Sunteți pe pagina 1din 2

TEST 1 VARIANTA 2

1. Testiculul feminizant se caracterizeaza prin:


1. Fontip feminin
2. Organe genitale externe feminine
3. Organe genitale interne feminine
4. Test Barr pozitiv
5. Valori normale ale testosteronului
2. ituatia in care se in!ica or"i!opexia la un #aiat
cu criptor"i!ie$ la care pro#a terapeutica
cu "%& este negativa este :
1. 'n caz !e malignizare
2. 'n caz !e insuficienta or"i!ica
3. (a pu#ertate
4. (a copil !e )*1+ ani
5. (a copil !e 1*5 ani
3. ecretia !e "ormoni !e crestere !in "ipofiza
anterioara este stimulata !e :
1. omatocrinina
2. ,iperglicemie
3. -rginina
4. omatome!ine
5. omnul cu un!e lente
4. Tratamentul acromegaliei cuprin!e urmatoarele
mi.loace :
1. somatrem
2. octreocti!
3. c"irurgie "ipofizara
4. somatostatin
5. #romocriptina
5. %omplicatiile excesului !e "ormoni tiroi!ieni
sunt urmatoarele :
1. 'nsificienta car!iaca cu !e#it crescut
2. Fracturi patologice ///
3. Fi#rilatie atriala
4. 0xoftalmie
5. &usa compresiva
). 'nsuficienta corticosuprarenala acuta provocata
!e oprirea corticoterapiei poate fi evitata astfel :
1. repaos la pat in momentul opririi
corticoterapiei
2. sca!erea lenta a !ozelor !e corticoizi
a!ministrati
3. perfuzia profilactica cu "emisuccinat !e
"i!rocortizon
4. !ieta #ogata in sare si !ulciuri
5. a!ministrarea !e -%T,1*24
1. %onversia sanguina si tisulara a T4 in T3 este
#locata !e urmatoarele me!icamente :
1. 2ropiltiouracil
2. ,i!rocortizon ///
3. 2ropranolol
4. 3iazepam
5. %ar#imazol
4. Terapia sin!romului an!rogenital congenital
prin !eficit !e 245+ 11 "i!roxilaza la o fetita
necesita :
1. estrogeni
2. !exametazon
3. cura c"irurgicala a "iperplaziei a!renale
4. '131 colesterol
5. reconstructie c"irurgicala a organelor
genitale externe
5. -novulatia poate fi corectata cu unele !in
urmatoarele mi.loace:
1. superagonisti !e gona!oli#erina
6Buserelin7
2. gona!otropi 6,8&9,%&7
3. progesteron
4. transfer !e em#rion
5. #romocriptina
1+. 'n tratamentul initial al feocromocitomului
este contrain!icat unul !in urmatoarele
me!icamente :
1. (a#etalol
2. Fentolamina
3. Fenoxi#enzamina
4. 2ropranolol
5. 2razosin
11. 'n!icatiile terapeutice in "iperal!osteronismul
primar sunt urmatoarele :
1. %"irurgie suprarenala
2. 3ieta "iposo!ata
3. pironolactona
4. :a!ioterapie suprarenala
5. 'n"i#itori !e 11 "i!roxilaza 6metirapon7
12. ;rmatoarele afirmatii !espre insuficienta
suprarenala acuta aparuta la un pacient care a
intrerupt #rusc terapia cu pre!nison petru lupus
eritematos !iseminat sunt a!evarate:
1. ,ipotensiune$ varsaturi
2. -lcaloza "iper<aliemica //
3. =ecesita glucocorticoizi
4. Facultativ necesita incarcare volemica
izotona //
5. %onfirmarea !eficitului !e cortizol
prece!e terapia
13. 2seu!o"ermafro!itismul feminin se
!eose#este !e cel masculin pe #aza :
1. Orificiul perineal unic pentru caile
urinare si genitale
2. %ariotip
3. ,ormonilor sexuali circulanti
4. Organe genitale interne
5. &ona!ei
14. 'n prezenta unei ,T- !iagnosticul !e
feocromocitom este pro#a#il la :
1. ,T- asociata cu pete > ca!e au lait ?
tegumentare
2. ,T- permanenta cu paroxisme
tensionale
3. ,T- cu "ipo<aliemie si alcaloza
meta#olica
4. ,T- la un pacient cu o#ezitate facio
tronculara si striuri violacee
5. ,T- paroxistica cu "ipotensiune
ortostatica
15. =anismul "ipofizar cu !eficit !e secretie !e
&, poate avea urmatoarele cauze :
1. 2rivarea !e afectiune materna
2. :oentgenterapia "ipofizara
3. 8alnutritia
4. in!rom "ee"an
5. in!rom (aron 6patologie !e
receptori7 ///
1). %aracteristicile no!ulilor tiroi!ieni care
sugereaza un cancer tiroi!ian sunt
1. =o!uli multpli ///
2. -#senta mo#ilitatii la !eglutitie
3. %apteaza '131
4. @ona !e gusa en!emica
5. -!enopatie contralaterala
11. ,ipercalcemie severa peste 14mgA!l manifesta
prin poliurie$ sete$ !es"i!ratare$ o#nu#ilare
impune urmatoarele masuri :
1. ,i!ratarea masiva cu solutie =a%l +.5B
5++mlA" repetat
2. Fortarea calciurezei cu furosemi!$ 4+mg
ivA" repetat
3. %"elator !e calciu : 0OT- ///
4. 'n caz !e #oala :ec<ling"ausen$
c"irurgia !e urgenta a a!enomului
paratiroi!ian este prioritara
5. 0xplorarile !iagostice prece!
ec"ili#rarea #olnavului
14. %are !in urmatoarele in!icatii terapeutice
pentru gusa en!emica sunt corecte
1. Tiroxina pentru profilaxia !e masa
2. 'o!ul pentru terapia gusilor vec"i$
multino!ulare
3. '131 in terapia gusilor "ipertiroi!izata la
copii
4. 'o!ura !e potasiu la gravi!a
5. Terapia c"irurgicala este !e prima
intentie in orice forma
15. ingurul "ormon "ipofizar !espre care se stie
ca este controlat !irect !e un neuro"ormon cu
structura !e amina #iogena si nu !e un pepti!
"ipotalamic este :
1. &,
2. 2:(
3. -%T,
4. T,
5. F,
2+. ;rmatoarele afectiuni pot !etermina
tireotoxicoza fara "ipertiroi!ie :
1. troma ovarii
2. Tiroi!itele ne!ureroase postpartum
3. ,ipertiroi!ia 'nclitia 6tratament cu T3
siAsau T47
4. -!enom "ipofizar T,*secretant
5. &use en!emica "ipertiroi!izata
21. uperagonistii gona!oli#erinei pot pro!uce
reglarea re!uctiva la nivel !e receptori a
gona!otropilor si au urmatoarele in!icatii
terapeutice :///
1. 2u#ertate precoce a!evarata cu
gona!otropi
2. %ancer !e prostata
3. in!rom an!rogenital
4. %ancer mamar
5. .....toxicoza
22. in!romul poliuric poli!ipsic caracterizeaza
urmatoarele #oli cu 0C%02T'- :///
1. 3@
2. Boala :ec<ling"ausen
3. Boala -!!ison
4. 8ixe!em
5. ectiune !e ti.a "ipofizara