Sunteți pe pagina 1din 31

Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar

______________________________________________________________________________
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
CENTRUL SCL!R "RE#$N! EL$S!%ET!&
%UCUREST$
PROIECT DE DIPLOMA
'entru sustinerea e(amenului de absolvire a scolii postliceale
profil sanitar
specializarea %alneofizioterapie
TE)! 'R$ECTULU$
)etode de recuperare medicala balneofizioterapeutice in*
SPONDILOZA CERVICO-DORSO-LOMBARA

Profesor coordonator: Prelipceanu Eugenia Candidat:
Maistru instructor: Stan Ildio Mu!uru Marius
SES$UNE! $UN$E +,,-
.
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
'L!NUL LUCR!R$$
'artea $
./ #eneralitati 0 1efinitie2 clasificare2 date epidemiolo3ice/
+/ Etiopatolo3ie 0 cause2 mecanisme2 anatomie patolo3ica/
4/ Criterii de sustinere a dia3nosticului* 5
a6 e(amenul clinic2 semne subiective si obiective
b6 investi3atii paraclimiice 0 e( radiolo3ic2 probe laborator2 evaluare
musculatura si articulara
7/ Evolutie si pro3nostic 0 stadializare
8/ Tratament 0
a6 profila(ie
b6 tratanment i3ienico dietetic
c6 tratament medicamentos
d6 trat ortopedico-c9irur3ical
'artea $$ Tratament recuperator %:T
./ 'rincipiile si obiectivele trat %:T
+/ Trat prin 9idro-termo terapie ;te9nica efecte6
4/ Trat prin electro terapie ;te9nica si efecte6
7/ Trat prin masa<
a6 descrierea anatomica a zonei afectate 5
b6 te9nica masa<ului
c6 efectele fiziolo3ice ale masa<ului
8/ =ineto terapie- te9nici de imobilizare 0 pro3rame de e(ercitii recuperatorii
>/ Terapia ocupationala
-/ Trat balneolo3ic ;ape minerale2 namoluri2 statiuni balneo-climaterice
indicate6
+
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
METODE DE RECUPERARE MEDICAL"
#ALNEO$I%IOTERAPEUTICE
&N SPONDILO%A CER'ICO(DORSO(LOM#AR"
PARTEA I
I) *ENERALITATI) DE$INITIE) CLASI$ICARE)
DATE EPIDEMIIOLO*ICE
1urerile articulare ?i osoase periodice sau permanente ca ?i unele dureri
nevral3ice ale mu?c9ilor sau ale tendoanelor sunt denumite n 3eneral reu+atis+/
Reumatismul este o boal foarte vec9e2 putem spune ca aceasta a aprut
odat cu apari@ia omului pe pmAnt/ Bn privin@a reumatismului e(ista ?i astzi
intense dispute cu privire la n@elesul su2 problemele le3ate de aceasta cate3orie de
boli nefiind pAn n prezent lmurite/
1up ndelun3ate cercetri ?i dup ce au fost emise mai multe variante2
reumatismul a fost clasificat astfel*
A) #oli reu+atis+ale
a/ !rticulare si viscerale cu caracter infec@ios
b/ !rticulare cu caracter de3enerativ
c/ !rticulare periferice cu caracter infec@ios de3enerativ ;abarticular6
#) Manifest,ri de tip reu+atic -n alte .oli
a/ !ler3oze
4
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
b/ Cola3enoze
c/ !fec@iuni neurolo3ice
d/ 'soriazis
e/ %oli de sistem si 9emopatii
f/ %oli de ori3ine traumatica
3/ %oli de ori3ine psi9ic
9/ %oli nevral3ice
Bn urma statisticilor efectuate asupra inciden@ei reumatismului n diferite
@ri2 s-a constatat c o mare parte din popula@ie sufer de boli reumatismale ?i
anume C 0 .8D/
Artro!ele sunt afec@iuni neinflamatorii ale articula@iilor mobile
caracterizate prin deteriorarea cartila3iului articular precum ?i prin leziuni
9ipertrofice ale e(tremit@ilor osoase/
Artro!ele pot fi:
- )onoarticulare
- %ilaterale
- 'eriarticulare
:recven@a acestora cre?te o dat cu vArsta/
Reu+atis+ul degenerati/ nu prezint semne 3enerale ?i nici leziuni
e(traarticulare/ Se manifest prin dureri2 impoten@ func@ional ?i prin deformri
articulare prin pensarea spa@iului articular2 al osteofitozei2 al osteosclerozei ?i
uneori osteoporozei/ Reumatismul de3enerativ este mai rspAndit n zonele
temperate iar simptomele sunt accentuate de sc9imbrile meteorolo3ice/ !pare la
vArste mi<locii ?i naintate2 frecven@a lor fiind mai mare la persoanele care dep?esc
vArsta de 8, ani/ Statistic2 aceasta reprezint cel pu@in 8,D din reumatismul cronic/
7
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
Reu+atis+ul degenerati/ are dou forme*
- primitiv
- secundar
!par alterri cartila3inoase2 acestea constituind un proces metabolic care
ncepe dup 8, ani/
Defini0ia spondilo!ei cer/icale)
Spondiloza este un reumatism de3enerativ vertebral2 care intereseaz
articula@iile interapofizare costovertebrale/ Spondiloza cuprinde ansamblul
tulburrilor cu caracter de3enerativ al articula@iei coloanei vertebrale n care
factorul patolo3ic poate fi le3at de dezvoltarea osteofitozei2 de de3enerescen@a
discului vertebral sau de 9erniile de disc/
!re o frecven@ mai mare n le3tur cu specificul profesional2 cu vArsta ?i
tulburrile tiofostatice/ La femei este mai frecvent2 fiind nso@it de periartita
scapulo9umeral/ La brbai este mai frecvent spondiloza lombar/ :recven@a
afec@iunilor coloanei vertebrale nso@it de sindroame distrofice ale membrului
superior este mult mai mare decAt frecven@a cu care se dia3nostic9eaz ?i se
trateaz corect aceast afec@iune/
Defini0ia spondilo!ei dorsale
Spondiloza dorsal este o boal de3enerativ care se manifest clinic2 mai
frecvent dup 7, de ani2 interesAnd discurile articulare intervertebrale2 apofizele ?i
ntre3ul aparat musculo-li3amental corespunztor/
Defini0ia spondilo!ei lo+.are)
8
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
Spondiloza lombar reprezint localizarea cea mai frecvent a spondilozei
n se3mentele coloanei lombare/ :oarte multe dureri pe care or3anismul le resimte
in re3iunea lombar sunt de la o anumit vArst n le3tur cu aceast boal/
!ceast frecven@ se e(plic prin mobilitatea deosebit a coloanei vertebrale la
acest nivel2 prin mrirea deosebit a spa@iilor dintre vertebre ?i prin presiunea pe
care o suport coloana/ !ceast afec@iune se ntAlne?te de obicei la persoanele cu
coloan surmenata/
Tulburrile de pozi@ie ale coloanei vertebrale cum ar fi* scolioza2
9iperlordoza2 favorizeaz apari@ia spondilozei/
Defini0ia spondilo!ei cer/ico(dorso(lo+.ar,
Spondilozele sau artrozele vertebrale sau reumatismul vertebral
de3enerativ cuprinde ansamblul tulburrilor cu caracter de3enerativ al articula@iei
coloanei vertebrale n care factorul patolo3ic poate s fie le3at de dezvoltarea
osteofitozei2 de de3enerescen@a discului vertebral sau de 9erniile de disc/
II) ETIOPATO*ENE) CAU%E) MECANISME)
ANATOMIE PATOLO*IC"
RspAndit mai ales n zona temperat artrozele pot avea o
simptomatolo3ie accentuat de sc9imbrile meteorolo3ice ;dureri meteoratrope6/
