Sunteți pe pagina 1din 119

I. OMUCIDEREA OMORUL(art.174 C.

pen):
1.Continutul legal:Ucierea unei per!oane" !e pee cu #nc$i!oare e la 1%
la &% e ani !i inter'icerea unor repturi. (entati)a !e peep!e!te. *
&.Conitii pree+i!tente :
&A.O,iectul in-ractiunii :
.generic.e!te -or/at in relatiile !ociale care pri)e!c ap0rarea per!oanei
pri)it0 !u, totalitatea atri,utelor !ale 1
.!pecial.e!te -or/at in relatiile !ociale care ap0r0 )iata tuturor
per!oanelor 1
./aterial.copul per!oanei a-lat #n )iat0. Ace!ta nu tre,uie !0 !e con-une
cu !u,iectul pa!i) care e!te per!oana #n )iat0" careia i !.a !upri/at" !au !.
a #ncercat !a i !e !upri/e )iata.
&2.3u,iectii in-ractiunii :
.!u,iectul acti).orice per!oan0. 4articipatia e!te po!i,il0 #n toate -or/ele
!ale.
.!u,iectul pa!i).e!te per!oana uci!0.
5. Continutul con!tituti) :
5A.Latura o,iecti)0 :
. ele/entul /aterial . !e poate reali'a printr.o actiune !au inactiune e :
!ugru/are"lo)ire"t0iere"otr0)ire"#/pu!care"#ntepare"electrocutare"nea/i
ni!trarea e $ran0 !au /eica/ente" neacorarea pri/ului a6utor"
a!/utirea unui c0ine" -olo!irea unei reptine" etc. 3e poate o,!er)a c0
o/orul !e poate !0)7r!ii irect !au inirect. De a!e/enea -0ptuitorul
poate -olo!i !i anu/ite in!tru/ente : cutit" topor" la/0" !u,!ta/te
otr0)itoare" etc.
.ur/area i/eiat0 . /oartea per!oanei. Dac0 acea!ta nu !e prouce )a -i
tentati)0.
.leg0tura e cau'alitate.ea tre,uie !0 !e !ta,ilea!c0 #ntre actiunea
-0ptuitorului !i ur/area i/eiat0.
52.Latura !u,iecti)0 :
.-or/a e )ino)0tie. intentie irect0 !au inirect0. Ea !e )a !ta,ili #n
-unctie e /oul cu/ a actionat -0ptuitorul !i e in!tru/entele pe care le.
a -olo!it.
./o,ilul. ura" gelo'ia. Intere!ul /aterial !c$i/,0 #ncararea 6uriic0
(art.178C.pen). Lip!a ace!tuia poate rele)a ine+i!tenta i!cern0/7ntului.
El arat0 totoat0 periculo'itatea in-ractorului.
.!copul . !upri/area )ietii per!oanei. Ace!ta a6ut0 e cele /ai /ulte ori la
ini)iuali'area peep!ei.
4.9or/e.3anctiuni :
9ORME :
1.actele preparatorii.e!i po!i,ile nu !e peep!e!c(procurarea unui
cutit)1
&.tentati)a.!e peep!e!te(#nreptarea cutitului #n!pre ini/a unei
per!oane)1
5.-apt con!u/at.#n /o/entul proucerii /orti.
3A:C(IU:I :
.#nc$i!oarea e la 1% la &% e ani !i
.inter'icerea unor repturi.
OMORUL CALI9ICA((art.178 C.pen)
1.Continutul legal:
O/orul !0)7r!it #n )reuna in ur/0toarele #/pre6ur0ri:
a. cu pre/eitare1
,. in intere! /aterial1
c. a!upra !otului !au unei rue apropiate1
. pro-it7n e !tarea e neputint0 a )icti/ei e a !e ap0ra 1
e. prin /i6loace ce pun #n pericol )iata /ai /ultor per!oane 1
-. #n leg0tur0 cu #neplinirea #natoririlor e !er)iciu !au pu,lice ale
)icti/ei 1
g. pentru a !e !u!trage ori pentru a !u!trage pe altul e la ur/0rire !au
are!tare" ori e la e+ecutarea unei peep!e 1
$. pentru a #nle!ni !au a a!cune !0)7r!irea altei in-ractiuni 1
i. #n pu,lic 1
!e peep!e!te cu #nc$i!oare e la 18 la &8 e ani !i inter'icerea unor
repturi. (entati)a !e peep!e!te. *
O/orul cali-icat i/plic0 acelea!i caracteri!tici ca !i o/orul !i/plu" cu
eo!e,irea c0 pri/ul pre'int0 unele circu/!tante care #i !pore!c
periculo'itatea. 4entru e+plicatiile pri)in o,iectul" !u,iectii" latura
o,iecti)0 !i !u,iecti)0 tri/ite/ la in-ractiunea e o/or. 0n continuare )o/
anali'a nu/ai ca'urile #n care o/orul poate -i cali-icat.
a.cu pre/eitare :
4re/eitarea pre!upune o g7nire anticipat0 a!upra unei acti)it0ti
)iitoare. 0n acceptiunea legii penale" pre/eitarea pre!upune ce)a /ai
/ult ec7t o g7nire anticipat0. Ea con!t0 #n trecerea unui inter)al e
ti/p in /o/entul lu0rii $ot0r7rii e a !0)7r!ii o/orul !i p7n0 #n
/o/entul e+ecut0rii in-ractiunii. Ace!t inter)al e ti/p nu e!te e+pre!
pre)0'ut e lege" -iin l0!at la aprecierea in!tantei.
4re/eitarea /ai pre!upune !i !0)7r!irea unor acte e preg0tire" e
natur0 !0 #nt0rea!c0 $ot0r7rea e a !0)7r!i in-ractiunea !i totoat0 !0.i
-acilite'e e+ecutarea ace!teia (procurarea unui cutit !au a unei cantit0ti
e otra)0" ur/0rirea )icti/ei).
Acea!a i/plic0 a!aar o c$i,'uint0" !7nge rece" !t0p7nire e !ine. 0n ca'ul
2
2
#n care o per!oan0 procur0 in!tru/ente autorului #n )eerea !0)7r!irii
o/orului" ace!ta )a r0!pune pentru co/plicitate la in-ractiunea e o/or
cali-icat.
,.in intere! /aterial:
Ace!ta con!tituie un /o,il e -actur0 egoi!t0" care #i con-er0 -aptei un
pericol /ai /are. Intere!ul /aterial !e poate #n-0ti!a ca un a)anta6 !au
,ene-iciu e natur0 /aterial0 cu/ ar -i : ,ani" ,unuri" titluri e )aloare"
o,7nirea unei /o!teniri" !tingerea unor atorii !au o,tinerea altor
a)anta6e. :u intere!ea'0 )aloarea a)anta6elor !au ,unurulor care pot -i
o,tinute. E!te i/portant ca ace!te a)anta6e !0 -i con!tituit /o,ilul cri/ei.
30)7r!irea o/orului in intere! /aterial" e!te o circu/!tant0 per!onal0"
eoarece pri)e!te latura !u,iecti)0 a in-ractiunii" ne-iin tran!/i!i,il0 !i
celorlalti participanti.
c. a!upra !otului !au unei rue apropiate :
O/orul !0)7r!it #n a!t-el e ca'uri e!te /ai gra) eoarece )icti/a /i'7n
pe a-ecti)itatea intre el !i autor nu.!i ia /0!uri e ap0rare" ceea ce poate
!0 #nle!nea!c0 !0)7r!irea in-ractiunii. 0n ace!t ca' !u,iectul pa!i) e!te
cali-icat. Calitatea e !ot re'ult0 nu/ai intr.o c0!0torie legal #ng$eiat0 1
-iin !co! in acea!t0 !-er0 concu,ina6ul. De!p0rtirea #n -apt a !otilor nu
are rele)ant0.
3
3
INFRACIUNILE CONTRA PERS
I. OMUCIDEREA OMORUL(art.174 C.pen):
1.Con!n"t"# #e$a#:Uciderea unei persoane, se pede cu nchisoare de
la 10 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi. Tentativa se
pedepsete.
%.Con&!!! pree'!(tente :
%A.O)!e*t"# !n+ra*!"n!! :
,$ener!*,este format din relaiile sociale care privesc aprarea persoanei
privit sub totalitatea atributelor sale ;
,(pe*!a#-este format din relaiile sociale care apr viaa tuturor
persoanelor ;
,-ater!a#-copul persoanei aflat n via. Acesta nu trebuie s se
confunde cu subiectul pasiv care este persoana n via, creia i s-a
suprimat, sau s-a ncercat s i se suprime viaa.
%..S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
,(")!e*t"# a*t!/,orice persoan. Participaia este posibil n toate
formele sale.
,(")!e*t"# pa(!/-este persoana ucis.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A.Lat"ra o)!e*t!/1 :
4
4
, e#e-ent"# -ater!a# - se poate realia printr-o aciune sau inaciune de
!
su"rumare,lovire,tiere,otrvire,mpu#care,nepare,electrocutare,neadmi
nistrarea de $ran sau medicamente, neacordarea primului a%utor,
asmuirea unui cine, folosirea unei reptine, etc. &e poate observa c
omorul se poate sv'r#ii direct sau indirect. (e asemenea fptuitorul
poate folosi #i anumite instrumente ! cuit, topor, lam, substame
otrvitoare, etc.
,"r-area !-e&!at1 - moartea persoanei. (ac aceasta nu se produce va
fi tentativ.
,#e$1t"ra &e *a"2a#!tate-ea trebuie s se stabileasc ntre aciunea
fptuitorului #i urmarea imediat.
0..Lat"ra (")!e*t!/1 :
,+or-a &e /!no/1!e- intenie direct sau indirect. )a se va stabili n
funcie de modul cum a acionat fptuitorul #i de instrumentele pe care
le-a folosit.
,-o)!#"#- ura, "eloia. *nteresul material sc$imb ncadrarea %uridic
+art.,-./.pen0. 1ipsa acestuia poate releva ine2istena discernm'ntului.
)l arat totodat periculoitatea infractorului.
,(*op"# , suprimarea vieii persoanei. Acesta a%ut de cele mai multe ori
la individualiarea pedepsei.
4.For-e.San*!"n! :
FORME :
1.a*te#e preparator!!-de#i posibile nu se pedepsesc+procurarea unui
cuit0;
%.tentat!/a,se pedepse#te+ndreptarea cuitului nspre inima unei
persoane0;
0.+apt *on("-at-n momentul producerii mori.
SANCIUNI !
-nc$isoarea de la ,3 la 23 de ani #i
-intericerea unor drepturi.
.
.
OMORUL CALIFICAT(art.173 C.pen)
1.Con!n"t"# #e$a#:
Omorul svrit n vreuna din urmtoarele mpre!urri"
a. cu premeditare#
$. din interes material#
c. asupra so%ului sau unei rude apropiate#
d. pro&itnd de starea de neputin% a victimei de a se apra #
e. prin mi!loace ce pun n pericol via%a mai multor persoane #
&. n le'tur cu ndeplinirea ndatoririlor de serviciu sau pu$lice
ale victimei #
'. pentru a se sustra'e ori pentru a sustra'e pe altul de la urmrire
sau arestare, ori de la e(ecutarea unei pedepse #
h. pentru a nlesni sau a ascunde svrirea altei in&rac%iuni #
i. n pu$lic #
se pedepsete cu nchisoare de la 1) la 2) de ani i interzicerea unor
drepturi. Tentativa se pedepsete.
4morul calificat implic acelea#i caracteristici ca #i omorul simplu, cu
deosebirea c primul preint unele circumstane care i sporesc
periculoitatea. Pentru e2plicaiile privind obiectul, subiecii, latura
obiectiv #i subiectiv trimitem la infraciunea de omor. 5n continuare
vom analia numai caurile n care omorul poate fi calificat.
a.*" pre-e&!tare :
Premeditarea presupune o $4n&!re ant!*!pat1 asupra unei activiti
viitoare. 5n accepiunea le"ii penale, premeditarea presupune ceva mai
mult dec't o "'ndire anticipat. )a const n trecerea unui interval de
timp din momentul lurii $otr'rii de a sv'r#ii omorul #i p'n n
momentul e2ecutrii infraciunii. Acest interval de timp nu este e2pres
prevut de le"e, fiind lsat la aprecierea instanei.
Premeditarea mai presupune #i sv'r#irea unor a*te &e pre$1t!re, de
natur s ntreasc $otr'rea de a sv'r#i infraciunea #i totodat s-i
facilitee e2ecutarea acesteia +procurarea unui cuit sau a unei cantiti
de otrav, urmrirea victimei0.
6
6
Aceasa implic a#adar o c$ibuin, s'n"e rece, stp'nire de sine. 5n
caul n care o persoan procur instrumente autorului n vederea
sv'r#irii omorului, acesta va rspunde pentru complicitate la
infraciunea de omor calificat.
).&!n !ntere( -ater!a#:
Acesta constituie un -o)!# de factur e"oist, care i confer
faptei un pericol mai mare. *nteresul material se poate nfi#a ca un
a/anta5 sau )ene+!*!" de natur material cum ar fi ! bani, bunuri, titluri
de valoare, dob'ndirea unei mo#teniri, stin"erea unor datorii sau
obinerea altor avanta%e. 7u interesea valoarea avanta%elor sau
bunurulor care pot fi obinute. )ste important ca aceste avanta%e s fi
constituit mobilul crimei.
&v'r#irea omorului din interes material, este o *!r*"-(tan1
per(ona#1, deoarece prive#te latura subiectiv a infraciunii, nefiind
transmisibil #i celorlali participani.
*. a("pra (o"#"! (a" "ne! r"&e aprop!ate :
4morul sv'r#it n astfel de cauri este mai "rav deoarece
victima mi'nd pe a+e*t!/!tatea dintre el #i autor nu-#i ia msuri de
aprare, ceea ce poate s nlesneasc sv'r#irea infraciunii. 5n acest ca
subiectul pasiv este *a#!+!*at. /alitatea de so reult numai dintr-o
*1(1tor!e #e$a# n"$eiat ; fiind scos din aceast sfer concubina%ul.
(esprirea n fapt a soilor nu are relevan.
Prin r"&e aprop!ate se nele" ascendenii #i descendenii,
fraii #i surorile, copiii acestora, precum #i persoanele devenite prin
a&op!e potrivit le"ii, astfel de rude. 7u interesea "radul de rudenie n
linie ascendent #i descendent. /opiii adoptai au calitatea de rude
apropiate fa de adoptator. Adopia cu efecte depline nu permite s
operee a"ravanta ntre nfiat #i ascendentul su natural sau fratele su
de s'n"e.
&. pro+!t4n& &e (tarea &e nep"t!n1 a /!*t!-e! &e a (e ap1ra :
A"ravanta se %ustific prin aceea c, omorul astfel sv'r#it este mai
u#or de consumat. &unt n neputin de a se apra persoanele care sufer
-
-
o infirmitate fiic sau psi$ic, cele de v'rst fra"et sau cele de v'rst
naintat.
&tarea de neputin trebuie s fie anterioar sv'r#irii faptei #i nu s
fie provocat de autor. A profita de starea de neputin a victimei,
presupune cunoa#terea de ctre fptuitor a condiiei precare a victimei #i
$otr'rea acestuia de a se folosi de aceast stare pentru a o ucide.
8apta preint un "rad de pericol social mai "rav din punct de
vedere obiectiv(nep"t!na /!*t!-e!)6 c't #i din punct de vedere
subiectiv+per/er(!tatea +1pt"!tor"#"!) care a ucis profit'nd de aceast
mpre%urare.
e.pr!n -!5#oa*e *are p"n 7n per!*o# /!aa -a! -"#tor per(oane :
4morul sv'r#it n astfel de situaii este mai "rav, deoarece cu c't
sunt mai multe victime cu at't fapta este mai periculoas. &e
ndepline#te aceast a"ravant c'nd autorul folose#te pentru sv'r#irea
infraciunii metode ca ! )o-)e6 $a2e6 !n*en&!!6 ar-a-ent.
Aceast a"ravant poate s reias din mi%loacele folosite de autor,
dar #i din 7-pre5"r1r!#e n care se comite fapta+ntr-o sal de curs0.
+.7n #e$1t"r1 *" 7n&ep#!n!rea 7n&ator!r!#or &e (er/!*!" (a" p")#!*e a#e
/!*t!-e! :
Aceast circumstan are n vedere, de re"ul, omorul care se
comite dintr-un (ent!-ent &e ne-"#"-!re sau &e r12)"nare pentru
modul n care victima, n cadrul ndatoririlor de serviciu, a satisfcut
interesele ori preteniile autorului. )2ist aceast circumstan #i atunci
c'nd autorul ucide pentru a mpiedica victima s-#i e2ercite atribuiile
de serviciu.
5n caul n care victima ndepline#te o funcie important pe linie
de stat sau politic, fapta se ncadrea n art.,63 /.pen. dac
ndepline#te #i celelalte condiii.
$.pentr" a (e ("(tre$e or! pentr" a ("(tra$e pe a#t"# &e #a "r-1r!re6
are(tare or! &e #a e'e*"tarea "ne! pe&ep(e :
Pericolul sporit al omorului sv'r#it n astfel de situaii decur"e din
(*op"# "r-1r!t de fptuitor. (e e2.autorul comite un omor pentru a nu
9
9
fi tras la rspundere penal. 7u se aplic aceast a"avant n caul n
care urmrirea nu a nceput.
8.pentr" a 7n#e(n! (a" a a(*"n&e (1/4r9!rea a#te! !n+ra*!"n! :
Pentru e2istena acestei a"ravante este necesar #i suficient dovada
(*op"#"! "r-1r!t, indiferent dac acest scop s-a realiat sau nu. (e e2.
fapta autorului care, urmrind s aib raport se2ual cu victima, nu a
oprit ma#ina la insistenele acesteia, determin'nd-o astfel s sar din
ma#in, accident'ndu-se mortal. 5n spe nu este relevant c inculpatul
n-a reu#it s consume violul, $otr'tor fiind scopul urmrit, #i anume,
mpiedicarea victimei de a se salva.
Acest te2t de le"e se refer #i la tentat!/16 nu numai la infraciunile
consumate. 5n caul n care scopul s-a realiat, va e2ista un concurs de
infraciuni.
I,7n p")#!* :
4morul sv'r#it ntr-o asemenea mpre%urare evidenia o
periculoitate sporit a fptuitorului, iar fapta are un mare ecou social,
determin'nd o nesi"uran public. Prin loc public se nele" situaiile
prevute n art.,.2 /.pen.
OMORUL DEOSE.IT DE :RA; (art.17<C.pen)
1.Con!n"t"# #e$a#:
Omorul svrit n vreuna din urmtoarele mpre!urri"
a. prin cruzimi#
$. asupra a dou sau mai multor persoane #
c. de ctre o persoan care a mai svrit un omor #
d. pentru a svri sau a ascunde svrirea unei tlhrii sau
piratrerii #
e. asupra unei &emei 'ravide #
&. asupra unui ma'istrat, poli%ist, !andarm ori asura unui militar, n
timpul sau n le'tur cu ndeplinirea ndatoririlor de serviciu sau
pu$lice ale acestora, se pedepsete cu deten%iunea pe via% sau cu
nchisoare de la 1) la 2) de ani i interzicerea unor drepturi.
:
:
Tentativa se pedepsete
a.pr!n *r"2!-!=
)ste o circumstan +oarte &e( 7nt4#n!t1 n practic. Astfel, (icionarul
;uridic define#te cruimea ca < o -an!+e(tere &e +ero*!tate n comiterea
unei infraciuni de natur s provoace suferine prelun"ite victimei. =
Actele de cruime comise de fptuitor provoac implicit #i un sentiment
de oroare *e#or &!n 5"r, ori de "roa.
E'. n acest sens pot fi ! stropirea victimei cu benin, dup care i s-a
dat foc, aplicarea de lovituri care drobesc "lobii oculari, tierea
victimei cu o lam n one nevitale, dar totu#i pentru a-i provoca
moartea.
4morul sv'r#it n asemenea situaii este deosebit de "rav, deoarece
infractorul urmre#te un re2"#tat &")#" ! provocarea de suferine fiice
#i moartea victimei.
).a("pra a &o"1 (a" -a! -"#tor per(oane =
Aceast circumstan are ca element specific nu o pluralitate de
victime, ci voina infractorului de a ucide mai multe persoane n aceea#i
mpre%urare. A"ravanta se aplic numai dac se produce efectiv moartea
a cel puim dou persoane.
Pentru incidena a"ravantei, autorul trebuie s aib repreentarea
consecinelor const'nd n uciderea a cel puin dou persoane.
)2.aruncarea unei bombe care a ucis mai multe persoane, otrvirea unor
f'nt'ni.
(ac fptuitorul demonstrea intenia de a ucide o sin"ur
persoan prin mi%loace care pun n pericol viaa mai multor persoane,
atunci el va rspunde cfm.art ,-. lit.e.
*.&e *1tre o per(oan1 *are a -a! (1/4r9!t "n o-or =
Aceasta are la ba antecedena penal a infractorului, care
demonstrea c acesta nu s-a ndreptat. Pentru aplicarea acesteia nu se
vor lua n calcul faptele de omor sv'r#ite ntr-o stare care nltur
caracrerul penal al faptei-#e$!t!-1 ap1rare.
,3
,3
Aceast anteceden penal /a e'!(ta c$iar dac pentru omorul
sv'r#it a intervenit amnistia, "raierea ori prescripia sau dac acesta a
fost reabilitat.
1a stabilirea sanciuni, se vor aplica re"ulile *on*"r("#"! &e
!n+ra*!"n! sau ale re*!&!/e!. Aceast a"ravant esre per(ona#1, deci ea
nu se rfr'n"e #i asupra altor participanti.
d.pentru a svri sau a ascunde svrirea unei tlhrii sau
piratrerii
5mpre%urarea care atribuie acestui omor un caracter mai "rav const
n (*op"# (pe*!a# urmrit de fptuitor. &e va aplica art.,-6 lit.d c'nd se
stabile#te c fptuitorul a suprimat cu intenie viaa unui om, pentru a
crea condiiile favorabile sv'r#irii sau ascunderii unei t'l$rii sau
piraterii.
Aceast condiie tre)"!e (1 +! e'!(tat 7n -o-ent"# sv'r#irii
omorului. )a este o *!r*"-(tan1 per(ona#1 #i deci nu este opoabil #i
celorlali participani, afar de caul n care ace#tia au acionat #i ei cu
acela#i scop.
4morul sv'r#it n aceast mpre%urare (e &eo(e)e9te de t'l$ria
care a avut ca urmare moartea vintimei, deoarece n acest ca fptuitorul
nu acionea cu intenia de a ucide victima ci de a o deposeda de un
bun, forma de vinovie cu care se comite fapta fiind praeterintenia.
e.a("pra "ne! +e-e! $ra/!&e =
4 asemenea fapt produce -oartea a &o"1 +!!ne, le'nd
respectul fa de produsul concepiei. 7u are semnificaie
(ta&!"# (ar*!n!!, le"ea nepreci'nd acest lucru. &tarea de
"raviditate trebuie s fie rea#1. (ac fptuitorul sv'r#e#te
omorul #tiind c victima este "ravid, ea nefiind, a"ravanta nu
va opera.
5n momentul sv'#irii faptei, a"tor"# tre)"!e (1 *"noa(*1 starea
victimei, n ca contrar oper'nd eroarea de fapt. /u toate c, le"ea nu
,,
,,
preciea ar mai fi de menionat c, starea de "raviditate a victimei ar
trebui (1 +!e /!2!)!#1.
+.a("pra "n"! -a$!(trat6 po#!!(t6 5an&ar- or! a("ra "n"! -!#!tar6 7n
t!-p"# (a" 7n #e$1t"r1 *" 7n&ep#!n!rea 7n&ator!r!#or &e (er/!*!" (a"
p")#!*e a#e a*e(tora6 (e pe&ep(e9te *" &eten!"nea pe /!a1 (a" *"
7n*8!(oare &e #a 13 #a %3 &e an! 9! !nter2!*erea "nor &rept"r!.
>aiunea acestei a"ravante decur"e din *a#!tatea (")!e*t"#"! pa(!/6
de purttor al autotitii de stat, fie ca procuror, %udector, poliist sau
%andarm. Aceste persoane intr n cate"oria persoanelor care se ocup cu
reprimarea fenomenului infracional.
&ubiectul pasiv tre)"!e (1 (e a+#e n e2ercitarea atribuiilor de
serviciu sau fapta s se comit n le"tur cu ndeplinirea ndatoririlor de
serviciu sau publice ale victimei.
PRUNCUCIDEREA (art.177 C.pen.)
1.Con!n"t"# #e$a#:
Uciderea copilului nou*nscut, svrit imediat dup natere
de ctre mama a&lat ntr*o stare de tul$urare pricinuit de natere, se
pedepsete cu nchisoare de la 2 la + ani.,
%.Con&!!! pree'!(tente:
%A.O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
,o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!** este format din relaiile sociale care privesc
aprarea persoanei privit sub totalitatea atributelor sale ;
,o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a#-este format din totalitatea relaiilor sociale
care ocrotesc dreptul la via oricrui nou-nscut (up cum se #tie
dreptul la via apare n momentul e2pulrii. 7u are relevan dac
copilul este sntos sau nu, important este ca el s fie n via.
,o)!e*t"# -ater!a#,este corpul nou-nscutului.
%..S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
,2
,2
,(")!e*t"# a*t!/, este calificat n persoana -a-e! no",n1(*"t"#"!,
imediat dup na#tere. /el care a%ut la sv'r#irea infraciunii poate fi,
dup ca complice sau insti"ator. Pruncuciderea repreint o form mai
u#oar de omucidere. ?otodat, mama trebuie s se fi aflat ntr-o
puternic t"#)"rare pricinuit de actul na#terii #i nu de un conflict
e2terior. Aceste dou condiii trebuie ndeplinite *"-"#at!/. (ac
lipse#te aceast stare, mama va rspunde pentru omor calificat.
,(")!e*t"# pa(!/-este calificat n per(oana no",n1(*"t"#"!, indiferent
dac este nscut din cstorie sau din afara acesteia. (urata ma2im a
strii de nou-nscut este de ,3-,4 ile-at't timp c't durea urmele
na#terii.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A.Lat"ra o)!e*t!/1 :
,e#e-ent"# -ater!a#,se poate sv'r#ii printr-o aciue sau inaciune de
ucidere +aplicarea de lovituri, lsarea acestuia n fri", nfometarea
copilului0. ?oate acestea trebuie fcute > !-e&!at &"p1 na9tere ? #i
datorit tulburrilor n care se "sea mama dup na#tere.
,"r-area !-e&!at1-moartea copilului nou-nscut. (ac se produce un
alt reultat -o vtmare "rav- nu va cdea n sfera penalului, deoarece
tentativa nu se mai pedepse#te.
0..Lat"ra (")!e*t!/1 :
,+or-a &e /!no/1!e , intenia, fiind n acest ca incompatibil cu
premeditarea, deoarece pruncuciderea este o infraciune spontan.
4.For-e.San*!"n!.
FORME :
1.a*te#e preparator!!,de#ii posibile, nu se pedepsesc ;
%.tentat!/a-nu se pedepse#te ;
0.+apt *on("-at,se consum atunci c'nd se produce moartea nou-
nscutului.
SANCIUNI :
-nc$isoare de la 2 la - ani.
,3
,3
UCIDEREA DIN CULP@ (art.17A *.pen)
1.Con!n"t"# #e$a#:
Uciderea din culp a unei persoane, se pedepsete cu nchisoare
de la 1 la ) ani.
Uciderea din culp ca urmare a nerespectrii dispozi%iilor le'ale
ori a msurilor de prevedere pentru e(erci%iul unei &unc%i sau meserii,
ori pentru e&ectuarea unei anume activit%i, se pedepsete cu
nchisoare da la 2 la + ani.
-nd uciderea din culp a unei persoane este svrit de un
conductor de vehicul cu trac%iune mecanic, avnd n sn'e o
m$i$a%ie alcoolic ce depete limita le'al sau care se a&l n stare
de e$rietate, pedeapsa este nchisoarea de la ) la 1) ani.
-u aceeai pedeaps se sanc%ioneaz &apta svrit din culp, de
orice alt persoan n e(erci%iul pro&esiei sau meseriei i care se a&l
n stare de e$rietate.
.ac prin &apta svrit s*a cauzat moartea a dou sau mai
multor persoane, la ma(imul pedepselor prevzute n alin. precedente
se poate adu'a un spor de pn la / ani.
%.Con&!!! pree'!(tente:
%A.O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
,o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!** este format din relaiile sociale care privesc
aprarea persoanei privit sub totalitatea atributelor sale ;
,o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a#- este format din totalitatea relaiilor sociale
care ocrotesc dreptul la via, c$iar #i n caul faptelor sv'r#ite din
culp, cu toate c suprimarea vieii unei persoane n asemenea condiii
este mai puin "rav raportat la celelalte infraciuni de omor.
,o)!e*t"# -ater!a#,este corpul persoanei ucise .
%..S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
,4
,4
,(")!e*t"# a*t!/, poate fi orice persoan. (ar, uneori le"ea cere o
anumit calitate- conductor auto. /'t prive#te coautoratul, n doctrin
sunt mai multe opinii care confirm sau infirm posibilitatea acestuia.
,(")!e*t"# pa(!/- este persoana ucis. Aceea#i persoan poate fi de cele
mai multe ori at't subiect activ c't #i subiect pasiv al infraciunii.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A.Lat"ra o)!e*t!/1 :
,e#e-ent"# -ater!a#, se poate sv'r#ii printr-o aciune sau inaciune de
ucidere din culp. 5n acest ca nu avem o infraciune violent,
premeditat sau prin cruimi ci o conduit "re#it a autorului ntr-o
situaie periculoas+conducerea unui autove$icul, m'nuirea unui
a"re"at0. (ac fptuitorul s-a folosit ns de aceste instrumente pentru a
produce moartea persoanei, nu va mai opera incidena acestui articol.
,"r-area !-e&!at1- moartea persoanei. (ac nu se produce aceast
urmare, ncadrarea %uridic a faptei va fi de vtmare corporal din
culp.
,#e$1t"ra &e *a"2a#!tate, ea trebuie ntotdeauna stabilit,astfel nc't s
se cunoasc n concret fapta care a dus la acest reultat. 7u va e2ista
le". de caualitate dac ntre aciunea fptuitorului #i urmarea imediat
s-au interpus factori e2terni. ?otodat nu va e2ista le". de caualitate
dac fptuitorul, n momentul sv'r#irii faptei, nu-#i putea repreenta
urmrile faptelor sale+ca fortuit0.
