00 1(.00 6.00
Fe#. 200& 10.00 1(.00 6.00
Jn. 200& 10.25 6.25
Dec. 200' 10.25 1(.25 6.25
Nov. 200' 10.25 1(.25 6.25
Oct. 200' 10.25 1(.25 6.25
Sep. 200' 10.25 1(.25 6.25
Aug. 200' 10.25 1(.25 6.25
Jul. 200' 10.00 1(.00 6.00
Jun. 200' 10.00 1(.00 6.00
M!. 200' &.$5 1%.$5 5.$5
Ap". 200' &.50 12.00 2.00
M". 200' &.50 12.00 2.00
Fe#. 200' &.00 12.00 2.00
Jn. 200' '.00 12.00 2.00
Instrumente de implementare a politicii monetare n Romnia
)nul 7889 a fost anul n care dezvoltarea economic nc a pus amprenta pe func"ionarea
economiei din omania.
/n primul trimestru al anului s-a observat o cre#tere a ratei de politic monetar #i men"inerea
constant a ratelor de doband la facilit"ile permanente.
1in luna a K-a observandu-se c rata anual a infla"iei a crescut la nivelul de +,=+ la sut
n luna februarie @,,> fa" de +,@G la sut n luna precedent, n principal ca efect al scumpirii
gazelor naturale #i al persisten"ei efectelor e$ercitate asupra pre"urilor produselor alimentare de
scderea produc"iei agricole din anul @,,+,%5 a ncercat men"inerea constant a ratei dobanzii
de politic monetar #i a ratelor de doband la facilit"ile permanente.
)nalog %5 a abordat o cre#tere a ratei dobanzii de politic monetar n perioada de
cre#tere economic,respectiv pan n luna a noua a anului @,,>,apoi au urmat perioade de
men"inere constant a ratei dobanzii de politic monetar pentru a men"ine infla"ia la nivelul
"intit.
1e asemenea din luna a A-a pana n luna a =-a anului @,,> se observ un tren ascendent
al ratelor de doband la facilit"ile permanente ,subliniind nc prezen"a cre#terii economice.
1in luna a =-a abordandu-se men"inerea constant a acestora n beneficiul men"inerii ratei
infla"iei la nivelul urmrit.
/n anul 788: nivelul ratei de politic monetar nu a mai urmat trendul ascendent din anul
anterior,mai degrab urmand un curs invers,rata de politic monetar parcurgand n scadere de la
nivelul de <@B de la inceputul anului 788:(sfarsitul anului 7889) a2ungand n decembrie
788: pan la atingerea nivelului din ianuarie 7889(>B).
18
Instrumente de implementare a politicii monetare n Romnia
)cela#i trend a urmat #i rata dobanzii la facilit"ile permanente nregistrand o scdere
semnificativ.
:iind produs o deteriorare a balan"ei de pl"i #i apari"ia presiunilor infla"ioniste, a
determinat %5 s inaspreasc politica rezervelor minime obligatorii #i s se utilizeze o politic
de dobanzi mai restrictive.
&-au abordat aceste msuri de politic monetar deoarece s-a constatat o consolidare a efectului
de dezinfla"ie.
(nul 78;8 s-a manifestat printr-o men"inere constant a ratelor dobanzii de politic
monetar #i a ratei de doband la facilit"ile permanente,%5 abordand astfel o gestionare
adecvat a lichidit"ii din sistemul bancar n vederea consolidrii canalelor de transmisie a
politicii monetare.
!n strategia politicii monetare a %5,regimul cursului de schimb prezenta o mare
importan",iar rolul acestuia a oscilat de la o etap la alta,n conformitate cu evolu"ia reformei.
5oua strategie de politic monetar a %5 este "intirea direct a infla"iei.
8 asemenea strategie se concretizeaz printr-o serie de elemente definitorii,astfel'
urmrirea Cstabilit"ii pre"urilorDca principal obiectiv de politic monetar(
transparen"a trategiei de politic monetar(
responsabilitatea bncii centrale,pentru atingerea obiectivului(
furnizarea de informa"ii cu privire la variabilele macroeconomice in timp util.
19