Sunteți pe pagina 1din 5

„Întru Slava Sfintei, Celei de o fiinţă, de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi"

CITIREA CU FOLOS A
SFINTEI EVANGHELII

Autor: Veniamin Ilie

***

Spre folosinţa clericilor şi credincioşilor creştini ortodocşi

***
Alcătuitu-sa Evanghelistarul acesta,
Întru pomenirea mărturisitorilor celor ce pentru propovăduirea Sfintei Evanghelii s-au ostenit,
aducând roadele cele mântuitoare, făcându-ni-se pilde vrednice de urmat.
PRECUVÂNTARE
Iubiţi pravoslavnici cititori,
rima grijă a fiecărui creştin ortodox trebuie să fie aceea de a cunoaşte Cuvântul cel Mântuitor al
Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostrum Iisus Hristos, ca prin dobândirea cunoştinţelor
necesare, referitoare la Împărăţia Lui Dumnezeu, prin deplină credinţă şi curăţie păzindule, să fie
moştenitori ai vieţii celei de veci, pe care Ziditorul a toată făptura a pregătit-o tuturor celor ce au
urmat, urmează şi vor urma adevărul revelaţiei dumnezeieşti.
Venirea Lui Iisus Hristos pe acest pământ a avut ca scop izbăvirea neamului omenesc de blestemul
cel strămoşesc, agonisit de Adam prin ascultarea femeii şi neascultarea faţă de porunca Lui Dumnezeu,
consecinţă a păcatului, ce a generat timp de aproximativ 5000 de ani robia iadului asupra fiecărui om.
Astfel, după căderea lui Adam prin neascultare de porunca dată de Dumnezeu, fiecare fiu al omului, fie că
ducea o viaţă aleasă, în hotarele stabilite de Dumnezeu prin Legea Sa, fie că nu păzea acestea, în deosebi toţi
aveau parte în osânda iadului. Această legătură a omului l-a determinat pe însuşi Dumnezeu, prin Fiul Său
Cel UnulNăscut, să se întrupeze, rod al curăţiei şi al fecioriei, fiind singurul Om şi Dumnezeu în acelaşi
timop, care s-a jertfit pentru a izbăvi neamul omenesc din legăturile morţii cele veşnice.
În urma celor 33 de ani petrecuţi de Domnul nostrum Iisus Hristos pe pământ, între oameni, ca
Dumnezeu-Om, noi am moştenit “Sfânta Evanghelie, prin a cărei rânduieli şi învăţături, să nu fim robiţi
păcatului, ci să ne mântuim şi fii moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor să fim, după cum însuşi Domnul
nostrum Iisus Hristos ne garantează, zicând: ,,Căci pentru aceasta am venit” (Marcu; I, 38). Cu alte
cuvinte, Dumnezeu nu voieşte să piardă pe nimeni, nu doreşte moartea nimănui, ci ca toţi să se întoarcă şi să
fie moştenitorii fericirii celei veşnice, pregătite încă de la începutul începuturilor, pentru cei ce cu sârguinţă
nu vor trece de hotarele Legii Lui Dumnezeu. „Dragostea este deci împlinirea legii" (Romani; XIII, 10).
„Precum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi" (loan; XV, 9). Prin aceste cuvinte ne
aducem aminte fiecare dată de chinurile pe care Domnul nostrum Iisus Hristos le-a suferit şi pentru
libertatea noastră le-a primit. De aceea trebuie şi noi să-I fim datori, în tot ceasul, şi cu mulţumire să păzim
Evanghelia Împărăţiei Lui Dumnezeu, pe care am primit-o de la Dânsul, prin Sfinţii Săi Ucenici şi Apostoli.
Pentru toţi doritorii de cunoaştere a adevărului dumnezeiesc şi a învăţăturii cele mântuitoare a Sfintei
Evanghelii, am alcătuit această carte în care vor fi aşezate întru oarecare rânduială Sfânta Evanghelie în
citirea fiecărei zile din anul bisericesc Pascal. Anul Pascal va cuprinde pericopele Evanghelice ce vor avea
ca reper data Sfintelor Paşti din fiecare an.
Fie ca această carte duhovnicească să fie spre folosul tuturor parvoslavnicilor cititori ai Sfintei şi
Dumnezeieştii Evanghelii, spre aducerea roadelor bune şi a sporirii propovăduirii adevărului despre
Dumnezeu şi dumnezeire. Şi cum unii dintre cititori au frumoasa sarcină de a lucra în Via cea
duhovnicească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu mult folos le este a citi în fiecare zi pericopa
Evanghelică rânduită de Sfinţii Părinţi, după a căror rânduială am alcătuit următoarea carte pe care v-o
punem la dispoziţie, cu dragoste multă şi cu cinste faţă de misiunea noastră de creştini ortodocşi şi
propovăduitori ai Sfintei Evanghelii.