0..Lat"ra (")!e*t!/1 :
,+or-a &e /!no/1!e,culpa simpl sau cu prevedere.
4.For-e.Mo&a#!t1!.San*!"n!.
FORME :
1.a*te#e preparator!!, nu sunt posibile;
%.tentat!/a-nu este posibil ;
0.+apt *on("-at,se consum atunci c'nd se produce moartea persoanei.
MODALIT@I : @ciderea din culp cunoa#te 3 forme a"ravate !
a. Uciderea din culp ca urmare a nerespectrii dispozi%iilor
le'ale ori a msurilor de prevedere pentru e(erci%iul unei &unc%i sau
,.
,.
meserii, ori pentru e&ectuarea unei anume activit%i, se pedepsete cu
nchisoare da la 2 la + ani.
5n aceast a"ravant se includ de obicei accidentele de circulaie.
Aici intervine culpa profesional, c'nd #oferii sunt obli"ai s reduc
vitea p'n la evitarea oricrui pericol. 5n activitatea medical se poate
reine culpa profesional' n caul unei consultaii superficiale a
bolnavului.
Astfel, de e2. e2ist rspunderea penal a c$irur"ului care, dup
efectuarea operaiei a uitat o compres n corpul victimei #i aceasta a
decedat.
$. -nd uciderea din culp a unei persoane este svrit de un
conductor de vehicul cu trac%iune mecanic, avnd n sn'e o
m$i$a%ie alcoolic ce depete limita le'al sau care se a&l n stare
de e$rietate, pedeapsa este nchisoarea de la ) la 1) ani.
-u aceeai pedeaps se sanc%ioneaz &apta svrit din culp, de
orice alt persoan n e(erci%iul pro&esiei sau meseriei i care se a&l
n stare de e$rietate.
5n acest ca, subiectul activ este calificat n sensul c este un
conducto auto. (e menionat c, starea de ebrietate nu este sinonim cu
starea n care #oferul are n corp o anumit mbibaie alcoolic. Aceast
a"ravant #i are raionamentul n aceea c ntre alcoolism #i
infracionalitate e2ist o str'ns le"tur. (up unii autori aceast
a"avant ar ndeplini condiiile concursului de infraciui, iar dup alii
aceasta ar fi o infraciune comlpe2. 5ns cei mai muli tind ctre prima
opinie.
c. .ac prin &apta svrit s*a cauzat moartea a dou sau mai
multor persoane, la ma(imul pedepselor prevzute n alin. precedente
se poate adu'a un spor de pn la / ani.
Aceast a"ravant are n vedere situaia n care printr-o sin"ur
fapt se cauea moartea a 2 sau mai multor persoane.
SANCIUNI :
-nc$isoare de la , la . ani n forma tip #i
,6
,6
-nc$isoare de la 2 la - ani sau de la . la ,. ani n forma a"ravat, care
poate fi sporit cu 3 ani.
II. LO;IREA BI ;@T@MAREA INTR:RIT@II CORPORALE
SAU A S@N@T@II
LO;IREA SAU ALTE ;IOLENE (art.1ACC.pen)=
1.Con!n"t"# #e$a#:
0ovirea sau orice acte de violen% cauzatoare de su&erin%e &izice
se pedepsesc cu nchisoare de la o lun la trei luni sau cu amend.
1aptele prevzute la alin 1 svrite asupra mem$rilor de &amilie
se pedepsesc cu nchisoare de la 2 luni la 1 an sau cu amend.
0ovirea sau actele de violen% care au pricinuit o vtmare ce
necesit pentru vindecare n'ri!iri medicale de cel mult 20 de zile se
pedepsesc cu nchisoare de la / luni la 2 ani sau cu amend.
1aptele prevzute n alin. precedent svrite asupra mem$rilor
&amiliei se pedepsesc cu nchisoare de la 1 la 2 ani sau cu amend.
3c%iunea penal se pune n micare la pln'erea preala$il a
persoanei vtmate. 4n cazul alin 1.1 i 2.1 ac%iunea penal se pune n
micare i din o&iciu.
4mpcarea pr%ilor nltur rspunderea penal, producndu*i
e&ectele i n cazul n care ac%iunea penal a &ost pus n micare din
o&iciu.
%.Con&!!! pree'!(tente:
%A.O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
,o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!** este format din relaiile sociale care privesc
aprarea persoanei privit sub totalitatea atributelor sale ;
,o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a#- este format din totalitatea relaiilor sociale
care ocrotesc inte"ritatea corporal sau sntatea fiecrei persoane,
indifedent c este o persoan oarecare sau membru de familie.
,o)!e*t"# -ater!a#,este corpul persoanei.
,-
,-
%..S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
,(")!e*t"# a*t!/- orice persoan. Participaia este posibil sub toate
formele sale. (ac loviturile sunt e2ercitate de un funcionar n
e2ercitarea atribuiilor de serviciu, atunci vom avea infraciunea de
purtare abuiv. 5n forma a"ravat, sub. activ trebuie s fie so sau rud
apropiat.
,(")!e*t"# pa(!/- orice persoan. 5n caul a"ravantei, acesta este
calificat-membru de familie.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A.Lat"ra o)!e*t!/1 :
,e#e-ent"# -ater!a#, se poate sv'r#i printr-o aciune de lovire sau acte
de violem. 8apta se poate sv'r#i #i indirect, prin intermediul unui
animal.
,"r-area !-e&!at1-vtmarea persoanei sau provocarea de suferine
fiice.
0..Lat"ra (")!e*t!/1 :
,+or-a &e /!no/1!e,intenia direct sau indirect.
4.For-e.Mo&a#!t1!.San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!!, de#ii posibile, nu se pedepsesc ;
%. tentat!/a- nu se pedepse#te ;
0. +apt *on("-at, fapta se consum atunci c'nd se produce o vtmare
corporal a persoanei sau c'nd se produc suferine fiice.
MODALIT@I :8apta este -a! $ra/1 atunci c'nd !
a.c'nd fapta se sv'r#e#te asupra -e-)r!#or &e +a-!#!e ;
). c'nd fapta produce leiuni ce necesit pentru vindecare n"ri%iri
medicale &e *e# -"#t %C &e 2!#e. 7u intr n acest termen durata
concediului medical.
SANCIUNI :
- nc$isoare de la o lun la 3 ani-n forma tip #i
- nc$isoare de la 6 luni la , an, de la 3 luni la 2 ani, de la , la 2 ani-n
forma a"ravat.
,9
,9
;@T@MAREA CORPORAL@ (art.1A1 C.pen.)
1.Con!n"t"# #e$a#:
5 1apta prin care s*a pricinuit inte'rit%ii corporale sau snt%ii
o vtmare care necesit pentru vindecare n'ri!iri medicale de cel
mult 20 de zile se pedepsete cu nchisoare de la 2 luni la ) ani.
1aptele prevzute la alin 1 svrite asupra mem$rilor de &amilie
se pedepsesc cu nchisoare de la 1 la ) ani sau cu amend.
3c%iunea penal se pune n micare la pln'erea preala$il a
persoanei vtmate .4n cazul alin 1.1 ac%iunea penal se pune n
micare i din o&iciu.
4mpcarea pr%ilor nltur rspunderea penal, producndu*i
e&ectele i n cazul n care ac%iunea penal a &ost pus n micare din
o&iciu.
%.Con&!!! pree'!(tente:
%A.O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
,o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!** este format din relaiile sociale care privesc
aprarea persoanei privit sub totalitatea atributelor sale ;
,o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a#- este format din totalitatea relaiilor sociale
care ocrotesc inte"ritatea corporal sau sntii fiecrei persoane,
indifedent c este o persoan oarecare sau membru de familie.
,o)!e*t"# -ater!a#, este corpul persoanei.
%..S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
,(")!e*t"# a*t!/- orice persoan. Participaia este posibil sub toate
formele sale. (ac loviturule sunt e2ercitate de un funcionar n
e2ercitarea atribuiilor de servici@, atunci vom avea infraciunea de
purtare abuiv. 5n forma a"ravat, sub. activ trebuie s fie so sau rud
apropiat.
,(")!e*t"# pa(!/- orice persoan. 5n caul a"ravantei, acesta este
calificat-membru de familie.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
,:
,:
0A.Lat"ra o)!e*t!/1 :
,e#e-ent"# -ater!a#, se poate sv'r#ii printr-o aciune de lovire sau
acte de violem. 8apta se poate sv'r#i #i indirect, prin intermediul unui
animal sau obiect. &pecificul acestei infraciuni const n aceea c durata
n"ri%irilor medicale nu dep#e#te 63 de ile.
,"r-area !-e&!at1- vtmarea persoanei sau provocarea de suferine
fiice.
0..Lat"ra (")!e*t!/1 :
,+or-a &e /!no/1!e, intenia direct sau indirect, iar n anumite cauri
poate mbrca #i forma praeterinteniei.
4.For-e.Mo&a#!t1!.San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!!, de#i posibile, nu se pedepsesc ;
%. tentat!/a- nu se pedepse#te ;
0. +apt *on("-at, fapta se consum atunci c'nd se produce o vtmare
corporal a persoanei sau c'nd se produc suferine fiice a cror
vindecare nu dep#esc 63 de ile.
MODALIT@I :8apta este -a! $ra/1 atunci c'nd !
a. c'nd fapta se sv'r#e#te asupra -e-)r!#or &e +a-!#!e ;
SANCIUNI :
- nc$isoare de la 6 luni la . ani-n forma tip #i
- nc$isoare de la , la . ani-n forma a"ravat.
;@T@MAREA CORPORAL@ :RA;@ (art.1A% C. pen.):
1.Con!n"t"# #e$a#:
5 1apta prin care s*a pricinuit inte'rit%ii corporale sau snt%ii
o vtmare care necesit pentru vindecare n'ri!iri medicale mai mult
20 de zile se pedepsete cu nchisoare de la 2 la + ani.
.ac &apta a produs vreuna din urmtoarele consecin%e"
pierderea unui sim% sau or'an, ncetarea &unc%ionrii acestuia, o
in&irmitate permanent &izic sau psihic, slu%irea, avortul ori
23
23
punerea n prime!die a vie%ii persoanei, pedeapsa este nchisoarea de
la 2 la 10 ani.
-nd &apta a &ost svrit n scopul producerii consecin%elor
prevzute la alin 1 i 2, pedeapsa este nchisoarea de la / la 12 ani.
Tentativa &aptei prevzut n alin. / se pedepsete.,
%.Con&!!! pree'!(tente:
%A.O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
,o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!** este format din relaiile sociale care privesc
aprarea persoanei privit sub totalitatea atributelor sale ;
,o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a#- este format din totalitatea relaiilor sociale
care ocrotesc inte"ritatea corporal sau sntii fiecrei persoane,
indiferent c este o persoan oarecare sau membru de familie.
,o)!e*t"# -ater!a#, este corpul persoanei.
%..S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
,(")!e*t"# a*t!/- orice persoan. Participaia este posibil sub toate
formele sale.
,(")!e*t"# pa(!/- orice persoan.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A.Lat"ra o)!e*t!/1 :
,e#e-ent"# -ater!a#, se poate sv'r#ii printr-o aciune de lovire sau
acte de violem. 8apta se poate sv'r#i #i indirect, prin intermediul unui
animal sau obiect. &pecificul acestei infraciuni const n aceea c durata
n"ri%irilor medicale &ep19e9te <C &e 2!#e sau produce una din
urmtoarele consecine !
- p!er&erea unul sim sau or"an ori 7n*etarea funcionrii
acestuia+scoaterea unui oc$i, tierea unei urec$i0 ;
- producerea unei !n+!r-!t1! +!2!*e (a" p(!8!*e per-anente ;
- (#"!rea, care poate consta n sc$imbarea nfi#rii+#i ea trebuie
s fie permanent0 ;
- a/ort"#, cu condiia ca fptuitorul s cunoasc aceast stare ;
p"nerea 7n pr!-e5&!e a vieii persoanei. ?otu#i fptuitorul nu
urmre#te s omoare victima.
2,
2,
,"r-area !-e&!at1- vtmarea persoanei, provocarea de suferine fiice
sau punerea n prime%die a vieii persoanei.
0..Lat"ra (")!e*t!/1 :
,+or-a &e /!no/1!e, intenia direct sau indirect, iar n anumite
cauri poate mbrca #i forma praeterinteniei.
4.For-e.Mo&a#!t1!.San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!!, de#i posibile, nu se pedepsesc ;
%. tentat!/a- se pedepse#te numai n caul alin. 3 ;
0. +apt *on("-at, fapta se consum atunci c'nd se produce o vtmare
corporal a persoanei sau c'nd se produc suferine fiice a cror
vindecare dep#esc 63 de ile.
MODALIT@I :8apta este mai "rav atunci c'nd faptuitorul
acionea n scopul producerii consecinelor prevute n alin. , #i 2.
SANCIUNI :
-nc$isoare de la 2 la - ani-n forma tip #i
-nc$isoare de la 2 la ,3 ani #i de la 3 la ,2 ani-n forma a"ravat.
LO;IRILE SAU ;@T@M@RILE CAUDATOARE DE
MOARTE(art.1A0 C.pen)
1.Con!n"t"# #e$a# :
EDa*1 /re"na &!n +apte#e pre/12"te 7n art. 1AC,1A% a a/"t *a
"r-are -oartea /!*t!-e!6 pe&eap(a e(te 7n*8!(oarea &e #a 3 #a 13
an!.F
%.Con&!!! pree'!(tente:
%A.O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
,o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!* * este format din relaiile sociale care privesc
aprarea persoanei privit sub totalitatea atributelor sale ;
,o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a#- este format din totalitatea relaiilor sociale
care ocrotesc inte"ritatea corporal sau sntatea fiecrei persoane.
Aceast infraciune este de fapt o form a"ravat a infraciunilor
prevute n art.,93-,92/.pen.
22
22
,o)!e*t"# -ater!a#,este corpul persoanei.
%..S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
,(")!e*t"# a*t!/- orice persoan. Participaia este posibil sub toate
formele sale.
,(")!e*t"# pa(!/-orice persoan.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A.Lat"ra o)!e*t!/1 :
,e#e-ent"# -ater!a#, se poate sv'r#ii printr-o aciune de lovire sau
mbr'ncire. 8apta se poate sv'r#i #i indirect, prin intermediul unui
animal sau obiect. &pecificul acestei infraciuni const n aceea c,
moartea victimei se produce din culp.
,"r-area !-e&!at1- moartea persoanei.
0..Lat"ra (")!e*t!/1 :
,+or-a &e /!no/1!e, praeterintenia. 1ovirea victimei se produce cu
intenie, ns moartea se produce din culp. (ac se constat intenia
autorului de a produce moartea victimei atunci se va reine infraciunea
de omor.
4.For-e.Mo&a#!t1!.San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!! - nu sunt posibile;
%. tentat!/a- nu este posibil ;
0. +apt *on("-at, fapta se consum atunci c'nd se produce moartea
victimei. (ac aceasta nu se produce, vom fi n preena unei infraciuni
de lovire sau vtmare corporal.
MODALIT@I :8apta este susceptibil de modalitile normative
a"aravate analiate la infraciunile prevute la art.,93-,92.
SANCIUNI :
- nc$isoare de la . la ,. ani. &anciunea este mai mic n comparaie cu
cea de la omor, deoarece n acest ca moartea se produce din culpa
autorului.
;@T@MAREA CORPORAL@ DIN CULP@(art.1A4 C.pen):
23
23
1.Con!n"t"# #e$a#:
1apta prevzut la art. 160 alin 2 i 2.1, care a pricinuit o
vtmare ce necesit pentru vindecare n'ri!iri medicale mai mari de
10 zile, precum i cea prevzut n art.161, svrite din culp, se
pedepsesc cu nchisoare de la o lun la / luni sau cu amend.
.ac &apta a avut vreuna din urmrile prevzute la art.162 alin 1
i 2, pedeapsa este nchisoarea de la / luni la 2 ani sau amenda.
-nd svrirea &aptei prevzute n alin. 1 este urmarea
nerespectrii dispozi%iilor le'ale sau a msurilor de prevedere pentru
e(erci%iul unei pro&esii sau meserii, ori pentru ndeplinirea unei
anume activit%i, pedeapsa este nchisoarea de la / luni la 2 ani sau
amenda.
1apta prevzut n alin. 2 dac este urmarea nerespectrii
dispozi%iilor le'ale sau msurilor de prevedere artate n alin.
precedent se pedepsete cu nchisoare de la 2 luni la / ani.
.ac &aptele prevzute n alin. / i 7 sunt svrite de ctre o
persoan care se a&l n stare de e$rietate, pedeapsa este nchisoarea
de la 1 la / ani, n cazul alin. /, i nchisoarea de la 1 la ) ani n cazul
alin. 7.
8entru &aptele prevzute n alin. 1 i /, ac%iunea penal se pune
n micare la pln'erea preala$il a persoanei vtmate. 4mpcarea
pr%ilor nltur rspunderea penal.
%.Con&!!! pree'!(tente:
%A.O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
,o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!** este format din relaiile sociale care privesc
aprarea persoanei privit sub totalitatea atributelor sale ;
,o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a#- este format din totalitatea relaiilor sociale
care ocrotesc inte"ritatea corporal sau sntatea fiecrei persoane.
,o)!e*t"# -ater!a#, este corpul persoanei.
%..S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
,(")!e*t"# a*t!/- orice persoan.
,(")!e*t"# pa(!/- orice persoan.
24
24
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A.Lat"ra o)!e*t!/1 :
,e#e-ent"# -ater!a#, se poate sv'r#ii printr-o aciune de lovire sau
orice acte de violen. 7e vom "si n preena acestei infraciuni numai
dac durata n"ri%irilor medicale este cuprins ntre ,3 #i 63 de ile.
(ac acestea nu dep#esc ,3 ile fapta nu se ncadrea n acest capitol.
,"r-area !-e&!at1- este repreenrat de producerea vreuneia din
urmrile menionate n art.,93,,9, #i ,92.
0..Lat"ra (")!e*t!/1 :
,+or-a &e /!no/1!e, culpa simpl sau cu prevedere.
4.For-e.Mo&a#!t1!.San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!! - nu sunt posibile;
%. tentat!/a- nu este posibil ;
0. +apt *on("-at, fapta se consum atunci c'nd se produce reultatul
periculos cerut de norma de incriminare.
MODALIT@I :8apta este susceptibil de modalitile normative
a$ra/ate :
a -c'nd n"ri%irile medicale &ep19e(* <C &e 2!#e =
b -c'nd aceasta este urmarea nere(pe*t1r!! "nor &!(po2!!! #e$a#e (a"
&e pre/e&ere pentr" e'er*!tarea "ne! pro+e(!! (a" -e(er!! =
c -c'nd autorul se afl n (tare &e e)r!etate =
SANCIUNI :
-nc$isoare de la o lun la 3 luni sau amend An forma tip #i
-nc$isoare de la 3 luni la 2 ani sau amend, nc$isoare de la 6 luni la 3
ani, nc$isoare de la , la . ani A n forma a"ravat.
III. INFRACIUNI CONTRA LI.ERT@II PERSOANEI
2.
2.
LIPSIREA DE LI.ERTATE GN MOD ILE:AL (art.1AH C.pen) :
1. Con!n"t"# #e$a#:
0ipsirea de li$ertate a unei persoane n mod ile'al se pedepsete
cu nchisoare de la / la 10 ani.
4n cazul n care &apta este svrit prin simularea de calit%i
o&iciale, prin rpire, de o persoan narmat, de dou sau mai multe
persoane mpreun sau dac n schim$ul eli$errii se cere un &olos
material sau orice alt avanta!, prcum i n cazul n care victima este
minor sau este supus unor su&erin%e ori sntatea sau via%a i este
pus n pericol, pedeapsa este nchisoarea de la + la 1) ani.
-u pedeapsa nchisorii de la + la 1) ani se sanc%ioneaz i
lipsirea de li$ertate a unei persoane svrit n scopul de a o o$li'a
la practicarea prostitu%iei.
.ac pentru eli$erearea persoanei se cere, n orice mod, ca
statul, o persoan !uridic, o or'aniza%ie interna%ional
intre'uvernamental sau un 'rup de persoane s ndeplineasc sau
nu un anumit act, pedeapsa este nchisoarea de la + la 16 ani.
.ac &aptele prevzute n alin. 1*7 se svresc de ctre o
persoan care &ace parte dintr*un 'rup or'anizat, pedeapsa este
nchisoarea de la ) la 1) ani, n cazul alin.1, nchisoarea de la + la 16
ani n cazul alin. 2 i /, nchisoarea de la 10 la 20 de ani, n cazul
alin.7.
.ac &apta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei,
pedeapsa este nchisoarea de la 1) la 2) de ani. Tentativa &aptelor
prevzute n alin.1*7 se pedepsete.
-onstituie tentativ i producerea sau procurarea mi!loacelor, a
instrumentelor sau luarea de msuri n vederea comiterii &aptei
prevzute n alin.7.
%.Con&!!! pree'!(tente:
%A.O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
,o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!** este format din relaiile sociale care privesc
aprarea persoanei privit sub totalitatea atributelor sale ;
26
26
,o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a#- este format din totalitatea relaiilor sociale
care ocrotesc libertatea persoanei, adic posibilitatea acesteia de a se
mi#ca liber #i de a aciona dup propria sa voin.
,o)!e*t"# -ater!a#,este corpul persoanei.
%..S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
,(")!e*t"# a*t!/-orice persoan. Participaia este posibil n toate
formele sale.
,(")!e*t"# pa(!/- orice persoan. (ac acesta este minor, fapta va fi
mai "rav.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A.Lat"ra o)!e*t!/1 :
,e#e-ent"# -ater!a#, const ntr-o aciune sau inaciune prin care se
produce lipsirea de libertate a persoanei. Acest lucru se poate realia
c$iar n locuina subiectului pasiv. 5n mod obli"atoriu lipsirea de
libertate trebuie s aib un *ara*ter !#e$a#, n ca contrar, fapta nu va fi
infraciune. 7u are relevan penal nici restr'n"erea libertii impus
de activitatea desf#urat de subiect- militarii n termen, sportivii din
cantonamente.
,"r-area !-e&!at1- const n imposibilitatea victimei de a se mi#ca
liber conform voinei sale.
0..Lat"ra (")!e*t!/1 :
,+or-a &e /!no/1!e, intenia direct sau indirect. (ac fapta a avut ca
urnare moartea victimei, forma de vinovie este n acest ca
praeterintenia.
4.For-e.Mo&a#!t1!.San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!! Asunt posibile #i se pedepsesc numai n caul
formelor a"ravate ;
%. tentat!/a- se pedepse#te ;
0. +apt *on("-at, fapta se consum atunci c'nd se produce reultatul
periculos cerut de norma de incriminare #i anume imposibilitatea
victimei de a se mi#ca liber.
2-
2-
MODALIT@I :8apta este susceptibil de modalitile normative
a$ra/ate :
a.c'nd fapta este sv'r#it prin (!-"#area &e *a#!t1! o+!*!a#e =
). pr!n r1p!re =
*. de o per(oan1 7nar-at1 =
&. de &o"1 sau mai multe per(oane 7-pre"n1 =
e. dac n sc$imbul eliberrii se cere un +o#o( -ater!a# sau or!*e a#t
a/anta5 =
+. /!*t!-a e(te -!nor1 sau este supus unor suferine ori sntatea sau
viaa i este pus n pericol, pedeapsa este nc$isoarea de la - la ,. ani.
$. lipsirea de libertate a unei persoane sv'r#it n scopul de a o o)#!$a
#a pra*t!*area pro(t!t"!e!- nc$isorea de la - la ,. ani ;
8. dac pentru eliberearea persoanei se cere, n orice mod, ca (tat"#6 o
per(oan1 5"r!&!*16 o or$an!2a!e !nterna!ona#1 !ntre$"/erna-enta#1
sau un $r"p &e per(oane s ndeplineasc sau nu un anumit act,
pedeapsa este nc$isoarea de la - la ,9 ani.
I. dac faptele prevute n alin. ,-4 se sv'r#esc de ctre o persoan
care face parte dintr-un $r"p or$an!2at, pedeapsa este nc$isoarea de la
. la ,. ani, n caul alin.,, nc$isoarea de la - la ,9 ani n caul alin. 2 #i
3, nc$isoarea de la ,3 la 23 de ani, n caul alin.4.
!. dac fapta a avut ca urmare -oartea (a" (!n"*!&erea /!*t!-e!,
pedeapsa este nc$isoarea de la ,. la 2. de ani.
SANCIUNI :
-nc$isoare de la 3 la ,3 aniA n forma tip #i
-nc$isoare de la - la ,. ani, nc$isoare de la - la ,9 ani, nc$isoare de
la ,3 la 23 de ani, nc$isoare de la ,. la 2. de ani- n forma a"ravat.
;IOLAREA DE DOMOCILIU (art.1H%.C.pen.) :
1.Con!n"t"# #e$a#:
5 8trunderea &r drept, n orice mod, ntr*o locuin%, ncpere,
dependin% sau loc mpre!muit %innd de acestea, &r consim%mntul
29
29
persoanei care le &olosete, sau re&uzul de a le prsi la cererea
acesteia, se pedepsete cu nchisoare de la 2 luni la 7 ani.
4n cazul n care &apta se svrete de o persoan narmat, de 2
sau mai multe persoane mpreun, n timpul nop%ii sau prin &olosire
de calit%i mincinoase, pedeapsa este nchisoarea de la / la 10 ani.
8entru &apta prevzut n alin.1 ac%iunea penal se pune n
micare la pln'erea preala$il a persoanei vtmate. 4mpcarea
pr%ilor nltur rspunderea penal.
%.Con&!!! pree'!(tente:
%A.O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
,o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!** este format din relaiile sociale care privesc
aprarea persoanei privit sub totalitatea atributelor sale ;
,o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a#- este format din totalitatea relaiilor sociale
care ocrotesc libertatea oricrei persoane sub aspectul vieii domestice.
/fm. art.2- din /onstituie domiciliul #i re#edina persoanei sunt
!n/!o#a)!#e.
,o)!e*t"# -ater!a#, este repreentat de ncperea, dependina sau locul
mpre%muit in'nd de acestea.
%..S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
,(")!e*t"# a*t!/- orice persoan. Participaia este posibil n toate
formele sale. Poate sv'r#i aceast infraciune #i proprietarul care
ptrunde n locuin fr consimm'ntul c$iria#ului.
,(")!e*t"# pa(!/- este cel care folose#te locuina, ncperea, dependina
n mod le"al.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A.Lat"ra o)!e*t!/1 :
,e#e-ent"# -ater!a#, const ntr-o aciune sau inaciune- p1tr"n&erea
fr drept sau re+"2"# de a prsi ncperea. 7u va intra sub incidena
le"ii penale situaia n care se ptrunde ntr-o ncpere cu fora, dar cu
mandat sau n orice alt mod le"al.
,"r-area !-e&!at1- const n nclcarea libertii persoanei prin vreuna
din modalitile de mai sus.
2:
2:
0..Lat"ra (")!e*t!/1 :
,+or-a &e /!no/1!e, intenia direct sau indirect.
4.For-e.Mo&a#!t1!. San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!! Asunt posibile dar nu se pedepsesc ;
%. tentat!/a- nu se pedepse#te ;
0. +apt *on("-at, fapta se consum atunci c'nd se produce reultatul
periculos cerut de norma de incriminare #i anume ptrunderea fr drept
ntr-o ncpere fr consimm'ntul victimei.
MODALIT@I :8apta este susceptibil de modalitile normative
a$ra/ate :
a.c'nd fapta se sv'r#e#te de o per(oan1 7nar-at1 =
). de 2 sau -a! -"#te per(oane 7-pre"n1 =
*. n t!-p"# nop!! sau ;
&.prin folosire de *a#!t1! -!n*!noa(e.
SANCIUNI :
- nc$isoare de la 6 luni la 4 ani- n forma tip #i
- nc$isoare de 3 la ,3 ani- n forma a"ravat.
AMENINAREA (art.1H0 C.pen.) :
1.Con!n"t"# #e$a#:
1apta de a amenin%a o persoan cu svrirea unei in&rac%iuni
sau a unei &apte p'u$itoare ndreptate mpotriva ei, a so%ului ori a
unei rude apropiate, dac este de natur s alarmeze, se pedepsete cu
nchisoare de la / luni la / ani sau cu amend, &r ca pedeapsa
aplicat s poat depi sanc%iunea prevzut de le'e pentru
in&rac%iunea care a &ormat o$iectul amenin%rii.
3c%iunea penal se pune n micare la pln'erea preala$il a
persoanei vtmate.4mpcarea pr%ilor nltur rspunderea penel.
%.Con&!!! pree'!(tente:
%A.O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
33
33
,o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!** este format din relaiile sociale care privesc
aprarea persoanei privit sub totalitatea atributelor sale ;
,o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a#- este format din totalitatea relaiilor sociale
care ocrotesc libertatea psi$ic oricrei persoane. 8aptele de ameninare
creea o stare de temere, de nelini#te a persoanei ameninate.
,o)!e*t"# -ater!a#, nu e2ist.
%..S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
,(")!e*t"# a*t!/- orice persoan. Participaia este posibil n toate
formele sale.
,(")!e*t"# pa(!/- este pers.ameninat. 5n doctrina %uridic s-a apreciat
c noul-nscut, bolnavul n stare de com, ori alienatul mintal sau cel
aflat n stare de beie complet nu pot fi sub. pasivi ai infraciunii de
ameninare deoarece nu au capacitatea de a con#tientia acest luctru.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A.Lat"ra o)!e*t!/1 :
,e#e-ent"# -ater!a#, const ntr-o aciune de ameninare a unei
persoane, de insuflare a temerii c victima va fi supus unui pericol sau
c soul ori rud apropiat vor suferii un ru. Aceast aciune poate fi
sv'r#it direct, prin orice mi%loace de comunicare ! cuvinte, "esturi,
fapte sau indirect, adic printr-o ter persoan. 5n orice ca aceastea
trebuie s aib o relevan penal, s aib ca obiect sv'r#irea unei
infraciuni sau a unei fapte p"ubitoare indiferent de "ravitate. (ac din
atitudinea fptuitorului reult c nu va trece la sv'r#irea faptei , nu va
fi incident acest articol. (ac ameninarea se refer la sv'r#irea unei
infraciunu #i apoi se trece la sv'r#irea acesteia, atunci infraciunea de
ameninare este absorbit n infraciunea la care s-a referit. 5n caul n
care fptuitorul amenint victima cu moartea, art'ndu-i un cuit #i
spun'ndu-i c o va omor, fr a tece ns la e2ecutarea acestei fapte -
fapta se ncadrea n acest art. 5n situaia n care, acesta trece la
sv'r#irea faptei, fr a se produce moartea persoanei, fapta va constitui
tentativ de omor.