!rtrozele sunt boli ale vArstei mi<locii ?i naintate2 afectAnd ambele se(e/
:recven@a lor este e(trem de mare la indivizii de peste 8, de ani/ E(amenul
radio3rafic eviden@iaz la foarte mul@i subiec@i aspecte si caracteristici anumite2 dar
numai o parte din indivizi ;8-.8D6 au simptoame suprtoare2 ceea ce nseamn c
numai n acest caz este vorba de o artroz/
>
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
1in punct de vedere etiolo3ic deosebim artroze primitive ?i secundare/ La
acestea din urm sunt prevzute cauze locale ce pot fi incriminate n producerea
bolii/
Bn 3eneral2 alterrile cartila3inoase constituie un proces metabolic care
ncepe dup 7, ani ?i de aceea nu poate fi asimilat cu mbtrAnirea cartila3iului/ Bn
producerea leziunilor cartila3inoase caracteristice artrozelor sunt incrimina@i
urmtorii factori*
a) $actori +ecanici
!lterarea cartila3iului poate fi produs de o suprasolicitare datorit unei
reparti@ii anormale a presiunilor articulare cu o 9iperpresiune n anumite puncte
bezitatea constituie un factor favorizant al artrozelor2 prin mrirea sarcinii
suportate de articula@iile membrelor inferioare ?i a coloanei vertebrale/
.) $actori trau+atici
Traumatismele importante ce determin fracturi2 lu(a@ii sau sublu(a@ii2
antreneaz alterri ale cartila<ului sau reparti@iei noi ale presiunii articulare/
c) $actori endocrini sau +eta.olici
!rtrozele sunt frecvente n anumite .oli endocrine2 n acrome3alie
;9ormonul de cre?tere62 9ormonul somatotrop2 secretat n e(ces induce o 9ipertrofie
cartila3inoas2 dar ntrucAt cartila3iul se 9rne?te prin difuziune2 9ipertrofia se
nso@e?te pro3resiv de o nutri@ie proast ?i de o de3enerescen@ secundar2 procesele
proliferative osoase sunt de asemenea stimulate de 9ormonul de cre?tere/
Mi1ede+ul se nso@e?te frecvent de artroze ntrucAt diminuarea 9ormonilor
tiroidieni ;au rol n sinteza substan@ei fundamentale6 determinAnd un deficit
metabolic 3enerator de leziuni ale cartila3iilor/
Bn cursul +enopau!ei apar uneori artroze cu alur evolutiv deosebit2
desemnat sub denumirea de artroz 9ipertrofic 3eneralizat sau poliartroz/
-
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
Bn momentul instalrii menopauzei are loc un dezec9ilibru 9ormonal ;al
9ipersecre@iei de 9ormoni somatotropi si a secre@iei sczute de estro3eni62 ce
favorizeaz leziuni de tip artrozic/
Dislipide+iiile pot contribui la producerea leziunilor din artroz/
d) &+.,tr2nirea
dat cu naintarea n vArst se produc perturbri endocrine care nu sunt
compatibile cu o activitate metabolic ec9ilibrat a cartila<ului2 in condi@iile acestei
vitalit@i sczute a cartila<ului2 apari@ia artrozelor este marcat/ La acestea
contribuind ?i o vasculariza@ie redus ;datorit arterosclerozei concomitente6/
e/ $actorii infla+atori cronici
1up unele inflama@ii ;poliartrita reumatoid6 sau infec@ii ;TBC
osteoarticular6 cartila<ul articular poate fi alterat2 dezor3anizat2 nlocuit printr-un
@esut cicatriceal fibros ce antreneaz ?i alterri osoase ?i astfel se produc artrozele
secundare/
Cau!ele spondilo!ei cer/ico(dorso(lo+.are
Bn ceea ce prive?te se1ul2 s-a constatat c spondiloza este predominant la
femei n propor@ie de >8D/ Una din cauze o constituie disfunc@iile metabolice date
de dezec9ilibrele 9ormonale mai evidente la femei/
Un al doilea motiv l constituie e1cita.ilitatea e+oti/,2 mai accentuat ?i
labilitatea psi9ic la femei/ 1uritatea @esutului osos este mai redus la femei2
fcAndu-le mai sensibile la nsumarea reumatismelor ?i la suportarea
traumatismelor violente ale eforturilor e(cesive/
C
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
Leziunea fundamental n spondiloz este leziunea discurilor
intervertebrale2 acestea fiind consecin@a celor dou procese/
Re!isten0a sc,!ut, prin lipsa de 3ran,4 ap, -n 0esuturi4 plus u!ura prin
eforturi mari depus n activitatea din tinere@e2 constituie o alt surs predispozant/
!ceste leziuni pot aprea ?i la vArste tinere2 putAnd deci aprea modificri ale
nucleului pulpos c9iar la vArsta de +8 ani/
Eesutul distal se taseaz2 predomin la periferia platourilor vertebrale ?i
preseaz asupra li3amentului intervertebral/
Eesutul celular subli3amentos capt capacitatea osteo3enetic ce duce la
apari@ia osteofitozei/
Un alt aspect lezionar esen@ial este constituit de artro!ele intterapofi!are/
Bn ceea ce prive?te vArsta adaptrii vertebrelor la eforturile activit@ii din
adolescen@2 spondiloza poate aprea c9iar dac simptomele rmAn ascunse2
accentuAndu-se mai tArziu/
Profesiunea 0 apari@ia spondilozei prin paralelisme de pozi@ie2 ortostatism
prelun3it2 pozi@ie defectuoas2 mi?crile bra@elor2 purtarea de 3reut@i2 eforturi ?i
suprasolicitri2 microtraumatisme/
alt cauz de ordin local care d durerea ?i procesele de staz sunt
+ialgiile 3enerate de oboseal2 traumatisme2 fri32 infec@ii 3enerale2 into(ica@iile cu
alcool2 nicotin ?i plumb/
Le!iunea ner/ilor din regiunea cer/ico(dorso(lo+.ar, constituie o alt
cauz local2 una din cile cele mai importante fiind nevral3ia nervului !rnold
;arnoldite6/
F
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
Anato+ie patologic,
'rocesele de uzur la nivelul coloanei vertebrale afecteaz atAt discul
vertebral cAt ?i articula@ia interapofizar2 producAnd o artroz posterioar/
1e obicei sunt afectate numeroase asemenea structuri anatomice2 leziunile
predominAnd la un anumit se3ment al coloanei vertebrale/ 1aca artroza
interapofizar este caracterizat prin leziuni identice din toate punctele de vedere cu
cele ntAlnite la nivelul articula@iilor2 membrelor2 discartroza in sc9imb2 are unele
particularit@i destul de precoce2 c9iar de la vArsta de ., ani/ 1iscul intevertebral
ncepe s aib unele semne de uzur2 la nivelul inelului fibros2 care se fisureaz ca
urmare a leziunilor de3enerative ?i sub influen@a traumatismelor ?i solicitrilor
zilnice iar nucleul pulpos se des9idrateaz2 se altereaz2 se turte?te ?i tinde s
mi3reze prin fisurile inelului fibros/ 1iscul diminu la nl@ime2 materialul discal se
poate deplasa n fa@ sau n spate2 mpin3And li3amentul lon3itudinal anterior sau
posterior2 acesta din urma este mai pu@in rezistent astfel ncAt distinctia sa este mai
frecvent ?i mai dureroas/
Nucleul pulpos poate strbate ?i platoul cartila3inos2 fcAndu-?i loc n
structura osoas a corpului vertebral2 9erniile interosoase/
Leziunile anatomice ale coloanei vertebrale au localizri particulare2 n