Autor: Veniamin Ilie

(Părintele Veniamin Ilie s-a retras din slujirea preoţească la 14 Mai 2009, rămânând simplu monah)
PERICOPELE EVANGHELIILOR CE SE CITESC DUPĂ PASCALIE
ADICĂ DUPĂ DATELE OSCILANTE ALE SFINTELOR PAŞTI
PÂNĂ LA DUMINICA POGORÂRII SFÂNTULUI DUH (RUSALIILE)
Evanghelia Evanghelia Evanghelia Evanghelia Evanghelia Evanghelia Evanghelia
Săprămâna de de de de de de de
Duminică Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
În Săpt. 1-a de după Duminica Sfintei Învieri Ioan Ioan Ioan Ioan Ioan Ioan
Învierea Domnului Ioan 1, 1-17 1, 18-28 24, 12-35 1, 35-51 3, 1-15 2, 12-22 3, 22-33
În Săpt. a 2-a de după Duminica Sf. Ap. Toma Ioan Ioan Ioan Ioan Ioan. 5, 30-47 Ioan
Învierea Domnului Ioan 20, 19-31 2, 1-11 3, 16-21 5, 17-24 5, 24-30 6, 1-2 6, 14-27
În Săpt. a 3-a de după Duminica Mironosiţelor Ioan Ioan Ioan Ioan Ioan Ioan 15, 17-
Învierea Domnului Marcu 15, 43-47; 16, 1-8 4, 46-54 6, 27-33 6, 35-39 6, 40-44 6, 48-54 27; 16, 1-2
În Săpt. a 4-a de după Duminica Slăbănogului Ioan Ioan Înjumătăţirea Prazni- Ioan Ioan Ioan
cului.
Învierea Domnului Ioan 5, 1-15 6, 56-69 7, 1-13 8, 12-20 8, 21-30 8, 31-42
Ioan 7, 14-30
În Săpt. a 5-a de după Duminica Samarinencii Ioan Ioan Ioan Ioan. 9, 39- Ioan Ioan
Învierea Domnului Ioan 4, 5-42 8, 42-51 8, 51-59 6, 5-14 41; 10, 1-9 10, 17-28 10, 37-38
În Săpt. a 6-a de după Duminica orbului Ioan Ioan Ioan Înălţarea Domnului Ioan Ioan
Învierea Domnului Ioan 9, 1-38 11, 47-57 12, 19-36 12, 36-47 Ioan 24, 36-58 14, 1-11 14, 10-21
În Săpt. a 7-a de după Duminica Sfinţilor Părinţi Ioan 14, 27- Ioan Ioan Ioan Ioan Ioan
Învierea Domnului Ioan 17, 1-13 31; 15, 1-7 16, 2-13 16, 15-23 16, 23-33 17, 18-26 21, 15-25