,"r-area !-e&!at1- const n crearea unei stri de alarmare a victimei.
3,
3,
0..Lat"ra (")!e*t!/1 :
,+or-a &e /!no/1!e, intenia direct sau indirect. )2primarea unor
cuvinte din culp susceptibile de a fi interpretate de o persoan ca
alarmante pentru ea nu constituie infraciune.
4.For-e. San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!! Asunt posibile dar nu se pedepsesc ;
%. tentat!/a- nu se pedepse#te ;
0. +apt *on("-at, fapta se consum atunci c'nd se produce reultatul
periculos cerut de norma de incriminare #i anume insuflarea unei temeri
persoanei ameninate
SANCIUNI :
-nc$isoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend, fr ca pedeapsa aplicat
s poat dep#i saciunea prevut de le"e pentru infraciunea care a
format obiectul ameninrii.
BANTAIUL (art.1H4C.pen) :
1.Con!n"t"# #e$a#:
-onstrn'erea unei persoane, prin violen% sau amenin%are, s
dea, s &ac, s nu &ac sau s su&ere ceva, dac &apta este comis
spre a do$ndi n mod in!ust un &olos, pentru sine sau penrtu altul, se
pedepsete cu nchisoare de la 2 luni la ) ani.
-nd constrn'erea const n amenin%area cu darea n vilea' a
unei &apte reale sau ima'inare, compromi%toare pentru persoana
amenin%at, pentru so%ul acesteia sau pentru o rud apropiat,
pedeapsa este nchisoarea de la 2 la + ani.
%.Con&!!! pree'!(tente:
%A.O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
,o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!** este format din relaiile sociale care privesc
aprarea persoanei privit sub totalitatea atributelor sale ;
32
32
,o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a#- este format din totalitatea relaiilor sociale
care ocrotesc libertatea psi$ic oricrei persoane mptriva faptelor
susceptibile s n"rdeasc posibilitatea celui #ana%at de a voi #i de a
dispune de aciunile sale.
,o)!e*t"# -ater!a#, de re"ul nu e2ist.
%..S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
,(")!e*t"# a*t!/- orice persoan. Participaia este posibil n toate
formele sale.
,(")!e*t"# pa(!/- orice persoan.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A.Lat"ra o)!e*t!/1 :
,e#e-ent"# -ater!a#, const ntr-o aciune de constr'n"ere, n sensul c
se impune unei persoane s dea, s fac, s nu fac sau s sufere ceva
mpotriva voinei sale. /onstr'n"erea se poate realia prin violen sau
ameninare.
;!o#ena trebuie s se e2ercite n limitele prevute n art.,93
/.pen. (ac prin folosirea violenei se produce o vtmare corporal, va
e2ista un concurs de infraciuni.
Ameninarea presupune efectuarea de ctre fptuitor a unui act care
s inspire victimei temerea c n viitor va suporta un ru, const'nd n
sv'r#irea unei fapte p"ubitoare. Biolena #i ameninarea trebuie s
constituie mi%loace de a e2ercita o constr'n"ere asupra victimei. A da
ceva nseamn un act de deposedare prin remiterea unui bun sau prin a
suporta un pre%udiciu. Canta%ul este o infraciune ndreptat n principal,
nu mpotriva patrimoniului ci mpotriva libertii psi$ice. *nfraciunea
de #anta% absoarbe infraciunea de aneninare.
Atenie - a nu se confunda cu infraciunea de t'l$rie D /'nd
deposedarea de un bun se face prin acte de violen *on*o-!tente , va fi
t'l$rie.
,"r-area !-e&!at1- const n n"rdirea libertii psi$ice a persoanei,
cre'ndu-i o stare de temere.
0..Lat"ra (")!e*t!/1 :
33
33
,+or-a &e /!no/1!e, intenia direct calificat prin scop.
4.For-e.Mo&a#!t1!. San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!! Asunt posibile dar nu se pedepsesc ;
%. tentat!/a- nu se pedepse#te ;
0. +apt *on("-at, fapta se consum atunci c'nd se produce reultatul
periculos cerut de norma de incriminare #i anume insuflarea unei temeri
persoanei #anta%ate.
MODALIT@I :8apta este susceptibil de modalitile normative
a$ra/ate :
/'nd constr'n"erea const n ameninarea cu darea n vilea" a unei
fapte reale sau ima"inare, *o-pro-!1toare pentru persoana
ameninat, pentru soul acesteia sau pentru o rud apropiat, pedeapsa
este nc$isoarea de la 2 la - ani.
SANCIUNI :
-nc$isoare de la 6 luni la . ani A n forma tip #i
-nc$isoare de la 2 la - ani A n forma a"ravat.
I;. INFRACIUNI PRI;ITOARE LA ;IAA SEJUAL@
;IOLUL(art.1H7 C.pen) :
1.Con!n"t"# *on(t!t"t!/:
3ctul se(ual, de orice natur, cu o persoan de se( di&erit sau
de acelai se(, prin constrn'erea acesteia sau pro&itnd de
imposi$iliratea ei de a se apra ori de a*i e(prima voin%a, se
pedepsete cu nchisoare de la / la 10 ani i interzicerea unor
drepturi.
8edeapsa este nchisoarea de la ) la 16 ani i interzicerea unor
drepturi, dac "
a. &apta a &ost svrit de 2 sau mai multe persoane mpreun #
$. victima se a&l n n'ri!irea, ocrotirea, educarea, paza sau n
tratamentul &ptuitorului #
34
34
$1. victima este mem$ru al &amiliei #
c. s*a cauzat victimei o vtmare 'rav a inte'rit%ii corporale sau a
snt%ii.
8edeapsa este nchisoarea de la 10 la 2) de ani i interzicerea
unor drepturi, dac victima nu a mplinit vrsta de 1) ani, iar dac
&apta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa
este nchisoarea de 1) la 2) de ani i interzicerea unor drepturi.
3c%iunea penal pentru &apta prevzut n alin.1 se pune n
micare la pln'erea preala$il a persoanei vtmate.
%.Con&!!! pree'!(tente:
%A.O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
,o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!** este format din relaiile sociale care privesc
aprarea persoanei privit sub totalitatea atributelor sale ;
,o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a#- este format din totalitatea relaiilor sociale
care ocrotesc libertatea vieii se2uale a oricrei persoane #i de a ntreine
relaii se2uale dup propria sa voin.
,o)!e*t"# -ater!a#,corpul prersoanei.
%..S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
,(")!e*t"# a*t!/- orice persoan. Participaia penal este posibil n
toate formele sale.
,(")!e*t"# pa(!/- orice persoan. Acesta poate fi c$iar #i soul autorului.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A.Lat"ra o)!e*t!/1 :
,e#e-ent"# -ater!a#,const ntr-o aciune sub form de act se2ual de
orice natur cu o persoan de se2 diferit sau de acela#i se2. 7u e2ist
viol dac nu a avut loc un act se2ual, ci numai un simplu contact al
or"anelor se2uale. 5n acest ca, dac sub.pasiv este o minor, va fi
infraciunea de corupie se2ual. Biolul presupune un act se2ual fr a
e2ista consimm'ntul persoanei cu care se dore#te a avea relaia
se2ual, reali'ndu-se prin constr'n"ere fiic sau moral sau prin
profitarea de starea victimei care se afl n neputina de a-#i e2prima
voina. /onstr'n"erea trebuie e2ercitat pentru a determina victima la o
3.
3.
relaie se2ual, iar nu pentru a-i provoca alte suferine fiice sau psi$ice.
*mposibilitatea victimei de a se apra poate fi temporar sau
permanent.
,"r-area !-e&!at1- const n nclcarea libertii #i inviolabilitii
se2uale a persoanei.
0..Lat"ra (")!e*t!/1 :
,+or-a &e /!no/1!e, intenia direct.
4.For-e.Mo&a#!t1!.San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!! A sunt posibile dar nu se pedepsesc ;
%. tentat!/a- se pedepse#te cfm.art.234 /.pen.
0. +apt *on("-at, fapta se consum atunci c'nd s-a produs actul se2ual
forat
MODALIT@I :8apta este susceptibil de modalitile normative
a$ra/ate :
a. c'nd fapta a fost sv'r#it de 2 sau -a! -"#te per(oane mpreun ;
). victima se afl n n"ri%irea, ocrotirea, educarea, paa sau n
tratamentul fptuitorului ;
*. victima este -e-)r" a# +a-!#!e! =
&. s-a cauat victimei o /1t1-are $ra/1 a inte"ritii corporale sau a
sntii ;
e. dac /!*t!-a n" a 7-p#!n!t /4r(ta &e 13 an!=
+. dac fapta a avut ca urmare -oartea (a" ("n"*!&erea victimei.
SANCIUNI :
- nc$isoare de la 3 la,3 ani #i intericerea unor drepturi A n forma tip
#i
- nc$isoare de la . la,9 ani, de la ,3 la 2. de ani #i de la ,. la 2. de ani
#i intericerea unor drepturi A n form a"ravat.
ACTUL SEJUAL CU UN MINOR(art.1HA C.pen.) :
1.Con!n"t"# #e$a#:
36
36
5 3ctul se(ual, de orice natur, cu o presoan de se( di&erit sau
de acelai se(, care nu a mplinit vrsta de 1) ani se pedepdete cu
nchisoare de la / la 10 ani i interzicerea unor drepturi.
-u aceeai pedeaps se sanc%iuneaz actul es(ual, de orice
natur, cu o persoan de se( di&erit sau de acelai se( ntre 1) i 16
ani, dac &apta este svrit de tutore sau curator, ori de ctre
suprave'hetor, n'ri!itor, medic curant, pro&esor sau educator,
&olosindu*se de calitatea sa , ori dac &ptuitorul a a$uzat de
ncrederea victimei sau de autoritatea ori in&luen%a sa asupra acesteia.
.ac actul se(ual, de orice natur, cu o persoan de se( di&erit
sau de acelai se(, care nu a mplinit vrsta de 16 ani , a &ost
determinat de o&erirea sau darea de $ani ori alte &oloase de ctre
&ptuitor, direct sau indirect, victimei pedeapsa este nchisoarea de la
/ la 12 ani i interzicerea unor drepturi.
.ac &aptele prevzute n alin. 1*/ au &ost svrite n scopul
producerii de materiale porno'ra&ice, pedeapsa este nchisoarea de la
) la 1) ani i interzicerea unor drepturi, iar dac pentru realizarea
acestui scop s*a &olosit constrn'erea, pedeapsa este nchisoarea de la
) al 16 ani i interzicerea unor drepturi.
-nd &apta prevzut n alin.1 a &ost svrit n mpre!urrile
prevzute n art. 19+ alin. 2 lit.$ ori dac &aptele prevzute n alin.1 i
7 au avut urmrile prevzute n art. 19+ alin.2 lit.c, pedeapsa este
nchisoarea de la ) la 16 ani i interzicerea unor drepturi.
.ac &apta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei,
pedeapsa este nchisoarea de la 1) la 2) de ani i interzicerea unor
drepturi.
%.Con&!!! pree'!(tente:
%A.O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
,o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!** este format din relaiile sociale care privesc
aprarea persoanei privit sub totalitatea atributelor sale ;
3-
3-
,o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a#- este format din totalitatea relaiilor sociale
care ocrotesc libertatea vieii se2uale, indifrrent de se2, n perioada
minoritii.
,o)!e*t"# -ater!a#, corpul prersoanei.
%..S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
,(")!e*t"# a*t!/- orice persoan. Participaia penal este posibil n
toate formele sale. 5n caul actului se2ual cu o persoan av'nd v'rsta
ntre ,. #i ,9 ani, sub. activ trebuie s fie *a#!+!*at, tutore sau curator,
n"ri%itor, profesor, educator.
,(")!e*t"# pa(!/- orice persoan minor. (ac victima din caua v'rstei
fra"ede nu avea posibilitatea de a-#i e2prima voina, fapta va constitui
viol.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A.Lat"ra o)!e*t!/1 :
,e#e-ent"# -ater!a#,const ntr-o aciune sub form de act se2ual de
orice natur cu o persoan de se2 diferit sau de acela#i se2 *"
consimm'ntul persoanei. Aceast infraciune se poate sv'r#i n
concurs cu infraciunea de seducie.
,"r-area !-e&!at1-const n realiarea actului se2ual.
0..Lat"ra (")!e*t!/1 :
,+or-a &e /!no/1!e, intenia direct. (ac victima, av'nd o
conformaie robust, un corp devoltat #i preent'ndu-se celor din %ur ca
av'nd o v'rst mai mare, a creeat convin"erea fptuitorului c are o
vrst mai mare, vor opera prevederile art.., alin., /.pen.
4.For-e.Mo&a#!t1!.San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!! A sunt posibile dar nu se pedepsesc ;
%. tentat!/a- se pedepse#te cfm.art.234 /.pen.
0. +apt *on("-at, fapta se consum atunci c'nd s-a produs actul se2ual.
MODALIT@I : 8apta este susceptibil de modalitile normative
a$ra/ate :
39
39
a. dac actul se2ual, de orice natur, cu o persoan de se2 diferit sau de
acela#i se2, care nu a mplinit vrsta de ,9 ani , a fost determinat de
oferirea sau darea de )an! ori alte +o#oa(e de ctre fptuitor, direct sau
indirect, victimei pedeapsa este nc$isoarea de la 3 la ,2 ani #i
intericerea unor drepturi ;
). dac faptele prevute n alin. ,-3 au fost sv'r#ite n scopul
producerii de materiale porno"rafice, pedeapsa este nc$isoarea de la .
la ,. ani #i intericerea unor drepturi, iar dac pentru realiarea acestui
scop s-a folosit constr'n"area, pedeapsa este nc$isoarea de la . al ,9
ani #i intericerea unor drepturi ;
*. c'nd fapta prevut n alin. , a fost sv'r#it n mpre%urrile
prevute n art. ,:- alin. 2 lit.b ori dac faptele prevute n alin. , #i 4
au avut urmrile prevute n art. ,:- alin.2 lit.c, pedeapsa este
nc$isoarea de la . la ,9 ani #i intericerea unor drepturi ;
&. dac fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei,
pedeapsa este nc$isoarea de la ,. la 2. de ani #i intericerea unor
drepturi.
SANCIUNI :
- nc$isoare de la 3 la ,3 ani #i intericerea unor drepturi An forma tip
#i
- nc$isoare de la 3 la ,2 ani, de la . la ,. de ani #i de la . la ,9 de ani
#i de la ,. la 2. de ani #i intericerea unor drepturi A n form a"ravat.
la data c'nd promisiunile de cstorie s-au dovedit a fi mincinoase.
SANCIUNI :
-nc$isoare de la , la . ani.
3:
3:
INFRACIUNI CONTRA PATRIMINIULUI :
FURTUL(art.%CA C.pen.) :
1.Con!n"t"# #e$a#:
0uarea unui $un mo$il din posesia sau deten%ia altuia,
&r consim%mntul acestuia, n scopul de a i*l nsui pe nedrept, se
pedepsete cu nchisoare de la 1 la 12 ani.
:e consider $unuri mo$ile i orice ener'ie care are o
valoare economic, precum i nscrisurile.
1apta constituie &urt chiar dac $unul apar%ine n ntre'ime
sau n parte &ptuitorului, dar n momentul svririi acel $un se
'sea n posesia sau de%inerea le'itim a altei persoane.
.e asemenea, constituie &urt luarea n condi%iile alin. 1 a
unui vehicul, cu scopul de a*l &olosi pe nedrept. 5
%.Con&!!! pree'!(tente:
%A.O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
,o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!*, l constituie relaiile sociale a cror formare,
desf#orare #i devoltare sunt asi"urate prin aprarea patrimoniului.
Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale #i incorporale,
consumabile ori fun"ibile, mobile sau imobile, principale ori accesorii
care au o valoare economic.
,o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a#- l constituie valoarea social, relaiile sociale
de ordin patrimonial a cror e2isten, evoluie sau devoltare este
condiionat de pstrarea situaiei fiice a bunurilor mobile #i de
mpiedicarea lurii pe nedrept a acestor bunuri din patrimoniul privat
sau public.
43
43
,o)!e*t -ater!a#- este un bum mobil care se afl n posesia sau detenia
altei persoane. Acest bun trebuie s aib o valoare pentru cel care l
deine #i nu o valoare n "eneral. 7oiunea de bun corespunde aceleia
din dr. civil, n sensul c el poate fi deplasat, transportat, transferat dintr-
un loc ntr-altul. *mobilele nu pot face obiectul unei infraciuni de furt ci
pri dintr-un imobil. &unt considerate bunuri mobile #i acele ener"ii
susceptibile de a fi sustrase #i care au o anumit valoare
economic+ener"ia electric, termic, $idraulic0. 4mul nu poate
repreenta obiectul material al infraciunii de furt.
%..S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
,(")!e*t"# a*t!/- este orice persoan. Particapaia este posibil n toate
formele sale. ?otu#i, coautoratul sc$imb ncadrarea %uridic,
transform'nd fapta n furt calificat.
,(")!e*t"# pa(!/- orice persoan fiic sau %uridic. Poate fi nt'lnit o
pluralitate de subieci pasivi.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A.Lat"ra o)!e*t!/1 :
,e#e-ent"# -ater!a#, se realiea printr-o aciune de deposedare sau
printr-o apropriere, furtul caracteri'ndu-se #i printr-o aciune de
sustra"ere a bunului mobil. 5n doctrin #i %urispruden se aprecia c
aciunea de luare poate fi sv'r#it prin diferite moduri! apucare,
ascundere, n$are, desprindere, deviere, prin racordri la surse de
ener"ie. 5n mod e2cepional, luarea se poate nfptui #i prin inaciune,
cum ar fi caul celui care pred o mas de bunuri #i omite n mod
intenionat s predea anumite bunuri, pe care le reine pentru el.
)lementul material preint unele cerine eseniale!
a-s fie vorba de un )"n -o)!#=
)-acesta s se "seasc n posesia sau detenia a#te!
per(oane =
*-luarea s se fi fcut +1r1 *on(!-1-4nt"# acesteia.
4,
4,
,"r-area !-e&!at1- const n trecerea bunului din stp'nirea de fapt a
posesorului sau detintorului, n cea a fptuitorului. @rmarea imediat se
realiea #i atunci c'nd bunul luat fr drept a fost ascuns de fptuitor
c$iar n locul de unde l-a sustras, fc'nd imposibil utiliarea lui de
ctre posesor sau detentor. @rmarea imediat nu trebuie confundat cu
pa"uba produs prin aceast urmare. (e ceea c'nd se realiea o
restituire a bunului, urmarea imediat nu este nlturat.
,raport"# &e *a"2a#!tate,trebuie s se stabileasc n concret, c urmarea
imediat este o consecin a sv'r#irii elementutlui material.
0..Lat"ra (")!e*t!/1 :
,+or-a &e /!no/1!e, intenia direct n cele mai multe cauri, dar #i cea
indirect atunci c'nd bunul sustras mai conine n el alt bun.
4.For-e.San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!! Asunt posibile dar nu se pedepsesc ;
%. tentat!/a- se pedepse#te cfm. art. 222 /.pen.;
0. +apt *on("-at, fapta se consum n momentul n care bunul a fost
scos din sfera de posesie sau stp'nire a persoanei p"ubite. &impla
deposedare a subiectului pasiv duce automat la realiarea infraciunii de
furt, #i deci la consumarea ei ;
4. +apt ep"!2at- acesta este considerat a fi momentul n care a ncatat
activitatea infracional+furtul de ener"ie electric0.
SANCIUNI :
-nc$isoare de la , la ,2 ani.
FURTUL CALIFICAT(art.%CH C.pen.):
1.Con!n"t"# #e$a#:
1urtul svrit n urmtoarele mpre!urri"
a. de dou sau mai multe persoane mpreun#
42
42
$. de o persoan avnd asupra sa o arm sau o su$stan%
narcotic #
c. de ctre o persoan mascat, de'hizat sau travestit #
d.asupra unei persoane a&late n imposi$ilitatea de a*i e(prima voin%a
sau de a se apra #
e. ntr*un loc pu$lic #
&. ntr*un mi!loc de transport n comun #
'. n timpul nop%ii #
h. n timpul unei calamit%i #
i. prin e&rac%ie, escaladare sau prin &olosirea &r drept a unei
chei adevrate ori a unei chei mincinoase, se pedepsete cu nchisoare
de la / la 1) ani.
-u aceeai pedeaps se sanc%ioneaz i &urul privind "
a. un $un care &ace parte din patrimoniul cultural #
$. un act care servete pentru dovedirea strii civile pentru
le'itimare sau identi&icare.
1urtul privind urmtoarele cate'orii de $unuri "
a. %i%ei, 'azolin, condensat, etan lichid, $enzin, motorin, alte
produse petroliere sau 'aze naturale din conducte, depozite, cisterne
ori va'oane*cistern #
$. componente ale sistemelor de iri'a%ii #
c. componente ale re%elelor electrice #
d. un dispozitiv ori un sistem de semnalizare, alarme ori alertare
n caz de incendiu sau alte situa%ii de ur'en% pu$lic #
e. un mi!loc de transport sau orice alt mi!loc de interven%ie la
incendiu, la accidente de cale &erat, rutiere, navale sau aeriene, ori
n caz de dezastru #
&. instala%ii de si'uran% i diri!are a tra&icului &eroviar, rutier,
naval i aerian i componente ale acestora, precum i componente ale
mi!loacelor de transport a&erente #
'. $unuri prin nsuirea crora se pune n pericol si'uran%a
tra&icului i a persoanelor pe drumurile pu$lice #
43
43
h. ca$luri, linii, echipamente i instala%ii de telecomunica%ii,
precum i componente de comunica%ii, se pedepsete cu nchisoare de
la 7 la 16 ani.
1urtul care a produs consecin%e deose$it de 'rave se
pedepsete cu nchisoare de la 10 la 20 de ani i interzicerea unor
dreoturi.
4n cazul prevzut la alin. / lit. a sunt considerate tentativ i
e&ectuarea de spturi pe terenul a&lat n zona de protec%ie a conductei
de transport al %i%eiului, 'azolinei, condensatului, etanului lichid i
$enzinei, motorinei, altor produse petroliere sau 'azelor naturale,
precum i de%inerea n acele locuri sau n apropierea depozitelor,
cisternelor sau va'oanelor*cistern, a tu%urilor, instala%iilor sau
oricror altor dispozitive de prindere ori per&orare.
a. &e &o"1 (a" -a! -"#te per(oane 7-pre"n1 K Aceast
a"ravant presupune cel puin doi autori, insti"atori #i complici.
Periculoitatea reult din conlucrarea acestora la sv'r#irea faptei cu
mai mult u#urin. )2ist aceast a"ravant #i n situaia n care fapta se
sv'r#e#te de un ma%or mpreun cu un minor, c$iar dac cel din urm
nu rspunde penal.
$. &e o per(oan1 a/4n& a("pra (a o ar-1 (a" o (")(tan1
nar*ot!*1 K Pericolul social al faptei cre#te, n aceast situaie deoarece
fptuitorul care este narmat sau are asupra sa o substan narcotic se
simte mai n si"uran, este mai deinvolt, #tiind c prin folosirea cestor
mi%loace poate mobilia sau intimida victima. Pentru realiarea
a"ravantei este deci necesar ca fptuitorul s aib asupra sa aceste
instrumente #i nu n mod obli"atoriu s le foloseasc. 5n caul n care
fptuitorul are o arm asupra sa #i nu are permis de port arm,
infraciunea de furt calificat intr n concurs real cu cea de nerespectare
a re"imului armelor #i muniiilor+art.2-:/.pen.0
c. &e *1tre o per(oan1 -a(*at16 &e$8!2at1 (a" tra/e(t!t1 A
Aceast mpre%urare confer furtului un caracter mai "rav datorit
44
44
pericolului pe care l preint fptuitorul. Acesta operea astfel nc't s
intimidee #i s nfrico#ee victima, #tiind totodat c va fi mai "reu de
recunoscut.
&. a("pra "ne! per(oane a+#ate 7n !-po(!)!#!tatea &e a,9! e'pr!-a
/o!na (a" &e a (e ap1ra A Aceast a"ravanta are la ba situaia n care
se afl subiectul pasiv, care este o persoan incapabil de a-#i e2prima
voina. &tarea respectiv, cunoscut #i valorificat de fptuitor, l face s
acionee cu mai mult cura%, cu mai mult deinvoltur. *ncapacitatea
const ntr-o stare psi$o-fiic ce pune persoana n imposibilitatea de a
realia ce se petrece n %urul su. *ncapacitatea victimei de a se apra nu
trebuie s fie consecina unei fapte a autorului, deoarece n acest ca
vom fi n preena infraciunii de t'l$rie.
e. 7ntr,"n #o* p")#!* K Aceast a"ravant se %ustific prin aceea c
ntr-un loc public sunt preente de obicei mai multe persoane, iar
fptuitorul #i realiea aciunea cu mai mult u#urin. Prin loc public
trebuie s nele"em situaia prevut n art.,.2 /.pen.
+. 7ntr,"n -!5#o* &e tran(port 7n *o-"n - &e are n vedere n
acest ca, condiiile de deplasare n a"lomereie #i flu2ul mare de
cltori, starea de oboseal a acestora #i imposibilitatea de suprave"$ere
a ba"a%elor. Aceste aspecte constituie mpre%urri de care pot profita
infractorii pentru a sustra"e diferite bunuri. Aceast a"ravant nu se
reine n caul furturilor sv'r#ite n ta2iuri, deoarece acestea nu sunt
considerate mi%loace de transport n comun, fiind destinate unui numr
restr'ns de persoane.
$. 7n t!-p"# nop!! K Aceast mpre%urare este considerat
a"ravant, deoarece furtul sv'r#it n astfel de situaii este mai u#or de
e2ecutat dec't n timpul ilei c'nd viibilitatea este sporit mai bun. 1a
adpostul ntunericului, fptuitorul are posibilitatea s transporte #i s
ascund bunurile furate.
8. 7n t!-p"# "ne! *a#a-!t1! K Prin calamitate se nele"e situaia
imediat urmtoare creeat de un cutremur, inundaie, epidemie "rav,
accidente aeriene, navale sau feroviare av'nd consecine deosebite.
4.
4.
Aceste situaii preint un "rad de pericol social sporit, deoarece n
timpul unor astfel de evenimente, "ri%a este ndreptat ctre salvarea
altor valori dec't cele patrimoniale. Aceste situaii creea pentru
infractori posibiliti mai mari de sustra"ere a unor bunuri.
!. pr!n e+ra*!e6 e(*a#a&are (a" pr!n +o#o(!rea +1r1 &rept a "ne! *8e!
a&e/1rate or! a "ne! *8e! -!n*!noa(e A Aceast a"ravant se refer la
anumite mi%loace pe care le folose#te fptuitorul n vederea sv'r#irii
furtului, ce i imprim faptei un careacer mai "rav. Prin efracie
nele"em nlturarea violent a oricrul obiect sau dispoitiv de
si"uran.
5. "n )"n *are +a*e parte &!n patr!-on!"# *"#t"ra# K Aceast
a"ravant viea natura bunului care formea elementul material al
furtului, n sensul c acesta face parte din patrimoniul cultural al rii
noastre. 8ac parte din aceast cate"orie bunurile cu valoare istoric,
artistic,etc. 7ecesitatea acestei a"ravante este reliefat #i de caul unui
cetean rom'n care, dup ce a sustras o icoan dintr-o biseric dat'nd
din sec. E*B a ncercat s prseasc ara pentru a o valorifica.
L. "n a*t *are (er/e9te pentr" &o/e&!rea (t1r!! *!/!#e pentr"
#e$!t!-are (a" !&ent!+!*are. *ntroducerea acestei a"ravante este
%ustificat prin aceea c, odat sustrase de infractori, aceste acte le dau
posibilitatea acestora ca prin falsuri s-#i atribuie o stare civil care nu le
aparin #i s se pun n si"uran contra unui risc de identificare. (in
aceast cate"orie fac parte ! buletinul, pa#aportul, le"itimaia. 5n situaia
n care fptuitorul sustra"e un portofel care conine #i astfel de acte, el
va rspunde pentru furt calificat, deoarece autorul trebuia s prevad c
n portofel se pot "si astfel de acte ;
#. +"rt"# (1/4r9!t 7n *on&!!!#e art.%CH a#!n. 0 C.pen. , Aceast
a"ravant viea calitatea obiectului material al infraciunii.
&ustra"erea acestora poate provoca urmri deosebite activitilor umane
#i pot pune n pericol viaa mai multor persoane. ?otodat, sustra"erea #i
valorificarea acestor bunuri pot aduce mari pierderi proprietarului sau
posesorului #i n acela#i timp mari avanta%e ile"ale fptuitorului;
46
46
-.*4n& +"rt"# a pro&"( *on(e*!ne &eo(e)!t &e $ra/e K Aceast
a"ravant are n vedere urmarea produs de sv'r#irea faptei. Prin
consecine deosebit de "rave se nele"e o pa"ub material ce
dep#e#te 2.333.333.333.de lei sau o perturbare "rav a activitii
cauat unei autoriti publice sau unei uniti la care se refer art. ,4.
/.pen., ori altei persoane fiice sau %uridice+art.,46 /.pen.0.
T@LM@RIA(art.%11 C.pen.):
1.Con!n"t"# #e$a#:
1urtul svrit prin nte$uin%are de violen%e sau amenin%ri ori prin
punerea victimei n stare de incontien% sau neputin% de a se apra ,
precum i &urtul urmat de ntre$uin%area unor ast&el de mi!loace
pentru pstrarea $unului &urat sau pentru nlturarea urmelor
in&rac%iunii ori pentru ca &ptuitorul s*i asi'ure scparea, se
pedepsete cu nchisoare de la / la 16 ani.
Tlhria svrit n urmtoarele mpre!urri"
a. de o persoan mascat, de'hizat sau travestit#
$. n timpul nop%ii #
c. ntr*un loc pu$lic sau ntr*un mi!loc de transport, se pedepsete
cu nchisoare de la ) la 20 de ani.