func@ie de afectarea predominant a se3mentului cervical2 dorsal sau lombar/
Spondiloza este modificarea de3enerativ cea mai frecvent2 de obicei
simptomatic/
'rezen@a unor simptome suprtoare la un bolnav cu spondiloz poate @ine
de o alt leziune concomitent ;discartroz2 artroz interapofizar6 sau de
decompensarea vertebral2 insuficien@a musculaturii dorsale sau sacro-lombare2 la
care se poate adu3a un 3rad mai mare sau mai mic de osteoporoz/
.,
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
III) CRITERII DE SUS5INERE A DIA*NOSTICULUI
./ E(amen clinic/ Semne subiective/ Semne obiective
+/ $nvesti3a@ii paraclinice/ E(amen radiolo3ic/ 'robe de laborator/ Evaluare
muscular ?i articular
6) E1a+enul clinic
E(amenul unui bolnav cu spondiloz este relativ srac2 se remarc o
oarecare limitare a mi?crilor coloanei vertebrale ?i anomalii de static ra9idian
;anomalii anterioare sau traducAnd o atitudine antal3ic6/ La palpare se constat
prezen@a unor puncte dureroase mediane sau latero-vertebrale2 bolnavii au o stare
3eneral bun2 sunt normo sau c9iar 9iperponderali/
Se+ne su.iecti/e) Spondiloza se traduce frecvent prin radial3ii ?i un 3rad
variat de impoten@ func@ionala2 rareori ele pot determina unele complica@ii dintre
care cele mai frecvente sunt sindroamele radiculare/
1urerile vertebrale sunt difuze2 va3 localizate cu debut insidios ?i evolu@ie
ndelun3at2 de obicei moderate ca intensitate2 ele se accentueaz prin oboseal2
ortostatism prelun3it2 mers2 transportul unor obiecte 3rele2 durerile se amelioreaz
sau c9iar dispar n repaus2 n special n pozi@ia de decubit n plan dur/
%olnavii acuz alturi de redoare2 un 3rad oarecare de radoare2 de limitare
a mi?crilor coloanei vertebrale2 de fle(ie2 de nclinare lateral sau de rota@ie/ Este
posibil apari@ia unor crize dureroase de cAteva zile sau sptmAni caracterizate prin
dureri foarte vii ?i prin impoten@ func@ional marcat cu contractur muscular/
Se+ne o.iecti/e) 'ozi@iile vicioase ale coloanei pot preceda perioada
dureroas ?i reprezint una din cauzele artrozei vertebrale2 alteori sunt determinate
de dureri constituind un mecanism de aprare antal3ic2 apar ?i contracturile
..
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
musculare/ Limitarea mi?crilor este prezent n 3rade diferite2 dar n mod practic
nu se a<un3e la o ri3iditate total ?i durabil/
7) In/estiga0ii paraclinice
!ceste investi3a@ii sunt centrate pe e(amen radiolo3ic conven@ional care
presupune efectuarea unei radio3rafii de fa@ ?i a uneia de profil la nivelul
se3mentului afectat/
)odificrile sunt cele prezentate n partea 3eneral/ Radio3rafia n
inciden@ G poate arta osteofite dezvoltate posteo-lateral n interiorul 3urilor de
con<u3are/
1emonstrarea unei compresiuni nodulare prin 9ernie discal impune
completarea e(plorrii radiolo3ice cu o mielo3rafie2 tomo3rafie computerizat sau
rezonan@ ma3netic nuclear/
Spondilo!a cer/ical, intereseaz cel mai frecvent vertebrele C8-C>2
articula@iile interapofizare cel mai frecvent afectate se afl la nivelul C+-C4 ?i la
C4-C7/ Clinica este dominat de durere localizat sau mai radiculal3ii ale ple(ului
bra9ial/ Uneori osteofitele posterioare comprim direct arterele vertebrale sau
determin vasoconstric@ia prin iritarea filetelor nervoase periarteriale2 determinAnd
sindromul %arre Lieou2 cefaleea occipital2 tulburri vizuale/ Comprimarea
rdcinilor cervicale inferioare determin dureri precordiale impunAnd dia3nosticul
diferen@ial cu cardiopatia isc9emic/ Simptoamele de mai sus pot fi diferen@iate de
mi?crile de rota@ie a capului/ Sindromul de compresie este rar n re3iunea
cervical/
Spondilo!a toracal, este acuzat de leziuni de3enerative2 are o
simptomatolo3ie ?tears2 e(primAndu-se clinic printr-o cifoz moderat/
%oala Sc9enerman este o suferin@ a adolescen@ilor ;.+-.C ani6 de se(
masculin2 tradus clinic prin cifoz pro3resiv ?i dureri dorsale/ Radiolo3ic se
observ cifoza cu deformare uniform a mai multor corpi vertebrali ?i 9ernii
discale intraspon3ioase datorate unor mici necroze ale platourilor vertebrale/
.+
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
Spondilo!a lo+.ar, se manifest prin durere local2 uneori nso@it de
durere de tip radicular cu iradiere spre re3iunea fesier sau sacrala2 sau pe membrul
inferior ca nevral3ie sciatic2 nevral3ia crural sau nevral3ia parestezic de nerv/
!fectarea rdcinii L4-L7 modific refle(ul rotulian2 afectarea rdcinii L82 face
imposibil mersul pe clcAie iar afectarea rdcinii S. modific refle(ul !c9ilean ?i
face imposibil mersul pe vArfuri/ Bn spondiloza lombar sindromul de compresie
medular nu se produce deoarece mduva spinrii se termin la nivelul vertebrei
L./ 9ernia discal median lateral determin sindro+ul co!ii de cal dominat de
tulburri sfincteriene ?i de sensibilitate perineal/
Bn condi@ii de hiperlordoz2 la se(ul feminin2 ntre apofizele posterioare se
formeaz o neoarticula@ie interspinoas care devine foarte dureroas n cursul unor
pusee inflamatorii2 afec@iunea se nume?te sindro+ #aastrup/
E1a+enul radiologic constituie principalul mi<loc de diferen@iere a
artrozelor intervertebrale2 n prezen@a sau absen@a unui tablou clinic corespunztor/
E(amenul radio3rafic eviden@iaz modificri caracteristice celor trei tipuri
principale de artroze interapofizare*
- disartroza
- artroza interapofizar
- osteofitoza vertebral difuz
Discartro!a se traduce radio3rafic printr-o pensare a spa@iului
intervertebral iar platourile intervertebrale adiacente sunt nere3ulate ?i sclerozate2
se remarc osteofitoza de vecintate ?i uneori osteoporoza corpilor vertebrali/
Artro!a interapofi!ar, se eviden@iaz mai bine pe cli?eul radio3rafic de
profil ?i mai ales de G se remarc pensarea spa@iului articular2 modificri de
structur osoas ;osteoscleroz ?i osteofitoz6/
Osteofito!a /erte.ral, difu!, se caracterizeaz prin prezen@a difuz a
osteofitelor forma@iunii ce se inser la cA@iva milimetri de mar3inea platoului
.4
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
vertebral care prezint o concavitate e(tern ce <ustific denumirea de cioc de
papagal iar acestea cresc orizontal/
Mo.ilitate si forua +usculara
#ilan0ul for0ei +usculare) 'entru a evalua for@a muscular etalonm
valoarea for@ei musculare n 3rade*
- gradul 8: paralizia complet a mu?c9iului
- gradul 6: reac@ie tonic perceptibil n tendon sau mu?c9i
- gradul 7: mi?carea de amplitudine normal2 eliminAnd 3ravita@ia