SFINTELE ŞI DUMNEZEIEŞTILE EVANGHELII DE DUPĂ RUSALII


Evanghelia Evanghelia Evanghelia Evanghelia Evanghelia Evanghelia Evanghelia
de de de de de de de
Duminică Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
Duminica Pogorârii Sf. Duh Matei Matei 4, 25; Matei Matei Matei Matei
Ioan 7, 37-53; 8, 12. 18, 10-20 5, 1-13 5, 20-26 5, 27-32 5, 33-41 5, 42-48
Duminica tuturor Sfinţilor. Matei 7, 31-34; Matei Matei Matei Matei Matei
Matei 10, 32-35, 37-38; 19, 27-30 7, 9-11 7, 15-21 7, 21-23 8, 23-27 9, 14-17 7, 1- 9
Duminica a 2-a după Rusalii Matei 9, 36-38; Matei Matei Matei Matei 10, 32- Matei 7, 24-
Matei 4, 18 – 23 10, 1-8 10, 9-15 10, 16-22 10, 23-31 36; 11, 1. 29; 8, 1-4
Duminica a 3-a după Rusalii Matei Matei Matei Matei Matei Matei
Matei 6, 22-23 11, 2-15 11, 16-20 11, 20-26 11, 27-30 7, 1-8 8, 14-23
Duminica a 4-a după Rusalii Matei Matei 12, 14- Matei Matei 12, 46- Matei Matei
Matei 8, 5-14 12, 9-13 16; 22-30 12, 38-45 50; 13, 1-3 13, 3-9 9, 9-13
Duminica a 5-a după Rusalii Matei Matei Matei Matei Matei Matei
Matei 8, 28-34; 9, 1. 13, 10-23 13, 24-30 13, 31-36 13, 37-43 13, 44-54 9, 18-26
Duminica a 6-a după Rusalii Matei Matei Matei 14, 35- Matei Matei Matei 10, 37-
Matei 9, 1-8 13, 54-58 14, 1-13 36; 15, 1-11 15, 12-21 15, 29-31 42; 11, 1.
Duminica a 7-a după Rusalii Matei Matei Matei Matei Matei Matei
Matei 9, 27-35 16, 1-6 16, 6-12 16, 20-24 16, 24-28 17, 10-18 7, 30-37
Duminica a 8-a după Rusalii Matei Matei 18, 18-22; Matei Matei Matei 21, 12- Matei
Matei 14, 14-22 18, 1-11 19, 1-2, 13-15 20, 1-16 20, 17-28 14; 17-20 15, 32-39
Duminica a 9-a după Rusalii Matei Matei Matei Matei Matei Matei 17, 24-
Matei 14, 22-34 21, 18-22 21, 23-27 21, 28-32 21, 43-46 22, 23-33 27; 18, 1-4
Duminica a 10-a după Rusalii Matei Matei Matei Matei Matei 24, 27- Matei
Matei 17, 14-23 23, 13-22 23, 23-28 23, 29-39 24, 13-28 33; 42-51 19, 3-12
Duminica a 11-a după Rusalii Marcu Marcu Marcu Marcu Marcu Matei
Matei 18, 23-35 1, 9-15 1, 16-22 1, 23-28 1, 29-35 2, 18-22 20, 29-34
Duminica a 12-a după Rusalii Marcu Marcu Marcu Marcu Marcu Matei
Matei 19, 16-26 3, 6-12 3, 13-21 3, 20-27 3, 28-35 4, 1-9 22, 15-22
Duminica a 13 după Rusalii Marcu Marcu Marcu Marcu Marcu 5, 22- Matei
Matei 21, 33-44 4, 10-23 4, 24-34 4, 35-41 5, 1-20 25, 35; 5, 1 23, 1-12
Duminica a 14-a după Rusalii Marcu Marcu Marcu Marcu Marcu Matei
Matei 25, 14-33 5, 24-34 6, 1-7 6, 17-13 6, 30-45 6, 45-53 24, 1-13
Duminica a 15-a după Rusalii Marcu 6, 54-56; Marcu Marcu Marcu Marcu Matei
Matei, 22, 35-46 7, 1-8 7, 5-16 7, 14-24 7, 24-30 8, 1-10 24, 34-44
Duminica a 16-a după Rusalii Marcu Marcu Marcu Marcu Marcu Matei
Matei 22, 1-14 10, 46-52 11, 11-23 11, 23-26 11, 27-33 12, 1-12 25, 1-13
Duminica a 17-a după Rusalii Luca Luca 3, 23-38; Luca Luca Luca Luca
Matei 15, 21-28 3, 19-22 4, 1. 4, 1-15 4, 16-22 4, 31-36 4, 22-30
Duminica a 18-a după Rusalii Luca Luca Luca Luca Luca Luca
Luca 5, 1-11 4, 38-44 5, 12-16 5, 33-39 6, 12-19 6, 17-23 5, 17-26
Evanghelia Evanghelia Evanghelia Evanghelia Evanghelia Evanghelia Evanghelia
de de de de de de de
Duminică Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
Duminica a 18-a după Rusalii Luca Luca Luca Luca Luca Luca
Luca 5, 1-11 4, 38-44 5, 12-16 5, 33-39 6, 12-19 6, 17-23 5, 17-26
Duminica a 19-a după Rusalii Luca Luca Luca 6, 46- Luca Luca Luca
Luca 6, 31-36 6, 24-30 6, 37-45 49; 7, 1 7, 17-30 7, 31-35 5, 27-32
Duminica a 20-a după Rusalii Luca Luca Luca Luca Luca Luca
Luca 7, 11-16 7, 36-50 8, 1-3 8, 22-25 9, 7-11 9, 12-18 6, 1-10
Duminica a 21-a după Rusalii Luca Luca Luca Luca Luca Luca
Luca 8, 5-15 9, 18-22 9, 23-27 9, 44-50 9, 49-56 10, 1-15 7, 1-10
Duminica a 22-a după Rusalii Luca Luca Luca Luca Luca Luca
Luca 16, 19-31 10, 22-24 11, 1-10 11, 9-16 11, 14-23 11, 23-26 8, 16-21
Duminica a 23-a după Rusalii Luca Luca Luca Luca 11, 47- Luca Luca
Luca 8, 26-36 11, 29-33 11, 34-41 11, 42-46 54; 12, 1. 12, 2-12 9, 1-6
Duminica a 24-a după Rusalii Luca 12, 13-15; Luca Luca Luca Luca Luca
Luca 8, 41-56 22-13 12, 42-48 12, 48-59 13, 1-9 13, 31-35 9, 37-43
Duminica a 25-a după Rusalii Luca Luca Luca Luca Luca 16, 15- Luca
Luca 10, 25-37 14, 1, 12-15 14, 25-35 15, 1-10 16, 1-9 18; 17, 1-4 9, 57-62
Duminica a 26-a după Rusalii Luca Luca Luca 18, 15- Luca Luca Luca
Luca 12, 16-21 17, 20-25 17, 26-37 17; 26-30 18, 31-34 19, 12-28 10, 19-21
Duminica a 27-a după Rusalii Luca Luca Luca Luca Luca Luca
Luca 13, 10-17 19, 37-44 19, 45-48 20, 1-8 20, 9-18 20, 19-26 12, 32-40
Duminica a 28-a după Rusalii Luca Luca Luca 21, 5-8, Luca Luca 21, 37- Luca
Luca 14, 16-24 20, 27-44 21, 12-19 10-11, 20-24 21, 26-33 38; 22, 1-8 13, 19-29
Duminica a 29-a după Rusalii Marcu Marcu Marcu Marcu Marcu Luca
Luca 17, 12-19 8, 11-21 8, 22-26 8, 30-34 9, 10-15 9, 33-41 14, 1-11
Duminica a 30-a după Rusalii Marcu 9, 42-50; Marcu 10, Marcu 10, Marcu 10, Marcu 10, Luca
Luca 18, 18-27 10, 1-2 2-12 11-16 17-27 23-32 16,10-15
Duminica a 31-a după Rusalii Marcu Marcu Marcu Marcu Marcu Luca
Luca 18, 35, 43 10, 46-52 11, 11-23 11, 22-36 11, 27-33 12, 1-12 17, 2-10
Duminica a 32-a după Rusalii Marcu Marcu Marcu Marcu Marcu Luca
Luca 19, 1-10 12, 13-7 12, 18-27 12, 28-37 12, 38-44 13, 1-8 18, 2-8
Duminica a 33-a după Rusalii Marcu Marcu Marcu Marcu 13,31- Marcu Luca 20, 46-
Luca 18, 10-14 13, 9-13 13, 14-23 13, 24-31 37; 14, 1-2 14, 3-9 47; 21, 1-4