8edeapsa este nchisoarea de la + la 20 de ani, dac tlhria
a &ost svrit "
a. de doua sau mai multe persoane mpreun #
$. de o persoan avnd asupra sa o arm, o su$stan% narcotic ori
paralizant #
c. ntr*o locuin% sau n dependin%e ale acesteia #
d. n timpul unei calamit%i #
e. a avut vreuna din urmrile artate n art.162.
4-
4-
Tlhria care a produs consecin%e deose$it de 'rave sau a
avut ca urmare moartea victimei se pedepsete cu nchisoare de la 1)
la 2) de ani i inrerzicerea unor drepturi.
%.Con&!!! pree'!(tente:
%A.O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
,o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!*, l constituie relaiile sociale a cror formare,
desf#orare #i devoltare sunt asi"urate prin aprarea patrimoniului.
Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale #i incorporale,
consumabile ori fun"ibile, mobile sau imobile, principale ori accesorii
care au o valoare economic.
,o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a#- este comple2, fiind repreentat de releiile
sociale patrimoniale, ca obiect %uridic principal, precum #i de relaiile
sociale privind viaa, sntatea, inte"ritatea corporal #i libertatea
persoanei, ca obiect %uridic secundar. A#adar, t'l$ria este ndreptat n
acela#i timp mpotriva a dou valori sociale+patrimoniul #i persoana0 ;
,o)!e*t -ater!a#- este un )"n -o)!# care se afl n posesia sau detenia
altei persoane c't #i *orp"# per(oane! mpotriva creia se ndreapt
activitatea infracional.
%..S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
,(")!e*t"# a*t!/-este orice persoan. Particapaia este posibil n forma
insti"rii #i complicitii. /oautoratul sc$imb ncadrarea %uridic,
transform'nd fapta ntr-o variant a"ravant.
,(")!e*t"# pa(!/- orice persoan fiic nu #i %uridic ca n caul furtului.
Poate fi nt'lnit o pluralitate de subieci pasivi.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A.Lat"ra o)!e*t!/1 :
,e#e-ent"# -ater!a#, se realiea prin dou aciuni corelate #i anume !
aciunea de furt, n principal, #i printr-o aciune de ameninare sau
violen, n secundar. Biolenele trebuie s fie e2ercitate direct mpotriva
victimei. (ac acestea mbrac forma distru"erii, va e2ista un concurs
de infraciuni. ?otodat c'nd bunul se ia prin smul"ere va e2ista
ntotdeauna infraciunea de t'l$rie.
49
49
?'l$ria nu trebuie confundat cu 9anta5"#6 deaorece n caul
#anta%ului fptuitorul urmre#te obinerea de foloase materiale de la
victim ntr-un moment viitor #i nu e2act n momentul sv'r#irii faptei.
?'l$ria nu trebuie confundat nici cu +"rt"# *a#!+!*at c'nd
fptuitorul acionea profit'nd de starea victimei de a se apra sau de
starea de incon#tien a cesteia, deoarece n caul t'l$riei fptuitorul i
provoac intenionat aceste stri pentru a putea mai u#or s sustra"
bunurile.
?'l$ria poate intra n concurs cu infraciunea de "#tra5 c'nd fapta
se sv'r#a#te asupra unui funcionar public care ndepline#te o funcie ce
implic e2erciiul autoritii de stat.
,"r-area !-e&!at1- const n trecerea bunului din stp'nirea de fapt a
posesorului sau detintorului, n cea a fptuitorului. 5n unele modaliti
a"ravate se poate produce #i moartea victimei.
,raport"# &e *a"2a#!tate, trebuie s se stabileasc n concret, c
urmarea imediat este o consecin a sv'r#irii elementutlui material.
0..Lat"ra (")!e*t!/1 :
,+or-a &e /!no/1!e, intenia direct n ceea ce prive#te aciunea
principal dar #i cea secundar. /'nd fapta are ca urmare o vtmare
corporal "rav sau moartea victimei, forma de vinovie este
praeterintenia
4.For-e.Mo&a#!t1!.San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!! A sunt posibile dar nu se pedepsesc ;
%. tentat!/a- se pedepse#te cfm. art. 222 /.pen.;
0. +apt *on("-at, fapta se consum n momentul n care bunul a fost
scos din sfera de posesie sau stp'nire a bunului concomitent cu
sv'r#irea aciunilor de ameninare sau violen. 5n caul modalitii
a"ravate, t'l$ria se consum dac s-a produs vtmarea corporal sau
moartea victimei ;
4. +apt ep"!2at- acesta este considerat a fi momentul n care a ncetat
activitatea infracional #i c'nd amplificarea consecinelor a luat sf'r#it.
4:
4:
MODALIT@I :
8apta este mai "rav c'nd este sv'r#it n urmtoarele mpre%urri!
a. &e o per(oan1 -a(*at16 &e$8!2at1 (a" tra/e(t!t1=
). 7n t!-p"# nop!! =
*. 7ntr,"n #o* p")#!* (a" 7ntr,"n -!5#o* &e tran(port =
&. &e &o"a (a" -a! -"#te per(oane 7-pre"n1 =
e. &e o per(oan1 a/4n& a("pra (a o ar-16 o (")(tan1 nar*ot!*1 or!
para#!2ant1 =
+. 7ntr,o #o*"!n1 (a" 7n &epen&!ne a#e a*e(te!a =
$. 7n t!-p"# "ne! *a#a-!t1! =
7. a a/"t /re"na &!n "r-1r!#e ar1tate 7n art. 1A%=
-. t4#81r!a *are a pro&"( *on(e*!ne &eo(e)!t &e $ra/e (a" a a/"t *a
"r-are -oartea /!*t!-e!.
SANCIUNI :
- nc$isoare de la 3 la ,9 de ani A n forma tip #i
- nc$isoare de la . la 23 de ani , de la - la 23 de ani #i de la ,. la 2. de
ani #i intericerea unor drepturiA n forma a"ravat.
A.UDUL DE GNCREDERE(art.%10 C. pen.):
1.Con!n"t"# #e$a#:
4nsuirea unui $un mo$il al altuia, de%inut cu orice titlu,
sau dispunerea de acest $un pe nedrept ori re&uzul de a*l restitui, se
pedepsete cu nchisoare de la / luni la 7 ani sau cu amend.
.ac $unul este proprietate privat, cu e(cep%ia cazului
cnd acesta este n ntr'ime sau n parte al statului, ac%iunea penal
se pune n micare la pln'erea preala$il a persoanei vtmate.
4mpcarea pr%ilor nltur rspunderea penal.
%.Con&!!! pree'!(tente:
%A.O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
,o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!*, l constituie relaiile sociale a cror formare,
desf#orare #i devoltare sunt asi"urate prin aprarea patrimoniului.
.3
.3
Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale #i incorporale,
consumabile ori fun"ibile, mobile sau imobile, principale ori accesorii
care au o valoare economic.
,o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a#- este repreentat de relaiile sociale de ordin
patrimonial a cror devoltate implic o anumit ncredere pe care
participanii trebuie s #i-o acodre unii altora.
,o)!e*t -ater!a#- este un )"n -o)!# al altuia deinut cu orice titlu de
ctre fptuitor #i pe care #i l-a nsu#it pe nedrept. Pot fi astfel de bunuri !
recolte, un ve$icul, banii obinui din vnarea unor bunuri, etc. Acest
bun trebuie s fie deinut cu orice titlu de ctre fpruitor+un depoit0 ;
deci esena acestei infraciuni o repreint e2istena unui raport %uridic
ntre pri.
%..S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
,(")!e*t"# a*t!/- este persoana care deine bunul cu orice titlu ;bun ce
aparine altuia. Participaia penal este posibil n toate formele sale.
,(")!e*t"# pa(!/- orice persoan fiic sau %uridic privat ori public
de la care autorul a primit, cu un anumit titlu, un bun mobil pe care l-a
nsu#it.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A.Lat"ra o)!e*t!/1 :
,e#e-ent"# -ater!a#, se realiea prin una din urmtoarele aciuni sau
inaciuni ! nsu#irea bunului, dispunerea pe nedrept, refuul de a-l
restitui Aacest refu trebuie s fie ne%ustificat #i nu presupune efectuarea
vreunui act de dispoiie.
,"r-area !-e&!at1- const n modificarea situaiei bunului #i creerea
unei situaii contrare celei care ar fi trebuit s e2iste.
,raport"# &e *a"2a#!tate, trebuie s se stabileasc n concret, c
urmarea imediat este o consecin a sv'r#irii elementutlui material.
0..Lat"ra (")!e*t!/1 :
,+or-a &e /!no/1!e, intenia direct #i indirect. Fobilul sau scopul nu
au relevan n realiarea laturii subiective, de ele in'ndu-se seama la
individualiarea pedepsei.
.,
.,
4.For-e.San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!! A sunt posibile dar nu se pedepsesc ;
%. tentat!/a- nu se pedepse#te ;
0. +apt *on("-at, aceast infraciune este !n(tantanee, consumarea ei
are loc odat cu e2ecutarea n ntre"ime a oricreia dintre aciunile ce
formea elementul material al infraciunii. (ac prile au convenit o
anumit dat de restituire, infraciunea se va consuma la acea dat.
4. +apt ep"!2at- acesta este considerat a fi momentul n care a ncetat
activitatea infracional #i c'nd amplificarea consecinelor a luat sf'r#it.
SANCIUNI :
-nc$isoare de la 3 luni la 4 ani
:ESTIUNEA FRAUDULOAS@(art.%14 C.pen.):
1.Con!n"t"# #e$a#:
8ricinuirea de pa'u$e unei persoane, cu rea*credin%, cu
ocazia administrrii ori conservrii $unurilor acesteia, de ctre cel
care are ori tre$uie s ai$ 'ri!a administrrii sau conservrii acelor
$unuri, se pedepsete cu nchisoare de la 2 luni la ) ani.
;estiunea &rauduloas svrit n scopul de a do$ndi un
&olos material se pedepsate cu nchisoare de la / la 10 ani, dac &apta
nu constituie o in&rac%iune mai 'rav.
.ac $unul este proprieatea privat, cu e(cep%ia cazului
cnd acesta este n ntre'ime sau n parte n proprietatea statului,
ac%iunea penal pentru &apta prevzut n alin. 1 se pune n micare
la pln'erea preala$il a persoanei vtmate.
%.Con&!!! pree'!(tente:
%A.O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
,o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!*, l constituie relaiile sociale a cror formare,
desf#orare #i devoltare sunt asi"urate prin aprarea patrimoniului.
Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale #i incorporale,
.2
.2
consumabile ori fun"ibile, mobile sau imobile, principale ori accesorii
care au o valoare economic.
,o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a#- este repreentat de relaiile sociale de ordin
patrimonial a cror devoltate implic o anumit ncredere n persoana
care a primit n administrare sau conservare bunurile altuia #i c nu va
pricinui cu rea-credint pa"ube proprietarului bunurilor respective.
,o)!e*t -ater!a#- este un bun mobil sau imobil ce aparine altuia #i care
a fost dat fptuitorului pentru a-l administra sau conserva.
%..S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
,(")!e*t"# a*t!/- este persoana care are sarcina de a administra sau
conserva bunurile. Aceast calitate poate reie#i dintr-un contract sau
cvasicontract. Astfel de persoane pot fi ! tutorele, curatorul, intendentul,
e2ecutorul testamemtar, %udectorul sindic, custodele, depoitarul.
Participaia este posibil n toate formele sale.
,(")!e*t"# pa(!/- orice persoan fiic sau %uridic privat ori public
de la care fptuitorul a primit anumite bunuri n vederea conservrii lor.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A.Lat"ra o)!e*t!/1 :
,e#e-ent"# -ater!a#, se realiea prin aciuni sau
inaciuni p"ubitoare pentru proprietarul bunurilor, sv'r#it de
fptitutor cu prile%ul administrrii lor. Pentru e2istena elementului
material se cer ndeplinite urmtoarele condiii !
a. e2istena unui raport %uridic ;
). bunurile sau valorile s se afle n posesia sau detenia
fptuitorului ;
*. fptuitorul s aib de drept ori de fapt "estionarea sau
administrarea bunurilor respective.
Astfel, sv'r#e#te aceast infraciune cel care folose#te bunurile n
interesul su personal, av'nd drept urmare diminuarea valorii acestora.
,"r-area !-e&!at1- const n crearea unei situaii de fapt p"ubitoare
pentru bunurile ncredinate, consecin a aciunii sau inaciunii
fptuitorului.
.3
.3
,raport"# &e *a"2a#!tate, trebuie s se stabileasc n concret, c
urmarea imediat este o consecin a sv'r#irii elementutlui material.
0..Lat"ra (")!e*t!/1 :
,+or-a &e /!no/1!e, intenia direct #i indirect.
4.For-e.Mo&a#!t1!.San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!! A sunt posibile dar nu se pedepsesc ;
%. tentat!/a- nu se pedepse#te ;
0. +apt *on("-at, aceast infraciune se consum odat cu e2ecutarea
n ntre"ime a oricreia dintre aciunile ce formea elementul material
al infraciunii.
4. +apt ep"!2at- acesta este considerat a fi momentul n care a ncetat
activitatea infracional #i c'nd amplificarea consecinelor a luat sf'r#it.
MODALIT@I :
a. "estiunea frauduloas sv'r#it 7n (*op"# de a dob'ndi un folos
material se pedepse#te cu nc$isoare de la 3 la ,3 ani, dac fapta nu
constituie o infraciune mai "rav.
SANCIUNI :
- nc$isoare de la 6 luni la . ani A n forma tip #i
- nc$isoare dela 3 la ,3 ani A n forma a"ravat.
GNBEL@CIUNEA(art.%13 C.pen.) :
1.Con!n"t"# #e$a#:
<nducerea n eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevrat
a unei &apte mincinoase sau ca mincinoas a unei &apte adevrate, n
scopul de a o$%ine pentru sine sau pentru altul un &olos material n!ust
i dac s*a pricinuit o pa'u$, se pedeosete cu nchisoare de la 2 luni
la 12 ani.
4nelciunea svrit prin &olosire de nume sau calit%i
mincinoase ori de alte mi!loace &rauduloase se pedepsete cu
.4
.4
nchisoare de la / la 1) ani. .ac mi!locul &raudulos constituie prin el
nsui o in&rac%iune, se aplic re'ulile privind concursul de
in&rac%iuni.
<nducerea sau men%inerea n eroare a unei persoane cu
prile!ul ncheierii sau e(ecutrii unui contract, svrit n aa &el
nct &r aceast eroare, cel nelat nu ar &i ncheiat sau e(ecutat
contractul n condi%iile stipulate, se sanc%ioneaz cu pedeapsa
prevzut n alin. precedente, dup distinc%iie acolo artate.
=mitarea unui cec asupra unei institu%ii de credit sau unei
persoane, tiind c pentru valori&icarea lui nu e(ist provizia sau
acoperirea necesar, precum i &apta de a retra'e, dup emitere,
provizia n totul sau n parte, ori de a interzice trasului de a plti
nainte de e(pirarea termenului de prezentare, n scopul artat n alin.
1 dac s*a pricinuit o pa'u$ posesorului cecului, se sanc%ioneaz cu
pedeapsa prevzut n alin. 2
4nelciunea care a avut consecin%e deose$it de 'rave se
pedepsete cu nchisoare de la 10 la 20 de ani i interzicerea unor
drepturi.
%.Con&!!! pree'!(tente:
%A.O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
,o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!*, l constituie relaiile sociale a cror formare,
desf#orare #i devoltare sunt asi"urate prin aprarea patrimoniului.
Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale #i incorporale,
consumabile ori fun"ibile, mobile sau imobile, principale ori accesorii
care au o valoare economic.
,o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a#- este repreentat de relaiile sociale de ordin
patrimonial a cror devoltate implic ncredere ntre subiecii acestor
raporturi.
,o)!e*t -ater!a#- poate fi un bun mobil sau imobil, nscrisuri cu valoare
patrimonial.
%..S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
..
..
,(")!e*t"# a*t!/- orice persoan care ndepline#te condiiile pentru a
rspunde penal. Participaia este posibil n toate formele sale.
,(")!e*t"# pa(!/- orice persoan fiic sau %uridic privat ori public al
crei patrimoniu a fost leat prin n#elciune. @neori poate e2ista un
sub.pasiv principal #i unul secundar.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A.Lat"ra o)!e*t!/1 :
,e#e-ent"# -ater!a#, se realiea prin aciuni sau inaciuni frauduloase
de am"ire ori inducere n eroare a victimei, prin preentarea ca
adevrat a unei fapte mincinoase sau ca mincinoas a unei fapte
adevrate. *nducerea n eroare se face mai u#or n funcie de "radul de
cultur a victimei, precum #i de starea psi$ic a acesteia.
,"r-area !-e&!at1- const n creerea unei situaii de fapt p"ubitoare
pentru subiectul pasiv, consecin a aciunii sau inaciunii fptuitorului.
,raport"# &e *a"2a#!tate, trebuie s se stabileasc n concret, c
urmarea imediat este o consecin a sv'r#irii elementutlui material.
0..Lat"ra (")!e*t!/1 :
,+or-a &e /!no/1!e, intenia direct calificat prin scop. )scrocul este
acel tip de infractor care profit de ncrederea pe care i-o acord victima.
)l tri#ea, speculea, n#eal, reult'nd c este abil, fr scrupule,
cunosctor al le"ilor pe care le ncalc n mod deliberat. )scrocul este
imoral, fr afi neaprat bolnav psi$ic #i nu manifest violen pentru
realiarea scopului propus.
4.For-e.Mo&a#!t1!.San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!! A sunt posibile dar nu se pedepsesc ;
%. tentat!/a- se pedepse#te cfm. art. 222 /.pen.;
0. +apt *on("-at, aceast infraciune se consum odat cu e2ecutarea
n ntre"ime a oricreia dintre aciunile ce formea elementul material
al infraciunii #i c'nd s-a produs urmarea imediat, adic pa"uba
efectiv n patrimuniul celui n#elat.
.6
.6
4. +apt ep"!2at- acesta este considerat a fi momentul n care a ncetat
activitatea infracional #i c'nd amplificarea consecinelor a luat sf'r#it.
MODALIT@I :
,. n#elciunea preint o variant simpl+alin.,0 ;
2. dou variante speciale+alin.3 #i 40 ;
3. #i dou variante a"ravate+alin.2 #i .0.
SANCIUNI :
- nc$isoare de la 6 luni la ,2 ani A n forma tip #i
- nc$isoare dela 3 la ,. ani, de la ,3 la 23 de ani #i intericerea unor
drepturi A n forma a"ravat.
DELAPIDAREA(art.%13.1 C.pen.) :
1.Con!n"t"# #e$a#:
4nsuirea, &olosirea sau tra&icarea, de ctre un &unc%ionar
n interesul su ori pentru altul, de $ani, valori sau alte $unuri pe
care le 'estioneaz sau le administreaz, se pedepsesc cu nchisoare la
1 la 1) ani.
4n cazul n care delapidarea a avut consecin%e deose$it de
'rave pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 20 de ani i interzicerea
unor drepturi.
%.Con&!!! pree'!(tente:
%A.O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
,o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!*, l constituie relaiile sociale a cror formare,
desf#orare #i devoltare sunt asi"urate prin aprarea patrimoniului.
Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale #i incorporale,
consumabile ori fun"ibile, mobile sau imobile, principale ori accesorii
care au o valoare economic.
,o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a#- este repreentat de relaiile sociale de ordin
patrimonial a cror e2isten #i devoltare este condiionat de
meninerea condiiei de fapt a bunurilor ce aparin sau interesea o
persoan %uridic privat sau public mpotriva actelor "estionarilor sau
.-
.-
administratorilor, de nsu#ire sau folosire n scopuri personale a
bunurilor ce constituie obiectul activitii de "estionare sau administrare.
,o)!e*t -ater!a#- pot fi ! bani, valori sau alte bunuri din patrimoniul
public sau privat pe care fptuitorul le "estionea sau administrea.
A#adar obiectul material al acestei infraciuni n repreint numai
bunurile corporale mobile, care trebuie s aib o valoare economic #i o
anomit situaie %uridic, adic s aparin unei persoane %uridice.
%..S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
,(")!e*t"# a*t!/- este &")#" *a#!+!*at n sensul c, acesta este un
funcionar #i "estionar sau administrator. Aceste dou caliti trebuie
ndeplinite cumulativ, lipsa uneia dintre ele duc'nd la ine2istena
delapidrii. 5ntotdeauna funcionarul trebuie s se afle ntr-un raport de
munc, pe baa unui contract individual de munc cu o alt persoan
%uridic, alta dec't cele artate n art.,4. /.pen. Prin calitatea de
"estionar se nele"e acea persoan care are ca atribuii principale
primirea, pstrarea #i eliberarea de bunuri aflate n administrarea,
folosirea sau deinerea unei uniti publice. Aceast infraciune se poate
sv'r#ii #i n coautorat cu condiia ca toi participanii s alb calitatea
cerut de le"e.
,(")!e*t"# pa(!/- este or"anul, instituia public sau orice alt persoan
%uridic n cadrul crora autorul #i e2ercit activitatea. (eci, la
infraciunea de delapidare, subiectul pasiv poate fi numai o persoan
%uridic.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A.Lat"ra o)!e*t!/1 :
,e#e-ent"# -ater!a#, se realiea prin aciuni de sustra"ere definitiv
sau temporar a unui bun din patrimoniul unei persoane %uridice de ctre
un "estionar sau administrator, n urmtoarele modaliti ! nsu#ire,
folosire sau traficare, de natur a produce o pa"ub.
,"r-area !-e&!at1- const n crearea unei situaii de fapt p"ubitoare
pentru subiectul pasiv, consecin a aciunii sau inaciunii fptuitorului.
.9
.9
,raport"# &e *a"2a#!tate, trebuie s se stabileasc n concret, c
urmarea imediat este o consecin a sv'r#irii elementutlui material.
0..Lat"ra (")!e*t!/1 :
,+or-a &e /!no/1!e, intenia direct sau indirect. Fobilul faptei nu
are importan n realiarea laturii subiective, el va a%uta ns la
determinarea pericolului concret al infraciunii #i la individualiarea
rspunderii penale.
4.For-e.Mo&a#!t1!.San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!! A sunt posibile dar nu se pedepsesc ;
%. tentat!/a- se pedepse#te cfm. art. 222 /.pen.;
0. +apt *on("-at, aceast infraciune se consum odat cu e2ecutarea
n ntre"ime a oricreia dintre aciunile ce formea elementul material
al infraciunii+nsu#ire, traficare, folosire0 #i c'nd s-a produs urmarea
imediat, adic o pa"uba efectiv .
4. +apt ep"!2at- acesta este considerat a fi momentul n care a ncetat
activitatea infracional, deoarece delapidarea n cele mai multe cauri
are un aspect continuat.
MODALIT@I :
a. n caul n care delapidarea a avut consecine deosebit de "rave
pedeapsa este nc$isoarea de la ,3 la 23 de ani #i intericearea unor
drepturi.
SANCIUNI :
- nc$isoare de la , la ,. ani A n forma tip #i
- nc$isoare de la ,3 la 23 de ani #i intericerea unor drepturi A n forma
a"ravat.
.:
.:
DISTRU:EREA(art.%17 C.pen.) :
1.Con!n"t"# #e$a#:
.istru'erea, de'radarea ori aducerea n stare de
nentre$uin%are a unui $un apar%innd altuia sau mpiedicarea lurii
msurilor de conservare ori de salvare a unui ast&et de $un, precum i
nlturarea msurilor luate, se pedepsete cu nchisoare de la o lun
la / ani sau cu amend.
4n cazul n care $unul are dose$it valoare artistic,
tiin%i&ic, istoric, arhivistic sau o alt asemenea valoare, pedeapsa
este nchisoarea de la 1 la 10 ani.
.istru'erea, de'radarea sau aducerea n stare de
nentre$uin%are a unei conducte petroliere sau de 'aze, a unui ca$lu
de nalt tensiune, a echipamentelor i instala%iilor de telecomunica%ii
sau pentru di&uzarea pro'amelor de radio i televiziune ori a
sistemelor de alimentare cu ap i a conductelor ma'istrale de
alimentare cu ap, se pedepsesc cu nchisoare de la 1 la 10 ani.
.ac distru'erea, de'radarea sau aducerea n stare de
nentre$uin%are se svrete prin incendiere, e(plozie sau prin orice
alt asemenea mi!loc i dac rezult pericol pu$lic, pedeapsa este
nchisoarea de la / la 1) ani.
.ispozi%iile prevzute n alin. 2 ,/ i 7 se aplic chiar dac $unul
apar%ine &ptuitorului..ac $unul este proprietate privat, cu e(cep%ia
cazului cnd acesta este n ntr'ime sau n parte al statului, ac%iunea
penal pentru &apt prevzut n alin. 1 se pune n micare la
pln'erea preala$il a persoanei vtmate. 4mpcarea pr%ilor
nltur rspunderea penal.,
%.Con&!!! pree'!(tente:
%A.O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
,o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!*, l constituie relaiile sociale a cror formare,
desf#orare #i devoltare sunt asi"urate prin aprarea patrimoniului.
63
63
Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale #i incorporale,
consumabile ori fun"ibile, mobile sau imobile, principale ori accesorii
care au o valoare economic.
,o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a#- este repreentat de relaiile sociale de ordin
patrimonial a cror na#tere, e2isten #i devoltare este condiionat de
asi"urarea inte"ritii materiale a bunurilor #i potenialul de utiliare a
acestora.
,o)!e*t -ater!a#- poate fi orice bun mobil sau imobil care trebuie s
aib o valoare economic aparin'nd patrimoniului privat sau public.
Gunul trebuie s aparin altuia, n varianta simpl. Gunurile abandonate
sau cele care nu mai pot fi utiliate cfm. destinaiei lor iniiale nu pot
constitui obiect material al infraciunii de distru"ere. (ac bunul are o
valoare deosebit, fapta va fi mai "rav. (istru"erea poate avea obiect
material #i un nscris, dac n aceste sunt consemnate raporturi
patrimoniale. (ac nscrisul este unul oficial, fapta va fi ncadrat n art
242 /.pen.- sustra"ere sau distru"ere de nscrisuri.
%..S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
,(")!e*t"# a*t!/- este necalificat, put'nd fi orice persoan care rspunde
penal, dar nu #i proprietarul bunului - n forma simpl. 1a formele
a"ravate, sub.activ poate fi orice persoan, c$iar #i proprietarul bunului.
Participaia penel este posibil n toate formele sale.
,(")!e*t"# pa(!/- este orice persoan fiic sau %uridic proprietar sau
deintoare a bunului distrus. &e poate nt'lni #i o pluralitate de subieci
pasivi. /'nd fptuitorul este c$iar proprietarul bunului distrus, vor fi
sub.pasivi persoanele care aveau un drept asupra bunului distrus sau ale
cror bunuri au fost distruse odat cu acesta.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A.Lat"ra o)!e*t!/1 :
,e#e-ent"# -ater!a#, se realiea prin urmtoarele aciuni! distru"erea,
de"radarea, aducerea n stare de nentrebuinare, mpiedicarea lurii
msurilor de conservare ori de salvare a bunului, nlturarea msurilor
luate de conservare ori de salvare. 8apta este mai "rav c'nd toate aceste
6,
6,
fapte se sv'r#esc prin incendiere, e2ploie #i care au avut un pericol
public.
,"r-area !-e&!at1- const n crearea unei situaii de fapt p"ubitoare
pentru subiectul pasiv, consecin a aciunii sau inaciunii fptuitorului
#i sc$imbarea ne"ativ n ru a e2istenei bunului sau a capaciii de
utiliare a acestuia.
,raport"# &e *a"2a#!tate, trebuie s se stabileasc n concret, c
urmarea imediat este o consecin a sv'r#irii elementutlui material.
0..Lat"ra (")!e*t!/1 :
,+or-a &e /!no/1!e, intenia direct sau indirect. (ac fapta se
sv'r#e#te din culp, va fi alt infraciune #i anume aceea de distru"ere
din culp+art.2,:/.pen.0.
4.For-e.Mo&a#!t1!.San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!! A sunt posibile dar nu se pedepsesc ;
%. tentat!/a- se pedepse#te cfm. art. 222 /.pen.;
0.+apt *on("-at, aceast infraciune se consum n momentul n care
aciunea de distru"ere a fost dus p'n la sf'r#it #i s-a produs urmarea
imediat, adic distru"erea, de"radarea sau aducerea n stare de
nentrebuinare a bunului ;
4. +apt ep"!2at- acesta este considerat a fi momentul n care a ncetat
activitatea infracional.
MODALIT@I :Fapta e(te -a! $ra/1 *4n& :
a. bunul are dosebit valoare artistic, #tiinific, istoric, ar$ivistic sau
o alt asemenea valoare ;
). distru"erea, de"radarea sau aducerea n stare de nentrebuinare a unei
conducte petroliere sau de "ae, a unui cablu de nalt tensiune, a
ec$ipamentelor #i instalaiilor de telecomunicaii sau pentru difuarea
pro"amelor de radio #i televiiune ori a sistemelor de alimentare cu ap
#i a conductelor ma"istrale de alimentare cu ap ;
62
62
*. dac distru"erea, de"radarea sau aducerea n stare de nentrebuinare
se sv'r#e#te prin incendiere, e2ploie sau prin orice alt asemenea
mi%loc #i dac reult pericol public ;
SANCIUNI :
- nc$isoare de la o lun la 3 ani sau cu amend- n forma tip #i
- nc$isoare de la , la ,3 ani, de la 3 la ,. ani - n forma a"ravat.
TUL.URAREA DE POSESIE(art.%%C C.pen.) :
1.Con!n"t"# #e$a#:
5 Ocuparea, n ntre'ime sau n parte &r drept, a unui
imo$il a&lat n posesia altuia, se pedepsete cu nchisoare de la o lun
la 2 ani sau cu amend.
.ac &apta prevzut n alin. 1 se svrete prin violen%
sau amenin%are ori prin des&iin%area sau strmutarea semnelor de
hotar, a unui imo$il a&lat n posesia altuia, pedeapsa este nchisoarea
de la 2 luni la ) ani.
.ac &apta prevzut n alin. 2 se svrete de dou sau
mai multe persoane mpreun, pedeapsa este nchisoarea de la 1 la +
ani.