- gradul 9: indic realizarea acestui tip de mi?care cu interven@ia unei 3reut@i
pe se3mentul mobilizat
- gradul :: mi?care care se realizeaz contra rezisten@ei
- gradul ;: for@a muscular a mu?c9iului normal
Te3nica .ilan0ului articular) Este o te9nic manual care se efectueaz
dup ce pacientul este pre3tit in prealabil verbal ?i sftuit s coopereze2 se
investi39eaz toate articula@iile nu numai cele care prezint modificri vizibile/
E(amenul se efectueaz cranio-caudal fr a mobiliza e(cesiv bolnavul/
Te3nic,) !tunci cAnd dorim s cutm 3radul de mobilitate a unei
articula@ii trebuie s prindem pAr39ia distal a unei articula@ii ?i s o manipulm n
diferite planuri/ !ceast prindere o vom face utilizAnd un bra@ cAt mai lun3 de
pAr39ie pentru a avea cAt mai mult for@ ?i precizie ?i nu vom mobiliza o
articula@ie prin intermediul altei articula@ii/ 'entru mobilizarea coapsei vom prinde
condilii femurali/ 'Ar39ia pro(imal a articula@iei trebuie fi(at aplicAnd-o pe un
plan rezistent ?i printr-o contraprindere a noastr/ 'entru fle(ia corpului prindem
antebra@ul sub pumn iar bra@ul se rezeam pe mas ?i contraprinderea se face
deasupra articula@iei corpului/
.7
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
I') E'OLU5IE <I PRO*NOSTIC
Spondiloza are o evolu@ie lent cu accentuarea leziunilor de uzur2 cu
perioada de intensificare a durerilor ?i a impoten@ei func@ionale2 alternAnd cu
perioade lun3i de acalmie2 remisiunile fiind spontane sau terapeutice2 leziunile
de3enerative ale coloanei vertebrale accentuAndu-se cu vArsta/
'ro3nosticul spondilozei este favorabil ea neducAnd niciodat la anc9iloze
sau la compromiterea articula@iilor intervertebrale/
') TRATAMENTUL
./ Tratament profilactic
+/ Tratament i3ieno-dietetic
4/ Tratament medicamentos
7/ Tratament ortopedo-c9irur3ical
./ Trata+ent profilactic) Se cunoa?te ca este mai u?or s previi decAt s
tratezi/ 1in pcate aceast re3ul este u?or i3norat atunci cAnd vine vorba de
pozi@ia defectuoas a copiilor ?i tinerilor2 de e(punerea la diverse no(e si
suprasolicitarea masei musculo-articulare/ Lipsa unei educa@ii preventive n
copilrie ?i tinere@e dar ?i riscurile asupra snt@ii pe care le prezint practicarea
ndelun3at a unor meserii2 pot duce la instalarea diferitelor forme de spondiloza
prezentate/
%aza tratamentului profilactic ?i curativ o asi3ur 3imnastica zilnic
e(ecutat cu perseveren@ ?i corectarea precoce a pozi@iilor vicioase ale coloanei
cervicale n timpul ?i la sfAr?itul activit@ii profesionale/
.8
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
+/ Trata+ent igieno(dietetic) !cesta const n evitarea ortostatismului
prelun3it2 a eforturilor ?i solicitrilor bru?te ale coloanei ?i a condi@iilor
meteorolo3ice nefavorizante ;fri3ul ?i umezeala6/
Tratamentul i3ieno-dietetic este ndreptat mpotriva obezit@ii2 sursei de
ncrcare ?i a surmena<ului coloanei vertebrale/
9) Trata+entul +edica+entos
Analgetice =i antiinfla+atoare:
- aspirina 4-7 3Hzi
- indometacin -8-.,, m3 Hzi
- fenilbutazon >,,-C,, m3Hzi
- infiltra@ii paravertebrale epidurale sau peridurale cu hidrocrotizon sau xilinaI
n formele 9iperal3ice folosim cure de --., zile prednison 7, m3Hzi
Decontracturante:
- clorzoxazon -8, m3Hzi
- mydocalm -8, m3 Hzi
- diazepan .,-.8 m3Hzi
!cestea sunt utile n prima parte a episodului dureros2 cAnd musculatura
al3ic men@ine pozi@ia vicioas/
:) Trata+entul ortopedo(c3irurgical
Bn cadrul acestui tratament se recomand repausul pe un plan dur ;pat tare62
timp de .,-+, zile2 trac@iuni ?i manipulri vertebrale/
Este rezervat formelor clinice particulare2 sciatica paralizant ;n acest caz
tratamentul c9irur3ical trebuie fcut de ur3en@62 sciatica prelun3it ?i sciatica
9iperal3ic care nu rspund la un tratament medical corect ?i perseverent/
.>
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
PARTEA A II(A
'I) TRATAMENTUL RECUPERATOR #$T
A) Principiile =i o.iecti/ele trata+entului #$T
%alneofizioterapia are un cAmp vast de aplica@ii terapeutice sub diferite
forme/
Spondiloza beneficiaz mult de tratamentul balneo-fizioterapeutic2 dintre
acestea avem*
- din cadrul 3idro(ter+o(terapiei avem* mpachetri cu parafin +,-4,
minute2 mpachetri cu sticle calde 4,->, minute2 bi medicinale la temperatura de
4--4CJC2 mpachetri cu nmol la temperatura de 7,-77JC2 bi generale de abur
.8-+, minute2 bi kinetoterapeutice .8-+, minute2 duuri subacatice2 duuri
masa!" elongaii progresie
#) Trata+entul prin 3idro(ter+o(terapie: te3nic, =i efecte)
Bn cadrul 3idro(ter+o(terapiei se recomand*
- mpac9etri cu sticle calde 4,->, minute
- mpac9etri cu parafin +,-4, minute
- bi medicinale la temperatura de 4--4CJC
- mpac9etri cu nmol 7,-77JC
- bi 3enerale de abur .8-+, minute
Obiectivele recuperrii n spondiloze sunt:
- Combaterea durerilor
- Combaterea redorilor i retraciilor
- Stabilizarea procesului de artroz
- Rectigarea mobilitii coloanei vertebrale
- Promovarea eerciiilor de asuplizare a coloanei
- !rmonizare a curburilor "iziologice
- #oni"ierea musculaturii paravertebrale
.-
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
- Crearea unui comportament igienic i ergonomic va prote$a coloana%
prentmpinnd progresia proceselor degenerative i apariia puseurilor
acute&
'alneo"izioterapia are cele mai largi recomandri% cu cele mai
e"iciente rezultate& !proape c nu eist contraindicaii din punctul de
vedere strict al bolii artrozice% ecluznd bineneles numai "ormele
complicate (cardiaci% pulmonari decompensai% etc&)&
*i$loacele "izice cele mai "olosite sunt din domeniul electroterapiei%
termoterapiei i balneoterapiei&
+in ,idroterapie indicm mpac,etrile uscate generale cu sticle calde% -.-
/. minute&
0mpac,etrile cu para"ina
#e,nica de aplicare: se topete intr-un vas o cantitate de para"in alb n
aa "el nct s mai rmn cteva buci neinclzite% n scopul evitrii
supranclzirii&
Cu a$utorul unor mansoane prevazute cu un ori"iciu prin care se
toarna%cu a$utorul unei palnii% para"ina topita& 1le sunt con"ectionate din
panza cauciucata si permit realizarea unui strat mai gros de para"ina&
Peste stratul de para"in se pune o bucat de "lanel i se acoper
regiunea cu ptura&+urata este de -.-/. de minute& Regiunile proase se
rad sau se ung cu ulei nainte de aplicarea para"inei& Pe regiunile
neproase nlturarea para"inei se realizeaz "oarte uor din cauza
transpiraiei produs de para"in&