SFINTELE ŞI DUMNEZEIEŞTILE EVANGHELII


CE SE CITESC DUPĂ PASCALIE, ÎN PERIOADA TRIODULUI
Evanghelia Evanghelia Evanghelia Evanghelia Evanghelia Evanghelia Evanghelia
de de de de de de de
Duminică Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
Duminica vameşului şi a faiseului Marcu Marcu Marcu Marcu 13,31- Marcu Luca 20, 46-
Luca 18, 10-14 13, 9-13 13, 14-23 13, 24-31 37; 14, 1-2 14, 3-9 47; 21, 1-4
Duminica fiului risipitor Marcu Marcu Marcu 14, Marcu Marcu 15, Luca 21, 8-9,
Luca 15, 11-32 11, 1-11 14, 10-42 43-72; 15, 1 15, 1-15 22-25, 33-41 25-27, 33-36
Duminica Lăsatului sec de carne Luca 19, 29-40; Luca 22, 39- (Nu este Luca 23, (Nu este Matei
Matei 25, 31-46 22, 7-39 42,54-71; 23, 1 Evanghelie) 1-34, 44-56 Evanghelie) 6, 1-13
Duminica Lăsatului sec de brânză
Matei 6, 14-21

Evanghelia din Duminica Lăsatului sec de brânză se citeşte la Sf. Liturghie.