.ac imo$ilui se a&l n posesia unei persoane private, cu
e(cep%ia cazului cnd aceste este n ntre'ime sau n parte al statului,
ac%iunea penal se pune n micare la pln'erea preala$il a
persoanei vtmate. 4mpcarea pr%ilor nltur rspunderea
penal.
%.Con&!!! pree'!(tente:
%A.O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
,o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!*, l constituie relaiile sociale a cror formare,
desf#orare #i devoltare sunt asi"urate prin aprarea patrimoniului.
Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale #i incorporale,
consumabile ori fun"ibile, mobile sau imobile, principale ori accesorii
care au o valoare economic.
63
63
,o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a#- este repreentat de relaiile sociale de ordin
patrimonial referitoare la securitatea imobilelor, la starea lor pa#nic de
posesie, bunuri care aparin de drept unor persoane fiice sau %uridice. 5n
caul formei a"ravate, nt'lnim #i un obiect %uridic secundar format din
relaiile sociale privind sntatea #i inte"ritatea fiic a persoanei.
,o)!e*t -ater!a#- poate fi un imobil care aparine altuia, dar #i corpul
persoanei n forma a"ravat.
%..S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
,(")!e*t"# a*t!/- este necalificat, put'nd fi orice persoan care rspunde
penal. &ubiectul activ poate fi c$iar #i proprietarul bunului , dac n
momentul sv'r#irii faptei imobilul se afla n posesia le"al a altei
persoane+c$iria#0. Participaia penal este posibil n toate formele sale
numai n alin.,.
,(")!e*t"# pa(!/- este orice persoan fiic sau %uridic proprietar sau
deintoare a imobilului.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A.Lat"ra o)!e*t!/1 :
,e#e-ent"# -ater!a#, se realiea printr-o aciune de ocupare care
presupune ptrunderea n imobil #i rm'nerea n acel imobil cu intenia
de a-l poseda. 4cuparea presupune o aciune instantanee. &impla intrare
ntr-o locuin, fr consimm'ntul proprietarului, constituie o violare
de domiciliu. Prin urmare ceea ce incriminea art 223 este ocuparea
imibilului, n sensul de rm'nere mai deperte fr voia proprietarului.
?oate acestea trebuie s se fac fr drept.
,"r-area !-e&!at1- const n sc$imbarea situaiei de fapt pentru
subiectul pasiv, consecin a aciunii sau inaciunii fptuitorului #i
sc$imbarea ne"ativ n ru a e2istenei bunului.
,raport"# &e *a"2a#!tate, trebuie s se stabileasc n concret, c
urmarea imediat este o consecin a sv'r#irii elementutlui material.
0..Lat"ra (")!e*t!/1 :
,+or-a &e /!no/1!e, intenie direct #i indirect.
4.For-e.Mo&a#!t1!.San*!"n!.
64
64
FORME :
1. a*te#e preparator!! A nu se pedepsesc ;
%. tentat!/a- nu se pedepse#te;
0. +apt *on("-at, aceast infraciune se consum n momentul n care
aciunea de ocupare a avut loc #i fptuitorul #i ia n stp'nire imobilul.
4. +apt ep"!2at A se realiea n momentul c'nd ncetea activitatea
de ocupare sau c'nd se pronun o $otr're n cau.
MODALIT@I :Fapta e(te -a! $ra/1 *4n& :
a. fapta prevut n alin. , se sv'r#e#te prin violen sau ameninare
ori prin desfiinarea sau strmutarea semnelor de $otar, a unui imobil
aflat n posesia altuia ;
). dac fapta prevut n alin. 2 se sv'r#e#te de dou sau mai multe
persoane mpreun.
SANCIUNI :
- nc$isoare de la o lun la 2 ani sau cu amend-n forma tip #i
- nc$isoare de la 6 luni la . ani, de la , la - ani -n forma a"ravat.
T@INUIREA(art.%%1 C.pen.) :
1.Con!n"t"# #e$a#:
8rimirea, do$ndirea sau trans&ormarea unui $un ori
nlesnirea valori&icrii acestuia, cunoscnd c $unul provine din
svrirea unei &apte prevzute de le'ea penal dac prin aceasta s*a
urmrit o$%inerea, pentru sine ori pentru altul, a unui &olos material,
se pedepsesc cu nchisoare de la / luni la + ani, &r ca sanc%iunea
aplicat s poat depi pedeapsa prevzut de le'e pentru
in&rac%iunea din care provine $unul tinuit.Tinuirea svrit de so%
sau de o rud apropiat nu se pedepsete.,
%.Con&!!! pree'!(tente:
%A.O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
,o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!*, l constituie relaiile sociale a cror formare,
desf#orare #i devoltare sunt asi"urate prin aprarea patrimoniului.
6.
6.
Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale #i incorporale,
consumabile ori fun"ibile, mobile sau imobile, principale ori accesorii
care au o valoare economic.
,o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a#- este repreentat de relaiile sociale de ordin
patrimonial referitoare la aprarea patrimoniului persoanelor mpotriva
faptei de tinuire. Aceasta are #i un obiect %uridic secundar format din
relaiile sociale privind nfptuirea %ustiiei.
,o)!e*t -ater!a#- este bunul care provine din sv'r#irea unei infraciuni
#i asupra cruia are loc aciunea specific tinuirii+lucruri, animale,
ve$icule, acte0.
%..S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
,(")!e*t"# a*t!/- este ne*a#!+!*at, put'nd fi orice persoan care
rspunde penal. &ubiectul activ poate fi c$iar #i proprietarul bunului ,
dac n momentul sv'r#irii faptei bunul se afla n posesia le"al a altei
persoane. Participaia penal este posibil n toate formele sale. 7u
poate comite infraciunea de tinuire complicele la o infraciune, atunci
c'nd complicitatea s-a realiat prin promisiunea de favoriare sau
tinuire, c$iar dac complicele a #i realiat n concret una din aciunile
alternative ale infraciunii de tinuire. ?inuitorul nu particip efectiv la
sv'r#irea faptei de sustra"ere a bunurilor pe care acesta le prime#te sau
valorific, situaie n care se deosebe#te de complice.
,(")!e*t"# pa(!/- este orice persoan fiic sau %uridic privat ori
public proprietar sau deintoare a imobilului. Poate e2ista #i o
pluralitate de subieci pasivi
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A.Lat"ra o)!e*t!/1 :
,e#e-ent"# -ater!a#, se realiea printr-o aciune alternativ de !
pr!-!re6 &o)4n&!re6 tran(+or-are or! &e 7n#e(n!re a valorificrii
bunului. Pentru e2istena infraciunii este necesar ca aciunea
incriminat s poarte ntotdeauna asupra unui bun provenit din
sv'r#irea unei infraciuni.
66
66
,"r-area !-e&!at1- const n sc$imbarea situaiei de fapt a bunului
prin trecerea lui ntr-o alt sfer patrimonial.
,raport"# &e *a"2a#!tate, trebuie s se stabileasc n concret, c
urmarea imediat este o consecin a sv'r#irii elementutlui material.
0..Lat"ra (")!e*t!/1 :
,+or-a &e /!no/1!e, intenie direct calificat prin scop, #i anume,
obinerea unui folos material pentru sine sau pentru altul. (ac nu se
urmre#te obinerea acestui folos material, fapta va fi ncadrat n art.
264 /. pen.- favoriarea infractorului. ?otodat fptuitorul trebuie s #tie
c bunul provine din sv'r#irea unei fapte prevute de le"ea penal 5n
caul n care subiectul nu cunoa#te sursa real de provenien a bunului,
vor opera prevederile art. ., /.pen.- eroarea de fapt.
4.For-e.San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!! A nu se pedepsesc ;
%. tentat!/a- nu se pedepse#te;
0. +apt *on("-at, aceast infraciune se consum n momentul n care
se e2ecut n ntr"ime cu intenie vreuna din aciunile ce formea
elemenrul material. ?inuirea se poate sv'r#i #i n form continuat n
situaia n care bunurile dob'ndite provin din infraciuni diferite.
4. +apt ep"!2atA se realiea n momentul c'nd ncetea activitatea
infracional.
SANCIUNI :
-nc$isoare de la 3 luni la - ani fr ca sanciunea aplicat s poat
dep#i pedeapsa prevut de le"e pentru infraciunea din care provine
bunul tinuit. ?inuirea sv'r#it de so sau de o rud apropiat nu se
pedepse#te. Aceast e2onerare de rspundere se baea pe le"tura de
afectivitate ce se realiea n mod natural ntre rude apropiate sau soi.
6-
6-
INFRACIUNI CONTRA AUTORIT@II :
ULTRAIUL (art. %0H C. pen.)
1. Con!n"t"# #e$a#:
<nsulta sau calomnia svrit nemi!locit sau prin mi!loace de
comunicare direct contra unui &unc%ionar pu$lic care ndeplinete o
&unc%ie ce implic e(erci%iul autorit%ii de stat, a&lat n e(erci%iul
&unc%iunii ori penrtu &apte ndeplinite n e(erci%iul &unc%iunii, se
pedepete cu nchisoare de la / luni la / ani.
3menin%area svrit nemi!locit sau prin mi!loace de
comunicare direct contra unui &unc%ionar pu$lic care ndeplinete o
&unc%ie ce implic e(erci%iul autorit%ii de stat, a&lat n e(erci%iul
&unc%iunii ori pentru &apte ndeplinite n e(erci%iul &unc%iunii, se
pedepeste cu nchisoare de la / luni la 7 ani.
0ovirea sau orice acte de violen%, precum i vtmarea
corporal svrit mpotriva persoanei prevzute n alin. 1, a&lat n
e(erci%iul &unc%iunii ori pentru &apte ndeplinite n e(erci%iul
&unc%iunii, se pedepete cu nchisoare de la 2 luni la + ani, iar dac s*
a produs vtmarea corporal 'rav, pedeapsa este nchiaoarea de la
/ la 12 ani.
.ac &aptele prevzute n alin. precedente sunt svrite
mpotriva unui ma'istrat, poli%ist sau !andarm ori alt militar, ma(imul
special se ma!oreaz cu / ani.
CADURI SPECIALE DE PEDEPSIRE(art. %0H.1 C. pen.)
4n cazul in&rac%iunilor de pedepsire prevzute n art. 160*162,
169 i 19/ svrite mpotriva so%ului, copiilor sau prin%ilor
persoanelor prevzute n art. 2/9 alin. 7 n scop de intimidare sau de
69
69
rz$unare pentru acte sau &apte ndeplinite n e(erci%iul &unc%iunii,
ma(imul pedepsei se ma!oreaz cu o treime.
%. Con&!!! pree'!(tente:
%A. O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
, o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!* , l constituie relaiile sociale a cror formare
#i devoltare in de asi"urarea presti"iului #i respectului datorat
autoritii acestor or"ane sub toate formele sale de manifestare.
Autoritatea public este conferit or"anelor publice sau este e2primat
prin nsemne, simboluri, ca #i prin re"imul %uridic pe care l implic.
, o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a# - este repreentat de relaiile sociale privind
autoritatea de stat, a cror devoltare este asi"urat prin aprarea
presti"iului #i si"uranei funcionarilor care e2ercit aceast autoritate.
4biectul %uridic secundar este format din relaiile sociale care se refer
la onoarea, libertatea sau inte"ritatea corporal a persoanei, purttoare a
autoritii publice.
, o)!e*t -ater!a# A *nfraciunea nu are ob. material c'nd se
sv'r#e#te prin insult, calomnie, ameninare, dar dac se comite pein
lovire sau alte violene, ob. material este corpul persoanei.
%.. S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
, (")!e*t"# a*t!/ - este ne*a#!+!*at, put'nd fi orice persoan care
rspunde penal. Participaia este posibil n toate formele sale.
, (")!e*t"# pa(!/ A este, n principal, or"anul care e2ercit autoritatea
public, iar n secundar este persoana care ndepline#te o functie ce
implic e2erciiul autoritii de stat #i mpotriva creia s-a e2ercitat
insulta, calomnia, ameninarea sau lovirea. Aceast persoan #i poate
e2ercita funcia n cadrul puterii le"islative, e2ecutore#ti sau
%udectore#ti. Asemenea funcii sunt ! membru al Parlamentului, al
Huvernului, al /urii /instituionale, al /urii de /onturi. 7u pot fi
subieci pasivi ai acestei infraciuni persoanele care efectuea acte sau
operaii te$nico-administrative +ar$ivari, #oferi0.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
6:
6:
0A. Lat"ra o)!e*t!/1 :
, e#e-ent"# -ater!a# , se realiea prin aciunile specifice ce
caracteriea infraciunile de ! insult, calomnie ori ameninare. Pentru
ntre"irea elementului material este necesar ca !
a. fapta s fie sv'r#it nemi%locit sau prin mi%loace de
conunicare direct ;
). s fie sv'r#it contra unui funciunar aflat n e2erciiul
funciunii ori pentru fapte ndeplinite n e2erciiul funciunii.
, "r-area !-e&!at1 - const n ns#i sv'r#irea faptei, produc'nd o
stare de pericol pentru autoritatea cu care este investit or"anul din care
face parte funcionarul ultra"iat iar, ca o urmare adiacent, o atin"ere
adus demnitii, libertii sau intr"ritii corporale a persoanei.
0.. Lat"ra (")!e*t!/1 :
, +or-a &e /!no/1!e , intenie direct sau indirect.
4. For-e.Mo&a#!t1!. San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!! A nu se pedepsesc ;
%. tentat!/a - nu se pedepse#te;
0. +apt *on("-at , aceast infraciune se consum n momentul n care
aciunea incriminat a fost sv'r#it #i s-a produs urmarea imediat a
infraciunii.
MODALIT@I : @ltra%ul cunoa#te urmtoarele forme a"ravate !
a. A-en!narea sv'r#it nemi%locit sau prin mi%loace de comunicare
direct contra unui funcionar public care ndepline#te o funcie ce
implic e2erciiul autoritii de stat, aflat n e2erciiul funciunii ori
pentru fapte ndeplinite n e2erciiul funciunii, se pedepes#te cu
nc$isoare de la 3 luni la 4 ani.
$. Lo/!rea sau or!*e a*te &e /!o#en1, precum #i /1t1-area *orpora#1
sv'r#it mpotriva persoanei prevute n alin. ,, aflat n e2erciiul
funciunii ori pentru fapte ndeplinite n e2erciiul funciunii, se
pedepe#te cu nc$isoare de la 6 luni la - ani, iar dac s-a produs
-3
-3
/1t1-area *orpora#1 $ra/1, pedeapsa este nc$iaoarea de la 3 la ,2
ani.
c. (ac faptele prevute n alin. precedente sunt sv'r#ite mpotriva
unui -a$!(trat6 po#!!(t (a" 5an&ar- or! a#t -!#!tar, ma2imul special
se ma%orea cu 3 ani.
d. n caul infraciunilor de pedepsire prevute n art. ,93-,92, ,9: #i
,:3 sv'r#ite mpotriva (o"#"!6 *op!!#or (a" p1r!n!#or per(oane#or
prevute n art. 23: alin. 4 n scop de intimidare sau de rbunare
pentru acte sau fapte ndeplinite n e2erciiul funciunii, ma2imul
pedepsei se ma%orea cu o treime.
SANCIUNI :
- nc$isoare de la 3 luni la 3 ani A n forma tip #i
- nc$isoare de la 3 luni la 4 ani, de la 3 la ,2 ani A n forma a"ravat.
SUSTRA:EREA SAU DISTRU:EREA DE GNSCRISURI (art. %4%
C.pen.)
1. Con!n"t"# #e$a#:
5 :ustra'erea ori distru'erea unui dosar, re'istru, document sau alt
nscris care se a&l n pstrarea ori n de%inerea unui or'an sau a unei
institu%ii de stat ori a unei unit%i din cele la care se re&er art.17) se
pedepsete cu nchisoare de la / luni la ) ani.
.istru'erea din culp a vreunuia din nscrisurile prevzute n
alin. precedent, care prezint valoare artistic, tiin%i&ic, istoric,
arhivistic sau o alt asemenea valoare, se pedepsete cu nchisoare
de la / luni la 2 ani sau cu amend.
.ac &aptele prevzute n alin. 1 i 2 sunt svrite de un
&unc%ionar pu$lic n e(erci%iul atri$u%iilor de serviciu, ma(imul
pedepselor prevzute n aceste alineate se ma!oreaz cu un an.
Tentativa in&rac%iunii prevzute n alin. 1 se pedepsete.
%. Con&!!! pree'!(tente:
-,
-,
%A. O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
, o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!* , l constituie relaiile sociale a cror formare
#i devoltare in de asi"urarea presti"iului #i respectului datorat
autoritii acestor or"ane sub toate formele sale de manifestare.
Autoritatea public este conferit or"anelor publice sau este e2primat
prin nsemne, simboluri, ca #i prin re"imul %uridic pe care l implic.
, o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a# - este repreentat de relaiile sociale privitoare
la secutatatea nscrisurilor sau documentelor aflate n deinerea unui
or"an sau instituie de stat ori a unei alte uniti din cale pre2ute n art.
,4. /.pen. #i asi"urarea prin aceasta a autoritii acestora.
, o)!e*t -ater!a# A l formea dosarul, nscrisul, re"istrul, documenrul
aflat n pstrarea ori deinerea unei or"aniaii prevute n art. ,4.
/.pen. 7u intr n cate"oria acestor nscrisuri cele care cuprind o
valoare material cert, sustra"erea ori distru"erea lor const'nd
infraciuni contra patrimoniului #i nici cale emise de un or"an de
urmrire penal, de o instan de %udecat sau de un alt or"an de
%urisdicie, sustra"erea ori distru"erea lor const'nd n infraciunea de
reinere sau distru"ere de nscrisuri prevut n art. 2.- /.pen.
%.. S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
, (")!e*t"# a*t!/ - este ne*a#!+!*at, put'nd fi orice persoan care
rspunde penal. Participaia este posibil n toate formele sale. /'nd
fapta este sv'r#it de un funcionar sau alt salariat n e2ercitarea
atribuiilor de serviciu, fapta este mai "rav
, (")!e*t"# pa(!/ A este or"an sau instituie de stat care desf#oar o
activitate util din punct de vedere social #i care funcionea potrivit
le"ii.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A. Lat"ra o)!e*t!/1 :
, e#e-ent"# -ater!a# , se realiea prin aciunea de sustra"ere ori
distru"ere a obiectului material. Prin aceast infraciune le"iuitorul a
incriminat faptele de distru"ere a acelor nscrisuri ce sunt purttoare ale
autoritii or"eniaiilor publice.
-2
-2
, "r-area !-e&!at1 - const n ns#i sv'r#irea faptei, produc'nd o
stare de pericol pentru autoritatea or"anului de stat #i learea material a
pbiectului nsu#i.
0.. Lat"ra (")!e*t!/1 :
, +or-a &e /!no/1!e , intenie direct sau indirect. 1e"ea pedepse#te
#i distru"erea din culp numai atunci c'nd nscrisul preint o valoare
artistic, #tiinific, istoric, ar$ivistic sau o alt valoare social.
4. For-e. Mo&a#!t1!. San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!! A nu se pedepsesc ;
%. tentat!/a - se pedepse#te numai n caul alin. , ;
0. +apt *on("-at , aceast infraciune se consum n momentul n care
are loc e2ecutarea faptei #i s-a produs urmarea sau reultatul vtmtor.
MODALIT@I :
Pe&eap(a e(te -a! )#4n&1 *4n& :
a. distru"erea s-a sv'r#it din culp asupra vreunuia din nscrisurile
prevute n alin. precedent, care preint valoare artistic, #tiinific,
istoric, ar$ivistic sau o alt asemenea valoare, se pedepse#te cu
nc$isoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.
Pe&eap(a e(te -a! a(pr1 *4n& :
a. faptele prevute n alin. , #i 2 sunt sv'r#ite de un funcionar public
n e'er*!!"# atr!)"!!#or &e (er/!*!", ma2imul pedepselor prevute n
aceste alineate se ma%orea cu un an.
SANCIUNI :
- nc$isoare de la 3 luni la . ani A n forma tip #i.
- nc$isoare de la 3 luni la 2 ani sau amend - n forma atenuat.
- nc$isoare de la 3 luni la 6 ani sau amend sau de la 3 luni la 3 ani -
n forma a"ravat.
SUSTRA:EREA DE SU. SECMESTRU(art. %44 C. pen.)
1. Con!n"t"# #e$a#:
-3
-3
5 :ustra'erea unui $un care este le'al sechestrat se pedepsete cu
nchisoare de o lun la 1 an sau cu amend.
.ac &apta a &ost svrit de custude, pedeapsa este nchisoarea
de la / luni la / ani sau amenda.
%. Con&!!! pree'!(tente:
%A. O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
, o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!* , l constituie relaiile sociale a cror formare
#i devoltare in de asi"urarea presti"iului #i respectului datorat
autoritii acestor or"ane sub toate formele sale de manifestare.
Autoritatea public este conferit or"anelor publice sau este e2primat
prin nsemne, simboluri, ca #i prin re"imul %uridic pe care l implic.
, o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a# - este repreentat de relaiile sociale privitoare
la e2istena #i inte"ritatea msurii sec$estrului le"al aplicat n numele
autoritii publice #i a altor or"ane.
, o)!e*t -ater!a# A l formea bunul sec$estrat. )ste sec$estrat acel
bun inventariat #i indisponibiliat de or"anul n drept.
%.. S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
, (")!e*t"# a*t!/ A n varianta simpl este ne*a#!+!*at, put'nd fi orice
persoan care rspunde penal. Participaia este posibil n toate formele
sale. /'nd fapta este sv'r#it de un custode , fapta este mai "rav.
/ustodele este persoana creia i s-a ncredinat paa #i conservarea
temporar a bunurilor indisponibiliate prin sec$estru.
, (")!e*t"# pa(!/ A este un or"an sau instituie de stat care a dispus
aplicarea sec$estrului.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A. Lat"ra o)!e*t!/1 :
, e#e-ent"# -ater!a# , se realiea prin orice aciune prin care se poate
realia sustra"erea bunului le"al sec$estrat ; trebuie ca acel sec$estru s
fi fost le"al aplicat. &ustra"erea se poate realia prin nstrinarea sau
consumarea bunurilor sec$estrate. 5n caul n care o persoan are
bunurile le"al sec$estrate date n custodie altei persoane, #i acesta le
-4
-4
sustra"e, el va sv'r#i un concurs ideal de infraciuni #i anume!
sustra"ere de sub sec$estru #i furt.
, "r-area !-e&!at1 - const n ns#i sv'r#irea faptei, produc'nd o
stare de pericol pentru autoritatea or"anului de stat care a aplicat
sec$estrul.
0.. Lat"ra (")!e*t!/1 :
, +or-a &e /!no/1!e , intenie direct sau indirect. (ac fptuitorul nu
#tia c bunul se afl sub sec$estru, el va rspunde pentru furt.
4. For-e. Mo&a#!t1!. San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!! A nu se pedepsesc ;
%. tentat!/a A nu se pedepse#te ;
0. +apt *on("-at , aceast infraciune se consum n momentul n care
are loc sustra"erea de sub sec$estru. (ac fptuitorul este proprieterul
bunului sec$estrat #i acesta este n acela#i timp #i custode, el va sv'r#i
infraciunea de sustra"ere de sub sec$estru n concurs ideal cu abuul de
ncredere.
MODALIT@I : Pe&eap(a e(te -a! a(pr1 *4n& :
a. fapta a fost sv'r#it de *"(to&e, pedeapsa este nc$isoarea de la 3
luni la 2 ani sau amenda.
SANCIUNI :
- nc$isoare de la o lun la , an sau cu amend A n forma tip #i.
- nc$isoare de la 3 luni la 2 ani sau amend - n forma a"ravat.
INFRACIUNI CARE ADUC ATIN:ERE UNOR ACTI;IT@I
DE INTERES PU.LIC SAU ALTOR ACTI;IT@I
RE:LEMENTATE DE LE:E
-.
-.
I. INFRACIUNI DE SER;ICIU SAU GN LE:@TUR@
CU SER;ICIUL
A.UDUL GN SER;ICIU CONTRA INTERESELOR
PERSOANELOR (art. %4< C. pen.):
1. Con!n"t"# #e$a#:
1apta &unc%ionarului pu$lic, care, n e(erci%iul atri$u%iilor sale
de serviciu, cu tiin%, nu ndeplinete un act ori l ndeplinete n mod
de&ectuos i prin aceasta cauzeaz o vtmare intereselor le'ale ale
unei persoane se pedepsete cu nchisoare de la 2 luni la / ani.,
%. Con&!!! pree'!(tente:
%A. O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
, o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a# - este repreentat de relaiile sociale privitoare
la asi"urarea bunului mers al unitilor prevute n art. ,4. ori a altor
persoane %uridice, la buna desf#urare #i realiare a activitii de srviciu,
care implic e2ecutatrea ndatoririlor de serviciu n mod cinstit #i corect.
, o)!e*t -ater!a# A de re"ul nu e2ist; ns c'nd interesele le"ale se
refer la un bun, la un nscris, obiectul material va fi repreentat de acel
bun sau nscris.
%.. S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
, (")!e*t"# a*t!/ A acesta este cali&icat A fiind un funcionar public sau
funcionar. Aceste noiuni sunt definite n art. ,4- /. pen. /fm. art. ,4-,
funcionar poate fi orice salariat n serviciul altei persoane %uridice, c$iar
#i una privat. Pentru a cpta calitatea de Ialt salariatJ #i implicit de
funcionar n sensul art. ,4- alin. 2, trebuie s e2iste un contract
individual de munc ntre acea persoan fiic #i persoana %uridic.
/alitatea de funcionar sau de funcionar public trebuie s e2iste n
momentul sv'r#irii faptei, iar n caul coautoratului, toi coautorii
trebuie s aib aceast calitate. Pot comite aceast infraciune n
coautorat membrii unei comisii de e2amen pentru ocuparea unui post
ntr-o anumit instituie, care n mod abuiv privea o persoan de
dreptul de a ocupa acel post, cu toate c din punct de vedere le"al #i al
-6
-6
cuno#tinelor ndeplinea toate condiiile. *nsti"area #i complicitatea sunt
posibile fr ndeplinirea vreunei condiii.
, (")!e*t"# pa(!/ A $enera# - este repreentat de stat ca titular al valorii
sociale care este bunul mers al activitii or"anelor #i instituiilor publice
sau a altor persoane %uridice de interes public.
, (e*"n&ar A este persoana fiic creia i s-a adus o
vtmare intereselor le"ale prin fapta abuiv a subiectului activ.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A. Lat"ra o)!e*t!/1 :
, e#e-ent"# -ater!a# , se realiea printr-o aciune dar #i printr-o
inaciune, respectiv ndeplinirea unui act defectuos sau nendeplinirea
unui asemenea act.
, "r-area !-e&!at1 - const ntr-o vtmare a intereselor le"ale ale
unei persoane.
0.. Lat"ra (")!e*t!/1 :
, +or-a &e /!no/1!e , intenia direct. Fobilul #i scopul nu repreint
importan, dar ele trebuie avute n vedere la individualiarea pedepsei.
4. For-e. San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!! A nu se pedepsesc ;
%. tentat!/a A nu se pedepse#te ;
0. +apt *on("-at , aceast infraciune se consum n momentul n care
s-a produs urmarea prevut de le"e.
SANCIUNI :
- nc$isoare de la 6 luni la 3 ani.
A.UDUL GN SER;ICIU PRIN GN:R@DIREA UNOR DREPTURI
(art. %47 C. pen.)
1. Con!n"t"# #e$a#:
--
--
4n'rdirea, de ctre un &unc%ionar pu$lic, a &olosin%ei sau
e(erci%iului drepturilor vreunui cet%ean, ori crearea pentru acesta a
unor situa%ii de in&erioritate pe temei de na%ionalitate, ras, se( sau
reli'ie, se pedepsete cu nchisoare de la 2 luni la ) ani.
%. Con&!!! pree'!(tente:
%A. O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
, o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a# - este repreentat de relaiile sociale
privitoare la aprarea #i "arantarea intereselor le"ale ale cetenilor, n
ceea ce prive#te e"alitatea n drepturi fr nici o discriminare mpotriva
faptelor abuive ale funcionarilor publici sau altor funcionari.
, o)!e*t -ater!a# A de re"ul nu e2ist; ns c'nd interesele le"ale se
refer la modificarea unui act de stare civil sau a altui act public,
obiectul material va fi repreentat de acel act.
%.. S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
, (")!e*t"# a*t!/ A acesta este cali&icat A fiind un funcionar public sau
funcionar. Aceste noiuni sunt definite n art. ,4- /. pen. /fm. art. ,4-,
funcionar poate fi orice salariat n serviciul altei persoane %uridice, c$iar
#i una privat. Pentru a cpta calitatea de Ialt salariatJ #i implicit de
funcionar n sensul art. ,4- alin. 2, trebuie s e2iste un contract
individual de munc ntre acea persoan fiic #i persoana %uridic.
/alitatea de funcionar sau de funcionar public trebuie s e2iste n
momentul sv'r#irii faptei, iar n caul coautoratului, toi coautorii
trebuie s aib aceast calitate. *nsti"area #i complicitatea sunt posibile
fr ndeplinirea vreunei condiii.
, (")!e*t"# pa(!/ A pr!n*!pa# - este repreentat de stat ca titular al
valorii sociale care este bunul mers al activitii or"anelor #i instituiilor
publice sau a altor persoane %uridice de interes public.
, (e*"n&ar A este ceteanul cruia i s-a n"rdit folosirea sau
e2erciiul drepturilor pe temei de naionalitate, reli"ie, ras sau se2. (e
e2. i se refu dreptul unei persoane de se2 feminin s ocupe o funcie
de conducere cu toate c ndeplinea toate condiiile impuse de le"e.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
-9
-9
0A. Lat"ra o)!e*t!/1 :
, e#e-ent"# -ater!a# , se realiea n dou modaliti;
a. prin ngrdirea folosinei sau e2erciiunui drepturilor
vreunui cetean. Aceasta se poate realia prin acte comisive dar #i
omisive A concedierea unei persoane pe motiv de reli"ie
b. prin crearea pentru o persoan a unor situaii de
inferioritate pe temei de naionalitate, ras, se2 sau reli"ie. 8apta, n
ambele modaliti, trebuie s se sv'r#easc de un funcionar n cadrul
atribuiilor de serviciu.
, "r-area !-e&!at1 - const n learea drepturilor unui cetean prin
sv'r#irea elementului material al infraciunii.