!ciunea para"inei provoac o supranclzire pro"unda i uni"orm a
esuturilor& Pielea se nclzete la -2-3. de grade C provocnd o
transpiraie local abundent&
4a des"acerea para"inei se evideniaz ,iperemia produs& +up
mpac,etare se aplic o procedur rece&
Se mai indic n cazul spondilozei dorso-lombare:
'aia 5inetoterapeutica sau baia cu miscari este o baie calda% la care
se asociaza miscari in toate articulatiile bolnavului& Se e"ectueaza intr-o
cada mai mare ca cele obisnuite% care se umple 6 cu apa la temperatura
de -/--7 grade C&
'olnavul este invitat sa se urce in cada si timp de 8 minute este lasat
linistit& +upa aceasta% te,nicianul eecuta (sub apa) la toate articulatiile%
toate miscarile posibile& #e,nicianul sta la dreapta bolnavului&
Se incepe cu degetele membrului in"erior de partea opusa%l apoi pe
rand se imprima miscari si celorlalte articulatii9 se trece la membrul in"erior
de aceeasi parte& *anevrele se continua apoi la membrele superioare% intai
cel de partea opusa% apoi cel de aceeasi parte% pornindu-se tot de la
.C
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
degete& 4a urme se trece la mobilizarea trunc,iului si la miscari in
articulatiile capului si ale coloanei cervicale&
#oate aceste miscari se eecuta intr-o perioada de timp de 8 minute&
+upa aceea bolnavul sta in repaus% dupa care este invitat sa repete singur
miscarile imprimate de te,nician&
+urata baii este de :.--. de minute% dupa care bolnavul este sters si
lasat sa se odi,neasca& Se poate eecuta si pe segmente limitate in vane
mici corespunzatoare&
*od de actiune: "actorii pe care se bazeaza e"ectele baii
5inetoterapeutice sunt: "actorul termic si "actorul mecanic&
*obilizarea in apa este mai putin dureroasa din cauza relaarii
musculare care se produce sub in"luenta apei calde si piertderii greutatii
corpului con"orm legii !r,imede&
'ile medicinale:
*odul de aciune: "actorul termic% c,imic i mecanic&
'ai cu ingrediente c,imice - temperatura apei -8--7 de grade C% durata ;.-
:. minute&
'aia cu iod - (substana activ este iodura de potasiu sau sare de
'azna)&
'ile cu iod se "ac n czi de lemn acoperite cu capac sau cu o ptur
n aa "el ca numai capul bolnavului s rmn a"ar% pentru a evita
aciunea nociv a vaporilor de iod&
*od de aciune: iodul micoreaz vscozitatea sngelui provocnd
vasodilataie i scznd tensiunea arterial% mrete puterea de aprare a
organismului determinnd reacii locale la nivelul esuturilor i organelor
contribuind la reducerea "enomenelor in"lamatorii&
0mpac,etrile cu nmol:
*ateriale necesare: pat sau canapea% ptur% pnz impermeabil%
cearcea"&
Se pregtete nmolul prin amestecarea lui cu ap "ierbinte pn ce se
realizeaz o mas vscoas&
4a temperatura indicat n prescripie se aplic nmolul pe cearcea" n
grosime de :-- cm& Peste acest strat de nmol se aeaz regiunea de
mpac,etat a bolnavului% se aplic nmolul pe prile laterale i anterioare
ale corpului evitnd regiunea precordial&
Pentru evitarea congestiei cerebrale se pune o compres rece pe "runte&
+urata este de :.-3. min& +up terminare se practic o procedur de
curire&
!ceste mpac,etri au tripl aciune:
.F
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
- termic
- c,imic
- mecanic&
!ciunea nmolului:
*ecanic - producnd ecitaia pielii datorit micilor particule componente&
1"ect "izic - temperatura crescut a corpului cu :-- grade C&
1"ect c,imic - prin resorbia unor substane pe care le conine nmolul&
<molul activeaz producerea de ,istamin& 0n piele apare o transpiraie
abundent cu eliminarea crescut de acid uric din metabolismul proteic&
Sunt mobilizate depozitele sanguine producndu-se intensi"icarea
circulaiei n anumite teritorii&
'ile cu abur:
Se folose?te cldura umed sub form de vapori/ Ele aduc un aport mare de cldur ridicAnd
intr-un timp relativ scurt temperatura corpului/
Pentru ca bile de abur s "ie mai uor suportate se pleac de la o
temperatur iniial de -2-3: de grade C& i se urc treptat la 8.-88 grade
C
+urata lor variaz n raport cu boala i rezistena organismului de la 8-
-. min& iar dac dorim s mrim transpiraia dm bolnavului :8.-8.. ml
ceai sau ap&
0n timpul procedurii se pune o compres la cap% cea"% inim& 'aia de
abur se termin cu o procedur de rcire% baie sau du rece&
'ile de abur "iind proceduri puternice nu se pot aplica la un pacient
mai mult de trei ori pe sptmn&
'aia de abur poate "i: complet sau parial&
'aia de abur completa:
Pot "i eecutate n camere speciale intr-o atmos"er suprancrcat de
vapori la temperaturi de 3.-8. grade C9 ele mai pot "i practicate n dulapuri
speciale orizontale sau verticale&
Hidrokinetoterapia - mobilizarea activ i pasiv n ap la temperatura de
indi"eren -8=C% cel mult -/=C - antreneaz o descrcare de greutate i
presiune la nivelul articulaiilor artrozice&
C) Trata+entul prin electro(terapie: te3nic, =i efecte)
+,
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
*al/ani!area si+pl,) Este cea mai utilizat procedur prin electroterapie
ntrucAt ea poate fi aplicat n orice stadiu al bolii ?i pentru efectele sale anal3etice2
sedative2 trofice2 de stimulare a e(citabilit@ii musculare2 vasomotorii/ 1urata unei
?edin@e de 3alvanizare este de +, minute deoarece intensitatea aplica@ilor este mai
mic/ Numrul ?edin@elor este de C-., n afec@iunile acute ?i .+-.8 n cele cronice/
$ntensitatea este dat n func@ie de doza ma(im pe care o suport pacientul/
Ionogal/ani!,rile) !u acela?i efect ca ?i 3alvanizrile dar n plus se mai
adau3 ?i diferite substan@e medicamentoase/
Curen0ii diadina+ci) Sunt recomanda@i pentru efectele lor anal3etice2
9iperemiante2 dinamo3ene/ 1urata unei ?edin@e este de .,-.+ minute iar numrul de
?edin@e necesar este de >-., pe serie/
Curen0ii interferen0iali) !u efecte miorela(ante2 trofice2 anal3etice2
durata ?edin@ei este de .8-+, minute a cAte C ?edin@e pe serie/
Ultrasunetul) Este recomandat datorit efectelor sale anal3etice2
miorela(ante2 9iperemiante/ 1urata unei ?edin@e este de +-> minute/ Numrul
?edin@elor este >/.+ pe serie/
Magnetodiaflu1ul) Este indicat pentru efectele cAmpului ma3netic care
contribuie la scderea procesului inflamator articular ?i periarticular2 scderea
contracturii musculare/ 1urata unei ?edin@e este de .,-+, minute2 numrul
?edin@elor fiind de .8-.C/
$ototerapia) Este indicat prin efectele sale anal3etice ?i miorela(ante2 sub
form de solu( .8-+, minute/ Ultravioletele n doza eritem/
+.