Începând de Luni, Evangheliile se citesc seara, la Denii

Evanghelia Evanghelia Evanghelia Evanghelia de Evanghelia Evanghelia Evanghelia


de de de Miercuri de de de
Duminică Luni seara Marţi seara seara Joi seara Vineri seara Sâmbătă
Duminica Lăsatului sec de brânză Luca Matei Marcu 21, Matei Ioan Marcu
Matei 6, 14-21 21, 8-36 6, 1-13 22-26. 7, 7-11 15, 1-7 2, 23-28;
Matei 7, 7-8 3, 1-5
EVANGHELIILE CE SE CITESC DUMINICA ŞI SÂMBĂTA
ÎN SFÂNTUL ŞI MARELE POST AL PATRUZECIMII (PAŞTELUI)

Evanghelia Evanghelia
de de
Duminică Sâmbătă
Duminica întâi a Sfântului şi Marelui Post Marcu 1, 35-44
( A ORTODOXIEI) Şi Evanghelia celor adormiţi:
Ioan 1, 44-51 Ioan 5, 23-30
Duminica a 2-a a Sfântului şi Marelui Post Marcu 2, 14-17
(A Sfântului ierarh Grigorie Palama) Şi Evanghelia celor adormiţi:
Marcu 2, 1-12. Şi a arhiereilor: Ioan 10, 9-16. Ioan 5, 23-30
Duminica a 3-a a Sfântului şi Marelui Post Marcu 7, 31-37
(A Sfintei Cruci) Şi Evanghelia celor adormiţi:
Marcu 8, 34-38; 9, 1. Ioan 5, 23-30
Duminica a 4-a a Sfântului şi Marelui Post Marcu
(A Sfântului Cuvios Ioan Scărarul) 8, 27-31
Marcu 9, 17, 32. Şi Evanghelia celor adormiţi:
Şi a Cuvioşilor: Matei 4, 25; 5, 1-12 Ioan 5, 23-30
Duminica a 5-a a Sfântului şi Marelui Post Sâmbăta
(A Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca) Sfântului şi Dreptului Lazăr
La Liturghie: Marcu 10, 32-45 Evanghelia de la Ioan
Şi Evanghelia Sfintei: Luca 7, 36-50 11, 1-45

EVANGHELIILE CE SE CITESC ÎN SĂPTĂMÂNA MARE


A PATIMILOR DOMNULUI

Evanghelia Evanghelia Evanghelia Evanghelia


de din din din
Duminică Lunia Mare Marţia Mare Miercuri Mare
Duminica a 6-a a Postului Mare La Utrenie: La Utrenie:
(A intrării Domnului în Ierusalim- Floriile) La Utrenie: Matei 22, 15-46, Ioan
La Utrenie: Matei 21, 1-11, Matei 24, 3-35 23, 1-39 12, 17-50;
15-17 La Sf. Liturghie: La Sf. Liturghie: La Sf. Liturghie:
La Sf. Liturghie: Ioan 12, 1-18 Matei 21, 18- Matei 24, 36-51; Matei
44 25, 1-46; 26, 1-2 26, 6-16;
Evanghelia Evanghelia Evanghelia
din din din
Joia Mare Vineri Mare Sâmbătă Mare
Utrenie: Luca 22, 1-39. Liturghie: Matei.26,2-20/Ioan.13,3- Ceasul 1:Mat:27,1—56.Ceasul 3:Marcu:15,16-41.Ceasul 6: La Utrenie, după Slavoslovie:
17/Matei: 26, 21-39/Luca.22,43-44/Matei.26, 40-75;27,1-2. Luca:23,32-49. Ceasul 9:Ioan.28,28-40;29,1-37. Matei 27, 62-66;
La Spălarea picioa-relor: Ioan 13, 1-11; După spălarea Iar sear: Matei.27,1-54; Ioan.29, La Sfânta Liturghie:
picioarelor: Ioan 13, 12-17 31- 37;Matei.27, 55-61 Matei 28, 1-20

SFÂRŞIT ŞI LUI DUMNEZEU, CELUI PREAÂNALT, SLAVĂ,


ACUM ŞI PURUREA ŞI ÎN VECII VECILOR.

AMIN!
Publicată pe internet la adresa: http://doxispraxis.wordpress.com/