, #e$1t"ra &e *a"2a#!tate K trebuie s se demonstree c fapta abuiv a
unui funcionar public a avut drept urnare punerea unei persoane n
imposibilitatea de a-#i e2ercita sau folosi un drept sau a creat pentru
aceasta o situaie de inferioritate.
0.. Lat"ra (")!e*t!/1 :
, +or-a &e /!no/1!e , intenia direct. 1a baa sv'r#irii acestei fapte
poate sta un anumit -o)!# ! + ura de ras, se2 sau reli"ie0. &tabirirea
mobilului repreint #i o cerin esenial pentru e2istena laturii
subiective.
4. For-e. San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!! A nu se pedepsesc ;
%. tentat!/a A nu se pedepse#te ;
0. +apt *on("-at , aceast infraciune se consum n momentul n care
s-a produs urmarea prevut de le"e.
SANCIUNI :
- nc$isoare de la 6 luni la . ani.
-:
-:
A.UDUL GN SER;ICIU CONTRA INTERESELOR PU.LICE
(art. %4A C. pen.)
1. Con!n"t"# #e$a#:
E 1apta &unc%ionarului pu$lic, care, n e(erci%iul atri$u%iilor sale
de serviciu, cu tiin%, nu ndeplinete un act ori l ndeplinete n mod
de&ectuos i prin aceasta cauzeaz o tul$urare nsemnat $unului
mers al unui or'an sau al unei institu%ii de stat ori a unei alte unit%i
din cele la care se re&er art. 17) sau o pa'u$ patrimoniului acesteia
se pedepsete cu nchisoare de la 2 luni la ) ani.,
%. Con&!!! pree'!(tente:
%A. O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
, o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a# - este repreentat de acele relaii sociale a
cror na#tere, normal desf#urare #i devoltare nu ar fi posibile fr
ndeplinirea cu corectitudine a ndatoririlor de serviciu de ctre
funcionarii publici sau ali funcionari. 4biectul %uridic specific mai
este repreentat #i de relaiile sociale referitoare la patrimoniul public.
, o)!e*t -ater!a# A de re"ul nu e2ist; dac n anumite situaii
nendeplinirea cu #tiin sau ndeplinirea n mod defectuos a atribuiilor
de serviciu viea n mod direct un bun, atunci acel bun devine obiect
material al infraciunii - de e2. subiectul activ nu pred bemeficiarilui
anumite bunuri, de#i era obli"at s fac acest lucru n ndeplinirea
atribuiilor de serviciu.
%.. S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
, (")!e*t"# a*t!/ A acesta este cali&icat A fiind un funcionar public sau
funcionar. Aceste noiuni sunt definite n art. ,4- /. pen. /fm. art. ,4-,
funcionar poate fi orice salariat n serviciul altei persoane %uridice, c$iar
#i una privat. /alitatea de funcionar sau de funcionar public trebuie s
e2iste n momentul sv'r#irii faptei, iar n caul coautoratului, toi
coautorii trebuie s aib aceast calitate. (e e2. sv'r#e#te aceast
infraciune conductorul auto an"a%at al unei societi de stat care face
93
93
transporturi clandestine cu ma#ina unitii. *nsti"area #i complicitatea
sunt posibile fr ndeplinirea vreunei condiii.
, (")!e*t"# pa(!/ - poate fi o autoritate public, un or"an sau o instituie
de stat sau o unitate din cele prevute n art. ,4. /. pen. care a fost
pre%udiciat prin comitarea infraciunii, adic i-a fost cauat o tulburare
nsemnat a activitii sau i-a fost produs o pa"ub patrimoniului.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A. Lat"ra o)!e*t!/1 :
, e#e-ent"# -ater!a# , se realiea at't printr-o aciune c't #i printr-o
inaciune! ndeplinirea unui act defectuos sau nendeplinirea unui
asemenea act. (e e2. fapta unui an"a%at, vntor la o unitate de stat,
care a v'ndut mrfuri pe credit, acest lucru nefiind permis sau fapta unui
tractorist care a folosit tractorul unitii ptr. efectuarea unor transporturi
n folosul unor ceteni n sc$imbul unor sume de bani.
, "r-area !-e&!at1 A const ntr-o tulburare nsemnat bunului mers al
unui or"an sau instituii de stat sau o pa"ub patrimoniului acesteia.
/fm. art. 249 nu orice tulburare realiea coninulul infraciunii, ci
aceasta trebuie s fie una nsemnat, adic o tulburare de o anumit
proporie #i "ravitate. Acest caracter se aprecia de ctre instana de
%udecat. A doua urmare const n producerea unei pa"ube unui or"an
sau instituii de stat.
0.. Lat"ra (")!e*t!/1 :
, +or-a &e /!no/1!e , intenia direct dar #i indirect.
4. For-e. San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!! A nu se pedepsesc ;
%. tentat!/a A nu se pedepse#te ;
0. +apt *on("-at , aceast infraciune se consum n momentul n care
ca urmare a faptei abuive a funcionarului public, se produce una din
urmrile prevute de la"e. 8apta se poate comite #i n form continuat.
SANCIUNI :
- nc$isoare de la 6 luni la . ani.
9,
9,
NE:LIIENA GN SER;ICIU (art. %4H C. pen.)
1. Con!n"t"# #e$a#:
4nclcarea din culp, de ctre un &unc%ionar pu$lic a unei ndatoriri
de serviciu, prin nendeplinirea acesteia sau prin ndeplinirea ei
de&ectuoas, dac s*a cauzat o tul$urare nsemnat $unului mers al
unui or'an sau al unei institu%ii de stat ori a unei alte unit%i din cele
la care se re&er art. 17) sau o pa'u$ patrimoniului acesteia ori o
vtmare important intereselor le'ale ale unei persoane, de
pedepsete cu nchisoare de la o lun la 2 ani sau cu amend.
1apta prevzut n alin. 1, dac a avut consecin%e deose$it de
'rave se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 10 ani.,
%. Con&!!! pree'!(tente:
%A. O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
, o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a# - este repreentat de acele relaii sociale
referitoare la asi"urarea respectrii de ctre funcionarii publici sau
funcionari a obli"aie de a ndeplini n mod corect atribuiile ce le revin
pentru a nu vtma interesele publice ori interesele le"ale ale
persoanelor fiice.
, o)!e*t -ater!a# A de re"ul nu e2ist; dac n anumite situaii aciunea
ce constituie elementul material al infraciunii s-a e2ercitat asupra unui
lucru, n astfel de situaii va e2ista un obiect material ; de e2. redactatrea
defectuoas a unui nscris. 4biectul material al infraciunii poate fi #i
corpul unei persoane n situaia n care, ca urmare a nclcrii din culp
a ndatoririlor de serviciu de ctre un funcionar public sunt vtmate
interesele le"ale ale unei persoane, n sensul c i se produce efectiv o
92
92
vtmare acestei persoane ; de e2. fapta medicului care nu a luat toate
msurile pentru desf#urarea n bune condiii a unei operaii de
vaccinare, din care cau s-a produs uciderea din culp a unei persoane
de ctre a"entul sanitar. 5n acest ca madicul va rspunde pentru
ne"li%en n serviciu, iar a"entul sanitar pentru ucidere din culp.
%.. S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
, (")!e*t"# a*t!/ A acesta este cali&icat A fiind un funcionar public sau
funcionar. Aceste noiuni sunt definite n art. ,4- /. pen. /fm. art. ,4-,
funcionar poate fi orice salariat n serviciul altei persoane %uridice.
/alitatea de funcionar sau de funcionar public trebuie s e2iste n
momentul sv'r#irii faptei. 8iind o infraciune din culp, nu este posibil
participatia. ?otu#i s-ar putea concepe #i coautoratul, atunci c'nd
ndeplinirea unei obli"aiiincumb unui "rup de persoane +unei comisii
care e2ecut un control0.
, (")!e*t"# pa(!/ - poate fi o autoritate public, un or"an sau o instituie
de stat sau o unitate din cele prevute n art. ,4. /.pen. creia prin
fapta funcionarului public sau funcionarului i s-a cauat o tulburare
bunului mers ori o pa"ub patrimoniului acesteia.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A. Lat"ra o)!e*t!/1 :
, e#e-ent"# -ater!a# , se realiea prin 7n*1#*area unei ndatoriri de
serviciu de ctre sub. activ al infraciunii, nclcare ce se poare sv'r#ii
prin nendeplinirea acesteia sau prin ndeplinirea ei n mod de&ectuos.
7endeplinirea unei ndatoriri de serviciu nseamn omiterea,
neefectuarea unui act care trebuia s fie ndeplinit ori rmnerea
fptuitorului n stare de oasivitate. 7endeplinirea poate s fie total sau
parial, poate via o sin"ur ndatorire sau c$iar mai multe asemenea
ndatoriri. ?oate acestea trebuie s se fac de ctre funcionar n
e2erciiul atribuiilor de servici.
, "r-area !-e&!at1 A const ntr-o tulburare nsemnat a bunului mers
al unui or"an sau a unei instituii de stat ori al unei alte uniti din cele
prevute n art. ,4. sau printr-o pa"ub adus patrimoniului acesteia
93
93
ori printr-o vtmare important a intereselor le"ale ale unei persoane.5n
caul variantei a"ravate, urmarea imediat const n producerea unor
consecine deosebit de "rave. Potrivit art. ,46 /.pen. prin consecine
deosebit de "rave se nele"e o pa"ub material mai mare de
2.333.333.333 de lei sau o perturbare deosebit de "rav cauat unei
autoriti publice sau oricreia dintra unitile la care se refer art. ,4.
/.pen. Perturbarea deosebit de "rav se mai refer la ns#i e2istena
persoanelor %uridice, care poate fi ameninat prin producerea unor
asemene urmri. 5ntruc't n caul variantei tip, c't #i n caul calei
a"ravate le"iuitorul prevede urmri alternative, ori de c'te ori prin
sv'r#irea infraciunii s-au produs ambele consecine nu vom fi n
preena unui concurs de infraciuni ci a unei infraciuni unice cu
pluralitate de urmri, situaie care va fi avut n vedere de ctre instana
ce %udecat la individualiarea pedepsei.
0.. Lat"ra (")!e*t!/1 :
, +or-a &e /!no/1!e K culpa cu cele dou modaliti ale sale ! u#urina
#i ne"li%ena.
4. For-e. Mo&a#!t1!. San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!! A nu sunt posibile ;
%. tentat!/a A nu este posibil ;
0. +apt *on("-at , aceast infraciune se consum n momentul n care
a fost realiat n ntre"ime elementul material #i s-au produs urmrile
cerute de le"e.
E' K fapta inculpatului "estionar care nu a inut cu re"ularitate evidena
bunurilor din ma"aie #i prin aceasta s-a produs un pre%udiciu.
MODALIT@I :8apta este mai "rav c'nd a avut consecine deosebit
de "rave #i se pedepse#te cu nc$isoare de la 2 la ,3 ani.
SANCIUNI :
- nc$isoare de la o lun la 2 ani sau cu amend A n forma tip #i
- nc$isoare de la 2 la ,3 ani A n forma a"ravat.
94
94
PURTAREA A.UDI;@ (art. %3C C. pen.)
1. Con!n"t"# #e$a#:
4ntre$uin%area de e(presii !i'nitoare &a% de o persoan, de ctre un
&unc%ionar pu$lic n e(erci%iul atri$u%iilor de serviciu, se pedepsete cu
nchisoare de la / luni la / ani sau cu amend.
0ovirea sau alte acte de violen% svrite n condi%iile alin. 1 se
pedepsec cu nchisoare de la 2 luni la ) ani.
%. Con&!!! pree'!(tente:
%A. O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
, o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a# - este repreentat de acele relaii sociale
referitoare la comportarea corect #i cuviincioas a funcionarului public
sau funcionarul fa de orice persoan, cu e2cluderea folosirii unor
e2presii %i"nitoare ori a actelor de violen. Prin incriminarea acestei
infraciuni se asi"ur aprarea persoanelor care vin n contact cu anumii
a funcionari publici sau funcionari.
, o)!e*t -ater!a# A acesta e2ist numai n forma agravat a infraciunii
#i const n corpul persoanei asupra creia se sv'r#esc actele de
violen.
%.. S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
, (")!e*t"# a*t!/ A acesta este cali&icat A fiind un funcionar public sau
funcionar. Aceste noiuni sunt definite n art. ,4- /. pen. /fm. art. ,4-,
funcionar poate fi orice salariat n serviciul altei persoane %uridice.
/alitatea de funcionar sau de funcionar public trebuie s e2iste n
momentul sv'r#irii faptei. Participaia este posibil. Pentru insti"atori #i
complici nu este necesar vreo calitate anume.
, (")!e*t"# pa(!/ - poate fi orice person fiic creia i s-au adresat
e2presiile %i"nitoare sau care a suferit o lovire. /'nd elementul material
se sv'r#e#te tot asupra unui funcionar public sau funcionar care se afla
n e2erciiul funciunii actele de purtare abuiv constituie infraciunea
de ultra!. Pluralitatea de subieci pasivi va repreenta un concurs ideal
sau real de infraciuni.
9.
9.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A. Lat"ra o)!e*t!/1 :
, e#e-ent"# -ater!a# K const n ntrebuinarea de e2presii %ifnitoare
fa de o persoan A n forma tip ; 5n acest ca fptuitorul utiliea
insulte n sensul art. 23. /.pen., iar n al doilea r'nd, folosirea de
cuvinte care fr a cunstitui insult, e2prim o desconsidereare #i sunt
de natur s aduc atin"erea demnitii persoanei. Acestea pot mbrca o
form scris, oral sau prin "esturi.
5n cadrul formei a"ravate elementul material const ntr-o
fapt de lovire sau alte violene sv'r#ite asupra sub. pasiv. (ac prin
acestea se cauea persoanei vtmate leiuni ce necesit pentru
n"ri%iri mai mult de 23 de ile, dar care nu dep#esc 63, e2ist concurs
de infraciuni ntre purtarea abuiv #i vtmare corporal. ?oate acestea
trebuie sv'r#ite de sub. activ n cadrrul atribuiilor de servici.
0.. Lat"ra (")!e*t!/1 :
, +or-a &e /!no/1!e K intenia direct sau indirect.
4. For-e.Mo&a#!t1!. San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!! A nu sunt pedepsite ;
%. tentat!/a A nu este pedepsit ;
0. +apt *on("-at , aceast infraciune se consum n momentul n care
s-au ntrebuinat e2presiile %i"nitoare ori s-a recurs la loviri.
MODALIT@I ! 8apta este mai "rav c'nd s-a realiat prin loviri sau
alte acte de violen% sv'r#ite n condiiile alin. , #i se pedepse#c cu
nc$isoare de la 6 luni la . ani.
SANCIUNI :
- nc$isoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend A n forma tip #i
- nc$isoare de la 6 luni la . ani A n forma a"ravat.
LUAREA DE MIT@ (art. %34 C. pen.)
1. Con!n"t"# #e$a#:
96
96
1apta &unc%ionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primete
$ani sau alte &oloase care nu i se cuvin, ori accept promisiunea unor
ast&el de &oloase sau nu o respin'e, n scopul de a ndeplini, a nu
ndeplini, ori a ntrzia ndeplinirea unui act privitor la ndatoririle
sale de serviciu sau n scopul de a &ace un act contrar acestor
ndatoriri, se pedepsete cu nchisoare de la / la 12 ani i interzicerea
unor drepturi.
1apta prevzut n alin. 1, dac a &ost svrit de un &unc%iunar
cu atri$u%ii de control, se pedepsete cu nchisoare de la / la 1) ani i
interzicerea unor drepturi.
>anii, valorile sau orice alte $unuri care au &cut o$iectul lurii
de mit se con&isc, iar dac acestea nu se 'sesc, condamnatul este
o$li'at la plata echivalentului lor n $ani.
%. Con&!!! pree'!(tente:
%A. O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
, o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a# - este repreentat de acele relaii sociale
referitoare la normala na#tere, desf#urere #i devoltare care sunt
condiionate de e2ercitarea cu probitate de ctre toi funcionarii a
atribuiilor de serviciu. Activitatea acestora nu trebuie s fie umbrit de
faptele de corupie.
, o)!e*t -ater!a# A acest infraciune nu are obiect material, deoarece
activitatea funcionarului nu se rsfr'n"e asupra unor bunuri, lucruri sau
persoane. Ganii, valorile sau alte foloase repreint obiecte ale mitei.
%.. S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
, (")!e*t"# a*t!/ A acesta este cali&icat A fiind un funcionar n nelesul
art. ,4- /.pen. /alitatea de funcionar trebuie s e2iste n momentul
sv'r#irii faptei. 5n practica %udiciar s-a decis c pot comite aceast
infraciune, profesorul care prime#te o anumit sum de bani pentru a
favoria un elev la e2amen, ofierul de poliie care prime#te bani pentru
a nu face acte de cercetare n vederea descoperiri unei infraciuni.
5n practic s-a mai pus problema avoca%ilor #i medicilor dac
pot avea sau nu calitatea de subiect activ al acestei infraciuni. Avocatul
9-
9-
fiind pltit de ctre %ustiiabil, el nu poate sv'r#i aceast infraciune, de
aceea ei nu pot fi asimilai cu ali salariai. 5n privina medicilor, /. &. de
;ustiie susine c ei pot fi asimilai funcionarilor publici sau altor
salariai. (up adoptatrea 1. -4K,::. care a nfiinat /ole"iul Fedicilor
din >om'nia, s-a statutat c medicul nu este funcionar public. ?otu#i,
aceast le"e neav'nd caracter penal ci unul administrativ, termenul de
funcionar #i pstrea nelesul din art. ,4- /. pen. A ace#tia fiind
a#adar subieci activi ai infraciunii de luare de mit.
, (")!e*t"# pa(!/ - este repreentat de or"anul sau instituia de stat, de o
unitate din cele prevute n art. ,4. /.pen. sau orice alt persoan
%uridic a crei ima"ine a fost puternic afectat.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A. Lat"ra o)!e*t!/1 :
, e#e-ent"# -ater!a# K se poate realia at't printr-o aciune c't #i printr-
o inaciune. Aciunea poate mbrca urmtoarele forme ! pretinderea,
primirea, acceptarea. *naciunea incriminat se poate realia prin
nerespin'erea promisiunii de bani sau alte foloase. Pentru ntre"irea
elementului material se cer ndeplinite #i urmtoarele condiii !
a. pretinderea, primirea, acceptarea sau nerespin"erea trebuie
s aib ca obiect $ani sau alte &oloase de ordin patrimonial sau
nepatrimonial. Ficile < atenii = sau cadouri cu ocaia ilei de na#tere
sau onomastice nu pot fi considereate drept mit. (ac valoarea lor este
foarte mare putem avea o mit deghizat;
). ce cere ca banii sau foloasele s nu fie datorai n mod le"al
funcionarului sau unitii n care acesta #i desf#oar activitatea;
*. aciunea de pretindere,acceptare, primire sau inaciunea de
nerespin"ere s aib loc nainte sau n timpul ndeplinirii ori nt'rierii
efecturii unui act ce intr n sferea atribuiilor sale de serviciu;
&. se mai cere ca actul viat de aciunea de corupere s fac
parte din sfera atribuiilor de serviciu ale funcionarului. (ac n
momentul sv'r#irii aciunii specifice elementului material al
infraciunii de luare de mit, fptuitorul nu avea ca ndatorire de serviciu
99
99
ndeplinirea acelui act, dar las s se cread acest lucru, atunci fapta va
fi calificat ca nelciune.
, "r-area !-e&!at1 K const n crearea unei stri de pericol pentru
buna desf#urare a activitii de serviciu ntr-un or"an sau instituie de
stat, ntr-o unitate din cele prevute n art. ,4. sau n orice alt person
%uridic.
0.. Lat"ra (")!e*t!/1 :
, +or-a &e /!no/1!e K intenia direct.
4. For-e. Mo&a#!t1!. San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!! A sunt asimilate formei consumate +acceptarea,
nerespin"erea0 ;
%. tentat!/a A ar fi posibil numai n varianta < primirii =, dar la acest
moment infraciunea ar puta fi de%a consumat sub forma acceptrii sau
nerespinferii acesteia. (e aceeea este "re#it a spune c tentativa este
posibil , dar le"ea nu o pedepse#te;
0. +apt *on("-at , aceast infraciune se consum n momentul
pretinderii, c$iar dac nu s-au primit foloasele, acceptrii, primirii sau
nerespin"erii primirii acestor bunuri sau foloase.
MODALIT@I! 8apta este mai "rav dac a fost sv'r#it de un
&unc%iunar cu atri$u%ii de control.
SANCIUNI :
-nc$isoare de la 3 la ,2 ani A n forma tip #i intericerea unor drepturi.
-nc$isoare de la 3 la ,. ani A n forma a"ravat #i intericerea unor
drepturi.
Ganii, valorile sau orice alte bunuri care au fcut obiectul lurii de
mit se con&isc, iar dac acestea nu se "sesc, condamnatul este obli"at
la plata ec$ivalentului lor n bani.
DAREA DE MIT@ (art. %33 C. pen.)
1. Con!n"t"# #e$a#:
9:
9:
8romisiunea, o&erirea sau darea de $ani ori alte &oloase, n modurile
i scopurile artate n art. 2)7, se pedepsesc cu nchisoare de la 2 luni
la ) ani.
1apta prevzut n alin. precedent nu constituie in&rac%iune atuni
cnd mituitorul a &ost constrns prin orice mi!loace de ctre cel care a
luat mit.
?ituitorul nu se pedepsete dac denun% autorit%ii &apta mai
nainte ca or'anul de urmrire s &i &ost sesizat pentru acea
in&rac%iune.
.ispozi%iile art. 2)7 alin. / se aplic n mod corespunztor, chiar
dac o&erta nu a &ost urmat de acceptare.
>anii, valorile sau orice alte $unuri se restituie persoanei care le*
a dat n cazurile artate n alin. 2 i /. 5
%. Con&!!! pree'!(tente:
%A. O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
, o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a# - este repreentat de acele relaii sociale
referitoare la normala na#tere, desf#urere #i devoltare care sunt
condiionate de e2ercitarea cu probitate de ctre toi funcionarii a
atribuiilor de serviciu. Activitatea acestora nu trebuie s fie umbrit de
faptele de corupie.
, o)!e*t -ater!a# A acest infraciune nu are obiect material. ?otu#i, n
doctrim se admite c e2ist obiect material n situaia ofertei de mit
respins de ctre funciunar, bunurile oferite devenind obiecte
materaiale ale infraciunii.
%.. S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
, (")!e*t"# a*t!/ A acesta este necali&icat , fiind orice persoan.
*nfraciunea poate fi comis #i de un funcionar n scopurile artate n
art. 2.4, n acest ca primul funcionar comport'ndu-se ca un simplu
particular n raport cu cel de-al doilea. Av'nd n vedere c luarea #i
darea de mit sunt infraciuni corelative, ntotdeauna mituitorul va fi
subiect activ la darea de mit, iar cel care a luat mit va fi subiect activ
la luare de mit. (ac fapta se sv'r#e#te prin intermediar, acesta va
:3
:3
avea calitatea de complice la darea de mit. 5n caul n care c$iar
intermediarul l-a determinat pe mituitor s comit fapta, el va dob'ndi
calitatea de insti"ator la darea de mit care o absoarbe pe cea de
complice.
, (")!e*t"# pa(!/ - este repreentat de or"anul sau instituia de stat, de o
unitate din cele prevute n art. ,4. /.pen. sau orice alt persoan
%uridic a crei ima"ine a fost puternic afectat. Subiectul pasiv poate fi
#i funcionarul n caul n care el respin"e promisiunea, oferirea sau
darea de bani, fiind atins #i presti"iul acestuia.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A. Lat"ra o)!e*t!/1 :
, e#e-ent"# -ater!a# K se poate realia printr-o aciune care poate
mbrca urmtoarele forme ! promisiunea, o&erirea sau darea de bani
sau alte foloase. (area de mit se poate efectua #i prin intermediar.
Pentru ntre"irea elementului material se cer ndeplinite #i urmtoarele
condiii !
a. promisiunea, oferirea sau darea trebuie s aib ca obiect
$ani sau alte &oloase de ordin patrimonial sau nepatrimonial.
). ce cere ca banii sau foloasele (1 n" +!e &atora! 7n -o&
#e$a# funcionarului sau unitii n care acesta #i desf#oar activitatea;
Promisiunea, oferirea sau darea s aib loc nainte sau n timpul
ndeplinirii ori nt'rierii efecturii unui act ce intr n sferea atribuiilor
sale de serviciu;
*. se mai cere ca actul n vederea cruia se d mit s fie unul
licit sau ilicit.
7u va e2ista infraciune cnd funcionarul cruia i s-a oferit
suma de bani nu avea competena de a efectua actul n vederea cruia
participantul a comis fapta.
, "r-area !-e&!at1 K const n crearea unei stri de pericol pentru
buna desf#urare a activitii de serviciu ntr-un or"an sau instituie de
stat, ntr-o unitate din cele prevute n art. ,4. sau n orice alt person
%uridic.
:,
:,
0.. Lat"ra (")!e*t!/1 :
, +or-a &e /!no/1!e K intenia direct. 5n lipsa con#tiinei #i dorinei
de a efectua un act de corupere asupra unui funcionar, aciunea
fptuitorului nu va constitui infraciune.+aciunea fptuitorului fcut n
stare de beie0. 1atura subiectiv mai cuprinde #i un scop #i anume
ndeplinirea, nendeplinirea sau nt'rierea ndepliniriiunui act privitor
la atribiiile sale de serviciu. Alteori, pe ln" scopul specific drii de
mit mai apare #i un alt scop ! +o persoan ofer o sum de bani unui
funcionar pentru a-l determina s ntocmeasc un act fals0.
Ca"2e *are e'*#"& e'!(tena !n+ra*!"n!! :
8apta prevut n alin. , nu constituie infraciune atunci c'nd
mituitorul a fost *on(tr4n( prin orice mi%loace de ctre cel care a luat
mit. )ste vorba despre o constr'n"ere psi$ic.
4. For-e.San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!! A sunt asimilate formei consumate +promisiunea,
oferirerea0 ;
%. tentat!/a Atentativa nu este posibil , darea de mit fiind o infraciune
cu consumare anticipat;
0. +apt *on("-at , aceast infraciune se consum n momentul n care
fptuitorul promite, ofer sau d funcionarului public bani sau alte
foloase. )a poate avea #i o form continuat.
SANCIUNI :
- nc$isoare de la 6 luni la . ani, iar dac pedeapsa efectiv aplicat este
mai mare de 2 ani, se poate dispune #i pedeapsa complementar a
intericerii unor drepturi
Ganii, valorile sau orice alte bunuri care au fcut obiectul drii de
mit se con&isc.
Ca"21 &e nepe&ep(!re :
Fituitorul nu se pedepse#te dac denun% autoritii fapta mai
nainte ca or"anul de urmrire s fi fost sesiat pentru acea infraciune.
:2
:2
Acesta trebuie s se fac n faa unei autoriti, c$iar #i n faa unei
autoriti necompetente a efectua urmrirea penal n aceast materie.
PRIMIREA DE FOLOASE NECU;ENITE (art. %3< C. pen.)
1. Con!n"t"# #e$a#:
8rimirea de ctre un &unc%ionar direct sau indirect, de $ani ori alte
&oloase, dup ce a ndeplinit un act n virtutea &unc%iei sale i la care
era o$li'at n temeiul acesteia, sa pedepsete cu nchisoare de la 2 luni
la ) ani.
>anii, valorile sau orice alte $unuri primite se con&isc, iar dac
acestea nu se 'sesc, condamnatul este o$li'at la plata echivalentului
lor n $ani.
%. Con&!!! pree'!(tente:
%A. O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
, o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a# - este repreentat de acele relaii sociale
referitoare la normala na#tere, desf#urere #i devoltare care sunt
condiionate de e2ercitarea cu probitate de ctre toi funcionarii a
atribuiilor de serviciu. Activitatea acestora nu trebuie s fie umbrit de
faptele de corupie. 5ntre aceast infraciune #i luarea de mit e2ist
multe asemnri, de aceea unii autori consider c infraciunea
prevut n art. 2.6 /.pen. este o variant de specie a lurii de mit.
, o)!e*t -ater!a# A acest infraciune nu are obiect material. Ganii sau
foloasele primite constituie bunuri dob'ndite prin sv'r#irea infraciunii
n sensul art. ,,9 /. pen. #i vor fi supuse confiscrii. 5n acest ca se
poate vorbi de un obiect material al infraciunii.
%.. S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
, (")!e*t"# a*t!/ A acesta este cali&icat , fiind un funcionar sau
funcionar public. Participaia este posibil n situaia n care actul de
care a beneficiat persoana fiic a fost ndeplinit de mai multe persoane,
iar foloasele au fost date ntre"ului colectiv, simultan sau succesiv.
Persoana care cooperea n mod nemi%locit la sv'r#irea infraciunii,
:3
:3
neav'nd calitatea cerut de le"e va rspunde pentru complicitate la
infraciunea de primire de foloase necuvenite. Autor al acestei
infraciuni este acela care prime#te foloasele at't direct c't #i prin
intermediar. (ac fapta se sv'r#e#te prin intermediar, acesta va avea
calitatea de complice la aceast infraciune. Persoana care a dat
foloasele necuvenite c't #i cel care a cumprat influena, nu se
pedepse#te, deoarece fapta nu este incriminat ca infraciune.
, (")!e*t"# pa(!/ - este repreentat de or"anul sau instituia de stat, de o
unitate din cele prevute n art. ,4. /.pen. sau orice alt persoan
%uridic a crei ima"ine a fost puternic afectat.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A. Lat"ra o)!e*t!/1 :
, e#e-ent"# -ater!a# K se poate realia printr-o ac%iune de primire a
unor bani sau foloase de ctre un funcionar public sau funcionar, &"p1
ce a ndeplinit un act n virtutea funciei sale #i la care era obli"at n
temeiul acesteia. 5n caul acestei infraciuni le"iuitorul a avut n vedere
ntotdeauna ndeplinirea unui act licit #i obli"aroriu de ndeplinit pentru
respectivul funcionar. (ac un funcionar public sau funcionar #i-a
ndeplinit atribuiile de serviciu nu n mod corect, iar dup aceasta
prime#te bani sau bunuri de la o persoan favoriat prin ndeplinirea
acelui act, fapta va fi considerat abu n serviciu contra intereselor
persoanelor dac sunt ndeplinite #i celelalte condiii cerute de le"e.