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
Termoterapia
Curenii de nalt "recven (unde scurte% microunde) au e"ect de
termoterapie de conversie n pro"unzime& Cldura super"icial (radiaii
in"raroii) sau termoterapie prin mpac,etri cu para"in sau nmol eercit
e"ecte sedative locale asupra receptorilor cutanai i pro"unzi% producnd:
vasodilataie arterial cu creterea "luului capilar%
creterea aportului energetic
eliminarea de acid lactic din muc,i
!st"el se produce decontracturarea muscular&
R>entgen terapia) Este indicat pentru efectele sale anal3etice ?i
antiinflamatoare dar trebuie aplicat numai n cazurile n care durerile nu cedeaz
la tratamentul antiinflamator ?i anal3etic medicamentos ?i nici la mi<loacele
fizioterapice/
Trata+entul prin +asa?)
Masajul este indicat n zonele dureroase% la nceput super"icial% devenind
gradat pro"und&
0n artroza interapo"izar posterioar ca i n >deran$amentele
intervertebrale minore? un rol deosebit l au manipulrile, care implic o
mobilizare pasiv "orat% ducnd elementele unei articulaii sau ansamblul
ei pn la limita anatomic posibil prin micri de rotaie% latero"leie%
"leie sau etensie% izolat sau combinat asupra unui segment vertebral
ales& 1a se poate e"ectua direct din decubit ventral cu talonul minii
eecutorului aezat la nivelul apo"izei transverse i spinoase (vezi "igura ;
din ane) sau indirect prin presiune progresiv asupra bazinului i
umrului din decubit lateral% cnd se realizeaz o micare de torsiune a
coloanei lombosacrate (vezi "igura : din ane)&
*anipularea este o metod nedureroas% e"ectuat printr-o micare
contrar% n scopul restaurrii unei amplitudini normale&
a/ 1escrierea anatomic a zonei afectate
b/ Te9nica masa<ului
++
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
c/ Te9nici de mobilizare pro3resiv ale e(erci@iului recuperator
d/ Efectele fiziolo3ice ale masa<ului
a) Descrierea anato+ic, a !onei afectate
Sc3eletul !onei este alctuit din coloana ertebral2 Coloana vertebral
este alctuit din 4+-44 vertebre mpr@ite n ; !one*
- zona cerical" alctuit din - vertebre
- zona dorsal alctuit din .+ vertebre
- zona lombar2 alctuit din 8 vertebre
- zona sacral2 alctuit din 8 vertebre sudate
- zona coccigian2 alctuit din 7-8 vertebre sudate
Masa +uscular, a !onelor este alc,tuit, din:
- trapez
- sterno-cleido-mastoidian
- marii dorsali
- romboizii
- rotunzii ;mare2 mic ?i pronator6
- din@a@ii
- ptratul lombar
- mu?c9ii fesieri
)usc9i proprii ai coloanei
Regiunea dorsal se delimiteaz n partea superioar de regiunea
ce"ei prin linia imaginar care trece prin C7%spina scapulei i acromion& n
partea in"erioar% regiunea dorsal se delimiteaz de regiunea lombar
prin linia imaginar care trece prin #;: i coastele "lotante& Pe prile
laterale se delimiteaz prin linia subailar pn la articulaia oldului&
+in punct de vedere anatomic regiunea dorsal este "ormat din ;:
vertebre numerotate #; - #;: ce se articuleaz cu ;: perec,i de coaste
prin articulaiile costo-vertebrale&
+4
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
*usculatura regiunii dorsale este bine dezvoltat i reprezentat pe mai
multe planuri n pro"unzime& *uc,ii mai importani sunt: marii dorsali%
trapezii in"eriori% intercostalii% muc,ii proprii ai coloanei vertebrale:
paravertebralii% dorsalii intervertebrali% interspinoii i transverso-spinoii&
0n partea superioar a regiuni dorsale: muc,ii romboizi supra i subspinoi
la spina omoplatului dar intr i la regiunea ce"ei i cea dorsal&
.) Te3nica +asa?ului
'rin masa< se n@ele3e o serie de manipula@ii manuale variate aplicate
sistematic la suprafa@a or3anismului n scop terapeutic sau i3ienic/
)asa<ul se compune dintr-o serie de prelucrri mecanice manuale la
suprafa@a or3anismului2 manipulri care se succed ntr-o anumit ordine2 n func@ie
de re3iunea asupra creia ac@ionm2 de scopul urmrit ?i de starea or3anismului
bolnav/
)asa<ul este compus din manere principale ?i secundare/
Mane/rele principale ale +asa?ului sunt:
- netezirea sau efluera<ul
- frmAntarea sau petrisa<ul
- fric@iunea
- baterea2 percu@ia sau tapotamentul
- vibra@ia
Mane/rele secundare ale +asa?ului sunt:
- 3eluirea
- rulatul ;mAn3luirea ?i cernutul6
- presiunile
- trac@iunile ?i tensiunile
+7
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
- scuturrile
- ciupitul ?i pensrile
)anevrele secundare ale masa<ului completeaz manevrele principale
intercalAndu-se ntre ele/
)asa<ul se e(ecut pe re3iunea cerico#dorso#lombar/
$naintea masa!ului se poate e(ecuta o procedur de nclzire pentru
rela(area musculaturii/
*asa$ul regiunii dorsale se eecut aeznd bolnavul pe banc,eta de
masa$ n poziie ventral cu "aa n $os9
*aseurul st n partea dreapt a bolnavului lng banc,et (n picioare)
'olnavul este acoperit cu un cearcea" lsnd descoperit numai regiunea
de masat&
*aseurul trebuie s aib minile calde% date cu pudr sau di"erii ungueni&
Se ncepe cu netezirea sau e"luera$ul% cu ambele palme ntinse
pornind de la partea in"erioar a toracelui pe muc,ii paravertebrali i
muc,ii dorsali% partea superioar a trapezilor% ncon$urnd umerii&
! doua "orm de netezire - tot cu palmele ntinse pe prile laterale
ale toracelui% tot de $os n sus% "cnd terminaia la C7&
O alt "orm de netezire este netezirea pe coloan cu dou degete
deprtate de la #;: la C7 cu spina vertebral intre degetele deprtate de la
mna stng sau dreapt att pe partea opus ct i pe partea maseurului&
O alta "orma este cea intercostala&@
Altima netezire este pieptene - se "ace pe muc,ii bine dezvoltai%
marii dorsali% derulnd pumnul de la rdcina ctre vr"ul degetelor de cinci
sase ori&
Armeaz "rmntarea sau petrisa$ul cu toate "ormele sale%
"rmntarea cu o mn ncepnd cu partea opus nou n dou - trei
straturi de muc,i% prin compresiuni i relari dintre police i celelalte patru
degete% ridicnd muc,iul de pe planul osos&
Pe aceleai direcii se eecut i "rmntarea cu dou mini i contratimp&
+up "iecare "rmntare se "ace netezirea de ntrerupere&
Beluirea care este tot o "orm de "rmntare ce se eecut pe coloan cu
dou degete deprtate cu spina intre degete(#;:-C7)
O alt direcie a geluirii cu degetele apropiate se "ace pe muc,ii
paravertebrali dorsali&
O alt "orm este cea intercostal&
+8
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
#oate "ormele "rmntrii se "ac de dou - trei ori pe "iecare direcie&
+up netezirea de ntrerupere urmeaz "riciunea% care se "ace pe
coloana dorsal cu dou degete deprtate% cu micri de sus n $os% stnga
circular% dreapta circular stnga dreapta i invers&
O alt direcie de "riciune este intercostal% cu degetele deprtate cu
micri circulare i o alta cu degetele apropiate pe muc,ii paravertebrali
dorsali&
O alta manevra este tapotamentul% care se poate eecuta pe musc,i
bine dezvoltai% cu toate "ormele sale&
Armeaz vibraia% care se "ace cu palma ntreag pe toat supra"aa
muscular prin tremuri vibratorii destul de pro"unde i rapide pentru a
a$unge vibraia i la organele interne&
+up toate netezirile de ntrerupere% masa$ul se termin tot cu o
netezire dup care "acem 5inetoterapie deoarece avem articulaiile
costovertebrale care trebuiesc mobilizate& !ceasta se eecut cu micri de
inspiraii - epiraii% maseurul apasand palmele perpendicular pe coloana
dorsal dup care bolnavul epir aerul i maseurul apas prin vibraii
coloana dorsal (de dou - trei ori)
Cndicaii: Spondiloze% spondiloza anc,ilozant% nevralgii intercostale%
sec,ele posttraumatice n aceast regiune% de"ormri de coloan dorsal
cum ar "i: ci"ozele sau devieri ale coloanei lateral D scolioze (n regiunea
de"ormrii coloanei lombare)% contracturi musculare de di"erite cauze n boli
neurologice&
Regiunea lombosacral este "ormat din coloana vertebral lombar%
"ormat din cinci vertebre destul de puternice constituite din 4;-48 i
regiunea sacral "ormat tot din cinci vertebre sudate intre ele "ormnd osul
sacru care este "oarte rezistent la e"ort&
+in gaura trei sacrala pornete nervul sciatic% care este cel mai lung nerv al
corpului% mergnd pe partea mi$locie a "eselor% mi$locul coapsei% "aa
posterioar a gambei% pn la calcaneu& 1l se in"lameaz "oarte uor din
cauza e"orturilor depuse de coloana lombar% "iind "recvent tratat prin masa$
i proceduri de 'E#&
#ot aici intr i regiunea coccigian (patru-cinci vertebre rudimentare%
sudate intre ele "ormnd coccisul)&
!ceast regiune lombosacral este nvelit de muc,ii: ptratul
lombar i lomboidul% muc,ii proprii ai coloanei lombosacrale% partea
sacral a muc,ilor "esieri% psoasul iliac% ileocostalii i spinalii care
"ormeaz mas comun cu marii dorsali% opturatorii (intern i etern)&
!ceast regiune "iind "oarte des solicitat de e"orturi% d posibilitatea
in"lamaiei inseriilor musculare prin contracturi musculare% iar la coloana
vertebral lombar apar de"ormri ale coloanei (lordoza F accentuarea
+>
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
curburii lombare) i c,iar la unele traumatisme sau trepidaii se ntlnesc
a"eciuni de discopatie% ,ernie de disc sau lombalgii&
!li nervi din aceast regiune sunt nervii coad de cal% care prin
in"lamaia lor dau dureri "oarte puternice&
/
'e re3iunea fesier2 fiind o zon cu musculatur foarte dezvoltat se pot
e(ecuta ?i u?oare frmAntri combinate cu vibra@ii ?i 3eluiri pe toat suprafa@a
muscular/
%up terminarea masa!ului pe zonele respective2 pacientul este ridicat n
?ezut pentru a i se putea efectua masa<ul n zona cervical/ Se e(ecut tot un masa<
sedativ dar pe alte direc@ii/ Netezirile se ncep de la 3aura occipital unde se
coboar n <os pAn la C- iar apoi se ncon<oar umerii pAn la acromion/
alt form de netezire este atunci cAnd mAinile maseurului se muleaz pe
3Atul pacientului/ alt form de netezire este cu de3etele inde( ?i medius pe lAn3
coloana vertebral se coboar de la 3aura occipital pAn la C-/
:ramantarile se e(ecuta incepand de sus in <os/ Se fac framantari cu o
mana si cu doua maini pe acromion2 pe spina scapulei2 pe trapez2 sterno-cleido-
mastoidian/ Se face contratimpul tot pe aceiasi musc9i2 se continua cu alta manevra
3eluirea se e(ecuta pe sterno-cleido-mastoidian2 pe trapez2 pe omoplat cu spina
tinuta intre doua de3ete/ Se mai face si pe coloana2 cu aceasta intre de3ete2 de sus in
<os/
:rictiunile se e(ecuta pe trei directii avand manevre asemanatoare cu
3eluirea2 se mai fac si in <urul omoplatului2 pe coloana si pe musc9i/
Tapotamentul se e(ecuta pe musc9i/Se mai e(ecuta si vibratia/ La sfarsitul
masa<ului se mai face o scurta netezire/
c) Te3nici de +o.ili!are progresi/, ale e1erci0iului recuperator
)i?carea se folose?te metodic sub toate formele sale* micri actie2
pasie2 actie a!utate" cu rezisten/
+-
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
Mo.ili!,rile pasi/e se plic n artroza dureroas atunci cAnd mi?carea
activ este imposibil sau insuficient2 avAnd drept scop combaterea stazei2
edemului ?i contrac@iilor musculo-li3amentare/
Mo.ili!,rile acti/e sunt indispensabile n reeducare2 evitAnd atrofia
muscular ?i crescAnd for@a ?i volumul mu?c9iului normal sau atrofiat/
=inetoterapia precoce ?i reluarea activit@ii de mers2 eventual 9idroKinetoterapia ?i