Pentru ntre"irea elementului material se cer ndeplinite #i urmtoarele
condiii !
a. ce cere ca banii sau foloasele (1 +!e ne*"/en!te funcionarului
sau unitii n care acesta #i desf#oar activitatea;
). banii sau foloasele s fi fost remise funcionarului dup
ndeplinirea actului ce intr n sferea atribuiilor sale de serviciu, cu
condiia s nu fi e2istat anterior ntre ei vreo astfel de nele"ere #i nici
n timpul efecturii actului ; n ca contrar fapta va fi luare de mit.
(ac dup ce a ndeplinit un act n virtutea funciri sale #i la care era
obli"at, funcionarul obli" pe beneficiarul actului s-i remit bani sau
:4
:4
alte foloase, considerm c suntem n preena unui abu n serviciu
contra intereselor persoanelor.
, "r-area !-e&!at1 K const n crearea unei stri de pericol pentru
buna desf#urare a activitii de serviciu ntr-un or"an sau instituie de
stat, ntr-o unitate din cele prevute n art. ,4. sau n orice alt person
%uridic.
0.. Lat"ra (")!e*t!/1 :
, +or-a &e /!no/1!e K intenia direct dar #i indirect.
4. For-e.San*!"n!.
FORME :
1. tentat!/a Atentativa este posibil n forma ntrerupt, dar nu se
pedepse#te;
%. +apt *on("-at , aceast infraciune se consum n momentul n care,
dup ndeplinirea actului, fptuitorul prime#te bani sau alte foloase n
mod direct sau indirect. )a poate avea #i o form continuat, c'nd
funcionarul n baa aceleia#i reoluii infracionale, dup ce a ndeplinit
mai multe acte, prime#te de la mai multe persoane, beneficiare ale
actelor respective, diferite bunuri, foloase sau bani la intervale diferite
de timp.
SANCIUNI :
- nc$isoare de la 6 luni la . ani, iar dac pedeapsa efectiv aplicat este
mai mare de 2 ani, se poate dispune #i pedeapsa complementar a
intericerii unor drepturi
Ganii, valorile sau orice alte bunuri primite de fptuitor se
con&isc. (ac persoana care a dat foloasele necuvenite denun%
autoritii fapta mai nainte ca fapta s fi fost descoporit, acestea se vor
restitui persoanei care le-a dat.
TRAFICUL DE INFLUEN@ (art. %37 C. pen.)
:.
:.
1. Con!n"t"# #e$a#:
5 8rimirea ori pretinderea de $ani sau alte &oloase ori acceptarea de
promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul,
svrit de ctre o persoan care are in&luen% sau las s se cread
c are in&luen% asupra unui &unc%ionar pentru a*l determina s &ac
ori s nu &ac un act ce intr n atri$u%iile sale de serviciu, se
pedepsete cu nchisoare de la 2 la 10 ani.
.inpozi%iile art. 2)2 alin. 2 se aplic n mod corespunztor.,
%. Con&!!! pree'!(tente:
%A. O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
, o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a# - este repreentat de acele relaii sociale
referitoare la desf#urarea activitilor publice sau private n condiii
care s asi"ure ncrederea #i presti"iul de care trebuie s se bucure
personalul acestora. /omiterea acestei infraciuni discreditea
activitatea de serviciu #i i aduce "rave pre%udicii.
, o)!e*t -ater!a# A acest infraciune nu are obiect material, banii sau
foloasele pretinse sau primite constituie bunuri date pentru sv'r#irea
infraciunii #i vor fi supuse confiscrii.
%.. S")!e*!! !n+ra*!"n!! :
, (")!e*t"# a*t!/ A acesta este necali&icat, put'nd fi orice persoan care
are influen sau las s se cread c are influen asupra unui funcionar
public sau funcionar, aceste aspecte nefiind condiii ale subiectului
activ ci mijloace prin care se sv'r#e#te infraciunea. Participaia este
posibil n toate formele sale. (e cele mai multe ori fapta este sv'r#it
de rude, prieteni, cuno#tine sau alte persoane care nici mcar nu cunosc
funcionarul respectiv. 5n doctrim s-a pus problema c ar trebui
pedepsii #i cei care cumpr influena nefiind cu nimic mai pre%os de
cel care d mit. 5n situaia n care cel care a conceput infraciunea #i l-a
determinat pe autor s o comit este c$iar intermediarul atunci el va
cumula calitatea de insti"ator c't #i pe cea de complice, fiind n final
pedepsit doar pentru insti"are la trafic de influen.
:6
:6
, (")!e*t"# pa(!/ - este repreentat de or"anul sau instituia de stat, de
o unitate din cele prevute n art. ,4. /. pen. sau orice alt persoan
%uridic a crei ima"ine a fost puternic afectat. 5n secundar sub. pasiv
este c$iar funcionarul public a crui ima"ine este denaturat prin
sv'r#irea faptei.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/ :
0A. Lat"ra o)!e*t!/1 :
, e#e-ent"# -ater!a# K se poate realia prin trei aciuni distincte !
primirea, pretinderea sau acceptarea de promosiuni de daruri direct sau
indirect n vederea determinrii unui funcionar s fac ori s nu fac un
act ce intr n atribuiile sale de serviciu. *niiativa comiterii traficului de
influen poate porni de la subiectul activ sau de la cumprtorul de
influen. (ac iniiativa comiterii infraciunii o are cumprtorul de
influen, pentru e2istena infraciunii se care ca subiectul activ s fi
primit efectiv banii sau bunurile sau s fi acceptat promisiunule fcute.
Pentru ntre"irea elementului material se cer ndeplinite #i urmtoarele
condiii !
a. ce cere ca fptuitorul s ai$ in&luen% sau s lase s se cread
acest lucru. 5n aceast variant infraciunea se aseamn cu
n#elciunea;
). fptuitorul s promit interven%ia sa pe ln" un funcionar
public sau funcionar ;
*. aciunea ce constituie elementul material al infraciunii s fie
realiat mai nainte ca funcionarul pe l'n" care se intervine s fi
ndeplinit actul care l interesea pe cumprtorul de influen, sau cel
t'riu n timpul ndeplinirii acestuia.
(ac traficantul de influen nu remite funcionarului bani sau
alte foloase, ci doar l determin s fac acel act, atunci se va reine un
concurs de infraciuni ntre trafic de influen #i insti"are la abu n
serviciu sv'r#ita de funcionar. ?raficul de influen trebuie sancionat
n concurs cu n#elciunea dac traficarea repreint un mi%loc de
am"ire pentru o inducere n eroare.
:-
:-
, "r-area !-e&!at1 K const n crearea unei stri de pericol pentru
buna desf#urare a activitii de serviciu ntr-un or"an sau instituie de
stat, ntr-o unitate din cele prevute n art. ,4. sau n orice alt person
%uridic.
0.. Lat"ra (")!e*t!/1 :
, +or-a &e /!no/1!e K intenia direct.
4. For-e. San*!"n!.
FORME :
1. a*te#e preparator!! 9! tentat!/a de re"ul nu se pedepsesc, numai
atunci c'nd sunt asimilate infraciunii consumate +pretinderea sau
acceptarea0 ?entativa este posibil numai n caul primirii de bani sau
alte foloase, or n acest moment fapta este de%a consumat n forma
pretinderii sau acceptrii de promisiuni de daruri;
%. +apt *on("-at , aceast infraciune se consum n momentul
acceptrii de promisiuni de daruri, n momentul primirii de bani sau alte
foloase. Pentru consumarea infraciunii nu are relevan dac intervenia
promis a #i fost efectuat.
SANCIUNI :
- nc$isoare de la 2 la ,3 ani, iar dac pedeapsa efectiv aplicat este mai
mare de 2 ani, se poate dispune #i pedeapsa complementar a intericerii
unor drepturi
Ganii, valorile sau orice alte bunuri primite de fptuitor se
con&isc. (ac acestea nu se "sesc, fpruitorul va face plata
ec$ivalentului lor n bani.
II. INFRACIUNI CARE GMPIEDIC@ GNF@PTUIREA
IUSTIIEI
MNRTURIA MINCINOASN (ART. %<C)
1. Con!n"t"# #e$a# :
:9
:9
1apta martorului care ntr*o cauz@ penal@, civil@, disciplinar@ sau n
orice alt@ cauz@ n care se ascult@ martori, &ace a&irma%ii mincinoase,
ori nu spune tot ceea ce tie privitor la mpre!ur@rile esen%iale asupra
c@rora a &ost ntre$at, se pedepsete cu nchisoarea de la unu la ) ani.
1apta prev@zut@ n alineatul precedent nu se pedepsete dac@, n
cauzele penale mai nainte de a se produce arestarea inculpatului, ori
n toate cazurile mai nainte de a se &i pronun%at o hot@rre sau de a
se &i dat o alt@ solu%ie ce urmare a m@rturiei mincinoase, martorul i
retra'e m@rturia.
.ac@ retra'erea m@rturiei a intervenit n cauzele penale dup@ ce
s*a produs arestarea inculpatului sau n toate cazurile dup@ ce s*a
pronun%at o hot@rre sau dup@ ce s*a dat o alt@ solu%ie ca urmare a
m@rturiei mincinoase, instan%a va reduce pedeapsa potrivit art.+2.
.ispozi%iile alin. 1*/ se aplic@ n mod corespunz@tor i e(pertului
sau interpretului.,
%. Con&!!! pree'!(tente :
%A. O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
, o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!+!* , este repreentat de acele relaii sociale
privind nfptuirea %ustiiei care presupun comportarea cu onestitate a
celor care particip la activitatea %udiciar n calitate de martori, e2peri
sau interprei.
, o)!e*t"# -ater!a# K nu e2ist ;
%.. S")!e*!! !n+ra*!"n!!:
, (")!e*t"# a*t!/ , este calificat put'nd fi un martor, e2pert sau
interpret.
Part!*!pa!a este posibil n forma! instigrii i complicitii.
Coautoratul este posibil doar atunci c'nd o e2perti este efectuat de o
ec$ip de mai muli e2peri.
, (")!e*t"# pa(!/ - pr!n*!pa# este repreentat de stat
, (")!e*t"# pa(!/ , (e*"n&ar e(te o persoan fiic sau %uridic, parte
n proces, ale crei drepturi sau interese sunt leate ori vtmate prin
sv'r#irea infraciunii de mrturie mincinoas.
::
::
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/:
0A. Lat"ra o)!e*t!/1:
, e#e-ent"# -ater!a# , este repreentat at't de o a*!"ne +face afirmaii
mincinoase0 c't #i de o !na*!"ne +nu spune tot ce #tie privitor la
mpre%urrile eseniale asupra crora a fost ntrebat0.
, "r-area !-e&!at1 , starea de pericol ce se creea la adresa
nfptuirii %ustiiei precum #i n atin"erea care poate fia dus intereselor
le"ale ale unei persoane fiice sau %uridice.
, raport"# &e *a"2a#!tate , reult ns#i din sv'r#irea infraciunii.
0.. Lat"ra (")!e*t!/1:
, +or-a &e /!no/at!e , intenia direct sau indirect.
4. For-e. San*!"n!
FORME:
1. A*te pre$1t!toare! sunt posibile dar nu se pedepsesc;
%. Tentat!/a! este posibil, dar nu se pedepse#te;
0. Fapt *on("-at: infraciunea se consum dup ce audierea s-a
terminat, n momentul semnrii declaraiei de ctre acesta, iar n caul
e2pertului n momentul n care raportul de e2perti a fost predat
or"anului %udiciar.
SANCIUNI:
, nc$isoarea de la ,-. ani +art. 263 alin. ,0
, art. 263 alin. 2 prevede o cau de nepedepsire ;
, n alin. 3 este prevut o circumstan atenuant le"al special atunci
c'nd retra"erea mrturiei a intervenit n cauele penale dup ce s-a
produs arestarea inculpatului sau n toate cauele dup ce s-a pronunat
o $otr're sau dup ce s-a dat o soluie ca urmare a mrturiei
mincinoase. 5n acest ca pedeapsa se reduce potrivit art.-6 /. pen.
FA;ORIDAREA INFRACTORULUI(ART. %<4)
1. Con!n"t"# #e$a# :
,33
,33
3!utorul dat unui in&ractor, &@r@ o n%ele'ere sta$ilit@ nainte sau n
timpul s@vririi in&rac%iunii, pentru a n'reuna sau a z@d@rnici
urm@rirea penal@, !udecata sau e(ecutarea pedepsei ori pentru a
asi'ura in&ractorului &olosul sau produsul in&rac%iunii, se pedepsete
cu nchisoare de la / luni la + ani.
8edeapsa aplicat &avorizatorului nu poate &i mai mare dect
pedeapsa prevzut de le'e pentru autor. 1avorizarea &cut de so%
sau de o rud apropiat nu se pedepsete.
%. Con&!!! pree'!(tente :
%A. O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
- o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!+!* , este repreentat de relaiile sociale care se
refer la nfptuirea %ustiiei penale sub aspectul tra"erii la rspundere
penal a celor care au sv'r#it infraciunea sau al e2ecutrii pedepselor
definitive pronunate prin $otr'ri %udectore#ti n condiiile le"ale.
, o)!e*t"# -ater!a# , nu-l nt'lnim, de cele mai multe ori. Atunci c'nd
a%utorul dat unui infractor prive#te n mod direct un bun, a*e# )"n va fi
obiect material al infraciunii.
%.. S")!e*!! !n+ra*!"n!!:
, (")!e*t"# a*t!/, poate fi orice persoan care rspunde penal.
Part!*!pa!a este posibil n toate cele trei forme! coautorat, instigare
i complicitate.
, (")!e*t"# pa(!/ - este repreentat de stat.
, (")!e*t"# pa(!/, (e*"n&ar , este orice persoan ale crei interese au
fost pre%udiciate prin sv'r#irea infraciunii de ctre subiectul activ.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/:
0A. Lat"ra o)!e*t!/1:
, e#e-ent"# -ater!a# , este repreentat de o aciune de a%utor dat unui
infractor. A%utorul poate fi dat prin acte omisive sau comisive, personal
sau prin intermediar. 7u se consider a%utor declaraiile mincinoase date
de o persoan, vom reine eventual infraciunea de mrturie mincinoas.
(ac a%utorul dat constituie o infraciune se vor aplica re"ulile
,3,
,3,
concursului de infraciuni. 5ntotdeauna a%utorul trebuie dat unui
infractor, indiferent de calitatea lui A autor, insti"ator, complice.
, "r-area !-e&!at1 , starea de pericol ce se creea pentru nfptuirea
%ustiiei
, raport"# &e *a"2a#!tate , reult din materialitatea faptei.
0.. Lat"ra (")!e*t!/1:
, +or-a &e /!no/at!e , poate fi intenia direct sau indirect.
4. For-e. San*!"n!.
FORME:
1. A*te pre$1t!toare! sunt posibile, dar nu se pedepsesc;
%. Tentat!/a! este posibil, dar nu se pedepse#te;
0. Fapt *on("-at: infraciunea se consum n momentul c'nd
favoriatorul d a%utor autorului infraciunii iar acest a%utor este apt s
realiee scopurile prevute n art. 264 /.pen.
4. Mo&a#!tO! +apt!*e: o modalitate normativ se refer la a%utorul dat
unui infractor pentru a n"reuna sau a drnici urmrirea penal,
%udecata sau e2ecutarea pedepsei. /ealalt modalitate se refer la
a%utorul dat unui infractor pentru a-i asi"ura folosul sau produsul
infraciunii.
SANCIUNI:
, nc$isoarea de la 3 luni - la 3 ani.
- conform art. 264 alin. 2 - pedeapsa aplicat de instan nu poate fi mai
mare dec't pedeapsa prevut de le"e pentru a%utor.
SUPUNEREA LA RELE TRATAMENTE (Art. %<7.)
1.Con!n"t"# #e$a#:
:upunerea la rele tratamente a unei persoane a&late n stare de
retinere, detinere ori n e(ecutarea unei mAsuri de si'urantA sau
educative se pedepseste cu nchisoare de la unu la ) ani.
%.Con&!!! pree'!(tente:
%. A. O)!e*t"# !n+ra*!"n!!
,32
,32
,o) 5"r!&!* (pe*!+!*, este repreentat de acele relaii sociale privind
nfptuirea %ustiiei
,o) -ater!a#-n principiu nu e2ist, ns c'nd relele tratamente privesc
sntatea fiic a persoanei, corpul acesteia devine ob material
%... S")!e!! !n+ra*!"n!!:
,(")!e*t"# a*t!/- este calificat6 fiind o persoan care are atribuii pe linia
or"anirii, tratamentului #i suprave"$erii pers aflate n stare de reinere
sau deinere ori n e2ecutarea unei msuri de si"uran sau educative.
,(")!e*t"# pa(!/- principal este statul A secundar este pers care este
supus efectiv la rele tratamente
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/:
0.A. Lat"ra o)!e*t!/O:
,e#e-ent"# -ater!a#,const ntr-o aciune de supunere la rele tratamente
care se poate realia prin acte comisive sau omisive. Prin rele tratamente
se nele"e Asi"urarea unor cd de trai ori de e2isten fiic sau psi$ic
mult mai "rele dec't cele prevute de normele le"ale.
,"r-area !-e&!atO, const n starea de pericol ce se creea pt
nfptuirea %ustiiei, c't #i n producerea unei vtmri a demnitii,
inte"ritii fiice sau sntii persoanei.
0.. Lat"ra (")!e*t!/O:
,+or-a &e /!no/O!e,intenia direct sau indirect
,(*op,s se produc o starede pericol pt nfptuirea %ustiiei
4.For-e
,a*te preparator!!, nu se pedepsesc
,tentat!/a, nu se pedepsesc
,+apt *on("-at,c'nd se aduce o vtmare a sntii subiectului pasiv
-+apt ep"!2at, c'nd fapta este descoperit sau ncetea activitatea
infracional
Mo&a#!tO!, o s" modalitate normativ, dar mai multe modaliti faptice
San*!"n!, nc$isoare de la ,-. ani
,33
,33
ARESTAREA NELE:ALN BI CERCETAREA A.UDI;N (Art.
%<<).
1.Con!n"t"# #e$a#:
Betinerea sau arestarea nele'alA, ori supunerea unei persoane la
e(ecutarea unei pedepse, mAsuri de si'urantA sau educative, n alt
mod dect cel prevAzut prin dispozitiile le'ale, se pedepseste cu
nchisoare de la 2 luni la / ani.
4ntre$uintarea de promisiuni, amenintAri sau violente
mpotriva unei persoane a&late n curs de cercetare, anchetA penalA
ori de !udecatA, pentru o$tinerea de declaratii, se pedepseste cu
nchisoare de la unu la ) ani.
-u aceeasi pedeapsA se sanctioneazA si ntre$uintarea de
promisiuni, amenintAri sau violente, &atA de un martor, e(pert sau
interpret.
%.Con&!!! pree'!(tente:
%. A. O)!e*t"# !n+ra*!"n!!
,o) 5"r!&!* (pe*!+!*, este repreentat de acele relaii sociale privind
nfptuirea %ustiiei
,o) -ater!a#- e2ist c'nd activitatea infracional se rsfr'n"e n mod
direct asupra corpului unei pers
%... S")!e!! !n+ra*!"n!!:
,(")!e*t"# a*t!/, este calificat, fiind un funcionar public careare ca
atribuii de serviciu luarea, punerea n e2ecutare sau e2ecutarea reinerii
ori a arestrii preventive sau n le"tur cu punerea n e2ecutare sau
e2ecutarea unei pedepse, msuri de si"uran sau educative
,(")!e*t"# pa(!/, principal este statul- secundar este o pers reinut sau
arestat preventiv pe nedrept sau o pers care se afl n curs de cercetare
penal, anc$et penal sau %udecat.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/:
0.A. Lat"ra o)!e*t!/O:
,e#e-ent"# -ater!a#, repreentat de o aciune de reinere, arestare sau
supunere a unei pers la e2ecutarea unei msuri de si"uran sau
,34
,34
educative - repreentat de o aciune de ntrebuinare a unor promisiuni,
ameninri sau violene.
,"r-area !-e&!atO, const n producerea unei stri de pericol pt
nfptuirea %ustiiei
0.. Lat"ra (")!e*t!/O:
,+or-a &e /!no/O!e, intenia direct sau indirect
,(*op, este acela de a-l determina pe nvinuit, inculpat, martor, e2pert
sau interpret s spun adevrul
4.For-e
,a*te preparator!!, nu se pedepsesc
,tentat!/a, nu se pedepsesc
Mo&a#!tO!,arestarea nele"al- arestarea nele"al #i reinerea nele"al K
supunerea unei pers la e2ecutarea unei msuri de si"uran sau
educative pedepse
-cercetare abuiv-de ntrebuinare a unor promisiuni, ameninri sau
violene fa de o pers care se afl n curs de cercetare penal, anc$et
penal sau %udecat.
San*!"n!, nc$isoare de la 6 luni la 3 ani
, nc$isoare de la , an la . ani
E;ADAREA +Art. %<H).
1.Con!n"t"# #e$a#:
* =vadarea din starea le'alA de retinere sau de detinere se pedepseste
cu nchisoare de la 2 luni la 2 ani.
C.acA &apta este sAvrsitA prin &olosire de violente, de arme
sau de alte instrumente ori de cAtre douA sau mai multe persoane
mpreunA, pedeapsa este nchisoarea de la 2 la 6 ani.
8edeapsa aplicatA pentru in&ractiunea de evadare se adau'A la
pedeapsa ce se e(ecutA, &ArA a se putea depAsi ma(imul 'eneral al
nchisorii.
Tentativa se pedepseste.
%.Con&!!! pree'!(tente:
,3.
,3.
%. A. O)!e*t"# !n+ra*!"n!!
,o) 5"r!&!* (pe*!+!*, este repreentat de acele relaii sociale privind
nfptuirea %ustiiei
,o) -ater!a#- nu e2ist K L dc e comis n forma a"ravant -corpul pers
vtmate, sau bunul distrus cu ocaia evadrii
%... S")!e!! !n+ra*!"n!!:
,(")!e*t"# a*t!/, autorul, o pers care se afl n stare de reinere
,(")!e*t"# pa(!/, principal- statul K secundar-pers mpotriva creia s-au
ndreptat violene sau unitatea unde a fost reinut sau deinut le"al
fptuitorul
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/:
0.A. Lat"ra o)!e*t!/O:
,e#e-ent"# -ater!a#, const n aciunile de prsire, fr ncuviinarea
obinut n cd le"ii, a locului n care fptuitorul este le"al reinut sau
deinut
,"r-area !-e&!atO,crearea unei stri de pericol, de periclitare #i c$iar
de mpiedicare a nfptuirii %ustiiei
0.. Lat"ra (")!e*t!/O:
,+or-a &e /!no/O!e,intenie direct
,(*op, acela de a scpa din starea de reinere sau deinere
4.For-e
,a*te preparator!!,nu sunt incriminate
,tentat!/a,incriminat #i pedepsit de l"
,+apt *on("-at,prsirea strii le"ale de reinere sau deinere
Mo&a#!tO!,(!-p#e,sv'r#irea faptei de o pers reinut sau arestat
preventiv K prsirea locului de deinere precedat de emiterea unui
mandat de e2ecutare a pedepsei ca urmare a condamnrii definitive
,a$ra/ante-sv'r#it prin folosirea de violene K sv'r#it de 2
sau mai multe pers
San*!"n!, (!-p#e,nc$isoare 6 luni-2 ani
,a$ra/ante,nc$isoare 2-9 ani
,36
,36
NERESPECTAREA MOTNRPRILOR IUDECNTOREBTI(ART.
%71)
1. Con!n"t"# #e$a# :
4mpotrivirea la e(ecutarea unei hot@rri !udec@toreti, prin
amenin%are &a%@ de or'anul de e(ecutare, se pedepsete cu nchisoarea
de la 2 luni la / ani, iar dac@ &apta a &ost s@vrit@ prin acte de
violen%@, pedeapsa este de unu la + ani.
4mpiedicarea unei persoane de a &olosi o locuin%@ ori parte dintr*
o locuin%@ sau imo$il, de%inute n $aza unei hot@rri !udec@toreti, se
pedepsete cu nchisoarea de la / luni la 2 ani sau cu amend@.
.ac@ &apta prev@zut@ n alin. 2 se s@vrete prin amenin%are,
pedeapsa este nchisoarea de la 2 luni la / ani, iar dac@ &apta a &ost
s@vrit@ prin acte de violen%@, pedeapsa este nchisoarea de la unu la
) ani.
Derespectarea hot@rrilor !udec@toreti, prin sustra'erea de la
e(ecutarea m@surilor de si'uran%@ prev@zute n art. 112 lit. cE i dE, se
pedepsete cu nchisoare de la o lun@ la / luni sau cu amend@.,
%. Con&!!! pree'!(tente :
%A. O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
- o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!+!* K este comple! - repreentat de relaiile
sociale privind buna nfptuire a %ustiiei #i din relaiile sociale privind
respectarea drepturilor persoanelor, care se realiea prin intermediul
$otr'rilor %udectore#ti.
, o)!e*t"# -ater!a# , poate e2ista n cadrul acestei infraciuni numai n
caul n care se aduce o vtmare a inte"ritii fiice a unei persoane,
obiectul material const n corpul persoanei.
%.. S")!e*!! !n+ra*!"n!!:
, (")!e*t"# a*t!/ , este necalificat. /onform art. 2-, alin. 4 autorul nu
poate fi dec't acea persoan mpotriva creia s-a dispus msura de
si"uran respectiv. Part!*!pa!a este posibil n toate formele sale. 5n
caul art 2-, alin. 4 coautoratul nu este posibil.
,3-
,3-
, (")!e*t"# pa(!/ pr!n*!pa# - este repreentat de stat.
, (")!e*t"# pa(!/ (e*"n&ar , persoana al crui drept se valorific prin
e2ecutarea $otr'rii %udectore#ti, precum #i de persoana asupra creia
se e2ercit violena sau ameninarea.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/:
0A. Lat"ra o)!e*t!/1:
, e#e-ent"# -ater!a# , o aciune care const n mpotrivirea la
e2ecutarea unei $otr'ri %udectore#ti. Aciunea de mpotrivire se poate
realia prin amenin%are fa de or"anul de e2ecutare sau acte de
violen%@ fa de acela#i or"an.
/onform art. 2-, alin. 2 obiectul material const #i n mpiedicarea unei
persoane de a folosi o locuin sau o parte dintr-o locuin ori imobil. 5n
caul n care actul de mpotrivire se manifest violent sau prin
ameninare ndreptate mpotriva unor persoane nvestite cu autoritatea
de a pune n e2ecutare $otr'rile %udectore#ti, nu vom fi n preena
unui concurs de infraciuni+art. 2-, #i 23:0 deoarece aceste acte se
sv'r#esc cu ocaia e2ecutrii unei $otr'ri #i astfel fapta se ncadrea
numai n dispoiiile art. 2-, /.pen. Ba e2ista infraciunea de ultra% dac
ulterior e2ecutrii $otr'rii, dar n le"tur cu aceast e2ecutare,
fptuitorul sv'r#e#te acte de violen sau ameninare fa de or"anul de
e2ecutare.
, "r-area !-e&!at1 , este repreentat de o stare de pericol pentru
desf#urarea normal a %ustiiei, iar uneori mpiedicarea efectiv a unui
act de %ustiie. Poate consta, n secundar, ntr-o vtmare a libertii
psi$ice #i a inte"ritii fiice a persoanei sau a altor drepturi ale acesteia
recunoscute printr-o $otr're %udectoreasc.
0.. Lat"ra (")!e*t!/1:
, +or-a &e /!no/at!e , poate fi intenia direct sau indirect.
4. For-e. Mo&a#!t1!. San*!"n!
FORME:
1. A*te pre$1t!toare! nu sunt incriminate de le"ea penal.
%. Tentat!/a! nu este incriminat.
,39
,39
0. Fapt *on("-at! infraciunea se consum n momentul c'nd aciunile
sau inaciunile incriminate au fost efectiv realiate. Aceast infraciune
poate fi simpl sau continuat, cunosc'nd a#adar #i un moment al
epuirii.
MODALIT@I: 8apta preint 3 modaliti de specie!
a. mpiedicarea unei persoane de a folosi o locuin ori parte dintr-o
locuin sau imobil, deinute n baa unei $otr'ri %udectore#ti, se
pedepse#te cu nc$isoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.
). dac fapta prevut n alin. 2 se sv'r#e#te prin ameninare,
pedeapsa este nc$isoarea de la 6 luni la 3 ani, iar dac fapta a fost
sv'r#it prin acte de violen, pedeapsa este nc$isoarea de la unu la .
ani.
*. nerespectarea $otr'rilor %udectore#ti, prin sustra"erea de la
e2ecutarea msurilor de si"uran prevute n art. ,,2 lit. c0 #i d0, se
pedepse#te cu nc$isoare de la o lun la 3 luni sau cu amend.J
SANCIUNI:
- conform alin., nc$isoarea de la 6 luni la 3 ani, c'nd fapta se
realiea
prin ameninare, #i de la , la - ani, c'nd fapta se realiea prin acte de
violen.
- conform alin. 2 nc$isoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amend, iar
pentru forma a"ravat la aceast modalitate, cu nc$isoare de la 6 luni la
3 ani, c'nd fapta se sv'r#e#te prin ameninare, #i cu nc$isoarea de la ,
la . ani, c'nd se sv'r#e#te prin acte de violen
- conform alin. 4 pedeapsa cu nc$isoarea este de la , lun la 3 luni sau
amenda.

,3:
,3:
INFRACIUNI DE FALS
FALSIFICAREA DE MONEDE TI.RE SAU ALTE ;ALORI(ART.
%A%)
1. Con!n"t"# #e$a# :
1alsi&icarea de moned@ metalic@, moned@ de hrtie, titluri de
credit pu$lic, cecuri, titluri de orice &el pentru e&ectuarea pl@%ilor ,
emise de institu%ia $ancar@ ori de alte institu%ii de credit competente,
sau &alsi&icarea oric@ror alte titluri ori valori asem@n@toare, se
pedepsete cu nchisoare de la / la 12 ani i interzicerea unor
drepturi.
-u aceeai pedeaps@ se sanc%ioneaz@ punerea n circula%ie, n
orice mod a valorilor &alsi&icate ar@tate n alineatul precedent, sau
de%inerea lor n vederea punerii n circula%ie.