notul au ca obiective men@inerea tonusului muscular ?i al capacit@ii aerobice a
mobilit@ii coloanei ?i a articula@iilor periferice precum ?i a unei circula@ii san3uine
adecvate n se3mentul afectat/
E(erci@iile ini@iale n plan sa3ital ;fle(ie-e(tensie6 se aplic n limitele
durerilor pe care le produc/
&xerciiile de extensie sunt ncepute din pozi@ie ventral2 n decubit ventral
cu pern sub epi3astru/ Se pro3reseaz accentuAnd e(tensia2 respectiv mutAnd
perna sub piept apoi n spri<in pe coate/ Se e(ecut mi?crile de e(tensie ale
coloanei2 precedate de nclinri laterale/ Se continu pro3ramul de e(erci@ii de
e(tensie n ortostatism/
'rin exerciiile de extensie se urmrete(
- reducerea tensiunii asupra rdcinii nervului
- modificarea presiunii intradiscale
- retra3erea anterioar a nucleului pulpos
d) Efectele fi!iologice ale +asa?ului
Efectele fiziolo3ice ale masa<ului sunt de dou feluri* efecte locale ?i efecte
generale/
Efectele locale*
+C
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
- )ciunea sedati asupra durerilor de tip nevral3ic2 durerilor musculare ?i
articulare/ !c@iunea sedativ se ob@ine prin manevre u?oare2 lente2 care stimuleaz
repetat e(teroceptorii ?i proprioceptorii e(isten@i/
- )ciunea hiperemiant local se manifest prin nclzirea ?i nro?irea
te3umentului asupra cruia se e(ercit masa<ul a crui ac@iune se e(ercit prin
manevre mai ener3ice care comprim alternativ vasele san3uine/
- $ndeprtarea lichidelor de staz cu accelerarea procesului de resorb@ie n
zona masata/ !cest efect este benefic la persoanele cu insuficien@ venoas
periferic ?i apare dup manevre profunde care conduc lic9idul de staz de la
periferie spre centru/
Efecte generale) Creterea metabolismului bazal stimuleaz func@iile
aparatului respirator ?i circulator2 influen@eaz favorabil starea general a
or3anismului2 mbunt@e?te somnul2 ndeprteaz oboseala muscular/ Toate
aceste efecte 3enerale se e(plic prin ac@iunea or3an bine vascularizat ?i mai ales
bo3at inervat/masa<ului asupra pielii care este un
Ginetoterapia - se "ac micri pasive9 etensia coloanei% inem mna
stng transversal pe coloana lombar i cu dreapta "acem etensia prin
vibrare& 1tensia se mai "ace cu mna stng pe coloana lombar iar cu
dreapta pe deasupra genunc,ilor bolnavului% eecutam "leia lateral
dreapta i stnga i etensie&
*icri active D bolnavul se aeaz n ezut% "ace "leia toracelui n "a%
"leia lateral stnga i dreapta% rotaie stnga i dreapta% circumducie
avnd minile n solduri&
'II) TERAPIA OCUPA5IONAL"
Ergoterapia urmre?te ca prin munc sau prin orice alt ocupa@ie la care
particip bolnavul sa-i restaureze sau sa-i mreasc performan@ele ?i starea de
sntate/ La bolnavul cu afec@iuni la sistemul locomotor terapia ocupa@ional ?i
propune s corecteze disfunc@iile motorii determinate de boal ?i de inactivitate/
+F
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
Urmre?te prelun3irea e(erci@iilor de Kinetoterapie pentru mobilizarea
articula@iilor sau tonifierea musculaturii utilizAnd o serie de activit@i comple(e2
atractive sau care capteaz aten@ia ?i rbdarea pacientului pentru o perioad mai
lun3 de timp/ Bn 3eneral aceste activit@i se e(ecut cu mAinile dar for@a motric
este realizat de membrele inferioare prin diverse tipuri de mobilizareI pedala< pe
biciclet2 pedala< prin apsare vertical de sus n <os2 alunecarea piciorului ntr-un
<39eab rotund2 mi?care lateral ;abduc@ie-aduc@ie62 urcatul scrilor ?i 3enufle(iuni/
'III)
I@) TRATAMENTUL #ALNEOLO*IC
AAPE MINERALE4 N"MOLURIB)
STA5IUNI #ALNEO(CLIMATERICE INDICATE
Alegerea sta0iunii =i indi/iduali!area trata+entului se vor face n
func@ie de vArsta bolnavului2 de starea neuro-ve3etativ2 ca ?i bolile asociate/
'utem indica apele termale simple uor radio#actie de tipul celor ntAlnite
la Lictoria2 . )ai2 baile feli( apele srate iodurate de la %asna2 lne?ti2 #ovora2
apele heliotermale de la Sovata ?i cna Sibiului2 apele sulfuroase termale de la
Merculane ?i cele atermale de la 'ucioasa2 nmolurile de tipul celor de la
Tec9ir39iol2 Eforie2 !mara2 Sovata2 cna Sibiului/
Nu+,rul de .,i pe serie este de .+-.72 temperatura 4--4C 3rade Celsius2
durata .8-+, minute
Pentru n,+oluri temperatura este de 7,-77 3rade Celsius2 durata de 4,-7,
minute/
Bn cadrul cli+atoterapiei2 un rol deosebit l are helioterapia asociat
balneoterapiei/
&xpunerile la soare influeneaz metabolismul calciului datorit vitaminei
%+ care se formeaz n te3ument sub influen@a razelor ultraviolete/ 1in aceast
4,
Tratamentul balneofizioterapeutic n spondiloza cervico-dorso-lombar
______________________________________________________________________________
cauz 9elioterapia n condi@ii de litoral unde insola@ia este mai puternic ?i
atmosfera mai bo3at n aerosoli de iod2 sare2 etc/ are un efect deosebit asupra
or3anismului2 influen@And pe lAn3 metabolismul 3eneral ?i sistemul endocrin/
#I#LIO*RA$IE
%erlescu E/2 Constantinescu 1/2 TeleKi N/2 Tzerc9a $/ 0 #alneofi!ioterapie2
&ditura *edical2 .F>4
Cezar $onel 0 *3id de neurologie2 &ditura *edical
1umitriu C/ 0 Reu+atologie clinic,2 &ditura *edical2 .F>,
=iss $/ 0 $i!io(Cinetoterapia =i recuperarea +edical, -n afec0iunile aparatului
loco+otor2 &ditura *edical2 .FFF
Sben39e T/ 0 Cinetologie practic,4 terapeutic, =i de recuperare2 &ditura
*edical2 .FC-
Stoica $/2 Stroiescu $/2 Rovinescu $/2 Ne3oescu )/2 Civic 1/2 - Rea.ilitarea
.olna/ilor reu+atici cu Deficien0e +otorii2 &ditura *edical2 .F>C
Ntefanac9e C/ 0 Neurologie clinic,2 +ai2 .FF
Nu@eanu N/2 $onescu L/2 )oan3 )/2 - Clinica =i trata+entul .olilor reu+atice4
&ditura *edical2 .F--
4.