.ac@ &aptele prev@zute n alineatele precedente ar &i putu cauza o
pa'u$@ important@ sistemului &inanciar, pedeapsa este nchisoarea de
la ) la 1) ani i interzicerea unor drepturi, iar dac@ au cauzat o
pa'u$@ important@ sistemului &inanciar, pedeapsa este nchisoarea de
la 10 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi.
Tentativa se pedepsete.,
%. Con&!!! pree'!(tente :
%A. O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
, o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!* , este identic cu al celorlalte infraciuni de
fals.
, o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a# , este repreentat de ansamblul relaiilor
sociale care se formea #i se desf#oar n le"tur cu valoarea social
pe care o denumim n mod "eneric Mncredere publicJ #i care prive#te,
n e"al msur, monedele, precum #i operaiunile le"ale efectuate n
cadrul circulaiei monetare sau a instrumentelor de credit #i plat.
, o)!e*t"# -ater!a# , atunci c'nd falsificarea a fost realiat prin
contrafacere obiectul material va fi repreentat de materialele din care
,,3
,,3
au fost confecionate monedele sau titlurile de valoare contrafcute;
dac falsul s-a nfptuit prin alterare, moneda sau titlul de valoare
veritabile care au fost supuse operaiunii de falsificare vor constitui
concomitent #i produs #i obiect material al infraciunii.
%.. S")!e*!! !n+ra*!"n!!:
, (")!e*t"# a*t!/ , este orice persoan care ndepline#te condiiile
"enerale ale rspunderii penale. Part!*!pa!a este posibil sub toate
formele sale.
, (")!e*t"# pa(!/ - este instituia care a emis moneda sau titlul de
valoare supus falsificrii, ale crei interese, autoritate #i ncredere
public sunt puternic afectate n urma sv'r#irii respectivei activiti
infracionale. Poate fi subiect al infraciunii #i persoana fiic sau
%uridic indus n eroare prin nm'narea monedei sau valorii falsificate
#i care, n felul acesta este pre%udiciat din punct de vedere material.

0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/:
0A. Lat"ra o)!e*t!/1:
, e#e-ent"# -ater!a# , const n cadrul infraciunii principale printr-o
aciune de falsificare care presupune fie o operaie de contrafacere, fie
una de alterare; n caul infraciunilor derivate elementul material
const fie ntr-o aciune de "punere n circulaie#, fie n aciunea de
"deinere a lor n vederea punerii n circulaie#. -er!ne e(en!a#e ,
prima cerin este ca moneda sau valoarea falsificat trebuie s
corespund uneia dintre monedele sau titlurile de valoare enumerate de
le"e; a doua cerin cere ca aceste valori s se "seasc, n momentul
falsificrii, n circuitul le"al monetar sau financiar.
, "r-area !-e&!at1 , pe l'n" crearea unei stri de pericol, este #i
aceea a obinerii unei monede sau a unui titlu de valoare aparent
asemntor cu moneda sau titlul a crui falsificare s-a urmrit.
, #e$Ot"ra &e *a"2a#!tate , trebuie s se stabileasc ntre aciune #i
reultat.
0.. Lat"ra (")!e*t!/1:
,,,
,,,
, +or-a &e /!no/at!e , este intenia direct sau indirect.
4. For-e.Mo&a#!t1!. San*!"n!
FORME:
1. A*te pre$1t!toare! sunt posibile #i n unele cauri se pedepsesc;
%. Tentat!/a! este posibil #i se pedepse#te;
0. In+ra*!"nea *on("-atO: consumarea intervine dup e2ecutarea
aciunilor de falsificare, de punere n circulaie sau de deinere de valori
falsificate n vederea punerii lor n circulaie. *nfraciunea poate avea #i
o form continu sau continuat, apr'nd #i un moment al epuirii.
MODALIT@I: una simpl #i dou a"ravate. /ircumstanele a"ravate
au n vedere capacitatea potenial a actelor infracionale, n forma
simpl, de a caua o pa"ub important sistemului financiar sau o
vtmare efectiv a sistemului financiar #i ntr-o msur considerabil.
SANCIUNI:
- nc$isoarea de la 3 la ,2 ani #i intericerea unor drepturi, n toate cele
trei
variante simple.
- tentativa se pedepse#te cu nc$isoarea de la 6 luni la 6 ani.
- nc$isoarea de la . la ,. ani #i intericerea unor drepturi, n caul
primei
variante a"ravate, iar n caul c'nd s-a cauat efectiv o pa"ub
important sistemului financiar, nc$isoarea de la ,3 la 23 ani #i
intericerea unor drepturi.
FALSIFICREA DE TIM.RE6 MNRCI SAU .ILETE DE TRANSPORT (ART. %A0)
1. Con!n"t"# #e$a# :
1alsi&icarea de tim$re, m@rci potale, plicuri potale, c@r%i potale, $ilete ori &oi de c@l@torie sau transport,
cupoane r@spuns interna%ional, ori punerea n circula%ie a unor ast&el de valori &alsi&icate, se pedepsete cu
nchisoare de la 2 luni la ) ani.
Tentativa se pedepsete.,
%. Con&!!! pree'!(tente :
%A. O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
, o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!* , este identic cu al celorlalte infraciuni de fals.
, o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a# , este repreentat de ansamblul relaiilor sociale privitoare la ncrederea public acordat
timbrelor, mrcilor #i biletelor de transport, precum #i operaiunilor care se efectuea cu acestea, astfel nc't ele s-#i
ndeplineasc misiunea lor specific.
,,2
,,2
, o)!e*t"# -ater!a# , atunci c'nd falsificarea a fost realiat prin contrafacere obiectul material va fi repreentat de
materialele folosite +$'rtie, colorani #i alte substane0 la multiplicarea prin plsmuire a timbrelor, mrcilor sau
biletelor; dac falsul s-a nfptuit prin alterare, obiectul material al infraciunii va fi constituit din! timbre, mrci
po#tale, plicuri po#tale, cri po#tale, bilete ori foi de cltorie sau transport, cupoane rspuns internaional falsificate.
%.. S")!e*!! !n+ra*!"n!!:
, (")!e*t"# a*t!/ , este orice persoan. Part!*!pa!a este posibil sub toate formele sale! coautorat, insti"are #i
complicitate.
, (")!e*t"# pa(!/ - este instituia abilitat prin le"e s emit #i s pun n circulaie timbrele, mrcile sau biletele de
transport. Poate fi subiect al infraciunii #i persoana fiic sau %uridic care sufer un pre%udiciu material prin
ac$iiionarea timbrelor, mrcilor sau biletelor de transport falsificate.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/:
0A. Lat"ra o)!e*t!/1:
, e#e-ent"# -ater!a# , const n cadrul infraciunii principale printr-o aciune de falsificare de timbre, mrci po#tale,
plicuri po#tale, cri po#tale, bilete ori foi de cltorie sau transport, cupoane rspuns internaional ; n caul
infraciunilor derivate elementul material const n aciunea de "punere n circulaie# a timbrelor, mrcilor sau
biletelor de transport falsificate.
, "r-area !-e&!at1 , crearea unei stri de pericol.
, #e$Ot"ra &e *a"2a#!tate , trebuie s se stabileasc ntre aciune #i reultat.
0.. Lat"ra (")!e*t!/1:
, +or-a &e /!no/at!e , este intenia direct sau indirect. 8apta sv'r#it din culp nu constituie infraciune.
4. For-e. San*!"n!
FORME:
1. A*te pre$1t!toare! sunt posibile #i se pedepsesc n anumite cauri;
%. Tentat!/a! este posibil #i se pedepse#te;
0. In+ra*!"nea *on("-atO , ep"!2atO : infraciunea se consum n momentul c'nd s-a realiat falsificarea valorilor
enumerate de le"e sau atunci c'nd cu #tiin ele sunt puse n circulaie.
Mo&a#!tO! +apt!*e: dou modaliti - falsificarea ori punerea n circulaie.
SANCIUNI:
- nc$isoarea de la 6 luni la . ani.
II. FALSUL GN GNSCRISURI
FALSUL MATERIAL GN GNSCRISURI OFICIALE (ART. %AA)
1. Con!n"t"# #e$a# :
1alsi&icarea unui nscris o&icial prin contra&acerea scrierii ori a su$scrierii sau prin alternarea lui n
orice mod, de natur@ s@ produc@ consecin%e !uridice, se pedepsete cu nchisoare de la / luni la / ani.
1alsul prev@zut n alineatul precedent, s@vrit de un &unc%ionar n timpul atri$u%iilor sale de serviciu, se
pedepsete cu nchisoare de la 2 luni la ) ani.
:unt asimilate cu nscrisurile o&iciale $iletele, tichetele sau orice alte imprimate produc@toare de consecin%e
!uridice.
Tentativa se pedepsete.,
%. Con&!!! pree'!(tente :
%A. O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
, o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!* , este identic cu al celorlalte infraciuni de fals.
, o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a# , este repreentat de ansamblul relaiilor sociale a cror formare #i devoltare sunt
condiionate de ocrotirea ncrederii publice care se acord nscrisurilor oficiale, autenticitii sau veridicitii
nscrisurilor productoare de consecine %uridice.
, o)!e*t"# -ater!a# , este repreentat de nscrisul oficial care este supus aciunii de falsificare.
%.. S")!e*!! !n+ra*!"n!!:
,,3
,,3
, (")!e*t"# a*t!/ , este orice persoan n varianta tip; n varianta a"ravat subiectul activ trebuie s aib calitatea de
M funcionarJ care sv'r#e#te falsul M n e2erciiul atribuiilor sale de serviciuJ. Part!*!pa!a este posibil sub toate
formele sale! coautorat, insti"are #i complicitate.
, (")!e*t"# pa(!/ , este or"anul, instituia public, re"ia autonom sau societatea comercial cu capital de stat sau
ma%oritar de stat sau orice alt persoan %uridic creia i se atribuie n mod mincinos nscrisul oficial falsificat.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/:
0A. Lat"ra o)!e*t!/1:
, e#e-ent"# -ater!a# , presupune sv'r#irea unei aciuni de falsificare prin contrafacere sau alterare;
, "r-area !-e&!at1 , crearea unei stri de pericol.
, #e$Ot"ra &e *a"2a#!tate , trebuie s se stabileasc ntre aciune #i reultat.
0.. Lat"ra (")!e*t!/1:
, +or-a &e /!no/1!e , este intenia direct sau indirect.
4. For-e. Mo&a#!t1!. San*!"n!
FORME:
1. A*te pre$1t!toare! sunt posibile, dar nu se pedepsesc;
%. Tentat!/a! este posibil #i se pedepse#te;
0. Fapt *on("-at: infraciunea se consum n momentul n care e2ecutarea aciunii de falsificare a fost nc$eiat #i s-
a produs urmarea imediat;
4. Mo&a#!tO! +apt!*e: dou modaliti normative distincte - cea simpl difer de forma a"ravat prin subiectul activ.
*nfraciunea poate fi sv'r#it n una din urmtoarele modaliti normative! contrafacerea scrierii, contrafacerea
subscrierii #i alterarea unui nscris oficial.
SANCIUNI:
- nc$isoarea de la 3 luni la 3 ani conform variantei simple.
- nc$isoarea de la 6 luni la . ani conform variantei a"ravate.
FALSUL INTELECTUAL (ART. %AH)
1. Con!n"t"# #e$a# :
1alsi&icarea unui nscris o&icial cu prile!ul ntocmirii acestuia, de c@tre un &unc%ionar a&lat n e(erci%iul
atri$u%iilor de serviciu, prin atestarea unor &apte sau mpre!ur@ri necorespunz@toare adev@rului ori prin omisiunea
cu tiin%@ de a insera unele date sau mpre!ur@ri, se pedepsete cu nchisoare de la 2 luni la ) ani.
Tentativa se pedepsete.,
%. Con&!!! pree'!(tente :
%A. O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
, o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!* , este identic cu al celorlalte infraciuni de fals.
, o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a# , este repreentat de ansamblul relaiilor sociale a cror formare #i devoltare sunt
condiionate de ocrotirea ncrederii publice care se acord nscrisurilor oficiale #i activitii realiate de funcionarii
publici sau de alte cate"orii de funcionari pentru ntocmirea acestora.
, o)!e*t"# -ater!a# , este repreentat de nscrisul oficial n accepiunea art. ,.3 alin. 2 /. pen.
%.. S")!e*!! !n+ra*!"n!!:
, (")!e*t"# a*t!/ , este calificat, n sensul c acesta nu poate fi dec't o persoan care are calitatea de funcionar.
Part!*!pa!a este posibil cu meniunea c insti"atorii sau complicii pot fi #i alte persoane dec't cele care au calitatea
ce rut de art. 29: / pen., dar coautoratul este posibil este posibil doar atunci c'nd ntocmirea nscrisului este de
competena mai multor persoane care au calitatea de funcionar #i acionea cu aceea#i form de vinovie +intenia0
pentru falsificarea nscrisului oficial.
, (")!e*t"# pa(!/ pr!n*!pa# - este repreentat de stat.
, (")!e*t"# pa(!/ (e*"n&ar , este persoana fiic sau %uridic ale crei interese au fost pre%udiciate n urma e2ecutrii
falsului intelectual.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/:
0A. Lat"ra o)!e*t!/1:
,,4
,,4
, e#e-ent"# -ater!a# , const n falsificarea unui nscris oficial care poate fi realiat prin dou modaliti alternative!
fie prin atestarea unor fapte sau mpre%urri necorespuntoare adevrului, fie prin omisiunea, cu #tiin, de a insera
unele date sau mpre%urri.
, "r-area !-e&!at1 , crearea unei stri de pericol.
, #e$Ot"ra &e *a"2a#!tate , trebuie s se stabileasc ntre aciune +inaciune0
#i reultat.
0.. Lat"ra (")!e*t!/1:
, +or-a &e /!no/1!e , este intenia direct sau indirect.
4. For-e. San*!"n!.
FORME:
1. A*te pre$1t!toare! de#i posibile, nu sunt incriminate.
%. Tentat!/a! se pedepse#te;
0. Fapt *on("-at! infraciunea se consum n momentul n care este finaliat ntocmirea nscrisului oficial
4. Mo&a#!tO! +apt!*e: dou modaliti normative distincte! modalitatea atestrii unor fapte sau mpre%urri
necorespuntoare adevrului atestarea unor fapte sau mpre%urri necorespuntoare adevrului #i omisiunii de a
insera unele date sau mpre%urri.
SANCIUNI:
- nc$isoarea de la 6 luni la . ani.
FALSUL GN GNSCRISURI SU. SEMNNTURN PRI;ATN (ART. %HC)
1. Con!n"t"# #e$a# :
1alsi&icarea unui nscris su$ semn@tur@ privat@ prin vreunul din modurile ar@tate n art. 266, dac@
&@ptuitorul &olosete nscrisul &alsi&icat ori l ncredin%eaz@ altei persoane spre &olosire, n vederea producerii unei
consecin%e !uridice, se pedepsete cu nchisoare de la / luni la 2 ani sau cu amend@.
Tentativa se pedepsete.,
%. Con&!!! pree'!(tente :
%A. O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
, o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!* , este identic cu al celorlalte infraciuni de fals.
, o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a# , este repreentat de ansamblul relaiilor sociale a cror formare #i devoltare sunt
condiionate de ocrotirea ncrederii publice care se acord puterii probante a nscrisurilor sub semntur privat.
, o)!e*t"# -ater!a# , este repreentat de nscrisul su$ semntur privat.
%.. S")!e*!! !n+ra*!"n!!:
, (")!e*t"# a*t!/ , este orice persoan care ndepline#te condiiile "enerale ale rspunderii penale. Part!*!pa!a este
posibil sub toate formele sale! coautorat, insti"are #i complicitate.
, (")!e*t"# pa(!/ pr!n*!pa# - este repreentat de stat.
, (")!e*t"# pa(!/ (e*"n&ar , este persoana fiic sau %uridic ale crei interese au fost pre%udiciate n urma folosirii
nscrisului sub semntur privat care a fost falsificat.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/:
0A. Lat"ra o)!e*t!/1:
, e#e-ent"# -ater!a# , const n falsificarea unui nscris oficial care poate fi realiat prin dou modaliti alternative!
n primul r'nd, falsificarea nscrisului sub semntur privat, prin contrafacerea scrierii ori subscrierii sau prin
alterarea lui n orice mod, urmat, n al doilea r'nd, de folosirea nscrisului falsificat ori ncredinarea sa spre folosire,
altei persoane.
, "r-area !-e&!at1 , crearea unei stri de pericol.
, #e$Ot"ra &e *a"2a#!tate , trebuie s se stabileasc deoarece coninutul infraciunii presupune un reultat distinct de
aciunile care sunt incriminate.
0.. Lat"ra (")!e*t!/1:
, +or-a &e /!no/at!e , este intenia direct.
4. For-e. San*!"n!
FORME:
1. A*te pre$1t!toare! este posibil, dar nu se pedepse#te;
,,.
,,.
%. Tentat!/a! este posibil #i se pedepse#te;
0. Fapt *on("-at! infraciunea se consum n momentul n care ambele aciuni constitutive ale elementului material
au fost realiate n ntre"ime #i s-a produs urmarea imediat;
4. Mo&a#!tO! +apt!*e: dou modaliti normative distincte! modalitatea contrafacerii scrierii, modalitatea contrafacerii
subscrierii #i modalitatea alterrii, iar n completarea acestora, succesiv, modalitatea folosirii nscrisului fals de ctre
fptuitor #i modalitatea nscrisului unei alte persoane pentru a-l folosi.
SANCIUNI:
- nc$isoarea de la 3 luni la 2 ani.
UDUL DE FALS (ART. %H1)
1. Con!n"t"# #e$a# :
1olosirea unui nscris o&icial ori su$ semn@tur@ privat@, cunoscnd c@ este &als, n vederea producerii
unei consecin%e !uridice, se pedepsete cu nchisoare de la / luni la / ani cnd nscrisul este o&icial, i cu
nchisoare de la / luni la 2 ani sau cu amend@ cnd nscrisul este su$ semn@tur@ privat@.,
%. Con&!!! pree'!(tente :
%A. O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
, o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!* , este identic cu al celorlalte infraciuni de fals.
, o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a# , difer de la ca la ca, dup cum nscrisul falsificat este oficial sau sub semntur
privat, obiectul ocrotirii penale fiind, n aceast situaie identic cu cel al infraciunii din care provine nscrisul! fals
material n nscrisuri oficiale, fals intelectual sau fals n nscrisuri sub semntur privat.
, o)!e*t"# -ater!a# , este repreentat de nscrisul oficial, nscrisul su$ semntur privat, n raport cu natura
nscrisului falsificat care este folosit.
%.. S")!e*!! !n+ra*!"n!!:
, (")!e*t"# a*t!/ , este orice persoan care ndepline#te condiiile "enerale ale rspunderii penale. Part!*!pa!a este
posibil sub toate formele sale.
, (")!e*t"# pa(!/ , este persoana fiic sau %uridic care a fost pre%udiciat sau care ar fi putut fi leat prin folosirea
nscrisului falsificat.
0.Con!n"t"# *on(t!t"t!/:
0A.Lat"ra o)!e*t!/1:
, e#e-ent"# -ater!a# , const n folosirea unui nscris oficial ori sub semntur privat care este fals. Cer!na
e(en!a#O este ca folosirea s fie e2ecutat n vederea producerii unei consecine %uridice. 7u constituie folosire n
aceast situaie, simpla artare a nscrisului fals unei persoane pentru a-l e2amina sau a-#i spune prerea despre el;
, "r-area !-e&!at1 , crearea unei stri de pericol.
, #e$Ot"ra &e *a"2a#!tate , va decur"e din ns#i sv'r#irea faptei.
0.. Lat"ra (")!e*t!/1:
, +or-a &e /!no/1!e , este intenia direct.
4. For-e. San*!"n!
FORME:
1. A*te pre$1t!toare! este posibil, dar nu se pedepse#te;
%. Tentat!/a! este posibil #i nu se pedepse#te.
0. In+ra*!"nea *on("-atO: fapta se consum atunci c'nd e2ecutarea aciunii de folosire, preentare, depunere sau
invocare a nscrisului falsificat a fost dus p'n la capt #i s-a produs urmarea imediat. (e re"ul aceasta este o
infraciune instantanee, dar poate mbrca #i o form continuat.
4. Mo&a#!tO!: dou modaliti normative distincte! folosirea unui nscris oficial fals #i folosirea unui nscris sub
semntur privat fals.
SANCIUNI:
- nc$isoarea de la 3 luni la 3 ani c'nd nscrisul este oficial.
- nc$isoarea de la 3 luni la 2 ani c'nd nscrisul este su$ semntur privat.
,,6
,,6
FALSUL GN DECLARAII (ART. %H%)
1. Con!n"t"# #e$a# :
.eclararea necorespunz@toare adev@rului, &@cut@ unui or'an sau institu%ii de stat ori unei alte unit@%i
dintre cele la care se re&er@ art. 17), n vederea producerii unei consecin%e !uridice, pentru sine sau pentru altul,
atunci cnd potrivit le'ii ori mpre!ur@rilor, declara%ia &@cut@ servete pentru producerea acelei consecin%e, se
pedepsete cu nchisoare de la / luni la 2 ani sau cu amend@.,
%. Con&!!! pree'!(tente :
%A. O)!e*t"# !n+ra*!"n!!:
, o)!e*t"# 5"r!&!* $ener!* , este identic cu al celorlalte infraciuni de fals.
, o)!e*t"# 5"r!&!* (pe*!a# , este repreentat de ansamblul relaiilor sociale a cror formare #i devoltare sunt
condiionate de e2istena ncrederii n declaraiile susceptibile a produce consecine %uridice.
, o)!e*t"# -ater!a# , nu are obiect material, el ar putea e2ista n caul declaraiilor fcute n scris de fptuitor.
%.. S")!e*!! !n+ra*!"n!!:
, (")!e*t"# a*t!/ , este orice persoan care ndepline#te condiiile "enerale ale rspunderii penale. Part!*!pa!a este
posibil sub toate formele sale.
, (")!e*t"# pa(!/ , este persoana fiic sau %uridic care a fost pre%udiciat n drepturile sau interesele sale prin
consecine %uridice care au intervenit n urma declaraiei false.
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/:
0A. Lat"ra o)!e*t!/1:
, e#e-ent"# -ater!a# , const n aciunea de a face o declaraie necorespunztoare adevrului n faa unui or"an sau
instituii de stat ori a unei alte uniti dintre cele la care se refer art. ,4. /. pen. care sunt competente, din punct de
vedere le"al, s i-a act de declaraia respectiv. Cer!na e(en!a#O aciunea de declarare necorespuntoare a
adevrului va constitui element material al laturii obiective a acestei infraciuni, numai n msura n care ea a fost
fcut unui organ sau instituii de stat, ori a unei alte uniti dintre cele la care se refer art. %&' C. pen. , competent
s primeasc o astfel de declaraie, iar, n al doilea r'nd, numai declaraia era apt, potrivit legii ori mprejurrilor, s
serveasc pentru producerea consecinei juridice preconizate de fptuitor.
, "r-area !-e&!at1 , crearea unei stri de pericol.
, #e$Ot"ra &e *a"2a#!tate , care trebuie s e2iste ntre aciunea incriminat #i urmarea imediat reult din ns#i
sv'r#irea faptei.
0.. Lat"ra (")!e*t!/1:
, +or-a &e /!no/1!e , este intenia direct.
4. For-e. San*!"n!
FORME:
1. A*te pre$1t!toare! de#i posibile, nu se pedepsesc;
%. Tentat!/a! nu se pedepse#te;
0. Fapt *on("-at: infraciunea se consum n momentul n care declaraia neconform adevrului, fcut n scris, este
preentat #i nre"istrat la or"anul sau instituia competent s-i acorde eficien sau c'nd declaraia verbal este
consemnat de funcionarul ndrituit.
4. Mo&a#!tO! +apt!*e: pe de o parte, modalitatea declarrii necorespuntoare adevrului n vederea producerii unei
consecine %uridice pentru altul, iar pe de alt parte modalitatea declaraiei false fcut pentru producerea unei
consecine %uridice potrivit legii #i modalitatea declaraiei false fcut pentru producerea unei consecine %uridice n
raport cu e2istena unor mprejurri.
SANCIUNI:
- nc$isoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda.
IFRAC IUNI CARE ADUC ATIN:EREA UNOR RELAII PRI;IND CON;IEUIREA SOCIALN
INFRACIUNI CONTRA FAMILIEI
A.ANDONUL DE FAMILIE ( Art.0C3 )
,,-
,,-
1.Con!n"t"# #e$a#:
:Avrsirea de cAtre persoana care are o$li'atia le'alA de a ntretine, &atA de cel ndreptAtit la ntretinere, a
uneia dintre urmAtoarele &apte"
aE pArAsirea, alun'area sau lAsarea &ArA a!utor, e(punndu*l la su&erinte &izice sau morale#
$E nendeplinirea cu rea*credintA a o$li'atiei de ntretinere prevAzute de le'e#
cE neplata cu rea*credintA, timp de 2 luni, a pensiei de ntretinere sta$ilitA pe cale !udecAtoreascA,
Cse pedepseste, n cazurile prevAzute la lit. aE si $E cu nchisoare de la / luni la 2 ani sau cu amendA, iar n
cazul prevAzut la lit. cE, cu nchisoare de la 2 luni la / ani.
3ctiunea penalA se pune n miscare la pln'erea preala$ilA a persoanei vAtAmate.
4mpAcarea pArtilor nlAturA rAspunderea penalA.
.acA pArtile nu s*au mpAcat, dar n cursul !udecAtii inculpatul si ndeplineste o$li'atiile, instanta, n cazul
cnd sta$ileste vinovAtia pronuntA mpotriva inculpatului o condamnare cu suspendarea conditionatA a e(ecutArii
pedepsei, chiar dacA nu sunt ndeplinite conditiile prevAzute n art. 61.
Bevocarea suspendArii conditionate nu are loc dect n cazul cnd, n cursul termenului de ncercare,
condamnatul sAvrseste din nou in&ractiunea de a$andon de &amilie.
%.Con&!!! pree'!(tente:
%. A. O)!e*t"# !n+ra*!"n!!
,o) 5"r!&!* (pe*!+!*, relaiile sociale referitoare la familie #i a cror e2isten #i devoltare este condiionat de
respectarea obli"aiei de solidaritate #i de spri%in moral #i material.
,o) -ater!a#-bunul de care a fost leat persoana ndreptit la a%utor #i ntreinere
%... S")!e!! !n+ra*!"n!!:
,(")!e*t"# a*t!/,este pers care are obli"aia de ntreinere
,(")!e*t"# pa(!/,este pers ndrituit la ntreinere
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/:
0.A. Lat"ra o)!e*t!/O:
,e#e-ent"# -ater!a#,const n diferite ac sau inac alternative, #i anume! prsirea, alun"area sau lsarea fr a%utor a
celui ndreptit la ntreinere; mai este necesar ca pers ndrituit la ntreinere s fi fost e2pus la suferine fiice sau
morale
-const ntr-o inaciune, o omisiune, adic, nendeplinirea cu rea credin a obli"aiei de
ntreinere prevut de le"e
-const ntr-o inaciune, neplata timp de 2 luni a pensiei stabilite pe cale %udectoreasc.
,"r-area !-e&!atO,lipsirea de ntreinere la care are dreptul o persoan fa de care e2ist obli"aia de ntreinere #i,
deci, p"ubirea sub acest raport a acestei persoane #i producerea unei suferine fiice #i morale.
,#e$Ot"ra &e *a"2a#!tate,tb s e2iste ntre ac sau inac incriminat #i producerea strii de suferin
0.. Lat"ra (")!e*t!/O:
,+or-a &e /!no/O!e,intenie direct #i intenie indirect
4.For-e
,tentat!/a, e2ist doar n caul n care infraciunea const n diferite ac sau inac alternative, #i anume! prsirea,
alun"area sau lsarea fr a%utor a celui ndreptit la ntreinere
,+apt *on("-at,c'nd cel ndreptit la ntreinere este prsit, alun"at sau lsat fr a%utor
-ia sf'r#it odat cu ncetarea activitii delictuoase
-n momentul n care nu s-a respectat termenul de plat
Mo&a#!tO!, prsirea, alun"area sau lsarea fr a%utor a celui ndreptit la ntreinere
-nendeplinirea obli" de ntreinere
-neplata pensiei de ntreinere
San*!"n!,nc$isoare 6 luni-2 ani sau amend
-nc$isoare ,an-3 ani
RELE TRATAMENTE APLICA.ILE MINORILOR ( Art 0C<)
1.Con!n"t"# #e$a#:
,,9
,,9
8unerea n prime!die 'ravA, prin mAsuri sau tratamente de orice &el, a dezvoltArii &izice, intelectuale sau
morale a minorului, de cAtre pArinti sau de orice persoanA cAreia minorul i*a &ost ncredintat spre crestere si
educare, se pedepseste cu nchisoare de la 2 la 12 ani.
%.Con&!!! pree'!(tente:
%. A. O)!e*t"# !n+ra*!"n!!
,o) 5"r!&!* (pe*!+!*, relaiile sociale referitoare la familie #i a cror e2isten #i devoltare este condiionat de
comportarea uman din partea prinilor sau a educatorilor fa de minor
,o) -ater!a#-constituie corpul minorului cu toate atributele sale fiice, intelectuale sau morale.
%... S")!e!! !n+ra*!"n!!:
,(")!e*t"# a*t!/,pers care este printe al unui minor sau aceea creia minorul i-a fost ncredinat spre cre#tere #i
educare. *nfr se poate sv'r#i n oricare form de participaie
,(")!e*t"# pa(!/,minorul+ sub ,90 supus relelor tratamente
0. Con!n"t"# *on(t!t"t!/:
0.A. Lat"ra o)!e*t!/O:
,e#e-ent"# -ater!a#,se carac prin msuri sau tratamente de orice fel, care pot consta fie n acte comisive fie n acte
omisive
,"r-area !-e&!atO,const n punerea n prime%die "rav a devoltrii fiice, intelectuale sau morale a minorului
0.. Lat"ra (")!e*t!/O:
,+or-a &e /!no/O!e,intenia direct sau indirect
,(*op,
4.For-e
,a*te preparator!!,nu se pedepsesc
,tentat!/a, nu se pedepsesc
,+apt *on("-at,are loc n momentul c'nd devoltarea fiic, intelectual sau moral a minorului este prime%diuit
"rav
Mo&a#!tO!,doar modalitatea simpl
San*!"n!,nc$isoare de la 3 la ,2 ani
,,:
,,: